Odbiór zmodernizowanych dróg powiatowych – wideo

Dziś (czwartek, 26 października) dokonano oficjalnego odbioru dróg zmodernizowanych dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dróg powiatowych w Nagórniku i Dębrzniku.

Odbioru dokonali starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Ewa Exner.

Reportaże fotograficzne dostępne tutaj:

Oba zadania zrealizowane zostały przy 95-procentowym dofinansowaniu z Polskiego Ładu, wkład własny zabezpieczony został przez Powiat Kamiennogórski. Całkowity koszt modernizacji drogi nr 2788D i 2787D w Nagórniku wyniósł 1 083 807,59 zł. Natomiast realizacja drugiego zadania pn. Modernizacja drogi 3473D w m. Dębrznik kosztowała 1 647 487,83 zł.

Roboty wykonało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Zadanie w Nagórniku obejmowało remont zdegradowanej nawierzchni bitumicznej, który polegał m.in. na korytowaniu na pełną nową konstrukcję nawierzchni jezdni, wykonaniu wzmocnienia istniejącego podłoża gruntowego, wykonaniu podbudowy z kruszywa oraz wykonaniu nakładki bitumicznej dwuwarstwowej z betonu asfaltowego.

Dębrzniku wykonano remont nawierzchni i częściowo podbudowy, korektę 34 szt. drzew, roboty ziemne i odwodnienie oraz nową nawierzchnię.

Wideo: Starostwo w Kamiennej Górze

Share

Zobacz inne