LXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 19 grudnia 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2023 rok.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
9. Budżet powiatu kamiennogórskiego na rok 2024.
10. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego i Stałych Komisji Rady Powiatu Kamiennogórskiego za 2023 rok.
11. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego za 2023 rok.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne