Opłaty – rachunki bankowe

W związku z zamknięciem kasy w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze opłaty można wpłacać na poniższe rachunki bankowe: Powiat Kamiennogórski PKO Bank Polski S.A. Rejestracja pojazdów, prawa jazdy oraz inne opłaty w sprawach załatwianych w Wydziale Komunikacji 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613 Użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 43 1020 3668 0000 5802 0465 9654 Karta parkingowa 43 1020 3668 0000 5802 0465 9654 Zajęcie pasa drogowego, usunięcie i przechowywanie pojazdu, karty wędkarskie 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613 Wszelkie opłaty w sprawach załatwianych w…

Pokaż więcej

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kamiennej Górze nieczynny

Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie nieczynny. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy prawnej, uprzejmie informujemy, że w okresie od 13 do 27 marca 2020 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej będzie nieczynny. W przypadku nagłej potrzeby zasięgnięcia porady prawnej, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 75 64 50 254.

Pokaż więcej

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 17 marca 2020 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz zobowiązania się do podnoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego. Zamknięcie Sesji.

Pokaż więcej

Ogłoszenie Starosty Kamiennogórskiego

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 11 marca 2020 roku został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny. (Zarządzenie nr 9/2020 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 11.03.2020 r.)

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości w Raszowie

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa. Nieruchomość niezabudowana położona w Raszowie, gm. Kamienna Góra, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 260/6 o pow. 0,1081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00030309/4. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp -zurbanizowane tereny niezabudowane. Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra, które zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra Nr XVIII/90/12 z dnia 25.04.2012…

Pokaż więcej

Posiedzenie PZZK ws. koronawisusa

W dniu 6 marca 2020 roku w Kamiennej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys. W trakcie posiedzenia omówiono przygotowanie powiatowych służb inspekcji i straży do podejmowania działań związanych z zagrożeniami koronawirusem COVID-19. W posiedzeniu uczestniczyli Powiatowy Inspektor Sanitarny Andrzej Wyrzykowski, Komendant Powiatowy Policji Janusz Cygal, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Graczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii Edyta Gizel-Gawron, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Adrian Ciejak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kamienna Góra Dariusz Gajda, Z-ca Burmistrza Kamiennej Góry Adam Blicharski, Sekretarz Miasta Lubawki Arkadiusz Dybiec, Wójt Gminy…

Pokaż więcej

Bezpłatne badanie mammograficzne w Kamiennej Górze

Informujemy, że 11 marca br. w godz. od 8:00 do 16:00 na terenie parkingu Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, będzie możliwość wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w mammobusie. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, (roczniki od 1951 do 1970), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii.  Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie,…

Pokaż więcej

XVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego: –     informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze, –     informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze, –     informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w…

Pokaż więcej

PCZ w Kamiennej Górze uruchamia Dzienny Dom Opieki Medycznej

Powiatowe Centrum Zdrowia  w Kamiennej Górze Sp. z o.o. realizuje Projekt pn.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej jako rozwój nowych usług opieki nad osobami niesamodzielnymi z powiatu kamiennogórskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z przyjemnością informuję wszystkich mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, że od dnia 2 marca 2020 r. w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. zostanie uruchomiony Dzienny Dom Opieki Medycznej. Proces rekrutacyjny rozpoczął się 17 lutego 2020 r. Oferta skierowana jest…

Pokaż więcej

Walentynki Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy

W dniu 14 lutego 2020 roku uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy z Kamiennej Góry wzięli udział w zabawie walentynkowej, która odbyła się w hotelu Maria w Wałbrzychu. Organizatorem był Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. W imprezie udział wzięło ponad 100 osób z niepełnosprawnościami. Wspaniała zabawa, konkursy oraz pyszny obiad sprawiły, że był to naprawdę wyjątkowy dzień zakochanych.

Pokaż więcej

Zajęcia zimowe w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej

Dziecięca Świetlica Środowiskowa w ramach ferii ponownie zorganizowała dla swoich podopiecznych wiele ciekawych zajęć, które trwały od 10 do 15 lutego. W tym roku tematem przewodnim była Grenlandia. Przygoda rozpoczęła się od wyjazdu na basen do Świebodzic, który sprawił wszystkim dużo radości i przygotował dzieci do dalszych zmagań. Kolejnym etapem była wizyta w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Przez cały tydzień dzieci rozwiązywały zagadki związane z Grenlandią, brały udział w zajęciach plastycznych i wzięły udział w wyjeździe do kina. Podopiecznych odwiedzili także ratownicy, którzy zaprezentowali w jaki sposób należy reagować…

Pokaż więcej

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kamiennej Górze

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Powiatu Kamiennogórskiego, położonego w Kamiennej Górze, przy ul. gen. Józefa Hallera 7. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany na III kondygnacji (poddasze), o pow. użytkowej 30,72 m2, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki oraz wc. Łazienka oraz wc znajdują się poza lokalem mieszkalnym, na tej samej kondygnacji i są dostępne z korytarza. Do lokalu przynależą pomieszczenia: strych (pow. 5,09 m2) i piwnica (pow. 8,25 m2). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową,…

Pokaż więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze wyróżniony

W dniu 29 stycznia 2020 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia pt. “Urząd pracy w nowoczesnej gospodarce”. Podczas uroczystej konferencji, Sekretarze Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Alina Nowak i Pan Stanisław Szwed wręczyli Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze – Pani Teresie Ceremuga Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze za uzyskanie w 2019 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy…

Pokaż więcej

Turniej Kręgli Osób Niepełnosprawnych

W dniu 24  stycznia 2020 roku uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze wzięli udział w Towarzyskim Turnieju Kręgli Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w hotelu Maria w Wałbrzychu. Organizatorem zawodów był Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. Naszą placówkę reprezentowali: Kornelia i Ewelina Narwid oraz Łukasz Gęsina, który został wyróżniony jako najlepszy gracz turnieju. Tego typu zawody sportowe to świetna okazja do integracji uczestników, rywalizacji, przestrzegania zasad fair play, ale przede wszystkim dobrej zabawy.

Pokaż więcej

Dzień bez Opakowań Foliowych

W ramach obchodzenia nietypowych świąt w dniu 23 stycznia br. w Powiatowym Ośrodku Wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Kamiennej Górze odbyły się warsztaty z okazji Dnia bez Opakowań Foliowych, którego celem jest zwrócenie uwagi na szkodliwy wpływ plastiku na środowisko. Każdy z uczestników miał okazję uszyć sobie torbę na warzywa czy owoce, nauczyć się poprawnie segregować śmieci oraz ozdobić torbę lnianą, która będzie wielokrotnie służyła podczas zakupów. Jest to inicjatywa, która zrodziła się kilka lat temu ze względów pro-ekologicznych. Dzięki zajęciom wzrosła wiedza oraz umiejętności, które przysłużą się dla…

Pokaż więcej

Zatańczyli poloneza na kamiennogórskim rynku – wideo

Po raz piąty uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze zatańczyli na rynku poloneza. Uczniowie tym wydarzeniem uczcili m.in. czas studniówki, która jest jedną z pierwszych ważniejszych uroczystości w życiu młodego człowieka. Więcej informacji i reportaż fotograficzny z wydarzenia dostępny tutaj. Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

XVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 28 stycznia 2020 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2019 rok. 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach i…

Pokaż więcej

Wigilia i jasełka w Zespole Szkół Specjalnych – wideo

W dniu 21 grudnia br. w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Gorze odbyło się spotkanie wigilijne połączone z jasełkami. Podopieczni placówki pod okiem Pani Dagmary Borzęckiej przygotowali wspaniałe przedstawienie świąteczne. Po występie przyszedł czas na złożenie życzeń i podzielenie się opłatkiem. Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Jasełka w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – wideo

W dniu 20 grudnia br. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyły się coroczne jasełka połączone z konkursem stołów wigilijnych. Uczniowie placówki pod opieką ks. Przemysława Rogusza przygotowali wzruszające przedstawienie o odwiecznej walce dobra ze złem oraz zaśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy. Nie zabrakło również świątecznych życzeń. W drugiej części wydarzenia rozstrzygnięto konkurs na najlepiej przygotowany stół wigilijny. Młodzież wykazała się wielką kreatywnością w dekorowaniu stołów oraz ogromnym talentem kulinarnym. W wydarzeniu udział wzięli włodarze powiatu starosta Jarosław Gęborys oraz wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej…

Pokaż więcej

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego “Zapobiegajmy pożarom”

W dniu18 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego “Zapobiegajmy pożarom”. Konkurs zorganizowany został przez zarząd powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, którego opiekunem jest Adam Ryczko. Uczestnikami  konkursu były szkoły z całego Powiatu Kamiennogórskiego. Na zakończenie dzieci z Przedszkola nr 3 z Kamiennej Góry oraz przedszkolaki z Pisarzowic przedstawiły krótki program artystyczny.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajęcia

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego informuje, że dnia 18 grudnia 2019 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Kamiennogórskiego przeznaczonych do wynajęcia – lokal użytkowy o pow. 31,20 m2 znajdujący się na parterze budynku położonego w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a (Uchwała Nr 82/2019 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 r.).

Pokaż więcej

Sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Kamiennogórskiego

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Powiatu Kamiennogórskiego, położonego w Kamiennej Górze, przy ul. gen. Józefa Hallera 7. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany na III kondygnacji (poddasze), o pow. użytkowej 30,72 m2, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki oraz wc.  Łazienka oraz wc  dostępne są z korytarza na tej samej kondygnacji. Do lokalu przynależą pomieszczenia: strych (pow. 5,09 m2 ) i piwnica (pow. 8,25 m2). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kotłownia lokalna).…

Pokaż więcej

Bezpłatne badanie mammograficzne w Kamiennej Górze

Wraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego. W tym roku uprawnienia do skorzystania z bezpłatnej mammografii nabywają Panie z rocznika 1970. Zapraszamy je gorąco do rejestracji na badania i zachęcamy do ich regularnego przeprowadzania. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów  kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69…

Pokaż więcej

Mikołaj na sportowo – wideo

W sali sportowej Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach odbyła się dziewiąta edycja Powiatowego Turnieju Gier i Zabaw “Mikołaj na sportowo”. Corocznie organizatorem tego sportowego wydarzenia jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy z Kamiennej Góry. Więcej informacji i reportaż fotograficzny z wydarzenia dostępny tutaj.Zapraszamy do poniższej relacji wideo. Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Życzenia – Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, z Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Pięknych Świąt Bożego Narodzenia… Życzą Jarosław Gęborys – Starosta Kamiennogórski Małgorzata Krzyszkowska – Wicestarosta Kamiennogórski Edyta Wyrostek – Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Pokaż więcej

Odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa

W dniu 11 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji powiatowych służb, inspekcji i straży dot. zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu oraz zaopiniowała pozytywnie pracę służb. Komisja zaopiniowała również budżet powiatu kamiennogórskiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz przyjęła plan pracy na rok 2020. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys,  Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, Z-ca Prokuratowa Rejonowego w Kamiennaj Górze Anna Kaczyńska, radni powiatowi Mariusz Mućwicki oraz Damian Wójcik, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji…

Pokaż więcej

Dzień Pomarańczy w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze

W dniu 11 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze zorganizowany został Dzień Pomarańczy. Wydarzenie odbyło się w ramach programu edukacyjnego “Trzymaj formę”. Ten egzotyczny owoc w połączeniu z goździkami kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia. Uczestnicy dowiedzieli się ile cennych witamin posiada pomarańcza i jak ważna jest w codziennej diecie. Najwięcej radości sprawiło jednak uczniom własnoręczne wykonywanie świątecznych ozdób z wykorzystaniem pomarańczy, które później ozdobiły szkolną choinkę. Podsumowaniem dnia było spotkanie w sali gimnastycznej, podczas którego uczniowie zaprezentowali wytwory swojej pracy, wspólnie śpiewali piosenki o pomarańczach…

Pokaż więcej

XV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 17 grudnia 2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego. 7. Budżet powiatu kamiennogórskiego na rok 2020. 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia…

Pokaż więcej

Wojewódzki finał piłki halowej chłopców

W dniu 1 grudnia br. odbył się Wojewódzki Finał piłki halowej chłopców do lat 14. W hali sportowej w Oławie zagrało osiem drużyn, które wygrały finały strefowe. Wśród najlepszych wystąpili młodzi piłkarze LKS Bóbr Marciszów. W rozgrywkach grupowych piłkarze z Marciszowa pokonali 3:0 drużynę MKS Tukan Iwiny, zremisowali 2:2 z MKS Marcinkowice oraz po wyrównanym meczu ulegli 1:2 faworytom turnieju drużynie Polonia Środa Śląska. W meczu o trzecie miejsce młodzi piłkarze z Marciszowa musieli uznać wyższość kolegów z Piasta Żmigród i ostatecznie zajęli wysokie czwarte miejsce. Mistrzem województwa dolnośląskiego zostali…

Pokaż więcej

Kary za nieprzerejestrowanie pojazdu

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym  dotycząca kar za nieprzerejestrowanie pojazdów (Dz. U. z 2019r. poz. 1579) 1. Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma obowiązek zarejestrować ten pojazd w terminie 30 dni od dnia  jego sprowadzenia do kraju. 2. Właściciel pojazdu, który jest już zarejestrowany w kraju, ma obowiązek w terminie 30 dni zawiadomić starostę o jego nabyciu (kupnie). 3. Właściciel pojazdu, który jest już zarejestrowany w kraju, ma obowiązek w terminie 30…

Pokaż więcej

Nabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku prowadzi nabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej. Termin przeszkolenia wojskowego: 07.01.2020 r. – 27.03.2020 r. Mając na uwadze trudną sytuację życiową osób, które do tej pory nie odbyły czynnej służby wojskowej, pragniemy zaproponować tej grupie możliwość odbycia służby przygotowawczej. Służbę przygotowawczą pełni się w okresie zawieszenia zasadniczej służby wojskowej. Ochotnicy, którzy chcieliby pełnić tę służbę muszą spełniać następujące warunki: co najmniej 18 lat, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, obywatelstwo polskie, ochotnik nie może być karany za przestępstwo umyślne oraz musi…

Pokaż więcej

XIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego – wideo

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła XIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Funkcjonowanie PKS Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,…

Pokaż więcej

VII Otwarte zawody Pływackie dla Osób Niepełnosprawnych – wideo

W dniu 20 listopada 2019 roku na krytej pływalni w Kamiennej Górze odbyły się VII Otwarte Zawody Pływackie dla Osób Niepełnosprawnych. Po raz siódmy na pływalni w Kamiennej Górze spotkali się niepełnosprawni zawodnicy z naszego regionu. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie “Podaj Rękę Kamienna Góra”, współorganizatorem – Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. Zawody uroczyście otworzyła wicestarosta – Małgorzata Krzyszkowska. Zawodnicy startowali w różnych konkurencjach pływackich. Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Wojewódzki finał siatkarek

W dniu 16 listopada br. odbył się w Zgorzelcu Finał Wojewódzki LZS piłki siatkowej kobiet. Powiat kamiennogórski reprezentowała drużyna Pagaz Krzeszów, ubiegłoroczne wicemistrzynie Dolnego Śląska. W finale zagrało sześć drużyn, które rozegrały mecze w dwóch grupach. Siatkarki Pagazu spotkały się w grupie z mistrzyniami województwa GLKS Świdnica i brązowymi medalistkami ubiegłorocznego finału MKS Czarni Rokitki. Tym razem lepsze okazały się rywalki pokonując Pagaz 2:0. W meczu o piąte miejsce reprezentantki powiatu pokonały 2:1 drużynę MKS Tukan z Bolesławca. Udział siatkarek Pagazu w finale wojewódzkim był możliwy dzięki wsparciu Starosty i…

Pokaż więcej