LX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 26 września 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom „Programu lokalnego wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ” na rok szkolny 2023/2024.
3. Podziękowanie Panu Jerzemu Kowalskiemu Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze za długoletnią pracę dydaktyczno-wychowawczą.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
5. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawy edukacji w Powiecie Kamiennogórskim:
Informacja dyrektorów placówek oświatowych z terenu Powiatu Kamiennogórskiego (Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Specjalnych, Powiatowe Centrum Edukacji, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy).
9. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2022/2023.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne