Trwają prace konserwacyjne rzeki Zadrna na odcinku Czadrów-Krzeszów

Przypominamy, że na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzone są prace konserwacyjne rzeki Zadrna na odcinku Czadrów-Krzeszów. Konserwacja rzeki pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu. Wśród zaplanowanych prac znajduje się: Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia Mechaniczne rozdrobnienie krzaków oraz gałęzi Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów Wygrabienie wykoszonych porostów Ręczne usuwania namułu Wycinka drzew zgodnie z metodą określoną w przedmiarze robót, pozyskanie oraz zagospodarowanie surowca drzewnego, następnie zakup pozyskanego drewna zgodnie z cennikiem obowiązującym w Zarządzie Zlewni Roboty ziemne z…

Pokaż więcej

Zakończono remont pomnika ofiar faszyzmu

Dobiegł końca remont pomnika ofiar faszyzmu znajdującego się na Górze Parkowej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że prace zlecone przez kamiennogórski Urząd Miasta polegały na wymianie spoin kamiennej okładziny i zamocowaniu odspojonych elementów. Dawny obelisk ofiar wojny, obecnie upamiętniający pomordowanych w kamiennogórskiej filii obozu Gross Rosen został również gruntownie wymyty i zabezpieczony przed działaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych. Koszt remontu, który wyniósł 28 tys. zł sfinansował Urząd Miasta z dotacji udzielonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Wręczono specjalne stypendia Burmistrza Miasta Kamienna Góra

Janusz Chodasewicz wręczył uczniom kamiennogórskich szkół podstawowych specjalne stypendia Burmistrza Miasta Kamienna Góra. Nagrodzonych zostało 39 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 28 wychowanków Szkoły Podstawowej nr 2. – Sam jestem absolwentem „dwójki”. Cieszę się, że mogę nagrodzić tych najzdolniejszych wśród zdolnych. Życzę Wam abyście po ukończeniu szkół podstawowych, kontynuowali naukę w naszym mieście – powiedział burmistrz Chodasewicz. Warunkiem uzyskania stypendium burmistrza było uzyskanie co najmniej „piątkowej” średniej z ocen. Stypendium wynosi 600 zł dla każdego ucznia.

Pokaż więcej

Kolizja w Ptaszkowie

Przyczyną kolizji, do której doszło w godzinach porannych w Ptaszkowie było najechanie na tył poprzedzającego pojazdu. Z ustaleń wynika, że kierowca nie zachował bezpiecznej odległości. Przypominamy, że w Ptaszkowie trwa wycinka drzew i występują utrudnienia w ruchu. Kierowca jadąc na tzw. zderzaku nie zdążył wyhamować i najechał na tył innego samochodu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Za spowodowanie kolizji, policjanci ukarali kierowcę mandatem. Jazda „na zderzaku” to powszechne zjawisko i poważny błąd kierowców, który może mieć poważne konsekwencje. Podstawowym błędem zderzeń tylnych jest niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego…

Pokaż więcej

XXVIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 30 września 2020 roku (środa) o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie Protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kamienna Góra na lata 2020 -2023. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz.…

Pokaż więcej

Rusza przebudowa ulicy Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze

Rozpoczyna się I etap przebudowy ulicy Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Od 26 września br. zostanie zamknięty odcinek od ronda przy ulicy Ściegiennego do ulicy Mostowej. Objazd dla samochodów zostanie wytyczony ulicą Lompy. Pojawią się także ograniczenia wjazdu na ulicę Mostową. Samochodami będą nią mogli poruszać się jedynie mieszkańcy tej ulicy. Po zakończeniu I etapu, budowlańcy przeniosą się na kolejny odcinek – od ronda do ulicy Jeleniogórskiej.  Utrudnienia są związane z przebudową 400-metrowego fragmentu ulicy Papieża Jana Pawła II. – Chcemy m.in. poszerzyć jezdnię w rejonie skrzyżowania z…

Pokaż więcej

Działki w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie działki niezabudowanej nr 641/14 o powierzchni 2156 m2 położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ul. Wrzosowej. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 79 000,00 zł brutto.  Przetarg odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 7 900,00 zł. do dnia 29 października 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627…

Pokaż więcej

XXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 29 września 2020 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Sprawy edukacji w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu: – Informacja na temat działalności Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górzew roku szkolnym 2019/2020 oraz…

Pokaż więcej

Kupiono specjalistyczny czujnik wykrywający nieszczelności w instalacjach gazowych

Miejska Spółka Mieszkaniowa kupiła specjalistyczny czujnik wykrywający nieszczelności w instalacjach gazowych. Urządzenie jest wysokiej klasy. Będą z niego korzystali instalatorzy spółki. Zakup kosztował ponad 11 tys. zł.   Burmistrz Janusz Chodasewicz zarządził kompleksową kontrolę stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych w budynkach i w mieszkaniach zarządzanych przez Spółkę Mieszkaniową. Do tych prac zostało oddelegowanych trzech pracowników. – Jeden nich będzie wyposażony w urządzenie Esders, a dwaj pozostali w urządzenia typu Alter GD-8. Wszystkie czujniki są certyfikowane – mówi prezes Zdzisław Wołyniec. – W przypadku niepewności co do wyników prób szczelności…

Pokaż więcej

Kolejny remont drogi na terenie gminy Kamienna Góra

Przypominamy, że trwa remont drogi wewnętrznej w miejscowości Czadrów. Remontowany jest odcinek o długości ok. 100 mb. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Remont wykonuje kamiennogórska firma, która ma ukończyć zadanie do 15 października br. Wartość inwestycji, którą finansuje Gmina Kamienna Góra to 147 600 zł brutto. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Wylano fundament w Marciszowie pod pojemnik na nakrętki plastikowe

W miejscowości Marciszów wylano fundament pod pojemnik na nakrętki plastikowe. Przypominamy, że Dofama Thies wyprodukowała bezpłatnie dwa pojemniki, o czym informowaliśmy tutaj. Jeden zostanie zainstalowany w Kamiennej Górze, drugi wykonany dla Stowarzyszenia Aktywni dla Gminy Marciszów zostanie zainstalowany w centrum Marciszowa.

Pokaż więcej

Trwają prace konserwacyjne rzeki Zadrna

Przypominamy, że prowadzone są prace konserwacyjne rzeki Zadrna w miejscowości Czadrów. Obecnie wykonywane są prace związane z ręcznym wykoszeniem porostów z koryta i poboczy rzeki. Konserwacja rzeki pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu. Prace na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną wykonane również w miejscowości Krzeszów. Wśród zaplanowanych prac znajduje się: Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia Mechaniczne rozdrobnienie krzaków oraz gałęzi Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów Wygrabienie wykoszonych porostów Ręczne usuwania namułu Wycinka drzew zgodnie z metodą określoną w…

Pokaż więcej

Pojemniki na nakrętki plastikowe dla Kamiennej Góry i Marciszowa

Na ukończeniu są prace produkcyjne pojemników na nakrętki plastikowe. W przyszłym tygodniu pojemniki zostaną zainstalowane. Informujemy, że Dofama Thies wyprodukowała bezpłatnie dwa pojemniki. Jeden zostanie zainstalowany w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza, o czym informowaliśmy tutaj. Drugi pojemnik został wykonany z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywni dla Gminy Marciszów. Za porozumieniem wójta Wiesława Cepielika pojemnik zostanie zainstalowany w centrum Marciszowa. Pojemniki na nakrętki plastikowe są wykonane ze stali kwasoodpornej. Koszt produkcji jednej sztuki to blisko 6 tys. zł.

Pokaż więcej

XXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 30 września 2020 roku o godz. 10 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra.5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – informacja z działalności.6. Podjęcie uchwał:– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do…

Pokaż więcej

42 tysiące złotych na festynie dla Martynki

Podczas sobotniego „Festynu Rodzinnego dla Martynki” zebrano ponad 42 tysiące złotych. Kamiennogórzanie przez cały dzień zbierali pieniądze na leczenie dziewczynki poważnie rannej w wybuchu gazu, do którego doszło 24 sierpnia br., o czym informowaliśmy tutaj. Imprezie towarzyszyła licytacja przedmiotów ofiarowanych przez mieszkańców. Włączył się w nią także burmistrz Janusz Chodasewicz. Ofiarowany przez niego obraz kamiennogórskiego artysty Tadeusza Suskiego został kupiony za 700 złotych. Nabywcą jest burmistrz Janusz Chodasewicz. Gospodarz miasta wystawił na aukcję także inną pracę malarską. Została ona wylicytowana za 260 zł.

