Działki na sprzedaż w Kamiennej Górze

Przypominamy, że Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych: Nr 641/14 o pow. 2156m2 – cena wywoławcza – 69 500,00 zł  brutto, wadium 6 950,00 zł, Nr 641/15 o pow.   852m2 – cena wywoławcza – 43 500,00 zł  brutto, wadium 4 350,00 zł, Nr 641/16 o pow.   860m2 – cena wywoławcza – 44 000,00 zł  brutto, wadium 4 400,00 zł, Nr 641/17 o pow.   877m2 – cena wywoławcza – 46 000,00 zł  brutto, wadium 4 600,00 zł, Nr 641/18 o pow. 1359m2…

Share
Pokaż więcej

Budżet Obywatelski 2020 – informacja o rozpoczęciu głosowania

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza przeprowadzenie głosowania na projekty w budżecie obywatelskim Miasta Kamienna Góra na 2020 rok. Głosowanie odbędzie się w dniach 21 października – 30 października 2019 r. W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Kamiennej Góry, którzy ukończyli 16 rok życia, poprzez: wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny umiejscowionej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30, wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, z dopiskiem „Budżet obywatelski 2020”.…

Share
Pokaż więcej

Informacja dotycząca wprowadzenia organizacji ruchu

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że w dniu 18 października 2019 r. zostanie wprowadzona organizacja ruchu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Tajemnice Militarnych Podziemi – w zakresie budowy nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. L. Waryńskiego i ul. S. Staszica oraz przebudowy parkingów przy ul. Lubawskiej i ul. S. Staszica w Kamiennej Górze. Rozwiązania projektowe: Cały układ komunikacyjny objęto strefą ruchu. Na ciągu pieszo-jezdnym zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od ul. Waryńskiego do ul. S. Staszica z możliwością wjazdu tylko dla pojazdów zaopatrzenia. Parkingi oznakowano na wjazdach, a na samych obiektach oznakowano…

Share
Pokaż więcej

Burmistrz zaprasza lekarzy stomatologów do współpracy

Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza lekarzy stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra. Opieka stomatologiczna ma na celu zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży, efektywną opieka stomatologiczną, a także działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostępne tutaj.

Share
Pokaż więcej

Budowa łącznika w Ptaszkowie – lista poparcia

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, iż dostępna jest lista poparcia dla budowy łącznika z drogi DW367 (kl. GP) do węzła Kamienna Góra Północ (Ptaszków) wraz z dowiązaniem do istniejącej drogi DK5. Listę można pobrać TUTAJ lub odebrać w Biurze Obsługi Klienta Miasta Kamienna Góra. Wypełnione listy należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1 – czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30.

Share
Pokaż więcej

Działki na sprzedaż w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych: Nr 641/14 o pow. 2156m2 – cena wywoławcza – 69 500,00 zł  brutto, wadium 6 950,00 zł, Nr 641/15 o pow.   852m2 – cena wywoławcza – 43 500,00 zł  brutto, wadium 4 350,00 zł, Nr 641/16 o pow.   860m2 – cena wywoławcza – 44 000,00 zł  brutto, wadium 4 400,00 zł, Nr 641/17 o pow.   877m2 – cena wywoławcza – 46 000,00 zł  brutto, wadium 4 600,00 zł, Nr 641/18 o pow. 1359m2 – cena…

Share
Pokaż więcej

Uroczyste otwarcie infrastruktury

W dniu 25 września 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Tajemnice Militarnych podziemi. Projekt jest realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg IIIa Polska -Czechy. W uroczystości ze strony czeskiej uczestniczyli:• Rokytnice v Orlických Horách – partner wiodący – Petr Hodousek, Pavel Minar• Euroregion Glacensis – obsługa administracyjna i promocja wniosku – Denisa KalouskováPo stronie Polskiej • Gmina Głuszyca – Katarzyna Łazanowska, • Gmina Miejska Kamienna Góra – Burmistrz Janusz Chodasewicz Zakres projektu po stronie Gminy Miejskiej Kamienna Góra• Przebudowa ul. Parkowej• Budowa parkingu przy…

Share
Pokaż więcej

216 Jarmark Staroci i Rękodzieła w Kamiennej Górze

Burmistrz i Rada Miasta Kamienna Góra zapraszają na 216 Jarmark Staroci i Rękodzieła, który odbędzie się na płycie rynku w Kamiennej Górze 28 września 2019 roku od godziny 7:00. Dla wszystkich wystawców zapewniony gorący posiłek (bezpłatny), stoły (ilość ograniczona), bezpłatne WC. Zapraszamy również młodzież – masz zbędne książki, gry, płyty – przynieś na jarmark, na pewno coś sprzedaż. Organizator Józef Chęć tel. 663 939 606.

Share
Pokaż więcej

Budżet Obywatelski 2020

Zespół ds. budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra zakończył weryfikację projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Ze złożonych pięciu projektów, cztery uzyskały pozytywną opinię i przeszły do kolejnego etapu, czyli do głosowania mieszkańców. Zgodnie z § 11. ust. 1. Uchwały nr IX/44/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra projektodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Zespołu o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie do burmistrza. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 3 dni od dnia następnego po opublikowaniu decyzji o niedopuszczeniu…

Share
Pokaż więcej

XVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 25 września 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie Protokołu z XI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra nt. funkcjonowania i bieżącej działalności jednostki. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kamienna Góra, udostępnionych…

Share
Pokaż więcej

Spotkanie konsultacyjne dotyczące drogi S3

Burmistrz Miasta Janusz Chodasewicz i Wójt Gminy Patryk Straus zapraszają mieszkańców Kamiennej Góry oraz gminy Kamienna Góra na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”. Spotkanie odbędzie się 19 września 2019 roku o godz. 16.30 w Muzeum Tkactwa (dziedziniec) przy Pl. Wolności 11 w Kamiennej Górze. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Zamawiającego tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, Wykonawcy, Projektanta…

Share
Pokaż więcej

Warsztaty edukacyjno-wdrożeniowe systemu WRP

W dniu 16 września br. o godz. 16:30 w kamiennogórskim ratuszu odbędą się warsztaty edukacyjno-wdrożeniowe. Przypominamy, że w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych Fundacja Ludzie Jesieni zaproponowała wprowadzenie na terenie miasta Kamienna Góra systemu WRP – czyli opasek, które przechowują podstawowe dane pacjenta, w tym informacje o przyjmowanych lekach, uczuleniach, chorobach. Dzięki opaskom WRP, najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia są widoczne dla służb medycznych. System WRP skierowany jest między innymi do: – osób przewlekle chorych, wymagających stałej opieki medycznej, – osób zagrożonych nagłymi atakami leczonych u nich chorób, wywołującymi…

Share
Pokaż więcej

Odebrane promesy na remonty dróg w Kamiennej Górze

W dniu 4 września 2019 roku w starostwie legnickim Burmistrz Miasta Kamienna Góra Janusz Chodasewicz odebrał od wojewody Pawła Hreniaka promesy na remonty dróg w Kamiennej  Górze. Kamienna Góra znalazła się wśród tych miast i powiatów, które na poprawę sieci dróg dostały łącznie ponad 200 mln złotych. Kwota 1 169 785,00 zł zostanie przekazana na dokończenie remontu ulicy Cegielnianej (420 m bieżących) oraz 318 086,00 zł na remont odcinka ulicy Jedwabnej (81 m od ulicy Jeleniogórskiej do przejazdu kolejowego). Prace w obu miejscach ruszą w br. i jeszcze w tym…

Share
Pokaż więcej

XV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra – wideo

W dniu 27 sierpnia 2019 roku w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbyła się XV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie protokołu z VI i XIV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Podjęcie uchwały w sprawie warunków likwidacji…

Share
Pokaż więcej

Zebranie w Żłobku Miejskim

W dniu 29 sierpnia 2019 roku o godz. 15.30 w Żłobku Miejskim w Kamiennej Górze odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci, które będą uczęszczały do żłobka w roku szkolnym 2019/2020. Natomiast 30 i 31 sierpnia 2019 roku w godzinach od 10.00-12.00 w Żłobku Miejskim w Kamiennej Górze odbędą się dni adaptacyjne dla nowych dzieci, które będą uczęszczały do żłobka w roku szkolnym 2019/2020.

Share
Pokaż więcej

XV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie protokołu z VI i XIV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Podjęcie uchwały w…

Share
Pokaż więcej

Badania mammograficzne w Kamiennej Górze

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia br. na kamiennogórskim rynku będą przeprowadzane badania w ramach programu profilaktyki raka piersi refundowane przez NFZ. Badanie jest bezpłatne dla Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały przeprowadzonego badania mammograficznego refundowanego przez NFZ. Badania przeprowadzone zostaną przez  firmę LUXMED Diagnostyka. Rejestracja na badanie odbywa się droga telefoniczną pod numerem tel. 58 666 2 444. Foto iStock

Share
Pokaż więcej

XV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Porządek obrad: Otwarcie Sesji Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad Przyjęcie Protokołu z… (aktualizacja niebawem) Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami Podjęcie uchwały w sprawie… (aktualizacja niebawem) Sprawy różne Zamknięcie Sesji

Share
Pokaż więcej

Wyjechali na bezpłatną kolonię w Stegnie

W dniu 3 sierpnia 2019 roku wyjechało na bezpłatną kolonię 30 dzieci z Kamiennej Góry. Organizatorem kolonii jest Caritas Diecezji Legnickiej przy współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Koszt kolonii pokryła Gmina Miejska. Dzieci i młodzież wyjechały do Stegny, niedaleko Gdańska. W trakcie kolonii realizowany będzie program profilaktyczny pt. „W świecie wartości z Małym Księciem. Założeniem programu jest zorganizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży m.in. prawidłowych nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych, uczenie zachowań służących odreagowaniu stresów, złości, a także poznawanie nowych miejsc, uwrażliwianie na piękno przyrody. Powrót z kolonii…

Share
Pokaż więcej

Zmiana terminu bezpłatnych konsultacji – Program “Czyste powietrze”

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców miasta dotyczące rządowego programu priorytetowego “Czyste powietrze”, zaplanowane na dzień 8 sierpnia 2019 r., zostaje przesunięte na dzień 14 sierpnia 2019 r. w godzinach 9:00 – 14:00 w sali witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra. Przepraszam za niedogodności. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach.

Share
Pokaż więcej

Czipowanie psów do końca września

Przypominamy, że akcja związana z elektronicznym znakowaniem psów oraz jednorazowym szczepieniem przeciw wściekliźnie, którą prowadzi miasto Kamienna Góra, zostanie przeprowadzona do dnia 30 września 2019 roku. Zapraszamy osoby, które  wyraziły chęć przystąpienia do w/w akcji o zgłoszenie się wraz ze swoimi zwierzętami do Przychodni Weterynaryjnej  ”Doktor Wilczur” prowadzonej przez lekarza weterynarii Barbarę Orszulak – ul. Kamiennogórskiej 9 w Lubawce. Przy wizycie prosimy o okazanie książeczki zdrowia zwierzęcia.

Share
Pokaż więcej

XIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 2 sierpnia 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej przy ul. S. Staszica w Kamiennej Górze. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego…

Share
Pokaż więcej

Ogłoszenie Burmistrza Kamiennej Góry w sprawie publicznego transportu

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 1. Nazwa i adres organizatora przewozów. Gmina Miejska Kamienna Góra, plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna…

Share
Pokaż więcej

Gmina Miejska pozyskała dofinansowanie na wymianę pieców

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.: „Program wymiany starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w ramach programu PPONE – Edycja II”. Całkowity koszt zadania wynosi 504 993,26 zł. W ramach zawartego porozumienia Gmina Miejska Kamienna Góra otrzyma ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki 244 418,65 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe dla mieszkańców, którzy złożyli deklaracje w I Edycji Programu Ograniczenia niskiej…

Share
Pokaż więcej

Komunikat Burmistrza Miasta Kamienna Góra w sprawie pożaru wysypiska w Lubawce

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje mieszkańców, że w związku z pożarem wysypiska na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce należącym do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Spółka z o. o, nie wystąpiło zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Według informacji uzyskanej od Zarządu Spółki „Sanikom” spłonęły w większości meble. Widoczna rano chmura zawierała głównie parę wodną. Pomiaru jakości powietrza dokonała Grupa Specjalistyczna Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej  z Wrocławia w miejscowościach najbardziej zadymionych,  między innymi w Kamiennej Górze i nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców środkami toksycznymi. Analiza pomiaru stężenia pyłu PM10,PM2,5 w…

Share
Pokaż więcej

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie budowy masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że konsultacje w sprawie budowy masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej prowadzone były w formie ankiety. Z urn wyciągnięto 1124 ankiety w tym: 31 głosów było nieważnych, 281 było na tak i 812 było na nie. W związku z wynikami ankiety Burmistrz Miasta Kamienna Góra nie przedłoży projektu stosownej uchwały Radzie Miasta Kamienna Góra. 

Share
Pokaż więcej

Zawyją syreny w Kamiennej Górze

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu zostaną włączone na terenie miasta Kamienna Góra syreny alarmowe o godz. 17:00 (sygnał “Ogłoszenie alarmu”). Jednocześnie pragniemy poinformować, że wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie upamiętniało 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Za utrudnienia przepraszamy Burmistrza Miasta Janusz Chodasewicz

Share
Pokaż więcej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry

Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra, w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry”, które realizowane będzie w 2019 roku w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1.Zadania objęte programem dotyczyć będą: – demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest 2. Zadania realizowane będą przez Wykonawcę wybranego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, posiadającego niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest. Termin zakończenia realizacji zadania wynikający…

Share
Pokaż więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 7. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 6 lub § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.1597). Pełna informacja…

Share
Pokaż więcej

Program “Czyste powietrze” – bezpłatne konsultacje

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że w dniach 11 lipca i 8 sierpnia 2019 r. w godzinach 9:00 – 14:00 w sali witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra (I piętro, pok. 211) odbędą się bezpłatne konsultacje dla mieszkańców miasta, dotyczące rządowego programu priorytetowego “Czyste powietrze”. Konsultacje będzie prowadził przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który poinstruuje jak prawidłowo ubiegać się o wsparcie finansowe na wymianę starego kotła węglowego i termomodernizację domu jednorodzinnego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach.

Share
Pokaż więcej

Zebranie w Żłobku Miejskim w Kamiennej Górze

Urząd Miasta Kamienna Góra informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godz. 15.30 w Żłobku Miejskim w Kamiennej Górze odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci, które będą uczęszczały do żłobka w roku szkolnym 2019/2020. W dniach 30 i 31 sierpnia 2019 roku w godzinach od 10.00-12.00 w Żłobku Miejskim w Kamiennej Górze odbędą się dni adaptacyjne dla nowych dzieci, które będą uczęszczały do żłobka w roku szkolnym 2019/2020.

Share
Pokaż więcej

Zmiana organizacji ruchu w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuję, że w dniu 19 czerwca 2019 roku zostaną wdrożone projekty stałej organizacji ruchu na ulicach: • Ks. Bolka I w Kamiennej Górze, w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych (przy budynku nr 19)• J. Słowackiego, gen. J. Hallera, M. Skłodowskiej-Curie, Piastowska w Kamiennej Górze, w związku z wprowadzeniem ograniczenia postoju pojazdów na czas wykonywania robót porządkowych. Zmiana będzie dotyczyła wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się i postoju w każdy czwartek w następujących godzinach: – J. Słowackiego – godz. 7.00-9.00  (na wysokości nieruchomości nr 1-19, po stronie budynków)–…

Share
Pokaż więcej

Pieniądze dla Kamiennej Góry

Przypominamy, że Kamienna Góra startuje w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dotyczy on szeroko rozumianej rewitalizacji miasta. Jedną z możliwości poprawy warunków życia w mieście jest np. rewitalizacja zalewu. Istnieje możliwość pozyskania dużych środków na ten cel. Jednym z warunków, by się o nie ubiegać jest przeprowadzenie wśród mieszkańców badania dotyczącego oceny funkcjonowania miasta w obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym i administracyjnym. Pytania w ankiecie dotyczą występowania oraz natężenia negatywnych zjawisk. Odpowiadając na nie prosimy o stwierdzenie, czy podany problem występuje w naszym mieście. Jeżeli nie występuje, prosimy…

Share
Pokaż więcej

XIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie Protokołów z X i XII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2018 rok. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra wotum zaufania. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia…

Share
Pokaż więcej

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kamienna Góra przygotowuje się do udziału w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wśród mieszkańców badania dot. oceny funkcjonowania miasta w obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym i administracyjnym. Pytania w ankiecie dot. występowania oraz natężenia negatywnych zjawisk. Odpowiadając na pytania prosimy o stwierdzenie czy podany problem występuje na terenie miasta. Jeżeli nie występuje, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi “Nieistotne”. Jeżeli występuje, prosimy o określenie jego znaczenia wg skali: Mało istotne, Istotne, Bardzo istotne. Ankieta znajduje się pod linkiem kamiennagoraeog.badanie.net i jest anonimowa. Państwa odpowiedzi…

Share
Pokaż więcej

IV edycja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Kamiennej Góry po raz czwarty zdecydują na co przeznaczyć środki w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Pula środków na realizację w 2020  roku wybranych projektów wyniesie 100 tys. zł. Uchwałą nr IX/44/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra wprowadzono likwidację  dotychczasowych czterech okręgów  i wprowadzono jeden okręg, który obejmuje całą Gminę Miejską Kamienna Góra. Projekty składać można będzie od 13 do 30 czerwca br.  Uchwała określa sposób  zgłaszania projektów oraz ich wyboru. Projekty mogą składać osoby, które ukończyły 16…

Share
Pokaż więcej

Przeterminowane leki – informacja

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że mieszkańcy mogą przekazywać przeterminowane leki w wymienionych poniżej punktach aptecznych: – Apteka „Echinacea” ul. Bohaterów Getta 8– Apteka „Miejska”  Pl. Wolności 5– Apteka „Panaceum” Pl. Kościelny 4– Apteka „Paprotka” Pl. Grunwaldzki 2– Apteka „Remendium” ul. Wł. Broniewskiego 24– Apteka „Centrum Zdrowia” ul. Papieża Jana Pawła II 8– Apteka „ZIKO” ul. Papieża Jana Pawła II 10oraz:– w PSZOK-u przy ul. Towarowej 49 w Kamiennej Górze

Share
Pokaż więcej

Zaprezentuj swoją działalność podczas Dni Kamiennej Góry

Zapraszamy przedsiębiorców, szkoły, stowarzyszenia i inne podmioty do niekomercyjnej promocji własnej działalności podczas Dni Kamiennej Góry 2019. Do dyspozycji wystawcy oddajemy bezpłatnie zadaszony domek drewniany uzbrojony w prąd i oświetlenie. Możecie Państwo zaprezentować mieszkańcom i gościom odwiedzającym zalew w trakcie imprezy swoją ofertę, formę działalności, promować się jako pracodawca itp. Zgłoszenia kierować należy do dnia 06.06.2019 pod numer telefonu 75 64 55 128 (pon-pt, godz. 7.30-15.30).

Share
Pokaż więcej

Dni Kamiennej Góry – Program

Burmistrz Kamiennej Gór Janusz Chodasewicz zaprasza na Dni Kamiennej Góry 2019 (7-9 czerwca – Zalew w Kamiennej Górze). Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Piątek 7 czerwca: start godz. 19.00 – CASTLE  DREAMS (rock-folk); gwiazda wieczoru: RENI JUSIS; dyskoteka i Kamiennogórski DJ’s Team  Sobota 8 czerwca: start godz. 16.00 – CIABATTA (alternative rock); NUTSHELL (rock – grunge); CHWILANTROPIA (pop/rock/soul); LESS IS LESSIE (progressive rock); gwiazda wieczoru: RAZ DWA TRZY (Ważne Piosenki)  Niedziela 9 czerwca: start godz. 14.00 – XVII Przegląd Piosenki Przedszkolnej; XIV Biesiada z Piosenką; MOLLY MALONE’S (folk/punk); gwiazda wieczoru: LOMBARD     Do tego tradycyjnie: świetnie zaopatrzona strefa gastronomiczna, wesołe…

Share
Pokaż więcej