XXXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

17 sierpnia 2021 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XXXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Kamiennogórskiego złożonego przez grupę radnych z dnia 9 lipca 2021 r. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Odczytanie projektu Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie odwołania Starosty Kamiennogórskiego. 5. Przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania Starosty Kamiennogórskiego. 6. Ogłoszenie przez Przewodniczącego…

Pokaż więcej

Zielono mi, czyli łąka na talerzu

W dniach 12 oraz 16 lipca 2021 roku, dzięki współpracy z Fundacją J-EN-Ki, uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze, wzięli udział w projekcie „Zielono mi, czyli łąka na talerzu”. Warsztaty odbyły się w Rzeszówku, w laboratorium „Zielony Wulkan”. Tam, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi, wspólnie przyrządzały potrawy z roślin, powszechnie uważanych za chwasty. Dobierali smaki, uzgadniali, które rośliny można smażyć czy gotować, a które lepiej podać bez obróbki oraz jak zachować to, co w roślinach jest najważniejsze, czyli naturalne wartości…

Pokaż więcej

Przedłużenie zamknięcia drogi powiatowej

W związku z aktem wandalizmu, do którego w dniu 3 sierpnia 2021 r. przyczynił się nieznany sprawca, prace remontowe na drodze powiatowej nr 3463 D relacji Lubawka – Krzeszów ulegną wydłużeniu do dnia 5 sierpnia 2021 roku do godz.16:00. Przedłużające się prace związane są z koniecznością wykonania na nowo zniszczonego odwodnienia z kostki granitowej prowadzącego przez drogę powiatową.

Pokaż więcej

Nabór na stanowisko – Informatyk w Wydziale Informatyzacji i Ochrony Danych

Starosta Kamiennogórski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze. I. Określenie stanowiska urzędniczego: –    Nazwa stanowiska pracy: Informatyk –    Miejsce w strukturze organizacyjnej: Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych UWAGA. Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym mają obowiązek odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem. II. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku informatyka (lub pokrewne) albo średnie i 3-letni staż pracy, umiejętność planowania i wdrażaniu infrastruktur IT oraz ogólnych pojęć związanych z administrowaniem/zarządzaniem systemami (tele)informatycznymi, znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows (w tym Microsoft…

Pokaż więcej

Oferta sprzedaży drewna

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:  „Sprzedaż drewna opałowego z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z  wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.” Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe o gatunku Topola kanadyjska w ilości 12,35 m3 znajdujące się na działce nr 121/4 w m. Ogorzelec, gmina Kamienna Góra, które ułożone jest w: a) 4 stosach nieregularnych oznaczonych…

Pokaż więcej

XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 15 lipca 2021 r., o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 przy zachowaniu obowiązujących ograniczeń sanitarnych oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Zgłoszenie wniosku o odwołanie Starosty Kamiennogórskiego.3. Zakończenie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Pokaż więcej

Stanowisko Zarządu w sprawie kamiennogórskiego szpitala

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Powiatu Kamiennogórskiego W ostatnich dniach pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji dotyczących sytuacji naszego kamiennogórskiego szpitala. Są to informacje, które szpitalowi po prostu szkodzą. Dlatego jako zarząd powiatu pragniemy przekazać Państwu krótką i rzetelną informację. Nigdy nie było i nie ma jakichkolwiek planów dotyczących likwidacji naszego szpitala. Jedynym i wyłącznym powodem zawieszenia działalności części oddziałów szpitala jest brak odpowiedniej liczby personelu lekarskiego. Jako zarząd powiatu wspólnie z zarządem szpitala, od wielu miesięcy podejmujemy wszelkie możliwe starania, by pozyskać lekarzy specjalistów. Działania te będziemy kontynuować. Niewystarczająca ilość lekarzy…

Pokaż więcej

Nabór na stanowisko Informatyk w Wydziale Informatyzacji i Ochrony Danych

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W KAMIENNEJ GÓRZE I. Określenie stanowiska urzędniczego: Nazwa stanowiska pracy: Informatyk Miejsce w strukturze organizacyjnej: Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych UWAGA. Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym mają obowiązek odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.  II.  Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku informatyka (lub pokrewne) lub 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętność planowania i wdrażaniu infrastruktur IT oraz ogólnych pojęć związanych z administrowaniem/zarządzaniem systemami (tele)informatycznymi, znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows (w tym Microsoft Windows Server)…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości lokalowych do wynajęcia

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego informuje, że dnia 18 czerwca 2021 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Władysława Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Kamiennogórskiego przeznaczonych do wynajęcia – lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 21,60 m2 znajdujący się na parterze budynku położonego w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a (Uchwała Nr 195/2021 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 15 czerwca 2021 r.).

Pokaż więcej

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

W środę, 16 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, radny powiatowy Mariusz Mućwicki, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji Dariusz Kurzeja oraz Rafał Przychocki, przedstawiciel burmistrza Kamiennej Góry Karolina Adamczyk, wójt gminy Kamienna Góra Patryk Straus, sekretarz miasta Lubawka Arkadiusz Dybiec, przedstawiciel wójta Marciszów Piotr Nikiting, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego Robert Słowik oraz zaproszeni goście: komendant powiatowy PSP Sławomir Graczyk, komendant powiatowy Policji Janusz Cygal, powiatowy inspektor sanitarny Andrzej Wyrzykowski, powiatowy lekarz weterynarii Edyta Gizel-Gawron oraz przedstawiciel pogotowia…

Pokaż więcej

XXXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

22 czerwca 2021 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji.2.Zakończenie roku szkolnego w szkołach podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu: -Promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi (wręczenie nagród PRIMUS INTER PARES).-Podsumowanie programu stypendialnego dla młodzieży szczególnie uzdolnionej „Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej”. 3.Przyjęcie Protokołu NrXXXI z dnia 25 maja 2021 roku.4.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.5.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.6.Sprawozdanie Zarządu z działalności w…

Pokaż więcej

Zmiana organizacji pracy – Wydział Komunikacji w Kamiennej Górze

Wydział Komunikacji w Kamiennej Górze informuje, że od dnia 29 czerwca 2021 roku załatwianie spraw w wydziale będzie odbywać się na dwa sposoby: – po przyjściu do Wydziału Komunikacji w godzinach 7:30 – 11:45 i pobraniu z biletomatu biletu odpowiedniego do kategorii załatwianej sprawy; – po uprzednim umówieniu wizyty przez internet w pozostałych dostępnych terminach poprzez odnośnik TU UMÓWISZ WIZYTĘ W WYDZIALE KOMUNIKACJI na stronie kamienna-gora.pl.

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie.  Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.   Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Tr – tereny różne. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki może odbywać się z drogi powiatowej (dz.…

Pokaż więcej

XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j.) XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r., o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 przy zachowaniu obowiązujących ograniczeń sanitarnych oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie stanowiska Radnych Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie likwidacji kolejnego…

Pokaż więcej

Debata nad Raportem o stanie powiatu za 2020 rok

Podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego, która odbędzie się 25 maja 2021 roku, zostanie przedstawiony Raport o stanie powiatu za 2020 rok. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której poza radnymi głos zabrać mogą również mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad przedstawionym raportem…

Pokaż więcej

Krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX 21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. w godzinach 8.00-11.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX 21. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z powyższym na terenie powiatu kamiennogórskiego istnieje możliwość uruchomienia akustycznego sygnału generowanego przez syreny alarmowe. Sygnał alarmowy będzie miał charakter ćwiczebny (jeśli zostanie wyemitowany) i nie będzie związany z wystąpieniem zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie z tego tytułu żadnych działań.

Pokaż więcej

XXXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

25 maja 2021 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji.2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6.Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kamiennogórskiego –informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze.7.Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy powiatu kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.8.Przedstawienie Raportu o stanie powiatu.9.Debata…

Pokaż więcej

Starosta przekazał bezpłatne maseczki dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego

W środę, 12 maja starosta Jarosław Gęborys oficjalnie przekazał pracownikom zarządzania kryzysowego maseczki dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. Darmowe maseczki medyczne 3-warstwowe trafią do poszczególnych gmin powiatu, a następnie zostaną rozpowszechnione zgodnie z potrzebami. W ten sposób Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze rozdysponuje ponad 170 000 maseczek. Przypominamy, że maseczki przekazało Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, a za prawidłowy przebieg akcji ich dystrybuowania odpowiedzialni są pracownicy zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze.  Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Darmowe maseczki dla mieszkańców powiatu

Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego przekazało jednorazowe, darmowe maseczki dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. Za prawidłowy przebieg akcji dystrybuowania maseczek odpowiedzialni będą pracownicy zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze. Środki ochrony w postaci maseczek medycznych 3-warstwowych typu IIR trafią do poszczególnych gmin powiatu, a następnie zostaną rozpowszechnione zgodnie z potrzebami. W ten sposób Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze rozdysponuje ponad 170 000 maseczek.

