Pracownicy i radni Starostwa w Kamiennej Górze grają z WOŚP

Jak co roku pracownicy Starostwa Powiatowego i Radni Rady Powiatu Kamiennogórskiego przyłączają się do grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Już dziś do Centrum Kultury w Kamiennej Górze trafi: 1. Bransoletka z zawieszkami ufundowana przez Radnych Rady Powiatu Kamiennogórskiego.2. Złote serduszko z łańcuszkiem i kolczykami ufundowane przez Pracowników Starostwa Powiatowego.3. Traktor ufundowany przez pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego. Serdecznie zapraszamy do licytacji! Więcej o WOŚP 2023 tutaj.

Pokaż więcej

LII Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 31 stycznia 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LII Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: Protokół Nr L z dnia 6 grudnia 2022 roku oraz Protokół Nr LI z dnia 20 grudnia 2022 roku. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2022 rok.…

Pokaż więcej

Spotkanie noworoczne Starostwa w Kamiennej Górze – wideo

W sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbyło się w poniedziałek, 16 stycznia br. uroczyste spotkanie noworoczne. Wydarzenie rozpoczęło się od występu szkolnego chóru „Akcent” z Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze pod batutą pani profesor Sylwii Dylak. Więcej informacji i reportaż fotograficzny prezentowaliśmy tutaj. Zapraszamy również do poniższej relacji wideo.

Pokaż więcej

Otwarcie pracowni tomograficznej w Kamiennej Górze

W kamiennogórskim szpitalu odbyło się w poniedziałek, 16 stycznia 2023 roku oficjalne otwarcie pracowni tomografii komputerowej. W uroczystości udział wzięli m.in. Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, starosta Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, przewodniczący rady Andrzej Mankiewicz, radni powiatu, prezes PCZ Barbara Kosak, personel medyczny i zaproszeni goście. Więcej informacji i obszerny reportaż fotograficzny prezentowaliśmy tutaj. Zapraszamy również do poniższej relacji wideo.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 04.01.2023 roku został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 15, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży (Zarządzenie Nr 1/2023 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 04.01.2023 r.).

Pokaż więcej

Spotkanie wigilijne w ZSS

W Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze odbyło dziś (czwartek, 22 grudnia) uroczyste spotkanie wigilijne, połączone z przygotowanym przez uczniów szkoły programem artystycznym. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie, grono pedagogiczne, przedstawiciele Rady Rodziców, starosta Jarosław Gęborys i wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. Po występie artystycznym dyrektor ZSS Wioletta Gogolewska złożyła życzenia, po czym wszyscy podzielili się opłatkiem i zasiedli do wspólnego posiłku.

Pokaż więcej

LI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego – wideo

We wtorek, 20 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbyła się LI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Przypominamy, że przed sesją uhonorowano dyrektora i pracowników PCPR w Kamiennej Górze. Reportaż fotograficzny prezentowaliśmy tutaj. Jednym z punktów porządku obrad było głosowanie nad projektem budżetu powiatu kamiennogórskiego na rok 2023, który ostatecznie po burzliwych dyskusjach nie został uchwalony (8 głosów za, 8 głosów przeciw). Wideo: Starostwo w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Nowy sprzęt dla PCZ w Kamiennej Górze

W Powiatowym Centrum Zdrowia odbyła się dziś (środa, 21 grudnia) prezentacja nowego sprzętu medycznego zakupionego w ramach dotacji przekazanej przez miasto Kamienna Góra. Na nowo zakupiony sprzęt ratujący życie i zdrowie pacjentów składają się: aparat do znieczulenia, sterylizator, respirator, urządzenia do badań endoskopowych, sonda do aparatu USG, hak wątrobowy, aparat do terapii nerkozastępczej, aparat do wykonywania badań EKG oraz łóżka szpitalne. W wydarzeniu oprócz Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego wzięli udział m.in. radni miasta Kamienna Góra oraz personel medyczny placówki.

