PKS Kamienna Góra wzbogaci się o nowe autobusy niskoemisyjne

Centrum Unijnych Projektów Transportowych opublikowało listę ocenionych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr KPOD.09.05-IW.02-001/23 dla komponentu E – Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wśród 26 wybranych do dofinansowania przedsięwzięć, na wysokim 9 miejscu uplasował się wniosek Powiatu Kamiennogórskiego. Przedsięwzięcie zakłada zakup na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze trzech autobusów niskoemisyjnych zasilanych olejem napędowym (diesel, norma EURO VI).

Wartość inwestycji wyniesie 4,5 mln zł, z czego 3,2 mln zł stanowić będzie dofinansowanie.

Głównym celem projektu jest usprawnienie funkcjonującego transportu publicznego na terenie powiatu poprzez zwiększenie liczby przyjaznego dla środowiska taboru autobusowego, dostosowanego dla grup podróżnych o różnych potrzebach transportowych, w szczególności osób wykluczonych i niepełnosprawnych.

Share

Zobacz inne