Ogłoszenie na remont elewacji kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze

Ogłoszenie zakupowe na remont elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. Starostwo w Kamiennej Górze ogłosiło przetarg na remont elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. Zakres prac obejmie m.in.: skucie istniejących tynków i wykonanie nowych, obróbkę otworów okiennych i drzwiowych, prace przy elementach kamieniarskich elewacji oraz prace remontowe orynnowania i instalacji odgromowej. Więcej szczegółów w ogłoszeniu przetargowym tutaj.

Pokaż więcej

Prace drogowe w Okrzeszynie

Przypominamy, że w miejscowości Okrzeszyn (gm. Lubawka) trwają prace drogowe. Została już ułożona druga warstwa nawierzchni asfaltowej na odcinku przy granicy. Dziś (piątek, 12 kwietnia) układana jest nawierzchnia na odcinku przy kościele. Frezowanie nawierzchni w miejscowości Uniemyśl rozpocznie się 15 kwietnia br. Wystąpią utrudnienia w ruchu, ale przejazd będzie możliwy.

Pokaż więcej

Prace drogowe w Okrzeszynie

Przypominamy, że w miejscowości Okrzeszyn (gm. Lubawka) trwają prace drogowe, które potrwają do 17 kwietnia br. i dotyczą odcinków przy kościele i na końcu miejscowości w kierunku granicy. W połowie przyszłego tygodnia wykonawca będzie kontynuował rozpoczęte prace w miejscowości Uniemyśl, gdzie rozpocznie frezowanie jezdni. Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj. Fot. Powiat Kamiennogórski

Pokaż więcej

LXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W czwartek, 4 kwietnia 2024 roku o godz. 12 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń z dnia 27 lutego 2024 r., 7 marca 2024 r. oraz z 26 marca 2024 r. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu Kamiennogórskiego. 7.…

Pokaż więcej

Odbudowa zabytków w powiecie kamiennogórskim

Starostwo w Kamiennej Górze informuje, że w ramach dwóch edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozyskane zostało dofinansowanie na ochronę i opiekę nad zabytkami z terenu powiatu kamiennogórskiego. Łączna kwota przyznanego wsparcia to prawie 2,5 mln złotych, która przeznaczona zostanie na: – renowację wnętrza kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Opawie – wartość inwestycji 200 tys. zł;– instalację SAP w Pawilonie 1A Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze – wartość inwestycji 500 tys. zł;– konserwację manierystycznej ambony w kościele filialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w…

Pokaż więcej

Zamknięcie drogi w Ciechanowicach

Zamknięcie drogi powiatowej 2768D w Ciechanowicach – informacja o objeździe Informujemy, że w związku z remontem wiaduktu w Ciechanowicach, od dnia 2 kwietnia br. zamknięta zostanie droga powiatowa nr 2768D. Objazd dla samochodów do 3,5 tony oraz autobusów poprowadzony zostanie drogą powiatową 3472D w Ciechanowicach i 2768D przy pałacu, w kierunku Miedzianki, natomiast objazd dla samochodów ciężarowych będzie przebiegał drogą wojewódzką 328 w kierunku Kaczorowa.

Pokaż więcej

PKS Kamienna Góra wzbogaci się o nowe autobusy niskoemisyjne

Centrum Unijnych Projektów Transportowych opublikowało listę ocenionych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr KPOD.09.05-IW.02-001/23 dla komponentu E – Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wśród 26 wybranych do dofinansowania przedsięwzięć, na wysokim 9 miejscu uplasował się wniosek Powiatu Kamiennogórskiego. Przedsięwzięcie zakłada zakup na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze trzech autobusów niskoemisyjnych zasilanych olejem napędowym (diesel, norma EURO VI). Wartość inwestycji wyniesie 4,5 mln zł, z czego 3,2 mln zł stanowić będzie dofinansowanie. Głównym celem projektu jest…