Pokaż więcej

Konkurs – zdrowy tryb życia

W Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej odbył się konkurs, w którym uczestnicy mieli ułożyć rymowankę oraz dokończyć rysunek dotyczący zdrowego trybu życia. Miło nam poinformować, że I miejsce zdobyła Nikola Trela, II miejsce Milena Sikora oraz III Maja Kaleta. Gratulujemy. Rymowanka Nikoli: „Wysoka aktywność i zdrowa dietaTo przepis na zdrowie każdego człowieka!Warzywa, owoce to witaminy,Które są cenne dla całej rodziny.Chipsy, słodycze i sztuczne barwnikiPożegnaj od razu, bo to szkodniki!”

Pokaż więcej

Krajowy Plan Odbudowy

We wtorek, 4 maja na rynku w Jeleniej Górze starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys wraz z samorządowcami z terenu ziemi jeleniogórskiej zaapelował o poparcie Krajowego Planu Odbudowy. Inicjatorką spotkania była Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek. Tego samego dnia odbyło się posiedzenie plenarne Sejmu RP, podczas którego posłowie głosowali nad ratyfikacją decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, która jest warunkiem utworzenia Europejskiego Funduszu Odbudowy oraz wypłatą Polsce środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy program reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie…

Pokaż więcej

Święto Pracy

Dzisiaj (sobota, 1 maja) przypada Święto Pracy (Międzynarodowy Dzień Solidarności Pracy), obchodzone od ponad wieku w wielu krajach świata. Tego dnia Kościół wspomina też patrona ludzi pracy – św. Józefa, rzemieślnika. 1 maja to dla Polaków również ważna data z powodu przystąpienia w 2004 roku do Unii Europejskiej. Obchodzone 1 maja Święto Pracy ma swój początek w 1886 roku, kiedy w Chicago odbył się strajk robotników walczących o ośmiogodzinny dzień pracy, brutalnie stłumiony przez policję. Cztery lata później, by upamiętnić wydarzenia w Chicago, dzień 1 maja został wybrany jako święto…

Pokaż więcej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nie musisz za nią płacić. Jaką pomoc możesz otrzymać? informację, jaka jest twoja sytuacja prawna oraz jakie są twoje prawa i obowiązki, informację, jak można rozwiązać twój problem prawny, pomoc przy sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pismo procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym), wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, informację o kosztach postępowania sądowego i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy do sądu, pomoc przy sporządzeniu planu działania…

Pokaż więcej

Zmiana organizacji pracy Wydziału Architektury i Środowiska

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze uprzejmie informuje, że od dnia 20 kwietnia 2021 roku do odwołania zmienia się organizację pracy Wydziału Architektury i Środowiska. Bezpośrednia obsługa klienta, możliwa jest po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizytyz pracownikiem merytorycznym Wydziału. Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska udzielają informacji telefonicznych od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-11:00 oraz w poniedziałki dodatkowo w godzinach od 15:00 do 16:30. Sprawy dotyczące ochrony środowiska telefon: 75 645 0 10775 645 0 106 Sprawy dotyczące architektury i budownictwa telefon: 75 645 0 10975 645 0 10875 645 0 110…

Pokaż więcej

Ponad 13 mln zł dla gmin z terenu powiatu kamiennogórskiego

Ponad 13 mln zł dla gmin z terenu powiatu kamiennogórskiego w ramach wsparcia rządowego inwestycji lokalnych. Jeszcze więcej pieniędzy na rozwój naszego regionu! Rząd rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków z 13,5 mld zł. Zrównoważony rozwój – RFIL dla małych gmin i dużych miast w całej Polsce Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in.…

Pokaż więcej

Internetowa rejestracja wizyt w Wydziale Komunikacji

Wydział Komunikacji informuje, że od 31 marca br. będzie uruchomiona internetowa rejestracja wizyt w celu załatwienia spraw w Wydziale Komunikacji. Aby umówić wizytę należy skorzystać z linku podanego na  stronie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze www.kamienna-gora.pl  lub wejść na stronę  https://bezkolejki.eu/spkamiennagora. Ważne: do każdej sprawy należy umówić osobną wizytę.

Pokaż więcej

Konkurs palm wielkanocnych

W dniu 28 marca br. w Chełmsku Śląskim odbył się XX Konkurs Palm Wielkanocnych. Do konkursu zgłoszono 12 palm. Wyniki: I miejsce – palma parafialna wykonana przez Mirosława i Wiolettę Antoniszyn oraz Dorotę, Jarosława i Michała Tobiasz.II miejsce – palma wykonana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wrzeciono” z Chełmska Śląskiego.III miejsce – palma wykonana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Bukowianki” z Bukówki. W imieniu Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego, nagrodę za najwyższą palmę przekazała wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. Nagroda w postaci kuchenki mikrofalowej została przyznana za palmę parafialną wykonaną przez Mirosława i Wiolettę Antoniszyn oraz…

Pokaż więcej

XXX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 30 marca 2021 roku o godz. 14 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołów z XXVIII Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 23 lutego 2021 roku oraz z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 marca 2021 roku. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu…

Pokaż więcej

Światowy Dzień Zespołu Downa. Honorowi członkowie MDP Marciszów

W dniu 21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu. Uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze z tej okazji wzięli udział w sesji zdjęciowej zainicjowanej przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Marciszowie. Dzięki współpracy i ich otwartości troje uczestników zostało honorowymi członkami MDP Marciszów.

Pokaż więcej

Ograniczenia w funkcjonowaniu PCE

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze w związku z nowymi obostrzeniami związanymi z zakażeniami koronawirusem wprowadza ograniczenie w przyjmowaniu pacjentów na terapie różnego typu. W dalszym ciągu prowadzone będą  w sposób stacjonarny diagnozy w kolejności wymienionej w przygotowanym komunikacie. W dniach 1 – 2 kwietnia 2021 r.,  przed Świętami Wielkanocnymi placówka będzie nieczynna. Od 22 marca 2021 roku Powiatowe Centrum Edukacji – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kamiennej Górze, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek…

Pokaż więcej

Pierwsze publikacje przekazano ZS-P w Marciszowie

W dniu 18 marca br. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie przekazano publikacje „Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”. W imieniu Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego publikację wręczył Damian Wójcik. Przypominamy, że Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze wydało publikację przyrodniczą będąca wnikliwym opisem siedlisk zwierząt i roślin z terenu powiatu kamiennogórskiego, ze szczególnym uwzględnieniem unikatowych gatunków chronionych oraz terenów objętych programem Natura 2000. Książeczki trafią do wszystkich szkół i bibliotek z terenu powiatu kamiennogórskiego i stanowić będą wspaniałe źródło wiedzy. Publikacja jest częścią zrealizowanego przez Starostwo Powiatowe, w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra zadania…

Pokaż więcej

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku. Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 roku do godziny 14.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego). OgłoszenieOferta

Pokaż więcej

Super Ekolożka w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej

W Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej odbył się konkurs na Super EKOlożkę. Dziewczyny brały udział w konkurencjach jak żyć eko oraz z życia codziennego m.in. wkręcanie śruby, wieszanie prania, segregacja nakrętek oraz malowanie paznokci. Gratulujemy zwyciężczynią: Weronice Bocheńskiej, Wanesy Łąckiej, Oli Buchmiet, Milenie Jazukiewicz, Juli Żyżniewskiej, Juli Oleksy, Nikoli Treli oraz Marysi Bogdziewicz.

Pokaż więcej

Nabór na stanowisko Referent w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Zapraszamy do składania ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze. Nazwa stanowiska pracy: Referent. Miejsce w strukturze organizacyjnej: Wydział Inwestycji i Drogownictwa. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, spełnianie kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obywatelstwo polskie. Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów prawa z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych, dokładność, sumienność i terminowość w wykonywaniu zadań, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi oprogramowania: MS Word, MS Excel oraz urządzeń biurowych, prawo jazdy kategorii B, preferowane doświadczenie w…

Pokaż więcej

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze przypomina, że 31 marca 2021 roku, upływa ustawowy termin wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłaty należy uiszczać corocznie bez wezwania, z góry za dany rok, w ustalonej indywidualnie użytkownikowi wysokości. Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do samodzielnego zachowywania wyznaczonego terminu wnoszenia opłat. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną opłaty prosimy  wpłacać na rachunek bankowy: Powiat KamiennogórskiPKO Bank Polski S.A. 43 1020 3668 0000 5802 0465 9654

Pokaż więcej

Wydział Komunikacji – Pozwolenia czasowe

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze informuje, że zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pozwolenia czasowe wydane podczas rejestracji pojazdu, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Pokaż więcej