Czym jest dozór elektroniczny i jak się o niego starać?

W niektórych przypadkach kara więzienia może zostać zamieniona na dozór elektroniczny. SDE polega na odbywaniu kary poza więzieniem, a miejsce pobytu skazanego jest pod ścisłą kontrolą sądu i kuratora. Kiedy można się ubiegać o dozór elektroniczny? Czym jest dozór elektroniczny i jak się o niego starać? Jakie są warunki ubiegania się o SDE? Głównym celem kary pozbawienia wolności jest resocjalizacja skazanego. Ma on zrozumieć szkodliwość czynu, za który został ukarany oraz konieczność przestrzegania prawa, żeby w przyszłości nie popełnił już przestępstwa. Jednak nie zawsze konieczna jest odsiadka w więzieniu. W…

Pokaż więcej

Apel do mieszkańców o utrzymanie czystości

Po raz kolejny od naszych czytelników otrzymujemy wiadomość o wyrzucanych śmieciach na terenie Kamiennej Góry, szczególnie w okolicy Góry Parkowej. Z roku na rok jest coraz gorzej. To bardzo przykre, że nie zmieniły się u niektórych niechlubne nawyki wyrzucania odpadów gdzie popadnie. Po raz kolejny apelujemy o zachowanie czystości na terenach zielonych. Przypominamy, że dbałość o środowisko leży w interesie każdego kamiennogórzanina.

Pokaż więcej

Farma fotowoltaiczna w Kamiennej Górze?  

Ogłoszono przetarg na dzierżawę prawie 10 hektarowej działki przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. Mogą w nim wystartować podmioty zainteresowane budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej.  Przetarg odbędzie się 25 maja 2021 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze (sala nr 211).  Licytacja wysokości czynszu wystartuje od 90 tys. zł za każdy rok dzierżawy gruntu. Zaproponowano, aby okres dzierżawy wynosił 29 lat.   Szczegóły przetargu znajdziecie tutaj. Kilka podmiotów zainteresowanych lokalizacją farmy fotowoltaicznej przy ul. Lubawskiej oglądało już teren przyszłej inwestycji.  

Pokaż więcej

XXX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

28 kwietnia 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresiemiędzysesyjnym.4. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kamienna Góra,nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Leszczyńcu, gmina Kamienna Góra, – projekt uchwały w sprawie: przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz…

Pokaż więcej

Chronią miejskie lasy przed szkodnikami

Jak co roku dokonano przeglądu stanu drzewostanu w miejskich lasach. W ramach standardowych zabiegów związanych z gospodarką leśną należy usunąć niewielką część chorych drzew. Są to rośliny zasiedlone przez szkodniki owadzie. Miasto usuwa także wywroty i złomy.   Cięcia sanitarne są prowadzone w miejskich lasach: na Górze Parkowej, przy ul. Wiejskiej oraz na oś. Antonówka. Selekcję drzew zlecono specjaliście z zakresu leśnictwa i uzyskano niezbędne zezwolenia. Wycince podlegają wyłącznie chore sztuki. W sumie z miejskich zalesień do lipca bieżącego roku zostanie usuniętych ok. 173 m3 drewna.   – Jesteśmy zmuszeni…

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 370/13. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 370/13 o pow. 0,2281 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe. Działka zlokalizowana jest na obrzeżach wsi, poza główną linią zabudowy, przy lokalnej drodze asfaltowej; teren nieogrodzony, płaski, porośnięty trawą. Na terenie działki, wzdłuż jej zachodniej granicy, posadowione są trzy pojedyncze słupy betonowe z napowietrzną linią elektroenergetyczną Nn. Na środku znajduje się drewniany słup…

Pokaż więcej

Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Bolków-Kamienna Góra

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ). Obecnie na terenie budowy prowadzone są prace w zakresie dróg, gdzie wykonano usunięcie warstwy humusu – Sekcja I – TG km 38+800 – 39+800; 39+920-40+160. Sekcja II – TG km 46+200; 48+550 – 48+680, D10 km 0+080 – 0+240. Sekcja III – TG km 50+620 – 50+750. Wykonanie wykopów – Sekcja I – TG km 40+900 do 40+980 (wymiana gruntu). Sekcja II – TG km 47+250. Sekcja III – MOP_WSCH km…

Pokaż więcej

Wyremontują Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej IMGW-PIB rusza z projektem pod nazwą “Nowa Śnieżka”. W ciągu 4 lat dolny spodek, nazywany restauracyjnym, ma stać się miejscem spotkań wszystkich miłośników wędrówek, natury i Karkonoszy. Inwestycja może wynieść około 3.3 mln euro. Instytut zaplanował działania, dostosowując prace do możliwości ich wykonywania w sezonie letnim i zimowym. Przypominamy, że cały kompleks WOM Śnieżka składa się z trzech brył w formie dysków, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1.560 m2. Elementy budynku wykonano w konstrukcji mieszanej: żelbetowo-ceglanej i stalowo-żelbetowej oraz posadowiono na skale. Szkielety dysków powstały…

Pokaż więcej

Uruchomiono zbiórkę dla Gabinetu Weterynaryjnego “Doktor Wilczur”

Gabinet Weterynaryjny “Doktor Wilczur“ z Lubawki – jako jeden z nielicznych w okolicy, angażując środki własne i prywatny czas – pomaga dzikim zwierzętom, które wymagają leczenia i regeneracji. W większości przypadków udaje się wyprowadzić zwierzęta ze stanu agonalnego, wycieńczone i niedożywione, do stanu pełnej sprawności i sił. W 2020 roku Gabinetowi Weterynaryjnemu “Doktor Wilczur” udało się uratować ok. 70 dzikich zwierząt, zapewniając im nie tylko medykamenty i doraźną pierwszą pomoc, ale przede wszystkim dając schronienie, pożywienie i czas na pełną regenerację. Gabinet pomagając dzikim zwierzętom, angażuje środki własne, wykonując nieodpłatną…

Pokaż więcej

Uwaga na tymczasowe zmiany organizacji ruchu

GDDKiA poinformowała, że wykonawca na drogach dojazdowych do placu budowy planuje wprowadzać tymczasowe zmiany organizacji ruchu (TOR), które mogą powodować utrudnienia w ruchu. Oznacza to, że na drodze krajowej nr 5 będą pojawiać się nowe znaki drogowe, których do tej pory nie było. Wszystkie prace na realizowanym przy granicy z Czechami odcinku S3 postępują zgodnie z założonym harmonogramem. A niebawem rozpoczną się roboty związane z nasuwaniem obiektów inżynieryjnych. Intensywne zaopatrzenie budowy w niezbędne materiały było powodem wprowadzonej w tym tygodniu tymczasowej zmiany organizacji ruchu (TOR), ok. 2 km za Przedwojowem,…

Pokaż więcej

Zmiana organizacji pracy Wydziału Architektury i Środowiska

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze uprzejmie informuje, że od dnia 20 kwietnia 2021 roku do odwołania zmienia się organizację pracy Wydziału Architektury i Środowiska. Bezpośrednia obsługa klienta, możliwa jest po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizytyz pracownikiem merytorycznym Wydziału. Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska udzielają informacji telefonicznych od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-11:00 oraz w poniedziałki dodatkowo w godzinach od 15:00 do 16:30. Sprawy dotyczące ochrony środowiska telefon: 75 645 0 10775 645 0 106 Sprawy dotyczące architektury i budownictwa telefon: 75 645 0 10975 645 0 10875 645 0 110…

Pokaż więcej

Darmowy sprzęt rehabilitacyjny

Przypominamy, że mieszkańcy Kamiennej Góry mogą wypożyczać bezpłatnie specjalistyczny sprzęt w wypożyczalni, która znajduje się przy ulicy Mickiewicza 18. Do ich dyspozycji są wózki, chodziki, kule ortopedyczne i specjalne rowery trójkołowe. A to wszystko dzięki odzieży, którą oddajemy do specjalnych pojemników. Sprzęt dostępny w asortymencie wypożyczalni W wypożyczalni dostępne są wózki, które pomagają w przemieszczaniu się osobom niepełnosprawnym motorycznie, niebędącym w stanie samodzielnie chodzić. Do dyspozycji są także kule ortopedyczne, które wykorzystywane są przez osoby po doznanych urazach lub zabiegach operacyjnych, trwale niesprawnych ruchowo. Dają podparcie przy chodzeniu i pomagają…

Pokaż więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne – Roztopy

Ostrzeżenie meteorologiczne – pow. kamiennogórski Roztopystopień: 1prawdopodobieństwo: 80%Przebieg: Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący topnienie pokrywy śnieżnej. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Suma opadów deszczu do 10 mm/dobę. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h, z północnego wschodu. Ważne:Od: 2021-04-19 09:00Do: 2021-04-21 00:00 Źródło: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu.

Pokaż więcej

Rozpoczęto drążenie nawy zachodniej na portalu północnym

GDDKiA poinformowała, że 14 kwietnia br. rozpoczęły się roboty związane z drążeniem nawy zachodniej na portalu północnym tunelu TS-26 (Sady Górne). Przypominamy, że od marca wydrążono w nawie wschodniej ok. 43 metry kaloty. Prace postępują również na portalu południowym (Stare Bogaczowice), gdzie wydrążono w nawie wschodniej ok. 270 metrów, a w nawie zachodniej ok. 243 metry. Ze względów technologicznych oraz panujących warunków geologiczno-inżynierskich, nie ma możliwości drążenia tunelu w obu nawach jednocześnie, na czterech wlotach. Przypominamy, że drążony tunel TS-26 pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice będzie miał…

Pokaż więcej

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów klas I-III

Zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów klas I-III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “FLAGA, GODŁO, KONSTYTUCJA”. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia konkursowego i autorskiej pracy w terminie do 7 maja 2021 roku. Regulamin i karta zgłoszenia do konkursu dostępne tutaj.

Pokaż więcej

Dotacja dla Powiatu Kamiennogórskiego na remont drogi Czadrów-Krzeszów

Ponad 19 mln zł samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy na blisko 100 dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pieniądze trafią do 85 gmin i 24 powiatów w całym regionie, w tym do Czadrowa (208 404 zł) i Krzeszowa (54 180 zł). Środki przekazywane samorządom w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych będą przeznaczone na budowę, przebudowę lub remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, a także budowy zbiorników wodnych służących małej retencji. Dodatkowo, środki przeznaczone zostaną również na zadania związane z przeciwdziałaniem erozji…

Pokaż więcej

Działki przy ul. Wrzosowej sprzedane

Nie ustaje zainteresowanie działkami pod budownictwo jednorodzinne w Kamiennej Górze. Znów udało się bardzo korzystnie sprzedać sześć miejskich parceli przy ulicy Wrzosowej. Wszystkie znalazły nabywców znacznie powyżej ceny wywoławczej. Sześć działek budowlanych przy ul. Wrzosowej wg wyceny początkowej miało być warte 442 tys. zł. Ostatecznie nabywcy zapłacą 650 tys. zł. – To bardzo dobra wiadomość. Wartość miejskich gruntów nie maleje. Mieszkańcy inwestują i wiążą z Kamienną Górą życiowe plany – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. W okresie jesiennym Kamienna Góra planuje sprzedaż pięciu atrakcyjnych działek pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe przy nowej…

Pokaż więcej

Tunel przecinający pasmo Gór Wałbrzyskich i Kaczawskich jest coraz dłuższy

Postępują prace przy budowie drogi ekspresowej S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Tunele drogowe TS-26 i TS-32 Od grudnia trwa drążenie dłuższego tunelu drogowego TS-26, który przebija pasmo Gór Wałbrzyskich i Kaczawskich. Do 10 kwietnia br. na portalu południowym wydrążono: w nawie wschodniej ok. 270 metrów sztrosy (jest to środkowa część tunelu) i ok. 330 metrów kaloty (jest to górna część tunelu), a w nawie zachodniej ok. 243 metrów sztrosy i ok. 297 metrów kaloty. Od marca trwa także drążenie tego tunelu od strony północnej, gdzie wydrążono w nawie wschodniej…

Pokaż więcej

Wielki Piknik Patriotyczny w Krzeszowie

Przed nami Wielki Piknik Patriotyczny – wydarzenie połączone z VIII Zjazdem Motocyklowym oraz 60-leciem KGHM rozpocznie się w niedzielę, 9 maja o godz. 10 w Krzeszowie. Każdy zainteresowany będzie mógł obejrzeć jednoślady, wszystkim odwiedzającym zostaną udostępnione turystyczne trasy – z możliwością zwiedzenia strychu, wieży i podziemi Kościoła Klasztornego. Tradycyjnie o godz. 12:00 odbędzie się Msza Święta. Po Eucharystii o godz. 13:30 nastąpi otwarcie Wielkiego Pikniku Patriotycznego. Na placu przy krzeszowskiej bazylice odbędzie się koncert, a towarzyszyć mu będą warsztaty i inne atrakcje. Zapraszamy również do naszych galerii z wcześniejszych edycji.

Pokaż więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne – Opady śniegu i oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne – pow. kamiennogórski Opady śniegustopień: 2prawdopodobieństwo: 80%Przebieg: Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm, a na obszarach powyżej 500 m n.p.m. miejscami o 30 cm. Ważne:Od: 2021-04-15 09:00 Do: 2021-04-16 09:00 Oblodzeniestopień: 1prawdopodobieństwo: 70%Przebieg: Prognozuje się lokalnie zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna miejscami około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C. Ważne:Od: 2021-04-14 20:00 Do: 2021-04-15 03:00 Źródło: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych –…

Pokaż więcej

Wkrótce ruszy nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę pieca

26 kwietnia zacznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie dotacji na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na terenie Kamiennej Góry. Dokumenty będzie można składać do 30 kwietnia 2021 r. Wzory wniosków i formularze innych wymaganych dokumentów są dostępne na stronie kamiennagora.pl w zakładce „wyróżnione aktualności”. Znajdziecie tam również Państwo zapis wideokonferencji z operatorem projektu, w którym padają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.   Dokumenty konieczne do uzyskania dotacji będzie można składać w sali gimnastycznej byłego gimnazjum przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze w…

Pokaż więcej

Rząd przedłuża obowiązujące obostrzenia do 25 kwietnia

Rząd przedłuża obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 25 kwietnia z wyjątkiem hoteli, które będą zamknięte do 3 maja włącznie. 19 kwietnia zostaną otwarte żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Rząd dopuszcza także możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Od najbliższego poniedziałku możliwe będzie także uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób. Hotele – obiekty noclegowe pozostają zamknięte do 3 maja włącznie. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych – np.…

Pokaż więcej

Koleje Dolnośląskie wstrzymują start sezonowych połączeń do Czech

W wyniku obowiązujących ograniczeń epidemicznych w Polsce i Czechach, Koleje Dolnośląskie zdecydowały o wstrzymaniu sezonowych połączeń kolejowych przez przejście graniczne Mieroszów – Meziměstí. Pociągi wyjadą na popularną linię do czeskiego Adrspachu najwcześniej 21 maja. Cieszące się ogromną popularnością sezonowe połączenia do Czech pierwotnie miały wrócić na trasę od 24 kwietnia. Koleje Dolnośląskie w porozumieniu w Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – organizatorem przewozów kolejowych w regionie, zdecydowały o przesunięciu terminu ich uruchomienia,. Decyzja to efekt obowiązujących po obu stronach granicy ograniczeń epidemicznych. Co więcej bezterminowo zamknięte pozostają popularne atrakcje turystyczne w…

Pokaż więcej

Nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej i drogownictwa

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej i drogownictwa. Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu,  w terminie do 23 kwietnia 2021 roku (decyduje data wpływu do urzędu). Więcej szczegółów tutaj.

Pokaż więcej

Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Bolków-Kamienna Góra

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ). Obecnie na budowie trwają roboty związane z branżą drogową polegające na usunięciu humusu – Sekcja I – TG km 39+200 – 39+800; 39+900 – 40+160; 40+600 – 40+700. Sekcja II – TG km 45+980 – 46+020; 47+600 – 47+700. Wykonaniu wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych – Sekcja II – TG km 47+330 – 47+460. Sekcja III – MOP_WSCH km 50+340, D14 km 1+125 – 1+260. Wykonaniu nasypów – Sekcja I…

Pokaż więcej

Wyższe koszty windykacji zaległości podatkowych

Wzrastają koszty postępowania windykacyjnego w samorządach. Zmiany są związane z nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie w lutym tego roku.   Mogą mieć one duże znaczenie dla mieszkańców będących płatnikami podatków lokalnych: rolnego, leśnego, od środków transportowych i nieruchomości.   W przypadku wystąpienia zaległości wyższych niż łącznie 116 zł (dziesięciokrotność kosztów upomnienia) lub gdy okres od upływu przedawnienia jest krótszy niż 6 miesięcy, gmina ma OBOWIĄZEK wdrożenia działań windykacyjnych.   Zaczynają się one od przesłania upomnienia. Jeśli taka informacja o zadłużeniu nie spowoduje uregulowania długu,…

Pokaż więcej

Śmiecisz? Licz się z grzywną do 500 zł

Miejskie fotopułapki zarejestrowały dwóch mieszkańców porzucających lodówkę przy pojemnikach w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki w Kamiennej Górze.    Ich zdjęcia (z widocznymi twarzami) miasto będzie zmuszone przekazać policji, jeśli do piątku 16 kwietnia nie zabiorą jej do PSZOK-u, gdzie powinny trafiać tego typu urządzenia.     Pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane przez policję. Według art. 75 Kodeksu Wykroczeń grozi za to do 500 złotych grzywny. 

Pokaż więcej

Trwa remont mostu w Bukówce

Przypominamy, że trwa remont mostu w ciągu DW 369 w miejscowości Bukówka (gm. Lubawka). Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Na obiekcie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. W ramach zadania zostaną wykonane m.in. nowe kapy chodnikowe, zostanie wymieniona izolacja i nawierzchnia asfaltowa. Ogólny stan techniczny mostu był zły. Obiekt posiadał m.in. liczne zacieki i zawilgocenia, uszkodzoną izolację, ubytki spoinowania kamiennych elementów sklepienia, niedostateczny stan belek podporęczowych oraz balustrad, w których beton uległ znacznej degradacji. Remont obiektu realizuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK). Prace mają zostać zakończone w lipcu br. Więcej o…

Pokaż więcej

245 tysięcy złotych dla kamiennogórskich klubów sportowych

Rozstrzygnięto konkurs na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w Kamiennej Górze. Pieniądze trafią do siedmiu klubów i organizacji. Kamiennogórski Klub Sportowy OLIMPIA na realizację zadania publicznego „Łączy nas piłka nożna” otrzymał 70 000 zł; Klubowi Sportowemu „Contender” Kamienna Góra na realizację zadania publicznego „Szkolenie i udział w zawodach sportowych mieszkańców gminy miejskiej Kamienna Góra w zakresie sportów walki” przyznano 45 000 zł dotacji; Kamiennogórska Akademia Piłkarska na realizację zadania publicznego „Organizacja zajęć piłki nożnej i turniejów dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat”…

Pokaż więcej

Odkryto sztolnię w drążonym tunelu w ciągu S3

Przypominamy, że w drążonym tunelu w ciągu drogi S3 doszło do niespodziewanego odkrycia starej sztolni, o czym informowaliśmy tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z poniższym komunikatem GDDKiA. Przed kilkoma dniami, w czasie drążenia tunelu TS-26, w rejonie Starych Bogaczowic, w odległości ok. 300 metrów, w jednej z naw natrafiono na niezidentyfikowane wyrobisko górnicze (sztolnię), o przebiegu północny wschód – południowy zachód. Kierunek przebiegu sztolni, w stosunku do kierunku drążenia tunelu jest zbliżony do prostopadłego. Sztolnia jest o wymiarach: szerokość ok. 1,5 m i wysokości ok. 2 m. Spąg sztolni…

Pokaż więcej

Przygotowują punkt szczepień masowych w Kamiennej Górze

Trwają przygotowania do uruchomienia punktu szczepień masowych w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Chodasewicz spotkał się w tej sprawie z wicewojewodą Jarosławem Kresą. W spotkaniu uczestniczyła również prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Barbara Kosak. – Punkty szczepień masowych powstają przy większych ośrodkach miejskich w całej Polsce. Takie miejsce powinno powstać również w Kamiennej Górze. Wszystko zależy, czy Narodowy Fundusz Zdrowia da nam zielone światło – mówi burmistrz Chodasewicz. – Mam nadzieję, że uda się pokonać wszystkie ograniczenia, głównie związane z personelem obsługującym i rozpoczniemy masowe szczepienia w mieście – dodaje burmistrz. Punkty…

Pokaż więcej

Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Bolków-Kamienna Góra

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ). Obecnie na budowie w branży drogowej trwają prace związane usunięciem humusu – Sekcja I – TG km 39+280 – 39+500; 39+900 – 40+160; 40+840 – 40+960, Sekcja II – TG km 45+900 – 45+980, D6 km 1+680 – 2+100.Wykonaniem wykopów – Sekcja III – MOP_WSCH km 50+340; 50+540,D14 km 1+125 – 1+260. Wykonaniem nasypów – Sekcja III – MOP_WSCH W7 PP9-PP14.Stabilizacją podłoża pod nasyp – Sekcja II – TG km 45+620…

Pokaż więcej

Odkryto tajemniczą sztolnię przy budowie drogi S3

Grupa Eksploracyjna Miesięcznika Odkrywca (GEMO) poinformowała, że podczas drążenia tunelu TS-26 w Starych Bogaczowicach doszło do niespodziewanego odkrycia starej sztolni. Drążony tunel przeciął sztolnię na dwa kawałki. Jeden odcinek jest drożny i dość długi, drugi z odcinków najprawdopodobniej został zawalony. GEMO informuje, że w dostępnym chodniku widoczne są tory. Z początkiem przyszłego tygodnia ma zostać wykonana wizja lokalna. Do tematu wrócimy. Przypominamy, że drążony tunel TS-26 pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice będzie miał długość ok. 2300 metrów. Będzie to najdłuższy tunel w Polsce drążony w skale. Obiekt…

Pokaż więcej

Lokal mieszkalny w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 21,25 m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. F. Chopina 8.  Przetarg odbędzie się 18 maja 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.  Cena wywoławcza lokalu użytkowego z 61/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 35 000,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 3500,00 zł do dnia 11 maja 2021 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000…

Pokaż więcej

Lokal użytkowy w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 74,78 m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. Słowiańskiej 5.  Przetarg odbędzie się 13 maja 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.  Cena wywoławcza lokalu użytkowego z 26,3% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 69 500,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 7000,00 zł do dnia 6 maja 2021 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652…

Pokaż więcej

Lokal użytkowy w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 29,85 m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. L. Waryńskiego 8-10. Przetarg odbędzie się 11 maja 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.  Cena wywoławcza lokalu użytkowego z 6,0% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 30 000,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 3000,00 zł do dnia 4 maja 2021 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627…

Pokaż więcej

Pomoc dla samotnych osób przebywających na kwarantannie

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń i umów się z wolontariuszem. Ania, Kuba, Marcin i Ula są gotowi pomóc i czekają na kontakt. Ania – 667 155 659Kuba – 570 874 854Marcin – 576 345 480Ula – 510 926 780 Pandemia uwięziła w domach wielu mieszkańców Kamiennej Góry. Jeśli chcesz ich wesprzeć, dołącz do samopomocy sąsiedzkiej. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: agata.twardowska@kamiennagora.pl

Pokaż więcej

Przerwy techniczne wyciągów na Kopę i na Szrenicę

Zespół Karkonoskiego Parku Narodowego poinformował, że kwiecień to miesiąc przeglądów technicznych wyciągów w Karpaczu i Szklarskiej Porębie. Do dnia 30 kwietnia trwa przerwa techniczna wyciągu na Szrenicę w Szklarskiej Porębie. Wyciąg na Kopę w Karpaczu rozpocznie funkcjonowanie 24 kwietnia 2021 roku. Należy uwzględnić zamknięcia wyciągów w planach górskich wycieczek.

Pokaż więcej

Rząd przedłuża obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia

Rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia. Handel – ograniczenia Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną zamknięte. Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni. W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób:   1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2, 1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2. Kult religijny – w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób – na 1 osobę musi przypadać…

Pokaż więcej

Program wymiany źródeł ciepła – wideokonferencja

Zapraszamy na wideokonferencję na temat dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania w ramach projektu pn. “Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”. Spotkanie mieszkańców miasta i gminy Kamienna Góra z operatorem programu odbędzie się 13 kwietnia o godzinie 16:00. Przeprowadzone zostanie w trybie on-line na kanale „Kamienna Góra” w serwisie YouTube. Zapis wideokonferencji będzie dostępny na stronie internetowej miasta Kamienna Góra oraz gminy wiejskiej…

Pokaż więcej

Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia – Życzenia

W środę 7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Jest on obchodzony w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. W tym roku święto ma szczególny charakter ponieważ pracownicy służby zdrowia walczą z pandemią koronawirusa. Z okazji święta składamy wszystkim pracownikom służby zdrowia najlepsze życzenia i pragniemy podziękować za Państwa codzienną pracę, trud podejmowany na rzecz dobra pacjentów oraz zaangażowanie towarzyszące wypełnianiu obowiązków w tym trudnym okresie pandemii.

Pokaż więcej

Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Kamienna Góra – wnioski do pobrania

Od 10 maja będzie można złożyć wniosek na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Dotacje można otrzymać na inwestycje w domach jednorodzinnych i mieszkaniach na terenie gminy Kamiennej Góry. Mogą się o nią ubiegać właściciele i najemcy nieruchomości. Wnioski można pobrać tutaj. Na dokumenty gmina czeka do 14 maja 2021 r. Będzie je można złożyć w holu Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 (wejście od strony Banku Spółdzielczego) w godz. 9:00 – 15:00.

Pokaż więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów w gminie Kamienna Góra

Urząd Gminy Kamienna Góra organizuje tzw. „wystawkę” tj. zbiórkę następujących odpadów z terenu nieruchomości: mebli domowych (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki itp.) elementów wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry itp.) mebli ogrodowych (drewnianych i z tworzyw sztucznych) wózków opon (wyłącznie z samochodów osobowych) sprzętu sportowego (rowery, narty, sanki, gry itp.) zabawek dużych rozmiarów dużych odpadów plastikowych (doniczki, wiadra, skrzynki itp.) metale (złom, puszki) zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt audio wizualny, urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia komputerowe, narzędzia elektryczne i elektroniczne) i innych tym podobnych przedmiotów ODBIÓR ODBĘDZIE SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO TERMINARZA: 12.04.2021 r.…

Pokaż więcej