Przetarg na lokal użytkowy w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 140,43m2, położonego w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 7. Przetarg odbędzie się 6 marca 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211. Cena lokalu użytkowego z 13,6% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi: 359 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 36 000,00 zł do dnia 3 marca 2020 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652…

Pokaż więcej

XX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 29 stycznia 2020 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie Protokołu z XVII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Dyrektora Centrum Kultury w sprawie organizacji i przebiegu 28. Finału WOŚP w Kamiennej Górze. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody…

Pokaż więcej

Pomóż oczyścić powietrze nad Kamienną Górą

Zapraszamy mieszkańców Kamiennej Góry do udziału w ankiecie dotyczącej sposobów ogrzewania lokali i budynków oraz ich termomodernizacji. Link do ankiety dostępny tutaj. Urząd Miasta w Kamiennej Górze zamierza w ten sposób zebrać informacje do inwentaryzacji systemów grzewczych w mieście. Będzie ona podstawą do zaplanowania przez samorząd realnych działań, które będą skutkowały poprawą jakości powietrza. Udział w ankiecie jest dobrowolny. Formularz nie zawiera danych osobowych. Jego wypełnienie nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem z Państwa strony. Zachęcamy Państwa do wypełniania ankiet. Wypełnić ankietę można do 30 czerwca 2020 r. Papierowy formularz…

Pokaż więcej

Kamienna Góra rozpoczęła kontrole jakości paliwa spalanego w piecach

Rozpoczęły się kontrole jakości paliwa w piecach, ogrzewających budynki w Kamiennej Górze. Pracownicy Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w towarzystwie policjantów odwiedzają poszczególne mieszkania, aby sprawdzić czym mieszkańcy palą w swych piecach. Są już pierwsi winowajcy smogu nad Kamienną Górą. W jednym z przypadków stwierdzono spalanie klejonych płyt paździerzowych. Na razie skończyło się na pouczeniach. Kontrole będą powtarzane. Apelujemy także do mieszkańców, aby alarmowali urzędników miejskich, jeżeli zauważą niepokojące zadymienie. W razie podejrzeń niebezpiecznego stężenia zanieczyszczeń można zawiadomić również jednostkę straży pożarnej.  Ta w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia…

Pokaż więcej

Przetarg na najem garażu w Kamiennej Górze

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy Al. Wojska Polskiego 38 w Kamiennej Górze. Cena wywoławcza za najem garażu o powierzchni 15,26 m2 ustalona została na kwotę 101,33 zł brutto miesięcznie. Przetarg odbędzie się 25.02.2020 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 20 zł do dnia 21.02.2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 Bank PKO BP SA w…

Pokaż więcej

Konkurs “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Miasta w Kamiennej Górze włączył się do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Zapraszamy do udziału w konkursie mieszkańców Kamiennej Góry, w którym do wygrania będzie 10 czujek alarmujących o zadymieniu i obecności tlenku węgla. Konkurs będzie trwał do 31 stycznia 2020 roku. Wystarczy wypełnić ankietę konkursową i złożyć ją osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kamienna Góra (Biuro Obsługi Klienta, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra), elektronicznie na adres bzk@kamiennagora.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Czujka na…

Pokaż więcej

Kwalfikacja wojskowa 2020

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kamiennogórskiego odbędzie się od 15 kwietnia do 27 kwietnia 2020 roku w godz. 7:30 – 14.00. Powiatowa Komisja Lekarska będzie funkcjonować w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Traugutta 2. Dzień rezerwowy: 28 kwietnia 2020 r. Kobiety: 27 kwietnia 2020 r. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się: Mężczyzn urodzonych w 2001 r.; Mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; Osoby urodzone w latach 1999-2000, które:…

Pokaż więcej

Zła segregacja odpadów w Kamiennej Górze

Urząd Miasta Kamienna Góra przypomina o zasadach prawidłowej segregacji odpadów. Ich naruszenie będzie skutkowało naliczeniem podwójnej stawki za wywóz. Prosimy mieszkańców miasta, aby zwracali uwagę na osoby wrzucające do kontenerów nieposegregowane odpady, gruz budowlany i śmieci wielkogabarytowe. – Ostatnio mamy spory problem na ul. Lubawskiej przy budynkach nr 21-39. Od miesiąca nieznana osoba lub osoby wrzucają do pojemnika odpady poremontowe. Ostatnio pojawiły się tam też gabaryty – informują pracownicy wydziału infrastruktury miejskiej i ochrony środowiska. Urząd Miasta Kamienna Góra powiadomił mieszkańców, że w przypadku nieprawidłowej segregacji gmina będzie zmuszona do…

Pokaż więcej

Bezpłatne talony “Herbatka dla seniora”

Zapraszamy seniorów na herbatę w kamiennogórskich lokalach. Mieszkańcy Kamiennej Góry 65+ co miesiąc otrzymają od Urzędu Miasta talony „Herbatka dla seniora”. Będzie je można wykorzystać w Kawiarni i Galerii „Lotos” przy ul. Broniewskiego 6 oraz w Restauracji „Swojak” przy ul. Broniewskiego 18. Talony można odebrać w wydziale promocji i polityki społecznej w kamiennogórskim ratuszu, pokój 301 w godzinach od 8 do 15:30. Seniorzy muszą się zgłosić po odbiór osobiście. Pobrane talony będzie można wykorzystać do końca stycznia. Akcja będzie powtarzana regularnie co miesiąc.

Pokaż więcej

Kamienna Góra przeciwdziała osteoporozie

Kamienna Góra przystąpiła do Samorządowej Koalicji na Rzecz przeciwdziałania osteoporozie. W planach jest przebadanie ponad 1000 mieszkańców z tzw. grupy ryzyka. Program wystartuje w połowie roku. Badania będą dla mieszkańców Kamiennej Góry bezpłatne. – Naszym celem jest zmniejszenie liczby złamań osteoporotycznych w szczególności w grupie kobiet po 65 roku życia – powiedział inicjator projektu Janusz Jarosz, społeczny rzecznik osób niepełnosprawnych i przewodniczący Rady Miasta. Samorząd podjął się częściowego finansowania programu. Miasto przeznaczyło na ten cel ok. 70 tys. zł. Wystąpi też do Narodowego Funduszu Zdrowia o pokrycie 40 procent kosztów…

Pokaż więcej

Zmiany w systemie zagospodarowania odpadów w Kamiennej Górze

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku w Kamiennej Górze zmienił się sposób składania deklaracji śmieciowych. Zmieniła się też wysokość miesięcznej opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmiana w sposobie składania deklaracji dotyczy mieszkańców budynków wielorodzinnych. Dotychczas indywidualnie deklarowali oni liczbę osób zamieszkujących poszczególne lokale i sposób zagospodarowania odpadów komunalnych. Od nowego roku deklaracje w imieniu mieszkańców będą składali: zarządcy budynków, spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządy wspólnot w przypadku nieruchomości zarządzających się samodzielnie. Te zmiany na razie nie dotyczą mieszkańców budynków zarządzanych przez kamiennogórską Spółkę Mieszkaniową. Dla nich sposób składania…

Pokaż więcej

Ważna informacja dla hodowców drobiu

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce…

Pokaż więcej

Listy gratulacyjne dla fryzjerek

Burmistrz Janusz Chodasewicz wręczył kwiaty i listy gratulacyjne właścicielkom salonu fryzjerskiego przy ul. Mickiewicza w Kamiennej Górze. Przypominamy, że Panie fryzjerki salon otworzyły 50 lat wcześniej i to miejsce istniej do dziś. W albumie należącym do właścicielek salonu burmistrz odnalazł fotografię swojego taty z młodości. Wcześniej udało się również znaleźć w archiwum miasta pierwszą umowę na najem salonu, która została podpisana w 1970 roku. Ozdobnie oprawiona kopia dokumentu zawiśnie na ścianie zakładu. Fot. Urząd Miasta Kamienna Góra

Pokaż więcej

Medale dla par z długoletnim stażem

Urząd Stanu Cywilnego w Kamiennej Górze prosi o kontakt pary małżeńskie, które w 2020 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia ślubu. Każdej parze zostanie przekazany Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jest to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które w jednym związku małżeńskim, przeżyły co najmniej 50 lat. Prosimy, aby zgłosiły się osoby zameldowane na stałe na terenie miasta lub gminy Kamienna Góra. Medal mogą otrzymać też pary, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone. USC w Kamiennej Górze, Pl. Grunwaldzki 1, pok. 104, tel.…

Pokaż więcej

Miasto przebuduje ul. Papieża Jana Pawła II

Jeszcze w tym roku ma zostać przebudowany ponad 400-metrowy odcinek ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymał pozytywną rekomendację. Kamienna Góra powinna otrzymać ponad 2,1 mln złotych ze środków rządowych, co pozwoli sfinansować 70 procent inwestycji. Reszta kwoty zostanie wykorzystana z budżetu miasta. Wartość całego projektu to ponad 3 mln złotych. Prace na ul. Papieża Jana Pawła II powinny zacząć się w okresie letnim. Zostanie poszerzona ulica w rejonie skrzyżowania z ul. Jeleniogórską. Kierowcom będzie łatwiej ustawić się przed sygnalizacją…

Pokaż więcej

Kamienna Góra planuje dyscyplinować trucicieli

Oczyszczenie powietrza nad Kamienną Górą to jeden z priorytetów na ten rok. Miasto planuje dyscyplinować mieszkańców, którzy używają paliwa złej jakości lub palą w piecach śmieciami. – Osoby zanieczyszczające powietrze muszą się liczyć z wizytą miejskiego urzędnika w asyście funkcjonariusza policji. Apelujemy do mieszkańców, by alarmowali nas, gdy zauważą niepokojące zadymienie – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. W razie podejrzeń niebezpiecznego stężenia zanieczyszczeń można zawiadomić jednostkę straży pożarnej. Ta w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia musi zainterweniować. Dla właściciela „trującego pieca” może to oznaczać konsekwencje prawne. Równolegle odbędą się badania czym…

Pokaż więcej

Jazda testowa autami elektrycznymi w Kamiennej Górze

W dniu 8 stycznia 2020 roku w Kamiennej Górze odbędą się testy samochodów elektrycznych. Wydarzenie odbędzie się w ramach oficjalnego otwarci stacji ładowania elektryków, o czym informowaliśmy wcześniej. Zapraszamy mieszkańców Kamiennej Góry o godzinie 11:00 na parking przy Al. Wojska Polskiego. Mieszkańcy podczas testów będą mieli do dyspozycji dwa samochody marki Renault: 5-osobowy model Zoe i 2-osobowe Kangoo. Do jazd użyczy je wrocławski koncesjoner marki Renault.

Pokaż więcej

Kamienna Góra przygotowuje program polityki senioralnej

Wydział Promocji i Polityki Społecznej w kamiennogórskim ratuszu przygotowuje program “polityki senioralnej” na najbliższe 5 lat. Wydział chce dokładnie poznać potrzeby i opinie na temat życia seniorów w Kamiennej Górze. Wszelkie uwagi pomogą zaplanować realne i najkorzystniejsze działania skierowane do tej grupy mieszkańców. Uwagi i opinie należy składać do 13 stycznia br. w postaci krótkiej ankiety, którą można wypełnić w kamiennogórskim ratuszu w pokoju nr 301. Foto użyczone

Pokaż więcej

XIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra – wideo

W dniu 27 grudnia 2019 roku w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbyła się XIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.3. Przyjęcie Protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu  do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych w wyborach uzupełniających.7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.8. Podjęcie…

Pokaż więcej

219 Jarmark Staroci i Rękodzieła w Kamiennej Górze

Burmistrz i Rada Miasta Kamienna Góra zapraszają na 219 Jarmark Staroci i Rękodzieła, który odbędzie się na płycie rynku w Kamiennej Górze 28 grudnia br. od godziny 7:00. Dla wszystkich wystawców Jarmarku Staroci i Rękodzieła bezpłatny posiłek, stoły „kto pierwszy, ten lepszy”, bezpłatne WC. Zapraszamy również młodzież – masz zbędne książki, gry, płyty – przynieś na jarmark, na pewno coś sprzedaż. Organizator Józef Chęć tel. 663 939 606.

Pokaż więcej

Dziaka na sprzedaż pod budowę garażu

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej działki niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry w rejonie ulicy T. Kościuszki pod budowę garażu dla samochodów osobowych do niezawodowej obsługi tych samochodów z procentowym udziałem w działce nr 484/33 obręb nr 6 o powierzchni 102m2, przeznaczonej do obsługi kompleksu garaży w zakresie komunikacji: Nr 484/32 o pow. 21m2 z 20,0% udziałem w działce nr 484/33 – cena wywoławcza – 10 200,00 zł brutto, wadium 1 020,00zł. Nr 484/33 o pow. 102m2 -cena wywoławcza – 20 500,00zł brutto. Działka ta…

Pokaż więcej

Działki na sprzedaż pod budowę garaży

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry w rejonie ulicy Fabrycznej pod budowę garaży dla samochodów osobowych do niezawodowej obsługi tych samochodów: Nr 141/14 o pow. 19 m2 – cena wywoławcza – 7 000,00zł brutto, wadium 700,00 zł, Nr 141/15 o pow. 19 m2 – cena wywoławcza – 7 000,00zł  brutto, wadium 710,00 zł. Przetarg odbędzie się 30 stycznia 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej…

Pokaż więcej

Widowiskowe jasełka w przedszkolu nr 2

W Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kamiennej Górze zorganizowano jasełka z udziałem dzieci. Na widowni zasiadły przedszkolaki, rodzice oraz kadra. Wśród zaproszonych gości był m.in. Burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz, Przewodniczący Rady Miasta Janusz Jarosz oraz radny Łukasz Sławiński. Przedszkolakom zostały przekazane prezenty i paczka pełna słodyczy.

Pokaż więcej

Wigilia słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Słuchacze Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się, by życzyć sobie Wesołych Świąt. W uroczystej wigilii wziął udział burmistrz Janusz Chodasewicz. Seniorzy otrzymali kosz z podarunkami, był opłatek i serdeczne rozmowy. Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku to bardzo prężna organizacja w Kamiennej Górze. Słuchacze uczestniczą w wykładach z różnych dziedzin, nawzajem się aktywizują i wspierają. Dla wielu z nich to doskonały sposób na podtrzymywanie znajomości i na odnajdywanie ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Pokaż więcej

Kamiennogórscy seniorzy na kolacji wigilijnej

Ponad setka kamiennogórskich seniorów, członków Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów spotkała się na uroczystej kolacji wigilijnej. Życzenia w imieniu kamiennogórskiego samorządu przekazał im sekretarz urzędu miasta Arkadiusz Wileński. Spotkanie było pełne radości i uścisków. Seniorzy podzielili się opłatkiem i kolędowali. – Niezmiernie miło się nam tu spotkać – mówiła Zofia Hewak przewodnicząca związku w Kamiennej Górze, który zrzesza w mieście ok. 400 seniorów.

Pokaż więcej

Zmarł ks. prałat Wolfgang Gottstein, honorowy obywatel Kamiennej Góry

Zmarł ks. prałat Wolfgang Gottstein, syn ziemi kamiennogórskiej, Honorowy Obywatel Kamiennej Góry. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Ulm w południowych Niemczech. Ksiądz Wolfgang Gottstein urodził się w Kamiennej Górze, jednak jako dziecko w 1946 roku został wypędzony z tych ziem i osiadł w Stuttgarcie. Od 1976 r. blisko współpracował z kamiennogórskim prałatem Stanisławem Książkiem. Pośredniczył również w kontaktach pomiędzy obecnymi i dawnymi mieszkańcami miasta, których około 5 tysięcy mieszka w Wolfenbüttel i w jego okolicach. Ksiądz Gottstein współpracował również z kamiennogórskim towarzystwem „Liczyrzepa”. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał…

Pokaż więcej

Zbadają powietrze nad Kamienną Górą

Chcą zbadać czym oddychają kamiennogórzanie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu na prośbę Urzędu Miasta Kamienna Góra ustawi w mieście mobilną stację pomiarową, która przez rok będzie badała jakość powietrza. Stacja pojawi się na terenie Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze w styczniu przyszłego roku. Pomiary będą prowadzone od 15 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Dotąd w Kamiennej Górze nie były przeprowadzane badania powietrza w tak długim okresie. Wyniki wskazań aparatury będą automatycznie udostępniane na stronie WIOŚ air.wroclaw.pios.gov.pl Niezależnie od wyników pomiarów samorząd Kamiennej Góry ogranicza liczbę palenisk węglowych…

Pokaż więcej

Jeden kierunek jazdy na nowym łączniku

Na łączniku ulic Wałbrzyskiej i Księcia Bolka I w Kamiennej Górze będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Nowe znaki pojawią się tam do 20 grudnia br. Kierowcy będą poruszali się od ul. Wałbrzyskiej w kierunku ul. Księcia Bolka I. Zmiana organizacji ruchu jest związana z troską o bezpieczeństwo. Łącznik ma spore nachylenie i  kierowcy mogą mieć utrudnioną widoczność. Z  tych powodów pojawią się też znaki „strefa ruchu” i  ograniczenie prędkości do 30 km/h. Znak informacyjny „strefa ruchu” jest ustawiany przy wyjeździe ze strefy. Ma także istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oznacza…

Pokaż więcej

Sylwester na kamiennogórskim rynku

W dniu 31 grudnia 2019 roku na rynku w Kamiennej Górze mieszkańcy miasta i okolic wspólnie przywitają Nowy Rok. Zabawa wystartuje o godz. 21:00. Oprawę muzyczną podczas wydarzenia zapewni Kamiennogórski Dj’s Team. W programie m.in. koncert zespołu Babylon z największymi przebojami legendarnej grupy Boney M oraz uroczyste życzenia noworoczne burmistrza Janusza Chodasewicza dla mieszkańców Kamiennej Góry.

Pokaż więcej

Życzenia – przewodniczący Janusz Jarosz, burmistrz Janusz Chodasewicz

W tym magicznym, wspaniałym okresie, który co roku celebrujemy w gronie rodziny i przyjaciół, życzymy wszystkim mieszkańcom Kamiennej Góry radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia. Żywimy nadzieję, że nadchodzący Nowy Rok 2020 będzie dla Was pełen pomyślności i sukcesów. Życzą Janusz Jarosz – Przewodniczący Rady Miasta Kamienna Góra Janusz Chodasewicz – Burmistrz Miasta Kamienna Góra

Pokaż więcej

XIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 27 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. 3. Przyjęcie Protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. 4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu  do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych w wyborach uzupełniających. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie…

Pokaż więcej

Wybory uzupełniające ławników sądowych

Rada Miasta Kamienna Góra organizuje wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zwrócił się z prośbą do Rady Miasta o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze. W wyborach uzupełniających do obsadzenia są trzy wolne miejsca. Kandydatów na ławników należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia należy składać w biurze Rady Miasta przy Pl. Grunwaldzkim 1 (pok. 203, I piętro, tel. 75 645 51 16). Więcej szczegółów i wzory dokumentów koniecznych do zgłoszenia dostępne tutaj.

Pokaż więcej

Parada świąteczna w Kamiennej Górze

W najbliższy piątek podczas Jarmarku Świątecznego ulicami Kamiennej Góry przemaszeruje bożonarodzeniowa parada. W korowodzie wezmą udział aktorzy Teatru Żywego z Bielawy. Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu. Parada rozpocznie się w piątkowy wieczór około godziny 17:45, tuż po koncercie zespołu „Castle Dreams”. Barwny korowód przemaszeruje spod ratusza na ul. Karola Miarki, pl. Wolności, następnie przejdzie ul. Słowiańską, ul. Browarową, ul. Mickiewicza, ul. Karola Miarki i zakończy się na rynku. Tam będzie można sfotografować się z Mikołajem i innymi postaciami uczestniczącymi w paradzie. Program Jarmarku Świątecznego 13.12. – piątek (…

Pokaż więcej

Rynek w Kamiennej Górze gotowy do Jarmarku Świątecznego

Przypominamy, że Jarmark Świątecznyw Kamiennej Górze będzie trwał przez trzy dni w godzinach 14:00-19:00 – do niedzieli, 15 grudnia.  Kamiennogórzanie będą wspólnie kolędować i przystrajać choinkę. Świąteczne życzenia złoży mieszkańcom burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz. Nie zabraknie muzycznych gwiazd. Dla mieszkańców przygotowywana jest równie niespodzianka. Szczegóły wkrótce… Jarmark jest organizowany w ramach projektu: „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” przy wsparciu środków zewnętrznych z Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Pokaż więcej

Punkt ładowania samochodów elektrycznych w Kamiennej Górze

Kamienna Góra znalazła się w czołówce miast stawiających na elektromobilność. Przypominamy, że na parkingu przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze pojawił się pierwszy w mieście punkt ładowania samochodów elektrycznych, który uruchomimy zostanie jeszcze w tym roku. – Takich pojazdów jest jeszcze u nas niewiele, ale ich liczba będzie stopniowo rosła. Liczę, że ten pierwszy punkt ładowania skłoni kogoś do zakupu tego typu auta – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu “e-Sudety”, o czym informowaliśmy wcześniej. – W Kamiennej Górze zależy nam na promocji bezemisyjnego transportu, bo…

Pokaż więcej

Młodzi kamiennogórzanie zilustrowali kalendarz miasta

Miejski kalendarz na nadchodzący rok jest już gotowy. W tym roku zilustrowali go uczniowie kamiennogórskich szkół. Tematem prac była oczywiście Kamienna Góra. Do urzędu miasta dotarło ponad 80 ilustracji. Na potrzeby wydawnictwa wybranych zostało 13 prac plastycznych. Wkrótce ich autorzy zostaną zaproszeni do kamiennogórskiego ratusza. Burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz chce osobiście podziękować uczniom za pomoc w stworzeniu kalendarza. Wręczy im także jego egzemplarze. Mieszkańcy Kamiennej Góry będą mogli otrzymać kalendarz m.in. podczas jarmarku świątecznego, który zaplanowano w dniach 13-15 grudnia na rynku w Kamiennej Górze.

Pokaż więcej

Nabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku prowadzi nabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej. Termin przeszkolenia wojskowego: 07.01.2020 r. – 27.03.2020 r. Mając na uwadze trudną sytuację życiową osób, które do tej pory nie odbyły czynnej służby wojskowej, pragniemy zaproponować tej grupie możliwość odbycia służby przygotowawczej. Służbę przygotowawczą pełni się w okresie zawieszenia zasadniczej służby wojskowej. Ochotnicy, którzy chcieliby pełnić tę służbę muszą spełniać następujące warunki: co najmniej 18 lat, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, obywatelstwo polskie, ochotnik nie może być karany za przestępstwo umyślne oraz musi…

Pokaż więcej

Koncepcja zagospodarowania kamiennogórskiego zalewu

W dniu 3 grudnia 2019 roku w ratuszu zostanie zaprezentowana koncepcja zagospodarowania terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (zalew). Prezentację przeprowadzi autor dr arch. Romuald Loegler.  Na powierzchni 15,5 h zaplanowano stworzenie tętniącej życiem przestrzeni śródmieścia Kamiennej Góry, która pomieści różnorodne funkcje, niezbędne dla rozwoju miasta. Koncepcja nowego zagospodarowania terenów rekreacyjnych wokół zalewu zakłada stworzenie kompleksu o wysokim stopniu jego atrakcyjności dla mieszkańców i szeroko pojętego regionu, w tym też mieszkańców sąsiednich krajów – Czechy i Niemcy. Zobacz również poniższe materiały dotyczące koncepcji zagospodarowania zalewu.

Pokaż więcej

Podsumowanie pierwszego roku pracy burmistrza Janusza Chodasewicza

Urząd Miasta Kamienna Góra podsumował pierwszy rok pracy burmistrza Janusza Chodasewicza. Według ratusza w ciągu ostatnich 12 miesięcy udało się: uruchomić bezpłatną komunikację miejską, wyremontować wiele budynków w mieście, zrewitalizować układ komunikacyjny kamiennogórskiej starówki. Przebudowano kilka ulic i remontowane są kolejne. Otwarto nowe targowisko miejskie. Kontynuowany jest remont budynku centrum kultury, modernizowane jest oświetlenie uliczne w całym mieście (prawie 1000 punktów oświetleniowych) i budowana 8-kilometrowa ścieżka rowerowa. Jest przygotowana gotowa koncepcja zagospodarowania kamiennogórskiego zalewu. Zrealizowano projekty za ponad 42 mln zł, z czego prawie 23 mln zł pochodziły z dotacji.…

Pokaż więcej

Pomnik Bolka I na kamiennogórskim rynku?

Pomnik Bolka I zamierza postawić na kamiennogórskim rynku grupa mieszkańców. Bolko zwany też Surowym był XIII-wiecznym księciem jaworskim i wg źródeł historycznych założycielem Kamiennej Góry.Ustawienie pomnika ma sfinansować publiczna zbiórka, którą zamierza zorganizować powstające w tym celu stowarzyszenie. Jak mówi Józef Chęć, jeden z inicjatorów budowy, w mieście nie ma żadnego pomnika, a założyciel Kamiennej Góry powinien zostać upamiętniony. Niegdyś kamiennogórski rynek zdobił pomnik Eberharda hrabiego zu Stolberg-Wernigerode (1810-1872), właściciela majątku Kreppelhof (zamek Grodztwo), pruskiego urzędnika i deputowanego, w latach 1851-1858 starosty kamiennogórskiego, w latach 1869-1872 prezydenta Śląska. Pomnik autorstwa…

Pokaż więcej

XVIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra – wideo

W dniu 27 listopada 2019 roku w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbyła się XVIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.3. Przyjęcie Protokołu z XVI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia…

Pokaż więcej

Zmiany w systemie zagospodarowania odpadów w Kamiennej Górze

Od 1 stycznia 2020 roku w Kamiennej Górze zmienia się sposób składania deklaracji śmieciowych. Zmieni się też wysokość miesięcznej opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmiana w sposobie składania deklaracji dotyczy mieszkańców budynków wielorodzinnych. Dotychczas indywidualnie deklarowali oni liczbę osób zamieszkujących poszczególne lokale i sposób zagospodarowania odpadów komunalnych. Od nowego roku deklaracje w imieniu mieszkańców będą składali: zarządcy budynków, spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządy wspólnot w przypadku nieruchomości zarządzających się samodzielnie. Te zmiany na razie nie dotyczą mieszkańców budynków zarządzanych przez kamiennogórską Spółkę Mieszkaniową. Dla nich sposób składania deklaracji zmieni…

Pokaż więcej

Zabytkowa tablica powróci na ścianę kamiennogórskiej kamienicy

Zabytkowa tablica upamiętniająca pobyt w Kamiennej Górze władców Prus: Fryderyka Wielkiego i Fryderyka Wilhelma II, powróci na ścianę kamienicy nr 6 na placu Wolności. To w tym budynku monarchowie zatrzymywali się goszcząc trzykrotnie w mieście. 10 sierpnia 1743 r. i 1 marca 1749 r. zjawił się tu Fryderyk Wielki. Jego imiennik – Fryderyk Wilhelm II nocował tu 8 lipca 1790 roku. Dawni mieszkańcy Kamiennej Góry musieli być dumni z tych wizyt i upamiętnili je okolicznościową tablicą. Zdobiła ona front tego pięknego budynku przez wiele lat. Gdy zaczął się polski rozdział…

Pokaż więcej

Pieniądze dla rolników. Urząd Miasta Kamienna Góra oczekuje na wnioski

Ruszył nabór wniosków w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, który jest realizowany w latach 2019-2020 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. – Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, natomiast ostatecznymi odbiorcami będą rolnicy – informuje burmistrz Janusz Chodasewicz. Chodzi o posiadaczy określonych w projekcie odpadów: folii, siatek, sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań typu big bag. Osoby zainteresowane udziałem w programie są proszone o złożenie wniosku. Na dokumenty czekają w kamiennogórskim Urzędzie Miasta (Biuro Obsługi Klienta) pl.…

Pokaż więcej

Nowe latarnie uliczne w Kamiennej Górze

Rozpoczęto wymianę oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze. Równocześnie budowana jest ścieżka rowerowa przez miasto. Nowe oprawy pojawiły się w podcieniach kamiennogórskiego rynku. W ich posadzce zainstalowanych zostanie 31 nowych lamp, które będą atrakcyjnie podświetlały kamienice starówki. Modernizowane jest również oświetlenie nad kamiennogórskim zalewem. Wymieniane są wszystkie stare lampy w 28 lokalizacjach. Następnie ekipa monterska powinna pojawić się na Alei Księdza Prałata Stanisława Książka, gdzie zostanie ustawionych 11 nowych latarni. Następne w kolejności są ul. Cegielniana (17 punktów, przybędzie 10) i ul. Jedwabna (2 latarnie). Na obu tych ulicach obecnie trwają…

Pokaż więcej

218 Jarmark Staroci i Rękodzieła w Kamiennej Górze

Burmistrz i Rada Miasta Kamienna Góra zapraszają na 218 Jarmark Staroci i Rękodzieła, który odbędzie się na płycie rynku w Kamiennej Górze 30 listopada br. od godziny 7:00. Dla wszystkich wystawców Jarmarku Staroci i Rękodzieła bezpłatny posiłek, stoły „kto pierwszy, ten lepszy”, bezpłatne WC. Zapraszamy również młodzież – masz zbędne książki, gry, płyty – przynieś na jarmark, na pewno coś sprzedaż. Organizator Józef Chęć tel. 663 939 606

Pokaż więcej

Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta w Kamiennej Górze

Miasto Kamienna Góra włączyło się do systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta. Mamy dla mieszkańców Kamiennej Góry 150 elektronicznych opasek, które mogą uratować życie. Można je otrzymać bezpłatnie. W opaski systemu WRP powinny zaopatrzyć się osoby: niepełnosprawne, przewlekłe chore, zagrożone nagłymi atakami chorób takich jak np. cukrzyca, schorzenia serca, padaczka, choroba Alzheimera, itd. Miasto Kamienna Góra, by umożliwić mieszkańcom skorzystanie z systemu, wydało 5 tys. złotych. Aby bezpłatnie otrzymać bransoletkę należy pobrać w ratuszu stosowny wniosek. Mamy je w pokoju 301 – w wydziale promocji i spraw obywatelskich lub w biurze rady…

Pokaż więcej