Rozpoczęto remont kolejnej drogi na terenie gminy Marciszów

Ruszyła przebudowa drogi gminnej nr 114443D w miejscowości Ciechanowice (gm. Marciszów). Przebudowany zostaje blisko pół kilometrowy odcinek drogi dojazdowej do przystanku kolejowego. Na drodze zostanie m.in. ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Inżynieria Lądowa Interko z Kamiennej Góry. Koszt inwestycji wyniesie blisko 500 tys. zł. Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.Więcej komunikatów z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Zakończono remont kolejnej drogi na terenie gminy Marciszów

Dobiegła końca przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sędzisław (gm. Marciszów). Droga posiadała nawierzchnię gruntową o stanie niedostatecznym. W ramach inwestycji została ułożona m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa i wykonane pobocze. Roboty budowlane były prowadzone na terenie działek 474/2 i 473. Droga stanowiła dojazd bezpośredni do zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej z drogi powiatowej. Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.Więcej komunikatów z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Trwa przebudowa hali sportowej w Kamiennej Górze

Trwa przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Zakończono poważne prace budowlane, trwa etap układania instalacji, płytek, malowania ścian i ocieplania obiektu. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Przypominamy, że hala została całkowicie przebudowana. Pojawiło się dodatkowe piętro. Inwestycja opiewa na kwotę ponad 4,5 mln złotych. Środki na modernizację hali pochodzą z budżetu miasta oraz z dotacji z Ministerstwa Sportu. Z tego źródła samorząd otrzymał 2,1 mln złotych. Zakończenie prac przesunięto do 17 grudnia br. Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa remont kamiennogórskiego Domu Loży Masońskiej

Trwają prace remontowe zabytkowego Domu Loży Masońskiej w Kamiennej Górze znajdującego się przy ul. Okrzei. Prezentujemy obecny stan remontowanego obiektu. Przypominamy, że w pierwszym etapie zleconych prac znajduje się m.in. remont pokrycia dachowego, konstrukcji więźby dachowej, przemurowanie kominów oraz wymiana belek konstrukcji stropu. Gmina Kamienna Góra nadal poszukuje środków zewnętrznych, dzięki którym będzie można przywrócić blask temu pięknemu obiektowi. Postęp prac remontowych obiektu resursy kupieckiej prezentujemy tutaj.Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Ścieżki nad kamiennogórskim zalewem i przy ul. Cichej ukończone

Można już bezpiecznie korzystać ze schodów i ścieżki prowadzącej z ul. Księcia Bolka I na teren kamiennogórskiego zalewu. Wykonawca zamontował balustrady z poręczami i zakończył prace. Ścieżka ma ponad 115 metrów długości i powstała w miejscu wydeptanego „dzikiego” przejścia. Zakończono także inwestycję przy schodach przy ul. Cichej. Został tam przebudowany odcinek alei spacerowej. Zamontowano także nowe ławki. Oba przedsięwzięcia zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Kamienna Góra. Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Zakończono budowę schodów przy ul. Cichej w Kamiennej Górze

Zakończono budowę nowych schodów przy ul. Cichej w Kamiennej Górze (prowadzących do parku na Górze Parkowej). Inwestycja jest już po odbiorach końcowych. Trwają dodatkowe roboty przy przebudowie alei spacerowej, która połączy schody z istniejącą ścieżką parkową. Na ok. 40-metrowym odcinku zerwano stary, zniszczony asfalt. Zastąpi go betonowa kostka. Zamontowano także nowe ławki. W rejonie placu zabaw przy ul. Piastowskiej zostaje obniżony poziom chodnika, tak aby wygodnie mogły dojechać do niego osoby na wózkach inwalidzkich. Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Remont kamiennogórskiego Domu Loży Masońskiej

Trwają prace remontowe zabytkowego Domu Loży Masońskiej w Kamiennej Górze. Rozpoczęto etap wciągania na mury drewnianych belek stropowych. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Przypominamy, że prace remontowe zleciła gmina Kamienna Góra, która pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy, pozwalają wykonać najpilniejsze prace związane z ratowaniem tego zabytkowego obiektu. Postęp prac remontowych obiektu resursy kupieckiej prezentujemy tutaj.Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Budowa przedszkola w Krzeszowie

Trwa budowa przedszkola w Krzeszowie. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Przypominamy, że w obiekcie znajdą się cztery oddziały przedszkolne, a zakończenie inwestycji zaplanowano w połowie przyszłego roku.  Budowa obiektu jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 6,1 mln zł. Wkład własny gminy wyniósł blisko 1,4 mln zł. Postęp prac budowlanych przedszkola prezentujemy tutaj.Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Oficjalnie zakończono remont budynku DPS w Szarocinie

W środę, 15 września starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys wraz z dyrektorem DPS Stanisławem Dłużakiem uczestniczyli w oficjalnym odbiorze wyremontowanego budynku w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie. Przypominamy, że wśród zleconych  prac znalazło się m.in. położenie nowych tynków, renowacja i reprofilacja gzymsów oraz odtworzenie pozostałych elementów detalu sztukatorskiego, remont portalu wejściowego, renowacja kamiennych elementów wystroju architektonicznego, remont wyjścia ogrodowego, remont schodów, rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego zadaszenia nad zejściem do kotłowni. Koszt wykonanych prac wyniósł 964 935, 00 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 100 %. Historia…

Pokaż więcej

Trwa budowa schodów i ścieżki na terenie kamiennogórskiego zalewu

Trwa budowa schodów i ścieżki prowadzącej z osiedla krzeszowskiego na teren kamiennogórskiego zalewu. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Ścieżka będzie miała ponad 115 metrów długości i powstaje w miejscu wydeptanego „dzikiego” przejścia. Koszt inwestycji to blisko 122 tys. złotych. Więcej o inwestycjach na terenie powiatu kamiennogórskiego tutaj.

Pokaż więcej

Remontują dach kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze

Trwają prace remontowe dachu kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze otrzymała z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowanie w kwocie 450 000 zł na wymianę pokrycia dachu wraz z naprawą konstrukcji. Dofinansowanie przyznano po złożonym z końcem lutego br. odwołaniu przez proboszcza Piotra Smolińskiego. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozpatrzył pozytywnie odwołanie w ramach I naboru do programu Ochrona Zabytków. To kolejna dotacja na wymianę dachu kościoła. Na prośbę proboszcza podczas XVII Sesji Rady Miasta Kamienna…

Pokaż więcej

Trwa remont kamiennogórskiego Domu Loży Masońskiej

Trwają prace remontowe zabytkowego Domu Loży Masońskiej w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Po usunięciu starej, zniszczonej konstrukcji dachu trwa m.in. usuwanie zniszczonych belek stropowych nad pierwszym piętrem, rozbiórka ozdobnego fryzu oraz tympanonu. Przypominamy, że prace remontowe zleciła gmina Kamienna Góra, która pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy, pozwalają wykonać najpilniejsze prace związane z ratowaniem tego zabytkowego obiektu. Postęp prac remontowych obiektu resursy kupieckiej prezentujemy tutaj.Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Zabytkowy pałac w Szarocinie nabiera blasku

Trwają prace remontowe pałacu, głównego budynku A, w którym mieści się siedziba DPS Szarocin. Przypominamy, że pałac w Szarocinie (gm. KAmienna Góra) wpisany jest do rejestru zabytków. Stanowi on jeden z obiektów będących pozostałością zespołu pałacowego. Wśród zleconych przez Starostwo Powiatowe prac znalazło się m.in. położenie nowych tynków, renowacja i reprofilacja gzymsów oraz odtworzenie pozostałych elementów detalu sztukatorskiego, remont portalu wejściowego, renowacja kamiennych elementów wystroju architektonicznego, remont wyjścia ogrodowego, remont schodów, rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego zadaszenia nad zejściem do kotłowni. Historia pałacu Kształt pałacu szarocińskiego zdaje się wskazywać, że…

Pokaż więcej

Przygotowują pomieszczenie dla Kwiatu Lnu

W budynku Inkubatora Przedsiębiorczości trwa adaptacja pomieszczenia na potrzeby działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu. Przypominamy, że stowarzyszenie przenosi się z Lubawki do miejscowości Czadrów (gm. Kamienna Góra). Niebawem swoją działalność rozpocznie w nowej siedzibie, w jednym z pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości. Zobacz inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Pokaż więcej

Trwa remont konstrukcji dachu Domu Loży Masońskiej w Kamiennej Górze

Trwają prace remontowe konstrukcji dachu Domu Loży Masońskiej, która mieści się przy ul. Okrzei 14 w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Przypominamy, że obiekt od 2018 roku jest własnością gminy Kamienna Góra. Po kilku nieudanych próbach sprzedaży podjęto decyzję o jego zabezpieczeniu przed dalszą degradacją. W pierwszym etapie zleconych prac znajduje się m.in. remont pokrycia dachowego, konstrukcji więźby dachowej, przemurowanie kominów oraz wymiana belek konstrukcji stropu. Gmina nadal poszukuje środków zewnętrznych, dzięki którym będzie można przywrócić blask temu pięknemu obiektowi. Postęp prac remontowych obiektu resursy kupieckiej prezentujemy tutaj.Inne…

Pokaż więcej

Budują obiekty mostowe na węźle Kamienna Góra Południe

Przypominamy, że budowany jest ponad 15-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S3 od węzła Kamienna Góra Północ (Ptaszków) do granicy państwa w Lubawce. Prezentujemy postęp prac na węźle Kamienna Góra Południe (Janiszów), gdzie trwają intensywne prace budowy obiektów mostowych. Przy budowanym węźle widoczna jest również lokalizacja wyspy środkowej przyszłego ronda. Przypominamy również, że na portalu Relacje Regionalne można obejrzeć postęp prac budowy drogi S3 w naszym regionie, w tym budowę tuneli TS-32 i TS-26. Reportaże dostępne są tutaj.

Pokaż więcej

Ruszyła budowa ścieżki na teren kamiennogórskiego zalewu

Rozpoczęto prace przy ścieżce prowadzącej z osiedla krzeszowskiego na teren kamiennogórskiego zalewu. Ścieżka będzie miała ponad 115 metrów długości i powstaje w miejscu wydeptanego „dzikiego” przejścia. Aby ułatwić pokonanie stromych skarp, miasto zaplanowało na tej drodze cztery odcinki schodów. Projekt i prace budowlane mają kosztować blisko 122 tys. złotych. Więcej o inwestycjach na terenie powiatu kamiennogórskiego tutaj.

Pokaż więcej

Budowa drogi S3. Kolejny segment nasunięty

Wczoraj (piątek, 13 sierpnia) na budowanym węźle Kamienna Góra Północ dokonano nasunięcia kolejnego segmentu konstrukcyjnego. Przypominamy, że wykonawca przyjął dla budowanych estakad technologię nasuwania podłużnego. Na zadaniu IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa powstaje pięć takich obiektów. Dzięki zastosowaniu tej technologii budowa estakady możliwa jest praktycznie w jednym miejscu, na stanowisku prefabrykacji, na którym wytwarzane będą kolejne segmenty estakady. Wysuwane z formy gotowe elementy tworzą długą konstrukcję. Przypominamy, że na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na Zadaniu IV (od węzła Kamienna Góra Północ…

Pokaż więcej

Malują znaki na ul. Papieża Jana Pawła II

Trwają ostatnie prace przebudowy ulicy Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Dzisiaj (czwartek, 12 sierpnia) pracownicy służby drogowej malują na jezdni linie i znaki poziome. Przypominamy, że oficjalne otwarcie drogi ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Po odbiorze drogi ruch zostanie przywrócony do stanu jak przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Budowa S3. Węzeł Kamienna Góra Północ w Ptaszkowie

Prezentujemy postęp prac budowy drogi ekspresowej S3 na węźle Kamienna Góra Północ w Ptaszkowie. Przy budowanym węźle widoczna jest już lokalizacja wyspy środkowej przyszłego ronda. Przypominamy, że na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz tunele TS-32 i TS-26. Reportaże dostępne są tutaj.

Pokaż więcej

Usunięto dachówkę z Domu Loży

Przypominamy, że ruszyły prace remontowe resursy kupieckiej z 1799 roku, która mieści się przy ul. Okrzei 14 w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Z więźby dachowej usunięto już starą dachówkę. Prace remontowe zleciła gmina Kamienna Góra, która w wyniku spadku stała się właścicielem obiektu, o czym informowaliśmy na naszym portalu. W zakresie zleconych prac remontowych znajduje się remont pokrycia dachowego, konstrukcji więźby dachowej, przemurowanie kominów, wymiana belek konstrukcji stropu nad pierwszym piętrem i oczywiście usunięcie gruzu. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Ruszyły prace przy Domu Loży w Kamiennej Górze

Ruszyły prace remontowe przy Domu Loży. Trwa uporządkowanie terenu wokół resursy kupieckiej z 1799 r., która mieści się przy ul. Okrzei 14 w Kamiennej Górze. Niebawem rozpocznie się remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia. Przypominamy, że budynek jest własnością gminy Kamienna Góra od października 2018 roku, w wyniku nabycia spadku po nieżyjącym właścicielu. Gmina otrzymała dotację w wysokości 370 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rozstrzygniętego naboru wniosków z programu “Ochrona zabytków”. Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy, pozwoliły rozpocząć najpilniejsze prace związane…

Pokaż więcej

Budowa przedszkola w Krzeszowie

Przypominamy, że trwa budowa przedszkola w Krzeszowie. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Zakończenie inwestycji zaplanowano w połowie przyszłego roku. W nowym obiekcie znajdą się cztery oddziały przedszkolne. Budowa obiektu jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 6,1 mln zł. Wkład własny gminy wyniósł blisko 1,4 mln zł. Postęp prac budowlanych przedszkola prezentujemy tutaj.Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Układają ostatnią warstwę asfaltu na ul. Papieża Jana Pawła II

Trwa układanie ostatniej warstwy asfaltu na przebudowanej ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Już wiadomo, że prace przebudowy potrwają do połowy sierpnia. Przypominamy, że wykonawca już w maju złożył wniosek do miasta o przedłużenie prac do końca sierpnia br. Miasto pozytywnie rozpatrzyło złożony wniosek, jednak określiło ostateczny termin zakończenia prac na 31 lipca, który również nie zostanie zachowany. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Budowa obiektów inżynierskich na S3. Lubawka-Janiszów-Kamienna Góra

Trwa budowa drogi ekspresowej S3. Prezentujemy postęp prac budowy obiektów inżynierskich na odcinku Lubawka-Janiszów-Kamienna Góra. Przypomnijmy, że droga ekspresowa S3 na odcinku Kamienna Góra – granica państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 15,3 km, wyposażoną w dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasem awaryjnym. Obecnie na wspomnianym odcinku osiągnięto ponad 30% zrealizowanych robót. Na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz tunele TS-32 i TS-26. Reportaże dostępne są tutaj.

Pokaż więcej

Trwa przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Waryńskiego

Trwa przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Waryńskiego w Kamiennej Górze (dojazd do siedziby gminy wiejskiej Kamienna Góra). Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Przypominamy, że na wspomnianym odcinku zostanie ułożone około 700 m2 kostki betonowej. Koszt prac wyniesie blisko 280 tys. zł, a termin ich zakończenia zaplanowano z początkiem września br. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Trwa przebudowa ulicy Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze

Dobiega końca II etap przebudowy ulicy Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Wykonawca ułożył asfalt na odcinku Rondo Niepodległości – ul. Jeleniogórska.  W sumie przebudowa objęła 400-metrowy odcinek ulicy Papieża Jana Pawła II. Jezdnia w rejonie skrzyżowania z ul. Jeleniogórską została poszerzona. Strefa oczekiwania przed sygnalizacją świetlną wydłuży się o około 25 metrów. Powstały dwie zatoki dla autobusów i miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Pięć przejść dla pieszych zostanie oświetlonych, pojawią się także pasy zieleni. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Trwa przebudowa hali przy SP-1 w Kamiennej Górze

Trwa przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Obiekt nabiera ostatecznego kształtu. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Przypominamy, że hala została całkowicie przebudowana. Pojawiło się dodatkowe piętro. Duża sala z boiskiem będzie znajdowała się na pierwszej kondygnacji, a parter pomieści dwie mniejsze sale do ćwiczeń. Prace powinny zostać zakończone jesienią br. Wykonawcą jest kamiennogórska firma Rokom, która zwyciężyła w przetargu z ofertą opiewającą na ponad 4,5 mln złotych. Środki na modernizację hali pochodzą z budżetu miasta oraz z dotacji z Ministerstwa Sportu. Z tego źródła samorząd…

Pokaż więcej

Trwa budowa przedszkola w Krzeszowie

Trwa budowa przedszkola w Krzeszowie. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Budowa przedszkola to kolejna milionowa inwestycja realizowana na terenie gminy Kamienna Góra, której zakończenie zaplanowano w połowie 2022 roku. Przypominamy, że w nowo wybudowanym obiekcie znajdą się cztery oddziały przedszkolne. Budynek będzie ogrzewany gazem sieciowym oraz zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Poza salami dydaktycznymi w budynku znajdą się m.in. pomieszczenia biurowe, socjalne, kuchnia, magazyn, szatnie oraz zaplecze sanitarno-higieniczne. Wartość projektu wynosi ponad 7,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi ponad 6,1 mln zł. Wkład własny wyniósł blisko 1,4…

Pokaż więcej

Budowa drogi ekspresowej S3 pomiędzy Kamienną Górą a Lubawką

Prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na odcinku Kamienna Góra-Lubawka, przy powstającym wiadukcie WS-49. Aktualnie trwają prace związane z nasuwaniem kolejnych obiektów inżynierskich. Do tej pory, na obiekcie nasunięto już kilka segmentów konstrukcyjnych. W dalszym ciągu prowadzone są roboty ziemne w gruntach skalistych. Na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na Zadaniu IV (od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa) oraz na Zadaniu III (tunele TS-32 i TS-26). Reportaże dostępne są tutaj.

Pokaż więcej

Trwa budowa przedszkola w Krzeszowie

Trwa budowa przedszkola w Krzeszowie. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Przypominamy, że w nowo wybudowanym obiekcie o powierzchni 715 m2 (wartość netto) znajdą się cztery oddziały przedszkolne. Budynek będzie ogrzewany gazem sieciowym oraz zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Poza salami dydaktycznymi w budynku znajdą się m.in. pomieszczenia biurowe, socjalne, kuchnia, magazyn, szatnie oraz zaplecze sanitarno-higieniczne. Wartość projektu wynosi ponad 7,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi ponad 6,1 mln zł. Wkład własny wyniósł blisko 1,4 mln zł. Postęp prac budowlanych przedszkola prezentujemy tutaj.Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Budowa S3. Ptaszków, Dębrznik, Antonówka, Janiszów

Trwa budowa drogi ekspresowej S3. Prezentujemy postęp prac w Ptaszkowie, Dębrzniku, Antonówce i Janiszowie. Przypominamy, że na terenie powiatu kamiennogórskiego prowadzone są prace na odcinku Kamienna Góra-granica państwa w Lubawce (Zadanie IV). Budowany odcinek drogi będzie miał około 15 km. Na tym odcinku powstaną trzy węzły drogowe, dwa Punkty Kontroli Granicznej, drogi dojazdowe i wewnętrzne, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana. Na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na Zadaniu IV (od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa) oraz na Zadaniu III (tunele TS-32 i…

Pokaż więcej

Trwa budowa schodów przy ul. Cichej w Kamiennej Górze

Trwają zapowiadane prace przy budowie nowych schodów prowadzących na ul. Cichą w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Stare stopnie były już bardzo zniszczone i trudno z nich było korzystać. Urząd miasta w Kamiennej Górze zlecił rozbiórkę starych schodów. Nowe powstają na skarpie tuż obok. Wykonanie projektu i prace budowlane będą kosztowały nieco ponad 95 tys. złotych. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Przebudowa drogi w Marciszowie

Niebawem odbędzie się odbiór techniczny przebudowanej drogi gminnej (dz. nr 337) w Marciszowie. Inwestycja miała zostać ukończona do 30 czerwca br. Wszystko wskazuje na to, że inwestor dotrzymał terminów. Kostka ułożona jest na całym odcinku drogi. Koszt inwestycji wyniósł ponad 81 tys. zł. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Budowa drogi ekspresowej S3. Węzeł Kamienna Góra Północ

Trwa budowa drogi ekspresowej S3. Prezentujemy postęp prac na węźle Kamienna Góra Północ (Ptaszków). Przypominamy, że na terenie powiatu kamiennogórskiego prowadzone są prace na odcinku Kamienna Góra-granica państwa w Lubawce (Zadanie IV). Budowany odcinek drogi będzie miał około 15 km. Na tym odcinku powstaną trzy węzły drogowe, dwa Punkty Kontroli Granicznej, drogi dojazdowe i wewnętrzne, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana. Na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na Zadaniu IV (od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa) oraz na Zadaniu III (tunele TS-32 i…

Pokaż więcej

Przebudowa ulicy Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze

Trwa II etap modernizacji ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Przypominamy, że jezdnia w rejonie skrzyżowania z ul. Jeleniogórską zostanie poszerzona. Strefa oczekiwania przed sygnalizacją świetlną wydłuży się o około 25 metrów. Prace powinny zostać zakończone z końcem lipca.Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Trwa budowa przedszkola w Krzeszowie

Trwa budowa przedszkola w Krzeszowie. Ta kolejna milionowa inwestycja realizowana na terenie gminy Kamienna Góra powinna zostać ukończona w połowie przyszłego roku. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. W nowo wybudowanym obiekcie o powierzchni 715 m2 (wartość netto) znajdą się cztery oddziały przedszkolne. Budynek będzie ogrzewany gazem sieciowym oraz zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Poza salami dydaktycznymi w budynku znajdą się m.in. pomieszczenia biurowe, socjalne, kuchnia, magazyn, szatnie oraz zaplecze sanitarno-higieniczne. Wartość projektu wynosi ponad 7,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi ponad 6,1 mln zł. Wkład własny wyniósł…

Pokaż więcej

Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Kamienna Góra-Lubawka

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa). W dwudziestym pierwszym tygodniu 2021 roku na terenie budowy pracowało średnio 217 jednostek sprzętowych (koparki, spycharki, równiarki, wozidła, dźwigi, walce, betonowozy, cementowozy, podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 797 osób. W zakresie robót drogowych na obszarze węzła Kamienna Góra Północ, węzła Kamienna Góra Południe, węzła Lubawka, oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych wykonano: Zdjęcie humusu – 12230 m² Wykop – 41970 m³ Nasyp – 39460 m³ Wykonanie materaca – 1500 m² Wykonanie…

Pokaż więcej

Budowa tunelu TS-32. Gostków-Jaczków

Trwa budowa tunelu TS-32 w ciągu drogi S3 na odcinku Gostków-Jaczków. Prezentujemy postęp prac na wykonanym wykopie. Można śmiało stwierdzić, że odcinek, po wyjeździe z tunelu TS-32 w Jaczkowie, przez Kamienną Górę do granicy państwa będzie najpiękniejszym odcinkiem drogi S3, z widokiem na Śnieżkę i Karkonosze. Przypominamy, że tunel TS-32 wykonywany jest metodą odkrywkową. Zakończono pierwszy etap, którym było wykonanie wykopu i usunięcie gruntu oraz skały do poziomu fundamentów tunelu. Następnie wykonana zostanie żelbetowa konstrukcja tunelu o długości 320 m. Po zakończeniu tego etapu konstrukcja tunelu zostanie zasypana warstwą gruntu…

Pokaż więcej

Budowa drogi S3. Węzeł Kamienna Góra Południe

Trwa budowa drogi ekspresowej S3. Prezentujemy postęp prac na węźle Kamienna Góra Południe. Przypominamy, że odcinek S3 od Kamiennej Góry do granicy państwa w Lubawce (Zadanie IV) będzie miał długość ok. 15,3 km. Stanowić będzie część trasy Świnoujście – Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra – Legnica – Jawor – Bolków – Kamienna Góra – Lubawka i część Central European Transport Corridor (CETC-ROUTE65) łączącego Skandynawię przez porty Świnoujście – Szczecin z północnymi Włochami przez Czechy i Austrię. Planowany termin zakończenia robót budowlanych w naszym regionie zaplanowano w II połowie…

Pokaż więcej

Zakończono remont kamiennogórskiego Centrum Kultury

Zakończono remont budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury. Zobacz wyremontowane pomieszczenia. Przypominamy, że Centrum Kultury mieści się w dawnym biurowcu Śląskich Zakładów Tekstylnych. Budowę gmachu ukończono w 1905 roku. Wnętrza kryją bardzo wiele niezwykle pięknych detali architektonicznych, które zostały poddane rekonstrukcji. W niektórych miejscach, aby dotrzeć do oryginalnych elementów wystroju budynku, konserwatorzy musieli usunąć aż 7 warstw starych farb. Na portalu Relacje Regionalne prezentowaliśmy postęp prac remontowych kamiennogórskiego Centrum Kultury od ich rozpoczęcia w 2018 roku. Te i inne reportaże z inwestycji w regionie dostępne tutaj. Pierwszy przetarg na remont budynku został…

Pokaż więcej

Przebudowa ulicy Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze

Trwa II etap modernizacji ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Przypominamy, że pierwotnie zakończenie przebudowy ul. Papieża Jana Pawła II zostało zaplanowane na koniec maja. O przesunięcie terminu poprosił wykonawca prac. Ostateczny termin zakończenia prac ustalono na 31 lipca. W sumie przebudowa obejmie 400 metrów ulicy Papieża Jana Pawła II. Jezdnia w rejonie skrzyżowania z ul. Jeleniogórską zostanie poszerzona. Strefa oczekiwania przed sygnalizacją świetlną wydłuży się o około 25 metrów. Zbudujemy dwie zatoki dla autobusów i miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Zostanie także…

Pokaż więcej

Trwa przebudowa drogi gminnej w Marciszowie

Przypominamy, że trwa przebudowa drogi gminnej (dz. nr 337) w Marciszowie. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 czerwca br., a jej koszt wynosi ponad 81 tys. zł. Przebudowę wykonuje Inżynieria Lądowa INTERKO z Kamiennej Góry, która w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Budowa drogi ekspresowej S3. Ptaszków, Dębrznik, Antonówka

Trwa budowa drogi ekspresowej S3. Prezentujemy postęp prac budowlanych na odcinku Ptaszków-Dębrznik-Antonówka. Przypominamy, że na odcinku Kamienna Góra-Lubawka (granica państwa), który będzie miał około 15 km, zostanie wykonanych 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów). Ponadto zostaną wybudowane trzy węzły drogowe, dwa Punkty Kontroli Granicznej, drogi dojazdowe i wewnętrzne, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana. Na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na Zadaniu IV (od węzła Kamienna Góra Północ do…

Pokaż więcej

Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego w Kamiennej Górze

Trwają przygotowania do rozpoczęcia przebudowy drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego w Kamiennej Górze. Ekipa budowlana ma rozpocząć prace w piątek, 28 maja. Ruch na tym odcinku drogi zostanie zamknięty. Wykonawca powiadomił już okolicznych mieszkańców i użytkowników znajdujących się tam garaży. Na wspomnianym odcinku drogi ma zostać ułożone około 700 m2 kostki betonowej. Koszt prac wyniesie blisko 280 tys. zł, a termin ich zakończenia zaplanowano na początek września br. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Oficjalne otwarcie kamiennogórskiego CK zaplanowane na wrzesień

Wykonane prace konserwacyjne na elewacji frontowej budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury spowodowały, że obiekt prezentuje się bardzo okazale. Przypominamy, że zabezpieczono również kamień, co pozwoli uchronić go przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych, wilgoci i brudu. Umyto także okna. Miasto oficjalne otwarcie planuje na wrzesień br. Jak informuje rzecznik prasowy urzędu Rafał Święcki, zostali zaproszeni goście, również z zagranicy z miast partnerskich. Odbędą się imprezy dla mieszkańców, koncerty i zwiedzanie obiektu. Niebawem więcej szczegółów. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Trwa remont drogi wojewódzkiej na odcinku Rozdroże Kowarskie-Przełęcz Okraj

Przypominamy, że trwa remont drogi wojewódzkiej na odcinku Rozdroże Kowarskie-Przełęcz Okraj. Na drodze dojazdowej do Republiki Czeskiej, na odcinku około 1 km, została ułożona warstwa asfaltu. Na odcinku do skrzyżowania na Lubawkę i Kowary trwa frezowanie warstwy ścieralnej. Prace remontowe wykonuje Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry, które w postępowaniu przetargowym złożyło najkorzystniejszą ofertę. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj. Fot. czytelnik RR

Pokaż więcej

Trwa remont Domu Pielgrzyma w Krzeszówku

Przypominamy, że trwają prace nad przebudową dawnej plebanii w nowoczesny Dom Pielgrzyma. Zakończenie prac i uroczyste otwarcie obiektu planowane jest na rok 2022. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. W Domu Pielgrzyma będą się mogły spotykać grupy modlitewne i parafialne z całej diecezji legnickiej. Będzie to również zaplecze dla działalności kulturalnej i edukacyjnej. W odpowiednim standardzie zostaną przygotowane pokoje 2 i 3-osobowe, kaplica, sale wielofunkcyjne, stołówka, piękne otoczenie, będą mogły odbywać się tu zarówno rekolekcje, jak i warsztaty oraz wypoczynek dla grup i osób indywidualnych. W bieżącym roku zaplanowano m.in. II…

Pokaż więcej