Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przypominamy, że w poniedziałek 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto państwowe poświęcone jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego. W 2009 roku organizacje kombatanckie, skupione…

Pokaż więcej

Na byłym przejściu granicznym w Lubawce pilnują wprowadzonych obostrzeń

Przypominamy, że od soboty 27 lutego, ze względu na niepokojącą sytuację epidemiczną u naszych południowych sąsiadów, rząd wprowadził nowe obostrzenia. Osoby wracające m.in. z Czech mają obowiązek odbyć 10 dniową kwarantannę. Na byłym przejściu granicznym w Lubawce stosowania się do obostrzeń pilnuje Straż Graniczna. Podróżni mają obowiązek przedłożyć, na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji, wynik testu w języku polskim albo w języku angielskim. Z obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy zwolnione są m.in. osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19, osoby posiadające negatywny wynik testu, który nie może być…

Pokaż więcej

Budowa S3. Ptaszków, Dębrznik, Antonówka

Trwa budowa drogi S3. Prezentujemy postęp prac budowlanych na węźle Kamienna Góra Północ (Ptaszków) oraz w okolicy Dębrznika i Antonówki.  W Ptaszkowie trwa budowa stanowiska do wytwarzania i nasuwania konstrukcji nośnej estakady. Na stanowisku prefabrykacji będą wytwarzane i wysuwane kolejne segmenty estakady tworząc długą konstrukcję. Na wysokości Antonówki fragment ścieżki rowerowej został już zasypany i utworzona droga techniczna. Trwa ściąganie humusu trasy zasadniczej. Przypominamy, że w grudniu ubiegłego roku zdemontowano fragment ścieżki rowerowej na odcinku Kamienna Góra-Antonówka, o czym informowaliśmy tutaj. W tym miejscu nastąpiła kolizja budowanej drogi S3 ze…

Pokaż więcej

Wieczorne zwiedzanie w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa

Wystawa “Kierunek sztuka. Malarstwo europejskie XVI – XIX w.” ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Każdy, kto do 3 marca zarezerwuje bezpłatną wejściówkę, będzie mógł nieodpłatnie obejrzeć ekspozycję z przewodnikiem w dwóch terminach: 4 marca o godz. 17.00, 18.00 lub 19.00 oraz 5 marca o godz. 17.00, 18.00 lub 19.00. Obowiązkowej rezerwacji wejściówek można dokonać dzwoniąc pod nr tel. 75 744 22 75, wysyłając e-mail na adres sekretariat@muzeumtkactwa.pl lub za pośrednictwem profilu na Facebooku.

Pokaż więcej

Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Kamienna Góra-Lubawka

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa). Przypominamy, że reportaże z budowy drogi S3 dostępne są na naszym portalu tutaj. W szóstym tygodniu 2021 roku (13-19 lutego) na terenie budowy pracowały średnio 103 jednostki sprzętowe (koparki, spycharki, równiarki, dźwigi, walce, betonowozy) oraz 277 osób. W zakresie robót drogowych na obszarze węzła Kamienna Góra Północ oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych wykonano: Trasa główna: Zdjęcie humusu – 82450 m² Wykop – 11750 m³ Wymiana gruntu – 800 m³…

Pokaż więcej

Kolejny etap realizacji przebudowy A4 i budowy S5

GDDKiA podała informację z otwarcia ofert na Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej i Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła)/węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków”. Na wykonanie zadania zostały złożone cztery oferty:

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 26 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Trwają prace przy budowie tunelu na S3 – Wideo

Ponad 200 metrów nawy wschodniej i prawie 170 metrów nawy zachodniej wydrążono w portalu południowym tunelu TS26, który powstaje w ramach budowy odcinka S3 od Bolkowa do Kamiennej Góry. To ok. 9% całkowitej długości tunelu, który będzie liczył 2300 metrów. Drążenie tunelu TS-26. Budowa drogi S3 Wykonawca prowadzi również prace przy portalu północnym tunelu. Realizowany jest wykop tzw. Open Cut. W miarę schodzenia w dół ściana portalowa czołowa i ściana boczna zabezpieczane są sukcesywnie za pomocą torkretu, siatek i kotew. Rozpoczęcie drążenia tunelu na portalu północnym planowane jest w najbliższych…

Pokaż więcej

Marciszów szkoli z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W związku z zakupem profesjonalnego sprzętu medycznego, w Przychodni Rodzinnej w Marciszowie odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Przypominamy, że 27 stycznia br. wójt Wiesław Cepielik wspólnie z zastępcą Konradem Buczkiem przekazali do ośrodka rejestratory zapisów EKG oraz defibrylator AED, o czym informowaliśmy tutaj. Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z obsługą defibrylatora AED przeprowadził doświadczony medyk Stanisław Napierała, sołtys wsi Świdnik. Uczestnicy szkolenia poznali m.in. sposoby udzielania pierwszej pomocy od momentu bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym, aż do momentu przyjazdu wyspecjalizowanych służb medycznych. W szkoleniu uczestniczyli m.in. pracownicy…

Pokaż więcej

Wkrótce wystartuje projekt wymiany starych pieców w Kamiennej Górze

Miasto Kamienna Góra zbliża się do startu projektu “Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”. Partnerzy projektu spotkali się w Starych Bogaczowicach. Kamienną Górę reprezentował zastępca burmistrza Adam Blicharski. – Obecnie trwa doprecyzowanie procedury składania wniosków, wzorów dokumentów itp. Wszyscy partnerzy ustalili, że projekt zacznie się w połowie marca – mówi zastępca burmistrza. Projektowi towarzyszyć będzie szeroka akcja informacyjna. Odbędzie się także akcja ulotkowa…

Pokaż więcej

Laptop dla MDP w Marciszowie

W dniu 26 lutego 2021 roku wójt Wiesław Cepielik oficjalne przekazał sprzęt komputerowy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Marciszowie. Sprzęt został przekazany na ręce młodych druhów przy udziale opiekunek drużyny Anny Zdunek i Agnieszki Polska-Masełko oraz prezesa jednostki OSP Jerzego Skiby. Obecnie szeregi MDP zasila 24 młodych druhów. Zakup laptopa to podziękowanie m.in. za aktywny udział w akcjach organizowanych na rzecz lokalnej społeczności i wzorowe reprezentowanie jednostki. Zakup został zrealizowany ze środków własnych.

Pokaż więcej

Wystawa fotografii otworkowej w CBK

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra zaprasza na wystawę “PINHOLE CAMERA”, prac powstałych podczas plenerów fotograficznych dla młodzieży, które odbyły się we wrześniu ubiegłego roku w Krzeszowie i Zaclerzu. Warsztaty były częścią projektu “Pogranicze polsko-czeskie wczoraj i dziś”. Ze względu na wcześniejsze obostrzenia związane z pandemią, dopiero teraz można ją zaprezentować. Następnie wystawa zostanie zaprezentowana w Zaclerzu. Zapraszamy do obejrzenia wystawy, przypominając jednocześnie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Pokaż więcej

Dotacja z MKiDN na zabytki w Krzeszowie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił wyniki I naboru w Programie „Ochrona Zabytków”. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Wsparcie z budżetu ministerstwa otrzymują m.in.: Dom Opata w Krzeszowie – 80 tys. zł na remont elewacji wraz z konserwacją stolarki okiennej i drzwiowej – etap II. Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie – 270 tys. zł na remont dachu Klasztoru – etap VIII. Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie – 160 tys. zł na bibliotekę klasztorną…

Pokaż więcej

Dotacja z MKiDN na zabytki w gminie Lubawka

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił wyniki I naboru w Programie “Ochrona Zabytków”. Przypominamy, że celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Wsparcie z budżetu ministerstwa otrzymują m.in.: Kościół pw. św. Rodziny w Chełmsku Śląskim – 160 tys. zł na konserwację techniczną i estetyczną oryginalnych dekoracji sztukatorskich i polichromii – etap IV. Kościół pw. WNMP w Lubawce – 47 tys. zł na  konserwację i restaurację dwóch obrazów Drogi Krzyżowej (stacja I i II) wraz z…

Pokaż więcej

Dotacja na “ruderę” w Kamiennej Górze

Wójt Patryk Straus poinformował, że gmina Kamienna Góra otrzymała dotację w wysokości 370 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rozstrzygniętego naboru wniosków z programu “Ochrona zabytków”. Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy, pozwolą sfinansować najpilniejsze prace związane z ratowaniem budynku resursy kupieckiej z 1799 r. (tzw. Dom Loży), który mieści się przy ul. Okrzei 14 w Kamiennej Górze. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i od października 2018 roku, w wyniku nabycia spadku po nieżyjącym właścicielu, stał się własnością gminy Kamienna Góra, o czym…

Pokaż więcej

Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Bolków-Kamienna Góra

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ). Na budowie prowadzone są roboty w zakresie mostów na obiekcie WS-36 (wiadukt w Jaczkowie), gdzie odbywa się zbrojenie ławy fundamentowej w osi A, roboty palowe na podporze C. Na Tunelu TS-26 trwa drążenie nitki wschodniej i zachodniej portalu południowego, aktualnie wydrążona nitka wschodnia (lewa) ma około 170 metrów, nitka zachodnia (prawa) około 130 metrów. Trwa wywóz urobku z Tunelu TS-26 na składowisko. Na portalu północnym trwa kotwienie i torkretowanie ściany czołowej…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 25 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Kamiennogórscy policjanci zapraszają seniorów na rozmowy w sieci

Kamiennogórscy policjanci zapraszają seniorów na rozmowy w sieci, w ramach szkolenia SENIOR-ONLINE. Spotkanie odbędzie się 1 marca 2021 roku w godz. 9:00-9:30 na oficjalnym kanale YouTube kamiennogórskiej policji. Pilotażowe spotkanie przeprowadziły policjantki w komendzie miejskiej w Jeleniej Górze. Kolejne spotkanie odbędzie się 1 marca we wszystkich jednostkach powiatowych Dolnego Śląska. Celem działań jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces. Spotkania te mają na celu…

Pokaż więcej

Policyjne działania “Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

W piątek 26 lutego 2021 roku od godziny 6.00 do 22.00 policjanci będą prowadzić działania pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Funkcjonariusze kamiennogórskiej drogówki będą mieć za zadanie przypomnienie pieszym, rowerzystom czy motorowerzystom o przepisach, jakie ich obowiązują i o umiejętnym wdrażaniu ich w codziennym życiu. Celem tych działań jest głównie zminimalizowanie zdarzeń z udziałem pieszych oraz poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co wynika z planu działań kontrolno – prewencyjnych realizowanych przez Komendę Główną Policji. Policjanci mają za zadanie również kształtowanie świadomości odpowiednich zachowań niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz egzekwowanie…

Pokaż więcej

Sprawca licznych kradzieży zatrzymany

Kamiennogórscy kryminalni zatrzymali sprawcę kradzieży elektronarzędzi na terenie jednej z miejscowości w Gminie Marciszów. Sprawcą okazał się mieszkaniec powiatu kamiennogórskiego. Wartość strat została oszacowana na ponad 3 tysiące złotych. Sprawa miała swój początek w grudniu ubiegłego roku, kiedy po raz pierwszy 42-latek dokonał kradzieży, celem przywłaszczenia 14 sztuk królików o wartości 540 złotych, na terenie jednej z posesji w gminie Marciszów. W trakcie wykonywanych czynności mężczyźnie udowodniono również dwa włamania do garażu, znajdującego się na terenie miejscowości Marciszów. Sprawca przedostał się do wnętrza garażu za pomocą oryginalnego klucza, który uprzednio…

Pokaż więcej

Powraca Świdnicka Giełda Staroci

W dniu 7 marca 2021 roku (niedziela) na świdnickim Rynku ma odbyć się kolejna Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości. Giełda Staroci, która funkcjonuje już blisko 50 lat, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, gromadziła tłumy mieszkańców regionu oraz przyjeżdżających z całego Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców okazji i miłośników rzeczy, których w sklepach już kupić nie można. Świdnicka Giełda jest jedną z trzech najstarszych w Polsce i drugą co do wielkości na Dolnym Śląsku. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa jej kolejna edycja ma odbyć się 7 marca, jednak w przypadku zmiany sytuacji…

Pokaż więcej

Rada miasta stopuje finansowanie kamiennogórskich inwestycji

Jak informuje rzecznik prasowy urzędu, ostatnia decyzja Rady Miasta Kamienna Góra odsuwająca głosowanie nad uchwałą w sprawie emisji miejskich obligacji wymusiła wstrzymanie realizacji szeregu miejskich inwestycji. Podczas wczorajszej sesji dziewięciu radnych zagłosowało za wycofaniem z porządku obrad uchwały w sprawie emisji miejskich obligacji. To jedno ze źródeł finansowania kamiennogórskich inwestycji w tegorocznym budżecie. Za wycofaniem uchwały z porządku obrad zagłosowali radni: Janusz Jarosz, Wiesław Sobiechowski, Jacek Bruździak, Łukasz Sławiński, Sławomir Sławiński, Andrzej Grzyb, Violetta Majak, Bogdan Murawski i Bogdan Wągrowski. Z powodu braku źródła finansowania musimy odłożyć procedury przetargowe na:…

Pokaż więcej

Wójt Gminy Marciszów ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wójt Gminy Marciszów ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Marciszów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w 2021 roku wybrane zostały następujące oferty:

Pokaż więcej

Kwarantanna po przyjeździe z Czech i Słowacji od 27 lutego

Ze względu na niepokojącą sytuację epidemiczną u naszych południowych sąsiadów, od 27 lutego br. wszystkie osoby wracające z Czech i Słowacji zostaną skierowane na kwarantannę. Dotyczy to również osób, które przekraczają granicę samochodem. Wyjątek stanowią osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19 lub osoby posiadające negatywny wynik testu. Test musi być wykonany przed przekroczeniem granicy. Jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku. Źródło: gov.pl

Pokaż więcej

Zakaz używania przyłbic i chust od 27 lutego

Rząd podjął kolejne decyzje dotyczące pandemii. Po rozmowach ze specjalistami z zakresu zdrowia publicznego, profesorami, wirusologami i epidemiologami Rada Medyczna  przygotowała zalecenia, który sposób zakrywania ust i nosa najlepiej chroni nas przed zakażeniem – najlepiej chronią maseczki. Zgodnie z rekomendacjami wprowadzono zakaz noszenia przyłbic, szalików, chust itp. Nie spełniają one kryteriów bezpieczeństwa i nie chronią tak skutecznie przed zakażeniem jak maseczki. Od 27 lutego br. dozwolone będą tylko maseczki, które najlepiej chronią nas przed zarażeniem. Źródło: gov.pl

Pokaż więcej

Restauratorzy zwolnieni z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Uchwała zwalniająca kamiennogórskich restauratorów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu została zaakceptowana przez Radę Miasta. Projekt przygotowany przez burmistrza Janusza Chodasewicza został przegłosowany jednogłośnie.   – To forma wsparcia miejscowych restauratorów w dobie pandemii – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.  Zostali oni zwolnieni z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przez cały 2021 rok. Uchwała przewiduje zwrot opłat za rok 2021, jeśli któraś z firm już ją uiściła. Tacy przedsiębiorcy muszą wystąpić ze stosownym wnioskiem do urzędu miasta. Można go złożyć do 30 kwietnia br.

Pokaż więcej

Jak sprawdzić agencję e-marketingu przed nawiązaniem współpracy w zakresie SEO?

Każdy powinien robić to, na czym zna się najlepiej. Dlatego jeśli firma na poważnie myśli o przebiciu się to TOP 3 Google SERP, ma 2 wyjścia. Albo utworzyć specjalne stanowiska i zatrudnić na te miejsca prawdziwych fachowców, albo skorzystać z usług agencji SEO. W pracy nad stroną internetową fizyczne odległości nie są żadną przeszkodą – a na polskim rynku ilość podmiotów świadczących usługi w tym zakresie jest naprawdę duża. Jakimi kryteriami kierować się podczas wyboru takiego partnera w interesach? Pozycjonowanie stron www zabiera sporo czasu. Duża liczba stałych partnerów dobrze…

Pokaż więcej

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu w powiecie kamiennogórskim

W dniu 25 lutego 2021 roku istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 ug/m3). Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: kamiennogórski, wrocławski, lwówecki, jaworski, legnicki, średzki, oławski, trzebnicki, ząbkowicki, dzierżoniowski, wałbrzyski, strzeliński, oleśnicki, świdnicki, karkonoski, zgorzelecki i miasta: Jelenia Góra, Wałbrzych i Wrocław.Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania jest podstawą do ogłoszenia 2 poziomu zagrożenia. Działania krótkoterminowe w przypadku zagrożenia 2 stopnia, dotyczące ograniczenia emisji pyłu zawieszonego PM10: 1. Zalecenia dla ludności:– nie przebywać na…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajęcia

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego informuje, że dnia 24 lutego 2021 roku został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamiennogórskiego przeznaczonych do wynajęcia – lokal użytkowy o pow. użytkowej 33,00 m2 położony w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a (Uchwała Nr 167/2021 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 24 lutego 2021 r.).

Pokaż więcej

Obowiązuje zakaz wypalania traw!

Wraz z nadejściem wiosny zaczyna się głupia i niebezpieczna tradycja wypalania traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Strażacy z powiatu kamiennogórskiego mają już za sobą pierwsze wyjazdy do gaszenia płonącej trawy. Przypominamy, że obowiązuje zakaz wypalania traw! Jest to proceder, który w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody i niebezpieczny dla człowieka. Oprócz sankcji karnych za wypalanie traw grożą dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków, który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie…

Pokaż więcej

Skakał po aucie i uderzał młotkiem w karoserię ponieważ pokłócił się z dziewczyną

Policjanci z Komisariatu Policji w Kowarach ustalili, a następnie zatrzymali 28-letniego mieszkańca powiatu kamiennogórskiego podejrzanego o uszkodzenie mienia z pobudek chuligańskich. Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło 19 października ubiegłego roku na parkingu pod jednym ze sklepów w Kowarach. 28-latek uszkodził zaparkowany tam samochód, skakał po nim oraz uderzał młotkiem w karoserię. Swoim zachowaniem spowodował straty w wysokości około 1400 złotych. Powiadomieni o przestępstwie policjanci na podstawie zebranych informacji oraz po analizie z nagrań kamer monitoringu wytypowali i zatrzymali 28-latka jako podejrzewanego o jego popełnienie. Zatrzymany oświadczył, że tego czynu…

Pokaż więcej

Kontrole sposobu segregowania odpadów w Kamiennej Górze

Urząd Miasta przypomina o regularnych kontrolach sposobu segregowania odpadów, które od pewnego czasu prowadzi w całej Kamiennej Górze. Dziś oceniono jakość segregacji na ul. Cegielnianej. Niestety wyniki nie wyglądają dobrze. Mieszkańcy niektórych nieruchomości nie stosują się do wymogów segregacji. Na razie poprzestano na upomnieniach i wyjaśnianiu zasady segregacji. Jeśli sytuacja będzie się powtarzała zostanie nałożona podwójna opłata za wywóz śmieci. Właściwa segregacja ma ogromny wpływ na koszty zagospodarowania odpadów na składowisku i stawkę jaka obowiązuje w mieście. Źródło: UM Kamienna Góra

Pokaż więcej

Warsztaty dla nauczycieli

W dniu 23 lutego br. w szkółce leśnej w Krzeszowie odbyły się warsztaty wykonywania zielników, w którym udział wzięli nauczyciele ze szkół powiatu kamiennogórskiego. Kurs dla nauczycieli był dodatkowym działaniem realizowanym przez Powiat Kamiennogórski, w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra, w ramach zadania “Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”. Przypominamy, że pierwsze warsztaty, z udziałem dzieci, odbyły się rano, o czym informowaliśmy wcześniej. Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej Pod okiem specjalistów Tomasza Mielecha ze Związku Polskich Artystów Fotografików i Tadeusza Piotra Prociaka – fotografa, nauczyciele poznali technikę wykonywania zielników metodą fotograficzną (cyjanotypia).…

Pokaż więcej

Pijany i bez prawa jazdy

Policjanci z Referatu Ruchu Drogowego zatrzymali na terenie Domanowa pojazd marki Renault Clio, którego 27-letni mieszkaniec gminy Kamienna Góra kierował mimo, że nigdy nie posiadał prawa jazdy, jego pojazd nie miał aktualnych badań, a stan techniczny pojazdu pozostawiał wiele do życzenia. Dodatkowo młody mężczyzna wsiadł za kierownicę mimo, że wcześniej spożywał alkohol.W związku z powyższym funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, a kierowcę ukarali grzywną w wysokości 500 zł. Źródło: asp. Paulina BastaOficer PrasowyKPP Kamienna Góra Więcej komunikatów w kategorii Policja.

Pokaż więcej

Najcieplejszy luty na Śnieżce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że 22 lutego 2021 roku padł rekord temperatury powietrza na Śnieżce, gdzie odnotowano aż 13,5°C! To o 3,4°C więcej niż maksymalna wartość dla tego zimowego miesiąca od początku pomiarów (10,1°C, luty 2002). Wszystko za sprawą inwersji termicznej. Wczoraj to zjawisko występowało w Polsce, stąd też na szczytach górskich było cieplej, niż na nizinach. Na Kasprowym Wierchu odnotowano 9,9°C, to o 2,1°C więcej niż dotychczasowy rekord dla lutego (7,8°C, 9 lutego 1989). Źródło: IMGW

Pokaż więcej

Trwa budowa pompowni sieciowej w Krzeszowie

Przypominamy, że trwa budowa obiektu pompowni sieciowej oraz zbiornika retencyjnego w Krzeszowie. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Nowa infrastruktura pozwoli lepiej wykorzystać zasoby ujęcia wody “Betlejem” i poprawi stan zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców południowej części gminy Kamienna Góra, w szczególności miejscowości Krzeszów, w obrębie której intensywnie rozwija się zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na przyłączenie do sieci wodociągowej. Koszt inwestycji to ponad 2,6 mln zł. Środki pochodzą z budżetu gminy Kamienna Góra oraz z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień br. …

Pokaż więcej

Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej

W szkółce leśnej w Krzeszowie grupa uczniów klas I-III szkół z powiatu kamiennogórskiego, wytypowanych przez nauczycieli biologii, uczestniczyła w ekowycieczce edukacyjnej i warsztatach fotograficznych. Dzieci poznały otaczające je środowisko oraz rozmawiały o formach ochrony przyrody. W drugiej części zajęć pod okiem instruktorów miały okazję nauczyć się wykonywać zielniki techniką fotograficzną (cyjanotypia). W godzinach popołudniowych kurs wykonywania zielników odbędą nauczyciele. Dzisiejsze zajęcia obserwowała wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. Powyższe działania odbywają są w ramach realizowanego przez Powiat Kamiennogórski, w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra zadania “Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”. Na realizację przedsięwzięcia…

Pokaż więcej

Konserwacja bocianiego gniazda

Miasto rozpoczęło prace związane z konserwacją bocianiego gniazda przy ul. Legnickiej w Kamiennej Górze. Wszelkie działania prowadzone są pod nadzorem ornitologa. Bocianie gniazdo przy drodze krajowej nr 5 na trwale wpisało się w krajobraz miasta i nie będzie zmiany jego lokalizacji. W celu polepszenia warunków bytowania ptaków zdemontowano całą platformę i istniejące gniazdo. Zostanie odrobinę skrócona górna część pnia, na której było ono posadowione. Jest to konieczne, ponieważ pień jest w tym miejscu osłabiony. Następnie zostanie zamontowana nowa platforma, która ma zostać również zabezpieczona przed wilgocią. Na niej zostanie ustawione…

Pokaż więcej

Budowa drogi S3. Lubawka

Trwa budowa drogi S3. Prezentujemy postęp prac na terenie gminy Lubawka. Wykonawca realizuje przede wszystkim zbrojenie fundamentów pod obiekty mostowe. Intensywne prace budowlane prowadzone są przy budowie węzła Lubawka, przy drodze wojewódzkiej nr 369 w kierunku Bukówki. Przypominamy, że na odcinku Kamienna Góra-Lubawka (granica państwa), który będzie miał około 15 km zostanie wykonanych 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów). Ponadto zostaną wybudowane trzy węzły drogowe, dwa Punkty Kontroli Granicznej, drogi dojazdowe i wewnętrzne, a…

Pokaż więcej

Nowa ulica w Kamiennej Górze?

Na najbliższą Sesję Rady Miasta Kamienna Góra trafi uchwała w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście. Jej mieszkańcy zdecydowali się na ul. Jaśminową. Ostatecznie zdecydują o tym kamiennogórscy radni. Ulica, która jeszcze nie ma nazwy ma około 350 metrów długości. Znajduje się w rejonie ul. Lubawskiej przy ogrodach działkowych. Fot. System Informacji Przestrzennej

Pokaż więcej