Wymiana nawierzchni przy remizie OSP Krzeszów

Przypominamy, że trwa wymiana nawierzchni na placu manewrowym przy remizie OSP Krzeszów. W bieżącym roku zostanie wykonany cały odcinek drogi z włączeniem do drogi powiatowej przy budynku CBK. Pierwszy etap przebudowy drogi na odcinku ścieżka rowerowa-cmentarz-remiza OSP został już zakończony, o czym informowaliśmy tutaj. Prezentujemy obecny stan budowy.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Remontują halę sportową SP1 w Kamiennej Górze

Ruszył remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze. Remont obiektu pochłonie 4,56 mln zł. Przebudowa hali ma zostać ukończona we wrześniu 2021 roku. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starych elementów wnętrza hali (ścian, instalacji, sanitariatów), demontaż okien i drzwi. Zdjęte zostanie docieplenie także budynku. Poza wymianą tych elementów sala zostanie całkowicie przebudowana. Ponieważ obecnie hala ma wysokość 11 metrów, można zamienić ją w obiekt dwukondygnacyjny. Duża sala z boiskiem będzie znajdowała się na I piętrze, a parter pomieści dwie mniejsze sale do ćwiczeń.…

Pokaż więcej

Trwa odbudowa kapliczki słupowej w Krzeszowie

Trwa odbudowa kapliczki słupowej w Krzeszowie. Kapliczka, która niegdyś znajdowała się na terenie Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul.  św. Jana Nepomucena, odtworzona zostaje na podstawie starej fotografii. Przypominamy, że drogę z Krzeszowa do kaplicy św. Anny wyznaczało pięć kaplic kolumnowych, tworzących tzw. drogę Pięciu Radości Świętej Anny lub inaczej drogę Matki Bożej. Do dzisiaj zachowały się tylko trzy kaplice. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Remontują zabytkowy dwór w Sędzisławiu

Kolejny zabytkowy obiekt w gminie Marciszów zostaje poddany rewitalizacji. Przypominamy, że trwa remont zabytkowego dworu znajdującego się w Sędzisławiu. Obiekt, który pochodzi z początku XIX w. przeszedł w prywatne ręce. W roku 1824 dokonano przebudowy obiektu, gdzie przez blisko dwa stulecia budynek pełnił funkcję placówki oświatowej. Przed 2009 rokiem w obiekcie działała szkoła podstawowa i biblioteka. Niebawem więcej informacji i reportaż z remontu. Przypominamy, że na ukończeniu jest remont pięknego Pałacu Ciechanowice wraz z ogrodem. Reportaż fotograficzny z pałacu prezentowaliśmy na naszym portalu tutaj. Więcej o inwestycjach w regionie w…

Pokaż więcej

Trwa remont wiaty peronowej w Marciszowie

Przypominamy, że trwa remont drewnianej wiaty peronowej w Marciszowie. Wśród robót znajduje się m.in. wykonanie pokrycia dachowego, kładzenie rynien i obróbki blacharskie, wymiana instalacji elektrycznej oraz roboty malarskie. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Proces remontu wiaty w Marciszowie dostępny tutaj.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Budują plac manewrowy przy remizie OSP Krzeszów

Trwa wymiana nawierzchni na placu manewrowym przy remizie OSP Krzeszów. Przypominamy, że dzięki zmianom w budżecie gminy Kamienna Góra, wykonany w bieżącym roku zostanie cały odcinek drogi z włączeniem do drogi powiatowej przy budynku CBK. Pierwszy etap przebudowy drogi na odcinku ścieżka rowerowa-cmentarz-remiza OSP został już zakończony, o czym informowaliśmy tutaj. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Wymieniono słupy energetyczne na ścieżce rowerowej

Wymieniono słupy energetyczne na ścieżce rowerowej przy ul. Magazynowej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że wymianie i przesunięciu podlegały dwa stare betonowe słupy, które stały na trasie budowanej ścieżki rowerowej. Podczas projektowania zakładano, że ścieżka zmieści się obok starych słupów energetycznych. Wykonawca przyjął podczas wstępnego projektowania, że słupów nie trzeba będzie przestawiać. Przy tworzeniu docelowego projektu budowlanego, po dokonaniu szczegółowych pomiarów geodezyjnych, okazało się, że mimo wcześniej przyjętych założeń nie można było ścieżki przeprowadzić obok słupów, więc konieczne było ich przesunięcie, o czym informowaliśmy wcześniej. Cały proces budowy dróg rowerowych dostępny…

Pokaż więcej

Zakończono remont wiaty peronowej w Kamiennej Górze

Zakończono renowację zabytkowej wiaty peronowej kamiennogórskiego dworca PKP. Zdemontowano już ogrodzenie i można korzystać z obiektu. Przypominamy, że ekspertyza, którą zamówił zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe wykazała, że konstrukcja obiektu była w dobrym stanie technicznym i można było poddać ją renowacji. Remont tego pięknego obiektu przeprowadziła kamiennogórska firma, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę w kwocie 123 tys. złotych.Odtworzono wszystkie stopy fundamentowe, każdy betonowy element został rozebrany i wybudowany na nowo. Część słupów drewnianych została poddana regeneracji, a na nowych elementach zostały odtworzone zdobienia i detale architektoniczne. Cały…

Pokaż więcej

Układają asfalt na drodze do DCR-u

Na ul. Janusza Korczaka w Kamiennej Górze trwają intensywne prace polegające na układaniu nawierzchni asfaltowej. Przypominamy, że trwa remont drogi do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji. Szerokość jezdni zostanie uregulowana do 5,2 m. Przebudowa remontowanego odcinka będzie kosztowała 270 tys. złotych. Prezentujemy obecny stan budowy.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie

Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie. Odbyły się odbiory techniczne obiektu. Przypominamy, że jest to jedna z większych inwestycji przeprowadzona przez Gminę Wiejską Kamienna Góra. Trwała blisko 2 lata i kosztowała ponad 3,5 mln zł. Inwestycja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. “Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w Przedwojowie oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie” . Obecnie gmina stara się o refundację kosztów w wysokości ponad 1,5 mln zł. Zmodernizowanie obiektu nie obyło się bez trudności. Wykonawca przekroczył o kilka miesięcy wykonanie…

Pokaż więcej

Trwa remont Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze

Trwa remont budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury. Przypominamy, że w budynku będzie znajdowało się m.in. Przedszkole Publiczne nr 2 i Miejska Biblioteka. Pomieszczenia biblioteki były już prezentowane na naszym portalu. Poniżej prezentujemy postępy prac budowlanych Przedszkola Publicznego nr 2. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Ruszył remont wiaty peronowej w Marciszowie

Ruszył remont drewnianej wiaty peronowej w Marciszowie. Przypominamy, że wśród zaplanowanych robót znajdują się m.in. roboty malarskie, wykonanie pokrycia dachowego, kładzenie rynien i obróbki blacharskie, wymiana instalacji elektrycznej. Roboty, które wykonuje firma z Marciszowa mają potrwać 3 miesiące. To kolejna wiata, która odzyska dawny blask. Przypominamy, że trwa również remont wiaty kamiennogórskiego dworca, o czym informujemy tutaj. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Remontują dach Kościoła św. Józefa w Krzeszowie

Trwa drugi etap prac remontowych dachu Kościoła pw. Św. Józefa w Krzeszowie. Remontowana jest zachodnia część poszycia dachu. Prace remontowe mają potrwać do jesieni br. W związku z pracami zamknięta jest brama wjazdowa na plac opactwa. Aktualne remonty są skutkiem zerwania pokrycia dachowego, do którego doszło w październiku 2018 roku, o czym informowaliśmy na portalu Relacje Regionalne. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa remont drogi do DCR-u

Przypominamy, że trwa remont drogi do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze. Na ulicy Janusza Korczaka usunięto już starą i popękaną nawierzchnię. W przyszłym tygodniu mają ruszyć prace związane z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej.Przebudowa remontowanego odcinka będzie kosztowała 270 tys. złotych. Prezentujemy obecny stan budowy.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Zakończono montaż wiaty dla rowerzystów

Zakończono montaż wiaty przy punkcie obsługi rowerzystów Park & Ride, znajdującym się przy ul. Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze. Osoby korzystające ze ścieżki rowerowej otrzymały kolejne miejsce do odpoczynku. Przypominamy, że druga wiata znajduje się przy ul. Lubawskiej. Cały proces budowy dróg rowerowych dostępny na naszym portalu w tagach ścieżka rowerowa.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Wyremontowano świetlicę w Sędzisławiu

Po latach oczekiwań mieszkańcy Sędzisławia (gm. Marciszów) mogą już korzystać z wyremontowanej świetlicy. W ramach działania wykonano generalny remont sali głównej. Inwestycja była możliwa dzięki wykorzystaniu funduszu sołeckiego i otrzymanemu wsparciu finansowym z budżetu Gminy Marciszów. Znacznie uległ poprawie standard pomieszczenia, co bezpośrednio przekłada się na jakość organizowanych w świetlicy zajęć i warsztatów skierowanych do lokalnej społeczności. Wyremontowana świetlica zrobiła wrażenie na mieszkańcach Sędzisławia, którzy są bardzo zadowoleni z wykonanej inwestycji. – Dziękuję bardzo wójtowi Wiesławowi Cepielikowi za to, że dofinansował remont naszej świetlicy i za bardzo dobrą współpracę. Zawsze…

Pokaż więcej

Remont ul. Kalwaria w Krzeszowie

Przypominamy, że dzięki przyjętym na XVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra zmianom w budżecie, możliwa będzie kontynuacja remontu nawierzchni ul. Kalwaria w Krzeszowie. Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi na odcinku ścieżka rowerowa-cmentarz-remiza OSP. Oprócz nowej nawierzchni powstały również miejsca parkingowe przy cmentarzu. Dzięki zmianom w budżecie wykonany w bieżącym roku zostanie cały odcinek drogi z włączeniem do drogi powiatowej przy budynku CBK. Zadanie obejmuje również odwodnienie i wymianę nawierzchni na placu manewrowym przy remizie OSP. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Modernizacja oświetlenia ul. Spacerowej w Kamiennej Górze

Trwa modernizacja oświetlenia przy ul. Spacerowej w Kamiennej Górze. Występują utrudnienia w ruchu. Przypominamy, że w związku z modernizacją sieci oświetlenia ulicznego w sumie nowych punktów oświetleniowych w Kamiennej Górze będzie ponad 900. Wszystkie instalowane lampy są energooszczędne. Można nimi centralnie sterować, np. w określonych porach wyłączać co drugą latarnię lub zmniejszać ich moc. Szacuje się, że po tej operacji zużycie energii spadnie o około 40 procent. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Wiecha na kamiennogórskim dworcu

Przypominamy, że trwa remont wiaty peronowej kamiennogórskiego dworca. Na drewnianej konstrukcji zawisła wiecha, symbolizująca zakończenie prac konstrukcyjnych. Rozpoczęto kolejny etap, związany z kryciem dachu. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Cały proces remontu kamiennogórskiej wiaty peronowej dostępny tutaj.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa remont drogi do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze

Przypominamy, że rozpoczęto remont drogi do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze. Na ulicy Janusza Korczaka zostanie ułożona nowa nawierzchnia. Szerokość jezdni zostanie uregulowana do 5,2 m. Przebudowa remontowanego odcinka będzie kosztowała 270 tys. złotych. W budżecie zabezpieczone na tą inwestycję zostało 352 tys. zł. Wykonawca ma trzy miesiące na realizację zamówienia. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Zamontowano regały w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze

Trwa remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze. Nowa siedziba znajduje się w remontowanym budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury. Biblioteka została już wyposażona w regały. Zostanie również zakupiony nowy sprzęt komputerowy. Przypominamy, że remont biblioteki był możliwy dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 915 000 zł, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” i wkładu własnego w wysokości 327 500 zł. Prezentujemy obecny stan budowy.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Montaż wiaty peronowej kamiennogórskiego dworca

Trwa montaż drewnianej wiaty peronowej kamiennogórskiego dworca. Przypominamy, że zamontowano już słupy drewniane do betonowych elementów nośnych obiektu. Kontynuowany jest montaż płatwi. We wszystkich elementach przestrzennego rusztu drewnianego konstrukcji wiaty utrzymano zdobienia elementów, szczególnie na słupach i mieczach. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Rozpoczęto remont ulicy Korczaka w Kamiennej Górze

Rozpoczęto remont ulicy Korczaka w Kamiennej Górze. Przebudowa ponad 400-metrowego odcinka będzie kosztowała 270 tys. złotych. To ponad 80 tys. złotych taniej niż pierwotnie zakładano. Na drodze prowadzącej do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji zostanie ułożona nowa nawierzchnia. Szerokość jezdni zostanie uregulowana do 5,2 m. Wykonawca ma trzy miesiące na realizację zamówienia. Apelujemy o ostrożną jazdę. Trwają tam aktualnie prace przy odtwarzaniu rowów melioracyjnych. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Renowacja kamiennogórskiego Nepomucena

Przypominamy, że trwają prace renowacyjne kamiennogórskiego Nepomucena. Wykonywane jest uzupełnianie ubytków oraz spoinowanie. Do niedawna pomnik znajdował się na placu przykościelnym Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. Po zabiegach konserwatorskich pomnik otrzyma nową lokalizację przy ul. Mostowej w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Zamontowano słupy drewniane wiaty peronowej

Ukończono kolejny etap montażu wiaty peronowej na stacji kolejowej w Kamiennej Górze. Zamontowano wszystkie słupy drewniane do betonowych elementów nośnych obiektu. Przypominamy, że odtworzono wszystkie stopy fundamentowe, każdy betonowy element został rozebrany i wybudowany na nowo. Część słupów drewnianych została poddana regeneracji, a na nowych elementach zostały odtworzone zdobienia i detale architektoniczne. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Montują wiatę peronową kamiennogórskiego dworca

Trwa montaż wiaty peronowej na stacji w Kamiennej Górze. Drewniane słupy konstrukcyjne montowane są do przygotowanego wcześniej fundamentu. Przypominamy, że część drewnianych elementów starej konstrukcji została poddana renowacji, a elementy nowe wykonane zgodnie z pierwotnym wyglądem. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa modernizacja oświetlenia w Kamiennej Górze

Trwa modernizacja oświetlenia przy ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Występują utrudnienia w ruchu. Przypominamy, że w związku z modernizacją sieci oświetlenia ulicznego w sumie nowych punktów oświetleniowych w Kamiennej Górze będzie ponad 900. Wszystkie instalowane lampy są energooszczędne. Można nimi centralnie sterować, np. w określonych porach wyłączać co drugą latarnię lub zmniejszać ich moc. Szacuje się, że po tej operacji zużycie energii spadnie o około 40 procent. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Sanikom wyburza

Sanikom prowadzi prace modernizacji sortowni odpadów z selektywnej zbiórki. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu “Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu”. Przypominamy, że Sanikom podpisał umowę na rozbudowę zakładu, o czym informowaliśmy wcześniej. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Wymieniają oświetlenie ul. Sienkiewicza w Kamiennej Górze

Trwa wymiana oświetlenia przy ul. Sienkiewicza w Kamiennej Górze. Występują utrudnienia w ruchu. Przypominamy, że w związku z modernizacją sieci oświetlenia ulicznego w sumie nowych punktów oświetleniowych w Kamiennej Górze będzie ponad 900. Wszystkie instalowane lampy są energooszczędne. Można nimi centralnie sterować, np. w określonych porach wyłączać co drugą latarnię lub zmniejszać ich moc. Szacuje się, że po tej operacji zużycie energii spadnie o około 40 procent. Nowe oświetlenie pojawiło się już m.in. w podcieniach kamiennogórskiego rynku, nad kamiennogórskim zalewem, wzdłuż Al. Wojska Polskiego, ulicach: Wałbrzyskiej, Świerkowej, Modrzewiowej, Cisowej, Drzymały,…

Pokaż więcej

Trwa budowa świetlicy w Opawie

Przy boisku w Opawie trwa budowa nowej świetlicy. Przypominamy, że budynek będzie nowoczesny i energooszczędny, będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii: pompa ciepła powietrze/powietrze oraz panele solarne. Zostanie również przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku zlokalizowane będzie pomieszczenie świetlicy, szatnia, zaplecze kuchenne i toaleta. Budowa ma zostać ukończona do 15 listopada 2020 roku. Wartość projektu: 1 350 655,13 zł. Prezentujemy obecny stan budowy. Więcej o budowanej świetlicy w tagach opawa.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa remont wiaty peronowej w Kamiennej Górze

Trwają prace remontowe wiaty peronowej na dworcu PKP w Kamiennej Górze. Cała drewniana konstrukcja jest demontowana. Przypominamy, że ekspertyza, którą zamówił zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe wykazała, że konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie technicznym i można poddać ją renowacji. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Ruszył remont drewnianej wiaty na dworcu PKP w Kamiennej Górze

Ruszyły prace remontowe wiaty peronowej na dworcu PKP w Kamiennej Górze. Po wykonaniu prac ziemnych związanych z odprowadzaniem wody, prace konserwatorskie prowadzone są na drewnianej konstrukcji wiaty. O przygotowaniach do remontu tego pięknego obiektu informowaliśmy już w lipcu ubiegłego roku. Przypominamy, że ekspertyza, którą zamówił zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe wykazała, że konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie technicznym. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Wymieniają oświetlenie ul. Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze

Trwa wymiana oświetlenia ul. Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze. Prace trwają na wysokości dworca PKS. Występują utrudnienia w ruchu. Przypominamy, że w związku z modernizacją sieci oświetlenia ulicznego w sumie nowych punktów oświetleniowych w Kamiennej Górze będzie ponad 900. Wszystkie instalowane lampy są energooszczędne. Można nimi centralnie sterować, np. w określonych porach wyłączać co drugą latarnię lub zmniejszać ich moc. Szacuje się, że po tej operacji zużycie energii spadnie o około 40 procent. Nowe oświetlenie pojawiło się już w podcieniach kamiennogórskiego rynku, nad kamiennogórskim zalewem, wzdłuż Al. Wojska Polskiego, ulicach: Wałbrzyskiej,…

Pokaż więcej

Zakończono prace na ul. Cegielnianej w Kamiennej Górze

Latarnie już świecą. Ulica została przebudowana na odcinku ponad 400 metrów. Oświetlenie zostało wymienione w ramach dużego projektu modernizacji, który obejmie w Kamiennej Górze ponad 900 punków oświetleniowych. Dotąd zrealizowano ok. 40 procent tego przedsięwzięcia. Nowe oświetlenie pojawia się sukcesywnie na kolejnych ulicach. Projekt powinien zakończyć się do końca czerwca br. Wszystkie nowe latarnie mają nowoczesne żarówki w technologii LED. Są energooszczędne i pozwolą zaoszczędzić ok. 40-50 procent energii, dotychczas zużywanej do oświetlania kamiennogórskich ulic. Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej przed wymianą latarni okazało się, że niektóre z nich montowano jeszcze w…

Pokaż więcej

Ulica Wałbrzyska w Kamiennej Górze ponownie oświetlona

Ulica Wałbrzyska (przy drodze krajowej nr 5) oświetlona po 10-letniej przerwie. Wczoraj wieczorem po raz pierwszy od lat zostały włączone latarnie uliczne w tej części Kamiennej Góry. Urząd Miasta w Kamiennej Górze dotychczas zrealizował około 40 procent projektu wymiany oświetlenia w mieście. Ustawionych zostało już ponad 260 punktów oświetleniowych. Nowe latarnie stoją na ulicach: Świerkowej, Modrzewiowej, Cisowej, Drzymały, Wiejskiej, Cichej, Magazynowej, Sportowej, Nowej (garaże), Lubawskiej, Traugutta, Piastowskiej, Piastowskiej (wzdłuż LO), Towarowej, na placu Kościelnym, Al. Wojska Polskiego, Al. Księdza Prałata Stanisława Książka i nad zalewem. W trakcie realizacji są ulice: Cegielniana, M.…

Pokaż więcej

Pogoda sprzyja pracom na budowie ścieżki rowerowej w Kamiennej Górze

Pogoda nadal sprzyja pracom na budowie ścieżki rowerowej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że na ukończeniu jest odcinek ścieżki wzdłuż ul. Towarowej. Odnoga ścieżki rowerowej do osiedla w Antonówce ma zostać oddana do użytku w marcu br. Budowa całej ścieżki rowerowej w Kamiennej Górze powinna zakończyć się w maju br. Prezentujemy obecny stan budowy. Jak wyglądał proces budowy dróg rowerowych można obejrzeć tylko na naszym portalu, w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej i nowe wnętrze Filii nr 1

Coraz bliżej końca remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że nowa siedziba znajduje się w remontowanym budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury. Biblioteka zostanie wyposażona w nowe meble i nowy sprzęt komputerowy. Informujemy, że gruntowny remont przeszła również Filia biblioteki znajdująca się w Kamiennej Górze przy ul. Tkaczy Śląskich 46. Remont pomieszczenia został wykonany z własnych środków biblioteki. Obecnie wnętrze stało się bardziej przyjazne dla mieszkańców chcących skorzystać z oferty czytelniczej biblioteki. Prezentujemy obecny stan budowy MBP. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Wymieniają oświetlenie przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze

Trwa wymiana oświetlenia wzdłuż ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że w związku z modernizacją sieci oświetlenia ulicznego w sumie nowych punktów oświetleniowych w Kamiennej Górze będzie ponad 900. Wszystkie instalowane lampy są energooszczędne. Można nimi centralnie sterować, np. w określonych porach wyłączać co drugą latarnię lub zmniejszać ich moc. Szacuje się, że po tej operacji zużycie energii spadnie o około 40 procent. Nowe oświetlenie pojawiło się już w podcieniach kamiennogórskiego rynku, nad kamiennogórskim zalewem, wzdłuż Al. Wojska Polskiego, ulicach: Świerkowej, Modrzewiowej, Cisowej, Drzymały, Wiejskiej, Cichej, Magazynowej, Sportowej, na Placu Kościelnym oraz Al. Ks. Prałata Stanisława…

Pokaż więcej

Wymieniają oświetlenie uliczne przy Al. Wojska Polskiego

Rozpoczęto wymianę oświetlenia ulicznego przy Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze. Wymieniane są wszystkie stare lampy. Występują utrudniania w ruchu. Przypominamy, że modernizacja sieci oświetlenia ulicznego realizowana jest w jednym projekcie razem z budową dróg rowerowych na terenie miasta. Wartość prac to prawie 13 mln zł, z czego 6,3 mln zł to dotacja z UE. – Sukcesywnie będziemy wymieniać oświetlenie w prawie całym mieście. Po tej operacji Kamienna Góra sporo zaoszczędzi na energii zasilającej latarnie. Szacujemy, że zużycie spadnie o około 40 procent – powiedział burmistrz Janusz Chodasewicz. Nowe oprawy…

Pokaż więcej

Trwa budowa świetlicy w Opawie

Trwają intensywne prace budowlane w Opawie (gm. Lubawka). Przypominamy, że przy boisku powstaje nowoczesny i energooszczędny budynek świetlicy. Pogoda sprzyja inwestycji. Budowa ma zostać ukończona do 15 listopada 2020 roku. Wartość projektu: 1 350 655,13 zł. Prezentujemy obecny stan budowy. Więcej o budowanej świetlicy w tagach opawa.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa budowa ścieżki rowerowej w Kamiennej Górze

Trwa budowa ścieżki rowerowej w Kamiennej Górze. Prace są nadal prowadzone wzdłuż ul. Towarowej, na wysokości dworca PKP. Na odcinku przy Spółdzielni Mleczarskiej KaMos została już ułożona nawierzchnia asfaltowa. Na tym odcinku powstanie pas ścieżki rowerowej z chodnikiem. Przypominamy, że odnoga ścieżki rowerowej do osiedla w Antonówce zostanie oddana do użytku w marcu br. Budowa całej ścieżki rowerowej w Kamiennej Górze powinna zakończyć się w maju br. Prezentujemy obecny stan budowy. Cały proces budowy dróg rowerowych dostępny w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej