Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ciechanowicach

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ciechanowicach, działka nr 470/5. Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ciechanowicach, gm. Marciszów, w granicach działki nr 470/5. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Ciechanowicach, gm. Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 470/5 o pow. 0,1158 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025190/8, w której jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa. Działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą…

Pokaż więcej

Trwa realizacja projektu „OkrzeszynClimb”

Prace nad projektem „OkrzeszynClimb” Fundusz Toyoty “Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat” wchodzą w ostateczną fazę. Dzięki współpracy ze specjalistą botanikiem oraz przedstawicielem Nadleśnictwa Kamienna Góra dokonano wizji lokalnej skał znajdujących się w rejonie objętym działaniami projektowymi. Podczas badań terenowych specjaliści ustalili, że zdecydowana większość planowanych dróg wspinaczkowych nie koliduje z występowaniem cennej roślinności, a najbardziej atrakcyjne do wspinaczki fragmenty skał pozbawione są jej całkowicie. Dzięki tym badaniom jest pewność, że realizacja projektu nie wpłynie negatywnie na krajobraz naturalny. Na dniach Wykonawca przystąpi do oczyszczania ścian skalnych i montażu punktów asekuracyjnych. Końcowym etapem…

Pokaż więcej

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzeszowie

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Gorzeszowie, gm. Kamienna Góra, w granicach działki nr 97/3. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Gorzeszowie, gm. Kamienna Góra, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 97/3 o pow. 0,13 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00029538/8, w której jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa. Działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej, nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne. Działka…

Pokaż więcej

Zostań rodziną zastępczą, daj dzieciom szansę na lepsze życie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze poszukuje kandydatów z terenu powiatu kamiennogórskiego, gotowych zostać rodziną zastępczą, zawodową rodziną zastępczą lub prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka. Kto może zostać rodziną zastępczą? Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Jakie warunki muszą spełnić kandydaci na rodzinę zastępczą? Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które m.in.: odbyły szkolenie dla rodzin zastępczych lub prowadzących rodzinny dom dziecka, dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza ta nie była im ograniczona…

Pokaż więcej

Tomek Wędrowniczek z wizytą w kamiennogórskim starostwie

Tomasz “Wędrowniczek” Pawłowski ma wyjątkową pasję, nieprzerwanie od 1990 roku podróżuje po polskich urzędach i spotyka się z ich włodarzami. Dziś (czwartek, 27 lipca) odwiedził kamiennogórskie starostwo, gdzie spotkał się ze starostą Jarosławem Gęborysem. To już jego czwarta wizyta w tym miejscu. Tomasz na co dzień mieszka w Gnieźnie, a w realizacji swojej pasji przemierza Polskę koleją. Wizyty dokumentuje zdjęciami i relacjami, które umieszcza w swoich albumach i kronikach. Przez ponad 30 lat odwiedził 4893 włodarzy samorządowych.

Pokaż więcej

Powiat Kamiennogórski z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Znane są już wyniki naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Samorządy w całej Polsce otrzymają środki na remont lub odbudowę wielu obiektów. 4 808 projektów otrzymało łącznie ponad 2,5 mld zł dofinansowania z RPOZ. Do Powiatu Kamiennogórskiego trafi aż 1,2 mln zł, które to środki przeznaczone zostaną na pięć zadań: – Konserwacja i restauracja czterech obrazów Drogi Krzyżowej wraz z ramami w kościele NMP w Lubawce – 225 400,00 zł; – Konserwacja marynistycznej ambony w kościele filialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raszowie – 88 200,00 zł; –…

Pokaż więcej

Promesa dla Powiatu Kamiennogórskiego

W Teatrze Starym w Bolesławcu marszałek Cezary Przybylski wręczył samorządowcom z subregionu jeleniogórskiego promesy na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, projekty w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi i Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Promesę w wysokości 25 000 zł dla powiatu kamiennogórskiego odebrała Ewa Maj-Rudy Naczelnik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania. Środki przeznaczone są dla Wydziału Geodezji, który realizuje zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Pokaż więcej

Zmiana Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

Rada nadzorcza spółki Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze podjęła uchwałę o odwołaniu z funkcji prezesa zarządu Barbary Kosak i powołaniu na to stanowisko Pani Kamili Maj, o czym informowaliśmy wczoraj tutaj. Kamila Maj ma doświadczenie zawodowe w pracy w publicznej i niepublicznej służbie zdrowia, a także w instytucjach bankowych i ubezpieczeniowych. Nowa prezes obejmie funkcję z dniem 3 lipca 2023 roku.

Pokaż więcej

Uwaga! Zamknięcie ulicy Katowickiej

Od 7 lipca 2023 roku zostanie zamknięta ulica Katowicka w zakresie od ul. Ks. Bolka I do sygnalizacji świetlnej w związku z przebudową drogi powiatowej – 3487D. Prace rozpoczną się od sfrezowania nawierzchni asfaltowej. Od dnia 6 lipca wykonawca będzie ustawiał znaki dotyczące zamknięcia drogi. Utrudnienia potrwają do 6 miesięcy. Przy przebudowie drogi wybudowana zostanie nowa sieć gazowa, wyremontowana będzie sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna, dobudowana kanalizacja sanitarna. W ramach projektu zaplanowano wykonanie nowej podbudowy oraz nowych warstw nawierzchni asfaltowej. Powstaną również nowe chodniki oraz wyniesione przejścia dla pieszych. Dojazd do…

Pokaż więcej

Piknik PCPR z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego

W sobotę, 24 czerwca 2023 roku na terenie rezerwatu przyrody nieożywionej Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie odbyła się impreza integracyjna organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze z okazji rodzicielstwa zastępczego. Najmłodsi uczestnicy pikniku mogli korzystać z przygotowanych specjalnie dla nich atrakcji m.in. zabaw z animatorkami oraz przejażdżek na kucykach. Dodatkowo dzieciom wielu pozytywnych wrażeń dostarczył Komisarz Lew. Wszyscy uczestnicy integrowali się przy wspólnym ognisku i poczęstunku.

Pokaż więcej

Uwaga! Zmiana terminów załatwiana spraw w Wydziale Komunikacji

W związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Wydział Komunikacji informuje, że od soboty, 1 lipca 2023 roku: – termin zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu wynosi 30 dni od dnia zakupu/sprzedaży pojazdu; – termin rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium UE wynosi 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu; – pozwolenia czasowe, których termin ważności upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, tj. do 15 lipca 2023 roku; – prawa jazdy, które utraciły ważność, ze…

Pokaż więcej

Podsumowanie roku w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej

Podsumowanie roku w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej odbyło się w rytmie hip-hopu. Grupa świetlicowych artystów rapowała wiersze z książek znajdujących się w biblioteczce świetlicy. Po świetnym występie nadszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród za udział w konkursach “Między nami”, “Rusz głową”, “Złota kropka” oraz za aktywny udział w życiu świetlicy i całoroczną zbiórkę plastikowych nakrętek. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał dyplom oraz słodką niespodziankę. Foto użyczone

Pokaż więcej

Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej

W sali Starostwa w Kamiennej Górze ogłoszono dziś (wtore, 20 czerwca) laureatów programu Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej w roku szkolnym 2022/2023. Rada Powiatu Kamiennogórskiego w 2020 roku podjęła uchwałę przyjmującą „Program lokalny wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej”. Głównym celem programu jest wspieranie uzdolnień naukowych, sportowych i artystyczno-technicznych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Kamiennogórskiego. Program jest realizowany poprzez przyznawanie uczniom miesięcznego stypendium naukowego, sportowego i techniczno-artystycznego na dany rok szkolny oraz poprzez przyznanie jednorazowej nagrody: Licealista Roku, Technik Roku, Branżysta Roku. Powołana…

Pokaż więcej

Inwestycje drogowe na terenie powiatu kamiennogórskiego – wideo

Starosta Jarosław Gęborys opowiada o inwestycjach drogowych na terenie powiatu kamiennogórskiego. Przypominamy, że przebudowana zostanie ul. Katowicka w Kamiennej Górze, trwają prace na drodze Pisarzowice-Czarnów oraz na drodze w Dębrzniku w kierunku Marciszowa. Zmodernizowana zostanie również droga w Nagórniku. Więcej informacji i zdjęcia tutaj. Wideo: Starostwo w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Konwent wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów

W czwartek, 15 czerwca 2023 roku w Osadzie Śnieżka w Łomnicy rozpoczęło się posiedzenie Konwentu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Jeleniogórskiego i części Regionu Legnickiego. Podczas spotkania omawiano nowe zasady organizacji wyborów oraz zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Samorządowcy mieli także możliwość spotkać się i porozmawiać z Tymoteuszem Myrdą – Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz z przedstawicielami firmy Tauron. W spotkaniu udział wzięła wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. Współorganizatorem spotkania jest Fundacja Centrum Edukacji Samorządowej w Jeleniej Górze.

Pokaż więcej

Uwaga! Zamknięcie ulicy Katowickiej

Informujemy, że od lipca br. zamknięta zostanie dla ruchu ulica Katowicka w Kamiennej Górze w zakresie od ul. Księcia Bolka I do sygnalizacji świetlnej w związku z przebudową drogi powiatowej – 3487D. Utrudnienia potrwają do 6 miesięcy. Przy przebudowie drogi wybudowana zostanie nowa sieć gazowa, wyremontowana będzie sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna, dobudowana kanalizacja sanitarna. W ramach projektu zaplanowano wykonanie nowej podbudowy oraz nowych warstw nawierzchni asfaltowej. Powstaną również nowe chodniki oraz wyniesione przejścia dla pieszych. Dojazd do centrum i wyjazd z niego będzie możliwy ul. Papieża Jana Pawła II, ul.…

Pokaż więcej

XXII Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych – wideo

Na stadionie miejskim w Kamiennej Górze odbył się w środę, 31 maja XXII Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych organizowany przez Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Dolnośląskie oraz klub Olimpiad Specjalnych “Podaj Rękę” działający przy Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze, o czym informowaliśmy tutaj. Zapraszamy do poniższej relacji wideo. Wideo: Starostwo w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Projekt utworzenia filii Wydziału Lekarskiego UM

We wtorek, 30 maja br. w Starej Kopalni w Wałbrzychu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące uruchomienia na terenie Dolnego Śląska, w tym także Wałbrzychu, filii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich w Wałbrzychu. W wydarzeniu na zaproszenie organizatorów udział wzięła m.in. wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, wójt Patryk Strauss oraz prezes PCZ w Kamiennej Górze Barbara Kosak. Patryk Straus Podczas spotkania przedstawiona została koncepcja utworzenia filii Uniwersytetu Medycznego oraz projekt listu intencyjnego i porozumienia w sprawie praktyk. Pisemna deklaracja o wsparciu powyższej inicjatywy stanowić będzie ważny element przygotowywanego wniosku do MEiN o uruchomieniu…

Pokaż więcej

Starosta Jarosław Gęborys odznaczony przez Prezydenta RP

W ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyła się dziś (czwartek, 25 maja) uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczony został starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys. Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 roku nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Foto użyczone

Pokaż więcej

Jesteś dla mnie kimś ważnym…

W piątek, 19 maja 2023 roku odbyła się gala podsumowująca projekt “Jesteś dla mnie kimś ważnym…”. W siedzibie Centrum Kultury w Kamiennej Górze blisko 100 osób spotkało się, aby obejrzeć przedstawienie artystyczne “Pudełko marzeń”. Sztuka przedstawiała marzenia, tak zwyczajne, a tak często nieosiągalne. Odśpiewano piosenki, wysłuchano opowieści o sklepiku z marzeniami. Kulminacyjnym punktem był pokaz filmików, w których osoby ze specjalnymi potrzebami dziękują swoim najbliższym. Na zakończenie wzniesiono toast bezalkoholowym szampanem. Projekt realizowany przez Fundację J- EN-KI dofinansowano ze środków Powiatu Kamiennogórskiego.

Pokaż więcej

LVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 30 maja 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji. 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr LV z dnia 25 kwietnia 2023 roku. 3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6.Przedstawienie Raportu o stanie powiatu. 7.Debata nad Raportem o stanie powiatu. 8.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego wotum zaufania. 9.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania…

Pokaż więcej

Żonkilowa Kwesta – uroczyste rozpoczęcie zbiórki

Przy siedzibie Wałbrzyskiego Hospicjum im. Jana Pawła II odbyło się dziś (piątek, 21 kwietnia) uroczyste rozpoczęcie zbiórki na rehabilitację dzieci terminalnie i nieuleczalnie chorych, które są pod opieką Hospicjum. W wydarzeniu udział wzięli wolontariusze akcji, wśród których znalazł się wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko, starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys oraz starosta powiatu wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski. Od dziś przez cały tydzień kilkuset wolontariuszy będzie kwestować na rzecz wałbrzyskiego hospicjum. Wolontariusze będą wyposażeni w identyfikator i wyraźnie oznaczoną puszkę. W ubiegłym roku podczas żonkilowej kwesty zebrano ponad 120 tysięcy złotych.

Pokaż więcej

Powiat Kamiennogórski laureatem Funduszu Toyota

W Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu odbyło się dziś (piątek, 21 kwietnia) uroczyste spotkanie z laureatami konkursu Fundusz Toyoty 2023 z obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej. Podczas wydarzenia sześciu laureatów konkursu zaprezentowało swoje projekty oraz otrzymało symboliczne czeki. Projekt Powiatu Kamiennogórskiego pn. “Okrzeszyn Climb” zajął pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu. Czek z dofinansowaniem na 25 000 zł odebrał starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys. Dzięki tym środkom kolejne rejony w powiecie kamiennogórskim zostaną zagospodarowane pod wspinaczkę skałkową. Celem głównym projektu jest promocja zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą poprzez rozwój i rozbudowę infrastruktury wspinaczkowej oraz…

Pokaż więcej

Żonkilowa Kwesta

Ze starostą kamiennogórskim Jarosławem Gęborysem spotkała się dziś (czwartek, 20 kwietnia) Renata Wierzbicka – prezes wałbrzyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, organizatorka Żonkilowej Kwesty na rzecz Wałbrzyskiego Hospicjum im. Jana Pawła II. Przypominamy, że Starostwo w Kamiennej Górze wraz z podległymi placówkami edukacyjnymi włączyło się w zbiórkę pieniędzy na rehabilitację dzieci terminalnie i nieuleczalnie chorych, które są pod opieką Hospicjum. Zbiórki prowadzone będą w siedzibie Starostwa w Kamiennej Górze, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Specjalnych.

Pokaż więcej

Środki dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Kamiennogórski w ramach otwartego konkursu ofert rozstrzygnął konkurs i tym samym rozdysponował środki dla organizacji pozarządowych. W 2023 roku do różnych środowisk i instytucji trafi łącznie 84 000 zł. Podział zadań: Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 58 000 zł. Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej 5 000 zł. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa 14 000 zł. Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego 7 000 zł. Gratulujemy!

Pokaż więcej

Żonkilowa Kwesta

Przyłącz się i zostań wolontariuszem w Żonkilowej Kweście dedykowanej Wałbrzyskiemu Hospicjum im. Jana Pawła II, w tym na rehabilitację dzieci terminalnie i nieuleczalnie chorych, które są pod opieką Hospicjum. Na terenie powiatu kamiennogórski patronat honorowy nad kwestą objął starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys. Zbiórki prowadzone będą w: Starostwie w Kamiennej Górze, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze.

Pokaż więcej

LV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 25 kwietnia 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr LIV z dnia 28 marca 2023 roku. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 7. Informacja jednostek podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu w zakresie spraw społecznych: – Sprawozdanie z działalności Dziecięcej Świetlicy…

Pokaż więcej

Program Pomocy Dzieciom

Do 7 maja br. trwa nabór wniosków o stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym. O stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES mogą ubiegać się rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej, deklarujące gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności. Dziecko w ciężkim stanie klinicznym wymaga wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe. Rodziny otrzymują pomoc finansową w formie comiesięcznego stypendium. Forma pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdej rodziny i przyznawana na…

Pokaż więcej

Kwalifikacja Wojskowa 2023

W poniedziałek, 8 maja na terenie powiatu kamiennogórskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, która będzie trwać do piątku, 19 maja br. Powiatowa Komisja Lekarska będzie funkcjonować od godz. 8:00 do godz. 13:00 w budynku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. przy ul. Towarowej 43. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.; 2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 3) osoby, które w latach 2021 i 2022: a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie…

Pokaż więcej

OkrzeszynClimb – pomóż zmienić swoje otoczenie

Projekt Powiatu Kamiennogórskiego pn. OkrzeszynClimb uzyskał maksymalną liczbę punktów w organizowanym przez Fundusz Toyoty konkursie “Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. Aby projekt uzyskał dofinansowanie, konieczne jest zebranie jak największej ilości głosów. Celem głównym projektu OkrzeszynClimb jest promocja zdrowego stylu życia poprzez rozwój i rozbudowę infrastruktury wspinaczkowej oraz pogłębienie współpracy lokalnej społeczności na rzecz rozwoju aktywnej turystyki wspinaczkowej. Działania zaplanowane w ramach projektu: -utworzenie ok. 15 dróg wspinaczkowych w miejscowości Okrzeszyn;-zagospodarowanie przestrzeni wokół skał poprzez utworzenie strefy odpoczynku z bezpiecznym miejscem na ognisko;-wykonanie skałoplanu powstałych dróg wspinaczkowych oraz tablicy informacyjnej;-przeprowadzenie szkolenia dla młodzieży z…

Pokaż więcej

LIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 28 marca 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr LIII z dnia 28 lutego 2023 roku. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kamiennogórskiego: – Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze, – Informacja Państwowego…

Pokaż więcej

Pracownicy Starostwa w Kamiennej Górze wsparli Fundację Na Pomoc Zwierzętom

Pracownicy Starostwa w Kamiennej Górze wsparli Fundację Na Pomoc Zwierzętom w Boguszowie-Gorcach. Pod opieką fundacji przebywa ok. 200 zwierząt, w tym z powiatu kamiennogórskiego. Zbiórka trwała tydzień, pracownicy zebrali chemię gospodarczą, karmę dla psów, kotów, koce, ręczniki papierowe, sianko i marchew. Jak można wspomóc działania Fundacji? 1. Adopcje – jednym z najlepszych sposobów pomocy Fundacji są adopcje zwierzaczków, które ma pod opieką. Powód jest prosty, im więcej szczęśliwych, adoptowanych podopiecznych, tym więcej miejsca w Fundacji dla następnych psich i kocich sierotek, którym potrzebna jest pomoc. 2. Domy tymczasowe – miejsca na wagę złota, dzięki…

Pokaż więcej

Młodzież zapobiega pożarom

Już niebawem kolejne podsumowanie konkursu plastycznego “Młodzież zapobiega pożarom” organizowanego przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Domu Kultury w Marciszowie w piątek, 24 marca 2023 roku. Reportaż fotograficzny z wydarzenia zaprezentujemy na portalu Relacje Regionalne. Zobacz, jak było w ubiegłym roku: 

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie.  Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.  Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5, w której jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa. Działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem…

Pokaż więcej

LIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 28 lutego 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr LIII z dnia 31 stycznia 2023 roku. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego: – informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze, – informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, –…

Pokaż więcej

“Pączek w maśle” – zimowisko w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej

Jak co roku Dziecięca Świetlica Środowiskowa na czas ferii przygotowała mnóstwo atrakcji dla swoich podopiecznych.Zimowisko zaczęło się od słodkiego toru przeszkód, gdzie każdy z uczestników próbował swoich sił w różnorodnych sensorycznych konkurencjach. Dzieci były także w Sali Zabaw. Jako artyści zmierzyły się z techniką decoupage, wykonując skrzyneczki na przysmaki. Dzieci gościły w Chicken Landzie, poznając domowe zwierzaki i ogrzewając się przy ognisku. W ExploraParku bawiły się co niemiara. Odwiedziły także Teatr Zdrojowy i obejrzały przedstawienie “Piosenki z kufra”. Wizytę w Jeleniej Górze wychowankowie zakończyli, zwiedzając Muzeum Przyrodnicze i biorąc udział w warsztatach “Dlaczego zwierzęta są kolorowe?”.…

Pokaż więcej

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku. Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do 10 marca 2023 roku godziny 14.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa w Kamiennej Górze przy ul. Władysława Broniewskiego 15 lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego). Więcej.

Pokaż więcej

Nowy Komendant Społecznej Straży Rybackiej

Starosta Jarosław Gęborys wręczył dziś (poniedziałek, 13 lutego) akt powołania na funkcję Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kamiennogórskiego Łukaszowi Czajce. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Gratulujemy!

Pokaż więcej