Inkubator przedsiębiorczości

Trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów. Po wykonaniu prac elewacyjnych, nawierzchni miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych przystąpiono do prac wewnątrz obiektu. Zdemontowano schody prowadzące na piętro budynku. Trwają prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń. Przypominamy, iż projekt ma zostać zrealizowany do końca roku 2018. Inkubator przeznaczony będzie przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra. Więcej na temat projektu w tagach inkubator.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Trwa remont Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze

Zakończono kolejny etap remontu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. Po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych i malowaniu elewacji budynku, zdemontowano rusztowanie. Jak wyglądał obiekt wcześniej można porównać na poniższej fotografii. Przypominamy, iż obiekt jest remontowany w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze poprzez termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalację oświetlenia energooszczędnego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie prac remontowych zaplanowano na 31 stycznia 2019 roku. Obiekt przed remontem.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Wymiana okien w Centrum Kultury

Rozpoczęto wymianę stolarki okiennej elewacji frontowej w remontowanym budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury Przypominamy, iż zakres robót remontowych Centrum Kultury obejmuje m.in. wzmocnienie stropów w całym obiekcie, termomodernizację budynku głównego i przedszkola oraz część prac wynikających z realizacji tych dwóch zadań. Termin wykonania termomodernizacji to 31 marca 2019 roku, a pozostałego zakresu 31 maja 2019 roku.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Trwa remont CK w Kamiennej Górze

Kontynuowany jest remont budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury przy ul. Kościuszki. Przypominamy, iż zakres robót obejmuje m.in. wzmocnienie stropów w całym obiekcie, termomodernizację budynku głównego i przedszkola oraz część prac wynikających z realizacji tych dwóch zadań. Termin wykonania termomodernizacji to 31 marca 2019 roku, a pozostałego zakresu 31 maja 2019 roku. Przy remoncie Centrum Kultury Miasto napotkało wiele problemów. Gdy po kilkakrotnie powtórzonym przetargu udało się wybrać wykonawcę, kilka miesięcy później okazało się, że nie wywiązuje się on z zapisów umowy i realizacji poszczególnych etapów remontu. Skutkować to musiało wypowiedzeniem umowy.…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont mostu w Czadrowie zakończony

Dnia 26 lipca 2018 roku zakończył się odbiór końcowy inwestycji polegającej na generalnym remoncie motu w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów (droga na fermę drobiu). Prace obejmowały rozbiórkę starej płyty mostu i konstrukcji przyczółków, oraz wykonanie ich na nowo, położenie nawierzchni na moście, montaż barier i poręczy, brukowanie dna rzeki pod mostem. W ramach prac okazało się także, że konieczne jest wykonanie nowych fundamentów betonowych pod przyczółki, bowiem istniejący od kilkudziesięciu lat most, był posadowiony bezpośrednio na gruncie kamienno-żwirowym, co znacząco obniżało jego wytrzymałość. Dzięki inwestycji most…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości

Trwają prace budowlane inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów, który będzie pierwszym utworzonym na terenach wiejskich. Wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra, ale też powiatu. Projekt realizuje Gmina Kamienna Góra, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 658 957 PLN ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt ma zostać zrealizowany do 31 grudnia 2018 roku. W ramach projektu trwa przebudowa części świetlicy wiejskiej. Roboty budowlane, których celem jest wykonanie infrastruktury inkubatora, obejmują m.in.: roboty wewnętrzne (wyburzanie ścianek działowych, wykonanie nowych…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Wylano pierwszą warstwę asfaltu na remontowanym moście w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów, który został zakwalifikowany do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Remont mostu jest możliwy dzięki prowadzonej od blisko dwóch lat polityki modernizacji tego rodzaju obiektów inżynieryjnych, ważnych ze względu na kluczową role w komunikacji drogowej. Dzięki temu wyremontowano już inne obiekty mostowe w gminie (m.in. największy…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Trwają prace przy przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów. Dnia 4 lipca dokonano montażu barierek. Prace remontowe mają zakończyć się w lipcu br. Remontowany most stanowi łącznik pomiędzy drogami powiatowymi i prowadzącej w kierunku fermy drobiu. Most zakwalifikowano do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Więcej informacji o inwestycjach w tagach remonty. Trwa remont mostu w…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Nadal trwają prace przy przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów. Prace remontowe mają zakończyć się w lipcu br. Remontowany most stanowi łącznik pomiędzy drogami powiatowymi i prowadzącej w kierunku fermy drobiu. Most zakwalifikowano do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Trwa remont mostu w Czadrowie

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Trwają prace przy przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów (stanowiącej łącznik pomiędzy drogami powiatowymi i prowadzącej w kierunku fermy drobiu). Most zakwalifikowano do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Remont tego obiektu mostowego jest możliwy dzięki prowadzonej od blisko dwóch lat polityki modernizacji tego rodzaju obiektów inżynieryjnych, ważnych ze względu na kluczową role w komunikacji drogowej.…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Czadrowie

Trwają intensywne prace przy przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów (stanowiącej łącznik pomiędzy drogami powiatowymi i prowadzącej w kierunku fermy drobiu), o czym informowaliśmy wczesniej. Most zakwalifikowano do modernizacji ze względu na stan techniczny i spowodowane tym ograniczenia tonażowe. Koszt realizacji robót budowlanych w ramach tej inwestycji wyniesie ponad 150 tys. złotych i jest w całości finansowany z budżetu gminy Kamienna Góra. Remont tego obiektu mostowego jest możliwy dzięki prowadzonej od blisko dwóch lat polityki modernizacji tego rodzaju obiektów inżynieryjnych, ważnych ze względu na…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Zostaną jeszcze wykonane drobne prace korekcyjne. Remont drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów” polegał m.in. na wymianie wszystkich warstw konstrukcyjnych, wzmocnieniu podłoża gruntownego, wymianie przepustów drogowych będących w złym stanie technicznym, wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i montażu barier ochronnych. Droga doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Po wygranym przetargu remont drogi wykonała firma: Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Więcej informacji na…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D, w „dolnym Czadrowie”. Po wycince drzew, wymianie przepustów i wykonaniu podbudowy, rozpoczęto układanie asfaltu. Przypominamy, iż droga w tzw. „dolnym Czadrowie” doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Remont drogi jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a kwota przeznaczona na prace remontowe wynosi 1 018 050, 71 zł. Przetarg na wykonanie remontu wygrała firma: Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Po wstępnych informacjach, iż układanie asfaltu nastąpi w grudniu widać, że…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D, w „dolnym Czadrowie”. Rozpoczęto podbudowę podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem. Nadal są wykonywane prace wymiany przepustów pod drogą na rury polietylenowe spiralnie karbowane. Remont miał zakończyć się do 18 listopada. Już wiadomo, że termin robót się przedłużył. Układanie asfaltu zaplanowano na grudzień. Oby warunki atmosferyczne sprzyjały. Więcej informacji na temat remontu drogi nr 3477 D dostępnych tutaj.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D, w „dolnym Czadrowie”. Po wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i wyprofilowaniu skarp wykonano frezowanie nawierzchni asfaltowej. Kolejnym etapem jest rozbiórka i wymiana istniejących przepustów pod drogą. Wykonawcą remontu drogi jest firma Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Remont ma zakończyć się do 18 listopada 2016 roku i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat remontu drogi nr 3477 D dostępnych tutaj.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów”. Pierwszy etap polega na wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu itp. Remont ma zakończyć się do 18 listopada 2016 roku i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat remontu drogi nr 3477 D dostępnych tutaj.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Rozpoczął się pierwszy etap remontu drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów”. Droga doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Remont drogi biegnącej przez „dolny Czadrów” będzie polegał m.in. na wymianie wszystkich warstw konstrukcyjnych, wzmocnieniu podłoża gruntownego, wymianie przepustów drogowych będących w złym stanie technicznym, wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i montażu barier ochronnych. Przetarg na wykonanie remontu wygrała firma: Usługi Montażowo-Budowlane…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze ogłosiło przetarg na remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów”. Droga doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Remont drogi biegnącej przez „dolny Czadrów” będzie polegał m.in. na wymianie wszystkich warstw konstrukcyjnych, wzmocnieniu podłoża gruntownego, wymianie przepustów drogowych będących w złym stanie technicznym, wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i montażu barier ochronnych. Remont ma zakończyć się…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Osiedle pod Kasztanem

Informujemy, iż do Czadrowa ściągają kolejni mieszkańcy Kamiennej Góry. Rozpoczęła się właśnie budowa następnej nieruchomości na powstającym w Czadrowie „Osiedlu pod Kasztanem” i niebawem zacznie się budowa kolejnej. Docelowo, zgodnie z planem zagospodarowania, na osiedlu ma powstać 16 nieruchomości. Bez wątpienia sołectwo Czadrów staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Od kilku lat zaobserwować można znaczny jego rozwój. Uruchomienie oświetlenia ulicy, gruntowny remont drogi, bliskość położenia Kamiennej Góry to tylko niektóre atrybuty wpływające na atrakcyjność wsi. Więcej informacji o remontach i budowach w sołectwie  Czadrów tutaj.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Uroczyste otwarcie drogi

Dziś dnia 12.11.2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej 3468 D na odcinku Czadrów – Krzeszów. Uroczyste przecięcie wstęgi wraz z poświęceniem drogi przez ks. Mariana Kopko i ks. Józefa Czekańskiego miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Księcia Bolka I i św. Jana Nepomucena w Krzeszowie. Odbudowa ponad 4 kilometrowego odcinka pochłonęła 4 626 615 zł, z czego 1 000 000 zł powiat pozyskał z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, o który zabiegała Radna Wojewódzka Iwona Krawczyk, a 3 626 615 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – informuje Starosta…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa nadal remont drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku Czadrów – Krzeszów. Najważniejsze prace na drodze biegnącej przez Czadrów zostały wykonane a nawierzchnia wygląda obiecująco. Obecnie trwają prace z zakresu elementów ulicy. W wybranych miejscach są układane obrzeża betonowe i wykańczane wjazdy na drogi przyległe. Trwa również wycinaka suchych konarów. Czas remontu drogi został również wykorzystany na ułożenie placu z puzzli przy posesji nr 14, w której znajduje się sklep. To jedno z ważnych miejsc komunikacyjnych naszego sołectwa.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa trzeci dzień nakładania warstwy ścieralnej na remontowaną drogę powiatową nr 3468 D na odcinku w Czadrowie. Pogoda podczas tych prac sprzyjała więc jutro od dnia 18.07.2014 roku droga już nie będzie wyłączona z ruchu, jak było zapowiadane we wcześniejszych komunikatach. Jeden dzień więcej w planach zamknięcia drogi był założony na nieprzewidziane warunki pogodowe. Dodatkowo wykonywane są prace remontowe mostku przy posesji nr 19 i wykaszanie trawy wzdłuż jezdni.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziś 15.07.2014 roku została całkowicie wyłączona z ruchu główna droga biegnąca przez Czadrów. Rozpoczęły się najważniejsze prace związane z położeniem warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Zamknięcie drogi jest zaplanowane do dnia 18 lipca w godzinach 8.00 – 18.00. Prace z położeniem warstwy ścieralnej mają potrwać trzy dni, więc jeżeli pogoda będzie sprzyjała zakończą się 17 lipca. Jeden dzień więcej w planach zamknięcia drogi to zapas na nieprzewidziane wydarzenia pogodowe.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie – Komunikat

Przypominamy, iż od dnia 15 lipca do 18 lipca 2014 roku zostanie wyłączona z ruchu główna droga biegnąca przez Czadrów. Bezwzględny zakaz poruszania się po drodze będzie utrzymany w godzinach 8.00 – 18.00. W tych dniach będzie położona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Prace na drodze zostaną rozpoczęte od strony Krzeszowa. W każdym dniu jest zaplanowane wylanie około 600 metrów nawierzchni. Będzie to znaczne utrudnienie dla mieszkańców mających swoje posesje przy głównej drodze. Aby nie dochodziło do zatargów, firmę remontową w utrzymaniu zakazu poruszania się pojazdami ma wesprzeć Policja. Zalecamy…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa kolejny dzień remontu drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku w Czadrowie. Na tym etapie wszystko jest przygotowywane do najważniejszego dnia, w którym zgodnie ze specyfikacją zamówienia ma być położona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. To tego dnia zostanie całkowicie wyłączona z ruchu droga biegnąca przez Czadrów. Obecnie są wykańczane elementy ulicy, mechaniczne czyszczenie rowów z profilowaniem skarp oraz umacnianie poboczy dystryktem z frezowania starej nawierzchni. Ponieważ wątpliwości budziło zaprojektowanie a właściwie jego brak swobodnych wjazdów pod sklep przy posesji nr 14, o czym pisaliśmy we wcześniejszych artykułach informujemy,…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwa kolejny dzień remontu drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku w Czadrowie. Obecnie najwięcej pracy odbywa się niedaleko skrzyżowania do sanatorium, przy budynku nr 14.  Układane są obrzeża betonowe pod chodnik. Jak widać projektant nie uwzględnił wykonania wjazdów pod sklep i na przyległą posesję. Miejmy nadzieję, że zostanie to skorygowane. Zaczęło się również wylewanie drugiej warstwy asfaltu. Więcej na temat remontu drogi naszego sołectwa tutaj >>.   

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Dziś dnia 25.06.2014 roku, w kolejnym dniu remontu drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku w Czadrowie wykonywana była stabilizacja gruntu. Dzięki technologii stabilizacji uzyskuje się poprawę wytrzymałości na długi okres czasu, grunt uzyskuje polepszone właściwości nośności oraz zwiększa się odporność na działanie wody i mrozu. Stabilizatory to urządzenia poruszające się na kołach o wysokiej wydajności. Mieszają składniki mineralne gruntu wprowadzając jednocześnie środek wiążący jak wapno, cement, woda, emulsje bitumiczne.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont mostu w Czadrowie

Trwają prace remontowe mostu w ciągu drogi gminnej Nr 114833 D w Czadrowie. Most został zamknięty w lutym 2014 roku. Po przeprowadzeniu okresowej ekspertyzy okazało się, że most łączący dwie drogi prowadzące przez Czadrów groził zawaleniem. Drewniana konstrukcja podtrzymująca most była w bardzo złym stanie. Ostatni remont mostu był przeprowadzony 10 lat wcześniej. Na drewniane belki został położony asfalt, co prawdopodobnie było przyczyną szybszej degradacji drewnianej konstrukcji. Obecnie drewniana konstrukcja została wymieniona na stalową. Wartość remontu ma wynieść około 50.000 zł.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont drogi Czadrów – Krzeszów

Trwają kolejne prace remontu drogi w Czadrowie. W związku z planowanymi zmianami organizacji ruch przygotowywany jest remont mostu łączącego dwie drogi biegnące przez nasze sołectwo. Od dnia 23 czerwca do około 9 lipca 2014 roku na głównych drogach biegnących przez Czadrów zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Od dnia 10 lipca do 18 lipca 2014 roku główna droga biegnąca przez Czadrów zostanie całkowicie wyłączona z ruchu w godzinach 8.00 – 18.00. Pojazdy do 3,5 tony oraz autobusy będą miały możliwość przejazdu drogą biegnącą przez “dolny” Czadrów. Samochody ciężarowe będą poruszały się objazdem prowadzonym…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej