Punkty szczepień na terenie powiatu kamiennogórskiego

Sprawdź, gdzie jest Twój punkt szczepień na terenie powiatu kamiennogórskiego: 1. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RODZINA KOŚCIUSZKI 6 58-400 KAMIENNA GÓRA 2. PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKOLNA 4A 58-410 MARCISZÓW 3. PORADNIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KORCZAKA 1 58-400 KAMIENNA GÓRA 4. PRZYCHODNIA ZDROWIA GAMBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL. WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA 5. PUNKT SZCZEPIEŃ LESZCZYNIEC 131 58-425 LESZCZYNIEC 6. PUNKT SZCZEPIEŃ WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 26A 58-400 KAMIENNA GÓRA

Pokaż więcej

XXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 26 stycznia 2021 roku o godz. 14 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji.2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6.Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2020 rok. 7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski za rok 2020.8.Podjęcie uchwały Rady…

Pokaż więcej

Zawieszone nieodpłatne porady prawne

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Powiatu Kamiennogórskiego i koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Starosta Kamiennogórski informuje, że osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w Kamiennej Górze (ul. Sienkiewicza 6a) i w Lubawce (ul. Dworcowa 33) zostaje zawieszone do odwołania. W tym okresie pomoc prawna udzielana będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszej elektronicznej rejestracji wizyty poprzez stronę internetową np.ms.gov.pl lub telefonicznie przez prawników według poniższego harmonogramu. Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie Starostwa…

Pokaż więcej

XXI Igrzyska LZS. Powiat Kamiennogórski trzeci w klasyfikacji ogólnej Igrzysk

Pomimo trudności związanych z COVID-19 udało się przeprowadzić prawie wszystkie imprezy sportowe XXI Dolnośląskich Igrzysk LZS. Ze względu na pandemię zakończenie i podsumowanie Igrzysk odbyło się online. W ogólnej klasyfikacji XXI  Dolnośląskich Igrzysk LZS Powiat Kamiennogórski osiągnął duży sukces zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej Igrzysk. Pierwsze miejsce zajął powiat oławski, a drugie z taką samą ilością punktów powiaty świdnicki i jeleniogórski.   Było to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy Powiatowego i Gminnego Zrzeszenia LZS w Kamiennej Górze  z działaczami klubów sportowych powiatu kamiennogórskiego. Gmina wiejska Kamienna Góra zajęła wysokie…

Pokaż więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne – Oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne: woj. dolnośląskie – pow. kamiennogórski Oblodzeniestopień: 1prawdopodobieństwo: 90% Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C. Ważne:Od: 2021-01-06 01:00Do: 2021-01-06 08:00 Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Pokaż więcej

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starostwa Powiatowego

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odwiedzili harcerze, przekazując na ręce starosty Jarosława Gęborysa i wicestarosty Małgorzaty Krzyszkowskiej Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień tej świecy jest niesiony przez skautów i harcerzy, aby w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiec cały świat. To wszystko po to, by trafić na wigilijne stoły wszystkich, którzy pragną mieć w ten wieczór ogień z Betlejem. W tym roku światło niesie ze sobą hasło “Światło Służby”.

Pokaż więcej

Wyremontują Pałac w Szarocinie – budynek DPS Szarocin

W przyszłym roku Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze zaplanowało wykonać prace remontowe na tzw. pałacu, głównym budynku A, w którym mieści się siedziba DPS Szarocin. Dofinansowanie remontu odbędzie się w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Niebawem więcej szczegółów. Historia pałacu Kształt pałacu szarocińskiego zdaje się wskazywać, że mógł on powstać w XVII wieku, w związku z działalnością inwestycyjną braci von Horn lub von Wallenbergów. Sugeruje to plan budynku zbliżony do kwadratu oraz nadświetle wieńczące czterospadowy dach, pozwalające się domyślać,…

Pokaż więcej

Wywiad ze starostą Jarosławem Gęborysem

Zapraszamy do wywiadu ze starostą Jarosławem Gęborysem. W wywiadzie poruszone m.in. tematy: Ocena bieżącego roku; Budżet 2021; Fundusz Inwestycji Lokalnych (przypominamy, że do jednostek z terenu powiatu kamiennogórskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi ponad 6,5 mln zł);Stypendyści Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej (przypominamy, że zostały przyznane stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ZSZiO). Wideo: Relacje Regionalne

Pokaż więcej

Ponad 6,5 mln zł dla powiatu kamiennogórskiego

Do jednostek z terenu powiatu kamiennogórskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi ponad 6,5 mln zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju to aż 6 miliardów złotych. Więcej na temat w jutrzejszym wywiadzie ze starostą Jarosławem Gęborysem. Zapraszamy.

Pokaż więcej

ARiMR płaci za chryzantemy

Ruszyła wypłata rekompensat dla posiadaczy chryzantem, którzy z powodu pandemii koronawirusa i nakazu zamknięcia cmentarzy we Wszystkich Świętych nie mogli sprzedać kwiatów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała im do tej pory łącznie prawie 8,5 mln zł. Pieniądze trafiły na kont bankowe ponad 700 wnioskodawców. O pomoc finansową do ARiMR w łącznej kwocie prawie 86,6 mln zł wystąpiło ponad 5,3 tys. producentów  i sprzedawców chryzantem.  Złożyli oni wnioski o rekompensaty za ponad 7,3 mln sztuk roślin. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł za chryzantemę w doniczce oraz 3 zł za kwiat…

Pokaż więcej

XXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 22 grudnia 2020 roku o godz. 14 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad:1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.7. Budżet powiatu kamiennogórskiego na rok 2021.8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na…

Pokaż więcej

Opłaty – rachunki bankowe

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną opłaty można wpłacać na poniższe rachunki bankowe:  Powiat KamiennogórskiPKO Bank Polski S.A. Rejestracja pojazdów, prawa jazdy oraz inne opłaty w sprawach załatwianych w Wydziale Komunikacji 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613 Użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 43 1020 3668 0000 5802 0465 9654 Karta parkingowa 43 1020 3668 0000 5802 0465 9654 Zajęcie pasa drogowego, usunięcie i przechowywanie pojazdu, karty wędkarskie 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613 Wszelkie opłaty w sprawach załatwianych w Wydziale Geodezji 40 1020 3668…

Pokaż więcej

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamiennej Górze

Starosta Kamiennogórski ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa: Nieruchomość niezabudowana położona w Kamiennej Górze, obręb 6, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 513/29 o pow. 0,0208 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00023952/4. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp –zurbanizowane tereny niezabudowane. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra, obręb 6, działka nr 513/29 znajduje się w części konturze – 4MN,U – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.900,00 zł, w tym 23% VAT,…

Pokaż więcej

Aktywne tablice dla kamiennogórskich szkół

W ramach II etapu Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych “Aktywna tablica”, Powiat Kamiennogórski otrzymał wsparcie dla trzech szkół dla których jest organem prowadzącym. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania w wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach. W ramach programu zakupiony zostanie sprzęt dla Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze oraz Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Łączna wartość zadania 52 500…

Pokaż więcej

Opłaty – rachunki bankowe

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną opłaty można wpłacać na poniższe rachunki bankowe:  Powiat KamiennogórskiPKO Bank Polski S.A. Rejestracja pojazdów, prawa jazdy oraz inne opłaty w sprawach załatwianych w Wydziale Komunikacji 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613 Użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 43 1020 3668 0000 5802 0465 9654 Karta parkingowa 43 1020 3668 0000 5802 0465 9654 Zajęcie pasa drogowego, usunięcie i przechowywanie pojazdu, karty wędkarskie 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613 Wszelkie opłaty w sprawach załatwianych w Wydziale Geodezji 40 1020 3668…

Pokaż więcej

Briefing prasowy ze starostą Jarosławem Gęborysem

Zapraszamy do obejrzenia briefingu prasowego ze starostą Jarosławem Gęborysem. Podczas briefingu przekazano informacje na tematy: pieniądze dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze i Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie, pomoc dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej, remonty dróg i planowane inwestycje, program stypendialny dla studentów kierunku lekarskiego. Wideo: Relacje Regionalne

Pokaż więcej

Pieniądze dla PCZ i DPS Szarocin

Podczas dzisiejszego (czwartek 26 listopada) briefingu prasowego starosta Jarosław Gęborys przekazał m.in., że PCZ i DPS otrzymały dodatkowe środki finansowe. Relacja wideo niebawem. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze otrzymało grant  w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wysokość przyznanego dofinansowania dla Powiatowego Centrum Zdrowia to 408 114,00 zł. Przyznane środki pozwoliły na zakup m.in. łóżek szpitalnych, aparatu do EKG, defibrylatora z wyposażeniem, wózków do…

Pokaż więcej

Remont drogi powiatowej w Raszowie zakończony. Planowane inwestycje drogowe

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 3474D w miejscowości Raszów – w km 0+000 do 0+316. Wartość całkowita zadania 193 624,48 zł, Fundusz Dróg Samorządowych 154 899,54 zł. Zaplanowane inwestycje drogowe w 2021 roku (złożone wnioski) – remont drogi powiatowej nr 3472 D w miejscowości Ciechanowice w km 3+570 – 3+250 (0,320km) – remont drogi powiatowej nr 3477D Krzeszów – Czadrów w km 1+633 – 3+467  (1,834km) – budowa chodnika ul. Szymrychowska w m. Lubawka Przypominamy, że w roku 2020 Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze zrealizowało szereg przedsięwzięć z zakresu…

Pokaż więcej

Program stypendialny dla studentów kierunku lekarskiego przyjęty

W dniu 24 listopada br. na Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego radni podjęli uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Pomoc materialna będzie przyznawana studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim corocznie, na okres nie dłuższy jak 9 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca przyszłego roku kalendarzowego. Dwa tysiące złotych miesięcznie będą mogli otrzymać studenci, jeśli zadeklarują, że w przyszłości podejmą pracę Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:…

Pokaż więcej

XXIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 24 listopada 2020 roku o godz. 14 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji.2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6.Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze dotycząca procedur w zakresie COVID obowiązujących w Powiecie Kamiennogórskim oraz współpracy: lekarz rodzinny,Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ZUS, pracodawca.7.Informacja o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym oraz realizacji zadań Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w zakresie gospodarki wodnej…

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie.  Starosta Kamiennogórski ogłasza IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.   Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Tr –tereny różne. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki może odbywać się z drogi powiatowej (dz. nr 2…

Pokaż więcej

Finał siatkówki LZS

W sobotę 14 listopada br. w Oławie siatkarki LKS Pagaz Krzeszów zagrały w finałowym turnieju dolnośląskich mistrzostw  LZS. W meczach grupowych wygrały 2:0 z drużyną PZS Żmigród  i przegrały 2:0 z faworytkami turnieju GLKS Świdnica. W meczu o trzecie miejsce siatkarki Pagazu pokonały 2:0 drużynę LKS Czarni Rokitki. Reprezentantki naszego powiatu zdobyły brązowe medale mistrzostw województwa. Finał dolnośląski wygrały po wyrównanym meczu 2:1 siatkarki ze Świdnicy. “Brązowa drużyna” zagrała w składzie: K.Trzepak-Balicka, M.Antoniewska, O.Karska, H.Murawska, K.Ogonowska, A.Owcarz i P.Trzepak. W niedzielę w finale dolnośląskim LZS zagrali siatkarze Cystersów Pagaz Krzeszów.…

Pokaż więcej

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Raszowie

Starosta Kamiennogórski ogłasza VI ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Raszowie, gm. Kamienna Góra, w granicach działki nr 260/6.   Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Raszowie, gm. Kamienna Góra, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 260/6 o pow. 0,1081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00030309/4. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra, które zostało zatwierdzone…

Pokaż więcej

Finały strefy jeleniogórskiej LZS w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn

W niedzielę 8 listopada br. w Jeżowie Sudeckim zostały rozegrane finały strefy jeleniogórskiej LZS w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. Powiat kamiennogórski reprezentowały dwie drużyny z Krzeszowa. Siatkarze drużyny Cystersi Pagaz Krzeszów wygrali swoje mecze po 2:0. Najlepszym siatkarzem turnieju mężczyzn został wybrany Rafał Sroka z Cystersów. Siatkarze z Krzeszowa awansowali do finału dolnośląskiego LZS, który odbędzie się 15 listopada w Żmigrodzie. W turnieju kobiet siatkarki LKS Pagaz Krzeszów również uzyskały awans do finału dolnośląskiego i zagrają 14 listopada w Oławie. Turniej odbył się w ramach XXI Dolnośląskich Igrzysk LZS.

Pokaż więcej

Akcja “Niepodległa do hymnu”

Biuro Programu “Niepodległa” zaprasza Państwa do zaśpiewania hymnu 11 listopada w południe, w ramach akcji “Niepodległa do hymnu”. Pomimo obostrzeń epidemiologicznych organizatorzy chcą podtrzymać tradycję i zachęcają by śpiewać z zachowaniem zasad dystansu społecznego, albo w domach, wraz z rodziną, współlokatorami i najbliższymi. Narodowe Święto Niepodległości możemy także uczcić bez wychodzenia z domu. W południe 11 listopada Mazurek Dąbrowskiego wybrzmi na antenach najważniejszych polskich stacji radiowych i telewizyjnych, dzięki czemu możliwe będzie przyłączenie się do akcji “Niepodległa do hymnu” i zaśpiewanie w domu, na balkonie, na podwórku. Wideo: Niepodległa

Pokaż więcej

Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu “Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.” przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie 12-30 października 2020 roku. Konsultacje przeprowadzono w następujących formach: zamieszczenie projektu “Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku” w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej kamienna-gora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze wraz z formularzem konsultacji umożliwiającym zgłaszanie wniosków i uwag do projektu, wyłożenie projektu “Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku” do wglądu…

Pokaż więcej

Mistrzostwo Powiatu LZS w piłce siatkowej kobiet

W piątek 30 października br. w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Marciszowie został rozegrany Turniej o Puchar Wójta Gminy Marciszów oraz Mistrzostwa Powiatu LZS w piłce siatkowej kobiet. Wystartowały trzy drużyny: UKS Amator z Marciszowa, Pagaz Krzeszów oraz młoda drużyna MKS Kamienna Góra. Puchar Wójta Gminy Marciszów zdobyły i obroniły tytuł mistrzowski siatkarki LKS Pagaz Krzeszów. Po wyrównanym i zaciętym meczu o pierwsze miejsce drużyna z Krzeszowa pokonała 2:1 siatkarki Amator z Marciszowa. Trzecie miejsce zajęły dziewczęta z MKS Kamienna Góra. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i medale oraz piłki siatkowe.…

Pokaż więcej

Zdalna nieodpłatna pomoc prawna

W związku z  pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Powiatu Kamiennogórskiego i koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Starosta Kamiennogórski informuje, że osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w Kamiennej Górze (ul. Sienkiewicza 6a) i w Lubawce (ul. Dworcowa 33), zostaje zawieszone od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania. W tym okresie pomoc prawna udzielana będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość po wcześniejszej elektronicznej rejestracji wizyty poprzez stronę internetową lub telefonicznie przez prawników według harmonogramu dostępnego poniżej. Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnej pomocy prawnej znajdują się na…

Pokaż więcej

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbywa się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” im. mjr. Marka Gajewskiego. Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego. Uczestnicy Olimpiady mają o co walczyć – zwycięzcy starający się o przyjęcie do szkół wyższych korzystają z preferencji przy przyjmowaniu na studia przyznanych mocą uchwał senatów poszczególnych uczelni. Życzymy powodzenia!

Pokaż więcej

Remont dróg powiatowych w 2020 roku

Rok 2020 obfitował w inwestycje drogowe na terenie powiatu kamiennogórskiego. Urząd zrealizował szereg przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej wykorzystując przy tym środki finansowe pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych: – remont drogi powiatowej nr 3462D na odcinku Chełmsko Śląskie – Uniemyśl w km 10+660-12+230 (1,570km). Wartość zadania to 882 087,55 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych 661 565,66 zł. – przebudowa drogi powiatowej nr 3475D Błażkowa w km 1+800 -2+704 – długość wyremontowanego odcinka 0,904 km. Wartość całkowita zadania – 698 781,07 zł, Fundusz Dróg Samorządowych – 524 085,80…

Pokaż więcej

XXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 27 października 2020 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Promocja Powiatu Kamiennogórskiego – podsumowanie. 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny…

Pokaż więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze ogranicza bezpośrednią obsługę

W związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze od dnia 19 października 2020 r. do odwołania ogranicza bezpośrednią (osobistą) obsługę osób bezrobotnych i pracodawców. W związku z powyższym, prosimy o korzystanie z usług elektronicznych oraz kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu. Każdą niezbędną wizytę w Urzędzie należy bezwzględnie poprzedzić kontaktem telefonicznym. Kontakt telefoniczny z Urzędem Pracy w Kamiennej GórzeCentrala: 75 64 50 160Obsługa bezrobotnych: 75 64 50 175, 75 64 50 173Rejestracja: 75 64 50 166, 75 64 56 260Oferty pracy, cudzoziemcy: 75 64 50 169Dotacje:…

Pokaż więcej

Wywiad ze starostą Jarosławem Gęborysem

Zapraszamy do wywiadu ze starostą Jarosławem Gęborysem. W wywiadzie poruszone tematy: zakwalifikowanie powiatu kamiennogórskiego do strefy czerwonej, przejście szkół średnich na zdalny tryb nauczania, funkcjonowanie Urzędu w czasie pandemii, sytuacja w Powiatowym Centrum Zdrowia. Przypominamy, że od soboty 17 października powiat kamiennogórski został zakwalifikowany do strefy czerwonej. Będą nowe zasady bezpieczeństwa, o czym informowaliśmy tutaj.

Pokaż więcej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym wszystkim Pracownikom Oświaty. Życzymy wytrwałości i samych dobrych dni w roku szkolnym. Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia będzie źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego

Pokaż więcej

Komunikat Starosty Kamiennogórskiego

Szanowni Państwo! W trosce o Wasze i Nasze zdrowie prosimy o zachowanie podstawowych standardów bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania COVID-19. Jeżeli  nie musisz przybyć osobiście, załatw swoją sprawę telefonicznie lub drogą elektroniczną: Kancelaria Ogólna: 75 645 01 00 Wydział Komunikacji Rejestracja pojazdów 75 645 01 01, 75 645 01 03Prawa jazdy 75 645 02 53 Wydział Architektury i Środowiska Sprawy z zakresu ochrony środowiska: 75 645 01 06, 75 645 01 07Sprawy z zakresu budownictwa: 75 645 01 08, 75 645 01 09, 75 645 01 06, 75 645 01 07…

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie. Starosta Kamiennogórski ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Tr –tereny różne. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki może odbywać się z drogi powiatowej (dz.…

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Raszowie

Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Raszowie. Starosta Kamiennogórski ogłasza V ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Raszowie, gm. Kamienna Góra, w granicach działki nr 260/6. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Raszowie, gm. Kamienna Góra, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 260/6 o pow. 0,1081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00030309/4. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra. W studium uwarunkowań i kierunków…

Pokaż więcej

Krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX 20

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze informuje, że w dniu 6 października 2020 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX 20. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z powyższym na terenie powiatu kamiennogórskiego istnieje możliwość uruchomienia akustycznego sygnału generowanego przez syreny alarmowe. Sygnał alarmowy będzie miał charakter ćwiczebny (jeśli zostanie wyemitowany) i nie będzie związany z wystąpieniem zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie z tego tytułu żadnych działań.

Pokaż więcej