Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego w SP2 Kamienna Góra

We wtorek, 18 stycznia na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze przeprowadzono Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021, przeniesione za zgodą włodarzy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z grudnia 2021 r., w związku z przejściem szkół podstawowych na nauczanie zdalne od 20 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r., na okres zbieżny z powrotem uczniów do nauczania stacjonarnego, co nastąpiło 10 stycznia bieżącego roku. Organizatorzy mieli nadzieję na zorganizowanie podsumowania udanego sezonu turystycznego w reprezentacyjnej Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza, jednak obostrzenia obowiązujące na terenie kamiennogórskich szkół podstawowych po powrocie…

Pokaż więcej

Nieruchomość w Domanownie na sprzedaż

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Domanowie, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 73/3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Domanów, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 73/3 o pow. 0,2281 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe. Działka zlokalizowana jest na wzniesieniu, przy drodze gruntowej ok. 50 m od lokalnej, bardzo stromej drogi asfaltowej; teren nieogrodzony, nachylony w kierunku południowym. Działka bez uzbrojenia, jedynie w zasięgu sieci energetycznej i telefonicznej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27.000,00…

Pokaż więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne – Oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne – pow. kamiennogórski Oblodzenie stopień: 1 prawdopodobieństwo: 80% Przebieg: Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza po południu obniży się do -2°C; -1°C, temperatura przy gruncie do około -2°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się przez następną dobę. Ważne: Od: 2022-01-20 10:00 Do: 2022-01-20 17:00 Źródło: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu.

Pokaż więcej

Tak po modernizacji ma wyglądać dawna szkoła przy ul. Lubawskiej

W ubiegłym roku miasto zleciło przygotowanie projektu przebudowy budynku dawnej szkoły przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. W budynku ma powstać miejski żłobek, przedszkole oraz Dom Dziennego Pobytu dla kamiennogórskich seniorów.Urząd miasta pozyskał na razie 2,5 mln złotych dotacji na wskazany projekt. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace mają być realizowane w miarę pozyskiwania kolejnych środków. Koszt modernizacji oszacowano na 12 – 15 mln zł. Jak wygląda obecnie obiekt prezentowaliśmy tutaj.

Pokaż więcej

Czujnik jakości powietrza

Informujemy, że w prawym bloku portalu Relacje Regionalne został zainstalowany widget odczytujący w czasie rzeczywistym jakość powietrza, temperaturę, ciśnienie, wilgotność i prędkość wiatru. Czujnik został zamontowany na budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów (gm. Kamienna Góra). Przypominamy, że urządzenie Airly zakupiła Gmina Kamienna Góra w ramach programu „Czyste Powietrze”. Czujnik jakości powietrza odczytuje w czasie rzeczywistym parametry: PM1, PM2.5, PM10, temperaturę, ciśnienie, wilgotność i prędkość wiatru. Aktualna jakość powietrza jest prezentowana za pomocą koloru, o zanieczyszczeniu ze średniej pomiarów z ostatniej godziny. Od koloru zielonego, który świadczy o tym, że…

Pokaż więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne: powiat kamiennogórski. Silny wiatr stopień: 1 prawdopodobieństwo: 80% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 45 km/h, miejscami w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ważne: Od: 2022-01-20 09:00 Do: 2022-01-20 18:00 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu.

Pokaż więcej

XLIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

26 stycznia 2022 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XLIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. 4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami. 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/312/21 Rady Miasta Kamienna Góra…

Pokaż więcej

XXXIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

26 stycznia 2022 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze. 5. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra planowanych na rok 2022.…

Pokaż więcej

Przerwa techniczna – Wydział Geodezji

Z uwagi na konieczność wykonania prac technicznych związanych z systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego informujemy, że w dniach 20-25 stycznia br. nie będzie możliwości korzystania z tych systemów tj. udostępniania i sprzedaży dokumentów z ewidencji gruntów i budynków oraz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pokaż więcej

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowiska

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. inwestycji. Wymagania niezbędne: -wykształcenie wyższe, -co najmniej 3-letni staż pracy, -obywatelstwo polskie, -pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, -brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, -nieposzlakowana opinia, -stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, -znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku. Więcej informacji tutaj. Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. organizacyjnych i archiwum…

Pokaż więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne – Oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne – pow. kamiennogórski Oblodzenie stopień: 1 prawdopodobieństwo: 75% Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu i krupy śnieżnej, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -5°C do -3°C. Ważne: Od: 2022-01-17 17:00 Do: 2022-01-18 09:00 Źródło: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu.

Pokaż więcej

Kamiennogórski klub Contender rusza z galą CFN6

Miłośników MMA informujemy, że już niebawem gala mieszanych sztuk walki CFN6, organizowana przez kamiennogórski klub Contender. Tym razem to wielkie sportowe widowisko odbędzie się w marcu w Jeleniej Górze. Reportaż z wydarzenia oczywiście będzie można obejrzeć na naszym portalu. Niebawem więcej szczegółów. Więcej na temat sportów walki i zawodników z naszego regionu w tagach MMA. Zobacz, jak wyglądały wcześniejsze gale:

Pokaż więcej

Pół miliona złotych na cyberbezpieczeństwo w urzędzie

Urząd miasta w Kamiennej Górze przeznaczy ponad pół miliona złotych na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Samorząd pozyskał dotację w ramach rządowego programu Cyfrowa Gmina. – Zmiany technologiczne w zakresie cyberbezpieczeństwa postępują dynamicznie. Urządzenia i oprogramowanie dość szybko się starzeje. Naszym celem jest modernizacja i wymiana elementów infrastruktury informatycznej. Działania te wpłyną pozytywnie na wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia płynące z sieci – mówi burmistrz Janusz Chodsewicz. Planowany rozwój cyfrowych usług tj. systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz eDoręczeń wymagają zakupu urządzeń takich jak skanery i urządzenia wielofunkcyjne. Konieczna jest także…

Pokaż więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne: powiat kamiennogórski. Silny wiatr stopień: 2 prawdopodobieństwo: 90% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 115 km/h, z zachodu i północnego-zachodu. Najsilniejsze porywy towarzyszyć będą przemieszczającemu się od północy aktywnemu frontowi atmosferycznemu, na którym występować będą lokalne burze. Uwagi: Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia. Ważne: Od: 2022-01-17 11:47 Do: 2022-01-17 17:00 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu.

Pokaż więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne: powiat kamiennogórski. Silny wiatr stopień: 1 prawdopodobieństwo: 90% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu. Najwyższe porywy wiatru prognozowane są w pierwszej połowie dnia. Uwagi: Możliwość podwyższenia stopnia ostrzeżenia Ważne: Od: 2022-01-17 06:00 Do: 2022-01-17 17:00 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu.

Pokaż więcej

63. rocznica utworzenia Karkonoskiego Parku Narodowego

Dzisiaj (niedziela, 16 stycznia) przypada 63. rocznica utworzenia Karkonoskiego Parku Narodowego. Przypominamy, że Park utworzono 16 stycznia 1959 roku. Powierzchnia Parku wynosi ponad 5951 ha (stan na 1 stycznia 2016 roku). Park posiada 112 km szlaków turystycznych pieszych, są także szlaki narciarskie, w tym 17 km nartostrad. Część szlaków pieszych udostępniono dla rowerzystów. W szczytowe partie prowadzą dwie kolejki linowe (Szrenica, Kopa), zimą zaś funkcjonuje 10 wyciągów dla narciarzy. W Parku występuje ponad tysiąc gatunków roślin oraz wiele gatunków zwierząt leśnych. Źródło: wikipedia

Pokaż więcej

Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Kamienna Góra-Lubawka

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa). W pierwszym tygodniu 2022 roku na terenie budowy pracowało średnio 105 jednostek sprzętowych (koparki, spycharki, równiarki, wozidła, dźwigi, walce, betonowozy, podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 904 osoby. W zakresie robót drogowych na obszarze węzła Kamienna Góra Północ, węzła Kamienna Góra Południe, węzła Lubawka, oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych nie prowadzono robót. W zakresie robót mostowych: WS-40: Demontaż awanbeka strona prawa i lewa – 50%. WS-41: Zbrojenie płyty ustroju nośnego segment…

Pokaż więcej

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kamiennej Górze. W świetlicy wiejskiej w Opawie (gm. Lubawka) odbył się dzisiaj (sobota, 15 stycznia) Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kamiennej Górze. Prezesem Zarządu ponownie został Jan Kasprzyk. Wiceprezesami Zarządu zostali Ryszard Migdalski i Jerzy Skiba. Foto użyczone

Pokaż więcej

Młodszy inspektor Tomasz Kościcki przechodzi do Wałbrzycha

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze młodszy inspektor Tomasz Kościcki od poniedziałku, 17 stycznia obejmie obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu nadkomisarza Krzysztofa Lewandowskiego. Na nowym stanowisku w Wałbrzychu zastąpi młodszego inspektora Mariusza Kucharczyka, który przechodzi na zasłużoną emeryturę. Gratulujemy.

Pokaż więcej

Zderzenie czołowe dwóch pojazdów

Na drodze Chełmsko Śląskie – Uniemyśl doszło dzisiaj (piątek, 14 stycznia) około godz. 16:30 do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych. Droga była zablokowana. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu Audi z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadący samochód osobowy marki Volkswagen, którym jechała 43-letnia kobieta z nastolatkiem. Działający na miejscu zespół ratownictwa medycznego zdecydował, aby przewieźć poszkodowaną kobietę i nastolatka do szpitala na badania. Fot. KPP Kamienna Góra

Pokaż więcej

Ferie z ekonomią w Szkole Podstawowej w Marciszowie

Szkoła Podstawowa z gminy Marciszów znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie zadań NBP i roli pieniądza. „Ferie z ekonomią” to projekt adresowany do uczniów 7. i 8. klas podstawowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wspólnie ze studentem kierunku ekonomicznego. I etap projektu realizowany jest podczas…

Pokaż więcej

Dotacja dla kamiennogórskich szkół podstawowych

Prawie 450 tys. złotych na zajęcia pozalekcyjne w kamiennogórskich szkołach podstawowych. Miejski projekt „Kamiennogórscy uczniowie łączą współczesność z tradycją” uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski w ramach pomocy na niwelowanie negatywnych skutków wywołanych pandemią Covid-19. Na Dolnym Śląsku rozdysponowano z tej puli 35,5 miliona złotych. Do Kamiennej Góry trafi dotacja w wysokości 380 tys. złotych. Cały projekt będzie kosztował prawie 450 tys. złotych. Jego realizacją zajmuje się Centrum Obsługi Jednostek i miejskie szkoły podstawowe. Projekt rozpocznie się w marcu tego roku i potrwa 12 miesięcy. Jego działania…

Pokaż więcej

Marciszów podsumował inwestycje na terenie gminy

Urząd Gminy Marciszów podsumował inwestycje gminne zrealizowane w 2021 roku, które opiewały na kwotę ponad 3 mln złotych. Większość z wykonanych inwestycji prezentowaliśmy na naszym portalu tutaj. Można je również obejrzeć na stronie Urzędu Gminy tutaj, a są to: 1. Utwardzono betonową kostką plac w centralnym miejscu Sędzisławia. Koszt inwestycji 28 614,10 zł. 2. Zakupiono nowy ciągnik marki MTZ 1221.3. z napędem na 4 koła o mocy 136 KM oraz nową posypywarkę i pług do odśnieżania. Wartość zakupu pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym i sprzętem do zimowego utrzymania wyniosła około…

Pokaż więcej

Pożyczka Antyinflacyjna

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze informuje, że Agencja Rozwoju Przemysłu S.A – Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu wspiera przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego i opolskiego. Od dnia 04.01.2022 r. dostępny jest nowy rodzaj finansowania – Pożyczka Antyinflacyjna: przeznaczona na łagodzenie skutków inflacji, obrotowa na finansowanie bieżącej działalności: zwiększonych kosztów zakupu surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu, inwestycyjna przeznaczona na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji: zwiększonych kosztów inwestycji. Komplet wniosków oraz potrzebnych informacji dla Pożyczki Antyinflacyjnej dostępny jest pod linkiem: Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. https://arp.pl/pl/dla-biznesu/finansowanie/pozyczka-antyinflacyjna-z-gwarancja-efg/ Na zainteresowanych…

Pokaż więcej

Dzień Babci i Dziadka w kamiennogórskim CK

Zapraszamy na uroczystość obchodów Dnia Babci i Dziadka, która odbędzie się 21 stycznia o godz. 17 w kamiennogórskim Centrum Kultury. Na scenie sali widowiskowej wystąpią sekcje funkcjonujące w Centrum Kultury: • Klub Tańca Towarzyskiego „Fraszka” • Grupa teatralna „Burza” • Sekcja wokalna „Nutki Kawki” Wstęp wolny – liczba miejsc ograniczona. Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz ograniczoną liczbę miejsc prosimy o odbiór bezpłatnych wejściówek na wydarzenie. Zaproszenia do odbioru w Impresariacie Centrum Kultury ul. Tadeusza Kościuszki 4.

Pokaż więcej

Zespół Wspólna Wędrówka zagra w krzeszowskiej bazylice

W niedzielę, 16 stycznia w krzeszowskiej bazylice odbędzie się kolejny koncert. Tym razem kolędy wykona zespół Wspólna Wędrówka. Soliści zespołu są członkami Związku Polaków na Białorusi i Klubu Miłośników Kultury Polskiej i Białoruskiej w Mińsku, wszyscy mają polskie korzenie. Artyści wystąpią na Mszach Świętych o godz. 10, 12 i 17 w niedziele 16 stycznia 2022 roku. Zespół jest laureatem wielu międzynarodowych festiwali w Polsce i na Białorusi. W sierpniu ubiegłego roku zespół przyjechał na koncerty do Polski i zmuszony został do pozostania w Polsce na czas nieokreślony z powodu sytuacji…

Pokaż więcej

Urząd miasta zachęca do płacenia podatków w Kamiennej Górze

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) to ważne źródło pieniędzy w budżecie Kamiennej Góry. Zachęcamy, by płacić podatki w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Dzięki nim realizujemy inwestycje publiczne w mieście. Finansujemy: rozwój infrastruktury, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i oświatę. Według przepisów miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Kamiennej Górze, wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać w Kamiennej Górze. Jak rozliczyć podatek w mieście, w którym mieszkamy,…

Pokaż więcej

30. Finał WOŚP w Kamiennej Górze

Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gramy dla okulistyki dziecięcej. Zagrać może każdy, a jak to zrobić? Można uczestniczyć w kweście, wpłacając wolontariuszom lub do wirtualnej eSkarbonki, licytując na aukcjach Allegro lub ofiarując dar od serca na licytację. Kamiennogóraski Sztab #6294 będzie prowadził, w Państwa imieniu, licytację ofiarowanych darów podczas 30. Finału w niedzielę, 30 stycznia w siedzibie sztabu w Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Przedmioty i dary na licytację można przynosić do Centrum Kultury przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Kamiennej Górze do 26 stycznia br.

Pokaż więcej

Przebudowa hali sportowej w Kamiennej Górze zakończona

Prace modernizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 zostały zakończone. Jej otwarcie zaplanowano na 31 stycznia 2022 roku. Postęp prac budowlanych prezentowaliśmy na naszym portalu tutaj. Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego można obejrzeć tutaj. W niegdyś jednokondygnacyjnej hali powstało nowe piętro. Duża sala z boiskiem znajduje się na drugiej kondygnacji, a parter pomieścił dwie mniejsze sale do ćwiczeń. W przybudówkach zostały ulokowane szatnie i sanitariaty oraz trybuna dla widzów. Modernizacja kosztowała ponad 5 mln złotych. Środki pochodziły z budżetu miasta oraz z dotacji z Ministerstwa Sportu. Z…

Pokaż więcej

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła – schemat postępowania

Schemat postępowania dot. realizacji projektu „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze gminy Czarny Bór, gminy miejskiej Kamienna Góra, gminy Kamienna Góra, gminy Stare Bogaczowice oraz uzdrowiskowej gminy miejskiej Szczawno-Zdrój”. Dokumenty do pobrania dostępne tutaj.

Pokaż więcej

Poszukujemy właściciela psa

Pilnie poszukujemy właściciela, opiekuna psa błąkającego się od kilku dni w miejscowości Pustelnik (gm. Marciszów). Ostatnio był widziany w okolicach budynku mieszkalnego nr 19. Wizualnie zwierzę jest w dobrym stanie. Właściciel, opiekun lub osoby mogące pomóc w ustaleniu właściciela, opiekuna psa są proszone o kontakt z Urzędem Gminy w Marciszowie. Telefon kontaktowy 75 74 10 208 lub 75 74 10 294 (wew. 30).

Pokaż więcej

Armand Winiarski nowym dyrektorem PUP w Kamiennej Górze

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze został wybrany Armand Winiarski. Uzasadnienie dokonanego wyboru:Armand Winiarski spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz ma wiedzę i doświadczenie niezbędne do zajmowania w/w stanowiska, co potwierdziła rozmowa kwalifikacyjna. Przypominamy, że dotychczasowa dyrektor Teresa Ceremuga przeszła na zasłużoną emeryturę, o czym informowaliśmy tutaj.

Pokaż więcej

Kamiennogórzanin Sławomir Skoneczny w drużynie Maryli Rodowicz

Podczas wczorajszego (sobota, 8 stycznia) odcinka talent-show The Voice Senior udział wziął 60-letni kamiennogórzanin Sławomir Skoneczny, właściciela Zajazdu Zachęta w Kamiennej Górze, co zapowiadaliśmy na naszym portalu. Wspólnie z innymi zdolnymi wokalistami z Polski stanął przed szansą odwrócenia trenerskich foteli i dołączenia do muzycznego talent-show. Kamiennogórzanin świetnie wykonał przebój Mroza i Tomsona z 2014 roku „Jak Nie My To Kto„. Fotele odwrócili wszyscy jurorzy: Witold Paszt, Alicja Majewska, Maryla Rodowicz i Piotr Cugowski. Kamiennogórzanin spełniając swoje muzyczne marzenie, zdecydował, że jego trenerką zostanie Maryla Rodowicz. Przypominamy, że program The Voice…

Pokaż więcej

Już w sobotę kamiennogórzanin Sławomir Skoneczny w The Voice Senior

Przypominamy, że w talent-show „The Voice Senior„ będziemy mogli zobaczyć kamiennogórzanina Sławomira Skonecznego, właściciela Zajazdu Zachęta w Kamiennej Górze. Emisja odcinka z kamiennogórzaninem odbędzie się w sobotę, 8 stycznia. Przypominamy, że program „The Voice Senior„ jest emitowany na TVP2 w soboty o godz. 20 i 21. Program to doskonała okazja dla muzykalnych seniorów do realizacji swoich marzeń o występie na wielkiej scenie. Każdy sezon „The Voice Senior” składa się z trzech etapów. Pierwszy to „Przesłuchania w ciemno”, w których każdy z trenerów musi skompletować swoją 6-osobową drużynę. Następnie odbywają się…

Pokaż więcej

Sporządzono mapę niebezpiecznych punktów na kamiennogórskich ulicach

Do wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz do kamiennogórskiego starostwa przesłano informacje o niebezpiecznych punktach, które znajdują się na ulicach pozostających w zarządzie tych instytucji. – W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców oraz postulatami radnych dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa zwróciłem się do zarządców dróg o m.in. doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych – mówi Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry. – Chodzi np. o „pasy” na drodze wojewódzkiej przy ul. Wałbrzyskiej 15 w rejonie Kościoła Zielonoświątkowego – dodaje burmistrz. Poproszono także o doświetlenie przejść przy…

Pokaż więcej

Lokal użytkowy na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 29,85 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. L. Waryńskiego 8-10. Przetarg odbędzie się 15 lutego 2022 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza lokalu użytkowego z 60/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 26 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2600,00zł do dnia 8 lutego 2022 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020…

Pokaż więcej

Lokal użytkowy na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 26,49 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Młyńskiej 1. Przetarg odbędzie się 15 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza lokalu użytkowego z 41/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 45 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 4500,00 zł do dnia 8 lutego 2022 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020…

Pokaż więcej

Grupa referendalna zbiera podpisy

Grupa referendalna, która zdecydowała rozpocząć procedurę referendalną, w sprawie odwołania burmistrz Lubawki przed upływem kadencji informuje, że ruszyła zbiórka podpisów. Chętni do złożenia podpisu są proszeni o kontakt telefoniczny pod nr 604 418 661. Przypominamy, że to kolejna inicjatywa mieszkańców gminy Lubawka, aby burmistrz Ewa Kocmba została odwołana ze swojego stanowiska przed upływem kadencji. Podczas przeprowadzonego dwa lata wcześniej referendum zabrakło wymaganej frekwencji ponad 30%, o czym informowaliśmy tutaj. Co zdecydowało, że ponownie postanowiono wziąć na siebie ciężar przygotowania kolejnego referendum, wyjaśnione zostało na stronie lubawka.info tutaj.

Pokaż więcej

Żywa Szopka Bożonarodzeniowa dobiegła końca

Szopka Bożonarodzeniowa przy kościele pw. Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim, której bohaterami były żywe zwierzęta, dobiegła końca. Po Orszaku Trzech Króli i wspólnym kolędowaniu wylicytowano jednego z królików za kwotę 100 zł. W puszce znajdującej się przy stajence uzbierano kwotę 3 320 zł. Przypominamy, że wszystkie zebrane środki zostaną wykorzystane na odnowienie ścian Kaplicy św. Anny, o czym informowaliśmy tutaj. Organizator dziękuje zaprzyjaźnionym gospodarstwom za użyczenie zwierząt. Wszystkim uczestnikom Orszaku Trzech Króli za zaangażowanie i piękną oprawę uroczystości, jak również wspólne kolędowanie.

Pokaż więcej

MOPS przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku osłonowego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Do pobrania Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy Dokumenty można składać w pokoju nr 10 i 12 w siedzibie MOPS przy alei Wojska Polskiego 1 w godz. od 7:30 do 15:30. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 645 38 08 oraz 75 645 38 09 lub na infolinii 022 369 14 44. O wsparcie mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500…

Pokaż więcej

Nieruchomość do oddania w najem

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 4 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.marciszow.pl, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej