Trwa budowa punktu informacji w Kamiennej Górze

Przypominamy, że trwają prace przy adaptacji parteru budynku położonego naprzeciwko wejścia do kompleksu Arado (ul. Lubawska 4), w którym powstanie nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej. Budowa punktu informacji odbywa się w ramach projektu pn. „Tajemnice Militarnych Podziemi…”. Remont ma zostać zakończony do końca lipca br. Obok punktu informacji powstaje również parking dla turystów, o którym informowaliśmy wcześniej. Więcej o inwestycjach w tagach remonty.

Share
Pokaż więcej

Trwa przebudowa parkingów wokół targowiska w Kamiennej Górze

Trwa przebudowa parkingów przy ul. Lubawskiej i Staszica w Kamiennej Górze. Budowana jest nowa nawierzchnia wraz z całą infrastrukturą pod i naziemną. Prace potrwają do końca września br. Zadanie realizowane jest w ramach polsko-czeskiego projektu „Tajemnice Militarnych Podziemi”. Wcześniej, w ramach tego samego projektu wykonany został remont ul. Parkowej od Placu Kościelnego do wejścia do podziemi (fot. poniżej). Równolegle trwają też prace przy adaptacji parteru budynku położonego naprzeciwko wejścia do kompleksu Arado, w którym powstanie nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej, o czym informowaliśmy tutaj.

Share
Pokaż więcej

Trwa budowa punktu informacji w Kamiennej Górze

Trwa budowa punktu informacji w Kamiennej Górze. Przypominamy, że na potrzeby punktu przebudowywany jest lokal w budynku przy ul. Lubawskiej 4 (naprzeciwko podziemi Arado). Budowa punktu informacji odbywa się w ramach projektu pn. „Tajemnice Militarnych Podziemi…”. Remont powinien zostać zakończony do końca lipca 2019 roku. Obok punktu informacji powstaje również parking dla turystów, o którym informowaliśmy wcześniej. Więcej o inwestycjach w tagach remonty.

Share
Pokaż więcej

Parking dla turystów w Kamiennej Górze

Trwa budowa parkingu na potrzeby atrakcji turystycznej, jaką są podziemia Arado. Przypominamy, że parking powstaje przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. Wyremontowany został już odcinek ulicy Parkowej w Kamiennej Górze od Placu Kościelnego do wejścia do podziemi Arado i ulicy Lubawskiej. Dzięki temu powstał kompletny łącznik pomiędzy największą kamiennogórską turystyczną atrakcją a centrum miasta. Wszystkie te działania realizowane są w ramach dotacji pozyskanej przez Miasto Kamienna Góra z projektu transgranicznego Interreg IIIA Polska-Czechy „Tajemnice Militarnych Podziemi”. Koszt zgodnie z umową z wykonawcą ma wynieść blisko 2 mln zł. Całość prac…

Share
Pokaż więcej

Rozpoczęła się budowa łącznika

Nowa nawierzchnia, odwodnienie, niezbędna do przebudowy infrastruktura podziemna oraz nowe oświetlenie i miejsca parkingowe. To metamorfoza, która czeka odcinek pomiędzy ulicą Księcia Bolka I i ulicą Wałbrzyską. Dzięki temu powstanie kompletny łącznik spinający dwie ważne drogi w mieście i ułatwiający dotarcie do komunalnego cmentarza. Dzisiaj odcinek ten to dziurawa, nierówna droga gruntowa, w której po każdym deszczu tworzą się kałuże i błoto. Z takimi utrudnieniami mierzyć musieli się piesi pokonujący tę trasę. Nie była to też dobra wizytówka Kamiennej Góry. To już jednak przeszłość. Kilka dni temu pojawili się tu…

Share
Pokaż więcej

Przebudowa układu komunikacyjnego Starego Miasta

Przypominamy, że trwa III etap przebudowy układu komunikacyjnego Starego Miasta. Obecnie przebudowywana jest nawierzchnia chodników i nowych miejsc postojowych w obrębie ulicy Stefana Żeromskiego w Kamiennej Górze. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury i utworzone tzw. elementy zielone. Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wszystkie prace remontowe związane z projektem mają potrwać do końca sierpnia 2019 roku.

Share
Pokaż więcej

Trwa rewitalizacja kamienicy kamiennogórskiego rynku

Trwa rewitalizacja zabytkowej kamienicy znajdującej się na kamiennogórskim rynku. O rozstrzygniętym przetargu informowaliśmy wcześniej. Przypominamy, że budynek przy Placu Wolności 12 został wzniesiony początkiem XVIII w. Posiada bogato zdobioną elewację frontową, łamane gzymsy nadokienne, płaskorzeźby oraz attykę – architektoniczne elementy dekoracyjne wieńczące elewację z balustradą. Obecnie trwa skuwanie tynków. Wśród prac remontowych jakie zostaną wykonane znajduje się m.in. odtworzenie wszystkich elementów ozdobnych kamienicy. Prezentujemy obecny stan najważniejszych elementów tego zabytkowego obiektu.

Share
Pokaż więcej

Inkubator przedsiębiorczości

Trwają prace porządkowe na terenie przyległym do inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów. Przygotowywane jest miejsce pod montaż nowych ławek i stojaków na rowery. Przypominamy, że wykonano już wszystkie prace budowlane związane z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej i przystosowaniem jego sposobu użytkowania na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Wszystkie artykuły na temat tej inwestycji dostępne w tagach inkubator.

Share
Pokaż więcej

Termomodernizacja budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury

Kontynuowany jest remont budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze. W dniu 25 lutego 2019 roku zakończono prace termomodernizacyjne elewacji bocznej. Przypominamy, że remont budynku CK podzielony został na kilka postępowań. Termin wykonania termomodernizacji całego obiektu upływa 31 marca, a pozostałego zakresu prac w dniu 31 maja 2019 roku. Więcej na temat prac remontowych w naszym regionie w tagach remonty.

Share
Pokaż więcej

Przełożono prace remontowe kościoła pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku

W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dachu kościoła pw. Św. Józefa w Krzeszowie spowodowaną uszkodzeniem poszycia dachu przez huragan, jak również dużą wartością kolejnego etapu remontu dachu kościoła w Krzeszówku, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie jest zmuszone do przełożenia tegoż etapu na 2020 rok. Przełożenie prac nie jest jednoznaczne z ich całkowitym wstrzymaniem. Na rok 2019 zaplanowano kolejny etap remontu wieży kościoła tj. zakończenie remontu konstrukcji w szczególności konstrukcji dzwonnicy oraz wymianę stolarki okiennej. Stosowne wnioski zostały złożone do MSWiA oraz Województwa Dolnośląskiego. Zaś w ramach środków Wojewódzkiego Konserwatora…

Share
Pokaż więcej

Kościół w Bolkowie adaptowany na Galerię Historyczno-Artystyczną

Trwa odbudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kościoła ewangelickiego w Bolkowie. Nowa nazwa obiektu to „Bolkowska Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA”. Obiekt jest adaptowany na funkcję kulturalno-oświatową. Odbudowa polega m.in. na nadbudowie hełmu na wieży oraz odtworzeniu chóru w poziomie antresoli, a także na renowacji elementów zabytkowych. Zostanie również powiększony plac przed obiektem. Działalność obiektu będzie związana z pracą biblioteki, spotkaniami autorskimi, wystawiennictwem pamiątek związanych z historią Bolkowa i jego mieszkańcami. Nie zabraknie również koncertów muzycznych, festiwali filmowych czy występów artystycznych. Nawa główna zostanie zaadoptowana na salę wielofunkcyjną ze sceną…

Share
Pokaż więcej

Zakończono pierwszy etap budowy inkubatora przedsiębiorczości

Zakończono pierwszy etap budowy inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów. Wykonano wszystkie prace budowlane związane z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej i przystosowaniem jego sposobu użytkowania na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Wykonano m.in. niezbędną infrastrukturę, poprawiono charakterystykę energetyczną budynku, dokonano wymiany kotła stałopalnego na ekologiczny system ogrzewania oparty na gazie sieciowym. Budynek został rozbudowany również o szyb windy i plac manewrowo-postojowy z wydzieleniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, łącznie z nowoczesnym oświetleniem. W drugim etapie prac został przewidziany zakup niezbędnego wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych służących przyszłym przedsiębiorcom (oprogramowanie komputerowe). Przypominamy, iż…

Share
Pokaż więcej

Remont Centrum Kultury w Kamiennej Górze

Trwa remont budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury. Zakres robót remontowych obejmuje m.in. wzmocnienie stropów w całym obiekcie, termomodernizację budynku głównego i przedszkola oraz część prac wynikających z realizacji tych dwóch zadań. Termin wykonania termomodernizacji to 31 marca 2019 roku, a pozostałego zakresu 31 maja 2019 roku. Przypominamy, iż przy remoncie Centrum Kultury Miasto napotkało wiele problemów. Gdy po kilkakrotnie powtórzonym przetargu udało się wybrać wykonawcę, kilka miesięcy później okazało się, że nie wywiązuje się on z zapisów umowy i realizacji poszczególnych etapów remontu. Skutkować to musiało wypowiedzeniem umowy. Po wyłonieniu nowego…

Share
Pokaż więcej

Inkubator przedsiębiorczości

Trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów. Po wykonaniu prac elewacyjnych, nawierzchni miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych przystąpiono do prac wewnątrz obiektu. Zdemontowano schody prowadzące na piętro budynku. Trwają prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń. Przypominamy, iż projekt ma zostać zrealizowany do końca roku 2018. Inkubator przeznaczony będzie przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra. Więcej na temat projektu w tagach inkubator.

Share
Pokaż więcej

Trwa remont Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze

Zakończono kolejny etap remontu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. Po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych i malowaniu elewacji budynku, zdemontowano rusztowanie. Jak wyglądał obiekt wcześniej można porównać na poniższej fotografii. Przypominamy, iż obiekt jest remontowany w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze poprzez termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalację oświetlenia energooszczędnego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie prac remontowych zaplanowano na 31 stycznia 2019 roku. Obiekt przed remontem.

Share
Pokaż więcej

Wymiana okien w Centrum Kultury

Rozpoczęto wymianę stolarki okiennej elewacji frontowej w remontowanym budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury Przypominamy, iż zakres robót remontowych Centrum Kultury obejmuje m.in. wzmocnienie stropów w całym obiekcie, termomodernizację budynku głównego i przedszkola oraz część prac wynikających z realizacji tych dwóch zadań. Termin wykonania termomodernizacji to 31 marca 2019 roku, a pozostałego zakresu 31 maja 2019 roku.

Share
Pokaż więcej

Trwa remont CK w Kamiennej Górze

Kontynuowany jest remont budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury przy ul. Kościuszki. Przypominamy, iż zakres robót obejmuje m.in. wzmocnienie stropów w całym obiekcie, termomodernizację budynku głównego i przedszkola oraz część prac wynikających z realizacji tych dwóch zadań. Termin wykonania termomodernizacji to 31 marca 2019 roku, a pozostałego zakresu 31 maja 2019 roku. Przy remoncie Centrum Kultury Miasto napotkało wiele problemów. Gdy po kilkakrotnie powtórzonym przetargu udało się wybrać wykonawcę, kilka miesięcy później okazało się, że nie wywiązuje się on z zapisów umowy i realizacji poszczególnych etapów remontu. Skutkować to musiało wypowiedzeniem umowy.…

Share
Pokaż więcej

Remont mostu w Czadrowie zakończony

Dnia 26 lipca 2018 roku zakończył się odbiór końcowy inwestycji polegającej na generalnym remoncie motu w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów (droga na fermę drobiu). Prace obejmowały rozbiórkę starej płyty mostu i konstrukcji przyczółków, oraz wykonanie ich na nowo, położenie nawierzchni na moście, montaż barier i poręczy, brukowanie dna rzeki pod mostem. W ramach prac okazało się także, że konieczne jest wykonanie nowych fundamentów betonowych pod przyczółki, bowiem istniejący od kilkudziesięciu lat most, był posadowiony bezpośrednio na gruncie kamienno-żwirowym, co znacząco obniżało jego wytrzymałość. Dzięki inwestycji most…

Share
Pokaż więcej

Trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości

Trwają prace budowlane inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów, który będzie pierwszym utworzonym na terenach wiejskich. Wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra, ale też powiatu. Projekt realizuje Gmina Kamienna Góra, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 658 957 PLN ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt ma zostać zrealizowany do 31 grudnia 2018 roku. W ramach projektu trwa przebudowa części świetlicy wiejskiej. Roboty budowlane, których celem jest wykonanie infrastruktury inkubatora, obejmują m.in.: roboty wewnętrzne (wyburzanie ścianek działowych, wykonanie nowych…

Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Wylano pierwszą warstwę asfaltu na remontowanym moście w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów, który został zakwalifikowany do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Remont mostu jest możliwy dzięki prowadzonej od blisko dwóch lat polityki modernizacji tego rodzaju obiektów inżynieryjnych, ważnych ze względu na kluczową role w komunikacji drogowej. Dzięki temu wyremontowano już inne obiekty mostowe w gminie (m.in. największy…

Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Trwają prace przy przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów. Dnia 4 lipca dokonano montażu barierek. Prace remontowe mają zakończyć się w lipcu br. Remontowany most stanowi łącznik pomiędzy drogami powiatowymi i prowadzącej w kierunku fermy drobiu. Most zakwalifikowano do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Więcej informacji o inwestycjach w tagach remonty. Trwa remont mostu w…

Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Nadal trwają prace przy przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów. Prace remontowe mają zakończyć się w lipcu br. Remontowany most stanowi łącznik pomiędzy drogami powiatowymi i prowadzącej w kierunku fermy drobiu. Most zakwalifikowano do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Trwa remont mostu w Czadrowie

Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Trwają prace przy przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów (stanowiącej łącznik pomiędzy drogami powiatowymi i prowadzącej w kierunku fermy drobiu). Most zakwalifikowano do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Remont tego obiektu mostowego jest możliwy dzięki prowadzonej od blisko dwóch lat polityki modernizacji tego rodzaju obiektów inżynieryjnych, ważnych ze względu na kluczową role w komunikacji drogowej.…

Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Trwają intensywne prace przy przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów (stanowiącej łącznik pomiędzy drogami powiatowymi i prowadzącej w kierunku fermy drobiu), o czym informowaliśmy wczesniej. Most zakwalifikowano do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Remont tego obiektu mostowego jest możliwy dzięki prowadzonej od blisko dwóch lat polityki modernizacji tego rodzaju obiektów inżynieryjnych, ważnych ze względu na…

Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Zostaną jeszcze wykonane drobne prace korekcyjne. Remont drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów” polegał m.in. na wymianie wszystkich warstw konstrukcyjnych, wzmocnieniu podłoża gruntownego, wymianie przepustów drogowych będących w złym stanie technicznym, wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i montażu barier ochronnych. Droga doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Po wygranym przetargu remont drogi wykonała firma: Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Więcej informacji na…

Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D, w „dolnym Czadrowie”. Po wycince drzew, wymianie przepustów i wykonaniu podbudowy, rozpoczęto układanie asfaltu. Przypominamy, iż droga w tzw. „dolnym Czadrowie” doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Remont drogi jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a kwota przeznaczona na prace remontowe wynosi 1 018 050, 71 zł. Przetarg na wykonanie remontu wygrała firma: Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Po wstępnych informacjach, iż układanie asfaltu nastąpi w grudniu widać, że…

Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D, w „dolnym Czadrowie”. Rozpoczęto podbudowę podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem. Nadal są wykonywane prace wymiany przepustów pod drogą na rury polietylenowe spiralnie karbowane. Remont miał zakończyć się do 18 listopada. Już wiadomo, że termin robót się przedłużył. Układanie asfaltu zaplanowano na grudzień. Oby warunki atmosferyczne sprzyjały. Więcej informacji na temat remontu drogi nr 3477 D dostępnych tutaj.

Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D, w „dolnym Czadrowie”. Po wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i wyprofilowaniu skarp wykonano frezowanie nawierzchni asfaltowej. Kolejnym etapem jest rozbiórka i wymiana istniejących przepustów pod drogą. Wykonawcą remontu drogi jest firma Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Remont ma zakończyć się do 18 listopada 2016 roku i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat remontu drogi nr 3477 D dostępnych tutaj.

Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów”. Pierwszy etap polega na wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu itp. Remont ma zakończyć się do 18 listopada 2016 roku i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat remontu drogi nr 3477 D dostępnych tutaj.

Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Rozpoczął się pierwszy etap remontu drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów”. Droga doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Remont drogi biegnącej przez „dolny Czadrów” będzie polegał m.in. na wymianie wszystkich warstw konstrukcyjnych, wzmocnieniu podłoża gruntownego, wymianie przepustów drogowych będących w złym stanie technicznym, wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i montażu barier ochronnych. Przetarg na wykonanie remontu wygrała firma: Usługi Montażowo-Budowlane…

Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze ogłosiło przetarg na remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów”. Droga doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Remont drogi biegnącej przez „dolny Czadrów” będzie polegał m.in. na wymianie wszystkich warstw konstrukcyjnych, wzmocnieniu podłoża gruntownego, wymianie przepustów drogowych będących w złym stanie technicznym, wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i montażu barier ochronnych. Remont ma zakończyć się…

Share
Pokaż więcej

Osiedle pod Kasztanem

Informujemy, iż do Czadrowa ściągają kolejni mieszkańcy Kamiennej Góry. Rozpoczęła się właśnie budowa następnej nieruchomości na powstającym w Czadrowie „Osiedlu pod Kasztanem” i niebawem zacznie się budowa kolejnej. Docelowo, zgodnie z planem zagospodarowania, na osiedlu ma powstać 16 nieruchomości. Bez wątpienia sołectwo Czadrów staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Od kilku lat zaobserwować można znaczny jego rozwój. Uruchomienie oświetlenia ulicy, gruntowny remont drogi, bliskość położenia Kamiennej Góry to tylko niektóre atrybuty wpływające na atrakcyjność wsi. Więcej informacji o remontach i budowach w sołectwie  Czadrów tutaj.

Share
Pokaż więcej

Uroczyste otwarcie drogi

Dziś dnia 12.11.2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej 3468 D na odcinku Czadrów – Krzeszów. Uroczyste przecięcie wstęgi wraz z poświęceniem drogi przez ks. Mariana Kopko i ks. Józefa Czekańskiego miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Księcia Bolka I i św. Jana Nepomucena w Krzeszowie. Odbudowa ponad 4 kilometrowego odcinka pochłonęła 4 626 615 zł, z czego 1 000 000 zł powiat pozyskał z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, o który zabiegała Radna Wojewódzka Iwona Krawczyk, a 3 626 615 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – informuje Starosta…

Share
Pokaż więcej

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa nadal remont drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku Czadrów – Krzeszów. Najważniejsze prace na drodze biegnącej przez Czadrów zostały wykonane a nawierzchnia wygląda obiecująco. Obecnie trwają prace z zakresu elementów ulicy. W wybranych miejscach są układane obrzeża betonowe i wykańczane wjazdy na drogi przyległe. Trwa również wycinaka suchych konarów. Czas remontu drogi został również wykorzystany na ułożenie placu z puzzli przy posesji nr 14, w której znajduje się sklep. To jedno z ważnych miejsc komunikacyjnych naszego sołectwa.

Share
Pokaż więcej

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa trzeci dzień nakładania warstwy ścieralnej na remontowaną drogę powiatową nr 3468 D na odcinku w Czadrowie. Pogoda podczas tych prac sprzyjała więc jutro od dnia 18.07.2014 roku droga już nie będzie wyłączona z ruchu, jak było zapowiadane we wcześniejszych komunikatach. Jeden dzień więcej w planach zamknięcia drogi był założony na nieprzewidziane warunki pogodowe. Dodatkowo wykonywane są prace remontowe mostku przy posesji nr 19 i wykaszanie trawy wzdłuż jezdni.

Share
Pokaż więcej

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziś 15.07.2014 roku została całkowicie wyłączona z ruchu główna droga biegnąca przez Czadrów. Rozpoczęły się najważniejsze prace związane z położeniem warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Zamknięcie drogi jest zaplanowane do dnia 18 lipca w godzinach 8.00 – 18.00. Prace z położeniem warstwy ścieralnej mają potrwać trzy dni, więc jeżeli pogoda będzie sprzyjała zakończą się 17 lipca. Jeden dzień więcej w planach zamknięcia drogi to zapas na nieprzewidziane wydarzenia pogodowe.

Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie – Komunikat

Przypominamy, iż od dnia 15 lipca do 18 lipca 2014 roku zostanie wyłączona z ruchu główna droga biegnąca przez Czadrów. Bezwzględny zakaz poruszania się po drodze będzie utrzymany w godzinach 8.00 – 18.00. W tych dniach będzie położona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Prace na drodze zostaną rozpoczęte od strony Krzeszowa. W każdym dniu jest zaplanowane wylanie około 600 metrów nawierzchni. Będzie to znaczne utrudnienie dla mieszkańców mających swoje posesje przy głównej drodze. Aby nie dochodziło do zatargów, firmę remontową w utrzymaniu zakazu poruszania się pojazdami ma wesprzeć Policja. Zalecamy…

Share
Pokaż więcej