Pokaż więcej

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

Przypominamy, że obchodzony jest dziś (czwartek, 21 marca) Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. W tym dniu kolorowe skarpetki, będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego, z jakim borykają się osoby z zespołem Downa, są symbolem solidarności z nimi. Z tej okazji podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z Kierownikiem – Katarzyną Pisarek odwiedzili siedzibę Starostwa w Kamiennej Górze i spotkali się ze starostą Jarosławem Gęborysem oraz wicestarostą Małgorzatą Krzyszkowską, wręczając im symboliczne kolorowe skarpetki. Podczas spotkania zaprezentowany został wiersz napisany specjalnie na tę okazję przez Pawła Tokarczyka pt. “Co to jest Inność?”. Światowy Dzień…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Kamiennogórski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.03.2024 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz na stronach internetowych www.kamienna-gora.bip.net.pl, www.kamienna-gora.pl  został wywieszony na okres 21 dni: „Wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych”. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2024 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na rzecz jej użytkowników wieczystych. WYKAZ Nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, przeznaczone do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych. Lp. Położenie i opis…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Starosta Kamiennogórski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.03.2024 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz na stronach internetowych www.kamienna-gora.bip.net.pl, www.kamienna-gora.pl  został wywieszony na okres 21 dni: „Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego”. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2024 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 19 marca 2024 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego. WYKAZ Nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa przeznaczona do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, stanowiąca działkę gruntu nr…

Pokaż więcej

LXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W czwartek, 7 marca 2024 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego na zawarcie porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim na realizacje zadania dotyczącego utworzenia „centrum zdrowia 75+”.| 3. Zamknięcie Sesji.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych. Starosta Kamiennogórski podaje do publicznej wiadomości wyszczególnione nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni. Lp. Położenie i opis nieruchomości. Przeznaczenie nieruchomości  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Forma sprzedaży lub oddania  w użytkowanie wieczyste. Cena sprzedaży działek gruntu. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu. 1. Marciszów, gmina Marciszów, obręb 0003, działki nr 200/3 o pow. 2,8886 ha, nr 724 o pow. 0,1654 ha, nr 725 o pow. 0,0736 ha. KW nr JG1K/00013148/2 Nieruchomość zabudowa jest…

Pokaż więcej

Powiat Kamiennogórski podsumował inwestycje

10 lat, 100 km dróg, 100 mln zł na inwestycje w powiecie kamiennogórskim. Na przestrzeni ostatnich dwóch kadencji powiat kamiennogórski zmodernizował prawie 100 km dróg, a łączna wartość inwestycji to prawie 100 mln zł. Remonty dróg powiatowych 2015 Odbudowa drogi 3466D w Pustelniku Odbudowa drogi 3463D w Lipienicy Przebudowa ul. Kościuszki w Kamiennej Górze – etap I Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2789 D relacji Wierzchosławice – Kaczorów Odbudowa drogi 3462D w Jawiszowie 2016 Przebudowa drogi 3475D na odcinku Błażkowa – Lubawka – etap I i II Remont drogi nr 3476D w Przedwojowie Przebudowa drogi 3481D w Starej Białce Przebudowa drogi 3470D Domanów – Nagórnik – etap I i II Remont drogi 3477D w Czadrowie…

Pokaż więcej

LXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 27 lutego 2024 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego: − informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze, − informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, − informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych…

Pokaż więcej

Kolejne inwestycje na terenie powiatu kamiennogórskiego

Starostwo w Kamiennej Górze przystępuje do realizacji kolejnych inwestycji na terenie powiatu kamiennogórskiego. W najbliższym czasie ruszą prace na drodze Uniemyśl-Okrzeszyn, w Chełmsku Śląskim i w Ciechanowicach. Powiat Kamiennogórski będzie realizował następujące inwestycje: Remont drogi powiatowej nr 3462D Uniemyśl – Okrzeszyn w km 13+790 – 14+320 za kwotę 1 348 154,27 zł; Remont drogi powiatowej nr 3462D Uniemyśl – Okrzeszyn w km 12+240 – 13+690 i 15+800 – 16+230 za kwotę 3 475 740,64 zł; Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3462D w obrębie Chełmsko Śląskie za kwotę 2 180 187,30 zł; Modernizacja wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi 2768D w Ciechanowicach za kwotę 3 368…

Pokaż więcej

“Serce dla sportu” dla starosty

Podczas wczorajszej (wtorek, 30 stycznia) Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego starosta Jarosław Gęborys odebrał z rąk Przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS w Kamiennej Górze Zbigniewa Bednarka honorowe wyróżnienie Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS „Serce dla Sportu” za wieloletnie wsparcie działalności Powiatowego i Gminnego Zrzeszenia LZS w Kamiennej Górze. Przypomnijmy, że podczas tegorocznego podsumowania XXIV Dolnośląskich Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych 2023 Powiat Kamiennogórski zajął IV miejsce, zdobywając 406 punktów w rankingu 25 powiatów Dolnego Śląska.

Pokaż więcej

LXIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 30 stycznia 2024 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LXIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 203 rok.7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski za rok 2023.8. Podjęcie uchwały…

Pokaż więcej

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze 17 stycznia 2024 roku zorganizowało w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze szkolenie dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka z Powiatu Kamiennogórskiego. Szkolenie pn. ”Trudności wychowanków w pieczy zastępczej a zjawisko wypalenia zawodowego u rodziców zastępczych” poprowadziła Dorota Werner- Strach – sychotraumatolog, seksuolog, superwizor Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, zajmująca się psychoterapią od ponad 25 lat. Treści przekazane w czasie szkolenia w istotny sposób pomogą rodzicom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w opiece nad dziećmi oraz wpłyną korzystnie na lepsze zrozumienie jak skutecznie…

Pokaż więcej

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku. Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do 14 lutego 2024 roku do godziny 14.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego). Uchwała i formularz dostępne tutaj.

Pokaż więcej

Spotkanie noworoczne Starostwa w Kamiennej Górze – wideo

W sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbyło się w czwartek, 11 stycznia uroczyste spotkanie noworoczne. Na zaproszenie władz powiatu w uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP Iwona Krawczyk, samorządowcy reprezentujący gminy z terenu powiatu kamiennogórskiego, przedsiębiorcy, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele duchowieństwa i zaproszeni goście. Reportaż fotograficzny z wydarzenia dostępny tutaj. Zapraszamy również do poniższej relacji wideo. Wydarzenie rozpoczęło się od okolicznościowych przemówień. W swoim wystąpieniu starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys podziękował za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę oraz podsumował zrealizowane przez powiat inwestycje i opowiedział o planowanych na kolejny…

Pokaż więcej

Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”

Starosta Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska i skarbnik Zbigniew Lipień podpisali we wtorek, 9 stycznia) umowę w ramach dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”. Projekt zakłada wsparcie finansowe uczniów z niepełnosprawnością uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt realizowany będzie w ramach środków pochodzących z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, wartość projektu to 6 750 000 zł. Powiat Kamiennogórski otrzymał środki na realizację programu w łącznej wysokości 56 000 zł (tj. 16 stypendiów w wysokości 3500 zł jednorazowo dla każdego stypendysty). Okres realizacji programu to…

Pokaż więcej

Spotkanie przy wigilijnym stole

Starosta Jarosław Gęborys oraz wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska wspólne z kadrą uczestniczyli w spotkaniu przy wigilijnym stole zorganizowanym przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia Kamienna Góra. Jak co roku nie zabrakło Świętego Mikołaja, który zgodnie z tradycją obdarował wszystkich prezentami, wzruszających życzeń i wigilijnych potraw. Obejrzano przygotowane Jasełka i podzielono się opłatkiem.

Pokaż więcej

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W sali konferencyjnej KP PSP w Kamiennej Górze odbyło się dziś (piątek, 15 grudnia) posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji powiatowych służb, inspekcji i straży dotyczących zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu za 2023 rok oraz planowanych działaniach prewencyjnych w tym obszarze. Przedstawiono budżet powiatu w zakresie porządku publicznego i obywateli na 2024 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę powiatowych służb, inspekcji i straży oraz proponowany budżet przeznaczony na bezpieczeństwo.

Pokaż więcej

Światłowód kamiennogórski

Starostwo w Kamiennej Górze informujemy, że na obszarze gmin powiatu kamiennogórskiego (miasto Kamienna Góra, gmina Kamienna Góra, gmina Lubawka i gmina Marciszów) firma Zicom Next Sp. z o.o. będzie realizowała projekt ze środków KPO (Krajowy Plan Odbudowy). W ramach projektu zostanie wybudowana sieć szybkiego internetu o długości ok. 340 km, a w zasięgu sieci będzie ok. 5 000 gospodarstw domowych. Termin zakończenia projektu planowany jest na 30 czerwca 2026 roku. Budowa sieci realizowana przez firmę Zicom jest dla wszystkich mieszkańców bezpłatna. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu z ramienia firmy Zicom Next Sp. z o.o: Mariusz Kuś nr tel. 664 083…

Pokaż więcej

LXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 19 grudnia 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2023 rok. 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego…

Pokaż więcej

LXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 28 listopada 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Promocja Powiatu Kamiennogórskiego – podsumowanie. 7. Mienie Powiatu Kamiennogórskiego: − Informacja na temat gospodarowania nieruchomościami będących własnością Powiatu Kamiennogórskiego. − Informacja na temat bieżącego utrzymania i stanu dróg Powiatu Kamiennogórskiego.…

Pokaż więcej

Śniadanie Biznesowe w Starostwie w Kamiennej Górze

W sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbyło się dziś (piątek, 27 października) Śniadanie Biznesowe w związku z tegoroczną edycją Europejskiego Roku Umiejętności / Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy – Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze. Na spotkaniu omówiono m.in. formy wsparcia pracodawców, jak i ich pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a także propozycje współpracy z Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej DUWP. Wydarzenie to miało na celu promowanie inwestycji w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji umożliwiających…

Pokaż więcej

Odbiór zmodernizowanych dróg powiatowych – wideo

Dziś (czwartek, 26 października) dokonano oficjalnego odbioru dróg zmodernizowanych dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dróg powiatowych w Nagórniku i Dębrzniku. Odbioru dokonali starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Ewa Exner. Reportaże fotograficzne dostępne tutaj: Oba zadania zrealizowane zostały przy 95-procentowym dofinansowaniu z Polskiego Ładu, wkład własny zabezpieczony został przez Powiat Kamiennogórski. Całkowity koszt modernizacji drogi nr 2788D i 2787D w Nagórniku wyniósł 1 083 807,59 zł. Natomiast realizacja drugiego zadania pn. Modernizacja drogi 3473D w m. Dębrznik kosztowała 1 647 487,83 zł. Roboty wykonało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.…

Pokaż więcej

LXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 31 października 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych. 7. Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze. 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność…

Pokaż więcej

Wykład dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego

W czwartek, 12 października 2023 roku Starostwo w Kamiennej Górze odwiedziła grupa studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Była to wizyta studyjna w ramach przedmiotu Zarządzanie finansami jednostek samorządu, prowadzonego przez dr hab. Mariana Kachniarza prof. UPWr (pierwszego starosty kamiennogórskiego w latach 1999-2006). Studentów przywitała wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, która opowiedziała o zadaniach własnych samorządu. Następnie wykład dot. finansów samorządu i zasad tworzenia budżetu poprowadził Skarbnik Powiatu Kamiennogórskiego Zbigniew Lipień. Studenci mieli okazję do zapoznania się z praktycznymi problemami w zarządzaniu powiatem.

Pokaż więcej

Porozumienie współpracy podpisane

Z inicjatywy starosty Jarosława Gęborysa zostało dziś (wtorek, 10 października) podpisane porozumienie pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. i Powiatowym Urzędem Pracy w Kamiennej Górze. Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie organizacji szkoleń osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kamiennej Górze. Strony porozumienia ustaliły, że będą współpracowały w szczególności w celu przeszkolenia osób bezrobotnych w zakresie uzyskania prawa jazdy kat. C + E i prawa jazdy kat. D oraz zatrudnienia uczestników szkolenia po uzyskaniu kwalifikacji do…

Pokaż więcej

Ćwiczenia na S3 – wideo

Na kamiennogórskim odcinku drogi S3 odbyły się w czwartek, 21 września wielkie ćwiczenia służb. Założeniem ćwiczeń było sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego na wypadek zdarzenia o charakterze masowym. Więcej informacji i obszerny reportaż fotograficzny prezentowaliśmy na naszym portalu tutaj. Zapraszamy również do poniższej relacji wideo. Wideo: Starostwo w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

LX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 26 września 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom „Programu lokalnego wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ” na rok szkolny 2023/2024. 3. Podziękowanie Panu Jerzemu Kowalskiemu Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze za długoletnią pracę dydaktyczno-wychowawczą. 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia. 5. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 6. Informacja Prezydium Rady o działaniach…

Pokaż więcej

Cykl szkoleń dla mieszkańców gminy Marciszów

Starostwo w Kamiennej Górze wspólnie ze Stowarzyszeniem Niezależne Forum Doradczo – Szkoleniowe z/s w Dzierżoniowie od środy, 13 września 2023 roku rozpoczynają cykl szkoleń i pogadanek dotyczących dziedziczenia ustawowego i testamentowego. W trakcie spotkań prawnicy przybliżą mieszkańcom gminy Marciszów zagadnienia związane z wadą oświadczenia woli i warunkami, jakie należy spełnić, aby odstąpić od umowy. Wykłady poprowadzą doświadczeni prawnicy w środy o godz. 16:00. – 13 września dla mieszkańców Marciszowa w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, – 20 września dla mieszkańców wsi Nagórnik, Pustelnik i Domanów w świetlicy wiejskiej w Domanowie, – 27 września…

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie. Starosta Kamiennogórski ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13. Opis nieruchomości:Nieruchomość niezabudowana położona w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5, w której jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa.Działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem…

Pokaż więcej

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Krzeszówku, działka nr 34/2. Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Krzeszówku, gm. Kamienna Góra, w granicach działki nr 34/2. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Krzeszówku, gm. Kamienna Góra, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 34/2 o pow. 0,22 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00030408/8, w której jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa. Działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa…

Pokaż więcej

OkrzeszynClimb – wideo

Powiat Kamiennogórski kontynuuje rozwój rejonów wspinaczkowych i systematycznie poszerza ofertę turystyczną regionu. Dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu, w sposób nieingerujący w środowisko zagospodarowane zostaną kolejne formacje skalne, tym razem w miejscowości Okrzeszyn, umożliwiając tym samym bezpieczne uprawianie wspinaczki skałkowej. Prace nad projektem “OkrzeszynClimb” wchodzą w ostateczną fazę. Podczas badań terenowych specjaliści ustalili, że zdecydowana większość planowanych dróg wspinaczkowych nie koliduje z występowaniem cennej roślinności, a najbardziej atrakcyjne do wspinaczki fragmenty skał pozbawione są jej całkowicie. Dzięki tym badaniom mamy pewność, że realizacja projektu nie wpłynie negatywnie na krajobraz naturalny i prace mogą postępować.…

Pokaż więcej

OkrzeszynClimb

Powiat Kamiennogórski kontynuuje rozwój rejonów wspinaczkowych i systematycznie poszerza ofertę turystyczną regionu. Dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu, w sposób nieingerujący w środowisko zagospodarowane zostaną kolejne formacje skalne, tym razem w miejscowości Okrzeszyn, umożliwiając tym samym bezpieczne uprawianie wspinaczki skałkowej. Prace nad projektem “OkrzeszynClimb” wchodzą w ostateczną fazę. Podczas badań terenowych specjaliści ustalili, że zdecydowana większość planowanych dróg wspinaczkowych nie koliduje z występowaniem cennej roślinności, a najbardziej atrakcyjne do wspinaczki fragmenty skał pozbawione są jej całkowicie. Dzięki tym badaniom mamy pewność, że realizacja projektu nie wpłynie negatywnie na krajobraz naturalny i prace mogą postępować.…

Pokaż więcej