Trwa remont ul. Papieża Jana Pawła II

Przypominamy, że ruszył pierwszy etap przebudowy ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Wykonawca pracuje na zamkniętym dla ruchu odcinku od Ronda Niepodległości do ulicy Mostowej. Po zakończeniu pierwszego etapu budowlańcy przeniosą się na fragment drogi od ronda do ulicy Jeleniogórskiej. W sumie przebudowa obejmie 400 metrów ulicy Jana Pawła II. Zostanie poszerzona jezdnia w rejonie skrzyżowania z ul. Jeleniogórską. Strefa oczekiwania przed sygnalizacją świetlną wydłuży się o około 25 metrów. Wybudowane zostaną dwie zatoki dla autobusów i miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Zostanie także oświetlonych pięć przejść dla…

Pokaż więcej

Ruszył remont ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Gorze

Ruszył remont ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Wykonawca usuwa starą nawierzchnię asfaltową. Przypominamy, że przebudowany zostanie ponad 400-metrowy odcinek ul. Papieża Jana Pawła II. Ulica zostanie poszerzona w rejonie skrzyżowania z ul. Jeleniogórską. Kierowcom będzie łatwiej ustawić się przed sygnalizacją świetlną, bo strefa skrzyżowania wydłuży się o około 25 metrów. Zbudowane zostaną dwie zatoki dla autobusów i miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Pięć przejść dla pieszych znajdujących się w tym rejonie zostanie oświetlonych. Pojawią się też pasy zieleni. Na przebudowę ulicy pozyskano 2,1 mln zł dotacji z…

Pokaż więcej

Trwa modernizacja hali przy SP-1 w Kamiennej Górze

Trwa modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Przypominamy, że zakres prac obejmuje rozbiórkę starych elementów wnętrza hali (ścian, instalacji, sanitariatów), demontaż okien i drzwi. Zdjęte zostanie docieplenie budynku. Poza wymianą tych elementów sala zostanie całkowicie przebudowana, zamieni się w obiekt dwukondygnacyjny. Duża sala z boiskiem będzie znajdowała się na I piętrze, a parter pomieści dwie mniejsze sale do ćwiczeń. Hala ma być gotowa w październiku 2021 roku. Środki na modernizację hali pochodzą z budżetu miasta oraz z dotacji z Ministerstwa Sportu. Prezentujemy obecny stan prac…

Pokaż więcej

Trwają prace konserwacyjne rzeki Zadrna na odcinku Czadrów-Krzeszów

Przypominamy, że na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzone są prace konserwacyjne rzeki Zadrna na odcinku Czadrów-Krzeszów. Konserwacja rzeki pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu. Wśród zaplanowanych prac znajduje się: Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia Mechaniczne rozdrobnienie krzaków oraz gałęzi Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów Wygrabienie wykoszonych porostów Ręczne usuwania namułu Wycinka drzew zgodnie z metodą określoną w przedmiarze robót, pozyskanie oraz zagospodarowanie surowca drzewnego, następnie zakup pozyskanego drewna zgodnie z cennikiem obowiązującym w Zarządzie Zlewni Roboty ziemne z…

Pokaż więcej

Zakończono remont pomnika na Górze Parkowej

Dobiegł końca remont pomnika znajdującego się na Górze Parkowej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że prace zlecone przez kamiennogórski Urząd Miasta polegały na wymianie spoin kamiennej okładziny i zamocowaniu odspojonych elementów. Dawny obelisk ofiar wojny, obecnie upamiętniający pomordowanych w kamiennogórskiej filii obozu Gross Rosen został również gruntownie wymyty i zabezpieczony przed działaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych. Koszt remontu, który wyniósł 28 tys. zł sfinansował Urząd Miasta z dotacji udzielonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Raport fotograficzny z budowy S3. Ptaszków, Kamienna Góra, Lubawka

Trwają prace związane z budową drogi S3. Na terenie powiatu kamiennogórskiego roboty budowlane prowadzone są w Ptaszkowie, gdzie powstanie węzeł Kamienna Góra Północ, w okolicy ul. Jeleniogórskiej, gdzie powstanie węzeł Kamienna Góra Południe oraz na terenie gminy Lubawka, gdzie powstanie jeden w wielu obiektów mostowych. W galerii prezentujemy obecny stan prac budowlanych: węzeł Kamienna Góra Północ (Ptaszków), węzeł Kamienna Góra Południe, Lubawka. Przypominamy, że na terenie powiatu kamiennogórskiego droga S3 będzie miała początek na wysokości węzła Kamienna Góra Północ (Ptaszków), za którym kolejno przecina rzekę Bóbr, na której obecnie są…

Pokaż więcej

Budowa S3. Węzeł Kamienna Góra Północ

Trwa wycinka drzew pod budowę drogi S3. Prace prowadzone są przy drodze krajowej nr 5 w Ptaszkowie. Występują utrudnienia w ruchu. Przypominamy, że ciężki sprzęt wjechał już na plac budowy w rejonie powstającego węzła Kamienna Góra Południe, o czym informowaliśmy tutaj. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Więcej o drodze S3 tutaj.Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Kolejny remont drogi na terenie gminy Kamienna Góra

Przypominamy, że trwa remont drogi wewnętrznej w miejscowości Czadrów. Remontowany jest odcinek o długości ok. 100 mb. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Remont wykonuje kamiennogórska firma, która ma ukończyć zadanie do 15 października br. Wartość inwestycji, którą finansuje Gmina Kamienna Góra to 147 600 zł brutto. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Budowa S3. Węzeł Kamienna Góra Południe

Trwają prace związane z budową drogi S3, na wysokości planowanego węzła Kamienna Góra Południe. W tym miejscu powstanie również jeden z wielu obiektów mostowych. Przypominamy, że odcinek drogi S3 od Bolkowa do Kamiennej Góry będzie miał ponad 16 kilometrów długości i po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną dwa tunele, a jeden z nich o długości 2,3 km będzie najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale. Zakończenie robót zaplanowano w 2023 roku. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Więcej o drodze S3 tutaj.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach…

Pokaż więcej

Remont wiaty

Dobiega końca remont wiaty znajdującej się przy boisku sportowym w miejscowości Czadrów. W ramach remontu wymieniono podłogę, barierki i zadaszono obiekt. Niebawem zostanie zamontowana samoobsługowa stacja napraw rowerów, stojaki na rowery oraz mapa ze szlakami rowerowymi. Przypominamy, że projekt jest realizowany dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 29 754 zł na remont obiektu i dostosowanie go do potrzeb turystyki pieszej i rowerowej pozyskało Stowarzyszenie Brama Czadrowska. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w…

Pokaż więcej

Trwa konserwacja rzeki Zadrna

Trwają prace konserwacyjne rzeki Zadrna w miejscowości Czadrów. Obecnie prowadzone są prace związane z ręcznym wykoszeniem porostów z koryta i poboczy rzeki. W przyszłym tygodniu wykonawca zaplanował użyć ciężkiego sprzętu. Prace na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną wykonane na odcinku miejscowości Czadrów-Krzeszów i potrwają około miesiąc czasu. Konserwacja rzeki na tym odcinku pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu. Przy okazji wykonywanych prac można zaobserwować jak dużo opadów trafia do rzeki. Najczęściej są to butelki, słoiki i inne zanieczyszczenia w postaci przedmiotów plastikowych. Wśród zaplanowanych prac…

Pokaż więcej

Trwają prace konserwacyjne rzeki Zadrna

Przypominamy, że ruszyły prace konserwacyjne rzeki Zadrna, na odcinku miejscowości Czadrów-Krzeszów. Wykonanie prac konserwacyjnych zapewni utrzymanie zwierciadła wody na poziomie niezagrażającym funkcjonowaniu obiektów mostowych i zabezpieczą rzekę przed wylaniem, a tym samym mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym. Obecnie wykonywane jest ścinanie i karczowanie krzaków. Niebawem zostanie wykorzystany ciężki sprzęt. Prace na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wykonywane są w ramach zadania pn. „Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim”, o czym informowaliśmy tutaj. Prezentujemy obecny stan prac konserwacyjnych.Więcej o inwestycjach w regionie w…

Pokaż więcej

Trwa remont pomnika na Górze Parkowej

Przypominamy, że trwa remont pomnika znajdującego się na Górze Parkowej w Kamiennej Górze. Prace zlecone przez kamiennogórski Urząd Miasta polegają na wymianie spoin kamiennej okładziny i zamocowaniu odspojonych elementów. Dawny obelisk ofiar wojny, obecnie upamiętniający pomordowanych w kamiennogórskiej filii obozu Gross Rosen zostanie również gruntownie wymyty i zabezpieczony przed działaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych. Termin zakończenia remontu zaplanowano na 20 września br. Prace, które finansuje Urząd Miasta z dotacji udzielonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki pochłoną ok. 28 tys. zł. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa remont pomieszczeń i sali kameralnej kamiennogórskiego Centrum Kultury

Trwa remont pomieszczeń kamiennogórskiego Centrum Kultury. Przypominamy, że wyremontowano już pomieszczenia Przedszkola Publicznego nr 2, o czym informowaliśmy tutaj i Miejskiej Biblioteki Publicznej, o czym informowaliśmy tutaj. Zagospodarowano również otoczenie obiektu. Obecnie trwa remont i przebudowa ciągów komunikacyjnych, sali kameralnej i innych pomieszczeń CK. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Ruszyły prace konserwacyjne rzeki Zadrna

W dniu 14 września br. ruszyły prace konserwacyjne rzeki Zadrna, na odcinku miejscowości Czadrów-Krzeszów. Prace wykonane na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapewnią utrzymanie zwierciadła wody na poziomie niezagrażającym funkcjonowaniu obiektów mostowych i zabezpieczą rzekę przed wylaniem, a tym samym mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym. Prace rozpoczęto od ręcznego ścinania oraz karczowanie krzaków i podszycia. W przyszłym tygodniu ma zostać użyty ciężki sprzęt. Przypominamy, że postępowanie przetargowe pn. „Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim” zostało podzielone na pięć części, w których jedna…

Pokaż więcej

Trwa budowa odnogi ścieżki rowerowej

Trwa budowa odnogi ścieżki rowerowej w kierunku ul. Zamkowej. Prace prowadzone są na wysokości stacji paliw Orlen. Przypominamy, że ścieżka rowerowa budowana na terenie miasta Kamienna Góra będzie miała całkowitą długość około 8 km, w tym dwa rozjazdy w okolicach ul. Towarowej. Budowany w kierunku ul. Zamkowej oraz wybudowany odcinek w kierunku osiedla Antonówka. Prezentujemy obecny stan budowy. Cały proces budowy dróg rowerowych dostępny w tagach ścieżka rowerowa.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa budowa “Eko-Postojowni” w Krzeszowie

Przy Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Gminy Kamienna Góra w Krzeszowie trwa budowa “Eko-Postojowni” – miejsca przyjaznego dla rowerzystów. Przypominamy, że z końcem ubiegłego roku seniorki z Krzeszowa i Jawiszowa przy współpracy z sołtysem Krzeszowa i CBK zrealizowały projekt inicjatywy lokalnej “Dobry Start Parku Natury i Kultury”, którego celem była m.in. poprawa estetyki terenu przy CBK. W okresie realizacji projektu wykonano prace ziemne przygotowujące teren skarpy przy CBK do nasadzeń, utwardzono kruszywem pas gruntu wzdłuż ściany budynku CBK oraz dokonano nasadzeń berberysów, dereni i bluszczy. Kolejnym realizowanym projektem jest budowa miejsca przyjaznego dla…

Pokaż więcej

Trwa budowa ścieżki rowerowej

Trwa budowa ścieżki rowerowej w Kamiennej Górze. Prace prowadzone są w okolicy ruin Zamku Grodztwo. Budowane jest połączenie tego odcinka ścieżki rowerowej z ul. Wałbrzyską i dalej w kierunku stacji paliw Orlen.  Prezentujemy obecny stan budowy. Cały proces budowy dróg rowerowych dostępny w tagach ścieżka rowerowa.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Kolejna droga remontowana na terenie gminy Kamienna Góra

Ruszył remont drogi wewnętrznej w miejscowości Czadrów, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra. Remontowany jest odcinek o długości ok. 100 mb. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Remont wykonuje kamiennogórska firma, która ma ukończyć zadanie do 15 października br. Wartość inwestycji to 147 600 zł brutto. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Nowe punkty świetlne przy ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze

Trwa modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze. Obecnie prace prowadzone są przy ul. Krzeszowskiej, gdzie powstają nowe punkty świetlne z zastosowaniem nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED. W związku z modernizacją oświetlenia ulicznego w mieście Kamienna Góra powstanie ponad 900 nowych punktów świetlnych. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa budowa oświetlenia ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze

Przypominamy, że trwa budowa oświetlenia ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze. Występują utrudnienia w ruchu. Wszystkie nowe punkty świetlne powstają z zastosowaniem nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED. Każda z lamp jest podłączona indywidualnie do systemu sterowania. Nadzór nad oświetleniem będzie odbywał się w sposób zdalny przez Internet. Oprawami można zarządzać zmniejszając np. natężenie światła, wyłączać pojedyncze lampy lub ich grupy. System pozwala też na łatwą lokalizację usterek. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Przedszkole Publiczne nr 2 przygotowuje się na przyjęcie podopiecznych

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok szkolny. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie rozpoczną edukację w szkołach i przedszkolach stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. W wyremontowanym Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kamiennej Górze trwa meblowanie pomieszczeń i ogólne porządki. Dostosowana do wszelkich wymogów placówka czeka na swych podopiecznych. Przedszkolaki rozpoczną nowy rok szkolny już w odnowionej placówce z pięknie wyremontowaną, nowoczesną kuchnią. Przypominamy, że Przedszkole Publiczne nr 2 znajduje się w budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury. Nowe przedszkole zajmuje trzy piętra budynku. Więcej o inwestycjach w…

Pokaż więcej

Trwa remont drogi Chełmsko Śląskie-Uniemyśl

Przypominamy, że w związku z remontem generalnym drogi powiatowej nr 3462D na odcinku Chełmsko Śląskie-Uniemyśl w dniach 17-21 sierpnia 2020 roku w godz. 8-16 będzie ona wyłączona z ruchu. Remont drogi jest dofinansowany z państwowego funduszu celowego. Prace na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze wykonuje konsorcjum firm z Jawora i Jeleniej Góry. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze

Trwa przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Przypominamy, że przy budynku powstają przybudówki z szatniami i sanitariatami oraz z trybuną dla widzów. Remont obiektu pochłonie 4,56 mln zł. Przebudowa hali ma zostać ukończona we wrześniu 2021 roku. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starych elementów wnętrza hali (ścian, instalacji, sanitariatów), demontaż okien i drzwi. Zdjęte zostanie także docieplenie budynku. Poza wymianą tych elementów sala zostanie całkowicie przebudowana. Ponieważ obecnie hala ma wysokość 11 metrów, można zamienić ją w obiekt dwukondygnacyjny. Duża sala z boiskiem będzie znajdowała się…

Pokaż więcej

Ruszyła budowa oświetlenia ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze

Ruszyła budowa oświetlenia ulicznego ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze. Prace rozpoczęto przy wjeździe do miejscowości Czadrów. Występują utrudnienia w ruchu. Przypominamy, że trwa modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze. W mieście jest już ponad 600 nowych lamp. W sumie będzie ich prawie tysiąc. Wart ponad 5,7 mln złotych projekt zakończony ma zostać we wrześniu br. Najszybciej przebiega wymiana starych latarni. Tę część projektu zrealizowano już w prawie 90 procentach. Wszystkie nowe punkty świetlne powstają z zastosowaniem nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED. Każda z lamp jest podłączona indywidualnie do systemu sterowania. Nadzór nad oświetleniem będzie…

Pokaż więcej

Zakończono remont drewnianej wiaty peronowej w Marciszowie

Zakończono remont drewnianej wiaty peronowej w Marciszowie. Wśród robót remontowych znalazły się m.in. prace związane z wykonaniem pokrycia dachowego, kładzenie rynien i obróbki blacharskie, wymiana instalacji elektrycznej, roboty malarskie. Prace wykonała firma z Marciszowa. Kolejne etapy prac remontowych prezentowaliśmy na naszym portalu tutaj. Przypominamy, że niedawno ukończono również remont wiaty peronowej w Kamiennej Górze. Cały proces renowacji kamiennogórskiej wiaty dostępny na naszym portalu tutaj. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Mieszkańcy Opawy zaangażowani w ukończenie budowy świetlicy

Przypominamy, że trwa budowa nowej świetlicy w miejscowości Opawa (gm. Lubawka). Budynek jest nowoczesny i energooszczędny, będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii: pompa ciepła powietrze/powietrze oraz panele solarne. Będzie również przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku zlokalizowane są pomieszczenie świetlicy, szatnia, zaplecze kuchenne i toaleta.               Niestety mieszkańcy sołectwa żalą się, że nie ma pomocy ze strony Urzędu Gminy Lubawka. Po uroczystym podpisaniu aktu erekcyjnego, do którego doszło 17 października ubiegłego roku wiele problemów projektowych, które wyszły w trakcie budowy zmuszeni byli rozwiązać sami. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wykonywane jest przez…

Pokaż więcej

Trwa renowacja malowideł w Letnim Pawilonie na Wodzie

Kontynuowana jest renowacja malowideł Neunhertza znajdujących się w Letnim Pawilonie na Wodzie. Jest to kolejny etap prac realizowanych dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przypominamy, że 1 850 000 złotych zostało przyznanych przez MKiDN na prace przy zabytkach wchodzących w skład Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie. Zadania na ten rok obejmują prace na dachach zabytków, ale także w ich wnętrzach. Największą kwotą (710 000 złotych) zostały zasilone prace na dachu Kościoła Brackiego. Ze względu na potężną wichurę, która jesienią 2018 roku mocno zniszczyła pokrycie tego obiektu, o czym informowaliśmy tutaj.…

Pokaż więcej

Trwa budowa odnogi ścieżki rowerowej

Trwa budowa odnogi ścieżki rowerowej prowadzącej do ukończonego fragmentu przy ruinach zamku Grodztwo. Prace są prowadzone na wysokości stacji paliw Orlen. Przypominamy, że od ul. Jeleniogórskiej, wzdłuż ul. Magazynowej i ul. Towarowej, na końcu następuje rozgałęzienie trasy. Pierwsza odnoga, która została już ukończona, biegnie do osiedla Antonówka. Druga odnoga biegnie wzdłuż ul. Bohaterów Getta, al. Lipowej i ul. Zamkowej do granicy miasta – kierunek Ptaszków. Prezentujemy obecny stan budowy. Cały proces budowy dróg rowerowych dostępny w tagach ścieżka rowerowa.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Odtwarzają staw w Krzeszowie

Przy dużym parkingu w Krzeszowie trwają prace związane z odbudową stawu. Prace są wykonywane z inicjatywy Sołtysa Krzeszowa i Rady Sołeckiej. Obok stawu, na placu przy budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego zostanie utworzona Eko-postojownia z miejscami odpoczynku i stojakami na rowery. Zostaną posadzone również rośliny. Realizowane projekty pozwolą przywrócić walory estetyczne i przyrodnicze w tej części Krzeszowa. Projekt Eko-postojowni realizuje Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich przy współpracy z CBK. Niebawem więcej szczegółów. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Na odcinku drogi Szarocin-Ogorzelec ułożono nową nawierzchnię asfaltową

Przypominamy, że trwa remont drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku Szarocin-Leszczyniec-Ogorzelec. Droga na odcinku Ogorzelec-Przełęcz Kowarska nadal jest całkowicie wyłączona z ruchu i obowiązuje objazd, o którym informowaliśmy tutaj. Droga na tym odcinku ma być zamknięta do 15 października br. Na odcinku drogi Szarocin-Ogorzelec ułożono już nową nawierzchnię asfaltową.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Montaż elementów małej architektury

Trwa montaż elementów małej architektury w obrębie ulicy Stefana Żeromskiego w Kamiennej Górze. Przypominamy, że przebudowano już m.in. nawierzchnię jezdni i chodników oraz wybudowano parking. Na realizację zadania miasto pozyskało dofinansowane ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania związanego z rewitalizacją zdegradowanych obszarów – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Prace konserwacyjne na elewacji frontowej kamiennogórskiego Centrum Kultury

Trwają prace konserwacyjne na elewacji frontowej budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury. Zabezpieczenie kamienia pozwoli uchronić go przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych, wilgoci i brudu. Przypominamy również, że zakończono remont pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze, o czym informowaliśmy tutaj. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa remont drogi przy Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie

Trwa remont drogi przy Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie i wymiana nawierzchni na placu manewrowym przy remizie OSP. Pierwszy etap przebudowy drogi na odcinku ścieżka rowerowa-cmentarz-remiza OSP został już zakończony, o czym informowaliśmy tutaj. Prezentujemy obecny stan budowy.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Zakończono pierwszy etap renowacji płyty boiska w Marciszowie

Zakończono pierwszy etap renowacji płyty boiska w Marciszowie. Zakres prac obejmował: Uzupełnienie humusu w miejscu drenażu i polach karnych – pracę wykonali działacze Wertykulację Dosiew trawy Piaskowanie Aerację wgłębną Nawożenie startowe NPK Na głównym boisku zostaną jeszcze poprawione łapacze, a na małym wymieniona zostanie siatka w łapaczach. Pojawią się również tabliczki informujące o tym, że obiekt jest monitorowany oraz informacje z prośbą o dbanie o porządek i odnowiony obiekt. Przypominamy, że prace są możliwe dzięki środkom finansowym klubu LZS Bóbr Marciszów, dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Marciszów oraz dodatkowemu wsparciu…

Pokaż więcej

Trwa remont drogi Szarocin-Przełęcz Kowarska

Przypominamy, że w związku remontem drogi wojewódzkiej nr 367 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zamknęła odcinek drogi Ogorzelec-Przełęcz Kowarska do dnia 15 października br. Na odcinku Szarocin-Kopalnia Ogorzelec odbywa się ruch wahadłowy. W mediach społecznościowych ukazała się informacja, że mieszkańcy Ogorzelca, na potrzeby okolicznych miejscowości, wyremontowali fragment tzw. Drogi Głodu. Jest to odcinek prowadzący przez las z osiedla bloków wielorodzinnych w Ogorzelcu na Przełęcz Kowarską. Odradzamy jednak niedoświadczonym kierowcom korzystanie z tego objazdu. Droga jest szutrowa, bardzo stroma i bardzo wąska. Zalecamy objazd na odcinku Kamienna Góra –…

Pokaż więcej

Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamiennej Górze wyremontowane

Zakończono remont pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze. Przypominamy, że przedszkole znajduje się w remontowanym budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury. Nowe przedszkole będzie zajmowało trzy piętra budynku. Wszystkie pomieszczenia zostały dostosowane do obowiązujących norm bezpieczeństwa pożarowego. Dostosowana do wszelkich wymogów placówka czeka na swych podopiecznych. Dyrekcja planuje przeprowadzkę do nowych pomieszczeń podczas okresu wakacyjnego. Przedszkolaki z Kamiennej Góry rozpoczną nowy rok szkolny już w odnowionej placówce. Atrakcyjnego wyglądu nabiera również plac i otoczenie budynku. Przypominamy, że w budynku Centrum Kultury znajduje się również Miejska Biblioteka Publiczna. Jej pomieszczenia były…

Pokaż więcej

Wymiana nawierzchni przy remizie OSP Krzeszów

Przypominamy, że trwa wymiana nawierzchni na placu manewrowym przy remizie OSP Krzeszów. W bieżącym roku zostanie wykonany cały odcinek drogi z włączeniem do drogi powiatowej przy budynku CBK. Pierwszy etap przebudowy drogi na odcinku ścieżka rowerowa-cmentarz-remiza OSP został już zakończony, o czym informowaliśmy tutaj. Prezentujemy obecny stan budowy.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Remontują halę sportową SP1 w Kamiennej Górze

Ruszył remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze. Remont obiektu pochłonie 4,56 mln zł. Przebudowa hali ma zostać ukończona we wrześniu 2021 roku. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starych elementów wnętrza hali (ścian, instalacji, sanitariatów), demontaż okien i drzwi. Zdjęte zostanie docieplenie także budynku. Poza wymianą tych elementów sala zostanie całkowicie przebudowana. Ponieważ obecnie hala ma wysokość 11 metrów, można zamienić ją w obiekt dwukondygnacyjny. Duża sala z boiskiem będzie znajdowała się na I piętrze, a parter pomieści dwie mniejsze sale do ćwiczeń.…

Pokaż więcej

Trwa odbudowa kapliczki słupowej w Krzeszowie

Trwa odbudowa kapliczki słupowej w Krzeszowie. Kapliczka, która niegdyś znajdowała się na terenie Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul.  św. Jana Nepomucena, odtworzona zostaje na podstawie starej fotografii. Przypominamy, że drogę z Krzeszowa do kaplicy św. Anny wyznaczało pięć kaplic kolumnowych, tworzących tzw. drogę Pięciu Radości Świętej Anny lub inaczej drogę Matki Bożej. Do dzisiaj zachowały się tylko trzy kaplice. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Remontują zabytkowy dwór w Sędzisławiu

Kolejny zabytkowy obiekt w gminie Marciszów zostaje poddany rewitalizacji. Przypominamy, że trwa remont zabytkowego dworu znajdującego się w Sędzisławiu. Obiekt, który pochodzi z początku XIX w. przeszedł w prywatne ręce. W roku 1824 dokonano przebudowy obiektu, gdzie przez blisko dwa stulecia budynek pełnił funkcję placówki oświatowej. Przed 2009 rokiem w obiekcie działała szkoła podstawowa i biblioteka. Niebawem więcej informacji i reportaż z remontu. Przypominamy, że na ukończeniu jest remont pięknego Pałacu Ciechanowice wraz z ogrodem. Reportaż fotograficzny z pałacu prezentowaliśmy na naszym portalu tutaj. Więcej o inwestycjach w regionie w…

Pokaż więcej