Trwa budowa remizy OSP Pisarzowice

W Pisarzowicach trwa budowa nowej remizy OSP. Inwestycję realizuje gmina Kamienna Góra. Środki finansowe zostały pozyskane z rządowego programu Polski Ład oraz budżetu gminy Kamienna Góra. Zakończenie i oddanie nowego obiektu do użytku planowane jest w bieżącym roku. Przypominamy, że obiekt łączący funkcję remizy OSP i świetlicy wiejskiej powstał również w Ptaszkowie. Reportaże fotograficzne z przebiegu budowy prezentowaliśmy tutaj. Niebawem oficjalne otwarcie. Zobacz inne inwestycje realizowane w naszym regionie, które prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

System sterowania kamiennogórskim jazem

Zainstalowano system sterowania i monitorowania kamiennogórskiego jazu na rzece Zadrna. Przypominamy, że sterowanie przepływem będzie mogło odbywać się za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym. Nadzór nad jazem będzie sprawowało biuro zarządzania kryzysowego w kamiennogórskim ratuszu. Zobacz, jak wyglądał postęp prac przebudowy tego obiektu. Reportaże fotograficzne prezentowaliśmy tutaj. Zobacz inne inwestycje w regionie, które prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

W Marciszowie powstaje nowy odcinek wodociągu

Już niebawem na części ul. Spółdzielczej w Marciszowie z rurociągu popłynie czysta woda, a mieszkańcy odetchną z wielką ulgą, zapowiada wójt Wiesław Cepielik. Wszystko za sprawą nowej inwestycji realizowanej przez gminę. Na odcinku około 300 metrów budowany jest nowy odcinek wodociągu, który umożliwi przyłącza mieszkańcom do czystej wody. – Problem był znany od kilkunastu lat, gdyż starym i wysłużonym rurociągiem eksploatowanym przez WPWiK w Wałbrzychu na końcowym odcinku ul. Spółdzielczej płynęła rdzawa woda nienadająca się do użytku domowego. Mieszkańcy tej części Marciszowa wodę do picia zamiast z kranu kupowali w sklepie. Nie było…

Pokaż więcej

Jaz w Kamiennej Górze przebudowany

Prace budowlane przy jazie na rzece Zadrna zostały zakończone. Dziś rozpocznie się montaż urządzeń sterujących gumowym rękawem spiętrzającym wodę. Montaż tego elementu powinien zostać zakończony w tym tygodniu. Odbiór końcowy całej inwestycji został zaplanowany w lutym. – Jaz przy ul. Kościuszki czekał na przebudowę przez wiele lat. Budowa pochłonęła 3 mln zł, z czego 2,5 mln zł pozyskaliśmy z rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.– Jaz może spiętrzyć rzekę maksymalnie o metr. Takie podniesienie lustra wody jest konieczne do zasilania dopływu do kamiennogórskiego Zalewu – dodaje burmistrz Chodasewicz. Jaz przy ul.…

Pokaż więcej

Przebudowano świetlicę w Lipienicy

Trwa przebudowa budynku gospodarczego, który został zaadoptowany na świetlicę wiejską w Lipienicy (gm. Kamienna Góra). Do końca ubiegłego roku wykonano m.in. prace zewnętrzne i elewację. To jedna z kilku realizowanych inwestycji gminy wiejskiej Kamienna Góra dofinansowanych środkami z programu Polski Ład. W bieżącym roku prace będą kontynuowane. Przypominamy, że budynek nie posiadał instalacji wewnętrznej. Powierzchnia obiektu zostanie podzielona, obiekt zyska zaplecze sanitarne i aneks kuchenny wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną. Zobacz inne inwestycje w regionie, które prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwają prace budowlane w byłym kinie Szarotka

Przypominamy, że trwają prace budowlane w byłym kinie Szarotka przy ul. Słowiańskiej w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan remontowanego obiektu. Wylano już wieniec stropu. Niebawem obiekt zostanie zadaszony. Stare projektory kinowe nowy właściciel obiektu postanowił zabezpieczyć przed dalszą degradacją, o czym informowaliśmy tutaj. Zobacz inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Przebudowa kamiennogórskiego jazu

Dobiega końca przebudowa jazu na rzece Zadrna przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze. Przypominamy, że przedłużony wykonawcy przez miasto Kamienna Góra termin zakończenia prac upływa z końcem bieżącego roku. Prace jednak mają zostać zakończone w styczniu 2023 roku. Montaż elementów ruchomych jazu został opóźniony m.in. z powodu niskich temperatur. Obecnie warunki atmosferyczne pozwalają na dokończenie prac. Przypominamy, że inwestycję finansuje miasto Kamienna Góra. Wartość umowy opiewa na 3 mln złotych. Postęp prac przebudowy tego obiektu prezentujemy tutaj. Zobacz, jak rozwija się nasz region. Inne inwestycje prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Remizo-świetlica w Ptaszkowie

Niebawem odbiór techniczny nowego obiektu świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie. Przypominamy, że obiekt promuje nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W obiekcie znajdują się dwa garaże dla strażaków OSP Ptaszków, warsztaty oraz zaplecze socjalne. Na piętrze znajdują się dwie sale, kuchnia i zaplecze socjalne. Reportaże fotograficzne z budowy tego obiektu prezentowaliśmy tutaj. Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Poprawiono ciąg pieszy na cmentarzu w Ciechanowicach

Przed końcem roku zakończono kolejną inwestycję w gminie Marciszów. Tym razem na cmentarzu parafialnym w Ciechanowicach (gm. Marciszów), gdzie poprawiono ciąg pieszy, utwardzając go kostką betonową. Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Ukończono przebudowę drogi w Pustelniku

Ukończono przebudowę drogi przy świetlicy wiejskiej w Pustelniku (gm. Marciszów). Przebudowa drogi gminnej w Pustelniku to jedna z kilku inwestycji drogowych zakończonych ostatnio na terenie gminy Marciszów. Postęp prac budowlanych w Pustelniku prezentowaliśmy pod poniższymi linkami: Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Odbiór wyremontowanej drogi Czadrów-Krzeszów

Odbył się dziś (wtorek, 13 grudnia) odbiór robót budowlanych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3477D Czadrów-Krzeszów (gm. Kamienna Góra). Przypominamy, że koszt przebudowy tego odcinka drogi to 6 796 685,59 zł. Zadanie zostało dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409,59 zł pochodziły z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000,00 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Odbiór zmodernizowanej drogi w Świdniku

Odbył się dziś (wtorek, 13 grudnia) odbiór robót budowlanych w ramach modernizacji drogi powiatowej nr 3471D w miejscowości Świdnik (gm. Marciszów). W ramach modernizacji 1,4 km drogi wykonano podbudowę w technologii MCE, 2 warstwy nawierzchni asfaltowej, na całej długości ułożono obrzeża betonowe, wyremontowano przepusty, oczyszczono rowy, wycięto zakrzaczenia. Wykonano również nowe oznakowanie drogi wraz z barierkami. Wartość zdania wyniosła blisko 3 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 2,7 mln zł. Postęp prac modernizacji drogi prezentowaliśmy tutaj.

Pokaż więcej

Dobiega końca przebudowa drogi w Pustelniku

Na ukończeniu jest przebudowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Pustelniku (gm. Marciszów). Przebudowa drogi gminnej w Pustelniku to jedna z kilku inwestycji drogowych wykonanych ostatnio na terenie gminy Marciszów. Zakończono m.in. przebudowę dwóch dróg w Ciechanowicach i łącznika w Domanowie, co prezentowaliśmy pod poniższymi linkami. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Ukończono przebudowę łącznika w Domanowie

Ukończono przebudowę drogi w Domanowie (gm. Marciszów). Przypominamy, że przedmiotem robót była przebudowa konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych (łącznik). Została wykonana nowa nawierzchnia w postaci dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Długość odcinka przebudowanej drogi wynosi ponad 124 m. Postęp prac prezentowaliśmy m.in. tutaj. Wartość zadania to 221 740 zł w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne – 34.500,00 zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Nowy plac zabaw w Pastewniku

Na ukończeniu jest budowa placu zabaw za budynkiem świetlicy wiejskiej w Pastewniku (gm. Marciszów). Na placu zainstalowano już elementy zabawowe. Do całkowitego ukończenie został już niewiele prac. Przypominamy, że przed świetlicą i remizą OSP Pastewnik utwardzono plac kostką betonową, co prezentowaliśmy tutaj. Wartość prac opiewa na kwotę 330 000 zł w tym dofinansowanie w kwocie 117 317 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Przebudowano kolejną drogę w Ciechanowicach

Zakończono przebudowę kolejnej drogi gminnej w Ciechanowicach. To jedna z dwóch inwestycji drogowych zakończonych obecnie w miejscowości Ciechanowice. Druga inwestycja zrealizowana została przy plebanii parafii pw. św. Augustyna w Ciechanowicach, co prezentowaliśmy tutaj. Przedmiotem robót budowlanych drogi gminnej w Ciechanowicach (dz. nr 286, do budynku nr 108) była przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 135 m. Wartość zadania to 222 275,76 zł. Kolejną inwestycją w Ciechanowicach będzie przebudowa schodów i łącznika prowadzącego na przystanek kolejowy. Prace powinny ruszyć jeszcze w bieżącym miesiącu. Niebawem więcej szczegółów. Więcej informacji z gminy Marciszów…

Pokaż więcej

Przebudowano drogę w Ciechanowicach

Zakończono przebudowę drogi gminnej w Ciechanowicach. To jedna z dwóch inwestycji drogowych zakończonych obecnie w miejscowości Ciechanowice (gm. Marciszów). Przedmiotem robót budowlanych była całkowita przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 203 m. Wartość zadania to blisko 328 tys. zł. Postęp prac budowlanych prezentowaliśmy tutaj. Kolejną inwestycją w Ciechanowicach będzie przebudowa schodów i łącznika prowadzącego na przystanek kolejowy. Prace powinny ruszyć jeszcze w bieżącym miesiącu. Niebawem więcej szczegółów. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Nowy asfalt na ul. Jesionowej

Przypominamy, że wykonawca drogi S3 ułożył nową warstwę asfaltu na odnowionym fragmencie ul. Jesionowej w Kamiennej Górze, przy budowanym obiekcie WS-41. Dotychczasowy gruntowy by-pass został już zamknięty dla ruchu pojazdów. Pierwsze prace na tym odcinku drogi wykonawca S3 rozpoczął na przełomie września i października 2020 roku wycinka drzew, co prezentowaliśmy tutaj. Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa budowa chodnika

Twa budowa chodnika przy budynku Nadleśnictwa Kamienna Góra. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Budowa ma potrwać do połowy bieżącego miesiąca. Inwestycję realizuje spółka Mosty Łódź (wykonawca drogi S3) w porozumieniu z miastem Kamienna Góra. Po zakończeniu prac mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego, ponad półkilometrowego chodnika. Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa przebudowa kamiennogórskiego jazu

Trwa przebudowa jazu na rzece Zadrna przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Zakończenie prac planowane jest w bieżącym miesiącu. Inwestycję finansuje miasto Kamienna Góra. Wartość umowy opiewa na 3 mln złotych. Przypominamy, że postęp prac przebudowy tego obiektu prezentujemy tutaj. Zobacz, jak rozwija się nasz region. Inne inwestycje prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach

Trwa przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach. Przypominamy, że jest to jedna z dwóch inwestycji drogowych prowadzonych obecnie w tej miejscowości. Druga inwestycja realizowana jest przy plebanii parafii pw. św. Augustyna w Ciechanowicach, co prezentowaliśmy tutaj. Przedmiotem robót budowlanych drogi gminnej w Ciechanowicach (dz. nr 286, do budynku nr 108) jest przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 135 m. Wartość zadania to 222 275,76 zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa modernizacja i budowa oświetlenia w gminie Marciszów

Trwa modernizacja i budowa oświetlenia w gminie Marciszów. Miejscowość Wieściszowice z nowym oświetleniem drogowym. Przypominamy, że wójt Wiesław Cepielik w ubiegłym miesiącu podpisał umowę z wykonawcą, który zmodernizuje i wybuduje nowe oświetlenie uliczne na terenie gminy Marciszów. – Pierwszy odcinek naszej dużej inwestycji właśnie został zrealizowany. Mieszkańcy Wieściszowic zostali wyposażeni w prawie kilometrowy odcinek oświetlenia od tzw. „zegara” do sklepu. Długo trzeba było czekać, ale jest i świeci. Wkrótce po nowym roku powstaną i zostaną zmodernizowane kolejne odcinki oświetlenia w innych sołectwach naszej gminy – mówi wójt Wisław Cepielik. W…

Pokaż więcej

Trwa przebudowa drogi w Pustelniku

Trwają inwestycje drogowe na terenie gminy Marciszów. Przebudowywana jest droga przy świetlicy wiejskiej w Pustelniku. Plac budowy wizytował dziś (czwartek, 24 listopada) wójt Wiesław Cepielik.  Przebudowa drogi gminnej w Pustelniku to jedna z kilku inwestycji drogowych prowadzonych obecnie na terenie gminy Marciszów. Obecnie prace prowadzone są również w Ciechanowicach i Domanowie, o czym informowaliśmy pod poniższymi linkami: Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Układają asfalt w Domanowie

Trwają inwestycje drogowe na terenie gminy Marciszów. Na przebudowywanej drodze w Domanowie trwa układanie warstwy asfaltu. Plac budowy wizytował dziś (czwartek, 24 listopada) wójt Wiesław Cepielik.  Przypominamy, że przedmiotem robót budowlanych drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 270) jest przebudowa istniejącej konstrukcji. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia w postaci dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Długość odcinka przebudowanej drogi wynosi ponad 124 m. Wartość zadania to 221 740 zł w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne – 34.500,00 zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne…

Pokaż więcej

Trwa budowa remizo-świetlicy w Ptaszkowie

Trwa budowa obiektu łączącego funkcję remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Ptaszkowie (gm. Kamienna Góra). Zobacz, jak wyglądają na tym etapie prace budowlane. Przypominamy, że w obiekcie znajdują się dwa garaże dla strażaków OSP Ptaszków, warsztaty oraz zaplecze socjalne. Na piętrze znajdują się dwie sale, kuchnia i zaplecze socjalne. Obiekt jest budynkiem demonstracyjnym w zakresie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań w budownictwie. Wykorzystano odnawialne źródła energii, systemy zarządzania energią i inne elementy demonstracyjne, jak zielony dach i system odzyskiwania wody deszczowej. Reportaże fotograficzne z budowy remizy prezentujemy tutaj. Inne inwestycje prowadzone…

Pokaż więcej

Trwają inwestycje drogowe na terenie gminy Marciszów

Trwa przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach. To jedna z dwóch inwestycji drogowych prowadzonych obecnie w miejscowości Ciechanowice (gm. Marciszów). Budowę drogi wizytował dziś (czwartek, 24 listopada) wójt Wiesław Cepielik. Przypominamy, że przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 203 m. Wartość zadania to blisko 328 tys. zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Zabezpieczono stare projektory kinowe

Stare projektory z byłego kina Szarotka w Kamiennej Górze zostały dziś (środa, 23 listopada) przetransportowane przy użyciu dźwigu. Właściciel obiektu postanowił je zabezpieczyć przed dalszą degradacją. Przypominamy, że trwają prace budowlane w obiekcie. Obecny stan remontowanego obiektu prezentowaliśmy tutaj. Zobacz inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa budowa chodnika w Kamiennej Górze

Twa budowa chodnika przy budynku Nadleśnictwa Kamienna Góra. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Przypominamy, że budowa ma potrwać do połowy grudnia br. W związku z prowadzonymi pracami wdrożona została tymczasowa organizacja ruchu na odcinku ul. Bohaterów Getta i ul. Zamkowej. Po zakończeniu prac mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego, ponad półkilometrowego chodnika. Inwestycję realizuje spółka Mosty Łódź (wykonawca drogi S3) w porozumieniu z miastem Kamienna Góra. Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa przebudowa drogi w Domanowie

Trwa przebudowa drogi w Domanowie (gm. Marciszów). Przedmiotem robót budowlanych drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 270) jest przebudowa istniejącej konstrukcji. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia w postaci dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Długość odcinka drogi do przebudowy wynosi ponad 124 m. Wartość zadania to 221 740 zł w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne – 34.500,00 zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Utwardzono łącznik w Pastewniku

Utwardzono ciąg ciąg pieszy (łącznik) w Pastewniku (gm. Marciszów). W zakresie wykonanych prac znalazło się m.in. korytowanie działki, wywóz urobku, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kruszywa oraz jej zagęszczenie. Wartość zadania wyniosła blisko 40 tys. zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Realizowana jest budowa strefy turystycznej i rekreacji w Pastewniku

Przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Pastewniku (gm. Marciszów) utwardzono plac kostką betonową. Za budynkiem świetlicy powstaje plac zabaw, który zostanie wyposażony w takie elementy zabawowe jak: piaskownica sześciokątna, huśtawka „ważka”, bujak „auto”, zestaw zabawowy metalowy „ZAMEK„, huśtawka potrójna (siedzisko ławka, siedzisko koszyk, siedzisko bocianie gniazdo), karuzela tarczowa z siedzeniami, ławki, kosze na śmieci itp. Wartość prac opiewa na kwotę 330 000 zł. – Gmina Marciszów otrzymała dofinansowanie inwestycji przy świetlicy w Pastewniku w kwocie 117 317 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – mówi wójt Wiesław…

Pokaż więcej

Remont drogi powiatowej 3477D Krzeszów-Czadrów

Trwa remont drogi powiatowej 3477D Krzeszów-Czadrów. Prezentujemy obecny stan prac. Przypominamy, że koszt przebudowy tego odcinka drogi to 6 796 685,59 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409,59 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000,00 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.Zobacz również inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa budowa chodnika. Ulica Zamkowa zamknięta

Przypominamy, że trwają prace budowy chodnika przy budynku Nadleśnictwa Kamienna Góra. W związku z prowadzonymi pracami została zamknięta ul. Zamkowa w Kamiennej Górze. Na ulicy Bohaterów Getta oraz ulicy Jesionowej w Kamiennej Górze powstaje ponad półkilometrowy nowy odcinek chodnika. Realizuje go spółka Mosty Łódź, wykonawca drogi S3 w porozumieniu z miastem Kamienna Góra. – Przygotowaliśmy dokumentację techniczną tej inwestycji. Spółka Mosty Łódź wybuduje ponad 500 metrów chodnika i pokryje wszelkie koszty związane z tymi pracami – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Budowa potrwa do połowy grudnia. W związku z nią została…

Pokaż więcej

Zobacz, jak wygląda lubawska droga S3

Zobacz, jak wygląda obecnie cały lubawski odcinek budowanej drogi S3, od obiektu mostowego w Janiszowie przez Przedwojów, Lubawkę do granicy państwa. Przypominamy, że w ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy kamiennogórski odcinek budowanej drogi S3, od wjazdu na wzgórzu w Ptaszkowie przez Dębrznik, Antonówkę do wyjazdu w Janiszowie. Reportaż dostępny tutaj. Na portalu Relacje Regionalne prezentujemy budowę drogi S3 od pierwszych rozpoczętych prac w sierpniu 2020 roku. Wszystkie reportaże na Zadaniu IV oraz tunele TS-32 i TS-26, które są realizowane w ramach Zadania III dostępne tutaj. Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Remont drogi Czadrów-Krzeszów

Trwa remont drogi powiatowej 3477D Czadrów – Krzeszów. Obecnie prowadzone są prace przy wjeździe na fermę drobiu. Tymczasową organizację ruchu prezentowaliśmy tutaj. Przypominamy, że wartość zadania to 6 796 685,59 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409,59 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000,00 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi prezentujemy tutaj.Zobacz również inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Zobacz, jak wygląda kamiennogórska droga S3

Zobacz, jak wygląda obecnie cały kamiennogórski odcinek budowanej drogi S3, od wjazdu na wzgórzu w Ptaszkowie przez Dębrznik, Antonówkę do wyjazdu w Janiszowie. Odcinek lubawskiej S3 od obiektu mostowego w Janiszowie przez Przedwojów, Lubawkę do granicy państwa można obejrzeć tutaj. Przypominamy, że na portalu Relacje Regionalne prezentujemy budowę drogi S3 od pierwszych rozpoczętych prac w sierpniu 2020 roku. Wszystkie reportaże na Zadaniu IV oraz tunele TS-32 i TS-26, które są realizowane w ramach Zadania III dostępne tutaj. Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa przebudowa ul. Wrzosowej w Kamiennej Górze

Ulica Wrzosowa w Kamiennej Górze ma już pierwszą warstwę asfaltu. Ostateczną nawierzchnię drogowcy zaczną układać w przyszłym tygodniu. Zakończenie prac na tej ulicy zaplanowano pod koniec listopada br. Na ponad 700-metrowym odcinku drogi zbudowano kanalizację sanitarną, burzową, wodociągową. Zobacz, jak rozwija się nasz region. Inne inwestycje prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Nowy asfalt w Czadrowie

Trwa modernizacja drogi powiatowej nr 3477D Czadrów-Krzeszów. Ułożono asfalt w tzw. dolnym Czadrowie. Niebawem utwardzenie poboczy i montaż barierek na mostku. Przypominamy, że wartość całego zadania modernizacji drogi Czadrów-Krzeszów to 6 796 685 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Prace prowadzone są zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, którą prezentowaliśmy tutaj. Więcej informacji i postęp prac przebudowy…

Pokaż więcej

Trwa przebudowa jazu na rzece Zadrna

Trwa przebudowa jazu na rzece Zadrna przy ul. Tadeusza Kościuszki w Kamiennej Górze. Prezentujemy postęp prac budowlanych. Przypominamy, że nowy jaz będzie zautomatyzowany. Obecne zamknięcia śluzy wykonywane były ręcznie. Inwestycja ma również poprawić bezpieczeństwo powodziowe w mieście. Postęp prac przebudowy tego obiektu prezentujemy tutaj. Zobacz, jak rozwija się nasz region. Inne inwestycje prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa układanie asfaltu na ul. Wrzosowej w Kamiennej Górze

Ulica Wrzosowa w Kamiennej Górze ma już pierwszą warstwę asfaltu. Ostateczną nawierzchnię drogowcy zaczną układać w przyszłym tygodniu. Zakończenie prac na tej ulicy zaplanowali na koniec listopada. – Na ponad 700-metrowym odcinku ul. Wrzosowej zleciliśmy budowę: kanalizacji sanitarnej, burzowej, wodociągu oraz ułożenie asfaltowej nawierzchni – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Ten sam wykonawca w kolejnym etapie rozpocznie przebudowę ulic: Różanej i Śląskiej oraz rozbiórkę starego wiaduktu nad trasą rowerową i budowę nowej konstrukcji. Koszt wszystkich prac to 14,6 mln złotych, z czego 12,7 mln złotych Miasto Kamienna Góra pozyskało z rządowego…

Pokaż więcej

Trwa układanie asfaltu w Czadrowie

Trwa modernizacja drogi powiatowej nr 3477D Czadrów-Krzeszów. Na drodze w tzw. dolnym Czadrowie (gm. Kamienna Góra) trwa dziś (czwartek, 27 października) układanie warstwy asfaltu. Droga całkowicie wyłączona z ruchu. Przypominamy, że wartość całego zadania modernizacji drogi Czadrów-Krzeszów to 6 796 685 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Prace prowadzone są zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, którą…

Pokaż więcej

Droga w Czadrowie przygotowana do ułożenia asfaltu

Trwa modernizacja drogi powiatowej nr 3477D Czadrów-Krzeszów. Droga w tzw. dolnym Czadrowie przygotowana do ułożenia pierwszej warstwy asfaltu, który zaplanowano ułożyć w poniedziałek, 24 października br. Przypominamy, że wartość całego zadania modernizacji drogi Czadrów-Krzeszów to 6 796 685 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Prace prowadzone są zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, którą prezentowaliśmy tutaj. Więcej…

Pokaż więcej

Przebudowa drogi w Pastewniku

Realizowana jest kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy Marciszów. Tym razem utwardzany jest ciąg pieszy (łącznik) w Pastewniku. W zakres wykonanych prac wchodzi: Wytyczenie działki w terenie,korytowanie działki na głębokość 25 cm, na długości 220 mb i szerokości 2,5 mbwywóz urobku,wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0 – 250 mm – 20 cm,wykonanie nawierzchni z kruszywa 0-31,5 mm – 5 cm,zagęszczenie nawierzchni. Wartość zadania wynosi blisko 40 tys. zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa budowa remizo-świetlicy w Ptaszkowie

Trwa budowa obiektu łączącego funkcję remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Ptaszkowie (gm. Kamienna Góra). Zobacz, jak wygląda na tym etapie budowany obiekt. Przypominamy, że w obiekcie powstaną dwa garaże dla strażaków OSP Ptaszków, warsztaty oraz zaplecze socjalne. Na piętrze będą znajdować się dwie sale, kuchnia i zaplecze socjalne. Reportaże fotograficzne z budowy remizy prezentujemy tutaj. Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Kolejne inwestycje na terenie gminy Marciszów

Kolejna inwestycja na terenie gminy Marciszów. Tym razem w miejscowości Pastewnik, gdzie realizowana jest budowa strefy turystycznej i rekreacji. W ramach inwestycji przed budynkiem świetlicy wiejskiej trwa utwardzanie placu kostką betonową natomiast za budynkiem świetlicy powstanie plac zabaw wyposażony w takie elementy zabawowe jak: piaskownica sześciokątna, huśtawka „ważka”, bujak „auto”, zestaw zabawowy metalowy „ZAMEK„, huśtawka potrójna (siedzisko ławka, siedzisko koszyk, siedzisko bocianie gniazdo), karuzela tarczowa z siedzeniami, ławki, kosze na śmieci itp. Wartość prac opiewa na kwotę 330 000 zł. – Gmina Marciszów otrzymała dofinansowanie inwestycji przy świetlicy w Pastewniku…

Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi w tzw. dolnym Czadrowie w tym budowa nowego małego obiektu mostowego przy kapliczce. Prace prowadzone są w ramach modernizacji drogi powiatowej nr 3477D poprzez remont odcinka Czadrów-Krzeszów w km 0+100 – 3+467. Wartość zadania to 6 796 685,59 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 5 107 276 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 589 409,59 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego i w kwocie 100 000 zł z budżetu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Więcej informacji i postęp prac przebudowy tego odcinka drogi…

Pokaż więcej

Odbiór drogi powiatowej w Wieściszowicach

W Wieściszowicach (gm. Marciszów) dokonano dziś (środa, 12 października) odbioru robót budowlanych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3474D w kierunku Raszowa (gm. Kamienna Góra). Przypominamy, że wartość zadania to 1 456 697,46 zł. Zadanie było dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 1 336 321,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 120 376,46 zł pochodziły z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego. Reportaż fotograficzny z układania warstwa masy bitumicznej prezentowaliśmy na naszym portalu tutaj. Zobacz inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej