Działki na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 212/9 i 212/10 o łącznej powierzchni 17435 m2, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Krzeszowskiej z przeznaczeniem pod budowę obiektów związanych z usługami turystyki. Przetarg odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 890 000,00 zł netto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 89 000,00 zł do dnia 21 listopada…

Pokaż więcej

LXXVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

27 września 2023 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXXVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych…

Pokaż więcej

Działki budowlane na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra przy ulicy Jaśminowej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: nr 222/1 o pow. 2855 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 172 000,00 zł netto, wadium 17 500,00 zł, nr 222/2 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 72 000,00 zł netto, wadium 7 200,00 zł, nr 222/3 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 17A o powierzchni 21,05 m2, położonego w budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 26 października 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 51 000,00 zł brutto.  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5 500,00 zł do dnia 19 października 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 17,35 m2, położonego w budynku przy ul. Mostowej 6 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 26 października 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 48 000,00 zł brutto.  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5 000,00 zł do dnia 19 października 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w…

Pokaż więcej

Zakończono przebudowę dróg w Kamiennej Górze

Burmistrz Janusz Chodasewicz poinformował, że zadanie związane z przebudową i budową dróg w obrębie ulicy Śląskiej i Wrzosowej w Kamiennej Górze zakończone. Dziś (piątek, 15 września) dokonano przeglądu prac w tym rejonie. Kontrakt o wartości ponad 14,8 mln zł został dofinansowany kwotą 12,6 mln z Polskiego Ładu. Prace trwały od połowy ubiegłego roku. W ramach umowy wykonawca wyremontował ulicę Śląską i przebudował ulice: Wrzosową, Lawendową, Śląską, Różaną i Tulipanową. W sumie 1,7 km dróg zyskało całkiem nowy wygląd.

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 56,15 m2, położonego w budynku przy pl. Browarowym 1 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 24 października 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 129 000,00 zł brutto.  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 13 000,00 zł do dnia 17 października 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 z przynależnymi do niego pomieszczeniami: kuchnia o pow. 11,59 m2, łazienka o pow. 2,92 m2, piwnica o pow. 4,58 m2 o łącznej powierzchni 39,98 m2, położonego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 36 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 24 października 2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 99 000,00 zł brutto.  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 10 000,00 zł do dnia 17 października 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 45,66 m2, położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 6 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 24 października 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 110 000,00 zł brutto.  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 11 000,00 zł do dnia 17 października 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej…

Pokaż więcej

Przetarg na najem garażu

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 20.10.2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w kwocie 30,00 zł do 16 października 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu. Należy również złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu…

Pokaż więcej

Na miejscu rudery ma powstać dom komunalny z 24 mieszkaniami

Miasto Kamienna Góra wkrótce przystąpi do rozbiórki zaniedbanego budynku przy ul. Ściegiennego 10. Niezamieszkana kamienica jest w złym stanie technicznym. – W tym miejscu powstanie nowy dom z 24 mieszkaniami komunalnymi. Chciałbym, aby budowa ruszyła jeszcze w tym roku. Ponieważ budynek ma mieć konstrukcję modułową, prace powinny potrwać dość krótko. Planujemy, że lokatorzy zaczną wprowadzać się już w 2024 roku – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Miasto Kamienna Góra przygotowało projekt i uzyskało pozwolenie na budowę. Burmistrz Janusz Chodasewicz podpisał już umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie prac. Udało się…

Pokaż więcej

Ułożono asfalt

Na ul. Różanej w Kamiennej Górze ułożono już asfaltową nawierzchnię. Połączyła ona ul. Nową z ul. Juliusza Słowackiego. Przebudowa sąsiednich ulic: Wrzosowej i Śląskiej też już się prawie zakończyła. Wykonawca prowadzi w tym rejonie Kamiennej Góry ostatnie prace wykończeniowe. – We wrześniu dokonamy odbioru technicznego dużego projektu infrastrukturalnego wartego prawie 15 mln złotych, którego realizacja zaczęła się w czerwcu ubiegłego roku. Obejmował on przebudowę trzech ulic oraz wymianę wiaduktu nad trasą rowerową – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Na przebudowę ulic i wiaduktu miasto Kamienna Góra otrzymało z rządowego programu „Polski Ład” 12,7 mln…

Pokaż więcej

Najem garażu

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego położonego przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze. Cena wywoławcza za najem garażu o powierzchni 28,73 m2 ustalona została na kwotę 247,94 zł brutto miesięcznie. Przetarg odbędzie się 22.09.2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 40,00 zł do 18 września 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652. W tytule przelewu należy podać…

Pokaż więcej

LXXV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

30 sierpnia 2023 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXXV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.3. Przyjęcie protokołów z LXX, LXXI, LXXII, LXXIII i LXXIV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddanie w…

Pokaż więcej

Zakończono budowę trasy rowerowej „Pompon”

W kamiennogórskim Kamdża Bike Parku zakończyła się budowa łatwej trasy rowerowej „Pompon”. Oficjalnie otwarto ją w minioną sobotę. Reportaż fotograficzny z budowy trasy prezentowaliśmy na portalu Relacje Regionalne tutaj. Projekt został sfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego 2023 miasta Kamienna Góra. Budowa „Pompona” w głosowaniu mieszkańców uzyskała poparcie prawie 2 tysięcy osób. – Na realizację zwycięskiego projektu przeznaczono z budżetu miasta 110 tys. zł – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. To kolejne przedsięwzięcie zrealizowane przez miasto Kamienna Góra wspólnie z kamiennogórską społecznością rowerową. W 2021 roku w bike parku zbudowano prawie kilometrową trasę podjazdową, co prezentowaliśmy na portalu Relacje Regionalne…

Pokaż więcej

Plany rozbudowy miejskiego żłobka

Miasto Kamienna Góra poinformowało, że planuje rozbudować miejski żłobek przy ul. Spacerowej. Samorząd otrzymał prawie 2 mln zł z programu “Maluch+”. Dziś została podpisana umowa z wojewodą dolnośląskim. – Miejski żłobek powiększy się o 48 miejsc. Obecnie placówka dysponuje 72 miejscami – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Jeszcze w tym miesiącu miasto ogłosi przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej. Prawdopodobnie konieczne będzie wykonanie nadbudowy na istniejącym budynku. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania. Optymistycznie zakładając, nowe miejsca w żłobku pojawią się w 2025 roku.

Pokaż więcej

Działka na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka 290 położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Wałbrzyskiej o powierzchni 2666 m2. Przetarg odbędzie się 4 października 2023r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 299 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 30 000,00 zł do dnia 27 września 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 41,09 m2, położonego w budynku przy ul. Bohaterów Getta 19 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 3 października 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 94 500,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 9 500,00 zł do dnia 26 września 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 48,45 m2, położonego w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 3 października 2023r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 99 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 10 000,00 zł do dnia 26 września 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP…

Pokaż więcej

Kolejny akt wandalizmu w Kamiennej Górze

Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały sprawców nocnego aktu wandalizmu na kamiennogórskim rynku. Grupa młodych ludzi zniszczyła elementy małej architektury m.in. ozdobną pompę z wodą pitną. Sprawą zajmuje się kamiennogórska policja, której zgłoszono to zdarzenie. Miasto prosi o kontakt z Wydziałem Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska pok. 105 | tel. 75 645 51 44, jeżeli ktoś rozpozna te osoby.

Pokaż więcej

Dni Kamiennej Góry 2023 – Plakat wydarzenia

Przypominamy, że w dniach 11-13 sierpnia 2023 roku odbędą się Dni Kamiennej Góry. Startujemy w piątek, 11 sierpnia z potężną dawką Hip-Hopu, gwiazdami wieczoru będą: Liber i Smolasty. W sobotę, 12 sierpnia scenę na terenie kamiennogórskiego zalewu opanują artyści różnych nurtów muzycznych. Będzie: rock, pop, dance i elektro. Każdy znajdzie coś dla siebie. Gwiazdami wieczoru będą: Myslovitz, Danzel oraz Maciej Wowk DMC. W niedzielę, 13 sierpnia będzie folkowo i bigbitowo. Zagrają m.in. zespoły folkowe z Irlandii i Indii. Wieczór zamknie koncert zespołu Trzy Korony, w którego repertuarze są największe przeboje Krzysztofa Klenczona. Szczegóły na plakacie.

Pokaż więcej

Dotacja na zabytki

650 tys. złotych trafiło do miasta Kamienna Góra z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 150 tys. złotych sfinansuje pierwszy etap remontu sufitu Sali Freskowej w Muzeum Tkactwa. Zabytek wymaga przeprowadzenia pilnej konserwacji. Zdobiony polichromiami i sztukateriami sufit jest obecnie pokryty kilkoma warstwami przemalowań, które zakrywają pierwotne zdobienia. Celem prac konserwatorsko-restauratorskich będzie usunięcie wtórnych warstw malarskich, w wyniku czego zostanie odsłonięta oryginalna dekoracja pomieszczenia. Uszkodzenia w postaci pęknięć, ubytków tynku i polichromii zostaną uzupełnione. 500 tys. złotych pokryje koszty prac remontowych na dachu kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Należy…

Pokaż więcej

cztery oferty na budowę domu w Kamiennej Górze

Czterech wykonawców wystartowało w przetargu na budowę domu z 24 mieszkaniami komunalnymi przy ul. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze. Najtańsza oferta opiewa na ok. 11,8 mln zł. Złożyła ją spółka UNIHOUSE z Bielska Podlaskiego. Najwyższą cenę przedstawiła kamiennogórska firma ROKOM. Wyceniła prace na ok. 15 mln zł. Pozostałe oferty to 12,1 mln zł oraz 13,8 mln zł. – Przetarg cieszył się sporym zainteresowaniem. Oferty złożyły firmy z różnych części Polski. Poddamy je analizie, zanim podejmę decyzję jak go zakończyć– mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Miasto Kamienna Góra przygotowało projekt i uzyskało…

Pokaż więcej

Miasto Kamienna Góra informuje, że woda w zalewie jest czysta

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przebadał wodę w kamiennogórskim zalewie. Wyniki wskazują, że jest czysta i nie powoduje żadnych zagrożeń dla żyjących w niej zwierząt. Mieści się w normach natlenienia, występowania azotów, fosforu i węgla. W normie jest także wskaźnik ChZTCr, używany w laboratoriach do oceny jakości wody. W próbce pobranej z zalewu nie stwierdzono występowania Prymnesium parvum, groźnego glona powodującego toksyczne zakwity. Ten gatunek glonów z grupy złotych alg odpowiada za śmiertelne zatrucia ryb, ostatnio m.in. w Odrze. W wodzie zalewu występują natomiast licznie przedstawiciele drobnej flory i fauny. Zielonkawy kolor wody…

Pokaż więcej

Budżet Obywatelski 2024

Mieszkańcy Kamiennej Góry już po raz ósmy zdecydują, na co przeznaczyć środki w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pula środków na realizację w 2024 roku wybranego projektu wynosi 150 tys. złotych. Propozycje projektów można składać od 13 lipca do 15 sierpnia 2023 r. Projekty mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat. Każdy zgłaszający będzie musiał zebrać od mieszkańców minimum 18 podpisów z poparciem. Wszystkie złożone projekty weryfikowane będą pod względem możliwości ich realizacji, biorąc pod uwagę stan formalno-prawny, szacunkowy koszt realizacji łącznie z kosztami wykonania projektu i wszelkiej dokumentacji, spełnienie warunku o…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 45,66 m2, położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 6 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 31 sierpnia 2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 119 000,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 12 000,00 zł do dnia 24 sierpnia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 56,15 m2, położonego w budynku przy pl. Browarowym 1 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 31 sierpnia 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 149 000,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 15 000,00 zł do dnia 24 sierpnia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 21,21 m2, położonego w budynku przy ul. Szpitalnej 4 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 31 sierpnia 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 39 000,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 4 000,00 zł do dnia 24 sierpnia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 z przynależnymi do niego pomieszczeniami: kuchnia o pow. 11,59 m2, łazienka o pow. 2,92 m2, piwnica o pow. 4,58 m2 o łącznej powierzchni 39,98 m2, położonego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 36 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 29 sierpnia 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 150 000,00 zł brutto.  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 16 000,00 zł do dnia 22 sierpnia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302…

Pokaż więcej

Podsumowanie międzynarodowych warsztatów kulinarnych

Podsumowanie międzynarodowych warsztatów kulinarnych, które miasto Kamienna Góra zorganizowało wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, co prezentowaliśmy tutaj. Uczniowie z Polski, Czech i Niemiec przez tydzień gotowali i zaprzyjaźniali się w czasie wolnym. To efekt współpracy z miastami partnerskimi: Trutnovem, Bitterfeld-Wolfen i Wolfenbüttel. – Kuchni narodowych będą mogli zakosztować także mieszkańcy Kamiennej Góry. Dania polskie, czeskie i niemieckie będą serwowane podczas I Festiwalu Kuchni Świata, który zacznie się nad Zalewem w sobotę (8 lipca) o godz. 15. Już serdecznie na niego zapraszam – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Niebawem uczniowie klasy gastronomicznej…

Pokaż więcej

Rowerowe miasteczko w Kamiennej Górze

Przygotowywane jest rowerowe miasteczko na terenie kamiennogórskiego zalewu. Dziś od godz. 18 ruszy tam biuro gravelowych zawodów Szuter Master. Dotąd do sobotnich wyścigów zgłosiło się 160 zawodników z całej Polski. Przygotowaliśmy dla nich pole namiotowe i parking dla kamperów. Kolarze wystartują na długą trasę (155 km) z kamiennogórskiego rynku w sobotę o godz. 8. Start trasy krótkiej (76 km) zaplanowano o godz. 11. Później spotykamy się na mecie nad zalewem. Dekoracji zwycięzców będzie towarzyszył I FESTIWAL KUCHNI ŚWIATA (start godz.15). Nie zabraknie Food Trucków, schłodzonego piwa (dla dorosłych) oraz dmuchańców dla dzieci. W niedzielę, 9…

Pokaż więcej

Kolejne miliony pozyskane dla Kamiennej Góry

Burmistrz Janusz Chodasewicz podpisał w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na 13 250 000 zł. Miasto Kamienna Góra otrzyma je ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. – Dzięki dotacji będzie możliwa wymiana źródeł ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej w około 600 lokalach mieszkalnych na terenie naszego miasta – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Ciepłe Mieszkanie jest uzupełnieniem programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. kopciuchów). Podobnie jak w programie Czyste Powietrze wysokość dotacji będzie uzależniona od…

Pokaż więcej

Działki budowlane na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Jaśminowej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: nr 222/1 o pow. 2855 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 260 000,00 zł brutto, wadium 26 000,00 zł; nr 222/2 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 110 000,00 zł brutto, wadium 11 000,00 zł; nr 222/3 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr…

Pokaż więcej

Miasto Kamienna Góra ogłosiło przetarg na budowę domu

Miasto Kamienna Góra ogłosiło przetrag na budowę domu z 24 mieszkaniami komunalnymi przy ul. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze. Miasto przygotowało projekt i uzyskało pozwolenie na budowę. – Z Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskaliśmy wielomilionowe dofinansowanie jego budowy. Obecnie jest to 10,6 mln zł, co powinno pokryć 85 proc. kosztów. Staramy się jeszcze zwiększyć tę dotację do 95 proc. Jeśli się to uda, budynek powstanie przy bardzo niewielkim zaangażowaniu pieniędzy z kasy miasta – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Nowy dom będzie miał prawie 1600 m2 powierzchni użytkowej, wysoki na 9 metrów, 3 kondygnacje naziemne i jedną…

Pokaż więcej

Miasto Kamienna Góra zaprasza na Kamiennogórski Rowerowy Weekend

Zacznie się on w piątek, 7 lipca 2023 roku. Wtedy na teren kamiennogórskiego zalewu zaczną zjeżdżać się uczestnicy gravelowego cyklu wyścigów Szuter Master. Rywalizacja na trasach rozpocznie się o w sobotę, 8 lipca. Pierwsi zawodnicy wystartują na długą trasę (155 km) z kamiennogórskiego rynku o godz. 8. Start trasy krótkiej (76 km) zaplanowano o godz. 11. Wciąż można zapisać się i wziąć udział w kolarskiej rywalizacji https://b4sportonline.pl/szuter_master/ Później uczestnicy spotykają się na mecie nad Zalewem. Dekoracji zwycięzców będzie towarzyszył I Festiwal Kuchni Świata. Nie zabraknie Food Trucków, schłodzonego piwa (dla dorosłych)…

Pokaż więcej

Już niebawem kolejna duża impreza rowerowa w Kamiennej Górze

Miasto Kamienna Góra ponownie będzie gospodarzem dolnośląskiej edycji gravelowego wyścigu Szuter Master. Kamiennogórski weekend na czterech kółkach zacznie się już w piątek, 7 lipca br. otwarciem biura zawodów Szuter Master. Zawody wystartują w sobotę, 8 lipca. Start trasy długiej, 155 km, o godz. 8:00. Start trasy krótkiej, 76 km, o godz. 11:00. Obie trasy wystartują z kamiennogórskiego rynku. Po zawodach, na mecie, na terenie kamiennogórskiego zalewu odbędzie się dekoracja zawodników, której towarzyszył będzie Festiwal Kuchni Świata. Nie zabraknie Food Trucków, schłodzonego piwa (dla dorosłych) oraz dmuchańców dla dzieci. W niedzielę na Górze Parkowej odbędzie…

Pokaż więcej

Kontrola podatkowa kamiennogórskich nieruchomości

Urząd Miasta Kamienna Góra informuje, że został powołany zespół do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie miasta Kamienna Góra, w celu sprawdzenia, czy deklarowana powierzchnia gruntów i budynków, która jest podstawą do wyliczenia podatku od nieruchomości, jest zgodna ze stanem faktycznym. Kontrole podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości rozpoczną się od 3 lipca 2023 roku i będą im poddane powierzchnie gruntów i budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, a także budynki lub ich części i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zachęcamy mieszkańców i osoby prowadzące działalność gospodarczą do sprawdzenia deklarowanych powierzchni, w…

Pokaż więcej

Wyłączą oświetlenie w rejonie ul. Różanej

W związku z pracami przy przebudowie ul. Różanej w Kamiennej Górze zostanie dziś (czwartek, 15 czerwca) wyłączone oświetlenie uliczne w tym rejonie miasta. Latarnie na ul. Różanej zostaną ponownie włączone na początku lipca. Przebudowa ulicy Różanej jest prowadzona w ramach dużego projektu infrastrukturalnego realizowanego przez miasto Kamienna Góra. Prace trwają także na ulicach Wrzosowej i Śląskiej oraz przy kładce nad ścieżką rowerową w rejonie ul. Słowackiego.

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 48,45 m2, położonego w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 26 lipca 2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 130 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 13 000,00 zł do dnia 19 lipca 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 45,72 m2, położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 21 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 26 lipca 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 134 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 14 000,00 zł do dnia 19 lipca 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 41,09 m2, położonego w budynku przy ul. Bohaterów Getta 19 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 26 lipca 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 115 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 12 000,00 zł do dnia 19 lipca 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA…

Pokaż więcej

LXXIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

26 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXXIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2022 rok.4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra wotum zaufania.5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i niezatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2022 rok.6. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra za 2022 rok.7. Zamknięcie sesji. Transmisja od godz. 10:00.

Pokaż więcej

LXXIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

12 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXXIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.3. Informacja Burmistrza Miasta.4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.5. Sprawy różne.6. Zamknięcie sesji.

Pokaż więcej

Działki na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr: 212/9 i 212/10 o łącznej powierzchni 17435 m2, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ulicy Krzeszowskiej. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze dla ww. działek prowadzi księgę wieczystą nr: JG1K/00023953/1. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość została ustalona na kwotę 1 223 000,00 zł brutto. Przetarg odbędzie się 29 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w…

Pokaż więcej

Działka na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka 290 położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Wałbrzyskiej o powierzchni 2666 m2. Przetarg odbędzie się 25 lipca 2023r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 440 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 44 000,00 zł do dnia 18 lipca 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i…

Pokaż więcej