XV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie protokołu z VI i XIV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Podjęcie uchwały w…

Share
Pokaż więcej

Badania mammograficzne w Kamiennej Górze

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia br. na kamiennogórskim rynku będą przeprowadzane badania w ramach programu profilaktyki raka piersi refundowane przez NFZ. Badanie jest bezpłatne dla Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały przeprowadzonego badania mammograficznego refundowanego przez NFZ. Badania przeprowadzone zostaną przez  firmę LUXMED Diagnostyka. Rejestracja na badanie odbywa się droga telefoniczną pod numerem tel. 58 666 2 444. Foto iStock

Share
Pokaż więcej

XV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Porządek obrad: Otwarcie Sesji Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad Przyjęcie Protokołu z… (aktualizacja niebawem) Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami Podjęcie uchwały w sprawie… (aktualizacja niebawem) Sprawy różne Zamknięcie Sesji

Share
Pokaż więcej

Wyjechali na bezpłatną kolonię w Stegnie

W dniu 3 sierpnia 2019 roku wyjechało na bezpłatną kolonię 30 dzieci z Kamiennej Góry. Organizatorem kolonii jest Caritas Diecezji Legnickiej przy współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Koszt kolonii pokryła Gmina Miejska. Dzieci i młodzież wyjechały do Stegny, niedaleko Gdańska. W trakcie kolonii realizowany będzie program profilaktyczny pt. „W świecie wartości z Małym Księciem. Założeniem programu jest zorganizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży m.in. prawidłowych nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych, uczenie zachowań służących odreagowaniu stresów, złości, a także poznawanie nowych miejsc, uwrażliwianie na piękno przyrody. Powrót z kolonii…

Share
Pokaż więcej

Zmiana terminu bezpłatnych konsultacji – Program “Czyste powietrze”

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców miasta dotyczące rządowego programu priorytetowego “Czyste powietrze”, zaplanowane na dzień 8 sierpnia 2019 r., zostaje przesunięte na dzień 14 sierpnia 2019 r. w godzinach 9:00 – 14:00 w sali witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra. Przepraszam za niedogodności. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach.

Share
Pokaż więcej

Czipowanie psów do końca września

Przypominamy, że akcja związana z elektronicznym znakowaniem psów oraz jednorazowym szczepieniem przeciw wściekliźnie, którą prowadzi miasto Kamienna Góra, zostanie przeprowadzona do dnia 30 września 2019 roku. Zapraszamy osoby, które  wyraziły chęć przystąpienia do w/w akcji o zgłoszenie się wraz ze swoimi zwierzętami do Przychodni Weterynaryjnej  ”Doktor Wilczur” prowadzonej przez lekarza weterynarii Barbarę Orszulak – ul. Kamiennogórskiej 9 w Lubawce. Przy wizycie prosimy o okazanie książeczki zdrowia zwierzęcia.

Share
Pokaż więcej

XIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 2 sierpnia 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej przy ul. S. Staszica w Kamiennej Górze. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego…

Share
Pokaż więcej

Ogłoszenie Burmistrza Kamiennej Góry w sprawie publicznego transportu

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 1. Nazwa i adres organizatora przewozów. Gmina Miejska Kamienna Góra, plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna…

Share
Pokaż więcej

Gmina Miejska pozyskała dofinansowanie na wymianę pieców

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.: „Program wymiany starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w ramach programu PPONE – Edycja II”. Całkowity koszt zadania wynosi 504 993,26 zł. W ramach zawartego porozumienia Gmina Miejska Kamienna Góra otrzyma ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki 244 418,65 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe dla mieszkańców, którzy złożyli deklaracje w I Edycji Programu Ograniczenia niskiej…

Share
Pokaż więcej

Komunikat Burmistrza Miasta Kamienna Góra w sprawie pożaru wysypiska w Lubawce

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje mieszkańców, że w związku z pożarem wysypiska na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce należącym do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Spółka z o. o, nie wystąpiło zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Według informacji uzyskanej od Zarządu Spółki „Sanikom” spłonęły w większości meble. Widoczna rano chmura zawierała głównie parę wodną. Pomiaru jakości powietrza dokonała Grupa Specjalistyczna Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej  z Wrocławia w miejscowościach najbardziej zadymionych,  między innymi w Kamiennej Górze i nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców środkami toksycznymi. Analiza pomiaru stężenia pyłu PM10,PM2,5 w…

Share
Pokaż więcej

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie budowy masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że konsultacje w sprawie budowy masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej prowadzone były w formie ankiety. Z urn wyciągnięto 1124 ankiety w tym: 31 głosów było nieważnych, 281 było na tak i 812 było na nie. W związku z wynikami ankiety Burmistrz Miasta Kamienna Góra nie przedłoży projektu stosownej uchwały Radzie Miasta Kamienna Góra. 

Share
Pokaż więcej

Zawyją syreny w Kamiennej Górze

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu zostaną włączone na terenie miasta Kamienna Góra syreny alarmowe o godz. 17:00 (sygnał “Ogłoszenie alarmu”). Jednocześnie pragniemy poinformować, że wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie upamiętniało 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Za utrudnienia przepraszamy Burmistrza Miasta Janusz Chodasewicz

Share
Pokaż więcej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry

Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra, w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry”, które realizowane będzie w 2019 roku w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1.Zadania objęte programem dotyczyć będą: – demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest 2. Zadania realizowane będą przez Wykonawcę wybranego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, posiadającego niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest. Termin zakończenia realizacji zadania wynikający…

Share
Pokaż więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 7. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 6 lub § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.1597). Pełna informacja…

Share
Pokaż więcej

Program “Czyste powietrze” – bezpłatne konsultacje

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że w dniach 11 lipca i 8 sierpnia 2019 r. w godzinach 9:00 – 14:00 w sali witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra (I piętro, pok. 211) odbędą się bezpłatne konsultacje dla mieszkańców miasta, dotyczące rządowego programu priorytetowego “Czyste powietrze”. Konsultacje będzie prowadził przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który poinstruuje jak prawidłowo ubiegać się o wsparcie finansowe na wymianę starego kotła węglowego i termomodernizację domu jednorodzinnego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach.

Share
Pokaż więcej

Zebranie w Żłobku Miejskim w Kamiennej Górze

Urząd Miasta Kamienna Góra informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godz. 15.30 w Żłobku Miejskim w Kamiennej Górze odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci, które będą uczęszczały do żłobka w roku szkolnym 2019/2020. W dniach 30 i 31 sierpnia 2019 roku w godzinach od 10.00-12.00 w Żłobku Miejskim w Kamiennej Górze odbędą się dni adaptacyjne dla nowych dzieci, które będą uczęszczały do żłobka w roku szkolnym 2019/2020.

Share
Pokaż więcej

Zmiana organizacji ruchu w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuję, że w dniu 19 czerwca 2019 roku zostaną wdrożone projekty stałej organizacji ruchu na ulicach: • Ks. Bolka I w Kamiennej Górze, w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych (przy budynku nr 19)• J. Słowackiego, gen. J. Hallera, M. Skłodowskiej-Curie, Piastowska w Kamiennej Górze, w związku z wprowadzeniem ograniczenia postoju pojazdów na czas wykonywania robót porządkowych. Zmiana będzie dotyczyła wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się i postoju w każdy czwartek w następujących godzinach: – J. Słowackiego – godz. 7.00-9.00  (na wysokości nieruchomości nr 1-19, po stronie budynków)–…

Share
Pokaż więcej

Pieniądze dla Kamiennej Góry

Przypominamy, że Kamienna Góra startuje w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dotyczy on szeroko rozumianej rewitalizacji miasta. Jedną z możliwości poprawy warunków życia w mieście jest np. rewitalizacja zalewu. Istnieje możliwość pozyskania dużych środków na ten cel. Jednym z warunków, by się o nie ubiegać jest przeprowadzenie wśród mieszkańców badania dotyczącego oceny funkcjonowania miasta w obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym i administracyjnym. Pytania w ankiecie dotyczą występowania oraz natężenia negatywnych zjawisk. Odpowiadając na nie prosimy o stwierdzenie, czy podany problem występuje w naszym mieście. Jeżeli nie występuje, prosimy…

Share
Pokaż więcej

XIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie Protokołów z X i XII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2018 rok. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra wotum zaufania. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia…

Share
Pokaż więcej

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kamienna Góra przygotowuje się do udziału w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wśród mieszkańców badania dot. oceny funkcjonowania miasta w obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym i administracyjnym. Pytania w ankiecie dot. występowania oraz natężenia negatywnych zjawisk. Odpowiadając na pytania prosimy o stwierdzenie czy podany problem występuje na terenie miasta. Jeżeli nie występuje, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi “Nieistotne”. Jeżeli występuje, prosimy o określenie jego znaczenia wg skali: Mało istotne, Istotne, Bardzo istotne. Ankieta znajduje się pod linkiem kamiennagoraeog.badanie.net i jest anonimowa. Państwa odpowiedzi…

Share
Pokaż więcej

IV edycja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Kamiennej Góry po raz czwarty zdecydują na co przeznaczyć środki w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Pula środków na realizację w 2020  roku wybranych projektów wyniesie 100 tys. zł. Uchwałą nr IX/44/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra wprowadzono likwidację  dotychczasowych czterech okręgów  i wprowadzono jeden okręg, który obejmuje całą Gminę Miejską Kamienna Góra. Projekty składać można będzie od 13 do 30 czerwca br.  Uchwała określa sposób  zgłaszania projektów oraz ich wyboru. Projekty mogą składać osoby, które ukończyły 16…

Share
Pokaż więcej

Przeterminowane leki – informacja

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że mieszkańcy mogą przekazywać przeterminowane leki w wymienionych poniżej punktach aptecznych: – Apteka „Echinacea” ul. Bohaterów Getta 8– Apteka „Miejska”  Pl. Wolności 5– Apteka „Panaceum” Pl. Kościelny 4– Apteka „Paprotka” Pl. Grunwaldzki 2– Apteka „Remendium” ul. Wł. Broniewskiego 24– Apteka „Centrum Zdrowia” ul. Papieża Jana Pawła II 8– Apteka „ZIKO” ul. Papieża Jana Pawła II 10oraz:– w PSZOK-u przy ul. Towarowej 49 w Kamiennej Górze

Share
Pokaż więcej

Zaprezentuj swoją działalność podczas Dni Kamiennej Góry

Zapraszamy przedsiębiorców, szkoły, stowarzyszenia i inne podmioty do niekomercyjnej promocji własnej działalności podczas Dni Kamiennej Góry 2019. Do dyspozycji wystawcy oddajemy bezpłatnie zadaszony domek drewniany uzbrojony w prąd i oświetlenie. Możecie Państwo zaprezentować mieszkańcom i gościom odwiedzającym zalew w trakcie imprezy swoją ofertę, formę działalności, promować się jako pracodawca itp. Zgłoszenia kierować należy do dnia 06.06.2019 pod numer telefonu 75 64 55 128 (pon-pt, godz. 7.30-15.30).

Share
Pokaż więcej

Dni Kamiennej Góry – Program

Burmistrz Kamiennej Gór Janusz Chodasewicz zaprasza na Dni Kamiennej Góry 2019 (7-9 czerwca – Zalew w Kamiennej Górze). Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Piątek 7 czerwca: start godz. 19.00 – CASTLE  DREAMS (rock-folk); gwiazda wieczoru: RENI JUSIS; dyskoteka i Kamiennogórski DJ’s Team  Sobota 8 czerwca: start godz. 16.00 – CIABATTA (alternative rock); NUTSHELL (rock – grunge); CHWILANTROPIA (pop/rock/soul); LESS IS LESSIE (progressive rock); gwiazda wieczoru: RAZ DWA TRZY (Ważne Piosenki)  Niedziela 9 czerwca: start godz. 14.00 – XVII Przegląd Piosenki Przedszkolnej; XIV Biesiada z Piosenką; MOLLY MALONE’S (folk/punk); gwiazda wieczoru: LOMBARD     Do tego tradycyjnie: świetnie zaopatrzona strefa gastronomiczna, wesołe…

Share
Pokaż więcej

Obwieszczenie dotyczące wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

OBWIESZCZENIEz dnia 28 maja 2019 r. dotyczące wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 Rada Miasta Kamienna Góra informuje, że najpóźniej w miesiącu październiku 2019 r. dokona wyboru ławników na nową kadencję 2020 – 2023, do: Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze – w  ilości – 3 osób. Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.).  Kandydatów na ławników należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019…

Share
Pokaż więcej

XI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra – wideo

W dniu 29 maja 2019 roku w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra trwa XI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie Protokołów z VIII i IX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra. Podjęcie…

Share
Pokaż więcej

Remont ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze

Gmina Miejska Kamienna Góra ogłosiła przyjmowanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy i remontu drogi w ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Termin składania ofert mija 31 maja 2019 roku o godz. 11:45. Do wyremontowania jest odcinek o długości ok. 420 m, wraz z odwodnieniem i przebudową sieci podziemnych. Potencjalny wykonawca powinien zakończyć remont do 23 grudnia 2019 roku. Fot. dokumentacja projektowa

Share
Pokaż więcej

Konsultacje społeczne w sprawie budowy masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) oraz Uchwały Rady Miasta Kamienna Góra Nr XL/269/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kamienna Góra Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje o prowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie budowy przy ul. Krzeszowskiej – część działki nr 18 obręb 8 (nad starym kamieniołomem) w Kamiennej Górze masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej. Konsultacje prowadzone są w…

Share
Pokaż więcej

XI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 29 maja 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie Protokołów z VIII i IX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę…

Share
Pokaż więcej

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie budowy masztu telekomunikacyjnego

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) oraz Uchwały Rady Miasta Kamienna Góra Nr XL/269/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kamienna Góra Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie budowy przy ul. Krzeszowskiej – część działki nr 18 obręb 8 (nad starym kamieniołomem) w Kamiennej Górze masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej. Konsultacje prowadzone będą w…

Share
Pokaż więcej

W miejskich przedszkolach 100% przyjętych

Zakończyła się rekrutacja do kamiennogórskich przedszkoli oraz żłobka. W pierwszym przypadku, w jednostkach prowadzonych przez miasto przyjęte zostały wszystkie zgłoszone dzieci. Od września edukację rozpocznie tu 154 najmłodszych kamiennogórzan. W sumie do wszystkich placówek rodzice złożyli 317 wniosków. Tak duża różnica między liczbą miejsc rekrutacyjnych a liczbą zgłoszeń wynika z tego, że rodzice mogli aplikować w więcej niż jedno miejsce. Dziś placówki przyjąć mogą jeszcze sześcioro dzieci. Kamiennogórskie przedszkola publiczne posiadają łącznie 433 miejsca. Na częściowe sfinansowanie pobytu najmłodszych miasto otrzymało dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 523 319…

Share
Pokaż więcej

Nadzwyczajna X Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 14 maja 2019 roku o godz. 15:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się nadzwyczajna X Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.3. Apel Rady Miasta Kamienna Góra o podjęcie przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego skutecznych działań zmierzających do poprawy kondycji finansowej i kadrowej Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze.4. Zamknięcie Sesji.

Share
Pokaż więcej

Czipowanie psów do końca września

Informujemy, że akcja związana z elektronicznym znakowaniem psów oraz jednorazowym szczepieniem przeciw wściekliźnie, którą prowadzi miasto Kamienna Góra, zostanie przeprowadzona do dnia 30 września 2019 roku. Zapraszamy osoby, które  wyraziły chęć przystąpienia do w/w akcji o zgłoszenie się wraz ze swoimi zwierzętami do Przychodni Weterynaryjnej  ”Doktor Wilczur” prowadzonej przez lekarza weterynarii Barbarę Orszulak – ul. Kamiennogórskiej 9 w Lubawce. Przy wizycie prosimy o okazanie książeczki zdrowia zwierzęcia.

Share
Pokaż więcej

Imprezowy początek maja w Kamiennej Górze

Przypominamy o wydarzeniach długiego majowego weekendu w Kamiennej Górze: 1 maja (środa) Rodzinna Majówka nad Zalewem Niezwykła rodzinna zabawa nad kamiennogórskim zalewem, mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Serdecznie zapraszamy. W programie: Zabawy i konkursy dla dzieci w wykonaniu Centrum Animacji – CRAZY  KIDS CIUCIUBAJKA – zabawy kreatywne z okazji Dnia Książki Giga dmuchańce (BEZPŁATNIE):  – – plac zabaw Gnomy – zjeżdżalnia Smoczyca – labirynt Minotaura (gry i potyczki z nagrodami) Wieczorny dancing prowadzony przez Kamiennogórski DJ’s team Strefa gastronomiczna 2 maja (czwartek) Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Jak każdego roku…

Share
Pokaż więcej

Miejski autobus dojedzie do Antonówki

Mamy bardzo dobrą wiadomości dla mieszkańców Kamiennej Góry, a szczególnie dla osób mieszkających na osiedlu Antonówka. Od poniedziałku 6 maja br. uruchomiona zostaje druga linia bezpłatnego przewozu osób, która łączyć będzie wspomnianą dzielnicę z centrum miasta. Kursy do i z Antonówki realizowane będą z parkingu przy Centrum Handlowym Kaufland. W tym miejscu łączyć będą się linie nr 1 i nr 2. O uruchomienie linii do Antonówki apelowali mieszkańcy oraz radni. W odpowiedzi na te apele burmistrz Janusz Chodasewicz podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego kursu. Dzięki temu z darmowych przejazdów skorzystać…

Share
Pokaż więcej

Majówka nad kamiennogórskim zalewem

W dniu 1 maja 2019 roku o godz. 15:00 nad kamiennogórskim zalewem odbędzie się rodzinna majówka. Na wydarzenie zaprasza Burmistrz Kamiennej Góry. W programie: 1. Zabawy i konkursy dla dzieci w wykonaniu Centrum Animacji – CRAZY  KIDS. 2. CIUCIUBAJKA – zabawy kreatywne z okazji Dnia Książki. 3. Giga dmuchańce (BEZPŁATNIE!): – plac zabaw Gnomy– zjeżdżalnia Smoczyca– labirynt Minotaura (gry i potyczki z nagrodami) 4. Wieczorny dancing prowadzony przez Kamiennogórski DJ’s team. 5. Strefa gastronomiczna. Organizator – Gmina Miejska Kamienna Góra. Współpraca: Centrum Kultury, Miejskie Centrum Kultury Fizycznej.

Share
Pokaż więcej

Kolejna majówka w Kamiennej Górze z Rajdem Arado

Już 3 maja, w długi majowy weekend, zapraszamy do Kamiennej Góry na kolejną odsłonę Rajdu Arado – największej imprezy militarnej o charakterze historyczno-edukacyjnym. Tym razem pod tytułem „Szpiedzy w Karkonoszach”. W tym roku wszystkie wydarzenia imprezy skupione zostaną nad kamiennogórskim zalewem. Rajd w naszym mieście mieć będzie jednak nieco inną odsłonę. Oprócz punktów stricte militarnych, jak rekonstrukcje, pokazy, prezentacje itp., odbędą się koncerty, piknik historyczny oraz wspólne ognisko integracyjne rekonstruktorów i widzów. Szczegółowy program wydarzenia w Kamiennej Górze: Godz. 11.00 – Oficjalne rozpoczęcie pikniku historycznego:Godz. 11.20 – Prezentacja grup i…

Share
Pokaż więcej

Nowe zasady budżetu obywatelskiego

Podczas ostatniej (17.04.) sesji Rady Miasta Kamienna Góra radni podjęli uchwałę zmieniającą zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Kamiennej Górze. Uchwała likwiduje obowiązujący dotychczas podział Kamiennej Góry na cztery okręgi, wprowadzając jeden – obejmujący obszar całego miasta.  Oznacza to, że nie będzie już obligatoryjnego wyboru czterech projektów. Wszystko zależeć będzie teraz od ogólnej puli środków przeznaczonych na zadania w ramach budżetu obywatelskiego oraz od kosztorysu projektów, które w głosowaniu mieszkańców uzyskają największe poparcie. Na przykład, może dojść do sytuacji, że gdy wygra projekt, którego wartość jest równa kwocie zabezpieczonej na dany…

Share
Pokaż więcej

IX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra – wideo

W dniu 17 kwietnia 2019 roku w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbyła się IX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.3. Przyjęcie Protokołu z VIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.4. Informacja Burmistrza o pracy między Sesjami.5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych…

Share
Pokaż więcej

Kopalnia z miastem wyremontują Jedwabną i Towarową

Jest porozumienie pomiędzy miastem a Kopalnią Ogorzelec. Podpisali je burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz oraz prezes przedsiębiorstwa Tomasz Starzykiewicz. Na jego mocy kopalnia dofinansuje naprawę nawierzchni dróg ul. Jedwabnej i Towarowej na odcinku ok. 400 m. Dodatkowo przedsiębiorstwo przebuduje istniejące zjazdy z tych ulic do bocznicy kolejowej uwzględniając przy tym realizowaną obecnie przez miasto budowę drogi rowerowej. Miasto natomiast wykona część prac związanych z przygotowaniem drogi do remontu. Jednocześnie nasz samorząd zobowiązał się do zapewnienia Kopalni Ogorzelec wszelkiego wsparcia w zakresie przeniesienia punktu załadunkowego kruszyw poza Kamienną Górę. Zgodnie ze wspólnymi…

Share
Pokaż więcej