Zawieszki dla kamiennogórskich uczniów

Miasto Kamienna Góra przekazało Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze 220 sztuk elementów odblaskowych, które poprawią bezpieczeństwo dzieci na drogach. Zawieszki będą rozdawane uczniom kamiennogórskich szkół podczas akcji profilaktycznych. W ramach tych działań zamówiono także broszury edukacyjne na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami. Policjanci przekażą je młodzieży podczas spotkań, które będą organizowane po wakacjach.

Pokaż więcej

Działki budowlane na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Różanej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: 1. działka nr 868/13 o powierzchni 1185 m2 – cena wywoławcza 120 000,00 zł netto, wadium 12 000,00 zł; 2. działka nr 868/26 o powierzchni 1105 m2 – cena wywoławcza 110 000,00 zł netto, wadium 11 500,00 zł; 3. działka nr 889 o powierzchni 1301 m2 – cena wywoławcza 129 000,00 zł netto, wadium 13 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 18 lipca 2024…

Pokaż więcej

Anna Piontek nowym dyrektorem kamiennogórskiego Centrum Kultury

Anna Piontek była dyrektor PAN Muzeum Ziemi w Warszawie otrzymała nominację na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Chodasewicz powołał ją w drodze konkursu. Anna Piontek jest doświadczoną menadżerką kultury, muzealniczką, kuratorką wystaw, historyczką i ekonomistką. W latach 2022–2024 była dyrektorką PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Zasiadała w Radzie Naukowej PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Zawodowo była związana m.in. z Muzeum w Gliwicach i Muzeum w Chorzowie. Kierowała projektami „Fotograficzne widzenie tradycji” (Etno Polska, Muzeum w Gliwicach 2020), „Sztuka w służbie Pamięci” (MKiDN, Narodowa kolekcja sztuki…

Pokaż więcej

Najem garażu w Kamiennej Górze

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Słonecznej w Kamiennej Górze Przetarg odbędzie się 18.07.2024 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w kwocie 20,00 zł do 12 lipca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu. Należy również złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oświadczenie, że…

Pokaż więcej

III Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W środę, 19 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się III Sesja Rady Miasta Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2023 rok. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra wotum zaufania. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2023 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta…

Pokaż więcej

Ekipa budowlana wróciła na ulicę Leśną

Ekipa budowlana wróciła na ulicę Leśną w Kamiennej Górze. Trwa tam układanie kolektora kanalizacji burzowej. Powstaną też nowe inne sieci: wodociągowa, sanitarna, gazowa, teletechniczna i elektroenergetyczna. Po zakończeniu tych prac wykonawca przystąpi do budowy jezdni. Termin zakończenia prac na ul. Leśnej mija wraz z końcem września. W ubiegłym roku przy Leśnej powstał nowy parking. Plac o powierzchni ponad 1000 m kw. pomieści 50 aut. – Ulica Leśna czekała na modernizację kilkadziesiąt lat. Oprócz parkingu i jezdni powstaną tam: chodniki, oświetlenie uliczne, ścieżki rowerowe. Prace realizuje kamiennogórska firma budowlana Usługi Montażowo Budowlane A.J.M.…

Pokaż więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamiennej Górze

Burmistrz miasta Kamienna Góra ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 im. Czterolistnej Koniczynki z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Spacerowa 12. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2578 ze zm.)…

Pokaż więcej

Rozpoczęto prace przy wymianie kładki dla pieszych

Rozpoczęły się prace przy wymianie kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze. Ekipa ze spółki wodociągowej zdemontuje rurę dostarczającą wodę. Teraz wisi ona na starym mostku. Nowy wodociąg zostanie zamontowany pod dnem rzeki. Po zakończeniu tych prac rozpocznie się budowa nowej kładki i demontaż starego przejścia, które jest w złym stanie technicznym.

