XVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 26 lutego 2020 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4. Informacja w zakresie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o.5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2019.6. Podjęcie uchwał:– projekt uchwały w…

Pokaż więcej

XXI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 26 lutego 2020 roku w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza o godz. 13:00 odbędzie się XXI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie Protokołów z XIX i XX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Prezesa Zarządu PGK „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce nt. bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia…

Pokaż więcej

W miejscowości Marciszów funkcjonuje nowo wybudowana kanalizacja sanitarna

Urząd Gminy w Marciszowie informuje, że funkcjonuje nowo wybudowana kanalizacja sanitarna w Marciszowie przy ul. Nadrzecznej, Spółdzielczej i Stromej oraz części Wieściszowic i Ciechanowic. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywane na…

Pokaż więcej

Ulica Wałbrzyska w Kamiennej Górze ponownie oświetlona

Ulica Wałbrzyska (przy drodze krajowej nr 5) oświetlona po 10-letniej przerwie. Wczoraj wieczorem po raz pierwszy od lat zostały włączone latarnie uliczne w tej części Kamiennej Góry. Urząd Miasta w Kamiennej Górze dotychczas zrealizował około 40 procent projektu wymiany oświetlenia w mieście. Ustawionych zostało już ponad 260 punktów oświetleniowych. Nowe latarnie stoją na ulicach: Świerkowej, Modrzewiowej, Cisowej, Drzymały, Wiejskiej, Cichej, Magazynowej, Sportowej, Nowej (garaże), Lubawskiej, Traugutta, Piastowskiej, Piastowskiej (wzdłuż LO), Towarowej, na placu Kościelnym, Al. Wojska Polskiego, Al. Księdza Prałata Stanisława Książka i nad zalewem. W trakcie realizacji są ulice: Cegielniana, M.…

Pokaż więcej

Tłusty Czwartek

W dniu 20 lutego 2020 roku przypada tzw. Tłusty Czwartek, rozpoczynający ostatni tydzień karnawału. W ten najsłodszy dzień w roku wypada zjeść pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach chrustem lub chruścikami. Geneza Tłustego Czwartku sięga pogaństwa. Był to dzień, w którym świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw, szczególnie mięs oraz piciu wina, a zagryzkę stanowiły pączki przygotowywane z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną. Data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, dzień ten jest świętem ruchomym.

Pokaż więcej

Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej w Marciszowie

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci w wieku 3-6 lat, tj. urodzonych w latach 2014, 2015, 2016, 2017. Wnioski należy składać w sekretariacie w dniach 2-20 marca br. w godz. 7:00-15:00. Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie ogłasza również nabór do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci urodzonych w roku 2013. Wnioski należy składać w sekretariacie w dniach 2-20 marca br. w godz. 7:00-15:00. Wnioski dostępne są w sekretariacie. Podczas składania wniosków należy posiadać dokument poświadczający prawdziwość danych…

Pokaż więcej

XVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego: –     informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze, –     informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze, –     informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w…

Pokaż więcej

Szczeniaki znalezione pod Raszowem przygotowane do adopcji

Pięć szczeniaków wyrzuconych w lesie pod Raszowem, na pastwę losu, które zostały znalezione przez przypadkowe osoby szuka właścicieli. O wyrzuconych szczeniakach pisaliśmy tutaj. Szczeniaki, które znalazła Pani Magdalena z mężem przekazano pod opiekę do przychodni weterynaryjnej w Kamiennej Górze. Szczeniaki mogą już być adoptowane. Osoby zainteresowane adopcją proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Kamienna Góra pod nr tel. 75 610 62 76. Do adopcji są dwa pieski i trzy suczki.

Pokaż więcej

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze

Ogłoszone zostały zapisy dzieci do Żłobka Miejskiego przy ul. Spacerowej 10 w Kamiennej Górze. Rekrutacja odbywa się na rok 2020/2021. Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego (sierpień), w którym dziecko ukończy 3 rok życia. Dzieci są przyjmowane na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów poprzez złożenie „Karty zgłoszenia dziecka”, której wzór określa „Regulamin Rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze”. Czekamy na wnioski od 2 marca do 31 marca 2020 roku w siedzibie żłobka w godzinach od 8:00 do 14:00. Do żłobka są przyjmowane dzieci wyłącznie z terenu miasta Kamienna Góra. Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela dyrektor żłobka. Dni otwarte…

Pokaż więcej

PCZ w Kamiennej Górze uruchamia Dzienny Dom Opieki Medycznej

Powiatowe Centrum Zdrowia  w Kamiennej Górze Sp. z o.o. realizuje Projekt pn.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej jako rozwój nowych usług opieki nad osobami niesamodzielnymi z powiatu kamiennogórskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z przyjemnością informuję wszystkich mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, że od dnia 2 marca 2020 r. w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. zostanie uruchomiony Dzienny Dom Opieki Medycznej. Proces rekrutacyjny rozpoczął się 17 lutego 2020 r. Oferta skierowana jest…

Pokaż więcej

Wody Polskie zrezygnowały z zaplanowanych wcześniej prac

W roku 2020 Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie zaplanowało na terenie Nadzoru Wodnego Kamienna Góra utrzymanie tylko wałów przeciwpowodziowych oraz wykonanie prac konserwacyjno-utrzymaniowych na potoku Zadrna w miejscowości Czadrów i Krzeszów. Przypominamy, że w 2019 roku na tym odcinku rzeki Wody Polskie zaplanowały wykonać wycinkę drzew i krzewów, udrożnienie koryta oraz fragmentaryczny remont zabudowy brzegowej i dennej o szacunkowej wartości około 300 tys. zł. Dodatkowo w planach było wykonanie prac na rzece Bóbr w Janiszowie, Ptaszkowie, Dębrzniku, utrzymanie cieku Bystrek w Raszowie i cieku Świdnik na terenie gm. Kamienna Góra. Niestety…

Pokaż więcej

Karkonoski Park Narodowy zamyka szlaki

Od 1 kwietnia do 31 maja w Karkonoskim Parku Narodowym zostaną tradycyjnie zamknięte szlaki, które przebiegają przez ostoje cietrzewi. Będą to szlaki: – zielony przez morenę Kotła Wielkiego Stawu od Polany do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym, – niebieski z Przełęczy Okraj na Skalny Stół przez Czoło, – żółty przez Łabski Kocioł od skrzyżowania ze szlakiem niebieskim w okolicach schroniska Pod Łabskim Szczytem, do skrzyżowania z czerwonym w rejonie Śnieżnych Kotłów, – zielony od schroniska Pod Łabskim Szczytem koło Śnieżnych Stawków do Rozdroża Pod Wielkim Szyszakiem.

Pokaż więcej

Ruszają z naprawą poszycia dachu górnego spodka na Śnieżce

Jeśli warunki meteorologiczne pozwolą, IMGW chce jak najszybciej, być może jeszcze dziś, rozpocząć zabezpieczanie uszkodzonego poszycia dachu górnego spodka na Śnieżce. W ciągu kilku dni prace powinny zostać wykonane. Natychmiast jak zniknie zagrożenie szlaki na Śnieżkę zostaną otwarte. Tymczasowe zabezpieczenia mają usunąć zagrożenie dla osób trzecich, jakie powodują obluzowane blachy.  Większe prace remontowe planowane są na wiosnę.

Pokaż więcej

Zostań partnerem gali CFN

Organizator gali CFN 4, która odbędzie się 30 maja br. w Pisarzowicach, zaprasza do współpracy. Każdy może zostać partnerem tego wielkiego widowiska sportowego, które po raz kolejny odbędzie się w naszym regionie. Ilość partnerów ograniczona. Partner, który podejmie współpracę podczas CFN 4 może stać się również partnerem gali CFN 5, która odbędzie się w Wałbrzychu. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mail: info-cfn@o2.pl lub tel. 667 884 763.

Pokaż więcej

Komunikat IMGW-PIB dotyczący zachowania turystów na Śnieżce

IMGW-PIB wydał komunikat dotyczący rażąco nagannego zachowania grupy turystów, którzy weszli na dach dolnego spodka na Śnieżce. Przypominamy, że do zdarzenia doszło kilka dni wcześniej, o czym poinformował Karkonoski Park Narodowy. Budynek jest zamknięty z powodu złego stanu konstrukcji. – Nie ma zgody na zachowanie, jakie miało miejsce kilka dni temu na WOM Śnieżka. Było ono karygodne i wielce nieodpowiedzialne. “Turyści”, którzy weszli na dach jednego z dysku WOM Śnieżka, narazili na niebezpieczeństwo siebie, swoich podopiecznych oraz pracowników IMGW-PIB. Okazali brak szacunku zarówno do ciężkiej pracy obserwatorów jak również dla…

Pokaż więcej

Pająki wystąpią podczas kamiennogórskiej majówki 2020

W dniu 30 kwietnia 2020 roku odbędzie się “Wielka kamiennogórska majówka 2020”. Gwiazdą wydarzenia będzie Zenek Martyniuk z zespołem Akcent. Na zakończenie dnia zaplanowana jest zabawa taneczna z zespołem Pająki, która potrwa do godz. 24.00. Zespół Pająki pochodzi z Czarnego Boru. Powstał w styczniu 1991 roku. Jego założycielami są perkusista oraz basista zespołu, grający w składzie do dziś.Podczas występu nad kamiennogórskim zalewem zespół wykona covery światowych przebojów i lubianych artystów.

Pokaż więcej

Walentynki Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy

W dniu 14 lutego 2020 roku uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy z Kamiennej Góry wzięli udział w zabawie walentynkowej, która odbyła się w hotelu Maria w Wałbrzychu. Organizatorem był Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. W imprezie udział wzięło ponad 100 osób z niepełnosprawnościami. Wspaniała zabawa, konkursy oraz pyszny obiad sprawiły, że był to naprawdę wyjątkowy dzień zakochanych.

Pokaż więcej

Majówka z Zenkiem Martyniukiem

Urząd Miasta w Kamiennej Górze zaprasza firmy cateringowe do składania ofert na poprowadzenie strefy gastronomicznej i handlowej podczas „Wielkiej kamiennogórskiej majówki 2020”. Gwiazdą imprezy będzie Zenek Martyniuk z zespołem Akcent. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na wyłączność. Program: Czwartek (30 kwietnia) gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk wraz z zespołem „Akcent”, ponadto zespół Avangarde. Na zakończenie dnia zaplanowana jest zabawa taneczna z zespołem „Pająki”, która potrwa do godz. 24.00. Piątek (1 maja) „Rajd Arado”, czyli największe wydarzenie militarne o charakterze historyczno-edukacyjnym w Europie Środkowej. Oczywiście będzie funkcjonować również wesołe miasteczko oraz…

Pokaż więcej

Jest śledztwo w sprawie śmierci dziewczynki, która topiła się na basenie

W dniu 17 lutego 2020 roku Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 11-letniej dziewczynki. Przypominamy, że do zdarzenia doszło w jednym z ośrodków w Łomnicy, o czym informowaliśmy wcześniej. 11-letnia dziewczynka przebywała na feriach z mamą. 12 lutego 2020 roku około godz. 20:00 Zespół Ratownictwa Medycznego otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że dziewczynka zasłabła i topiła się w basenie. Do czasu przybycia ratowników osoby postronne wykonywały resuscytację krążeniowo oddechową. Pacjentka następnie została przetransportowana na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Jeleniej Górze. Niestety dziewczynka zmarła w…

Pokaż więcej

Wyremontują drogę do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze

Urząd Miasta w Kamiennej Górze ogłosił przetarg na wykonanie remontu ul. Korczaka. W ramach zamówienia przewiduje się m.in. wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie poboczy, oczyszczenie i udrożnienie przepustów. Prace realizowane będą na drodze prowadzącej do zabudowań mieszkalnych oraz Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób, aby zapewnić sprawny dojazd do tych obiektów. Termin składania ofert mija 5 marca 2020 roku o godz. 11:45.

Pokaż więcej

Kredyt hipoteczny do 250 tys. zł – gdzie najlepsze oferty?

Rynek nieruchomości przeżywa wzmożony rozwój. Polacy wykazują coraz większe zapotrzebowanie na mieszkania. Co ciekawe, pomimo iż wzrastają ceny za własne “M” nadal zainteresowanie nie maleje. Ogromna liczba chętnych nabycia własnej nieruchomości chce posiłkować się kredytem hipotecznym. Czym charakteryzuje się takie zobowiązanie? Ile może wynosić maksymalnie kredyt hipoteczny? Jakie warunki trzeba spełnić? Odpowiedzi znaleźć można w poniższym artykule. Czym jest kredyt hipoteczny? Kredyt hipoteczny to jedyne zobowiązanie bankowe, które umożliwia finansowanie nieruchomości. To kredyt celowy, a celem w tym przypadku jest mieszkanie bądź dom. Nieruchomość może być z rynku wtórnego albo…

Pokaż więcej

Zajęcia zimowe w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej

Dziecięca Świetlica Środowiskowa w ramach ferii ponownie zorganizowała dla swoich podopiecznych wiele ciekawych zajęć, które trwały od 10 do 15 lutego. W tym roku tematem przewodnim była Grenlandia. Przygoda rozpoczęła się od wyjazdu na basen do Świebodzic, który sprawił wszystkim dużo radości i przygotował dzieci do dalszych zmagań. Kolejnym etapem była wizyta w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Przez cały tydzień dzieci rozwiązywały zagadki związane z Grenlandią, brały udział w zajęciach plastycznych i wzięły udział w wyjeździe do kina. Podopiecznych odwiedzili także ratownicy, którzy zaprezentowali w jaki sposób należy reagować…

Pokaż więcej

Pięć szczeniaków wyrzuconych w lesie

Pięć szczeniaków wyrzuconych w lesie pod Raszowem, na pastwę losu, zostało znalezionych przez przypadkowe osoby. Pieski były zupełnie zdezorientowane i wygłodniałe. Zapewne szybko by zdechły na mrozie gdyby zostały tam dłużej. Szczeniaki, które zauważyła Pani Magdalena z mężem przekazano pod opiekę do przychodni weterynaryjnej w Kamiennej Górze. Sprawa została zgłoszona na Policję. Poszukiwany jest sprawca/sprawcy tego przestępstwa. Są już podejrzenia kto mógł dopuścić się tego bestialskiego czynu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że właściciel miał jedenaście szczeniąt, sześć z nich sprzedał, a te które zostały postanowił wyrzucić.

Pokaż więcej

19. Memoriał Staszka Bodzka odwołany z powodu braku śniegu

Informujemy, że zbliżająca się kolejna edycja największych zawodów w narciarstwie biegowym regionu kamiennogórskiego – 19. Memoriał  Staszka Bodzka został odwołany. Przypominamy, że zawody miały odbyć się 22 lutego br. na trasach biegowych w Opawie (gm. Lubawka). Nie pozostaje nic innego, jak obejrzeć galerie z wcześniejszych edycji, które są dostępne na naszym portalu. Reportaż z 2019 roku dostępny tutaj.Reportaż z 2018 roku dostępny tutaj.

Pokaż więcej

Śnieżka zamknięta dla turystów!

W związku z zagrożeniem zerwania metalowego poszycia dachu, górnego dysku budynku Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW PIB na Śnieżce, w sytuacji utrzymującego się silnie wiejącego wiatru oraz zagrożenia wichurą w nadchodzących dniach, od dnia 17 lutego 2020 roku do odwołania, wejście na szczyt Śnieżki jest zamknięte. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa turystów zamknięte zostają następujące odcinki szlaków na Śnieżkę: szlak czerwony i czarny tzw. zakosy, szlak czerwony na szczyt Śnieżki, biegnący Czarnym Grzbietem na odcinku od skrzyżowania ze szlakiem niebieskim (Drogą Jubileuszową). Prosimy o stosowanie się do poleceń służb Karkonoskiego Parku…

Pokaż więcej

Mieszkanie w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 21,25 m2, położonego na II piętrze w wielorodzinnym budynku przy ul. F. Chopina 8 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 19 marca 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211. Cena lokalu mieszkalnego Nr 8 przy ul. F. Chopina 8 z 61/1000 udziałem we współwłasności wynosi: 49 100,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5 000,00 zł brutto do dnia 16.03.2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020…

Pokaż więcej

Odbyło się spotkanie koordynacyjne w sprawie bezpieczeństwa w tunelach na S3

W ramach budowy drogi ekspresowej S3 Bolków-Kamienna Góra Północ, w Oddziale GDDKiA we Wrocławiu odbyło się spotkanie koordynacyjne Wykonawcy Robót z przedstawicielami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawicielami Służb Ratunkowych, Mundurowych, Zarządzającego Tunelem oraz Urzędnikiem Zabezpieczenia Tunelu. Celem spotkania była koordynacja działań jednostek mających docelowo zabezpieczyć eksploatację tuneli drogowych TS26 i TS32. Nadzór nad przygotowaniem, realizacją oraz eksploatacją elementów bezpieczeństwa tuneli drogowych odpowiadają Wojewoda wraz ze Służbami Ratunkowymi i Policją, Zarządzający Tunelem oraz Urzędnik Zabezpieczenia Tuneli. W trakcie spotkania uczestnikom zostały przedstawione elementy bezpieczeństwa i wyposażenie przewidziane do realizacji w obu tunelach.…

Pokaż więcej

Protest przeciwko wycince drzew

Na terenie sołectw Gorzeszów i Krzeszówek prowadzona jest wycinka drzew rosnących wzdłuż drogi. Grupa mieszkańców w ramach protestu okleiła drzewa komunikatami wołającymi o pomoc i zrealizowała film wideo, który prezentujemy poniżej. Jak się okazało zdania są podzielone. Mieszkańcy, których posesje znajdują się blisko drogi popierają wycinkę drzew, ponieważ przy każdym silnym wietrze obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

Pokaż więcej

Próba samobójcza w Kamiennej Górze. 16-latka groziła, że skoczy z dachu

W dniu 14 lutego 2020 roku przed godz. 20:00 służby ratunkowe zostały wezwane do próby samobójczej w jednej z kamienic przy ul. Okrzei w Kamiennej Górze. Jak się okazało 16-latka, która była wcześniej leczona psychiatrycznie stwierdziła, że chce ze sobą skończyć i ma zamiar skoczyć z dachu. Przerażona matka zadzwoniła na numer alarmowy i powiadomiła o zamiarze córki. Na miejscu pojawiła się policja, straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego. Na szczęście udało się uspokoić i uratować 16-latkę. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w Wałbrzychu.

Pokaż więcej

Bezpłatne opaski systemu WRP

Przypominamy, że Urząd Miasta w Kamiennej Górze włączył się do systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta. Dla mieszkańców Kamiennej Góry jest dostępnych jeszcze ok. 90 elektronicznych opasek, które mogą uratować życie. Można je otrzymać bezpłatnie. W opaski systemu WRP powinny zaopatrzyć się osoby: niepełnosprawne, przewlekłe chore, zagrożone nagłymi atakami chorób takich jak np. cukrzyca, schorzenia serca, padaczka, choroba Alzheimera, itd. Miasto Kamienna Góra, aby umożliwić mieszkańcom skorzystanie z systemu, wydało 5 tys. złotych. Pozwala to wyposażyć w opaski ok. 150 osób. Aby bezpłatnie otrzymać bransoletkę należy pobrać w ratuszu stosowny wniosek, który jest dostępny…

Pokaż więcej

Zenek Martyniuk wystąpi w Kamiennej Górze

Miłośników muzyki tanecznej informujemy, że w Kamiennej Górze wystąpi Zenek Martyniuk z zespołem Akcent. Koncert odbędzie się 30 kwietnia br. na terenie kamiennogórskiego zalewu. Urząd Miasta w Kamiennej Górze zaprasza firmy cateringowe do składania ofert na poprowadzenie strefy gastronomicznej i handlowej podczas „Wielkiej kamiennogórskiej majówki 2020”. Więcej informacji tutaj. Program: Czwartek (30 kwietnia) gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk wraz z zespołem Akcent, ponadto zespół Avangarde. Na zakończenie dnia zaplanowana jest zabawa taneczna z zespołem Pająki, która potrwa do godz. 24.00. Piątek (1 maja) „Rajd Arado”, czyli największe wydarzenie militarne o…

Pokaż więcej

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kamiennej Górze

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Powiatu Kamiennogórskiego, położonego w Kamiennej Górze, przy ul. gen. Józefa Hallera 7. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany na III kondygnacji (poddasze), o pow. użytkowej 30,72 m2, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki oraz wc. Łazienka oraz wc znajdują się poza lokalem mieszkalnym, na tej samej kondygnacji i są dostępne z korytarza. Do lokalu przynależą pomieszczenia: strych (pow. 5,09 m2) i piwnica (pow. 8,25 m2). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową,…

Pokaż więcej

11-latka tonęła w hotelowym basenie

W dniu 12 lutego 2020 roku około godz. 20:00 Zespół Ratownictwa Medycznego otrzymał zgłoszenie do Łomnicy (pow. jeleniogórski), gdzie na jednym z basenów doszło do podtopienia 11-letniej dziewczynki. Po przybyciu na miejsce pacjentka została przejęta przez zespół od osób postronnych, które wykonywały resuscytację krążeniowo oddechową. Wdrożono procedury medyczne i pacjentka została przetransportowana na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Jeleniej Górze. Okoliczności zdarzenia bada policja.

Pokaż więcej

Nadchodzą Walentynki

Już jutro Walentynki, coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Zwyczajem w tym dniu są wyznania miłosne. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. W Polsce walentynki popularność uzyskały dopiero w latach 90. XX wieku. Przypominamy, że 14 lutego o godz. 19:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się koncert walentynkowy z udziałem Eli Dębskiej, o którym informowaliśmy tutaj. Wielka muzyczna uczta walentynkowa odbędzie się również 14 lutego w Kinie…

Pokaż więcej

Pisarzowice gospodarzem gali CFN4

Miłośników MMA informujemy, że kolejna gala mieszanych sztuk walki organizowana przez kamiennogórski klub Contender odbędzie się w Pisarzowicach (gm. Kamienna Góra). W najbliższy weekend podamy dokładną datę wydarzenia i inne informacje. Dotychczas zainteresowanie wydarzeniem było ogromne. Bilety były wyprzedane natychmiast. Widowisko zachwycało mieszkańców naszego regionu. Pierwsze dwie gale odbyły się w Kamiennej Górze, trzecia w Karpaczu. Reportaże dostępne oczywiście na naszym portalu.

Pokaż więcej

Pogoda sprzyja pracom na budowie ścieżki rowerowej w Kamiennej Górze

Pogoda nadal sprzyja pracom na budowie ścieżki rowerowej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że na ukończeniu jest odcinek ścieżki wzdłuż ul. Towarowej. Odnoga ścieżki rowerowej do osiedla w Antonówce ma zostać oddana do użytku w marcu br. Budowa całej ścieżki rowerowej w Kamiennej Górze powinna zakończyć się w maju br. Prezentujemy obecny stan budowy. Jak wyglądał proces budowy dróg rowerowych można obejrzeć tylko na naszym portalu, w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Pożar wiaty śmietnikowej w Kamiennej Górze

W dniu 12 lutego 2020 roku po godz. 7:00 dyżurny straży pożarnej otrzymał zgłoszenie o płonącym śmietniku przy ul. Fornalskiej w Kamiennej Górze. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na wiatę śmietnikową i pobliską komórkę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyna pożaru był gorący popiół wrzucony do śmietnika. Strażacy po raz kolejny apelują, aby nie wyrzucać gorącego popiołu do śmietników! Foto użyczone

Pokaż więcej

Reaktywacja kamiennogórskiego zalewu i dalsze plany

Przypominamy, że Urząd Miasta w Kamiennej Górze przygotowuje się do otwarcia tego lata kąpieliska nad zalewem. Biologiczne oczyszczanie zbiornika przyniosło zadowalające efekty. Woda wg ostatnich badań spełnia normy czystości. Woda w zalewie ma większą przejrzystość, zmniejszyła się ilość osadów dennych, pozbyto się też nieprzyjemnego zapachu wody. W tym roku teren nad zalewem ma zostać wpisany do wykazu kąpielisk. Sezon kąpielowy w mieście będzie trwał od 15 czerwca do 31 sierpnia. Projekt uchwały w tej sprawie wkrótce trafi do rady miejskiej. Koncepcja zagospodarowania zalewu W kilkunastoletniej perspektywie Urząd Miejski w Kamiennej…

Pokaż więcej

Wybudują obwodnicę Kaczorowa

Siedem obwodnic dolnośląskich miast zostało ujętych w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie “100 Obwodnic” na lata 2020-2030. W naszym regionie przewidziano budowę obwodnicy Kaczorowa. W drugim kwartale 2020 roku zaplanowano przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących całej inwestycji. Budowa obwodnicy ma ruszyć w 2023 roku. Zostały już zabezpieczone środki na rozpoczęcie prac przygotowawczych z budżetu państwa. Wybudowanie obwodnicy Kaczorowa wyprowadzi ruch tranzytowy odbywający się na kierunku Bolków – Jelenia Góra. Poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i przepustowości w samym Kaczorowie. Oprócz obejścia Kaczorowa realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej nr 3 w kierunku…

Pokaż więcej

Lekcja ekologii dla uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia…

Uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze wzięli udział w zajęciach, które zostały zorganizowane w ramach programu “Poznać, zrozumieć, ochraniać: edukacja ekologiczna w górach i na Pogórzu Kaczawskim”. Była to żywa lekcja o ekologii, podczas której obejrzeli film w trójwymiarowych okularach o geologicznym powstaniu Gór Kaczawskich. Największe wrażenie na uczestnikach zrobiła symulacja trzęsienia ziemi, gdzie na specjalnej platformie każdy mógł odczuć prawdziwe wstrząsy. Kolejnym punktem była wizyta w laboratorium, gdzie uczestnicy dowiedzieli się mnóstwo ciekawych informacji dotyczących energii odnawialnej oraz mieli możliwość przeprowadzenia kilku doświadczeń fizyczno-chemicznych.…

Pokaż więcej

Kondolencje

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Tomasza Kulona wieloletniego Burmistrza Gminy i Miasta Lubawka, radnego powiatu kamiennogórskiego, założyciela Stowarzyszenia Regionalnego DIALOG. W poczuciu olbrzymiej straty, Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia. Wójt Gminy Marciszów – Wiesław Cepielik Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Wolak Radni Rady Gminy Marciszów oraz Pracownicy Urzędu Gminy

Pokaż więcej

Dachowanie w Starej Białce

W dniu 11 lutego 2020 roku około godz. 9:40 doszło do dachowania pojazdu w Starej Białce (gm. Lubawka). Samochodem marki Toyota RAV4 podróżowały dwie osoby, które nie odniosły poważnych obrażeń i same wydostały się z pojazdu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do bardzo trudnych warunków panujących na drodze. Droga była zablokowana około 30 minut. Zdjęcie ilustracyjne

Pokaż więcej

Holi Festival po raz kolejny w Kamiennej Górze

Informujemy, że 6 czerwca 2020 roku nad kamiennogórskim zalewem odbędzie się kolejna edycja Holi Festival. Holi Święto Kolorów to ogólnopolska edycja robiącego furorę na całym świecie święta kolorów Holi. Impreza skierowana do wszystkich, bez wyjątków, bez ograniczeń wiekowych. Podczas wydarzenia wszyscy obrzucają się kolorowymi proszkami holi, które są w pełni naturalne (wyprodukowane z talku, mąki kukurydzianej i naturalnych barwników spożywczych). Wstęp na Holi Festival jest bezpłatny. Reportaż z ubiegłego roku oczywiście dostępny na naszym portalu.

Pokaż więcej

Nadal silnie wieje w Karkonoszach

Zespół Karkonoskiego Parku Narodowego informuje, że niż Sabina w Karkonoszach to kolejny dzień z silnym wiatrem oraz ze sporymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem w górach. Nocna wichura spowodowała złomy na szlakach, uszkodzenia elementów oznakowania i małej infrastruktury turystycznej. Służby terenowe KPN na bieżąco usuwają powalone drzewa i przywracają drożność szlaków. Wykonano prace porządkowe przy Wodospadzie Szklarki oraz w Karpaczu przy czerwonym szlaku do nieczynnego schroniska Nad Łomniczką. KPN prosi o ostrożność oraz zaleca weryfikację planów wycieczkowych i omijanie terenów leśnych, aż wiatr ucichnie.

Pokaż więcej