XLVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

20 czerwca 2022 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XLVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Zakończenie roku szkolnego w szkołach podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu: -Promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi (wręczenie nagród PRIMUS INTER PARES). -Podsumowanie programu stypendialnego dla młodzieży szczególnie uzdolnionej „Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej”. 3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLV z dnia 31 maja2022 roku. 4. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 5. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych…

Pokaż więcej

Odbiór techniczny Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze

Obył się dziś (wtorek, 7 czerwca) odbiór techniczny inwestycji pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej zajmowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji w Kamiennej Górze wraz z dostosowaniem przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Oficjalnego odbioru prac dokonał Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego. Od kilku miesięcy trwały prace remontowe budynku Powiatowego Centrum Edukacji, znajdującego się przy ul. Papieża Jana Pawła II. Ten piękny obiekt zyskał nowe życie, dzięki uzyskanemu przez Starostwo w Kamiennej Górze dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W odnowionym budynku swoją działalność prowadzą Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Biblioteka Pedagogiczna. Modernizacja obiektu prócz…

Pokaż więcej

Pożegnanie z mundurem ppłk Wojciecha Czerechowskiego

We wtorek, 31 maja 2022 roku w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu odbyła się uroczystość pożegnania z mundurem ppłk Wojciecha Czerechowskiego, który zakończył wieloletnią zawodową służbę wojskową w uczelni. W wydarzeniu udział wzięła Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Edyta Drzewiecka, która w imieniu Zarządu Powiatu Kammienogórskiego podziękowała podpułkownikowi za lata znakomitej współpracy zarówno z urzędem, jak i z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Słowa podziękowania oraz najlepsze życzenia złożyła także wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Katarzyna Winiarska.

Pokaż więcej

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

1 czerwca br. na terenie powiatu kamiennogórskiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która trwać będzie do 14 czerwca br. Powiatowa Komisja Lekarska funkcjonuje w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (budynek A) przy ul. Traugutta 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się: 1. Mężczyzn urodzonych w 2003 r.; 2. Mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 3. Osoby urodzone w latach 2001-2002, które: a. Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 31 maja 2022 roku podał do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikację na stronie internetowej kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem kamienna-gora.bip.net.pl wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 31 maja 2022 roku).

Pokaż więcej

56 mln dla powiatu kamiennogórskiego

Rząd przekazał kolejne pieniądze na rozwój naszego regionu. Starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys oraz przewodnicząca rady powiatu Edyta Wyrostek, podczas dzisiejszej (poniedziałek, 30 maja) konferencji prasowej, poinformowali o wynikach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Ogromne słowa podziękowania skierowane zostały do Marzeny Machałek za pomoc i wsparcie w pozyskaniu tych rządowych środków. Od 28 grudnia 2021 roku do 11 marca 2022 roku trwał drugi nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie…

Pokaż więcej

XLV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

31 maja 2022 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XLV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLIV z dnia 26 kwietnia 2022 roku. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Przedstawienie Raportu o stanie powiatu. 7. Debata nad Raportem o stanie powiatu. 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu…

Pokaż więcej

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie. Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13. Opis nieruchomości:Nieruchomość niezabudowana położona w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5, w której jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa.Działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani…

Pokaż więcej

Kolejny kamiennogórski obiekt nabiera blasku

Przypominamy, że od kilku miesięcy trwają prace remontowe budynku Powiatowego Centrum Edukacji znajdującego się przy ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Ten piękny obiekt w samym sercu miasta zyskuje nowe życie dzięki uzyskanemu przez Starostwo w Kamiennej Górze dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W odnawianym budynku swoją działalność prowadzą Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Biblioteka Pedagogiczna. Modernizacja obiektu prócz znaczącej poprawy wizerunku miasta wpłynie także na podwyższenie jakości świadczonych usług. Na chwilę obecną wykonawca prowadzi prace remontowe frontowej elewacji, co prezentowaliśmy tutaj. Zakończenie inwestycji planowane jest na…

Pokaż więcej

Raport o stanie powiatu kamiennogórskiego

Podczas XLV Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego, która odbędzie się 31 maja 2022 roku, zostanie przedstawiony Raport o stanie powiatu za 2021 rok. RAPORT DOSTĘPNY TUTAJ. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku ubiegłym, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której poza radnymi głos zabrać mogą również mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad przedstawionym…

Pokaż więcej

Piłkarska Kadra Czeka

W dniach 4-5 maja 2022 roku odbyły się eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju trampkarzy LZS, Piłkarska Kadra Czeka. Wśród chłopców młodzi piłkarze MKS Chełmsko Śląskie wygrali na boisku w Krzeszowie ze swoimi rówieśnikami z LKS Pagaz Krzeszów. Wśród dziewcząt piłkarki MKS Chełmsko Śląskie wygrały na boisku w Miszkowicach ze swoimi koleżankami z LKS Dragon Miszkowice. Obie drużyny z Chełmska Śląskiego będą reprezentowały powiat kamiennogórski na finale strefy jeleniogórsko-zgorzeleckiej. Turniej odbędzie się 12 maja od godz. 16 na boiskach w Marciszowie. Źródło: Starostwo w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

XLIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

26 kwietnia 2022 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XLIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego, w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLIII z dnia 29 marca 2022 roku.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Powiatu Kamiennogórskiego.7. Realizacja Powiatowej Strategii…

Pokaż więcej

Spotkanie dotyczące postępów budowy drogi S3 oraz D11

W środę, 30 marca br. w Sadach Dolnych odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące postępów budowy drogi S3 oraz D11. W spotkaniu udział wziął m.in. starosta Jarosław Gęborys uczestniczył. Konferencję zorganizowało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Regionalnej NOVUM, a uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów, zarówno ze strony polskiej, jak i czeskiej, przez których tereny przebiega droga ekspresowa S3 i jej kontynuacja za granicą droga D11. Podczas spotkania przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu oraz Dyrekcji Dróg i Autostrad Republiki Czeskiej zrelacjonowali m.in. stan zaawansowania prac nad realizacją połączenia dróg S3…

Pokaż więcej

Uruchomiono stacje ładowania rowerów elektrycznych

Od 2019 roku Starostwo w Kamiennej Górze prowadzi intensywne działania ukierunkowane na poszerzenie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza. W tym celu skupiono się na aktywnych formach uprawiania turystyki i sportu. Oprócz wspinaczki skałkowej stworzono dogodne warunki do uprawiania turystyki e-rowerowej, która jest formą innowacyjną i stanowić będzie atrakcyjną alternatywę spędzania czasu wolnego. W ramach dwóch projektów zaplanowano zakup i instalację stacji ładowania rowerów elektrycznych na terenie każdej z gmin powiatu kamiennogórskiego. Przedsięwzięcie odpowiada na coraz większe zainteresowanie turystyką rowerową na naszym terenie, jak również pozwoli upowszechnić nieemisyjne środki transportu. Pierwsza stacja…

Pokaż więcej

20 mln zł z Polskiego Ładu na inwestycje powiatowe

Powiat Kamiennogórski złożył wnioski o wartości 20 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wnioski dotyczą przebudowy i modernizacji dróg powiatowych w powiecie kamiennogórskim oraz modernizacji i rozbudowy infrastruktury oświatowej. Dzięki rządowym środkom powiat kamiennogórski przebuduje i zmodernizuje ul. Katowicką w Kamiennej Górze, odcinki dróg powiatowych: Pisarzowice-Czarnów, w Dębrzniku, w Nagórniku, w Chełmsku Śląskim, w Lipienicy, jak również wiadukt w Ciechanowicach. Modernizacji i rozbudowy doczekają się również Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Kwalifikacja wojskowa

Starosta Kamiennogórski informuje, że 1 czerwca br. na terenie powiatu kamiennogórskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa i trwać będzie do 14 czerwca br. Powiatowa Komisja Lekarska będzie funkcjonować w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (budynek A) przy ul. Traugutta 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się: 1. Mężczyzn urodzonych w 2003 r.; 2. Mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 3. Osoby urodzone w latach 2001-2002, które: a. Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie…

Pokaż więcej

XLIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

29 marca 2022 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XLIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego, w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLII z dnia 22 lutego 2022 roku.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Informacja Starosty o działaniach podejmowanych na terenie powiatu kamiennogórskiego,na rzecz obywateli Ukrainy uciekających przed agresją Federacji Rosyjskiej.7. Informacja…

Pokaż więcej

Podsumowanie konkursu plastycznego „Młodzież zapobiega pożarom”

Przypominamy, że w czwartek, 17 marca w sali Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Młodzież zapobiega pożarom” organizowanego przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Obszerny reportaż fotograficzny dostępny tutaj. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo. Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Środki finansowe dla pomagających obywatelom Ukrainy

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od dnia 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy otrzymają świadczenie w wysokości 40 zł za osobę na każdy dzień. Z założenia świadczenie to będzie wypłacane przez 60 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony. Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku w gminie. Samorząd na jego rozpatrzenie będzie miał miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. Wniosek o…

Pokaż więcej

Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy

Podstawowe informacje dla uchodźców z UkrainyІнформація для біженців з України Punkty zgłoszeń uchodźców na terenie powiatu kamiennogórskiego Пункти до яких можна зголоситись на території каменногурського району Urząd Miasta w Kamienne Górze, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, / Головне управління міста в Каменній Гурі, площа Грунвалдська 1, 58-400 Каменна Гура Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19, 58-420 Lubawka Urząd Miasta Lubawka, Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka, / Місцево-районний центр культури в Любавці, вул. Каменногурська 19, 58-420 Любавка Urząd Gminy Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna…

Pokaż więcej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W środę, 2 marca br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli: Jarosław Gęborys – Starosta Kamiennogórski, Robert Słowik – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Agnieszka Mendelsk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, Stanisław Cenarski – Komendant Powiatowy Policji, Mariusz Rusiecki – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Andrzej Wyrzykowski – Powiatowy Inspektor Sanitarny, Edyta Gizel–Gawron – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Adrian Ciejak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dariusz Gajda – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kamienna Góra Kamienna Góra oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Podczas spotkania odbyła się wideokonferencja z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim dotycząca…

Pokaż więcej

Starostwo Powiatowe włącza się w akcje pomocy dla Ukrainy

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze włącza się w akcje pomocy dla Ukrainy, poinformował na dzisiejszym briefingu prasowym starosta Jarosław Geborys. Zwracamy się z wielką prośbą o pomoc. Zbieramy: *ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWĄ: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy. *KOSMETYKI I CHEMIĘ: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń. * ŚRODKI OPATRUNKOWE, zwłaszcza na zranienia…

Pokaż więcej

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Ważne informacje dla uchodźców uciekających przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie. 1. Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.3. W punkcie recepcyjnym: otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek. Infolinia +48 47 721 75 75.

Pokaż więcej

Pożegnano Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze – insp. Janusza Cygala

We wtorek, 22 lutego 2022 roku podczas Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze – insp. Janusza Cygala. Przypominamy, że komendant odchodzi na zasłużoną emeryturę, o czym informowaliśmy tutaj. Za pracę i wkład w działalność kamiennogórskiej policji wyrazy uznania złożyła wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska i przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego – Edyta Wyrostek. Komendant zakończy swoją 5-letnią służbę w kamiennogórskiej jednostce 25 lutego. Od soboty obowiązki komendanta przejmie nadkomisarz Stanisław Cenarski.

Pokaż więcej

Odprawa dolnośląskich strażaków

We wtorek, 22 lutego 2022 roku z udziałem gospodarzy miasta i województwa Dolnego Śląska – wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego oraz marszałka województwa dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego, odbyła się roczna odprawa kierowniczej kadry PSP województwa dolnośląskiego. W imieniu własnym oraz uczestniczących w obradach zastępców, wszystkich przybyłych gości powitał dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Marek Kamiński. W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze w odprawie uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze st. bryg. mgr inż. Sławomir Graczyk. Na zaproszenie Komendanta w wideokonferencji uczestniczyli m.in. Starosta…

Pokaż więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefon kontaktowy z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze„, w terminie do dnia 17 marca 2022 roku, do godz. 12.00. Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, lub drogą pocztową na adres urzędu wskazany wyżej (liczy się data wpływu do urzędu). Uchwała Klauzula informacyjna

Pokaż więcej

Podsumowanie I półrocza w DŚŚ

We wtorek, 15 lutego w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej odbyło się podsumowanie I półrocza. Podczas I semestru udział w konkursach „Rusz głową„, „Między nami„ czy „Złote kropki„ był dla wychowanków nie lada wyzwaniem. Wykazali się oni ogromnym zapałem do brania udziału w życiu świetlicy. Osoby, które były najbardziej aktywne, zostały nagrodzone książkami oraz bonami do wykorzystania w księgarni. Gratulacje dla świetlicowych mistrzów i powodzenia w przyszłym semestrze.

Pokaż więcej

XLII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

22 lutego 2022 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XLII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego, w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLI z dnia 1 lutego 2022 roku. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego:  informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej…

Pokaż więcej

Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego

Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego w sprawie zwrotu wywłaszczonej części nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Polnej, oznaczonej geodezyjnie (w dacie wywłaszczenia) jako działka nr 35/3, AM-21, obręb Brochów, o pow. 0,3176 ha, obecnie po podziale dz. nr 35/16 – księga wieczysta nr WR1K/00339279/1 oraz dz. nr 35/13, 35/14, 35/15, 35/17, 35/18, 35/19 – księga wieczysta nr WR1K/00064190/4, w której prawo własności wpisana jest na rzecz Gminy Miejskiej Wrocław. Starosta Kamiennogórski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 136 ust. 3a, w związku z art. 8 ustawy z dnia…

Pokaż więcej

Trwają intensywne prace remontowe pomieszczeń ZSZiO w Kamiennej Górze

Nauka zdalna i nieobecność uczniów jest okazją do przeprowadzenia remontów pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Odświeżono m.in. sale lekcyjne i sekretariat. Remont przechodzi również kuchnia. Postęp prac staroście Jarosławowi Gęborysowi zaprezentowała dzisiaj (wtorek, 15 lutego) dyrektor Mariola Jaciuk. Prace remontowe prowadzone są ze środków własnych szkoły. Przypominamy, że dobiegła końca również bardzo duża inwestycja modernizacji kotłowni ZSZiO, o czym informowaliśmy tutaj.

Pokaż więcej

Dobiegł końca pierwszy etap modernizacji energetycznej ZSZiO w Kamiennej Górze

Dobiegły końca prace przy projekcie pn. Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze poprzez modernizację źródła ciepła i c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację budynku „C” – etap I. Starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys zaprezentował rezultat zrealizowanych do tej pory prac. Modernizacja energetyczna szkoły jest niezwykle ważnym zadaniem, pozwalającym na optymalizację kosztów eksploatacji poszczególnych budynków. Lepsza efektywność energetyczna przekłada się na zwiększony komfort nauki i pracy oraz niesie ze sobą aspekt ekologiczny. W zakresie robót znalazła się m.in. przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącej kotłowni w budynku…

Pokaż więcej

Maseczki ochronne od wojewody

W poniedziałek, 31 stycznia Powiat Kamiennogórski otrzymał od Wojewody Dolnośląskiego 224 tys. szt. maseczek ochronnych. Maseczki trafią do służb samorządowych, jednostek organizacyjnych podległych powiatowi, a także placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu. Dodatkowo Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie otrzyma 100 litrów płynu do dezynfekcji. Dystrybucją tych środków ochrony, tak potrzebnych w obecnej sytuacji pandemicznej, zajmie się Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Pokaż więcej

XLI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

1 lutego 2022 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XLI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego, w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XL z dnia 21 grudnia 2021 roku. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2021 rok. 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,…

Pokaż więcej

Przerwa techniczna – Wydział Geodezji

Z uwagi na konieczność wykonania prac technicznych związanych z systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego informujemy, że w dniach 20-25 stycznia br. nie będzie możliwości korzystania z tych systemów tj. udostępniania i sprzedaży dokumentów z ewidencji gruntów i budynków oraz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pokaż więcej

Udany 2021 rok dla sportowców reprezentujących LZS

Rok 2021 to kolejny udany rok dla sportowców reprezentujących LZS. Powiat Kamiennogórski ponownie osiągnął duży sukces, zajmując czwarte miejsce w ogólnej klasyfikacji XXII Dolnośląskich Igrzysk. Pierwsze miejsce zajął powiat oławski, drugie świdnicki, a trzecie powiat karkonoski. Gmina wiejska Kamienna Góra zajęła 12 miejsce na 85 sklasyfikowanych gmin, a najwyższe miejsca w historii startów w Igrzyskach zajęły gmina Marciszów (16 miejsce) i Gmina Lubawka (23 miejsce). W ramach XXII Dolnośląskich Igrzysk LZS w powiecie kamiennogórskim przeprowadzono 10 zawodów na poziomie mistrzostw powiatu. W dziewięciu finałach strefowych i ośmiu finałach dolnośląskich wzięło…

Pokaż więcej