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 59,80 m2, położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 7 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 25 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 120 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 11 000,00 zł do dnia 18 czerwca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302…

Pokaż więcej

II Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

We wtorek, 28 maja 2024 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się II Sesja Rady Miasta Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze w latach 2024-2028.4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra.5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w…

Pokaż więcej

Niebawem rusza kolejny etap przebudowy ul. Juliusza Słowackiego

Informujemy, że w środę, 15 maja 2024 roku rozpocznie się drugi etap prac budowlanych związanych z przebudową ul. Juliusza Słowackiego w Kamiennej Górze. Będą one prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do ul. Cichej. Należy liczyć się w tym miejscu z utrudnieniami w ruchu. Na czas prowadzenia robót zostanie wprowadzona organizacja ruchu zastępczego. Dojazd do nieruchomości przez plac budowy (z ewentualnymi utrudnieniami) zostanie zapewniony jedynie mieszkańcom, pojazdom uprzywilejowanym oraz służbom komunalnym. – Planowany termin zakończenia II etapu prac jest przewidywany w okresie lipca — sierpnia 2024 r. W ich…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 17 o powierzchni 32,63 m2, położonego w budynku przy ul. Piotra Ściegiennego 22 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 120 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 12 000,00 zł do dnia 5 czerwca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 10,83 m2 (pow. użytkowa 8,30 m2 ze względu na wysokość lokalu między 200, a 246 cm), położonego w budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 22 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 19 800,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2 000,00 zł do dnia 5 czerwca 2024 r.…

Pokaż więcej

Działka na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka 290 położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Wałbrzyskiej o powierzchni 2666 m2. Przetarg odbędzie się 11 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 300 000,00 zł netto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 30 000,00 zł do dnia 4 czerwca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać…

Pokaż więcej

Działki budowlane na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Jaśminowej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: nr 222/1 o pow. 2855 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 283 650,00 zł netto, wadium 28 500,00 zł; nr 222/2 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 135 350,00 zł netto, wadium 13 600,00 zł; nr 222/3 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem…

Pokaż więcej

Działki na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 212/9 i 212/10 o łącznej powierzchni 17435 m2, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Krzeszowskiej z przeznaczeniem pod budowę obiektów związanych z usługami turystyki. Przetarg odbędzie się 13 sierpnia 2024 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra- sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 860 000,00 zł netto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 86 000,00 zł do dnia 6 sierpnia…

Pokaż więcej

Przetarg na najem garażu

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 18.06.2024 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w kwocie 40,00 zł do 13 czerwca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu. Należy również złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oświadczenie, że nie korzysta się z innego…

Pokaż więcej

I Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

We wtorek, 7 maja 2024 roku o godz. 12:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędą się obrady I Sesji Rady Miasta Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miasta Kamienna Góra i wręczenie zaświadczeń o wyborze. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra i wręczenie zaświadczenia o wyborze. Stwierdzenie prawomocności obrad i wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kamienna Góra. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna…

Pokaż więcej

Kolejna transza pieniędzy trafiła do kamiennogórskiego TBS

Kolejna transza pieniędzy trafiła do kamiennogórskiego TBS z przeznaczeniem na przebudowę dawnych obiektów poprzemysłowych przy ul. Broniewskiego 26B i 28, gdzie powstanie 29 mieszkań. – Miasto Kamienna Góra przekazało ponad 1,9 mln zł wsparcia, które pozyskało z Banku Gospodarstwa Krajowego – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Miasto wspiera również budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Staszica w Kamiennej Górze. Powstaje w nim 18 lokali mieszkalnych na wynajem wraz z 12 wbudowanymi w bryłę budynku indywidualnymi garażami. Dzięki dofinansowaniu czynsze w mieszkaniach TBS mają być niższe. Dotąd Bank Gospodarstwa Krajowego, Rządowy Fundusz Wsparcia Budownictwa Mieszkaniowego i miasto Kamienna Góra…

Pokaż więcej

Nowe osiedle przy ul. Nadrzecznej w Kamiennej Górze

Miasto Kamienna Góra informuje, że niebawm przystąpi do budowy osiedla przy ul. Nadrzecznej. Powstanie tam 109 mieszkań w sześciu budynkach. – Mamy gotową dokumentację projektową i składamy wniosek o pozwolenie na budowę. Pieniądze pozyskamy z Banku Gospodarstwa Krajowego, który może sfinansować do 95 proc. kosztów budowy. Szacowany koszt inwestycji to ok. 70 mln zł – mówi Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry. Miasto Kamienna Góra finansuje z tego źródła budowę powstającego już domu komunalnego przy ul. Piotra Ściegiennego z 24 mieszkaniami. Budynki przy ul. Nadrzecznej powstaną w podobnej technologii. Mieszkania komunalne będą składały się z…

Pokaż więcej

Osoby zainteresowane mieszkaniami komunalnymi mogą składać od dziś wnioski

Osoby zainteresowane mieszkaniami komunalnymi w Kamiennej Górze mogą składać od dziś wnioski. Miasto Kamienna Góra będzie sprzedawało mieszkania komunalne na dotychczasowych zasadach. – Najemców zainteresowanych wykupem zapraszam od dziś do naszego urzędu. Mogą Państwo złożyć wniosek, będziemy je rozpatrywali według kolejności – mówi Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry.

Pokaż więcej

Garaż murowany na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie garażu o powierzchni użytkowej 31,17 m2, położonego na działce nr 218/16, obręb 3 wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do obsługi komunikacyjnej, działka nr 218/14, obręb 3. Działki położone są przy ul. Jeleniogórskiej 30A w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 14 maja 2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomości wynosi 73 800,00 złotych.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 7 500,00 zł do dnia 7 maja 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 59,80 m2, położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 7 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 14 maja 2024 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 115 000,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 11 500,00 zł do dnia 7 maja 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i…

Pokaż więcej

Zmiany na wyborczej mapie Kamiennej Góry i dodatkowe kursy autobusów

Przypominamy o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8. Głosują w niej mieszkańcy ulic: Krzysztofa Baczyńskiego, Księcia Bolka I, Konwaliowa, Janusza Korczaka, Krzeszowska, Kwiatowa, Storczykowa, Tkaczy Śląskich, Wałbrzyska. Nową siedzibą komisji jest Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4. Przypominamy o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3. Głosują w niej mieszkańcy ulic: Bohaterów Getta, Władysława Broniewskiego, Fabryczna, Papieża Jana Pawła II, Lipowa, Henryka Sienkiewicza, Szpitalna, Piotra Ściegiennego. Nową siedzibą komisji jest baza Spółki Mieszkaniowej wejście od ul. Broniewskiego 13. 7 kwietnia, w dniu wyborów samorządowych zaplanowano dwa dodatkowe kursy autobusowe komunikacji miejskiej.…

Pokaż więcej

Niebawem ruszy remont mostu na ul. Józefa Lompy

Od 15 kwietnia 2024 roku rozpoczną się prace związane się remontem i renowacją mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Józefa Lompy w Kamiennej Górze. Na czas prowadzenia robót most zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego, a w jego obrębie będzie wprowadzona organizacja ruchu zastępczego. Prace na obiekcie będą prowadzone przy założeniu utrzymania ruchu pieszego jednym chodnikiem z możliwością czasowych zamknięć przejścia wynikających z technologii wykonywanych robót. Dojazd do przyległych ulic będzie odbywał się przez most przy ul. Papieża Jana Pawła II. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2024 roku.…

Pokaż więcej

Prawie pół miliona dla organizacji pozarządowych

Ponad 444 tysiące złotych trafiło do organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców Kamiennej Góry. Burmistrz Janusz Chodasewicz przekazał im dziś (czwartek, 4 kwietnia) dotacje. – Wspieramy organizacje w zakresie działań obejmujących: kulturę, sport, pomoc społeczną, akcje proekologiczne, turystykę, promocję i ochronę zdrowia oraz profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Pełna lista organizacji, które otrzymały dotacje dostępna tutaj.

Pokaż więcej

Remont ul. Towarowej w Kamiennej Górze. Tymczasowa organizacja ruchu

Rozpoczyna się remont zniszczonego odcinka ul. Towarowej w Kamiennej Górze. Od 5 kwietnia 2024 roku zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (od skrzyżowania z drogą dojazdową bazy PKS do skrzyżowania drogi przy zakładach produkcyjnych). W tym rejonie należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu. – Planujemy zakończenie prac w maju tego roku. Odnowimy nawierzchnię drogi na odcinku ponad 270 m – informuje Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry. Ulica Towarowa będzie remontowana w ramach dużego pakietu inwestycji drogowych realizowanych przez miasto Kamienna Góra. Chodzi o przebudowę lub budowę pięciu ulic, remont dwóch mostów i…

Pokaż więcej

Do Kamiennej Góry przyjedzie dom w częściach. Tymczasowa organizacja ruchu

W dniach od 8 do 15 kwietnia na ul. Piotra Ściegiennego (od skrzyżowania z ulicą J. Lompy do Ronda Niepodległości) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Jest to związane z transportem i montażem modułów domu komunalnego, który powstaje na tej ulicy. – Do Kamiennej Góry przyjedzie 27 ogromnych modułów o wymiarach 12 × 4 m. Będą to gotowe, wykończone pomieszczenia mieszkalne i użytkowe. Fabryka domów wyposaża je w instalacje, okna i wyposażenie łazienek. Ekipa budowlana połączy je w całość w ciągu tygodnia – wyjaśnia burmistrz Janusz Chodasewicz. Na całym odcinku ul. Piotra Ściegiennego od…

Pokaż więcej

Trwa odtwarzanie połączenia kolejowego

Prace związane z pierwszym etapem rewitalizacji linii kolejowej Kowary – Kamienna Góra dotarły do Kamiennej Góry. Z drzew i krzewów oczyszczono tory na trasie Kowary – Szarocin – Kamienna Góra, co prezentowalismy tutaj: https://czadrow24.pl/trwa-odtwarzanie-polaczenia-kolejowego-jelenia-gora-kamienna-gora – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei stopniowo przejmuje od PKP PLK linie kolejowe o lokalnym znaczeniu. W zarządzie tego samorządowego podmiotu znalazły się linie 345, 308 i 340, łączące Jelenią Górę, Mysłakowcie, Karpacz, Kowary, Ogorzelec i Kamienną Górę – mówi Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry. – W rozmowach z Cezarym Przybylskim, marszałkiem Województwa Dolnośląskiego przekonywałem jak ważne dla Kamiennej Góry, jest przywrócenie połączenia kolejowego z Kowarami i dalej z…

Pokaż więcej

Wielkanocne upominki i życzenia świąteczne dla kamiennogórskich Sybiraków

Wielkanocne upominki i życzenia świąteczne dla kamiennogórskich Sybiraków od burmistrza Janusza Chodasewicza. Zenon Wilkaniec prezes Koła Związku Sybiraków w Kamiennej Górze zamieszkał w naszym mieście w 1957 roku. – Przyjechałem do Kamiennej Góry z Kraju Krasnojarskiego na Syberii. Rosjanie wywieźli nas z mamą Stefanią z Litwy w 1948 r. – wspomina pan Zenon. Podobnych losów doświadczyło wielu kamiennogórzan. Wracali z powojennej tułaczki do naszego miasta, poszukując pracy i dachu nad głową. Pan Zenon i jego mama wybrali Kamienną Górę, ponieważ wcześniej osiedlili się tu inni członkowie ich rodziny. Pani Stefania przez wiele lat…

Pokaż więcej

Spotkanie przy świątecznym stole

Zapraszamy na wielkanocne spotkanie przy świątecznym stole, które odbędzie się w środę, 27 marca 2024 roku o godz. 17 w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Program: 17.00: występ zespołu Eucharystycznego Ruch Młodych z parafii pw. św. ap. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. 17.15 – 18.15: wielkanocnym żurkiem częstuje burmistrz Janusz Chodasewicz. 17.30 i 18.30: „W poszukiwaniu wielkanocnych jaj” – gra interaktywna dla dzieci (dwie grupy). 18.00: „W kręgu sztuki i tradycji wielkopostnych i wielkanocnych” – opowieść w dolnośląskiej izbie. 18.30: „Piekło, Czyściec, Niebo” – kuratorskie oprowadzenie po wystawie „Boska Komedia”…

Pokaż więcej

LXXXV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

We wtorek, 2 kwietnia 2024 roku o godz. 12:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXXXV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. 3. Wystąpienie Burmistrza Miasta Kamienna Góra podsumowujące kadencję 2018-2024. 4. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra podsumowujące kadencję 2018 – 2024. 5. Uroczyste zakończenie kadencji Rady Miasta Kamienna Góra 2018 – 2024. 6. Zamknięcie Sesji.

Pokaż więcej

Kolejna dotacja dla miasta Kamienna Góra

Kolejna dotacja dla miasta Kamienna Góra. Pozyskano ponad 630 tys. zł na realizację projektu „Rozkodujmy przyszłość kamiennogórskich przedszkolaków”. – Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 300 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez: dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, doposażenie sal i realizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności społeczno-emocjonalne oraz nabycie dodatkowych kompetencji przez 37 nauczycieli poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych – informuje Monika Kepesz, dyrektor Centrum Obsługi Jednostek w Kamiennej Górze. Projekt będzie realizowany od 16 września 2024 roku do 20 listopada 2025 roku w Przedszkolu Publicznym…

Pokaż więcej

Przyznano specjalne stypendia

Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry przyznał najlepszym uczniom kamiennogórskich szkół podstawowych specjalne stypendia. Za wyniki w nauce osiągnięte w pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024 nagrodzonych zostało 31 uczniów. Warunkiem uzyskania stypendium burmistrza było uzyskanie co najmniej „piątkowej” średniej z ocen. Stypendium wynosi 600 zł dla każdego ucznia. Najwyższe wyniki w nauce w klasach VII w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kamienna Góra uzyskał: Maciej Fułat z klasy VII d Szkoły Podstawowej nr 2 ze średnią ocen – 5,79. Jest to jednocześnie najlepszy wynik ogólnie w szkołach podstawowych. Natomiast najlepszy wynik w nauce w…

Pokaż więcej

Marszałek w Kamiennej Górze

Burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz gościł dziś (piątek, 15 marca) Cezarego Przybylskiego – marszałka Województwa Dolnośląskiego. W Centrum Kultury w Kamiennej Górze zorganizowano konsultacje zawodowe dla mieszkańców. – W krótkim powitaniu przedstawiłem panu marszałkowi najważniejsze problemy Kamiennej Góry, które możemy rozwiązać wspólnie z samorządem województwa dolnośląskiego – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. – Budowę obwodnicy Kamiennej Góry do ronda S3 w Ptaszkowie, którą miasto projektujemy wspólnie z samorządem województwa.– Modernizację linii kolejowej z Kowar do Kamiennej Góry, która po odnowieniu pozwoli wyprowadzić przeładunek kamienia z ul. Towarowej.– Podział województwa na bogatą północ i biedniejsze południe, które powinno mieć odzwierciedlenie przy podziale…

Pokaż więcej

Kolejna edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora w Kamiennej Górze

Kolejna edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora w Kamiennej Górze spotkała się dużym zainteresowaniem mieszkańców. – Przygotowaliśmy dla nich 500 kart, które uprawniają do zniżek w wielu punktach w całej Polsce. Dla mieszkańców Kamiennej Góry są one bezpłatne. Zainteresowani muszą wypełnić jedynie stosowny formularz – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Przekazanie kart poprzedzono krótkimi kursami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy i bezpieczeństwem seniorów. Poprowadzili je eksperci w tych dziedzinach m.in. oficer z kamiennogórskiej policji. Miasto Kamienna Góra w ubiegłym roku przystąpiło do programu Gmina Przyjazna Seniorom i sfinansowało wydanie kart, które uprawniają do korzystania ze zniżek…

Pokaż więcej

LXXXIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W środę, 20 marca 2024 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXXXIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z LXXXI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedziby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze oraz dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności…

Pokaż więcej

Podpisano umowę z pierwszym inwestorem

Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry podpisał dziś (wtorek, 12 marca) umowę notarialną z Dariuszem Kłapińskim, prezesem firmy ASC Workers, która będzie pierwszym inwestorem na nieużytkach w rejonie ul. Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze. Miasto Kamienna Góra, Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości i ten prywatny inwestor wspólnie sfinansują budowę drogi dojazdowej do Miejskiej Strefy Przemysłowej. Prezes Dariusz Kłapiński i jego firma zacznie tam budowę centrum logistycznego o powierzchni 10 tys. metrów kw. Docelowo hala ma mieć 20 tys. metrów kw. ASC Workers deklaruje, że część magazynów zagospodaruje pod własną działalność, a resztę będzie wynajmowała innym podmiotom. Rozpoczęły się już prace projektowe hali. Za…

Pokaż więcej

Narkotesty dla policjantów

Miasto Kamienna Góra zakupiło 60 szt. narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Chodasewicz przekazał dziś (poniedziałek, 11 marca) zestawy młodszemu inspektorowi Adamowi Jackowi Pilchowi, komendantowi powiatowemu policji w Kamiennej Górze. – Kamienna Góra systematycznie, co roku wspiera w ten sposób funkcjonariuszy zabezpieczających kamiennogórskie ulice. Testy będą wykorzystywane podczas kontroli kierowców. Dzięki nim można stwierdzić obecność narkotyków w organizmie poprzez badanie śliny. Wynik można uzyskać już po 3 minutach – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Narkotesty wykrywają: • konopie (marihuana, haszysz, THC); • amfetaminę (metamfetaminę, ecstasy, kokainę, crack); • opiaty (morfinę, heroinę); • leki benzodiazepinowe.…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 19 o powierzchni 43,80 m2, położonego w budynku przy ul. Bohaterów Getta 26 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 110 000,00 zł brutto.  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 11 000,00 zł do dnia 4 kwietnia 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 21,76 m2, położonego w budynku przy ul. Bohaterów Getta 16 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 2024 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 48 000,00 zł brutto.  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5 000,00 zł do dnia 4 kwietnia 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i…

Pokaż więcej

Dobrostan w kręgu kobiet

Burmistrz Janusz Chodasewicz zaprasza na kolejną edycję warsztatów rozwojowych „Dobrostan w kręgu kobiet”. Zajęcia są bezpłatne. Zapisy prowadzi Wydział Promocji i Polityki Społecznej pod nr tel. 75 64 55 126. Spotkanie odbędzie się 16 marca 2024 roku w Centrum Kultury w Kamiennej Górze w godzinach 15.00-19.00. Prowadzący: Katarzyna Łękawska – certyfikowany nauczyciel Vinyasy, Ashtangi Vinyasy i Yin Jogi; Monika Stawarz – Absolwentka Psychologii Pozytywnej SWPS. Uwaga! Ze względu na tematykę zajęć są one skierowane wyłącznie do pełnoletnich mieszkanek Kamiennej Góry.

Pokaż więcej

Zapraszamy po odbiór Karty Seniora

Burmistrz Janusz Chodasewicz zaprasza kamiennogórskich seniorów do odbioru Ogólnopolskiej Karty Seniora w środę, 13 marca o godz. 13 do kamiennogórskiego Centrum Kultury. Miasto Kamienna Góra uczestniczy w programie Gmina Przyjazna Seniorom. Przygotowano 500 bezpłatnych Ogólnopolskich Kart Seniora. Uprawniają one do korzystania ze zniżek w wielu punktach w całej Polsce m.in.: sanatoriach, uzdrowiskach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach kultury. Podczas spotkania zaplanowano: – szkolenie z pierwszej pomocy,– spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji (oszustwa seniorów, niebezpieczeństwa w sieci) oraz Państwowej Straży Pożarnej (czujka czadu gwarancją bezpieczeństwa).

Pokaż więcej

Tour de Pologne ma przejechać przez Kamienną Górę

Tour de Pologne, najważniejszy, wieloetapowy wyścig kolarski w Polsce zamierza przejechać w tym roku przez Kamienną Górę. – Dziś odwiedził mnie dyrektor techniczny tej imprezy pan Przemysław Bednarek. Rozmawialiśmy o trasie, którą mieliby przejechać kolarze w granicach naszego miasta – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Przez Kamienną Górę ma przebiegać etap ze startem we Wrocławiu i z metą w Karpaczu. Zaplanowano go 12 sierpnia 2024 roku. – Ogromnie cieszę się, że Kamienna Góra może mieć udział w liczącym się wydarzeniu sportowym, które relacjonują ogólnopolskie i zagraniczne media – dodaje burmistrz.

Pokaż więcej

Dotacja dla parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze

Do parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze trafi 510 tysięcy złotych pozyskane przez miasto z rządowego programu „Polski Ład”. – Dziś podpisałem umowę z proboszczem, księdzem Piotrem Smolińskim na przekazanie tych środków. Pieniądze sfinansują prace przy remoncie dachu świątyni. To kolejny etap prac, bo budowla ma potężne zadaszenie – ponad 2 tys. metrów kw. powierzchni – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Miasto Kamienna Góra udzielało wsparcia przy wcześniejszych etapach. Górny dach świątyni został już odnowiony. Teraz budowlańcy zajmują się wymianą zadaszenia mansard. Prace zaczną się niebawem. Miasto Kamienna Góra otrzymało także…

Pokaż więcej

Utrudnienia w ruchu w Kamiennej Górze

W poniedziałek, 26 lutego br. ruszą prace przebudowy ul. Juliusza Słowackiego w Kamiennej Górze, o czym informowaliśmy tutaj. W tym rejonie należy spodziewać się komunikacyjnych utrudnień. Zmieni się trasa przejazdu miejskich autobusów. To kolejna inwestycja komunikacyjna miasta Kamienna Góra. Będzie to pierwszy etap prac budowlanych związanych z przebudową tej drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną przy ul. Nowej do ul. Azaliowej. W tym rejonie należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu. – Na czas prowadzenia robót zostanie wprowadzona organizacja ruchu zastępczego i wyłączony z użytkowania parking przy ul.…

Pokaż więcej