Odbudowa zabytków w powiecie kamiennogórskim

Starostwo w Kamiennej Górze informuje, że w ramach dwóch edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozyskane zostało dofinansowanie na ochronę i opiekę nad zabytkami z terenu powiatu kamiennogórskiego.

Łączna kwota przyznanego wsparcia to prawie 2,5 mln złotych, która przeznaczona zostanie na:

– renowację wnętrza kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Opawie – wartość inwestycji 200 tys. zł;
– instalację SAP w Pawilonie 1A Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze – wartość inwestycji 500 tys. zł;
– konserwację manierystycznej ambony w kościele filialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raszowie – wartość inwestycji 90 tys. zł;
– konserwację dekoracji sztukatorskich i polichromii strefy wejścia głównego kościoła pw. św. Rodziny w Chełmsku Śląskim – wartość inwestycji 200 tys. zł;
– konserwację i restaurację czterech obrazów Drogi Krzyżowej wraz z ramami (kontynuacja) w kościele NMP w Lubawce – 230 tys. zł;
– renowację elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze – 1,2 mln zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków, które należą do samorządu lub jednostki jemu podległej. Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone są na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane i mają za zadanie przywrócić zabytkom ich dawny blask.

Share

Zobacz inne