Pokaż więcej

Wirtualna prezentacja CBK

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra zrezygnowało z organizacji dni otwartych. Co roku takie spotkania były okazją do zapoznania się z ofertą CBK, porozmawiania z instruktorami i zgłoszenia chęci udziału w wybranych zajęciach. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, publikujemy wirtualną prezentację, która jest namiastką bezpośredniego kontaktu z pracownikami CBK. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą CBK i udziału w warsztatach, które ruszą w październiku. Zobacz wirtualne CBK Krzeszów Zobacz wirtualne CBK Pisarzowice

Pokaż więcej

Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej

Rada Powiatu Kamiennogórskiego na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku podjęła uchwałę przyjmującą “Program lokalny wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ”. Głównym celem programu jest wspieranie uzdolnień naukowych, sportowych i artystyczno-technicznych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Kamiennogórskiego. Program jest realizowany poprzez przyznawanie uczniom miesięcznego stypendium naukowego, sportowego i techniczno-artystycznego na dany rok szkolny oraz poprzez przyznanie jednorazowej  nagrody: Licealista Roku, Technik Roku, Branżysta Roku. Powołana przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego Komisja Stypendialna w składzie: Adam Krok – Przewodniczący Komisji,…

Pokaż więcej

Podziękowania od rodziców poszkodowanej Martynki

Rodzice poszkodowanej w wybuchu gazu Martynki składają wszystkim podziękowania. Treść podziękowań wysłanych do naszej redakcji: Dzień dobry My rodzice Martynki chcielibyśmy podziękować wszystkim za wszelką pomoc jaką nam i naszej córeczce udzielacie. Nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć czy też napisać ile dla nas znaczy Wasza pomoc, nie tylko ta finansowa ale także duchowa, przekazywane od Was życzliwe słowa a także Wasze modlitwy. Jesteście naszymi ANIOŁAMI. Dziękujemy Wszystkim Wam z całego serduszka. Rodzice Martynki.

Pokaż więcej

Uroczystość obłóczyn w Chełmsku Śląskim

W dniu 20 września br. w kościele pw. Św Rodziny w Chełmsku Śląskim odbyła się uroczystość obłóczyn ks. Stanisława Kowalskiego. Obłóczyny to akt nałożenia szat liturgicznych kanonika Kapituły Krzeszowskiej. Mszy przewodniczył kustosz ks. Marian Kopko przy udziale ks. Kanclerza Kurii Legnickiej Józefa Lisowskiego. W uroczystości wzięła udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz Członek Zarządu Powiatu Adam Krok.

Pokaż więcej

XX Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 25 września 2020 roku o godzinie 12 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie quorum.4/ Przedstawienie porządku obrad.5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.8/ Realizacja funduszy sołeckich. 9/ Podjęcie uchwał w sprawach: a/ rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie,b/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020,c/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/74/19 Rady Gminy Marciszów z dnia…

Pokaż więcej

Księga Identyfikacji Wizualnej Kamiennej Góry

Urząd Miasta w Kamiennej Górze stworzył SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. Dotąd ta sfera promocji miasta była nieuporządkowana. „Księga marki” to pierwszy tego typu dokument w mieście. Został przygotowany przez profesjonalnych grafików i wprowadzony do używania zarządzeniem burmistrza Janusza Chodasewicza. Identyfikacja wizualna Kamiennej Góry została oparta o „cytat z herbu” z wyróżnioną postacią rycerza. Wprowadzamy też do przestrzeni postać „tkaczki”, którą można odnaleźć na historycznych witrażach w ratuszu. Wśród grafik, którymi będziemy się posługiwać, znalazły się także kwiaty lnu odwzorowane z zabytkowych polichromii na parterze ratusza. Funkcje identyfikacyjne i symboliczne pełnią też…

Pokaż więcej

Poszukujemy właściciela psa

W dniu 17 września br. został znaleziony pies w miejscowości Ciechanowice (gm. Marciszów). Pies błąkał się przy drodze wojewódzkiej Marciszów – Kaczorów, w okolicach nieczynnego składowiska odpadów. Pies – samiec, rasy labrador, spokojny, przyjaźnie nastawiony do ludzi. Poszukujemy pilnie właściciela psa. Informacja: Urząd Gminy Marciszów tel. 75 74 10 208, 75 74 10 294 (wew.30). AKTUALIZACJAWłaściciel psa został odnaleziony.

Pokaż więcej

Akcja sprzątania karkonoskich szlaków

W dniu 26 września br. każdy z nas będzie mógł zrobić coś dobrego dla gór i włączyć się w akcję sprzątania karkonoskich szlaków. Tym razem organizator akcji skupi się na szlakach w rejonie Karpacza.  Zapraszamy do udziału w sprzątaniu śmieci z Karkonoskiego Parku Narodowego turystów-wolontariuszy, którzy będą mogli włączyć się w tę akcję. Grupa pierwsza spotyka się w Karpaczu w Centrum Informacyjnym KPN przy ul. Leśnej 9, o godzinie 10. Grupa druga spotyka się przy górnej stacji wyciągu na Kopę o godzinie 11.  Każdy otrzyma rękawice ochronne oraz worek na…

Pokaż więcej

Remont wiaty

Dobiega końca remont wiaty znajdującej się przy boisku sportowym w miejscowości Czadrów. W ramach remontu wymieniono podłogę, barierki i zadaszono obiekt. Niebawem zostanie zamontowana samoobsługowa stacja napraw rowerów, stojaki na rowery oraz mapa ze szlakami rowerowymi. Przypominamy, że projekt jest realizowany dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 29 754 zł na remont obiektu i dostosowanie go do potrzeb turystyki pieszej i rowerowej pozyskało Stowarzyszenie Brama Czadrowska. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w…

Pokaż więcej

Źle segregujesz śmieci? Zostaniesz oznaczony

W październiku br. rozpocznie się w Kamiennej Górze akcja “Zła segregacja”. Specjalne naklejki pojawią się przy nieruchomościach, których mieszkańcy niewłaściwie segregują odpady. Będzie to pierwszy sygnał, że należy bardziej przyłożyć się do właściwego rozdzielania śmieci na frakcje. Jeśli to ostrzeżenie nie zadziała, właściciel odpadów będzie musiał zapłacić za wywóz podwójną stawkę. Przypominamy, że niechlujnie posegregowane śmieci = wyższy rachunek za ich wywóz. Na przykład worki ze szkłem często zawierają inne rodzaje odpadów. Czym różnią się od dobrze posegregowanego, czystego szkła? Ich zagospodarowanie kosztuje 5 RAZY WIĘC.  

Pokaż więcej

PCZK informuje, że odnotowano znaczny wzrost zachorowań w Republice Czeskiej

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że odnotowano znaczny wzrost zachorowań na COVID-19 w Republice Czeskiej. Wszystkich Polaków wykonujących prace na terenie tego kraju, prosi się o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Pokaż więcej

Nadleśnictwo Kamienna Góra rozpoczyna kolejną edycję akcji #sadziMY las

W dniu 18 września br. Nadleśnictwo Kamienna Góra rozpoczyna kolejną edycję akcji #sadziMY. Wszyscy chętni do udziału w akcji otrzymają sadzonki. Przygotowano trzy miejsca, w których będzie można dostać (całkowicie za darmo) młode drzewka. Na terenie siedziby Nadleśnictwa Kamienna Góra przy ulicy Bohaterów Getta 33 Na terenie Szkółki leśnej w Krzeszowie przy ulicy Betejemskiej 17 Przy kancelarii leśnictwa Podlesie w Lubawce przy ulicy Podlesie 17 Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i…

Pokaż więcej

Podpisano umowę na budowę nowoczesnej remizy w Ptaszkowie

W dniu 16 września 2020 roku podpisano umowę na budowę nowoczesnej remizy w Ptaszkowie. Przypominamy, że podczas XXII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra radni przegłosowali uchwałę w sprawie budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej, o czym informowaliśmy tutaj. Całkowita wartość zadania to 3,4 mln. zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Termin realizacji upływa 31 grudnia 2021 roku. Demonstracyjny budynek pełniący funkcję świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Ptaszkowie ma stanąć przy węźle drogi S3 Kamienna Góra Północ. Ma pełnić rolę budynku demonstracyjnego w zakresie nowoczesnych i…

Pokaż więcej

Katolicka szkoła podstawowa w Kamiennej Górze?

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego z Jeleniej Góry rozważa uruchomienie katolickiej szkoły podstawowej w Kamiennej Górze. Być może powstanie też przy niej przedszkole. Burmistrz Janusz Chodasewicz spotkał się z ks. Mariuszem Majewskim, by pokazać mu dawną szkołę przy ul. Lubawskiej. Stowarzyszenie mogłoby zagospodarować część tego budynku. Z pomysłem stworzenia katolickiej szkoły do przedstawicieli tej organizacji zwróciła się grupa mieszkańców Kamiennej Góry. – Wprawdzie wypracowujemy nieco inną koncepcję na zagospodarowanie tego budynku, ale jesteśmy otwarci na rozmowy. Zależy mi, by oferta edukacyjna w Kamiennej Górze była szeroka i jak…

Pokaż więcej

Cyklofiesta w Kamiennej Górze

Uwaga! IMPREZA ODWOŁANA Z POWODU ZAPOWIADANYCH NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. Przypominamy, że 26 września br. w Kamiennej Górze odbędzie się wydarzenie pn. Cyklofiesta. Zapraszamy do rejestracji https://bit.ly/3ilq5qk uczestników. Dla pierwszych 250 osób organizator ma specjalne koszulki! Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie w wydziale promocji i polityki społecznej Urzędu Miasta pod numerem tel. 75 64 55 126. Program: Godz.10.30 | parking przy Zajeździe Zachęta ul. Jeleniogórska 41 * zbiórka uczestników* odprawa* wydawanie koszulek Godz. 11.00 | ścieżka rowerowa przy ul. Jeleniogórskiej * start kolumny rowerzystów (trasa długości ok. 3 km) Godz. 12.00-17.00…

Pokaż więcej

Spotkanie przedstawicieli samorządów Kotliny Kamiennogórskiej

Przedstawiciele samorządów Kotliny Kamiennogórskiej regularnie spotykają się, by omówić przedsięwzięcia, które mogą zrealizować wspólnie. Tym razem burmistrz Janusz Chodasewicz zaprosił sąsiadów do Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza. Rozmawiano m.in. o projektach turystycznych – powołaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Kotliny Kamiennogórskiej i budowie systemu ścieżek pieszych i rowerowych. Samorządowcy ziemi kamiennogórskiej razem będą starali się powalczyć o pieniądze na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w poszczególnych gminach. Dyskutowano także o poszerzaniu sieci gazowej i lepszym dostępie mieszkańców do internetu.

Pokaż więcej

Podpisano list intencyjny w sprawie budowy Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej

Ponad pól tysiąca kilometrów długości, najwyższe standardy wykonawcze i malowniczy przebieg – tak będzie wyglądała Dolnośląska Autostrada Rowerowa. Dziś w Rudzie Sułowskiej samorządowcy i przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt podpisali list intencyjny. Samorząd województwa reprezentowali marszałek Cezary Przybylski oraz Paweł Wybierała, członek zarządu województwa. – Dzięki porozumieniu między województwem, samorządami i instytucjami państwowymi zrealizujemy inwestycję, która ustanowi nowe standardy budowy tras rowerowych. Wytyczne określone przez Instytut Rozwoju Terytorialnego pozwolą wybudować ścieżki bezpieczne, dobrze oznakowane i solidnie wykonane. Dzięki rozmowom i zawartemu porozumieniu elementy tras budowane przez poszczególne samorządy będą łączyć…

Pokaż więcej

Trwają prace konserwacyjne rzeki Zadrna

Przypominamy, że ruszyły prace konserwacyjne rzeki Zadrna, na odcinku miejscowości Czadrów-Krzeszów. Wykonanie prac konserwacyjnych zapewni utrzymanie zwierciadła wody na poziomie niezagrażającym funkcjonowaniu obiektów mostowych i zabezpieczą rzekę przed wylaniem, a tym samym mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym. Obecnie wykonywane jest ścinanie i karczowanie krzaków. Niebawem zostanie wykorzystany ciężki sprzęt. Prace na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wykonywane są w ramach zadania pn. „Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim”, o czym informowaliśmy tutaj. Prezentujemy obecny stan prac konserwacyjnych.Więcej o inwestycjach w regionie w…

Pokaż więcej

Przygotowania do remontu ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze

Miasto Kamienna Góra przygotowuje się do przebudowy ponad 2-kilometrowego odcinka ul. Lubawskiej. Wkrótce zostanie zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu. Po skompletowaniu papierów będzie można przystąpić do montażu finansowego przedsięwzięcia, jednak prace budowlane na pewno nie zaczną się w bieżącym roku. Zakres robót ma obejmować: wymianę nawierzchni, budowę chodników i miejsc parkingowych, w miarę potrzeb zostaną wymienione sieci podziemne. – Istotnym zagadnieniem będzie też poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic: Lubawskiej i Ziemskiej oraz biegnącej tam ścieżki rowerowej – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.   – Obecnie wyjazd z ul. Ziemskiej…

Pokaż więcej

Trwa remont pomieszczeń i sali kameralnej kamiennogórskiego Centrum Kultury

Trwa remont pomieszczeń kamiennogórskiego Centrum Kultury. Przypominamy, że wyremontowano już pomieszczenia Przedszkola Publicznego nr 2, o czym informowaliśmy tutaj i Miejskiej Biblioteki Publicznej, o czym informowaliśmy tutaj. Zagospodarowano również otoczenie obiektu. Obecnie trwa remont i przebudowa ciągów komunikacyjnych, sali kameralnej i innych pomieszczeń CK. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej