LXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W czwartek, 4 kwietnia 2024 roku o godz. 12 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń z dnia 27 lutego 2024 r., 7 marca 2024 r. oraz z 26 marca 2024 r.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w powiecie kamiennogórskim na lata 2024-2030”.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w powiecie kamiennogórskim na lata 2024 -2030 ”.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w powiecie kamiennogórskim na lata 2024-2030”.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Kamiennogórski.
11. Uroczyste zakończenie VI Kadencji Rady Powiatu Kamiennogórskiego – wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu Kamiennogórskiego oraz Starosty Kamiennogórskiego.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne