Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku.

Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do 14 lutego 2024 roku do godziny 14.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Uchwała i formularz dostępne tutaj.

Share

Zobacz inne