Pokaż więcej

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W poniedziałek, 12 grudnia br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys, radny powiatowy Mariusz Mućwicki, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Mariusz Rusiecki, przedstawiciel Burmistrza Kamiennej Góry Karolina Adamczyk, Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, przedstawiciel Burmistrza Miasta Lubawka Paweł Mazur, Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cipielik, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Robert Słowik oraz zaproszeni goście: Sławomir Graczyk Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamiennej Górze Andrzej Wyrzykowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu…

Pokaż więcej

Odbiór wyremontowanej drogi Czadrów-Krzeszów

Odbył się dziś (wtorek, 13 grudnia) odbiór robót budowlanych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3477D Czadrów-Krzeszów (gm. Kamienna Góra). Przypominamy, że koszt przebudowy tego odcinka drogi to 6 796 685,59 zł. Zadanie zostało dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409,59 zł pochodziły z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000,00 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Odbiór zmodernizowanej drogi w Świdniku

Odbył się dziś (wtorek, 13 grudnia) odbiór robót budowlanych w ramach modernizacji drogi powiatowej nr 3471D w miejscowości Świdnik (gm. Marciszów). W ramach modernizacji 1,4 km drogi wykonano podbudowę w technologii MCE, 2 warstwy nawierzchni asfaltowej, na całej długości ułożono obrzeża betonowe, wyremontowano przepusty, oczyszczono rowy, wycięto zakrzaczenia. Wykonano również nowe oznakowanie drogi wraz z barierkami. Wartość zdania wyniosła blisko 3 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 2,7 mln zł. Postęp prac modernizacji drogi prezentowaliśmy tutaj.

Pokaż więcej

Pamiętano o ofiarach stanu wojennego – wideo

W niedzielę, 11 grudnia br. w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze odbyła się uroczysta msza święta w intencji działaczy Solidarności Ziemi Jeleniogórskiej i Wałbrzyskiej. Po mszy oficjalne delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą wspomnianych działaczy. Więcej informacji i reportaż fotograficzny prezentowaliśmy tutaj. Zapraszamy również do poniższej relacji wideo. Wideo: Starostwo w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Z kulturą za pan brat – Bukowianki z obrzędami

W sobotę, 10 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Bukówce odbyło się podsumowanie projektu „Z kulturą za pan brat – Bukowianki z obrzędami”. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu uczestniczyła wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. Projekt realizowany został przez Koło Gospodyń Wiejskich „Bukowianki„, a jego celem było nawiązanie więzi między mieszkańcami sołectwa Bukówka podczas wspólnych spotkań, jak również podtrzymywanie tradycji rękodzielniczych. W ramach zaplanowanych w projekcie działań zorganizowano m.in. Noc Świętojańską, warsztaty wskrzeszania umiejętności wyplatania wieńców dożynkowych, zajęcia z pieczenia chleba oraz warsztaty bożonarodzeniowe. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Powiatu Kamiennogórskiego.

Pokaż więcej

LI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 20 grudnia 2022 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 3. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego. 4. Budżet powiatu kamiennogórskiego na rok 2023. 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok 6. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego i Stałych Komisji Rady Powiatu Kamiennogórskiego za 2022 rok. 7. Sprawozdanie z pracy…

Pokaż więcej

L Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 6 grudnia 2022 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się L Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLIX z dnia 25 października 2022 roku.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptekogólnodostępnych na terenie powiatu kamiennogórskiego i harmonogramu dyżurów w porze nocnej,niedziele, święta i inne dni wolne…

Pokaż więcej

L Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

29 listopada 2022 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się L Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLIX z dnia 25 października 2022 roku.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Stan środowiska i jego ochrona na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kamiennogórskiego i harmonogramu dyżurów…

Pokaż więcej

Z wizytą u pracowników socjalnych

Pracowników socjalnych z okazji ich święta odwiedzili dziś (poniedziałek, 21 listopada) starosta Jarosław Gęborys i wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. Pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie i Powiatowego Ośrodka Wsparcia życzyli wiele satysfakcji z wykonywanej pracy. Z tej okazji podziękowali również za profesjonalne zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi, niezwykłe poświęcenie i zrozumienie ludzkich problemów.

Pokaż więcej

Wyróżnienie dla powiatu kamiennogórskiego

W poniedziałek, 14 listopada br. starosta Jarosław Gęborys odebrał z rąk minister Marleny Maląg wyróżnienie dla powiatu kamiennogórskiego za osiągnięcia we wprowadzaniu deinstytytucjonalizacji w systemie pieczy zastępczej. Powiat kamiennogórski znalazł się w gronie 10 powiatów, którym przypadł ten tytuł. Wyróżnionych zostało 10 powiatów, mających największe sukcesy w procesie deinstytucjonalizacji, z największą liczbą rodzin zastępczych oraz najbardziej aktywnych w promocji rodzicielstwa zastępczego. To miasto Chełm oraz powiaty: chełmski, kamiennogórski, karkonoski, kartuski, łosicki, sępoleński, słupecki, turecki, zwoleński. Powiaty kartuski i turecki dostały odznaki Primus in Agendo. Pozostałe wyróżnione powiaty z rąk minister…

Pokaż więcej

Uwaga! Nowe zasady wspinaczki w kamiennogórskich rejonach

Osoby korzystające z tras wspinaczkowych na terenie powiatu kamiennogórskiego informujemy, że z uwagi na bezpieczeństwo Starostwo w Kamiennej Górze wspólnie z Nadleśnictwem Kamienna Góra i Fundacją Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka„ ustaliło nowe zasady uprawiania wspinaczki. Przypominamy, że Starostwo w partnerstwie ze stroną czeską i lokalnymi samorządami zrealizowało projekt, w ramach którego powstały trasy wspinaczkowe. Ich powstawanie prezentowaliśmy na portalu Relacje Regionalne pod poniższymi linkami: Skały/Urwisko Góra Trzy Kawałki – Lubawka. Zadzierna nad Zbiornikiem Bukówka – Lubawka. Spękane Skały – Miszkowice. Kamieniołom Pod Pustelnią – Lubawka. REGULAMIN UPRAWIANIA WSPINACZKI WEJŚCIE NA…

Pokaż więcej

Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski z wizytą w DPS Szarocin – wideo

Przypominamy, że dziś (piątek, 4 listopada) w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie gościł biskup legnicki Andrzej Siemieniewski. Więcej informacji i reportaż fotograficzny prezentowaliśmy tutaj. Spotkanie odbyło się w ramach wizytacji biskupa w parafii. Mieszkańcy serdecznie przywitali wyjątkowego gościa, wręczyli kwiaty, prezent i zaśpiewali ‘’Barkę”. Zapraszamy do poniższej relacji wideo. Wideo: Starostwo w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Modernizacja drogi w Świdniku

W miejscowości Świdnik (gm. Marciszów) trwa modernizacja drogi powiatowej nr 3471D, na jej całej długości będącej w zarządzie Powiatu Kamiennogórskiego tj. 1,4 km. W ramach modernizacji wykonano podbudowę drogi w technologii MCE, wykonywane są 2 warstwy nawierzchni asfaltowej, na całej długości układane są obrzeża betonowe, remontowane przepusty, oczyszczone rowy, wycięte zakrzaczenia. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie drogi wraz z barierkami. Wartość zdania wynosi 2 995 459,59 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 2 700 000 zł. Zakończenie zadania planowane jest w do końca listopada br. Inne inwestycje prowadzone…

Pokaż więcej

XLIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

25 października 2022 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się XLIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLVIII z dnia 27 września 2022roku. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2021/2022. 7. Promocja Powiatu Kamiennogórskiego – podsumowanie. 8. Jednostki Powiatu Kamiennogórskiego:  Działania…

Pokaż więcej

Odbiór drogi powiatowej w Wieściszowicach

W Wieściszowicach (gm. Marciszów) dokonano dziś (środa, 12 października) odbioru robót budowlanych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3474D w kierunku Raszowa (gm. Kamienna Góra). Przypominamy, że wartość zadania to 1 456 697,46 zł. Zadanie było dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 1 336 321,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 120 376,46 zł pochodziły z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego. Reportaż fotograficzny z układania warstwa masy bitumicznej prezentowaliśmy na naszym portalu tutaj. Zobacz inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Z wizytą w urzędzie

Starostwo w Kamiennej Górze odwiedziła dziś (wtorek, 11 października) grupa uczniów z Zespołu Szkół im. Ireny Sendlerowej w Pisarzowicach. Uczniowie klas ósmych przyjechali do urzędu w towarzystwie wicedyrektor szkoły pani Aldony Chwalińskiej-Kusztal. Czym zajmuje się Starostwo w Kamiennej Górze, jakie ma kompetencje i gdzie można załatwić swoje sprawy – na te pytania młodzieży odpowiedzi udzielili starosta Jarosław Gęborys oraz wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. Podczas spotkania uczniowie poznali zasady funkcjonowania urzędu, jego strukturę i zadania, a także porozmawiali o podziale administracyjnym kraju.

Pokaż więcej

Rajd Integracyjny „Jesienne wędrowanie”

Osoby z niepełnosprawnościami z powiatu kamiennogórskiego wraz z rodzinami, opiekunami i wolontariuszami z Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, wzięły udział 30 września br. w Rajdzie Integracyjnym „Jesienne wędrowanie”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Podaj Rękę Kamienna Góra„ działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. W tym roku piechurzy, przy współudziale leśników z Nadleśnictwa Kamienna Góra – Mariusza Sopaty, Anny Pasiut i Beaty Kimla-Wójcik, odkrywali tajemnice przyrody w Rezerwacie Przyrody Głazy Krasnoludków. Uczestnicy rajdu poznali wiele ciekawostek z życia zwierząt leśnych, budowali domki dla jeży i żmij, rozwiązywali zagadki przyrodnicze, uczyli…

Pokaż więcej

Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom

Podczas dzisiejszej (wtorek, 27 września) Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kamiennogórskiego przyjmującą „Program lokalny wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ” na rok szkolny 2022/2023 zostały przyznane trzy stypendia naukowego i trzy stypendia sportowe. Powołana przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego Komisja Stypendialna w składzie: Adam Krok – Przewodniczący Komisji oraz członkowie Zofia Kolat, Urszula Machaj i Cecylia Skulska, sporządziła listę rankingową stypendystów i zawnioskowała do Zarządu Powiatu o przyznanie w roku szkolnym 2022/2023…

Pokaż więcej

Finał LZS – biegi przełajowe

W czwartek, 24 września br. w Jeżowie Sudeckim odbył się finał strefy jeleniogórsko-zgorzeleckiej LZS biegów przełajowych „Złota Jesień”. W zawodach wystartowało 325 zawodników z 6 powiatów i 12 gmin. Powiat kamiennogórski reprezentowała grupa młodych biegaczek i biegaczy ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie. Największy sukces odniósł Szymon Głowiński (Lipienica), który zdobył srebrny medal i tytuł wicemistrza strefy LZS w biegu na 800 m. Wysokie punktowane miejsca zajęli Barbara Popko (Krzeszów) oraz Tomasz Koszkul (Czadrów) na dystansie 800 m. Zawody odbyły się w ramach XXIII Dolnośląskich Igrzysk LZS. Wyjazd na finał został…

Pokaż więcej

XLVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

27 września 2022 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się XLVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLVII z dnia 30 sierpnia 2022 roku. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Sprawy edukacji w Powiecie Kamiennogórskim: – Informacja dyrektorów placówek oświatowych z terenu Powiatu Kamiennogórskiego (Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Specjalnych,…

Pokaż więcej

Spotkanie w sprawie rozwoju gospodarczego powiatu

W Starostwie w Kamiennej Górze odbyło się dziś (wtorek, 20 września) spotkanie z przedstawicielami Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze. W wydarzeniu wzięli udział Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego Małgorzata Krzyszkowska, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Edyta Drzewiecka, Wiceprezes Zarządu SSEMP Dagmara Gęborys oraz kierownik projektu w dziale rozwoju i inwestycji Jarosław Osmolak. Celem spotkania było omówienie planów dalszego rozwoju gospodarczego powiatu z pomocą Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Podczas wizyty poruszano tematy związane z:-świadomością instrumentu PSI na obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, w tym wśród…

Pokaż więcej

Dożynki w Bukówce

W Bukówce (gm. Lubawka) odbyły się dziś (niedziela, 18 września) dożynki. Wydarzenie rozpoczęto na placu przy świetlicy polową Mszą św. Dziękczynną. Po mszy uczestnicy dożynek udali się na świetlicę, gdzie odbyło się powitanie gości i program artystyczny z udziałem zespołu Złote Nutki z Przedwojowa oraz zespołu wokalnego Wrzos z Lubawki. W uroczystości uczestniczył starosta Jarosław Gęborys. Wydarzenie zostało współfinansowane z Powiatu Kamiennogórskiego w ramach realizacji projektu „Z kulturą za pan brat – Bukowianki z obrzędami”.

Pokaż więcej

Miszkowice Cup 2022

W sobotę, 10 września br. w Miszkowicach (gm. Lubawka) odbył się XIII Międzywojewódzki Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców Miszkowice Cup 2022. Do rywalizacji przystąpiły drużyny reprezentujące kluby Dragon Miszkowice, Orła Lubawka oraz Agro Kluczewo. W wydarzeniu udział wziął starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys. Powiat kamiennogórski wsparł wydarzenie finansowo poprzez przekazanie dotacji w wysokości 5000 zł dla LKS Dragon Miszkowice.

Pokaż więcej

Wizyta Ministra Rozwoju i Technologii w Kamiennej Górze

W Starostwie w Kamiennej Górze odbyło się dziś (czwartek, 8 wrzesnia) robocze spotkanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Grzegorza Piechowiaka ze starostą kamiennogórskim Jarosławem Gęborysem oraz Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Armandem Winiarskim. Na spotkaniu rozmawiano o możliwościach rozwoju kamiennogórskiego rynku pracy, a także o zwiększeniu skali inwestycji publicznych realizowanych przez JST dzięki założeniom Polskiego Ładu. Omówiono także kwestie transformacji regionu dzięki budowie drogi ekspresowej s3. Wizyta wiceministra była ponadto doskonałą okazją do dyskusji o stojących przed powiatem wyzwaniach, aktualnych problemach lokalnych społeczności i kolejnych rządowych programach.

Pokaż więcej

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Kamiennej Górze

W środę, 7 września br. Kamienną Górę odwiedził premier RP Mateusz Morawiecki. Z szefem rządu spotkali się Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek, samorządowcy z terenu powiatu kamiennogórskiego, karkonoskiego, zgorzeleckiego, przedstawiciele biznesu, mieszkańcy oraz zarząd Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys oraz przewodnicząca rady powiatu kamiennogórskiego Edyta Wyrostek. Spotkanie było doskonałą okazją do rozmów na temat możliwości rozwoju gospodarczego naszego regionu, wśród których istotne znaczenie odgrywa budowa drogi ekspresowej S3. Poruszane były także tematy dotyczące spraw społecznych.

Pokaż więcej

Innowacje w szkolnictwie branżowym – konferencja regionalna

Na dziedzińcu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyła się dziś (wtorek, 6 września) konferencja regionalna dot. innowacji w szkolnictwie branżowym. Spotkanie otworzyła sekretarz stanu w MEN Marzena Machałek. Podczas konferencji zaprezentowane zostały międzynarodowe konkursy branżowe WorldSkills i EuroSkills jako szansa na rozwój kariery i umiejętności branżowych. Specjaliści przedstawili również perspektywy rozwoju szkolnictwa branżowego oraz zawodowego uczniów i nauczycieli. Z kolei przedstawiciele szkół branżowych opowiedzieli o przykładach dobrych praktyk. Organizatorem konferencji byli: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Ministerstwa Edukacji i Nauk. W wydarzeniu udział wziął starosta kamiennogórski…

Pokaż więcej

Komunikat w sprawie zakazu korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb, należy bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia zwierząt wodą pochodzącą z Odry i jej dopływów. Dotyczy to rolników utrzymujących zwierzęta, w tym zajmujących się chowem lub hodowlą bydła, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego. Treść pisma tutaj.

Pokaż więcej

XLVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

30 sierpnia 2022 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XLVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLVI z dnia 20 czerwca 2022 roku.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Mienie powiatu kamiennogórskiego:Informacja na temat gospodarowania nieruchomościami będących własnościąPowiatu Kamiennogórskiego.Informacja na temat bieżącego utrzymania i stanu dróg Powiatu Kamiennogórskiego.7. Sprawozdawczość za I półrocze 2022 roku:Informacja Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego…

Pokaż więcej

Prezentacje 2022 – „Lato w Marciszowie” z nagrodą starosty

Jak co roku Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zaprosiło plastyków z terenu powiatu kamiennogórskiego do wzięcia udziału w XXIX Przeglądzie Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej „Prezentacje 2022″. W murach muzeum zaprezentowane zostaną m.in. prace malarskie i grafiki wykonane przez rodzimych artystów. Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Edyta Drzewiecka odwiedziły muzeum i tradycyjnie dokonały wyboru pracy jednego z autorów, który zostanie uhonorowany podczas uroczystego otwarcia wystawy w piątek, 5 sierpnia. Nagroda starosty trafi do Ireneusza Szymika za pracę pt. „Lato w Marciszowie”.

Pokaż więcej

Turniej o Puchar Starosty Kamiennogórskiego

W sobotę, 23 lipca br. na kortach tenisowych przy kamiennogórskim zalewie odbył się Turniej Tenisowy o Puchar Starosty Kamiennogórskiego. W rywalizacji udział wzięło 23 zawodników. W grze pojedynczej (singiel) pierwsze miejsce zajął Kuba Kapłon, a zaraz za nim uplasował się jego brat Dominik Kapłon. W deblu pierwsze miejsce na podium zajął duet Bartłomiej Bąk – Dzierżyński oraz Waldemar Pabich. Miejsce drugie wywalczyli Monika Stec i Adrian Gawlik. Na miejscu trzecim znaleźli się Michał Lorencik i Jakub Omachel.

Pokaż więcej