XXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 27 października 2020 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Promocja Powiatu Kamiennogórskiego – podsumowanie. 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny…

Pokaż więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze ogranicza bezpośrednią obsługę

W związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze od dnia 19 października 2020 r. do odwołania ogranicza bezpośrednią (osobistą) obsługę osób bezrobotnych i pracodawców. W związku z powyższym, prosimy o korzystanie z usług elektronicznych oraz kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu. Każdą niezbędną wizytę w Urzędzie należy bezwzględnie poprzedzić kontaktem telefonicznym. Kontakt telefoniczny z Urzędem Pracy w Kamiennej GórzeCentrala: 75 64 50 160Obsługa bezrobotnych: 75 64 50 175, 75 64 50 173Rejestracja: 75 64 50 166, 75 64 56 260Oferty pracy, cudzoziemcy: 75 64 50 169Dotacje:…

Pokaż więcej

Wywiad ze starostą Jarosławem Gęborysem

Zapraszamy do wywiadu ze starostą Jarosławem Gęborysem. W wywiadzie poruszone tematy: zakwalifikowanie powiatu kamiennogórskiego do strefy czerwonej, przejście szkół średnich na zdalny tryb nauczania, funkcjonowanie Urzędu w czasie pandemii, sytuacja w Powiatowym Centrum Zdrowia. Przypominamy, że od soboty 17 października powiat kamiennogórski został zakwalifikowany do strefy czerwonej. Będą nowe zasady bezpieczeństwa, o czym informowaliśmy tutaj.

Pokaż więcej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym wszystkim Pracownikom Oświaty. Życzymy wytrwałości i samych dobrych dni w roku szkolnym. Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia będzie źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego

Pokaż więcej

Komunikat Starosty Kamiennogórskiego

Szanowni Państwo! W trosce o Wasze i Nasze zdrowie prosimy o zachowanie podstawowych standardów bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania COVID-19. Jeżeli  nie musisz przybyć osobiście, załatw swoją sprawę telefonicznie lub drogą elektroniczną: Kancelaria Ogólna: 75 645 01 00 Wydział Komunikacji Rejestracja pojazdów 75 645 01 01, 75 645 01 03Prawa jazdy 75 645 02 53 Wydział Architektury i Środowiska Sprawy z zakresu ochrony środowiska: 75 645 01 06, 75 645 01 07Sprawy z zakresu budownictwa: 75 645 01 08, 75 645 01 09, 75 645 01 06, 75 645 01 07…

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie. Starosta Kamiennogórski ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Tr –tereny różne. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki może odbywać się z drogi powiatowej (dz.…

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Raszowie

Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Raszowie. Starosta Kamiennogórski ogłasza V ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Raszowie, gm. Kamienna Góra, w granicach działki nr 260/6. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Raszowie, gm. Kamienna Góra, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 260/6 o pow. 0,1081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00030309/4. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra. W studium uwarunkowań i kierunków…

Pokaż więcej

Krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX 20

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze informuje, że w dniu 6 października 2020 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX 20. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z powyższym na terenie powiatu kamiennogórskiego istnieje możliwość uruchomienia akustycznego sygnału generowanego przez syreny alarmowe. Sygnał alarmowy będzie miał charakter ćwiczebny (jeśli zostanie wyemitowany) i nie będzie związany z wystąpieniem zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie z tego tytułu żadnych działań.

Pokaż więcej

Konsultacje Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje “Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”. Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do “Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”.  Konsultacje programu odbędą się w dniach 12-30 października 2020 roku. W celu zgłoszenia swoich propozycji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go w wyżej wymienionym terminie do Kancelarii Ogólnej Strostwa Powiatowego w Kamiennej Górze ul. Wł. Broniewskiego 15, do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego (pokój 206) lub…

Pokaż więcej

Badanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w okresie pandemii COVID-19

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kamiennej Górze Katarzyna Bandyk zaprasza szkoły do wzięcia udziału w badaniu mającym na celu sprawdzenie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu powiatu kamiennogórskiego w okresie pandemii za pomocą Testu Zuchory. Badanie zostanie przeprowadzone w III etapach: I ETAP  (12.10.2020 r.- 20.11.2020 r.)Przeprowadzony zostanie bezpośrednio po powrocie do szkoły, po dłuższej przerwie spowodowanej pandemia COVID-19 oraz przerwą wakacyjną. II ETAP (15.03.2021 r.- 30.04.2021 r.) Drugi raz  ten sam test zostanie przeprowadzony po upływie kilku miesięcy. Badanie to zostanie przeprowadzone w kwietniu 2021 r. III…

Pokaż więcej

Kolejne Spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody

W dniu 28 września 2020 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyło się II spotkanie pn. „Racjonalna gospodarka wodą”, w ramach międzyresortowych działań koordynacyjnych trzech ministerstw: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Klimatu. Spotkanie otworzył Marek Tarnacki, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Podczas spotkania starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys przedstawił charakterystykę zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej. Poruszone zostały także tematy dotyczące potrzeb inwestycyjnych poszczególnych gmin powiatu kamiennogórskiego w celu pozyskania niezbędnej ilości wody…

Pokaż więcej

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

W Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. W dniu wyborów uczniowie otrzymali karty do głosowania z nazwiskami kandydatów.  Po zaznaczeniu wybranych przez siebie osób – karty wrzucali do urny wyborczej. Specjalnie powołana Komisja wyborcza podliczyła oddane głosy. W wyniku tajnego głosowania do Zarządu weszli uczniowie: Karol Koszyk, Wanesa Siwak, Amelia Siwak oraz Kamil Pietryka. Gratulujemy!

Pokaż więcej

XXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 29 września 2020 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Sprawy edukacji w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu: – Informacja na temat działalności Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górzew roku szkolnym 2019/2020 oraz…

Pokaż więcej

Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej

Rada Powiatu Kamiennogórskiego na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku podjęła uchwałę przyjmującą “Program lokalny wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ”. Głównym celem programu jest wspieranie uzdolnień naukowych, sportowych i artystyczno-technicznych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Kamiennogórskiego. Program jest realizowany poprzez przyznawanie uczniom miesięcznego stypendium naukowego, sportowego i techniczno-artystycznego na dany rok szkolny oraz poprzez przyznanie jednorazowej  nagrody: Licealista Roku, Technik Roku, Branżysta Roku. Powołana przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego Komisja Stypendialna w składzie: Adam Krok – Przewodniczący Komisji,…

Pokaż więcej

Uroczystość obłóczyn w Chełmsku Śląskim

W dniu 20 września br. w kościele pw. Św Rodziny w Chełmsku Śląskim odbyła się uroczystość obłóczyn ks. Stanisława Kowalskiego. Obłóczyny to akt nałożenia szat liturgicznych kanonika Kapituły Krzeszowskiej. Mszy przewodniczył kustosz ks. Marian Kopko przy udziale ks. Kanclerza Kurii Legnickiej Józefa Lisowskiego. W uroczystości wzięła udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz Członek Zarządu Powiatu Adam Krok.

Pokaż więcej

PCZK informuje, że odnotowano znaczny wzrost zachorowań w Republice Czeskiej

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że odnotowano znaczny wzrost zachorowań na COVID-19 w Republice Czeskiej. Wszystkich Polaków wykonujących prace na terenie tego kraju, prosi się o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Pokaż więcej

Podsumowali projekt Erasmus+

Przypominamy, że w dniu 10 września br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się podsumowanie projektu Erasmus+ realizowanego przez ZSZiO. Reportaż fotograficzny z wydarzenia dostępny tutaj. W tegorocznej edycji programu udział wzięła 60-osobowa grupa uczniów, jednak z powodu pandemii koronawirusa druga grupa uczniów, która wyjechała na praktyki do Lipska w marcu zmuszona była wrócić. Podczas pobytu w Niemczech uczniowie technikum o specjalności gastronom i logistyk odbywali praktyki w zakładach pracy. W wolnym czasie natomiast integrowali się ze sobą, poznając tamtejszą kulturę. W trakcie spotkania…

Pokaż więcej

Przedwojów wziął udział w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze

Przy wsparciu finansowym powiatu kamiennogórskiego, Sołectwo Wsi Przedwojów w dniu 6 września 2020 roku wzięło udział w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze. Wyplatanie wieńców to jeden z obrzędów ludowych i coroczne podziękowanie za plony, to kultywowanie tradycji, jak również integracja środowisk wiejskich. Zaszczytem dla delegacji z Przedwojowa było to, że przy wieńcu zatrzymał się sam Prezydent RP Andrzej Duda, pozwalając tym samym uwiecznić ten moment na fotografii.

