LXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 31 października 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych.
7. Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne