Zakończono przebudowę drogi w miejscowości Paczyn

W dniu 2 sierpnia 2019 roku odbył się odbiór zakończonej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Paczyn. Odbioru drogi o długości 153,36 mb dokonał przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  W ramach prac wykonano nawierzchnię asfaltową z pełną podbudową i  robotami odwodnieniowymi. Wartość zadania wyniosła 218.734,59 zł z tego z dotacji celowej budżetu Województwa  Dolnośląskiego uzyskano 45.360,00 zł, pozostałą kwotę tj. 173.371,59 zł sfinansował budżet gminy Lubawka. Zakończone zadanie: “Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Paczyn dz. nr 103” jest  ważnym elementem  infrastruktury związanej z polepszeniem dostępności…

Share
Pokaż więcej

Trwa budowa boiska przy ZSO w Kamiennej Górze

Prezentujemy obecny stan prac budowlanych boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Przypominamy, że przy boisku zostaną wybudowane nowe trybuny i ogrodzenie. Powstanie również bieżnia prosta i bieżnia wraz ze skocznią. Nowa bieżnia będzie miała powierzchnię poliuretanową i długość 80 m. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Share
Pokaż więcej

Trwa budowa ciągu pieszego w Kamiennej Górze

Trwa budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Stanisława Staszica i Lubawską w Kamiennej Górze. Przypominamy, że inwestycja realizowana jest w ramach dotacji pozyskanej przez Miasto Kamienna Góra. W ramach inwestycji wykonano już remont ul. Parkowej i wybudowano parking przy ul. Lubawskiej. Parking przy ul. Staszica jest w trakcie budowy. Prace budowlane powinny zakończyć się do września br. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Share
Pokaż więcej

Trwa budowa łącznika w Kamiennej Górze

Prezentujemy obecny stan budowanego łącznika pomiędzy ulicami Księcia Bolka I i Wałbrzyską w Kamiennej Górze. Trwa układanie warstwy nawierzchni asfaltowej. Dzięki tej inwestycji powstanie kompletny łącznik spinający dwie ważne drogi w mieście i ułatwiający dotarcie do komunalnego cmentarza. Cała inwestycja finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu miasta. Prace mają zakończyć się do 30 września 2019 roku. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Share
Pokaż więcej

Budowa boiska przy ZSO w Kamiennej Górze – wideo

Trwają prace budowlane boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Przypominamy, że przy boisku zostaną wybudowane nowe trybuny. Powstanie również bieżnia prosta i bieżnia wraz ze skocznią. Nowa bieżnia będzie miała powierzchnię poliuretanową i długość 80 m. Galeria dostępna tutaj. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze.

Share
Pokaż więcej

Trwa budowa boiska przy ZSO w Kamiennej Górze

Trwają prace budowlane boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Przypominamy, że przy boisku zostaną wybudowane nowe trybuny. Powstanie również bieżnia prosta i bieżnia wraz ze skocznią. Nowa bieżnia będzie miała powierzchnię poliuretanową i długość 80 m. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze. Poniżej prezentujemy obecny stan budowy. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Share
Pokaż więcej

Wykonano remont drogi gminnej w Olszynach

W dniu 11 lipca 2019 roku odbył się odbiór końcowy prac budowlanych w ramach zadania pn. “Remont drogi gminnej nr 114843D w miejscowości Olszyny”. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu województwa dolnośląskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zakres prac obejmował remont odcinaka drogi o długości 490 mb oraz szerokości 3,0 m, z wykonaniem obustronnych poboczy. Przed położeniem nowej nawierzchni asfaltowej wykonano korytowanie pod nowe warstwy konstrukcyjne drogi i poprawę nośności podłoża. W ramach inwestycji wykonano regulację odwodnienia drogi przez oczyszczenie przydrożnych rowów, wymianę przepustów pod drogą wraz ze…

Share
Pokaż więcej

Droga Kamienna Góra-Chełmsko Śląskie zamknięta

Przypominamy, że w związku z realizacją przez Powiat Kamiennogórski remontu drogi powiatowej nr 3462D w miejscowości Olszyny wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu, o czym informowaliśmy wcześniej. Droga na okres remontu została zamknięta dla ruchu drogowego. Obecnie trwa wycinka drzew rosnących na poboczu drogi, które znacząco ograniczały ruch pojazdów. Wycinka drzew konieczna była również ze względu na sprawne odprowadzenie wód opadowych istniejącym rowem przydrożnym. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Share
Pokaż więcej

Trwa budowa parkingu w Kamiennej Górze

Trwa budowa parkingu przy targowisku w Kamiennej Górze. Przypominamy, że inwestycja realizowana jest w ramach dotacji pozyskanej przez Miasto Kamienna Góra z projektu transgranicznego Interreg IIIA Polska-Czechy „Tajemnice Militarnych Podziemi”. W ramach projektu, na potrzeby atrakcji turystycznej podziemi Arado, powstał już parking przy ul. Lubawskiej oraz został wyremontowany odcinek ulicy Parkowej od Placu Kościelnego do Arado. Prace budowlane powinny zakończyć się do września br. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Share
Pokaż więcej

Trwa przebudowa sali sportowej w ZSZiO

Trwa przebudowa sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Przypominamy, że przedmiotem inwestycji jest przebudowa dachu i podłogi sali sportowej oraz remont pomieszczeń higieniczno sanitarnych. Dokonano już usunięcia starej drewnianej konstrukcji podłogi. Nowa podłoga będzie powierzchniowo-elastyczna, którą definiuje obowiązująca norma. Prace budowlane powinny zostać zakończone do 30 września 2019 roku. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Share
Pokaż więcej

Budowa boiska przy ZSO w Kamiennej Górze

Trwają prace budowlane boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Wykonano już wycinkę drzew i prace rozbiórkowe zniszczonych warstw podbudowy. Po wykonaniu boiska w zakresie robót budowlanych znajduje się również budowa bieżni prostej, budowa ogrodzenia, budowa trybun i prace związane z zagospodarowaniem terenu. Nowa bieżnia będzie miała powierzchnię poliuretanową i długość 80 m.Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze. Poniżej prezentujemy obecny stan budowy.

Share
Pokaż więcej

Podpisano umowę na dokończenie remontu Centrum Kultury

W dniu 13 czerwca 2019 roku w gabinecie burmistrza Janusza Chodasewicza podpisano umowę na dokończenie remontu budynku Centrum Kultury i Przedszkola Publicznego nr 2, wraz z otoczeniem. W dniu 23 kwietnia br. ogłoszony został przetarg na wykonanie prac budowlanych. W wyznaczonym terminie oferty złożył dwie firmy: ROKOM z Ptaszkowa (cena 12 846 400 zł) oraz AD-BUD z Dębrznika (cena 14 280 000 zł). Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Rokom. Kontrakt zakłada dokończenie rozpoczętych w latach poprzednich prac związanych z budynkiem głównym Centrum Kultury, Przedszkolem Publicznych nr 2, a…

Share
Pokaż więcej

Ruszyła budowa boiska przy ZSO w Kamiennej Górze

Rozpoczęły się prace przygotowawcze przy „Budowie boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących” w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska oraz „Budowie Otwartej Strefy Aktywności” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności – OSA 2018”. Prace rozbiórkowe to pierwsza część realizowanego projektu przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze. Jednocześnie rozpoczęły się prace przy „Przebudowie  sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze”, o czym informowaliśmy wcześniej.

Share
Pokaż więcej

Trwa przebudowa sali sportowej w ZSZiO

Trwa przebudowa sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Przypominamy, że w kwietniu została podpisana umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym i wykonawcą, o czym informowaliśmy wcześniej. Prace rozpoczęto od przebudowy dachu. W następnych etapach zostanie wykonany m.in. remont podłogi, trybun oraz pomieszczeń sanitarnych. Prace budowlane mają zakończyć się do 30 września br. i kosztować 843 821 zł.

Share
Pokaż więcej

Nowy parking w Kamiennej Górze

Dobiega końca budowa parkingu przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. Najprawdopodobniej inwestycja zostanie oddana do użytku wcześniej jak planowano. Parking powstaje przede wszystkim na potrzeby podziemi Arado. Przypominamy, że budowa parkingu jest realizowana w ramach dotacji pozyskanej przez Miasto Kamienna Góra z projektu transgranicznego Interreg IIIA Polska-Czechy „Tajemnice Militarnych Podziemi”.

Share
Pokaż więcej

Trwa remont ulicy Towarowej

Trwa remont ul. Towarowej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że na mocy porozumienia pomiędzy miastem Kamienna Góra a Kopalnią Ogorzelec, kopalnia dofinansuje naprawę nawierzchni dróg ul. Jedwabnej i Towarowej na odcinku ok. 400 m. Dodatkowo przedsiębiorstwo przebuduje istniejące zjazdy z tych ulic do bocznicy kolejowej uwzględniając przy tym realizowaną obecnie przez miasto budowę drogi rowerowej. Remont ma się zakończyć na wakacje br.

Share
Pokaż więcej

Trwa budowa łącznika w Kamiennej Górze

Prezentujemy obecny stan budowanego łącznika pomiędzy ulicą Księcia Bolka I i ulicą Wałbrzyską w Kamiennej  Górze. Przypominamy, że trwa budowa nowej nawierzchni, nowego oświetleniaoraz miejsc parkingowych. Dzięki temu powstanie kompletny łącznik spinający dwie ważne drogi w mieście i ułatwiający dotarcie do komunalnego cmentarza. Cała inwestycja kosztować będzie 1 187 000 zł i finansowana jest w całości ze środków pochodzących z budżetu miasta. Prace powinny zakończyć się do 30 września 2019 roku.

Share
Pokaż więcej

Trwa budowa punktu informacji w Kamiennej Górze

Przypominamy, że trwają prace przy adaptacji parteru budynku położonego naprzeciwko wejścia do kompleksu Arado (ul. Lubawska 4), w którym powstanie nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej. Budowa punktu informacji odbywa się w ramach projektu pn. „Tajemnice Militarnych Podziemi…”. Remont ma zostać zakończony do końca lipca br. Obok punktu informacji powstaje również parking dla turystów, o którym informowaliśmy wcześniej. Więcej o inwestycjach w tagach remonty.

Share
Pokaż więcej

Trwa przebudowa parkingów wokół targowiska w Kamiennej Górze

Trwa przebudowa parkingów przy ul. Lubawskiej i Staszica w Kamiennej Górze. Budowana jest nowa nawierzchnia wraz z całą infrastrukturą pod i naziemną. Prace potrwają do końca września br. Zadanie realizowane jest w ramach polsko-czeskiego projektu „Tajemnice Militarnych Podziemi”. Wcześniej, w ramach tego samego projektu wykonany został remont ul. Parkowej od Placu Kościelnego do wejścia do podziemi (fot. poniżej). Równolegle trwają też prace przy adaptacji parteru budynku położonego naprzeciwko wejścia do kompleksu Arado, w którym powstanie nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej, o czym informowaliśmy tutaj.

Share
Pokaż więcej

Trwa budowa punktu informacji w Kamiennej Górze

Trwa budowa punktu informacji w Kamiennej Górze. Przypominamy, że na potrzeby punktu przebudowywany jest lokal w budynku przy ul. Lubawskiej 4 (naprzeciwko podziemi Arado). Budowa punktu informacji odbywa się w ramach projektu pn. „Tajemnice Militarnych Podziemi…”. Remont powinien zostać zakończony do końca lipca 2019 roku. Obok punktu informacji powstaje również parking dla turystów, o którym informowaliśmy wcześniej. Więcej o inwestycjach w tagach remonty.

Share
Pokaż więcej

Parking dla turystów w Kamiennej Górze

Trwa budowa parkingu na potrzeby atrakcji turystycznej, jaką są podziemia Arado. Przypominamy, że parking powstaje przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. Wyremontowany został już odcinek ulicy Parkowej w Kamiennej Górze od Placu Kościelnego do wejścia do podziemi Arado i ulicy Lubawskiej. Dzięki temu powstał kompletny łącznik pomiędzy największą kamiennogórską turystyczną atrakcją a centrum miasta. Wszystkie te działania realizowane są w ramach dotacji pozyskanej przez Miasto Kamienna Góra z projektu transgranicznego Interreg IIIA Polska-Czechy „Tajemnice Militarnych Podziemi”. Koszt zgodnie z umową z wykonawcą ma wynieść blisko 2 mln zł. Całość prac…

Share
Pokaż więcej

Rozpoczęła się budowa łącznika

Nowa nawierzchnia, odwodnienie, niezbędna do przebudowy infrastruktura podziemna oraz nowe oświetlenie i miejsca parkingowe. To metamorfoza, która czeka odcinek pomiędzy ulicą Księcia Bolka I i ulicą Wałbrzyską. Dzięki temu powstanie kompletny łącznik spinający dwie ważne drogi w mieście i ułatwiający dotarcie do komunalnego cmentarza. Dzisiaj odcinek ten to dziurawa, nierówna droga gruntowa, w której po każdym deszczu tworzą się kałuże i błoto. Z takimi utrudnieniami mierzyć musieli się piesi pokonujący tę trasę. Nie była to też dobra wizytówka Kamiennej Góry. To już jednak przeszłość. Kilka dni temu pojawili się tu…

Share
Pokaż więcej

Przebudowa układu komunikacyjnego Starego Miasta

Przypominamy, że trwa III etap przebudowy układu komunikacyjnego Starego Miasta. Obecnie przebudowywana jest nawierzchnia chodników i nowych miejsc postojowych w obrębie ulicy Stefana Żeromskiego w Kamiennej Górze. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury i utworzone tzw. elementy zielone. Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wszystkie prace remontowe związane z projektem mają potrwać do końca sierpnia 2019 roku.

Share
Pokaż więcej

Trwa rewitalizacja kamienicy kamiennogórskiego rynku

Trwa rewitalizacja zabytkowej kamienicy znajdującej się na kamiennogórskim rynku. O rozstrzygniętym przetargu informowaliśmy wcześniej. Przypominamy, że budynek przy Placu Wolności 12 został wzniesiony początkiem XVIII w. Posiada bogato zdobioną elewację frontową, łamane gzymsy nadokienne, płaskorzeźby oraz attykę – architektoniczne elementy dekoracyjne wieńczące elewację z balustradą. Obecnie trwa skuwanie tynków. Wśród prac remontowych jakie zostaną wykonane znajduje się m.in. odtworzenie wszystkich elementów ozdobnych kamienicy. Prezentujemy obecny stan najważniejszych elementów tego zabytkowego obiektu.

Share
Pokaż więcej

Inkubator przedsiębiorczości

Trwają prace porządkowe na terenie przyległym do inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów. Przygotowywane jest miejsce pod montaż nowych ławek i stojaków na rowery. Przypominamy, że wykonano już wszystkie prace budowlane związane z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej i przystosowaniem jego sposobu użytkowania na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Wszystkie artykuły na temat tej inwestycji dostępne w tagach inkubator.

Share
Pokaż więcej

Termomodernizacja budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury

Kontynuowany jest remont budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze. W dniu 25 lutego 2019 roku zakończono prace termomodernizacyjne elewacji bocznej. Przypominamy, że remont budynku CK podzielony został na kilka postępowań. Termin wykonania termomodernizacji całego obiektu upływa 31 marca, a pozostałego zakresu prac w dniu 31 maja 2019 roku. Więcej na temat prac remontowych w naszym regionie w tagach remonty.

Share
Pokaż więcej

Przełożono prace remontowe kościoła pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku

W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dachu kościoła pw. Św. Józefa w Krzeszowie spowodowaną uszkodzeniem poszycia dachu przez huragan, jak również dużą wartością kolejnego etapu remontu dachu kościoła w Krzeszówku, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie jest zmuszone do przełożenia tegoż etapu na 2020 rok. Przełożenie prac nie jest jednoznaczne z ich całkowitym wstrzymaniem. Na rok 2019 zaplanowano kolejny etap remontu wieży kościoła tj. zakończenie remontu konstrukcji w szczególności konstrukcji dzwonnicy oraz wymianę stolarki okiennej. Stosowne wnioski zostały złożone do MSWiA oraz Województwa Dolnośląskiego. Zaś w ramach środków Wojewódzkiego Konserwatora…

Share
Pokaż więcej

Kościół w Bolkowie adaptowany na Galerię Historyczno-Artystyczną

Trwa odbudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kościoła ewangelickiego w Bolkowie. Nowa nazwa obiektu to „Bolkowska Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA”. Obiekt jest adaptowany na funkcję kulturalno-oświatową. Odbudowa polega m.in. na nadbudowie hełmu na wieży oraz odtworzeniu chóru w poziomie antresoli, a także na renowacji elementów zabytkowych. Zostanie również powiększony plac przed obiektem. Działalność obiektu będzie związana z pracą biblioteki, spotkaniami autorskimi, wystawiennictwem pamiątek związanych z historią Bolkowa i jego mieszkańcami. Nie zabraknie również koncertów muzycznych, festiwali filmowych czy występów artystycznych. Nawa główna zostanie zaadoptowana na salę wielofunkcyjną ze sceną…

Share
Pokaż więcej

Zakończono pierwszy etap budowy inkubatora przedsiębiorczości

Zakończono pierwszy etap budowy inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów. Wykonano wszystkie prace budowlane związane z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej i przystosowaniem jego sposobu użytkowania na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Wykonano m.in. niezbędną infrastrukturę, poprawiono charakterystykę energetyczną budynku, dokonano wymiany kotła stałopalnego na ekologiczny system ogrzewania oparty na gazie sieciowym. Budynek został rozbudowany również o szyb windy i plac manewrowo-postojowy z wydzieleniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, łącznie z nowoczesnym oświetleniem. W drugim etapie prac został przewidziany zakup niezbędnego wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych służących przyszłym przedsiębiorcom (oprogramowanie komputerowe). Przypominamy, iż…

Share
Pokaż więcej

Remont Centrum Kultury w Kamiennej Górze

Trwa remont budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury. Zakres robót remontowych obejmuje m.in. wzmocnienie stropów w całym obiekcie, termomodernizację budynku głównego i przedszkola oraz część prac wynikających z realizacji tych dwóch zadań. Termin wykonania termomodernizacji to 31 marca 2019 roku, a pozostałego zakresu 31 maja 2019 roku. Przypominamy, iż przy remoncie Centrum Kultury Miasto napotkało wiele problemów. Gdy po kilkakrotnie powtórzonym przetargu udało się wybrać wykonawcę, kilka miesięcy później okazało się, że nie wywiązuje się on z zapisów umowy i realizacji poszczególnych etapów remontu. Skutkować to musiało wypowiedzeniem umowy. Po wyłonieniu nowego…

Share
Pokaż więcej

Inkubator przedsiębiorczości

Trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów. Po wykonaniu prac elewacyjnych, nawierzchni miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych przystąpiono do prac wewnątrz obiektu. Zdemontowano schody prowadzące na piętro budynku. Trwają prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń. Przypominamy, iż projekt ma zostać zrealizowany do końca roku 2018. Inkubator przeznaczony będzie przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra. Więcej na temat projektu w tagach inkubator.

Share
Pokaż więcej

Trwa remont Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze

Zakończono kolejny etap remontu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. Po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych i malowaniu elewacji budynku, zdemontowano rusztowanie. Jak wyglądał obiekt wcześniej można porównać na poniższej fotografii. Przypominamy, iż obiekt jest remontowany w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze poprzez termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalację oświetlenia energooszczędnego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie prac remontowych zaplanowano na 31 stycznia 2019 roku. Obiekt przed remontem.

Share
Pokaż więcej

Wymiana okien w Centrum Kultury

Rozpoczęto wymianę stolarki okiennej elewacji frontowej w remontowanym budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury Przypominamy, iż zakres robót remontowych Centrum Kultury obejmuje m.in. wzmocnienie stropów w całym obiekcie, termomodernizację budynku głównego i przedszkola oraz część prac wynikających z realizacji tych dwóch zadań. Termin wykonania termomodernizacji to 31 marca 2019 roku, a pozostałego zakresu 31 maja 2019 roku.

Share
Pokaż więcej

Trwa remont CK w Kamiennej Górze

Kontynuowany jest remont budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury przy ul. Kościuszki. Przypominamy, iż zakres robót obejmuje m.in. wzmocnienie stropów w całym obiekcie, termomodernizację budynku głównego i przedszkola oraz część prac wynikających z realizacji tych dwóch zadań. Termin wykonania termomodernizacji to 31 marca 2019 roku, a pozostałego zakresu 31 maja 2019 roku. Przy remoncie Centrum Kultury Miasto napotkało wiele problemów. Gdy po kilkakrotnie powtórzonym przetargu udało się wybrać wykonawcę, kilka miesięcy później okazało się, że nie wywiązuje się on z zapisów umowy i realizacji poszczególnych etapów remontu. Skutkować to musiało wypowiedzeniem umowy.…

Share
Pokaż więcej

Remont mostu w Czadrowie zakończony

Dnia 26 lipca 2018 roku zakończył się odbiór końcowy inwestycji polegającej na generalnym remoncie motu w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów (droga na fermę drobiu). Prace obejmowały rozbiórkę starej płyty mostu i konstrukcji przyczółków, oraz wykonanie ich na nowo, położenie nawierzchni na moście, montaż barier i poręczy, brukowanie dna rzeki pod mostem. W ramach prac okazało się także, że konieczne jest wykonanie nowych fundamentów betonowych pod przyczółki, bowiem istniejący od kilkudziesięciu lat most, był posadowiony bezpośrednio na gruncie kamienno-żwirowym, co znacząco obniżało jego wytrzymałość. Dzięki inwestycji most…

Share
Pokaż więcej

Trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości

Trwają prace budowlane inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów, który będzie pierwszym utworzonym na terenach wiejskich. Wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra, ale też powiatu. Projekt realizuje Gmina Kamienna Góra, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 658 957 PLN ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt ma zostać zrealizowany do 31 grudnia 2018 roku. W ramach projektu trwa przebudowa części świetlicy wiejskiej. Roboty budowlane, których celem jest wykonanie infrastruktury inkubatora, obejmują m.in.: roboty wewnętrzne (wyburzanie ścianek działowych, wykonanie nowych…

Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Wylano pierwszą warstwę asfaltu na remontowanym moście w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów, który został zakwalifikowany do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Remont mostu jest możliwy dzięki prowadzonej od blisko dwóch lat polityki modernizacji tego rodzaju obiektów inżynieryjnych, ważnych ze względu na kluczową role w komunikacji drogowej. Dzięki temu wyremontowano już inne obiekty mostowe w gminie (m.in. największy…

Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Trwają prace przy przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów. Dnia 4 lipca dokonano montażu barierek. Prace remontowe mają zakończyć się w lipcu br. Remontowany most stanowi łącznik pomiędzy drogami powiatowymi i prowadzącej w kierunku fermy drobiu. Most zakwalifikowano do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Więcej informacji o inwestycjach w tagach remonty. Trwa remont mostu w…

Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Nadal trwają prace przy przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów. Prace remontowe mają zakończyć się w lipcu br. Remontowany most stanowi łącznik pomiędzy drogami powiatowymi i prowadzącej w kierunku fermy drobiu. Most zakwalifikowano do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Trwa remont mostu w Czadrowie

Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Trwają prace przy przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów (stanowiącej łącznik pomiędzy drogami powiatowymi i prowadzącej w kierunku fermy drobiu). Most zakwalifikowano do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Remont tego obiektu mostowego jest możliwy dzięki prowadzonej od blisko dwóch lat polityki modernizacji tego rodzaju obiektów inżynieryjnych, ważnych ze względu na kluczową role w komunikacji drogowej.…

Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Trwają intensywne prace przy przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów (stanowiącej łącznik pomiędzy drogami powiatowymi i prowadzącej w kierunku fermy drobiu), o czym informowaliśmy wczesniej. Most zakwalifikowano do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Remont tego obiektu mostowego jest możliwy dzięki prowadzonej od blisko dwóch lat polityki modernizacji tego rodzaju obiektów inżynieryjnych, ważnych ze względu na…

Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Zostaną jeszcze wykonane drobne prace korekcyjne. Remont drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów” polegał m.in. na wymianie wszystkich warstw konstrukcyjnych, wzmocnieniu podłoża gruntownego, wymianie przepustów drogowych będących w złym stanie technicznym, wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i montażu barier ochronnych. Droga doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Po wygranym przetargu remont drogi wykonała firma: Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Więcej informacji na…

Share
Pokaż więcej