Pokaż więcej

Starostwo Powiatowe poszerza ofertę turystyczną polsko-czeskiego pogranicza

W Kamieniołomie Pod Pustelnią (Lubawka) odbył się briefing prasowy z udziałem starosty Jarosława Gęborysa i Mateusza Paradowskiego z Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”. Briefing dotyczył realizacji projektu “Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim”. W partnerstwie z Gminą Miejską Kamienna Góra, Gminą Wiejską Kamienna Góra oraz Svazek obcí Východní Krkonoše, Starostwo Powiatowe poszerza ofertę turystyczną polsko-czeskiego pogranicza. W ramach projektu zostaną zaprojektowane nowe i poddane rewitalizacji istniejące trasy wspinaczkowe. Działania w ramach projektu: Zaprojektowanie i rewitalizacja tras wspinaczkowych w rejonach: Spękane Skały – rewitalizacja 12 tras, 6 nowych tras;Zadzierna – 12…

Pokaż więcej

Powiat Kamiennogórski rozpoczął realizację nowego projektu

W partnerstwie z Gminą Miejską Kamienna Góra, Gminą Wiejską Kamienna Góra oraz Svazek obcí Východní Krkonoše, Powiat Kamiennogórski rozpoczął realizację projektu “Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt ma na celu poszerzenie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza oraz pogłębienie współpracy na rzecz rozwoju aktywnej turystyki transgranicznej i stworzenia wspólnego produktu turystycznego. Działania w ramach projektu: Zaprojektowanie i rewitalizacja tras wspinaczkowych w rejonach: Spękane Skały – rewitalizacja 12 tras, 6 nowych tras;Zadzierna – 12 nowych tras wspinaczkowych;Pustelnia – 4 nowe trasy wspinaczkowe. Montaż infrastruktury turystycznej w postaci tablic ze skałoplanami, drewnianych ławek…

Pokaż więcej

Operetka na wynos – Zapowiedź wideo

Przypominamy, że 4 września br. odbędą się koncerty operetkowe w wykonaniu znakomitych solistów polskich scen muzycznych, o czym informowaliśmy tutaj.  W programie nie zabraknie takich szlagierów, jak „Wielka sława to żart!”, „Brunetki, blondynki”, „Usta milczą, dusza śpiewa”, „Pieśń o Wilji”, a także czardasze, walce i foxtrotty. Dla dzieci uczestniczących w wydarzeniu będą wręczane kolorowanki „Pokoloruj operetkę” wraz z ciekawostkami, rebusami, krzyżówką i wykreślanką. Druki te udostępnione będą także w instytucjach i miejscach użyteczności publicznej, gdzie odbywać się będą koncerty. 4 WRZEŚNIA 2020 godz. 15:00 | Rynek, KAMIENNA GÓRAgodz. 17:00 |…

Pokaż więcej

Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego

Starosta Kamiennogórski, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 136 ust. 3, 2a, 3a, 3b, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) zawiadamia, iż został złożony wniosek o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Polnej, oznaczonej geodezyjnie (w dacie wywłaszczenia) jako działka nr 35/3, AM-21, obręb Brochów, o pow. 0,3176 ha, obecnie po podziale dz. nr 35/16 – księga wieczysta nr WR1K/00339279/1 oraz dz. nr 35/13, 35/14, 35/15, 35/17, 35/18, 35/19 – księga…

Pokaż więcej

I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamiennej Górze

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa: Nieruchomość niezabudowana położona w Kamiennej Górze, obręb 6, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 513/29 o pow. 0,0208 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00023952/4. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp -zurbanizowane tereny niezabudowane. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra, obręb 6, działka nr 513/29 znajduje się w części konturze – 4MN,U – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.500,00 zł, w tym…

Pokaż więcej

Koncerty operetkowe

Zapraszamy na koncerty operetkowe w wykonaniu znakomitych solistów polskich scen muzycznych z największymi przebojami takich twórców, jak: Johann Strauss, Emmerich Kalman, Franz Lehar i inni. W programie nie zabraknie takich szlagierów, jak „Wielka sława to żart!”, „Brunetki, blondynki”, „Usta milczą, dusza śpiewa”, „Pieśń o Wilji”, a także czardasze, walce i foxtrotty. Dla dzieci uczestniczących w wydarzeniu będą wręczane kolorowanki „Pokoloruj operetkę” wraz z ciekawostkami, rebusami, krzyżówką i wykreślanką. Druki te udostępnione będą także w instytucjach i miejscach użyteczności publicznej, gdzie odbywać się będą koncerty. 4 WRZEŚNIA 2020 godz. 15:00 |…

Pokaż więcej

Wbicie łopat na S3

W dniu 27 sierpnia 2020 roku rozpoczęły się prace budowlane na odcinku S3 od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, o czym informowaliśmy wcześniej. Odcinek ten będzie przebiegał w powiatach jaworskim, wałbrzyskim i kamiennogórskim. Wartość zadania to 1,54 mld zł, a zakończenie robót zaplanowano w 2023 roku. Odcinek będzie miał ponad 16 kilometrów długości i  po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną dwa tunele, a jeden z nich o długości 2,3 km będzie najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale. Zaplanowano również budowę mostów, wiaduktów, przepustów, ekranów…

Pokaż więcej

XXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 25 sierpnia 2020 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad:1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Informacja w sprawie gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kamiennogórskiego.7. Informacja na temat bieżącego utrzymania i stanu dróg Powiatu Kamiennogórskiego.8. Informacja Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z realizacji budżetu…

Pokaż więcej

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Raszowie

Starosta Kamiennogórski ogłasza IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa:   Nieruchomość niezabudowana położona w Raszowie, gm. Kamienna Góra, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 260/6 o pow. 0,1081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00030309/4. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp ?zurbanizowane tereny niezabudowane . Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra, które zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra Nr XVIII/90/12 z dnia 25.04.2012 dla…

Pokaż więcej

Pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że o pożyczkę z Funduszu Pracy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe m.in. takie jak: – kluby sportowe – parafie – koła gospodyń wiejskich – ochotnicze straże pożarne – stowarzyszenia pszczelarzy – koła łowieckie – koła wędkarskie i inne organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020r. Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29…

Pokaż więcej

Spotkanie – Inkubator Przedsiębiorczości

W dniu 24 lipca 2020 roku wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska uczestniczyła w spotkaniu w Inkubatorze Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra w sprawie organizacji Rynku Lokalnego Produktu Spożywczego oraz stworzenia systemu Krótkiego Łańcucha Dostaw Żywności. Projekt ma na celu zarówno wypromowanie lokalnych rolników i producentów oraz dóbr, które produkują jak i stworzenie marki produktu z terenu ziemi kamiennogórskiej. Podczas spotkania zaprezentowana została również oferta Inkubatora Przedsiębiorczości skierowana do lokalnych przedsiębiorców. Zgromadzeni samorządowcy zaproszeni zostali do współpracy poprzez promowanie i informowanie swoich mieszkańców o tworzeniu projektu oraz działalności Inkubatora Przedsiębiorczości.

Pokaż więcej

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie. Starosta Kamiennogórski ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.   Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Tr –tereny różne. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki może odbywać się z drogi…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kamiennej Górze, obręb 6, oznaczonej jako działka nr 513/29. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.:Dz.U.2020.65 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje: § 1. Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Kamiennej Górze, obręb 6, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 513/29 o pow. 0,0208 ha, dla której…

Pokaż więcej

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

Starosta Kamiennogórski jako organ sprawujący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, informuje właścicieli lasów prywatnych, że zostało zlecone wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miejscowości: Niedamirów, Opawa, Jarkowice, Sędzisław, Marciszów, Olszyny oraz miasta Kamienna Góra. Prace będą prowadzone od dnia 10 lipca do dnia 31 sierpnia 2020 roku przez ZP Arka Sp. z o.o. z/s w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego 69. Wobec powyższego informujemy, iż zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 i 10 ustawy o lasach (tekst jedn. Dz.…

Pokaż więcej