XIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 26 maja 2020 roku o godz. 14, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń (Protokół Nr XVII z dnia 25 lutego 2020 r. oraz Protokół Nr XVIII z dnia 17 marca 2020 r.) 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy powiatu kamiennogórskiego…

Pokaż więcej

Lokal mieszkalny na sprzedaż

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Powiatu Kamiennogórskiego, położonego w Kamiennej Górze, przy ul. gen. Józefa Hallera 7. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany na III kondygnacji (poddasze), o pow. użytkowej 30,72 m2, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki oraz wc. Łazienka oraz wc znajdują się poza lokalem mieszkalnym, na tej samej kondygnacji i są dostępne z korytarza. Do lokalu przynależą pomieszczenia: strych (pow. 5,09 m2) i piwnica (pow. 8,25 m2). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową,…

Pokaż więcej

Zmiana dyżurowania aptek

Informujemy, że nastąpiła zamiana aptek dyżurujących w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2020 r. W dniach 18/05 – 25/05/2020 – dyżur będzie pełniła apteka REMEDIUM, ul. Broniewskiego 24, 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 744 23 88, zamiast apteki PANACEUM W dniach 25/05 – 01/06/2020 – dyżur będzie pełniła apteka PANACEUM, Plac Kościelny 4, 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 744 61 40, zamiast apteki REMEDIUM.

Pokaż więcej

Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska z życzeniami w PCZ

W dniu święta wszystkich pielęgniarek i położnych Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze odwiedziła wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. W imieniu Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego na ręce przełożonej pielęgniarek kamiennogórskiego szpitala przekazała bukiet kwiatów z podziękowaniem za ogromne serce i profesjonalizm w codziennym wysiłku wkładanym w opiekę nad pacjentami, życząc jednocześnie zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Pokaż więcej

Potrzebna krew!

W związku z wyjątkową sytuacją i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, rosnącym zapotrzebowaniem na krew ze szpitali zwracamy się do wszystkich Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa w celu oddania krwi. Mocno spadły nam stany krwi a szczególnie potrzebne są grupy:  O Rh-, O Rh+, A Rh-, A Rh+, B Rh- Krwi niestety nie można długo magazynować i pobrany koncentrat krwinek czerwonych może być przetoczony pacjentowi tylko przez 42 dni od pobrania, a koncentrat krwinek płytkowych ma termin ważności jedynie 5 dni, dlatego tak…

Pokaż więcej

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Raszowie

Starosta Kamiennogórski ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa: Nieruchomość niezabudowana położona w Raszowie, gm. Kamienna Góra, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 260/6 o pow. 0,1081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00030309/4. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp -zurbanizowane tereny niezabudowane . Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra, które zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra Nr XVIII/90/12 z dnia 25.04.2012 dla ww.…

Pokaż więcej

Wsparcie rządowe dla Powiatu Kamiennogórskiego

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Wsparcie rządowe uzyskał również Powiat Kamiennogórski, który na przebudowę drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa – Lubawka  w km 1+800 – 2+704 oraz remont drogi powiatowej nr 3462D na odcinku Chełmsko Śląskie – Uniemyśl w km 10+660 – 12+230 otrzymał dofinansowane na poziomie 75% ogólnej wartości każdego projektu. Kwota dofinansowania wyniesie więc, odpowiednio, 795 519,00 zł i 1 147 734,00 zł. Celem zadań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze ze szczególnym…

Pokaż więcej

Laptopy dla ZSZiO i LO w Kamiennej Górze

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało kolejnych grantobiorców, którzy otrzymają dotacje na zakup komputerów przenośnych dla swoich placówek oświatowych. Powiat Kamiennogórski otrzyma 70 tys. zł na zakup 25 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 25 routerów, które przekazane zostaną na użytek uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.

Pokaż więcej

Przyłbice od Fundacji VCC na użytek powiatu kamiennogórskiego

W dniu 22 kwietnia br. lubelska Fundacja VCC przekazała na użytek powiatu kamiennogórskiego 80 szt. przyłbic ochronnych. Przyłbice w większości przekazane zostaną do kamiennogórskiego szpitala, Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie oraz będą wykorzystywane przez pracowników urzędu mających bezpośredni kontakt z klientami. Osłony te stanowią nieocenioną pomoc dla personelu medycznego oraz pracowników placówek, zwiększając ich bezpieczeństwo pracy w tym trudnym czasie panującej pandemii koronawirusa. Fundacja współpracowała z urzędem w ramach realizacji projektu “Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim”.

Pokaż więcej

Raport dot. sytuacji epidemiologicznej w powiecie kamiennogórskim

Informacja o sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu kamiennogórskiego na dzień 20 kwietnia, godz. 15:00. Mężczyzna z Kamiennej Góry, który pokonał koronawirusa został wypisany ze szpitala w Wałbrzychu dzisiaj około godz. 15:00. Statystyka zachorowań zliczana jest od początku, a  osoby, które wyzdrowiały nie są odejmowane. Więcej informacji w tagach koronawirus.

Pokaż więcej

30 tysięcy złotych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze

W dniu 6 kwietnia br., na wniosek prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze, Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu 30 tys. zł na rzecz szpitala. Środki wykorzystane zostaną na walkę z postępującą pandemią koronawirusa. Dzięki nim utworzone zostaną dodatkowe stanowiska medyczne na oddziałach placówki, wyposażone w łóżka z kardiomonitorami niezbędnymi do monitorowania stanu pacjentów.

Pokaż więcej

Apel w sprawie aptek

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej we Wrocławiu zwraca się z apelem do Pacjentów, aby: Pacjenci chorzy lub w podeszłym wieku ograniczyli w miarę możliwości osobiste wizyty w aptece i poprosili o wykupienie leków rodzinę, sąsiadów, wolontariuszy; Pacjenci nie robili nieracjonalnych i nadmiernych zapasów leków; Nie zabierali do aptek dzieci; Ograniczyli się do zakupu produktów niezbędnych; Nie zgłaszali się do aptek wielokrotnie, jeśli nie ma takiej potrzeby, ale starali się zaopatrzyć w potrzebne preparaty podczas pojedynczej wizyty; Kontaktowali się telefonicznie z aptekami,…

Pokaż więcej