Wznoszą ściany w Opawie

Trwa budowa świetlicy w Opawie (gm. Lubawka). Trwa etap wznoszenia ścian budynku. Przypominamy, że obiekt został zabezpieczony specjalnie przygotowanym namiotem, dzięki któremu będzie można kontynuować prace podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. Budowa świetlicy ma zostać ukończona do 15 listopada 2020 roku.Wartość projektu: 1 350 655,13 zł. Prezentujemy obecny stan budowy. Więcej o budowanej świetlicy w tagach opawa.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Wylany chudziak w Opawie

Trwają prace budowlane przy boisku w Opawie (gm. Lubawka). Budynek świetlicy właśnie “wyszedł z ziemi”. Obiekt będzie nowoczesny i energooszczędny, będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii. Wartość projektu opiewa na kwotę 1 350 655,13 zł. Termin realizacji upływa 15 listopada 2020 roku. Przypominamy, że wykonawca robót budowlanych postanowił zastosować innowacyjną metodę w budownictwie i przygotowuje namiot, aby móc pod nim kontynuować prace w okresie zimowym. Prezentujemy obecny stan budowy. Więcej o budowanej świetlicy w tagach opawa.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Modernizacja oświetlenia ulicy Wiejskiej w Kamiennej Górze

Trwa modernizacja oświetlenia ulicy Wiejskiej w Kamiennej Górze. Prace polegają na wymianie opraw na nowe, typu LED. Przypominamy, że prace odbywają się w ramach zadania pn. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej. Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Remontowana kolejna kamienica na kamiennogórskim rynku

Rozpoczęto remont kolejnej kamienicy znajdującej się na kamiennogórskim rynku. Kolejnym remontowanym obiektem jest kamienica przy Placu Wolności 10. Tym razem z inicjatywą remontu kamienicy wyszła wspólnota mieszkaniowa. W br. rozpoczęto prace remontowe dachu. W przyszłym roku zaplanowano remont elewacji frontowej, jednak te prace uzależnione są od zebrania wystarczających środków finansowych przez mieszkańców kamienicy. Przypominamy, że w br. rewitalizacji zostały poddane m.in. dwie zabytkowe kamienice znajdującej się na kamiennogórskim rynku. Wygląd przed i po rewitalizacji można obejrzeć tutaj. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa konserwacja rzeki Czarnuszka w Lubawce

Na terenie miasta Lubawka trwają działania z zakresu gospodarki wodnej. Prace porządkowe odbywają się na odcinku rzeki Czarnuszka. Ekipa porządkowa posuwa się w kierunku granicy. Wykonawca prac usuwa krzaki porastające linię brzegową, sprząta dno koryta i usuwa roślinność oraz zatory utrudniające nurt rzeki. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Intensywne prace na ulicy Cegielnianej

Trwają intensywne prace budowlane na ul. Cegielnianej w Kamiennej Górze. Wykonawca śpieszy się, aby oddać gotową ulicę przed końcem br. Przypominamy, że koszt budowy to 1,6 mln zł, ale miasto nie finansuje tych prac wyłącznie z własnego budżetu. 60-procentowa dotacja została pozyskana z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Prezentujemy obecny stan budowy. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa remont ulicy Jedwabnej

Trwa gruntowna przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze. To ważna droga prowadząca do dużych kamiennogórskich firm. Jezdnia ul. Jedwabnej przez lata została rozjeżdżona przez ciężki transport m.in. kamienia do bocznicy kolejowej. Remontowany obecnie 80-metrowy odcinek drogi to koszt 500 tys. zł. Miasto Kamienna Góra pozyskało na ten cel 60-procentową dotację z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Remont ul. Jedwabnej powinien zakończyć się jeszcze w br. Przypominamy, że dofinansowanie z tego źródła uzyskane zostało także na przebudowę ul. Cegielnianej w Kamiennej Górze. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa modernizacja oświetlenia zalewu w Kamiennej Górze

Trwają prace budowlane polegające na modernizacji oświetlenia Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (zalew). Przypominamy, że prace odbywają się w ramach zadania pn. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przeprowadzonego przetargu modernizację oświetlenia w Kamiennej Górze realizuje firma Telfa ze Świdnicy. Całość inwestycji opiewa na kwotę 5 727 479 zł i ma zakończyć się do 30 czerwca 2020 roku.  Całe zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane…

Pokaż więcej

Trwają intensywne prace budowlane w Opawie

Przypominamy, że przy boisku w Opawie (gm. Lubawka) trwa budowa nowej świetlicy. Wykonawca robót budowlanych postanowił zastosować innowacyjną metodę w budownictwie i przygotowuje namiot, aby móc pod nim kontynuować prace w okresie zimowym. Budynek świetlicy w Opawie będzie nowoczesny i energooszczędny, będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii: pompa ciepła powietrze/powietrze oraz panele solarne. Zostanie również przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku zlokalizowane będzie pomieszczenie świetlicy, szatnia, zaplecze kuchenne i toaleta. Reportaż z ceremonii podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania go w kamień węgielny pod fundament nowej świetlicy jest dostępny na naszym portalu…

Pokaż więcej

Intensywne prace na Cegielnianej w Kamiennej Górze

Na ul. Cegielnianej w Kamiennej Górze trwają intensywne prace. Przebudowywane jest ponad 400 metrów jezdni. Wykonawca planuje zakończyć przebudowę przed końcem roku. Koszt budowy to 1,6 mln zł. Miasto pozyskało 60-procentową dotację z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Z tego źródła również jest przebudowywana ulica Jedwabna.

Pokaż więcej

Trwa konserwacja rzeki Bóbr w Kamiennej Górze

Na terenie miasta Kamienna Góra trwają działania z zakresu gospodarki wodnej. Prace wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. O czyszczenie linii brzegowej zabiegał kamiennogórski urząd miejski. Prace trwają na 1300-metrowym odcinku rzeki Bóbr. Rozpoczęto je w rejonie ulicy Staszica, dalej  ekipa porządkowa posuwa się w kierunku ul. Okrzei w Kamiennej Górze. Wykonawca prac wycina drzewa i krzaki porastające linię brzegową, sprząta dno koryta m.in. usuwając najróżniejsze przedmioty, które tamowały przepływ wody. Koszt prac to około 120 tys. zł.      Burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz zwrócił się także do Wód Polskich o…

Pokaż więcej

Nowe oświetlenie w Lubawce

Gmina Lubawka zrealizowała roboty pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Lipowej w Lubawce w ramach zadania pn.: „Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na ternie Gminy Lubawka”. Zakres prac obejmował między innymi wykonanie linii kablowej o długości około 200 mb, trzech przecisków pod droga powiatową oraz montaż i stawianie 6 szt. słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED. Wartość zadania wyniosła 32 306,74 zł i była finansowana w całości z budżetu Gminy Lubawka. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Przebudowano drogę w Uniemyślu

Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Uniemyślu (gm. Lubawka). Naprawiono m.in. przepusty, wykonano krawężniki, koryta betonowe i ułożono nowy asfalt. Przebudowę wykonała firma ze Świdnicy, która na wykonanie zamówienia zaoferowała kwotę 226 781,61 zł. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa remont ulicy Jedwabnej w Kamiennej Górze

Trwa remont ulicy Jedwabnej w Kamiennej Górze. Inwestycję, która opiewa na kwotę 528 172, 28 zł realizuje konsorcjum firm z Mysłakowic. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi, chodniki, zjazdy i kanalizacja deszczowa. Remont powinien zakończyć się do 30 listopada br.Prezentujemy obecny stan budowy. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Park & Ride w Kamiennej Górze prawie ukończony

Dobiega końca budowa punku obsługi rowerzystów Park & Ride znajdującego się przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że Park & Ride (Parkuj i Jedź) jest parkingiem przeznaczonym dla osób korzystających ze ścieżki rowerowej. Kierowcy będą mogli pozostawić na parkingu swoje pojazdy i korzystać z trasy dla rowerów. Oczywiście nie zabrakło miejsca przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, stojaków dla rowerów i wiaty dla rowerzystów. Prezentujemy obecny stan budowy. Cały proces budowy dróg rowerowych w naszym regionie dostępny na portalu Relacje Regionalne w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Rozpoczęto budowę świetlicy w Opawie

Przy boisku w Opawie (gm. Lubawka) rozpoczęto budowę nowej świetlicy. Wykonano pierwsze prace ziemne i wylano beton podkładowo-wyrównawczy tzw. chudziak. Przypominamy, że budynek świetlicy w Opawie będzie nowoczesny i energooszczędny, będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii: pompa ciepła powietrze/powietrze oraz panele solarne. Zostanie również przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku zlokalizowane będzie pomieszczenie świetlicy, szatnia, zaplecze kuchenne i toaleta. Reportaż z ceremonii podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania go w kamień węgielny pod fundament nowej świetlicy jest dostępny na naszym portalu tutaj. Akt został podpisany przez Burmistrz Miasta Lubawka Panią Ewę Kocembę,…

Pokaż więcej

Trwa remont budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury

Trwa remont budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury. Przypominamy, że dokańczane są rozpoczęte w latach poprzednich prace związane z budynkiem głównym CK i Przedszkolem Publicznym nr 2. Zostanie również zagospodarowane otoczenie obiektu. Zadanie jest częściowo dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Prace powinny zostać zakończone do 30 czerwca 2020 roku. W budynku będzie się znajdowała również nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej. Galeria dostępna tutaj. Prezentujemy obecny stan budowy. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Przebudowano most w Jarkowicach

Przebudowano most na potoku Złotna w Jarkowicach (gm. Lubawka). Zadanie obejmowało rozbiórkę istniejącego mostu, a w to miejsce wykonanie nowego obiektu tj. przyczółków, płyty mostu, balustrad oraz umocnienia dna potoku – zadanie było realizowane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Kamiennej Górze. Przebudowę wykonała firma z Gorzeszowa, która na wykonanie zamówienia zaoferowała kwotę 276 820,10 zł. Okres gwarancji wynosi 66 miesięcy. Zadanie było finansowane w całości z budżetu Gminy Lubawka. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze

Trwa remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej  Górze. Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 915 000 zł, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” i wkładu własnego w wysokości 327 500 zł, nowa siedziba biblioteki zostanie wyremontowana i również wyposażona. Prezentujemy obecny stan budowy. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Przebudowa ulic Cegielnianej i Jedwabnej w Kamiennej Górze

Prezentujemy obecny stan prac przebudowy ulic Cegielnianej i Jedwabnej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że ul. Cegielniana zostaje przebudowana na odcinku ok. 422 mb. Całość inwestycji opiewa na kwotę 1 615 660, 99 zł. Przebudowa ul. Jedwabnej opiewa na kwotę 528 172, 28 zł. Oba remonty mają zakończyć  się do 30 listopada br. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Rozbudowa oświetlenia przy ul. Cmentarnej w Lubawce

Trwa remont w rejonie ul. Cmentarnej w Lubawce. Zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w rejonie  ul. Cmentarnej w Lubawce” realizowane jest na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego. Koszt zadania wynosi 97 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 10 listopada 2019 r. Zakres prac obejmuje demontaż napowietrznej linii zasilającej, drewnianych słupów  oraz  opraw sodowych. W  to miejsce zostanie  wykonana nowa linia kablowa o długości  510 mb. Ustawionych zostanie 15 nowych punktów świetlnych z oprawami typu LED. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa remont drogi w Starej Białce

Trwa remont drogi powiatowej biegnącej przez miejscowość Stara Białka (gm. Lubawka). Remontowane są dwa odcinki o długościach odpowiednio 1081m i 1099 m, w miejscach najbardziej zdegradowanych. Odtwarzana jest m.in. warstwa konstrukcyjna nawierzchni i poboczy oraz zjazdy do pól i posesji. Remont drogi wykonuje firma Eurovia Polska S.A. z Kobierzyc, która na wykonanie zamówienia zaoferowała kwotę 2 384 773,15zł. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Przebudowano drogę w Paczynie

Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Paczynie (gm. Lubawka). Naprawiono m.in. przepusty, wykonano przyczółki, koryta betonowe, pobocza, umocniono skarpy, zamontowano balustrady, krawężniki i oczywiście ułożono nowy asfalt. Prace wykonała firma budowlana z Wałbrzycha, która na wykonanie zamówienia zaoferowała kwotę 210 734, 59 zł. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Remontują wiaty przystankowe w Szczepanowie

Trwają roboty budowlane związane z remontem dwóch wiat przystankowych w miejscowości Szczepanów, zlokalizowanych w dolnej części miejscowości przy drodze wojewódzkiej nr 369. Zakres prac obejmuje m.in. prace rozbiórkowe, uzupełnianie uszkodzonych fragmentów murów, wykonanie konstrukcji drewnianych dachu i ścian, wykonanie deskowania połaci dachowych i ścian, pokrycie dachu blacho dachówką. Remont ma zostać ukończony do 31 października br. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Nowe wiaty turystyczne w Gminie Lubawka

Przypominamy, że Gmina Lubawka na przełomie miesiąca lipca – września 2019 r. zrealizowała zadanie pn.: “Rozwój Infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lubawka poprzez budowę wiat”. W ramach projektu na terenie wsi: Paczyn, Okrzeszyn, Jarkowice powstała mała architektura turystyczna tj. drewniane wiaty, które wyposażone zostały w ławki i stół oraz stojak na rowery i kosz na odpady. Na każdej z wiat zamieszczono dwie tablice turystyczne z przedstawieniem szlaków turystycznych i opisem miejscowości. Wartość zadania wyniosła 76 869,75 zł w tym dofinansowanie 45.317,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju…

Pokaż więcej

Trwa budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach

Przypominamy, że trwa budowa nowoczesnego ośrodka sportowego pod nazwą Dolnośląskie Centrum Sportu Jakuszyce. Nowoczesny ośrodek będzie kosztował 175 mln zł. Wybudowanie nowego ośrodka znacząco polepszy warunki bytowe wszystkich korzystających z jakuszyckich tras (przez cały rok) – zarówno amatorów, jak i wyczynowców. Powstaną szatnie, miejsca noclegowe, smarowalnie nart, punkty gastronomiczne, basen, sala sportowa, podziemny parking, boisko z bieżnią, strzelnica biathlonowa i wiele innych użytecznych miejsc. Nowy ośrodek ma stać się areną zawodów na najwyższym poziomie, w tym Pucharu Świata i Mistrzostw Świata. Tak ma wyglądać nowy ośrodek narciarstwa biegowego w Jakuszycach.

Pokaż więcej

Przebudowa ulicy Cegielnianej w Kamiennej Górze

Prezentujemy obecny stan prac przebudowy ulicy Cegielnianej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że w ramach II etapu przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Mikołaja Reja (dawniej Janka Krasickiego) i ul. Cegielnianej w Kamiennej Górze” droga zostanie przebudowana na odcinku ok. 422 mb. Remont ma zakończyć  się do 30 listopada br. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Remontują ulicę Jedwabną w Kamiennej Górze

Rozpoczęto remont ulicy Jedwabnej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że umowa z wykonawcą została podpisana przez burmistrza Janusza Chodasewicza we wrześniu br., o czym informowaliśmy wcześniej. W wyniku przeprowadzonego przetargu inwestycję realizuje konsorcjum firm z Mysłakowic: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KAMA, Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Całość inwestycji opiewa na kwotę 528 172, 28 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi, chodniki, zjazdy i kanalizacja deszczowa. Remont ma zakończyć się do 30 listopada br. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Przebudowano drogi w Raszowie

W miejscowości Raszów zakończyła się kompleksowa przebudowa dwóch odcinków dróg wewnętrznych o łącznej długości 270 mb wraz z wymianą przepustu na potoku Bystrek. Zadanie zrealizowało wyłonione w przetargu konsorcjum dwóch firm: PHU KAMA i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Mysłakowic. Wartość inwestycji to prawie 384 tys. zł. Na zadanie gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 65.772 zł. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty. Foto/info: Patryk Straus – wójt gminy Kamienna Góra

Pokaż więcej

Renowacja ozdobnego kartusza budynku LO

Informujmy, że ozdobny kartusz znajdujący się na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze zostanie poddany renowacji. Zostanie również wykonana częściowa naprawa elewacji. Przypominamy, że Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze jest jednym z najstarszych liceów ogólnokształcących na Dolnym Śląsku. Tradycje jego powstania sięgają początków XVIII w., kiedy to na mocy układu w Altranstädt zawartego w 1707 roku między królem szwedzkim Karolem XII a wysłannikami cesarza Józefa I, ewangeliccy mieszczanie ówczesnego Landeshut (obecnie Kamiennej Góry) uzyskali zgodę na budowę własnej świątyni oraz uruchomienie szkoły. Uroczyste otwarcie nowej placówki oświatowej odbyło się w…

Pokaż więcej

Przebudowa ulicy Cegielnianej w Kamiennej Górze

Prezentujemy obecny stan prac związanych z przebudową ulicy Cegielnianej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że umowa na remont drogi została podpisana 11 września br. w gabinecie burmistrza Janusza Chodasewicza, o czym informowaliśmy wcześniej. W ramach II etapu przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Mikołaja Reja (dawniej Janka Krasickiego) i ul. Cegielnianej w Kamiennej Górze” droga zostanie przebudowana na odcinku ok. 422 mb. Remont ma zakończyć  się do 30 listopada br. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Otwarcie nowego boiska przy LO w Kamiennej Górze

W dniu 11 października 2019 roku o godz. 11:00 odbędzie się uroczyste otwarcie boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze. Przypominamy, że inwestycja pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących” powstała dzięki Programowi Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska oraz „Budowie Otwartej Strefy Aktywności” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności – OSA 2018. Projekt zrealizowało Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze. Kolejne etapy budowy były prezentowane na naszym portalu w tagach remonty.

Pokaż więcej

Naprawiają poszycie dachu Kościoła pw. Św. Józefa w Krzeszowie

Przypominamy, że trwają prace naprawcze poszycia dachu Kościoła pw. Św. Józefa w Krzeszowie. Do uszkodzenia dachu doszło 30 października 2018 roku. Bardzo silny wiatr zerwał wówczas miedziane pokrycie. Ruch turystyczny w Europejskiej Perle Baroku był całkowicie wstrzymany, o czym informowaliśmy wcześniej. Prace naprawcze potrwają do końca listopada br. i są możliwe dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część kosztów pokrywa ubezpieczyciel.

Pokaż więcej

Budowa ścieżki rowerowej w Kamiennej Górze

Trwają intensywne prace budowlane ścieżki rowerowej w Kamiennej  Górze. Prezentujemy obecny stan budowy przy ruinach Zamku Grodztwo oraz budowy punktów obsługi rowerzystów przy ulicach Lubawskiej i Jeleniogórskiej. Cały proces budowy dróg rowerowych w naszym regionie dostępny na portalu Relacje Regionalne w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Park & Ride w Kamiennej Górze

Przypominamy, że przy ul. Jeleniogórskiej w Kamiennej  Górze trwa budowa punktu obsługi rowerzystów Park & Ride. Drugi punkt realizowany jest przy ul. Lubawskiej. Parking przeznaczony będzie dla osób korzystających ze ścieżki rowerowej. Kierowcy będą mogli pozostawić na parkingu swoje pojazdy i korzystać z trasy dla rowerów. Prezentujemy obecny stan budowy. Cały proces budowy dróg rowerowych w naszym regionie dostępny na portalu Relacje Regionalne w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ruszyły prace na ulicy Cegielnianej

Ruszyły pierwsze prace związane z przebudową ulicy Cegielnianej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że umowa na remont drogi została podpisana 11 września br. w gabinecie burmistrza Janusza Chodasewicza, o czym informowaliśmy wcześniej. W ramach II etapu przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Mikołaja Reja (dawniej Janka Krasickiego) i ul. Cegielnianej w Kamiennej Górze” droga zostanie przebudowana na odcinku ok. 422 mb. Remont ma zakończyć  się do 30 listopada br. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Łącznik wybudowany

Łącznik pomiędzy ulicą Księcia Bolka I i ulicą Wałbrzyską w Kamiennej  Górze wybudowany. Powstała nowa nawierzchnia, miejsca parkingowe i oświetlenie. Po odbiorze technicznym były uwagi do studzienek kanalizacyjnych. Wykonawca ma wykonać poprawki. Kolejny termin odbioru zaplanowano w przyszłym tygodniu. Przypominamy, że cała inwestycja kosztuje 1 187 000 zł i finansowana jest w całości ze środków pochodzących z budżetu miasta. Prace miały zakończyć się do 30 września br.

Pokaż więcej

Trwa budowa Park & Ride w Kamiennej Górze

Przypominamy, że trwają prace budowlane parkingu Park & Ride przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. Rozpoczęto układanie kostki pod miejsca postojowe. Park & Ride (Parkuj i Jedź) to jeden z punktów obsługi rowerzystów. Drugi wybudowany zostanie przy ul. Jeleniogórskiej. Prezentujemy obecny stan budowy. Cały proces budowy dróg rowerowych w naszym regionie dostępny na portalu Relacje Regionalne w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Rewitalizacja kamienicy kamiennogórskiego rynku

Widoczne są już efekty rewitalizacja zabytkowej kamienicy znajdującej się na kamiennogórskim rynku. Odtworzone zostały m.in. elementy ozdobne kamienicy. Przypominamy, że budynek przy Placu Wolności 12 został wzniesiony początkiem XVIII w. Posiada bogato zdobioną elewację frontową, łamane gzymsy nadokienne, płaskorzeźby oraz attykę – architektoniczne elementy dekoracyjne wieńczące elewację z balustradą. Jak wyglądała kamienica przed remontem można obejrzeć tutaj. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa budowa Park & Ride w Kamiennej Górze

Przypominamy, że przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze trwa budowa jednego z punktów obsługi rowerzystów. Budowana na terenie miasta ścieżka rowerowa będzie posiadać dwa punkty obsługi rowerzystów – Park & Ride. Drugi wybudowany zostanie przy ul. Jeleniogórskiej. Park & Ride (Parkuj i Jedź) będzie parkingiem przeznaczonym dla osób korzystających ze ścieżki rowerowej. Kierowcy będą mogli pozostawić na parkingu swoje pojazdy i korzystać z trasy dla rowerów. Oczywiście nie zabraknie miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Prezentujemy obecny stan budowy. Cały proces budowy dróg rowerowych w naszym regionie dostępny na portalu Relacje…

Pokaż więcej

Zakończono przebudowę drogi w miejscowości Paczyn

W dniu 2 sierpnia 2019 roku odbył się odbiór zakończonej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Paczyn. Odbioru drogi o długości 153,36 mb dokonał przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  W ramach prac wykonano nawierzchnię asfaltową z pełną podbudową i  robotami odwodnieniowymi. Wartość zadania wyniosła 218.734,59 zł z tego z dotacji celowej budżetu Województwa  Dolnośląskiego uzyskano 45.360,00 zł, pozostałą kwotę tj. 173.371,59 zł sfinansował budżet gminy Lubawka. Zakończone zadanie: “Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Paczyn dz. nr 103” jest  ważnym elementem  infrastruktury związanej z polepszeniem dostępności…

Pokaż więcej

Trwa budowa boiska przy ZSO w Kamiennej Górze

Prezentujemy obecny stan prac budowlanych boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Przypominamy, że przy boisku zostaną wybudowane nowe trybuny i ogrodzenie. Powstanie również bieżnia prosta i bieżnia wraz ze skocznią. Nowa bieżnia będzie miała powierzchnię poliuretanową i długość 80 m. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa budowa ciągu pieszego w Kamiennej Górze

Trwa budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Stanisława Staszica i Lubawską w Kamiennej Górze. Przypominamy, że inwestycja realizowana jest w ramach dotacji pozyskanej przez Miasto Kamienna Góra. W ramach inwestycji wykonano już remont ul. Parkowej i wybudowano parking przy ul. Lubawskiej. Parking przy ul. Staszica jest w trakcie budowy. Prace budowlane powinny zakończyć się do września br. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa budowa łącznika w Kamiennej Górze

Prezentujemy obecny stan budowanego łącznika pomiędzy ulicami Księcia Bolka I i Wałbrzyską w Kamiennej Górze. Trwa układanie warstwy nawierzchni asfaltowej. Dzięki tej inwestycji powstanie kompletny łącznik spinający dwie ważne drogi w mieście i ułatwiający dotarcie do komunalnego cmentarza. Cała inwestycja finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu miasta. Prace mają zakończyć się do 30 września 2019 roku. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej