Zobacz koniec drogi S3 na terenie RP

Zobacz, gdzie się kończy droga ekspresowa S3. Prezentujemy ostatni kilometr budowanego odcinka S3, który kończy się w Lubawce na granicy państwa. Niestety po stronie czeskiej występują istotne opóźnienia z budową dlatego droga D11, która ma być kontynuacją naszej S3 to jeszcze szczere pole. Przypominamy, że biegnąca wzdłuż zachodniej granicy trasa S3 to element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego oraz europejskiego szlaku E65 o łącznej długości ok. 3950 km łączącego szwedzkie Malmö z greckim miastem Chania na Krecie. Docelowo S3 na terenie Polski będzie miała długość prawie 500 km i będzie przebiegać południkowo…

Pokaż więcej

Budowa S3. Obiekty WS-49, WS-52

Zobacz postęp prac budowy wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej S3, okolice obiektów WS-49 i WS-52. Przypominamy, że budowa drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do granicy państwa w Lubawce podzielona jest na dwa odcinki inwestycyjne: Bolków – Kamienna Góra (zadanie III) oraz Kamienna Góra – Lubawka (zadanie IV). Na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na Zadaniu IV oraz tunele TS-32 i TS-26, które są realizowane w ramach Zadania III. Reportaże dostępne tutaj.

Pokaż więcej

Budowa S3. Węzeł Kamienna Góra Południe, Janiszów

Na terenie powiatu kamiennogórskiego trwa budowa drogi S3. Prezentujemy postęp prac na węźle Kamienna Góra Południe i w Janiszowie. Przypominamy, że budowa drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do granicy państwa w Lubawce podzielona jest na dwa odcinki inwestycyjne: Bolków – Kamienna Góra (zadanie III) oraz Kamienna Góra – Lubawka (zadanie IV). Budowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na Zadaniu IV oraz tunele TS-32 i TS-26, które są realizowane w…

Pokaż więcej

Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Kamienna Góra-Lubawka

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa). Przypominamy, że nasze reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj. W dziewiątym tygodniu na terenie budowy pracowały średnio 185 jednostek sprzętowych (koparki, spycharki, równiarki, wozidła, dźwigi, walce, betonowozy, podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 605 osób. W zakresie robót drogowych na obszarze węzła Kamienna Góra Północ, węzła Kamienna Góra Południe, węzła Lubawka oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych wykonano: Wykop – 10300 m³Nasyp – 7490 m³Wykonanie rowów – 300 m³Ułożenie ścieku…

Pokaż więcej

Budowa S3. Węzeł Kamienna Góra Północ

Trwa budowa drogi ekspresowej S3. Prezentujemy stan prac budowlanych przy węźle Kamienna Góra Północ. Wielkie żurawie wieżowe obsługujące stanowisko do wytwarzania i nasuwania konstrukcji nośnej estakady zdemontowane. Przypominamy, że w ramach inwestycji na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Wszystkie reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Pokaż więcej

Trwa demontaż żurawi wieżowych na węźle Kamienna Góra Północ

Wielkie żurawie wieżowe obsługujące stanowiska do wytwarzania i nasuwania konstrukcji nośnej estakady „znikają” z węzła Kamienna Góra Północ (Ptaszków). Konstrukcja nośna estakady została już wykonana. Przypominamy, że obiekt był wykonywany metodą nasuwania podłużnego, która polegała na przesuwaniu gotowej konstrukcji mostu z przyczółka na kolejne podpory. Pierwsze nasuwanie obiektu inżynierskiego wykonano na obiekcie WS-49 w maju ubiegłego roku, o czym informowaliśmy tutaj. Wszystkie reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Pokaż więcej

Tunel w ciągu S3 na Dolnym Śląsku przebity!

GDDKiA informuje, że najbardziej spektakularnym elementem na budowie drogi ekspresowej S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą jest wykonanie dwóch tuneli drogowych. Pierwszy (TS-26) o długości około 2300 metrów i drugi (TS-32) o długości około 320 metrów. Drążenie obu naw dłuższego z nich właśnie dobiegło końca. REPORTAŻ Z PRZEBICIA TUNELU DOSTĘPNY TUTAJ. S3 Bolków-Lubawka Budowa odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków – Lubawka (granica państwa) podzielona została na dwa odrębne zadania: Bolków – Kamienna Góra Północ oraz Kamienna Góra Północ – Lubawka (granica państwa). W ramach obu inwestycji powstanie łącznie ponad 31-kilometrowy…

Pokaż więcej

Uroczystość przebicia tunelu TS-26

W Sadach Górnych odbyła się dzisiaj (wtorek, 22 lutego) wielka uroczystość przebicia tunelu TS-26, w ciągu drogi ekspresowej S3. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele GDDKiA oraz konsorcjum składającego się z firm PORR S.A. i PORR Bau Gmb, którzy odpowiadają za budowę tunelu, samorządowcy z regionu, również z powiatu kamiennogórskiego, dostawcy, pracownicy i zaproszeni goście. Przypominamy, że wydrążony tunel TS-26 pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice ma długość ok. 2300 metrów. Jest to najdłuższy tunel w Polsce wydrążony w skale. Dzisiejsza uroczystość oficjalnie zakończy drążenie tunelu. Teraz zostanie…

Pokaż więcej

Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Kamienna Góra-Lubawka

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa). Przypominamy, że nasze reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj. W piątym tygodniu 2022 roku na terenie budowy pracowały średnio 216 jednostek sprzętowych (koparki, spycharki, równiarki, wozidła, dźwigi, walce, betonowozy, podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 922 osoby. W zakresie robót drogowych na obszarze węzła Kamienna Góra Północ, węzła Kamienna Góra Południe, węzła Lubawka oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych wykonano: Wykop – 26123 m³Wykonanie przepustu drogowego – 1 szt. W…

Pokaż więcej

22 lutego nastąpi „przebicie” tunelu TS-26

W trakcie webinarium zapowiadającego IV Międzynarodowe Forum Tunelowe odbyła się m.in. prezentacja związana z budową tunelu TS-26 na wysokości miejscowości Stare Bogaczowice, którą zaprezentował przedstawiciel PORR S.A. Dyrektor Regionu Piotr Sarnowski. Na koniec prezentacji poinformował wszystkich gości o planowanym na dzień 22 lutego 2022 roku „przebicia” się tunelu, co zakończy drążenie w tunelu i rozpocznie zarazem kolejny etap budowy związany z obudową ostateczną. O coraz bliższym zakończeniu drążenia tunelu TS-26 w ciągu drogi ekspresowej S3 informowaliśmy z końcem stycznia tutaj. Przypominamy, że drążony tunel TS-26 będzie miał długość ok. 2300…

Pokaż więcej

Budowa S3. Węzeł Kamienna Góra Południe

Trwa budowa drogi S3. Zobacz postęp prac budowlanych na węźle Kamienna Góra Południe w tym wiadukt WS-45. Przypominamy, że odcinek drogi S3 prowadzący z Kamiennej Góry do granicy w Lubawce realizowany jest w ramach Zadania IV i będzie miał ponad 15 km. W ramach tego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe – Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. W ostatnim tygodniu stycznia br. na Zadaniu IV pracowało średnio 218 jednostek sprzętowych (koparki, spycharki, równiarki, wozidła, dźwigi, walce, betonowozy, podnośniki koszowe, zagęszczarki oraz 921 osób.  Na portalu Relacje Regionalne…

Pokaż więcej

Zakończono nasuwanie konstrukcji nośnej estakady w Janiszowie

Na budowanym w ciągu drogi ekspresowej S3 wiadukcie WS-47 w Janiszowie, wczoraj (czwartek, 3 lutego) wykonano nasunięcie ostatniego segmentu na obiekcie. Przypominamy, że obiekt był wykonywany metodą nasuwania podłużnego, która polega na przesuwaniu gotowej konstrukcji mostu z przyczółka na kolejne podpory. Na zadaniu IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa powstaje pięć takich obiektów. Dzięki zastosowaniu tej technologii budowa estakady możliwa jest praktycznie w jednym miejscu, na stanowisku prefabrykacji, na którym wytwarzane są kolejne segmenty estakady. Wysuwane z formy gotowe elementy tworzą długą konstrukcję. Metodę tą stosuje się…

Pokaż więcej

Budowa S3. Węzeł Kamienna Góra Północ

Trwa budowa drogi ekspresowej S3. Prezentujemy stan prac budowlanych przy węźle Kamienna Góra Północ (Ptaszków, Dębrznik). Przypominamy, że w ramach inwestycji na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny, powstaną dwa tunele i obustronny MOP Jaczków. Budowę tuneli prezentujemy tutaj. Wszystkie reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Pokaż więcej

Budowa drogi ekspresowej S3 między Kamienną Górą a granicą państwa w Lubawce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że okres zimowy nie wstrzymał prac na inwestycji. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wykonawca prowadzi roboty na wszystkich możliwych frontach. Stan zaawansowania rzeczowego wynosi prawie 70 proc. Przygraniczny odcinek S3 Przed tygodniem opisywaliśmy zaawansowanie prac na pierwszym z dwóch odcinków S3 od Bolkowa do granicy z Czechami. To ok. 16,1 km pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ z dwoma tunelami. Dziś przyjrzymy się odcinkowi, o długości ok. 15,3 km, prowadzącemu do granicy w Lubawce. Będzie miał po dwa pasy ruchu w obie strony…

Pokaż więcej

Coraz bliżej do zakończenia drążenia tunelu TS-26

Coraz bliżej do zakończenia drążenia tunelu TS-26 w ciągu drogi ekspresowej S3, który powstaje na wysokości miejscowości Stare Bogaczowice. Przypominamy, że prace prowadzone są na portalach południowym i północnym. Do zakończenia drążenia kaloty pozostało w nawie wschodniej ok. 220 metrów, a w nawie zachodniej już tylko ok. 170 metrów. Do 23 stycznia 2022 roku na portalu południowym wydrążono w nawie wschodniej ok. 1295 metrów kaloty (górna część tunelu), a w nawie zachodniej ok. 1255 metrów. Od marca 2021 roku trwa także drążenie tunelu od strony portalu północnego, gdzie w nawie wschodniej wydrążono ok. 755 metrów kaloty, a w nawie…

Pokaż więcej

Trwa drążenie tunelu TS-26

Trwa drążenie tunelu TS-26 w ciągu drogi ekspresowej S3. Prace prowadzone są na portalach południowym i północnym. Drążony tunel TS-26 będzie miał długość ok. 2300 metrów. Będzie to najdłuższy tunel w Polsce drążony w skale. Obiekt zostanie wyposażony we wszystkie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa systemy. Za jej budowę odpowiada konsorcjum składające się z firm PORR S.A. i PORR Bau GmbH – generalny wykonawca 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. Przypominamy, że drugi tunel powstaje na odcinku Jaczków-Gostków. Tunel TS-32 będzie miał długość ok. 320 metrów.…

Pokaż więcej

UWAGA! Niebawem zamknięcie drogi Sędzisław-Jaczków

Informujemy, że wykonawca drogi S3 niebawem wdroży tymczasową organizację ruchu w Jaczkowie. Droga na odcinku Sędzisław-Jaczków zostanie całkowicie zamknięta. Objazd zostanie wytyczony przez Kamienną Górę. Wykonawca oczekuje na dogodne warunki pogodowe. Zamknięcie drogi wstępnie zaplanowano około połowy lutego na 7-14 dni. W tym czasie, z powodu kolizji, wykonawca musi przebudować przyłącza wodociągowe. O zamknięciu drogi poinformujemy na portalu Relacje Regionalne. W bieżącym roku wspomniany odcinek zostanie ponownie zamknięty w czerwcu. W tym czasie wykonawca będzie kompletował części awanbek’ów, tzw. dziobów montażowych, które będą wykorzystane podczas budowy wiaduktu w ciągu drogi…

Pokaż więcej

Budowa drogi S3. Węzeł Lubawka

Trwa budowa drogi ekspresowej S3. Prezentujemy postęp prac przy węźle Lubawka (obiekty MS-57, MS-57A, MS-58, WD-59). Przypominamy, że budowa drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do granicy państwa w Lubawce podzielona jest na dwa odcinki inwestycyjne: Bolków – Kamienna Góra (zadanie III) oraz Kamienna Góra – Lubawka (zadanie IV). Budowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Reportaże z budowy drogi S3 na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz tunele TS-32 i TS-26 dostępne są tutaj.

Pokaż więcej

Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Kamienna Góra-Lubawka

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa). W pierwszym tygodniu 2022 roku na terenie budowy pracowało średnio 105 jednostek sprzętowych (koparki, spycharki, równiarki, wozidła, dźwigi, walce, betonowozy, podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 904 osoby. W zakresie robót drogowych na obszarze węzła Kamienna Góra Północ, węzła Kamienna Góra Południe, węzła Lubawka, oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych nie prowadzono robót. W zakresie robót mostowych: WS-40: Demontaż awanbeka strona prawa i lewa – 50%. WS-41: Zbrojenie płyty ustroju nośnego segment…

Pokaż więcej

Demontaż awanbeka na S3

Rozpoczęto częściowy demontaż awanbeka na budowanym odcinku S3 Kamienna Góra-Dębrznik. To kolejny ważny etap budowy wiaduktu WS-40, który niebawem zostanie połączony z nasypem. Trzy ostatnie przęsła na tym obiekcie zostaną wykonane z belek typu „T”.  Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Reportaże z budowy drogi S3 na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz tunele TS-32 i TS-26 dostępne są tutaj.

Pokaż więcej

Budowa S3. Miejsce Obsługi Podróżnych w Jaczkowie

Trwa budowa drogi S3. W naszym regionie inwestycja realizowana jest w dwóch Zadaniach. Zadanie III to odcinek od Bolkowa do Kamieniej Góry. Zadanie IV to odcinek od Kamiennej Góry do granicy państwa w Lubawce. W ramach Zadania III zostanie wybudowany odcinek o długości ok. 16,1 km. Na tym odcinku powstaną dwa dwunawowe tunele drogowe i MOP. Tunel TS-26 o długości ok. 2300 m będzie znajdował się pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice. Tunel TS-32 o długości ok. 320 m będzie znajdował się na odcinku Gostków-Jaczków. W miejscowości Jaczków…

Pokaż więcej

Tunel TS-32 w ciągu drogi S3 nabiera kształtów

Trwają prace budowy żelbetowej konstrukcji tunelu TS-32 w ciągu drogi ekspresowej S3 na odcinku Gostków-Jaczków. Przypominamy, że wybudowana konstrukcja zostanie zasypana warstwą gruntu. Tunel drogowy TS-32 realizowany jest metodą górniczą w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Oznacza to, że w pierwszym etapie robót wykonany został głęboki wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie wykonywana jest żelbetowa konstrukcja tunelu. Obecnie prowadzone są m.in. prace związane ze zbrojeniem ścian i stropu oraz betonowanie kaloty. Termin zakończenia tego docinka drogi planowany jest w II połowie 2023 roku. Reportaże z budowy…

Pokaż więcej

Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Kamienna Góra-Lubawka

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa). W czterdziestym dziewiątym tygodniu 2021 roku na terenie budowy pracowało średnio 240 jednostek sprzętowych oraz 928 osób. W zakresie robót drogowych na obszarze węzła Kamienna Góra Północ, węzła Kamienna Góra Południe, węzła Lubawka oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych wykonano: Wykop – 22495 m³Nasyp – 6644 m³Podbudowa pomocnicza – 1600 m²Wykonanie przepustu drogowego – 50%Warstwa mrozoochronna – 500 m²Humusowanie i obsiew – 6000 m² W zakresie Robót Mostowych: WS-40: Sprężanie…

Pokaż więcej

Budowa S3. Węzeł Kamienna Góra Północ

Trwa budowa drogi ekspresowej S3. Prowadzone są już prace budowlane na odcinku Ptaszków-Jaczków. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych przy węźle Kamienna Góra Północ. Przypominamy, że w ramach inwestycji na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny, powstaną dwa tunele i obustronny MOP Jaczków. Reportaże z budowy drogi S3 na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz tunele TS-32 i TS-26 dostępne są tutaj.

Pokaż więcej

Wielkie żurawie wieżowe „zniknęły” z budowy S3

Wielkie żurawie wieżowe obsługujące stanowiska do wytwarzania i nasuwania konstrukcji nośnej estakady „zniknęły” z obiektów WS-49 i WS-52 w ciągu budowanej drogi ekspresowej S3 na odcinku Przedwojów-Lubawka. Konstrukcje nośne tych obiektów zostały już wykonane. Wykonana została również konstrukcja obiektu WS-54 w Lubawce, którą zdobi wiecha, symbolizująca zakończenie prac konstrukcyjnych. Przypominamy, że obiekty były wykonywane metodą nasuwania podłużnego, która polegała na przesuwaniu gotowej konstrukcji mostu z przyczółka na kolejne podpory. Pierwsze nasuwanie obiektu inżynierskiego wykonano na obiekcie WS-49 w maju br., o czym informowaliśmy tutaj. Wszystkie reportaże z budowy drogi S3…

Pokaż więcej

Czym jest strefa kontaktowa w tunelu TS-26 na S3?

Trwa budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków – Kamienna Góra, gdzie powstaje najdłuższy drążony w skale tunel dwunawowy w Polsce. Budowa prowadzona jest na obszarze o bardzo skomplikowanej budowie geologicznej, składającym się z kilkunastu różnych jednostek strukturalnych. Drążenie tunelu TS-26 odbywa się z dwóch stron:   – od portalu północnego obie nawy tunelu TS-26 prowadzono dotąd w łupkach krystalicznych, tzw. metamorfiku Gór Kaczawskich. Były to różnorodne łupki – początkowo grafitowe, później serycytowe i kwarcytowe. Skały te powstały w okresie ordowiku (około 480-440 mln lat temu) w wyniku metamorfozy starszych osadów płytkomorskich.   – od portalu południowego wyrobiska tunelu drążone są w skałach osadowych tzw. niecki śródsudeckiej, gdzie dominują zlepieńce, a ponadto występują również pokłady piaskowców, mułowców oraz łupków ilastych i węglistych. Ta część serii osadowej powstała w okresie karbonu dolnego (około 350-340 mln lat temu).   Nawa…

Pokaż więcej

Budowa S3. Węzeł Kamienna Góra Południe, Janiszów

Trwa budowa drogi S3. Zobacz postęp prac budowlanych na węźle Kamienna Góra Południe i w Janiszowie. Przypominamy, że budowa drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do granicy państwa w Lubawce podzielona jest na dwa odcinki inwestycyjne: Bolków – Kamienna Góra (zadanie III) oraz Kamienna Góra – Lubawka (zadanie IV). Budowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na Zadaniu IV (Kamienna Góra-Lubawka) oraz na Zadaniu III (tunele TS-32 i TS-26). Reportaże dostępne…

Pokaż więcej

Wydrążono już ponad 1 kilometr tunelu TS-26

Wydrążono już ponad 1 kilometr tunelu TS-26, poinformował generalny wykonawca PORR Polska. Po 10 miesiącach prac wydrążono już ponad kilometr tunelu TS-26, który powstaje  na wysokości miejscowości Stare Bogaczowice, na trasie S3 na odcinku Bolków – Kamienna Góra. Drążony tunel TS-26 będzie miał długość ok. 2300 metrów. Będzie to najdłuższy tunel w Polsce drążony w skale. Obiekt zostanie wyposażony we wszystkie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa systemy. Za jej budowę odpowiada konsorcjum składające się z firm PORR S.A. i PORR Bau GmbH – generalny wykonawca 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3…

Pokaż więcej

Budowa S3. Wiadukty WS-49, WS-52, WS-54

Zobacz postęp prac budowy wiaduktów WS-49, WS-52 i WS-54 w ciągu drogi ekspresowej S3 na odcinku Przedwojów-Lubawka. Przypominamy, że na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz tunele TS-32 i TS-26. Reportaże dostępne są tutaj. Informacje o pracach prowadzonych w 41 tygodniu 2021 roku: Na terenie budowy pracowało średnio 265 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 931 osoby. W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy…

Pokaż więcej

Budowa S3. Wiadukty WS-49, WS-54

Zobacz postęp prac budowy wiaduktów WS-49 i WS-54 w ciągu drogi ekspresowej S3 na odcinku Przedwojów-Lubawka. Obiekty są wykonywane metodą nasuwania podłużnego, która polega na przesuwaniu gotowej konstrukcji mostu z przyczółka na kolejne podpory. Do pierwszego elementu przytwierdzony jest awanbek, w celu zmniejszenia momentów wspornikowych, które występują przed osiągnięciem przez ten wspornik kolejnych filarów. Przypominamy, że na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz tunele TS-32 i TS-26. Reportaże dostępne są tutaj.

Pokaż więcej

Budowa S3. Tunel TS-32, MOP Jaczków

Trwa budowa tunelu TS-32 i Miejsca Obsługi Podróżnych w ciągu drogi S3 na odcinku Gostków-Jaczków. Prezentujemy postęp prac budowlanych. Ruszyły prace budowy konstrukcji tunelu. Po zakończeniu tego etapu żelbetowa konstrukcja zostanie zasypana warstwą gruntu o grubości do 12 m. Kolejnym krokiem będzie wykonanie wszelkich instalacji służących bezpieczeństwu, takich jak: oświetlenie, wentylacja czy sieć hydrantowa. Budowany MOP w Jaczkowie będzie pełnił funkcję wypoczynkowo-usługową, wyposażony zostanie w stanowiska postojowe (parking), jezdnie manewrowe, sanitariaty, docelowo stację paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe. Reportaże z budowy tuneli prezentujemy tutaj.Wszystkie reportaże z budowy drogi S3 dostępne są…

Pokaż więcej

Budowa S3. Węzeł Kamienna Góra Południe, Janiszów

Trwa budowa obiektów mostowych na węźle Kamienna Góra Południe i w Janiszowie. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Przypominamy również, że na zadaniu IV (odcinek Kamienna Góra – Lubawka) prowadzone jest nasuwanie jednocześnie pięciu obiektów inżynierskich, których długości będą wynosiły od 435 m do blisko 600 m. Budowa drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na Zadaniu IV (Kamienna Góra-Lubawka) oraz na Zadaniu III (tunele TS-32…

Pokaż więcej

Trwa budowa najdłuższego mostu na odcinku S3 Bolków-Kamienna Góra

WS-31 to najdłuższy obiekt mostowy na realizowanym odcinku S3 od Bolkowa do Kamiennej Góry. Jego długość wyniesie ponad 530 m. Budowany jest metodą nasuwania. Co 10 dni na jednej nitce przybędzie jedno przęsło o długości 28 m. WS-31 został zaprojektowany w formie 10-przęsłowego wiaduktu nad ciekiem wodnym Cieklinka, drogą powiatową 3466D i ul. XXXV lecia PRL w Gostkowie. Wiadukt zostanie wykonany jako dwie niezależne konstrukcje pod lewą i prawą jezdnię drogi ekspresowej S3. Przed budowanym obiektem wykonane zostały dwie wytwórnie do betonowania i nasuwania poszczególnych segmentów (na nitce prawej i…

Pokaż więcej

Budowa drogi ekspresowej S3 Bolków – Lubawka

Budowa drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do granicy państwa w Lubawce podzielona jest na dwa odcinki inwestycyjne: Bolków – Kamienna Góra (zadanie III) oraz Kamienna Góra – Lubawka (zadanie IV). Każdy z nich ma inny zakres prac, ale każdy jest ciekawym przedsięwzięciem. Na zadaniu III powstają dwa tunele drogowe: TS-26 o długości ok. 2,3 km oraz TS-32 o długości ok. 320 m. Dłuższy tunel drążony jest z dwóch stron jednocześnie i obecnie wydrążono w nawie zachodniej ok. 1200 m tunelu i w nawie wschodniej ok. 1260 m. W tym tygodniu…

Pokaż więcej

Półmetek drążenia tunelu

Wykonawca przekroczył 50 proc. zaawansowania drążenia tunelu drogowego w Starych Bogaczowicach w ciągu drogi ekspresowej S3, który znajduje się pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Najważniejszym elementem budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków – Kamienna Góra Północ jest realizacja dwóch tuneli drogowych – TS-26 o długości ok. 2 300 m i TS-32 o długości ok. 320 m.  Tunel TS-26 Na konstrukcję tunelu TS-26 składają się: dwie nawy główne dla ruchu pojazdów – lewa (wschodnia) o długości 2 301,88 m oraz prawa (zachodnia) o długości 2 272,20 m, osiem przejść ewakuacyjnych poprzecznych i jeden przejazd awaryjny w środku tunelu.    Aktualny stan pracDo 23 sierpnia br. na portalach południowym i północnym tunelu TS-26 wydrążono: ·         nawa południowo-zachodnia: 879,50 m kaloty (górna część tunelu) ·         nawa południowo-wschodnia: 889,40 m kaloty ·         nawa północno-zachodnia: 226,40 m kaloty ·         nawa północno-wschodnia: 276,90…

Pokaż więcej

Spotkanie koordynacyjne służb na Obwodzie Utrzymania Drogowego Bolków w ciągu S3

GDDKiA poinformowała, że 19 sierpnia br. na nowo wybudowanym Obwodzie Utrzymania Drogowego (OUD) Bolków przy węźle Bolków w ciągu S3 odbyło się spotkanie służb w sprawie bezpieczeństwa na drogach krajowych Dolnego Śląska. Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy, który realizuje budowę drogi ekspresowej S3 zad. III odc. Bolków – Kamienna Góry opowiedzieli o systemach bezpieczeństwa i sterowania, jakie będą funkcjonowały w tunelach TS-26 oraz TS-32. Głównym celem spotkania było omówienie zasady współpracy, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, które mają istotny wpływ na prowadzenie wspólnych działań podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych oraz zapoznanie uczestników…

Pokaż więcej

Pierwsze przejście ewakuacyjne w tunelu TS-26 już drożne

Wykonawca S3 zadania III na odcinku Bolków – Kamienna Góra, w ramach realizowanych robót drążeniowych w nawach głównych tunelu drogowego TS-26, przedrążył jedno z ośmiu przejść poprzecznych, które jest drugim w kolejności od strony południowej tunelu. Przejście zostało wydrążone w całości w obudowie wstępnej na długości ok. 28 m. Wykonanie przebicia pomiędzy nawami tunelu jest celowe, z uwagi na bezpieczeństwo pracowników wykonujących roboty górnicze od portalu południowego. Wykonanie przejścia poprzecznego zapewnia wzajemną drogę ewakuacji na wypadek zagrożenia w jednej z naw. Do 18 sierpnia br. w tunelu TS-26, który docelowo…

Pokaż więcej

Budują obiekty mostowe na węźle Kamienna Góra Południe

Przypominamy, że budowany jest ponad 15-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S3 od węzła Kamienna Góra Północ (Ptaszków) do granicy państwa w Lubawce. Prezentujemy postęp prac na węźle Kamienna Góra Południe (Janiszów), gdzie trwają intensywne prace budowy obiektów mostowych. Przy budowanym węźle widoczna jest również lokalizacja wyspy środkowej przyszłego ronda. Przypominamy również, że na portalu Relacje Regionalne można obejrzeć postęp prac budowy drogi S3 w naszym regionie, w tym budowę tuneli TS-32 i TS-26. Reportaże dostępne są tutaj.

Pokaż więcej

Budowa drogi S3. Kolejny segment nasunięty

Wczoraj (piątek, 13 sierpnia) na budowanym węźle Kamienna Góra Północ dokonano nasunięcia kolejnego segmentu konstrukcyjnego. Przypominamy, że wykonawca przyjął dla budowanych estakad technologię nasuwania podłużnego. Na zadaniu IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa powstaje pięć takich obiektów. Dzięki zastosowaniu tej technologii budowa estakady możliwa jest praktycznie w jednym miejscu, na stanowisku prefabrykacji, na którym wytwarzane będą kolejne segmenty estakady. Wysuwane z formy gotowe elementy tworzą długą konstrukcję. Przypominamy, że na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na Zadaniu IV (od węzła Kamienna Góra Północ…

Pokaż więcej

Budowa S3. Węzeł Kamienna Góra Północ w Ptaszkowie

Prezentujemy postęp prac budowy drogi ekspresowej S3 na węźle Kamienna Góra Północ w Ptaszkowie. Przy budowanym węźle widoczna jest już lokalizacja wyspy środkowej przyszłego ronda. Przypominamy, że na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz tunele TS-32 i TS-26. Reportaże dostępne są tutaj.

Pokaż więcej

Najdłuższy wiadukt budują w Lubawce

Na budowie drogi ekspresowej S3, na terenie powiatu kamiennogórskiego, trwa budowa pięciu obiektów inżynierskich metodą nasuwania podłużnego. Najdłuższy z nich, obiekt WS54, znajdujący się w Lubawce, będzie miał długość 620 m i przekroczy trzy przeszkody: rzekę Bóbr, drogę powiatową oraz linię kolejową. Obiekt WS54 będzie składał się z 21 nasuwanych segmentów. W trybie cotygodniowym na obiekcie wysuwany jest 1 segment o długości ok. 30 m. Obecnie wysuniętych zostało 10 segmentów, na segmencie 11 trwają prace zbrojarskie i betoniarskie. Fot. GDDKiA Na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3…

Pokaż więcej

Budowa obiektów inżynierskich na S3. Lubawka-Janiszów-Kamienna Góra

Trwa budowa drogi ekspresowej S3. Prezentujemy postęp prac budowy obiektów inżynierskich na odcinku Lubawka-Janiszów-Kamienna Góra. Przypomnijmy, że droga ekspresowa S3 na odcinku Kamienna Góra – granica państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 15,3 km, wyposażoną w dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasem awaryjnym. Obecnie na wspomnianym odcinku osiągnięto ponad 30% zrealizowanych robót. Na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz tunele TS-32 i TS-26. Reportaże dostępne są tutaj.

Pokaż więcej