Sanikom zamknie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom informuje, że od poniedziałku 26 października zamknięte zostaną wszystkie PSZOK-i obsługiwane przez przedsiębiorstwo. Punkty będą nieczynne do odwołania. Decyzja o ich zamknięciu zapadła ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Decyzja dotyczy PSZOK-ów w: Lubawce, Kamiennej Górze, Jaworze, Lwówku Śląskim, Boguszowie Gorcach i Mieroszowie. Odpady komunalne odbierane będą nadal zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.  

Pokaż więcej

Wysoki awans Kamiennej Góry w rankingu “Liderzy inwestycji”

Wysoki awans Kamiennej Góry w rankingu „Liderzy inwestycji” przygotowywanym przez samorządowy magazyn „Wspólnota”. W najnowszym zestawieniu miasto znalazło się na 72 pozycji. Do pierwszej setki miast powiatowych awansowało z 230 miejsca.   Magazyn „Wspólnota” od wielu lat porównuje inwestycyjne zaangażowanie wszystkich samorządów w Polsce. Ranking powstaje na podstawie sumy wydatków inwestycyjnych w trzech ostatnich latach i z wyliczenia średniej na głowę mieszkańca w każdej z gmin.   W ostatniej publikacji raportu Kamienna Góra zajęła 72 pozycję wśród miast powiatowych. W analizowanych latach 2017–2019 średnia wydatków inwestycyjnych na głowę mieszkańca wyniosła…

Pokaż więcej

XXX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 28 października 2020 roku (środa) o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XXX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Sesja Rady będzie się odbywała się z nagłośnieniem oraz z użyciem pulpitów do głosowania elektronicznego. W Sali Witrażowej zasiadać będą jedynie radni, BM, Z-ca BM, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, obsługa prawna, kamerzysta lokalnej telewizji oraz pracownik biura rady. Osoby referujące dane zagadnienia będą zaś wpuszczane do Sali i po przedstawieniu danej informacji będą wychodziły poza miejsce obrad. Nie przewiduje się obecności mieszkańców, z uwagi na brak możliwości…

Pokaż więcej

Lokal użytkowy w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 98,85m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. A. Mickiewicza 2.  Przetarg odbędzie się 26 listopada 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211.  Cena lokalu użytkowego z 8,8% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi: 162 000,00 zł brutto.    Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 16 500,00 zł do dnia 19 listopada 2020 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627…

Pokaż więcej

Kamienna Góra otrzyma 1,5 mln zł na wymianę starych pieców

Kamienna Góra otrzymała dofinansowanie na wymianę kopcących źródeł ogrzewania. Miasto zamierza pozbyć się prawie 200 pieców węglowych. Miasto otrzyma półtora miliona złotych dotacji. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. – Pieniądze przeznaczymy na modernizację instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych oraz w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. – Bardzo się cieszę, że z Kamiennej Góry zniknie prawie 200 kopciuchów – dodaje gospodarz miasta. Nabór wniosków mieszkańców rozpoczniemy po podpisaniu umów z partnerami projektu. Zasady ich składania zostaną opublikowane na stronie internetowej miasta Kamienna…

Pokaż więcej

Dzień Edukacji Narodowej w kamiennogórskim ratuszu

W dniu 14 października br. w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ze względów epidemicznych ograniczono zwyczajowe akademie do niezbędnego minimum. W bieżącym roku Burmistrz Miasta Kamienna Góra przyznał wyróżniającym się pedagogom cztery nagrody. Podziękowania i dyplomy wręczył zastępca Adam Blicharski. Trafiły one do: Ewy Skotarczak z SP-1, Moniki Stawarz z SP-2, Elżbiety Świgut – Lipińskiej z przedszkola nr 2 oraz Grażyny Kożuch z przedszkola nr 3. Wszyscy nagrodzeni otrzymają także po 4 tysiące złotych. Własne nagrody przyznali też dyrektorzy poszczególnych placówek. Podsumowując uroczystości…

Pokaż więcej

Wicemarszałek wspiera kamiennogórskie samorządy

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji oraz łącznik z drogą S3 w Ptaszkowie były tematem rozmów z Grzegorzem Macko, wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego. Spotkanie z udziałem samorządowców ziemi kamiennogórskiej odbyło się w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze. Obie sprawy są niezwykle ważne dla mieszkańców naszego regionu. Rodzący się właśnie w Unii Europejskiej mechanizm sprawiedliwej transformacji ma przyczyniać się do łagodzenia społecznych i gospodarczych skutków zmian. Bruksela przyznała Polsce na ten cel 3,5 mld euro. Rząd zdecydował, że pieniądze trafią do sześciu regionów, najbardziej dotkniętych skutkami transformacji energetycznej. Dolnośląskie jest na tej liście. – Pan…

Pokaż więcej

Odsłonięcie figury św. Jana Nepomucena w Kamiennej Górze

Zapraszamy na uroczystość odsłonięcia odnowionej figury św. Jana Nepomucena. Figura zostanie odsłonięta 18 października br. o godzinie 13 przy ul. Mostowej w Kamiennej Górze. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z pandemii.  Program: godz. 12 | msza święta w intencji mieszkańców Kamiennej Góry | kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze godz. 13 | odsłonięcie odnowionego pomnika św. Jana Nepomucena | Kamienna Góra ul. Mostowa godz. 17 | prelekcja “Kult św. Jana Nepomucena na ziemi kamiennogórskiej” | sala witrażowa w ratuszu

Pokaż więcej

Kamienna Góra stara się o maszt i biało-czerwoną

Kamiennogórzanie włączają się do projektu „Pod biało-czerwoną”. Jeśli uda się zebrać 100 głosów miasto otrzyma maszt i flagi narodowe. – „Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn – czytamy  w opisie projektu. – Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk…

Pokaż więcej

Kamienna Góra przygotowuje kalendarz zilustrowany historycznymi zdjęciami miasta

Kamienna Góra przygotowuje miejski kalendarz na nadchodzący rok, który zostanie zilustrowany historycznymi zdjęciami miasta. Osoby posiadające stare zdjęcia, widokówki lub inne materiały graficzne związane z Kamienną Górą proszone są o kontakt z Wydziałem Promocji i Polityki Społecznej tel. 75 645 51 27, mail: natalia.mataczynska@kamiennagora.pl. Fotografie mogą być profesjonalne i amatorskie np. wykonane podczas pracy, wypoczynku, w szkole lub w innych miejscach. Osoby, których zdjęcia znajdą się w kalendarzu, otrzymają zestawy miejskich gadżetów oraz gotowe kalendarze.  

Pokaż więcej

Jesienne porządki w Kamiennej Górze

W dniach 21, 28 października oraz 4, 18 listopada br. w Kamiennej Górze przeprowadzona zostanie akcja zbiórki odpadów ogrodowych. Prosimy, aby w tych dniach mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawili brązowe worki na odpady przy swoich posesjach. Kamiennogórzanie zamieszkujący domy wielorodzinne będą mogli je pozostawić przy pojemnikach przynależących do ich budynków.   Odpady będą odbierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom.  Worki na odpady ogrodowe można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska (parter pok. 105) w kamiennogórskim ratuszu. Przypominamy, że opadłe liście tworzą naturalną ściółkę wokół drzew i krzewów. Ograniczają parowanie…

Pokaż więcej

XXIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 9 października 2020 roku (piątek) o godz. 15 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XXIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra powyżej 65 roku życia”. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych, stanowiących mienie Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Zamknięcie Sesji.

Pokaż więcej

Lokal użytkowy w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 140,52m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. Małej 3.  Przetarg odbędzie się 3 listopada 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211.  Cena lokalu użytkowego z 360/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi: 160 000,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 16 000,00 zł do dnia 27 października 2020 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO…

Pokaż więcej

Trening systemu alarmowania i ostrzegania

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że w dniach 6-9 października 2020 roku na terenie kraju odbędą się ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W związku z powyższym na terenie Miasta Kamienna Góra podczas pierwszego dnia ćwiczeń (6 października) w godzinach 8.00 – 10.00 odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu: –   ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty,–   odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty. Prosimy nie podejmować żadnych działań. Za utrudnienia przepraszamy.  …

Pokaż więcej

Kamienna Góra wśród samorządów deklarujących odejście od węgla

Burmistrz Miasta Kamienna Góra Janusz Chodasewicz podpisał w Wałbrzychu deklarację „Dekarbonizacja 2030”. Samorządy Subregionu Wałbrzyskiego zobowiązały się w ten sposób do stopniowej dekarbonizacji i odejścia od stosowania paliw kopalnych. – W obliczu dramatycznych zmian klimatu wywołanych działalnością człowieka, zanieczyszczenia powietrza powodującego zwiększoną chorobowość i śmiertelność, postępującej degradacji środowiska i zaniku bioróżnorodności, celem poprawienia jakości życia i zdrowia mieszkańców. Wykorzystując wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE, wspólnie przygotujemy i zrealizujemy Program Dekarbonizacji Subregionu Wałbrzyskiego, który będzie stanowił główny element Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego, wchodzącego w skład Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji…

Pokaż więcej

Fotopułapki w Kamiennej Górze

Urząd Miasta zakupił dwie fotopułapki, które pomogą w walce z dzikimi wysypiskami śmieci w Kamiennej Górze. Sprzęt kosztował 5 tysięcy złotych. Urządzenia będą montowane w miejscach, w których stale dochodzi do porzucania odpadów i niewłaściwej segregacji.       Fotopułapki zakupił Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska. Są to mobilne kamery, które można ukryć praktycznie w dowolnym miejscu. Urządzenia mogą automatycznie przesyłać zdjęcia i filmy do pracowników urzędu. W przypadku zarejestrowania wykroczenia nagrania będą przekazywane policji.     – Monitoringiem zamierzamy objąć ulice: Mostową, Ogrodową, Sportową, Staszica, Waryńskiego, Katowicką, Okrzei, Browarową, Ściegiennego, Kościuszki,…

Pokaż więcej

Wycinka drzew przy ul. Jesionowej w Kamiennej Górze

Od 1 do 3 października br. przy ulicy Jesionowej w Kamiennej Górze będzie przeprowadzana wycinka drzew. Prace realizuje wykonawca drogi ekspresowej S3. Utrudnienia będą polegały na odcinkowym zawężeniu jezdni i czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów (w trakcie powalania drzew). Prace rozpoczną się 1 października o godzinie 8. Wykonawca zastrzega, że w przypadku utrudnień w zaplanowanych pracach może dojść do przesunięcia terminu robót. Mieszkańcy zostaną o tym poinformowani w odrębnym komunikacie.

Pokaż więcej

Wręczono specjalne stypendia Burmistrza Miasta Kamienna Góra

Janusz Chodasewicz wręczył uczniom kamiennogórskich szkół podstawowych specjalne stypendia Burmistrza Miasta Kamienna Góra. Nagrodzonych zostało 39 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 28 wychowanków Szkoły Podstawowej nr 2. – Sam jestem absolwentem „dwójki”. Cieszę się, że mogę nagrodzić tych najzdolniejszych wśród zdolnych. Życzę Wam abyście po ukończeniu szkół podstawowych, kontynuowali naukę w naszym mieście – powiedział burmistrz Chodasewicz. Warunkiem uzyskania stypendium burmistrza było uzyskanie co najmniej „piątkowej” średniej z ocen. Stypendium wynosi 600 zł dla każdego ucznia.

Pokaż więcej

XXVIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 30 września 2020 roku (środa) o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie Protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kamienna Góra na lata 2020 -2023. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz.…

Pokaż więcej

Rusza przebudowa ulicy Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze

Rozpoczyna się I etap przebudowy ulicy Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Od 26 września br. zostanie zamknięty odcinek od ronda przy ulicy Ściegiennego do ulicy Mostowej. Objazd dla samochodów zostanie wytyczony ulicą Lompy. Pojawią się także ograniczenia wjazdu na ulicę Mostową. Samochodami będą nią mogli poruszać się jedynie mieszkańcy tej ulicy. Po zakończeniu I etapu, budowlańcy przeniosą się na kolejny odcinek – od ronda do ulicy Jeleniogórskiej.  Utrudnienia są związane z przebudową 400-metrowego fragmentu ulicy Papieża Jana Pawła II. – Chcemy m.in. poszerzyć jezdnię w rejonie skrzyżowania z…

Pokaż więcej

Działki w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie działki niezabudowanej nr 641/14 o powierzchni 2156 m2 położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ul. Wrzosowej. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 79 000,00 zł brutto.  Przetarg odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 7 900,00 zł. do dnia 29 października 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627…

Pokaż więcej

Kupiono specjalistyczny czujnik wykrywający nieszczelności w instalacjach gazowych

Miejska Spółka Mieszkaniowa kupiła specjalistyczny czujnik wykrywający nieszczelności w instalacjach gazowych. Urządzenie jest wysokiej klasy. Będą z niego korzystali instalatorzy spółki. Zakup kosztował ponad 11 tys. zł.   Burmistrz Janusz Chodasewicz zarządził kompleksową kontrolę stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych w budynkach i w mieszkaniach zarządzanych przez Spółkę Mieszkaniową. Do tych prac zostało oddelegowanych trzech pracowników. – Jeden nich będzie wyposażony w urządzenie Esders, a dwaj pozostali w urządzenia typu Alter GD-8. Wszystkie czujniki są certyfikowane – mówi prezes Zdzisław Wołyniec. – W przypadku niepewności co do wyników prób szczelności…

Pokaż więcej

42 tysiące złotych na festynie dla Martynki

Podczas sobotniego „Festynu Rodzinnego dla Martynki” zebrano ponad 42 tysiące złotych. Kamiennogórzanie przez cały dzień zbierali pieniądze na leczenie dziewczynki poważnie rannej w wybuchu gazu, do którego doszło 24 sierpnia br., o czym informowaliśmy tutaj. Imprezie towarzyszyła licytacja przedmiotów ofiarowanych przez mieszkańców. Włączył się w nią także burmistrz Janusz Chodasewicz. Ofiarowany przez niego obraz kamiennogórskiego artysty Tadeusza Suskiego został kupiony za 700 złotych. Nabywcą jest burmistrz Janusz Chodasewicz. Gospodarz miasta wystawił na aukcję także inną pracę malarską. Została ona wylicytowana za 260 zł.

Pokaż więcej

Księga Identyfikacji Wizualnej Kamiennej Góry

Urząd Miasta w Kamiennej Górze stworzył SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. Dotąd ta sfera promocji miasta była nieuporządkowana. „Księga marki” to pierwszy tego typu dokument w mieście. Został przygotowany przez profesjonalnych grafików i wprowadzony do używania zarządzeniem burmistrza Janusza Chodasewicza. Identyfikacja wizualna Kamiennej Góry została oparta o „cytat z herbu” z wyróżnioną postacią rycerza. Wprowadzamy też do przestrzeni postać „tkaczki”, którą można odnaleźć na historycznych witrażach w ratuszu. Wśród grafik, którymi będziemy się posługiwać, znalazły się także kwiaty lnu odwzorowane z zabytkowych polichromii na parterze ratusza. Funkcje identyfikacyjne i symboliczne pełnią też…

Pokaż więcej

Źle segregujesz śmieci? Zostaniesz oznaczony

W październiku br. rozpocznie się w Kamiennej Górze akcja “Zła segregacja”. Specjalne naklejki pojawią się przy nieruchomościach, których mieszkańcy niewłaściwie segregują odpady. Będzie to pierwszy sygnał, że należy bardziej przyłożyć się do właściwego rozdzielania śmieci na frakcje. Jeśli to ostrzeżenie nie zadziała, właściciel odpadów będzie musiał zapłacić za wywóz podwójną stawkę. Przypominamy, że niechlujnie posegregowane śmieci = wyższy rachunek za ich wywóz. Na przykład worki ze szkłem często zawierają inne rodzaje odpadów. Czym różnią się od dobrze posegregowanego, czystego szkła? Ich zagospodarowanie kosztuje 5 RAZY WIĘC.  

Pokaż więcej

Katolicka szkoła podstawowa w Kamiennej Górze?

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego z Jeleniej Góry rozważa uruchomienie katolickiej szkoły podstawowej w Kamiennej Górze. Być może powstanie też przy niej przedszkole. Burmistrz Janusz Chodasewicz spotkał się z ks. Mariuszem Majewskim, by pokazać mu dawną szkołę przy ul. Lubawskiej. Stowarzyszenie mogłoby zagospodarować część tego budynku. Z pomysłem stworzenia katolickiej szkoły do przedstawicieli tej organizacji zwróciła się grupa mieszkańców Kamiennej Góry. – Wprawdzie wypracowujemy nieco inną koncepcję na zagospodarowanie tego budynku, ale jesteśmy otwarci na rozmowy. Zależy mi, by oferta edukacyjna w Kamiennej Górze była szeroka i jak…

Pokaż więcej

Cyklofiesta w Kamiennej Górze

Uwaga! IMPREZA ODWOŁANA Z POWODU ZAPOWIADANYCH NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. Przypominamy, że 26 września br. w Kamiennej Górze odbędzie się wydarzenie pn. Cyklofiesta. Zapraszamy do rejestracji https://bit.ly/3ilq5qk uczestników. Dla pierwszych 250 osób organizator ma specjalne koszulki! Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie w wydziale promocji i polityki społecznej Urzędu Miasta pod numerem tel. 75 64 55 126. Program: Godz.10.30 | parking przy Zajeździe Zachęta ul. Jeleniogórska 41 * zbiórka uczestników* odprawa* wydawanie koszulek Godz. 11.00 | ścieżka rowerowa przy ul. Jeleniogórskiej * start kolumny rowerzystów (trasa długości ok. 3 km) Godz. 12.00-17.00…

Pokaż więcej

Spotkanie przedstawicieli samorządów Kotliny Kamiennogórskiej

Przedstawiciele samorządów Kotliny Kamiennogórskiej regularnie spotykają się, by omówić przedsięwzięcia, które mogą zrealizować wspólnie. Tym razem burmistrz Janusz Chodasewicz zaprosił sąsiadów do Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza. Rozmawiano m.in. o projektach turystycznych – powołaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Kotliny Kamiennogórskiej i budowie systemu ścieżek pieszych i rowerowych. Samorządowcy ziemi kamiennogórskiej razem będą starali się powalczyć o pieniądze na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w poszczególnych gminach. Dyskutowano także o poszerzaniu sieci gazowej i lepszym dostępie mieszkańców do internetu.

Pokaż więcej

Przygotowania do remontu ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze

Miasto Kamienna Góra przygotowuje się do przebudowy ponad 2-kilometrowego odcinka ul. Lubawskiej. Wkrótce zostanie zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu. Po skompletowaniu papierów będzie można przystąpić do montażu finansowego przedsięwzięcia, jednak prace budowlane na pewno nie zaczną się w bieżącym roku. Zakres robót ma obejmować: wymianę nawierzchni, budowę chodników i miejsc parkingowych, w miarę potrzeb zostaną wymienione sieci podziemne. – Istotnym zagadnieniem będzie też poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic: Lubawskiej i Ziemskiej oraz biegnącej tam ścieżki rowerowej – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.   – Obecnie wyjazd z ul. Ziemskiej…

Pokaż więcej

Festyn Rodzinny dla Martynki

Kamiennogórzanie wspierają Martynkę, dziewczynkę poważnie ranną w wybuchu gazu, do którego doszło 24 sierpnia br. Przypominamy, że 19 września o godz. 11 rozpocznie się „Festyn Rodzinny dla Martynki”. Impreza odbędzie się pod patronatem burmistrza miasta Kamienna Góra. Licytacje | koncerty | pokaz motoryzacyjny | dmuchańce | animatorzy | kiermasz | gastronomia Dochód z festynu zostanie w całości przeznaczony na leczenie Martynki.

Pokaż więcej

Kamiennogórska rada seniorów wznowiła działalność

Kamiennogórska rada seniorów wznowiła działalność po przerwie spowodowanej pandemią. Burmistrz Janusz Chodasewicz spotkał się z reprezentantami środowisk i organizacji skupiających starsze osoby. Rozmawiano m.in. o powstaniu domu dziennego pobytu i organizacji systemu senioralnej samopomocy. Wolontariusze zamierzają wspierać samotnych i niepełnosprawnych mieszkańców Kamiennej Góry. Samopomoc ma działać we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. – Wolontariusze po przejściu odpowiedniego szkolenia będą odwiedzać osoby samotne. Będą mogły wyjść z nimi np. na spacer lub w jakiś inny sposób spędzić trochę czasu. To ważna forma pomocy psychologicznej – mówi Natalia Mataczyńska, kierownik wydziału…

Pokaż więcej

Cyklofiesta w Kamiennej Górze

26 września br. na ścieżce rowerowej i stadionie miejskim w Kamiennej Górze odbędzie się „Cyklofiesta”. W rowerowym stylu zakończymy lato. W programie imprezy m.in. parada rowerów, specjalne koszulki dla uczestników, rowerowa akademia, pokazy, konkursy, domowa grochówka. Program: Godz.10.30 | parking przy Zajeździe Zachęta ul. Jeleniogórska 41 zbiórka uczestników odprawa wydawanie koszulek Godz. 11.00 | ścieżka rowerowa przy ul. Jeleniogórskiej start kolumny rowerzystów Godz. 12.00-17.00 | stadion miejski przy ul. Słowackiego zakręcone rowery | strefa niecodziennych rowerów rowerowa akademia | miasteczko rowerowe pokazy rowerowe dmuchańce konkursy dla najmłodszych poczęstunek domową grochówką…

Pokaż więcej

Informacja Burmistrza Kamiennej Góry o PSR 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spisy rolne dostarczają kluczowych danych, na podstawie których prowadzone są m.in. analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie w ciągu ostatnich 10 lat. Pozyskane dane wykorzystywane są do podejmowania strategicznych decyzji niezbędnych do realizacji krajowej, regionalnej oraz lokalnej polityki rolnej i społecznej wsi. Tym samym ważne są też dla każdego rolnika. Całkowite bezpieczeństwo danych zebranych w spisie zapewnia ustawa o spisie rolnym. Wszystkie informacje uzyskane…

Pokaż więcej

XXVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 11 września 2020 roku (piątek) o godz. 14 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, odbędzie się XXVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Zamknięcie Sesji.

Pokaż więcej

Miasto oczekuje rozstrzygnięcia na dofinansowanie wymiany kotłów

Urząd Miasta Kamienna Góra informuje, że oczekuje rozstrzygnięcia w projekcie na dofinansowanie wymiany kotłów. W zamiarach jest pozbycie się z Kamiennej Góry prawie 200 pieców węglowych. Miasto aplikuje o pieniądze na wymianę kopcących źródeł ciepła i modernizację instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Choć wiosek o wsparcie trafił do oceny już dosyć dawno – 20 maja 2020 roku, na razie nie mamy żadnych informacji o przyznaniu pieniędzy. W podobnej sytuacji są cztery inne gminy z Aglomeracji Wałbrzyskiej, które też chcą wziąć udział w tym…

Pokaż więcej

Urząd Miasta Kamienna Góra uruchomił e-usterkę

Urząd Miasta Kamienna Góra uruchomił nową funkcję na swojej oficjalnej stronie. Każdy może zgłosić awarię oświetlenia, połamaną ławkę, uszkodzony znak drogowy, dzikie wysypisko śmieci lub inne problemy, korzystając z zakładki zakładki e-usterka Naprawiamy Miasto. Informacja o usterce szybko trafi do odpowiedzialnego za rozwiązanie problemu pracownika.  

Pokaż więcej

334 tys. zł na remont mostu przy ul. Lompy w Kamiennej Górze

Kolejna pula środków z Funduszu Dróg Samorządowych trafi do Kamiennej Góry. Tym razem miasto otrzyma ponad 334 tysiące złotych na remont mostu przy ul. Lompy. Jest to piękna, żelbetowa, łukowa, jednoprzęsłowa konstrukcja o długości 21 metrów. Poprowadzono ją nad rzeką Bóbr w 1924 roku. – Ząb czasu naruszył nieco betonowe elementy. To spowodowało odsłonięcie stalowego zbrojenia konstrukcji, które jest wrażliwe na działanie warunków atmosferycznych – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.   Naprawa będzie polegała głównie na odnowieniu skruszałego betonowego pokrycia mostu. Prace mają zacząć się jeszcze w tym roku. Dofinansowanie z…

Pokaż więcej

Miejskie placówki oświatowe rozpoczęły nowy rok szkolny

Wszystkie miejskie placówki oświatowe rozpoczęły nowy rok szkolny. Obie podstawówki pracują w trybie stacjonarnym. Dzieci przyjęły także trzy przedszkola i żłobek. Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamiennej Górze wznowiło działalność w odnowionej siedzibie w gmachu Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4, o czym informowaliśmy tutaj. Na zajęcia przyszli dziś prawie wszyscy wychowankowie. Po remoncie ta bardzo nowoczesna placówka może przyjąć ponad 220 przedszkolaków. Na 4 poziomach są tu pomieszczenia kuchenne, jadalnia, 9 sal dydaktycznych z odrębnymi węzłami sanitarnymi. Komunikację na piętrach ułatwia winda. Burmistrz Janusz Chodasewicz życzył najmłodszym uczniom edukacyjnych…

Pokaż więcej

Od 1 września zostanie wznowiona komunikacja miejska w Kamiennej Górze

Od 1 września br. zostanie wznowiona komunikacja miejska w Kamiennej Górze. Tak jak dotychczas, autobusami kursującymi na dwóch liniach, będzie można jeździć bezpłatnie. Nie zmienił się także rozkład jazdy. Dla przypomnienia podajemy go poniżej. Przypominamy też o ograniczeniach epidemicznych podczas przejazdów zbiorowym transportem publicznym. Wszyscy pasażerowie będą musieli zakryć podczas jazdy nos i usta. Równocześnie autobusem będzie mogło jechać 26 pasażerów – tyle ile jest w pojeździe miejsc siedzących. Informacje o obowiązkowych maseczkach i ograniczeniu liczby pasażerów zostaną wywieszone przed wejściem do autobusu. Przestrzegania zasad będzie pilnował kierowca.

Pokaż więcej

Lokal użytkowy na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 140,43m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. Aleja Wojska Polskiego 7.  Przetarg odbędzie się 29 września 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211. Cena lokalu użytkowego z 136/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi: 235 000,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 23 500,00 zł do dnia 25 września 2020 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302…

Pokaż więcej

Kamiennogórskie szkoły podstawowe rozpoczną zajęcia w systemie stacjonarnym

W dniu 1 września br. kamiennogórskie szkoły podstawowe rozpoczną zajęcia w systemie stacjonarnym. Dyrekcje SP – 1 i SP – 2 zdecydowały, że podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie będą musieli korzystać z maseczek ochronnych. Zakrywanie twarzy i ust będzie obowiązkowe podczas przebywania poza klasami. Uczniowie i inne osoby wchodzące na teren szkół będą musiały wyposażyć się w maseczki samodzielnie. Szkoły zapewnią płyn do dezynfekcji rąk. Szczegółowe zasady W szkole podstawowej nr 1 uczniowie klas 1-3 podczas zajęć będą korzystali z jednego pomieszczenia klasowego. Klasy 4-8 będą zmieniały sale zgodnie z…

Pokaż więcej

Działki na sprzedaż pod budowę garaży w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza na dzień 7 października 2020 r. na godz. 9:00 II przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej:  Nr 17/23 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza – 15 200,00 zł. brutto, wadium 1 600,00zł,  Nr 17/24 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza – 15 200,00 zł. brutto, wadium 1 610,00zł,  Nr 17/26 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza –  15 200,00 zł. brutto, wadium…

Pokaż więcej

Na sprzedaż ogródki w Kamiennej Górze

Miasta Kamienna Góra ogłasza na dzień 8 października 2020 r. na godz. 9:00 II przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej:  Nr 17/31 o pow. 203 m2 – cena wywoławcza – 6 900,00 zł. brutto, wadium 700,00 zł,  Nr 17/35 o pow. 185 m2 – cena wywoławcza – 6 300,00 zł. brutto, wadium 630,00 zł,  Nr 17/36 o pow. 213 m2 – cena wywoławcza – 7 250,00 zł. brutto, wadium 730,00 zł,.  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 6…

Pokaż więcej

Oficjalnie rozpoczęto budowę odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków – Kamienna Góra

Oficjalnie rozpoczęto budowę odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków – Kamienna Góra. W Sadach Dolnych starosta Jarosław Gęborys i burmistrz Janusz Chodasewicz spotkali się z marszałkiem Sejmu Elżbietą Witek, ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, wojewodą dolnośląskim Jarosławem Obrębemskim oraz Lidią Markowską dyrektorem wrocławskiego oddziału GDDKiA. Rozmowy dotyczyły budowy łącznika z trasą S3. Burmistrz Janusz Chodasewicz uzyskał zapewnienie ministra, że obwodnica Kamiennej Góry zostanie zbudowana. Odcinek od Bolkowa do Kamiennej Góry będzie miał ok. 16 km długości. Droga na tym odcinku będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. W jej ciągu zostaną…

Pokaż więcej

Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy i wyposażenia mieszkania

Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy i wyposażenia mieszkania dla rodziny, która najbardziej ucierpiała w wybuchu gazu na ul. Piastowskiej w Kamiennej Górze. Podczas eksplozji poważnie ranna została 12-letnia dziewczynka. Dziecko trafiło do Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim i walczy o życie. Jej stan lekarze określają jako krytyczny. Mieszkanie, które było epicentrum wybuchu, zostało doszczętnie zniszczone. Rodzina straciła wszystko. Aby pomóc ofiarom tragedii można wpłacać pieniądze za pośrednictwem specjalnie uruchomionej zbiórki tutaj. Specjalne konto uruchomił także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.67 1500 1429 1014 2033 3586 0000Santander 1 oddział w Kamiennej Górze.…

Pokaż więcej

Mieszkańcy budynku przy ul. Piastowskiej w Kamiennej Górze powrócili do mieszkań

Mieszkańcy budynku przy ul. Piastowskiej w Kamiennej Górze powrócili do swych mieszkań. Blok został ewakuowany po wybuchu gazu, w którym ranna została 12-letnia dziewczynka. Eksplozja uszkodziła większość drzwi i okien. Szczęśliwie nie ucierpiała konstrukcja budynku. Spółdzielnia mieszkaniowa “Szarotka”, która nim administruje, na razie prowizorycznie zabezpieczyła wszystkie otwory okienne i wejściowe. Jutro budowlańcy przystąpią do ich naprawy. Kamiennogórzanie rozpoczynają zbiórkę wyposażenia mieszkania dla 3-osobowej rodziny, która najbardziej ucierpiała w wypadku. Ich lokum zostało doszczętnie zniszczone. Wkrótce opublikujemy listę rzeczy, które są najbardziej potrzebne i kontakt do osoby koordynującej akcję. UWAGA potrzebne…

Pokaż więcej