LXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 27 lutego 2024 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego:
− informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze,
− informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze,
− informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP,
− sprawozdanie z pracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Kamiennej Górze.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego na lata 2024-2028.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wskazania członka organu
stanowiącego Powiatu Kamiennogórskiego na kandydata do składu Komisji Konkursowych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Sesji

Share

Zobacz inne