Kary pieniężne dla trzech mieszkańców powiatu kamiennogórskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze nałożył kary pieniężne w kwocie po 5000 zł, na trzech mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, którzy nie stosowali się do warunków i obowiązku kwarantanny. Przypominamy! W przypadku ujawnienia przez policjantów rażącego nieprzestrzegania przepisów, osoby, które lekceważą obowiązujące obostrzenia, muszą liczyć się ze srogimi karami finansowymi. Zostając w domu, ograniczasz ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i dbasz o życie oraz zdrowie swoich bliskich. Pamiętajmy, że w tym niezwykle trudnym dla każdego z nas czasie, musimy wziąć odpowiedzialność za życie…

Pokaż więcej

Urząd Gminy w Marciszowie ogłosił nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

Urząd Gminy w Marciszowie ogłosiło nabór na stanowisko Sekretarza Gminy. Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu Gminy ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Sekretarza Gminy”, z podaniem na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wojt@marciszow.pl  w tytule wiadomości wpisując „nabór na stanowisko Sekretarza Gminy” w terminie do 22 kwietnia 2020 roku (decyduje data wpływu do urzędu). Planowany termin…

Pokaż więcej

Zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że mamy 167 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: dolnośląskiego (60), śląskiego (34), warmińsko-mazurskiego (15), małopolskiego (10), zachodniopomorskiego (10), kujawsko-pomorskiego (10), wielkopolskiego (8), lubelskiego (7), podlaskiego (5), lubuskiego (4), pomorskiego (2), opolskiego (1), świętokrzyskiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 1 osoby zakażonej koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 88-M Lublin. Liczba zakażonych koronawirusem: 5742/175 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). Więcej informacji w tagach koronawirus. Foto: gov.pl

Pokaż więcej

30 tysięcy złotych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze

W dniu 6 kwietnia br., na wniosek prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze, Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu 30 tys. zł na rzecz szpitala. Środki wykorzystane zostaną na walkę z postępującą pandemią koronawirusa. Dzięki nim utworzone zostaną dodatkowe stanowiska medyczne na oddziałach placówki, wyposażone w łóżka z kardiomonitorami niezbędnymi do monitorowania stanu pacjentów.

Pokaż więcej

Remont wiaty peronowej kamiennogórskiego dworca

Trwa renowacja zabytkowej wiaty peronowej kamiennogórskiego dworca PKP. Drewniane elementy konstrukcji zostały zdemontowane i poddane czyszczeniu. Obecnie przygotowywany jest fundament, który posłuży do przymocowania słupków konstrukcyjnych wiaty. Przypominamy, że ekspertyza, którą zamówił zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe wykazała, że konstrukcja obiektu była w dobrym stanie technicznym i można było poddać ją renowacji. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Nowe procedury w szpitalach w regionie

Polecenie Wojewody Dolnośląskiego wprowadziło obowiązek wydzielenia stref na izbach przyjęć i w szpitalnych oddziałach ratunkowych dla osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz regularne badanie temperatury ciała pracowników szpitali. Zmiany mają umożliwić odseparowanie osób chorych na COVID-19.  Wprowadzone polecenie ma na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jego realizacja powinna być związana z równoczesnym wykorzystaniem namiotów udostępnionych przez Państwową Straż Pożarną lub innych dostępnych środków technicznych.  Wydane polecenie zobowiązuje dolnośląskie szpitale samorządowe i państwowe do wprowadzenia regularnych badań temperatury ciała u pracowników szpitala, w szczególności w momencie wejścia na jego…

Pokaż więcej

Informacja Wojewody Dolnośląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Informacja Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego w związku z sytuacją związaną  z zagrożeniem koronawirusem (stan na 9 kwietnia, godz. 18:00). Na terenie województwa dolnośląskiego jest 568 potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce: 5575. Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego: liczba osób objętych kwarantanną lub izolacją – 5073, liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 1387, liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na COVID-19 – 258. Więcej informacji w tagach koronawirus.

Pokaż więcej

Maseczki dostępne w Pocysterskim Opactwie w Krzeszowie

Europejska Perła Baroku wykorzystując czas postoju działalności turystycznej zdecydowała się rozpocząć produkcję maseczek ochronnych. Na terenie Pocysterskiego Opactwa powstała specjalna przestrzeń w której część z pracowników tego miejsca realizuje masową produkcję tego rodzaju środków ochrony osobistej. Przekazano już pierwszą partię maseczek ochronnych do Domu Seniora „Willmannowa Pokusa” w Krzeszowie, Pogotowia Zakupowego w Kamiennej Górze oraz Caritasu Diecezji Legnickiej. Praca w dalszym ciągu jest kontynuowana. Pierwszorzędnie maseczki mają trafiać do najbardziej potrzebujących osób i instytucji, natomiast pewna ich część jest przeznaczona także do nabycia. Każdy może wspomóc te działania zaopatrując się…

