Powiat Kamiennogórski podsumował inwestycje

10 lat, 100 km dróg, 100 mln zł na inwestycje w powiecie kamiennogórskim. Na przestrzeni ostatnich dwóch kadencji powiat kamiennogórski zmodernizował prawie 100 km dróg, a łączna wartość inwestycji to prawie 100 mln zł.

Remonty dróg powiatowych

2015
Odbudowa drogi 3466D w Pustelniku
Odbudowa drogi 3463D w Lipienicy
Przebudowa ul. Kościuszki w Kamiennej Górze – etap I
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2789 D relacji Wierzchosławice – Kaczorów
Odbudowa drogi 3462D w Jawiszowie

2016
Przebudowa drogi 3475D na odcinku Błażkowa – Lubawka – etap I i II
Remont drogi nr 3476D w Przedwojowie
Przebudowa drogi 3481D w Starej Białce
Przebudowa drogi 3470D Domanów – Nagórnik – etap I i II
Remont drogi 3477D w Czadrowie

2017
Przebudowa ul. Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze
Remont drogi 3481D w Błażejowie
Budowa chodnika w Pisarzowicach
Remont drogi 3466D w Pustelniku
Remont drogi powiatowej nr 3463 D ul. Opata Bernarda Rosy
Remont drogi powiatowej 3462 D w Okrzeszynie
Remont drogi 3469D w Chełmsku Śląskim

2018
Remont drogi 3461D na odcinku Krzeszów – Grzędy
Remont trzech mostów w ciągu drogi powiatowej nr 3467D w miejscowości Wieściszowice
Remont drogi powiatowej nr 3486D w miejscowości Leszczyniec
Remont drogi powiatowej nr 3478 D w Gorzeszów – Dobromyśl

2019
Budowa chodnika w Pisarzowicach – etap II
Remont drogi 3462D w Olszynach
Remont drogi 3466D w Pustelniku
Remont drogi 3481D w Starej Białce

2020
Remont drogi nr 3462D na odcinku Chełmsko Śląskie – Uniemyśl
Remont drogi nr 3474D w Raszowie
Przebudowa drogi 3475D na odcinku od Lubawki do oczyszczalni ścieków
Remont drogi 3478D w Uniemyślu

2021
Budowa chodnika w ciągu drogi 3469D, ul. Szymrychowska w Lubawce
Remont drogi nr 3472D w Ciechanowicach

2022
Modernizacja drogi powiatowej nr 3471D w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej nr 3477D na odcinku Czadrów – Krzeszów
Przebudowa drogi powiatowej nr 3474D w miejscowości Wieściszowice

2023
Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie kamiennogórskim (Nagórnik oraz Dębrznik)
Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu kamiennogórskiego (ul. Katowicka i Pisarzowice-Czarnów)

2024
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3385D (ul. Sądecka)
Przebudowa drogi powiatowej 3463D w obrębie Lipienica
Modernizacja wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi 2768D w Ciechanowicach
Remont drogi powiatowej nr 3462D Uniemyśl – Okrzeszyn
Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3462D w obrębie Chełmsko Śląskie

Inne inwestycje

Remont zabytkowego budynku pałacowego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie – 964 935,00 zł.
Rewitalizacja budynku Powiatowe Centrum Edukacji w Kamiennej Górze – 1 400 000,00 zł.
Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze – 838 902,95 zł.
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Liceum Ogólnokształcącym, przebudowa Sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze – 2 531 892,97 zł.
Wyposażenie Szpitala Powiatowego w tomograf komputerowy – o wartości ponad 3 mln zł.

Źródło: Powiat Kamiennogórski

Share

Zobacz inne