Pokaż więcej

Ograniczenia dotyczące kwarantanny przedłużone

Premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z szefami resortów zdrowia i edukacji przedstawił aktualne zasady i ograniczenia. Do 3 maja br. zostało przedłużone ograniczenie dotyczące osób, które: wracają z zagranicy, miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem, przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020), mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną). Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas: w żadnym wypadku nie można opuszczać…

Pokaż więcej

Matura i egzamin ósmoklasisty przełożone

Premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z szefami resortów zdrowia i edukacji przedstawił aktualne zasady i ograniczenia. Do 26 kwietnia br. zostało przedłużone ograniczenie dotyczące zajęć w szkołach i na uczelniach. Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową. Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia…

Pokaż więcej

Ograniczenie dotyczące przekraczania granic Polski przez cudzoziemców przedłużone

Premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z szefami resortów zdrowia i edukacji przedstawił aktualne zasady i ograniczenia. Do 3 maja br. zostało przedłużone ograniczenie dotyczące przekraczania granic Polski przez cudzoziemców Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie: obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, osoby, które posiadają Kartę Polaka, dyplomaci, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży…

Pokaż więcej

Ograniczenie udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym przedłużone

Premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z szefami resortów zdrowia i edukacji przedstawił aktualne zasady i ograniczenia. Do 19 kwietnia br. zostało przedłużone ograniczenie dotyczące udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).

Pokaż więcej

Zakaz korzystania z lasów przedłużony

Premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z szefami resortów zdrowia i edukacji przedstawił aktualne zasady i ograniczenia. Do 19 kwietnia zostały przedłużone ograniczenia, które dotyczą przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy lasów, skwerów, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże. Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

Pokaż więcej

Z przykrością informujemy o śmierci 10 osób zakażonych koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, ze mamy 234 nowe, potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z woj.: mazowieckiego (110), łódzkiego (32), śląskiego (28), wielkopolskiego (19), małopolskiego (12), podlaskiego (8), dolnośląskiego (8), podkarpackiego (7), zachodniopomorskiego (4), lubelskiego (2), opolskiego (2), lubuskiego (1), pomorskiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 10 osób zakażonych koronawirusem (*wiek-płeć, miejsce zgonu). 78-M Grudziądz, 77-K Kędzierzyn-Koźle, 88-M Warszawa, 69-K Warszawa, 67-K Warszawa, 58-M Warszawa, 73-K Warszawa, 78-K Bolesławiec, 72-M Bolesławiec, 58-M Bolesławiec. Liczba zakażonych koronawirusem: 5575/174 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). Więcej informacji w tagach koronawirus. Foto: gov.pl

Pokaż więcej

Premier: Przedłużamy ograniczenia związane z koronawirusem

„Wydłużamy wszystkie obostrzenia przeciwko koronawirusowi, ponieważ działają one dobrze” – powiedział szef rządu podczas wspólnej konferencji z szefami resortów zdrowia i edukacji. Szef rządu zapowiedział, że po Świętach Wielkanocnych zostanie przedstawiony plan powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej. „Będzie on uporządkowany i przedyskutowany z ekspertami od zdrowia i gospodarki” – podkreślił premier. Najważniejsze decyzje: Od 16 kwietnia br. obowiązkowe zasłanianie ust i nosa · Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. · Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na…

Pokaż więcej

Obowiązkowe maseczki w miejscach publicznych

Rząd wprowadził obowiązek używania maseczek. Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik lub chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował też o przedłużeniu obowiązujących w Polsce obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. – O tydzień, do 19 kwietnia przedłużamy obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów fryzjerskich i punktów usług. Dotyczy to także limitu osób w sklepach i kościołach – poinformował premier. – Do 26 kwietnia przedłużamy zamknięcie szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego międzynarodowego i kolejowego międzynarodowego. Podtrzymujemy zamknięcie granic…

Pokaż więcej

Informacja dla osób potrzebujących pomocy podczas kwarantanny

Informacje dla osób potrzebujących pomocy podczas kwarantanny, w tym w szczególności podstawowej pomocy żywnościowej, można uzyskać we właściwych ośrodkach pomocy społecznej i powiatowym centrum pomocy rodzinie: 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Aleja Wojska Polskiego 1 58-400 Kamienna Góra tel. 664 437 564 (codziennie od godz. 7:30 do godziny 19:00 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 10 b 58-400 Kamienna Góra tel. 75 610 62 52 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 4 b 58-410 Marciszów tel. 75 74 10 652 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie…

Pokaż więcej

Informacja Wojewody Dolnośląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Informacja Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego w związku z sytuacją związaną  z zagrożeniem koronawirusem (stan na 8 kwietnia, godz. 19:30). Na terenie województwa dolnośląskiego jest 539 potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce: 5205. Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego: liczba osób objętych kwarantanną lub izolacją – 4915, liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 1149, liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na COVID-19 – 236. Więcej informacji w tagach koronawirus.

Pokaż więcej

Misterium Męki Pańskiej

W dniu 8 kwietnia 2020 roku wypada Wielka Środa – w liturgii chrześcijańskiej czwarty dzień Wielkiego Tygodnia. Tego dnia Sanktuarium w Krzeszowie organizowało inscenizację Misterium Męki Pańskiej, nawiązującej do ostatnich dni Jezusa Chrystusa. Podczas inscenizacji wierni mogli poczuli atmosferę i okoliczności wydarzeń ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa, a także ludzki wymiar cierpienia, Jego i Jego Matki. Misterium Męki Pańskiej przygotowywało wierzących na przeżycie Wielkiego Tygodnia, który w tradycji kościoła katolickiego zaczyna się wydarzeniami Niedzieli Palmowej. Niestety w tym roku, z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej, wydarzenie nie zostało zorganizowane.

Pokaż więcej

Zmarły 23 kolejne osoby zakażone koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że mamy 205 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 67 osób z woj. mazowieckiego, 42 osób z woj. łódzkiego, 18 osób z woj. małopolskiego, 18 osób z woj. podlaskiego, 16 osób z woj. wielkopolskiego, 15 osób z woj. śląskiego, 12 osób z woj. podkarpackiego, 5 osób z woj. zachodniopomorskiego, 4 osób z woj. lubuskiego, 4 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z woj. opolskiego, 1 osoby z woj. pomorskiego. Po weryfikacji wg miejsca zamieszkania dwa przypadki z woj. podkarpackiego zostaną wykreślone…

Pokaż więcej

Cmentarze w Pisarzowicach i Leszczyńcu otwarte

Cmentarze, których zarządcą jest gmina Kamienna Góra (Pisarzowice i Leszczyniec) są otwarte i nie ma planów ich zamknięcia. W sprawie cmentarzy parafialnych decyzję podejmą ich zarządcy. Przypominamy, że w związku z pandemią koronawirusa należy zachować ostrożność. Nie wolno się gromadzić, a w przypadku obecności innej osoby zachować odległość min. 2 metrów.

Pokaż więcej

Potrzebna pomoc do uszycia jednorazowych kombinezonów ochronnych

Poszukujemy krawców lub krawcowych. Potrzebna pomoc do uszycia jednorazowych kombinezonów ochronnych dla personelu szpitala w Kamiennej Górze. Prosimy o kontakt pod numerem tel. 500 194 492. Osobom, które zechcą pomóc dostarczymy: wykroje, materiał oraz nici. Praca nie jest trudna. Krój kombinezonu jest bardzo prosty. Ścinki materiału będzie można wykorzystać do uszycia maseczek.

Pokaż więcej

Milionowe wsparcie dla jeleniogórskiego szpitala

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i środków ochrony dla lekarzy – to najpilniejsze potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Sprzęt zostanie zakupiony dzięki dofinansowaniu przekazanemu przez urząd marszałkowski. Pomoc warta 1mln 300 tys. złotych pochodzi z budżetu województwa dolnośląskiego. – To kolejne wsparcie, które trafia w ostatnim tygodniu do jeleniogórskiego szpitala. Wprawdzie nie należy on do grupy szpitali „czerwonych” – dedykowanych walce z epidemią – jednak jest ważną placówką obejmującą ochroną mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej. W sumie Centrum otrzymało w ostatnim czasie wsparcie z budżetu województwa sięgające 1miliona 700 tysięcy złotych –…

Pokaż więcej

XVI Sesja Rady Gminy Marciszów w trybie zdalnym

W dniu 10 kwietnia 2020 roku o godzinie 8:00 odbędą się obrady XVI Sesji Rady Gminy Marciszów w trybie zdalnym z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji. 2/ Przedstawienie porządku obrad. 3/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał w sprawach: a/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, b/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, c/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, d/ Regulaminu…

Pokaż więcej

Zmarło siedmiu kolejnych osób zakażonych koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że mamy 152 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 29 osób z woj. wielkopolskiego, 28 osób z woj. śląskiego, 27 osób z zachodniopomorskiego, 13 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 12 osób z woj. dolnośląskiego, 9 osób z woj. małopolskiego, 7 osób z woj. lubelskiego, 7 osób z woj. pomorskiego, 6 osób z woj. opolskiego, 5 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 4 osób z woj. podlaskiego, 3 osób z woj. świętokrzyskiego, 2 osób z woj. podkarpackiego. Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci siedmiu kolejnych…

Pokaż więcej

Zamknięto cmentarze komunalne w Kamiennej Górze

Zamknięto cmentarze komunalne w Kamiennej Górze. Do odwołania nie będzie możliwości odwiedzania nekropolii przy ul. Wałbrzyskiej i ul. Katowickiej. Samorząd Kamiennej Góry zdecydował się na ten krok ze względu na walkę z pandemią koronawirusa. Nie chcemy, by w okresie świątecznym na cmentarzach i w ich rejonie, tworzyły się większe skupiska ludzkie. Pochówki będą odbywały się tak jak dotychczas. Apelujemy, by uczestnicy ceremonii zachowali należyte środki bezpieczeństwa.

Pokaż więcej

Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego w związku z koronawirusem

Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego oraz powiatów w związku z koronawirusem (stan na 7 kwietnia 2020 roku, godz. 19:20). Na terenie województwa dolnośląskiego jest 527 potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19 liczba osób objętych kwarantanną lub izolacją – 5035,liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 1328,liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na COVID-19 – 236. Więcej informacji w tagach koronawirus.

Pokaż więcej

Przygotowują pismo dla FOZAiS w sprawie prac przy ruinach zamku

Urząd Miasta w Kamiennej Górze przygotowuje pismo do fundacji nakazujące wywiązanie się z zapisów umowy, która kończy się w bieżącym roku.Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska kamiennogórskiego ratusza zainstalował tablice informacyjne przy ruinach zamku Grodztwo. Przypominamy, że w ubiegłym roku burmistrz Janusz Chodasewicz spotkał się z zarządem Fundacji Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki (FOZAiS), która zajmuje się ruinami zamku w Kamiennej Górze. Od zaprezentowanego harmonogramu prac burmistrz uzależniał dalszą współpracę z FOZAiS. Zamek w Kamiennej Górze to jeden z wielu zabytków dolnośląskich, które skazane zostały na zagładę za swoje niemieckie…

Pokaż więcej

Zmarły cztery kolejne osoby zakażone koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że mamy 119 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 32 osób z woj. śląskiego, 19 osób z woj. dolnośląskiego, 16 osób z woj. wielkopolskiego, 14 osób z woj. małopolskiego, 10 osób z woj. lubelskiego, 7 osób z woj. świętokrzyskiego, 7 osób z woj. zachodniopomorskiego, 5 osób z woj. podlaskiego, 4 osób z warmińsko-mazurskiego, 3 osób z woj. podkarpackiego, 2 osób z woj. pomorskiego. Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci 4 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 64-letni mężczyzna hospitalizowany w Krakowie…

Pokaż więcej

Trzecia osoba zarażona koronawirusem w powiecie kamiennogórskim

Niestety mamy złe wieści. Jest już trzecia osoba w powiecie kamiennogórskim zarażona koronawirusem. Służby medyczne odnotowały trzecią osobę chorą na COVID-19 w powiecie. Jest to mężczyzna z Marciszowa. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamiennej Górze potwierdziła kolejny przypadek zarażenia. Więcej informacji w tagach koronawirus.

Pokaż więcej

Informacja Wojewody Dolnośląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Informacja Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego w związku z sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem (stan na 6 kwietnia, godz. 18:00). Na terenie województwa dolnośląskiego jest 488 potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce: 4413. Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego: liczba osób objętych kwarantanna lub izolacja – 4471, liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 2088, liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na COVID-19 – 270. Więcej informacji w tagach koronawirus.

Pokaż więcej

Pożar ściółki leśnej. Strażaków wsparł samolot gaśniczy

W dniu 6 kwietnia br. w okolicach Uniemyśla doszło do pożaru ściółki leśnej, spłonęło kilkadziesiąt arów młodnika bukowego. Strażacy mieli bardzo utrudniony dojazd i korzystali z pomocy samolotu Dromader (samolot rolniczy, jednak zdolny także do gaszenia pożarów), który dzisiaj gasił pożar w Nadleśnictwie Śnieżka. Pilot wykonał celny zrzut ponad 3 000 litrów wody, co znacząco pomogło w walce z żywiołem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pożar wznieciła osoba przebywająca w lesie, pomimo wprowadzonego zakazu. W akcji uczestniczyło 6 jednostek straży pożarnej, które zbudowały nitkę zasilającą. Wysoko w las po szlaku…

Pokaż więcej

Zmarło dziewięć kolejnych osób zakażonych koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że mamy 212 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 98 osób z woj. mazowieckiego, 42 osób z woj. wielkopolskiego, 14 osób z woj. łódzkiego, 12 osób z woj. podlaskiego, 11 osób z woj. dolnośląskiego, 8 osób z woj. małopolskiego, 7 osób z woj. śląskiego, 7 osób z woj. zachodniopomorskiego, 4 osób z woj. podkarpackiego, 4 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osób z woj. lubuskiego; 1 osoby z woj. lubelskiego, 1 osoby z woj. opolskiego. Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci 9…

Pokaż więcej