Zmiana organizacji ruchu w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuję, że w dniu 19 czerwca 2019 roku zostaną wdrożone projekty stałej organizacji ruchu na ulicach: • Ks. Bolka I w Kamiennej Górze, w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych (przy budynku nr 19)• J. Słowackiego, gen. J. Hallera, M. Skłodowskiej-Curie, Piastowska w Kamiennej Górze, w związku z wprowadzeniem ograniczenia postoju pojazdów na czas wykonywania robót porządkowych. Zmiana będzie dotyczyła wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się i postoju w każdy czwartek w następujących godzinach: – J. Słowackiego – godz. 7.00-9.00  (na wysokości nieruchomości nr 1-19, po stronie budynków)–…

Share
Pokaż więcej

Pieniądze dla Kamiennej Góry

Przypominamy, że Kamienna Góra startuje w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dotyczy on szeroko rozumianej rewitalizacji miasta. Jedną z możliwości poprawy warunków życia w mieście jest np. rewitalizacja zalewu. Istnieje możliwość pozyskania dużych środków na ten cel. Jednym z warunków, by się o nie ubiegać jest przeprowadzenie wśród mieszkańców badania dotyczącego oceny funkcjonowania miasta w obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym i administracyjnym. Pytania w ankiecie dotyczą występowania oraz natężenia negatywnych zjawisk. Odpowiadając na nie prosimy o stwierdzenie, czy podany problem występuje w naszym mieście. Jeżeli nie występuje, prosimy…

Share
Pokaż więcej

XIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie Protokołów z X i XII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2018 rok. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra wotum zaufania. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia…

Share
Pokaż więcej

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kamienna Góra przygotowuje się do udziału w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wśród mieszkańców badania dot. oceny funkcjonowania miasta w obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym i administracyjnym. Pytania w ankiecie dot. występowania oraz natężenia negatywnych zjawisk. Odpowiadając na pytania prosimy o stwierdzenie czy podany problem występuje na terenie miasta. Jeżeli nie występuje, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi “Nieistotne”. Jeżeli występuje, prosimy o określenie jego znaczenia wg skali: Mało istotne, Istotne, Bardzo istotne. Ankieta znajduje się pod linkiem kamiennagoraeog.badanie.net i jest anonimowa. Państwa odpowiedzi…

Share
Pokaż więcej

IV edycja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Kamiennej Góry po raz czwarty zdecydują na co przeznaczyć środki w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Pula środków na realizację w 2020  roku wybranych projektów wyniesie 100 tys. zł. Uchwałą nr IX/44/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra wprowadzono likwidację  dotychczasowych czterech okręgów  i wprowadzono jeden okręg, który obejmuje całą Gminę Miejską Kamienna Góra. Projekty składać można będzie od 13 do 30 czerwca br.  Uchwała określa sposób  zgłaszania projektów oraz ich wyboru. Projekty mogą składać osoby, które ukończyły 16…

Share
Pokaż więcej

Przeterminowane leki – informacja

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że mieszkańcy mogą przekazywać przeterminowane leki w wymienionych poniżej punktach aptecznych: – Apteka „Echinacea” ul. Bohaterów Getta 8– Apteka „Miejska”  Pl. Wolności 5– Apteka „Panaceum” Pl. Kościelny 4– Apteka „Paprotka” Pl. Grunwaldzki 2– Apteka „Remendium” ul. Wł. Broniewskiego 24– Apteka „Centrum Zdrowia” ul. Papieża Jana Pawła II 8– Apteka „ZIKO” ul. Papieża Jana Pawła II 10oraz:– w PSZOK-u przy ul. Towarowej 49 w Kamiennej Górze

Share
Pokaż więcej

Zaprezentuj swoją działalność podczas Dni Kamiennej Góry

Zapraszamy przedsiębiorców, szkoły, stowarzyszenia i inne podmioty do niekomercyjnej promocji własnej działalności podczas Dni Kamiennej Góry 2019. Do dyspozycji wystawcy oddajemy bezpłatnie zadaszony domek drewniany uzbrojony w prąd i oświetlenie. Możecie Państwo zaprezentować mieszkańcom i gościom odwiedzającym zalew w trakcie imprezy swoją ofertę, formę działalności, promować się jako pracodawca itp. Zgłoszenia kierować należy do dnia 06.06.2019 pod numer telefonu 75 64 55 128 (pon-pt, godz. 7.30-15.30).

Share
Pokaż więcej

Dni Kamiennej Góry – Program

Burmistrz Kamiennej Gór Janusz Chodasewicz zaprasza na Dni Kamiennej Góry 2019 (7-9 czerwca – Zalew w Kamiennej Górze). Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Piątek 7 czerwca: start godz. 19.00 – CASTLE  DREAMS (rock-folk); gwiazda wieczoru: RENI JUSIS; dyskoteka i Kamiennogórski DJ’s Team  Sobota 8 czerwca: start godz. 16.00 – CIABATTA (alternative rock); NUTSHELL (rock – grunge); CHWILANTROPIA (pop/rock/soul); LESS IS LESSIE (progressive rock); gwiazda wieczoru: RAZ DWA TRZY (Ważne Piosenki)  Niedziela 9 czerwca: start godz. 14.00 – XVII Przegląd Piosenki Przedszkolnej; XIV Biesiada z Piosenką; MOLLY MALONE’S (folk/punk); gwiazda wieczoru: LOMBARD     Do tego tradycyjnie: świetnie zaopatrzona strefa gastronomiczna, wesołe…

Share
Pokaż więcej

Obwieszczenie dotyczące wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

OBWIESZCZENIEz dnia 28 maja 2019 r. dotyczące wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 Rada Miasta Kamienna Góra informuje, że najpóźniej w miesiącu październiku 2019 r. dokona wyboru ławników na nową kadencję 2020 – 2023, do: Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze – w  ilości – 3 osób. Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.).  Kandydatów na ławników należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019…

Share
Pokaż więcej

XI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra – wideo

W dniu 29 maja 2019 roku w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra trwa XI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie Protokołów z VIII i IX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra. Podjęcie…

Share
Pokaż więcej

Remont ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze

Gmina Miejska Kamienna Góra ogłosiła przyjmowanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy i remontu drogi w ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Termin składania ofert mija 31 maja 2019 roku o godz. 11:45. Do wyremontowania jest odcinek o długości ok. 420 m, wraz z odwodnieniem i przebudową sieci podziemnych. Potencjalny wykonawca powinien zakończyć remont do 23 grudnia 2019 roku. Fot. dokumentacja projektowa

Share
Pokaż więcej

Konsultacje społeczne w sprawie budowy masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) oraz Uchwały Rady Miasta Kamienna Góra Nr XL/269/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kamienna Góra Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje o prowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie budowy przy ul. Krzeszowskiej – część działki nr 18 obręb 8 (nad starym kamieniołomem) w Kamiennej Górze masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej. Konsultacje prowadzone są w…

Share
Pokaż więcej

XI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 29 maja 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie Protokołów z VIII i IX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę…

Share
Pokaż więcej

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie budowy masztu telekomunikacyjnego

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) oraz Uchwały Rady Miasta Kamienna Góra Nr XL/269/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kamienna Góra Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie budowy przy ul. Krzeszowskiej – część działki nr 18 obręb 8 (nad starym kamieniołomem) w Kamiennej Górze masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej. Konsultacje prowadzone będą w…

Share
Pokaż więcej

W miejskich przedszkolach 100% przyjętych

Zakończyła się rekrutacja do kamiennogórskich przedszkoli oraz żłobka. W pierwszym przypadku, w jednostkach prowadzonych przez miasto przyjęte zostały wszystkie zgłoszone dzieci. Od września edukację rozpocznie tu 154 najmłodszych kamiennogórzan. W sumie do wszystkich placówek rodzice złożyli 317 wniosków. Tak duża różnica między liczbą miejsc rekrutacyjnych a liczbą zgłoszeń wynika z tego, że rodzice mogli aplikować w więcej niż jedno miejsce. Dziś placówki przyjąć mogą jeszcze sześcioro dzieci. Kamiennogórskie przedszkola publiczne posiadają łącznie 433 miejsca. Na częściowe sfinansowanie pobytu najmłodszych miasto otrzymało dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 523 319…

Share
Pokaż więcej

Nadzwyczajna X Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 14 maja 2019 roku o godz. 15:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się nadzwyczajna X Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.3. Apel Rady Miasta Kamienna Góra o podjęcie przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego skutecznych działań zmierzających do poprawy kondycji finansowej i kadrowej Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze.4. Zamknięcie Sesji.

Share
Pokaż więcej

Czipowanie psów do końca września

Informujemy, że akcja związana z elektronicznym znakowaniem psów oraz jednorazowym szczepieniem przeciw wściekliźnie, którą prowadzi miasto Kamienna Góra, zostanie przeprowadzona do dnia 30 września 2019 roku. Zapraszamy osoby, które  wyraziły chęć przystąpienia do w/w akcji o zgłoszenie się wraz ze swoimi zwierzętami do Przychodni Weterynaryjnej  ”Doktor Wilczur” prowadzonej przez lekarza weterynarii Barbarę Orszulak – ul. Kamiennogórskiej 9 w Lubawce. Przy wizycie prosimy o okazanie książeczki zdrowia zwierzęcia.

Share
Pokaż więcej

Imprezowy początek maja w Kamiennej Górze

Przypominamy o wydarzeniach długiego majowego weekendu w Kamiennej Górze: 1 maja (środa) Rodzinna Majówka nad Zalewem Niezwykła rodzinna zabawa nad kamiennogórskim zalewem, mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Serdecznie zapraszamy. W programie: Zabawy i konkursy dla dzieci w wykonaniu Centrum Animacji – CRAZY  KIDS CIUCIUBAJKA – zabawy kreatywne z okazji Dnia Książki Giga dmuchańce (BEZPŁATNIE):  – – plac zabaw Gnomy – zjeżdżalnia Smoczyca – labirynt Minotaura (gry i potyczki z nagrodami) Wieczorny dancing prowadzony przez Kamiennogórski DJ’s team Strefa gastronomiczna 2 maja (czwartek) Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Jak każdego roku…

Share
Pokaż więcej

Miejski autobus dojedzie do Antonówki

Mamy bardzo dobrą wiadomości dla mieszkańców Kamiennej Góry, a szczególnie dla osób mieszkających na osiedlu Antonówka. Od poniedziałku 6 maja br. uruchomiona zostaje druga linia bezpłatnego przewozu osób, która łączyć będzie wspomnianą dzielnicę z centrum miasta. Kursy do i z Antonówki realizowane będą z parkingu przy Centrum Handlowym Kaufland. W tym miejscu łączyć będą się linie nr 1 i nr 2. O uruchomienie linii do Antonówki apelowali mieszkańcy oraz radni. W odpowiedzi na te apele burmistrz Janusz Chodasewicz podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego kursu. Dzięki temu z darmowych przejazdów skorzystać…

Share
Pokaż więcej

Majówka nad kamiennogórskim zalewem

W dniu 1 maja 2019 roku o godz. 15:00 nad kamiennogórskim zalewem odbędzie się rodzinna majówka. Na wydarzenie zaprasza Burmistrz Kamiennej Góry. W programie: 1. Zabawy i konkursy dla dzieci w wykonaniu Centrum Animacji – CRAZY  KIDS. 2. CIUCIUBAJKA – zabawy kreatywne z okazji Dnia Książki. 3. Giga dmuchańce (BEZPŁATNIE!): – plac zabaw Gnomy– zjeżdżalnia Smoczyca– labirynt Minotaura (gry i potyczki z nagrodami) 4. Wieczorny dancing prowadzony przez Kamiennogórski DJ’s team. 5. Strefa gastronomiczna. Organizator – Gmina Miejska Kamienna Góra. Współpraca: Centrum Kultury, Miejskie Centrum Kultury Fizycznej.

Share
Pokaż więcej

Kolejna majówka w Kamiennej Górze z Rajdem Arado

Już 3 maja, w długi majowy weekend, zapraszamy do Kamiennej Góry na kolejną odsłonę Rajdu Arado – największej imprezy militarnej o charakterze historyczno-edukacyjnym. Tym razem pod tytułem „Szpiedzy w Karkonoszach”. W tym roku wszystkie wydarzenia imprezy skupione zostaną nad kamiennogórskim zalewem. Rajd w naszym mieście mieć będzie jednak nieco inną odsłonę. Oprócz punktów stricte militarnych, jak rekonstrukcje, pokazy, prezentacje itp., odbędą się koncerty, piknik historyczny oraz wspólne ognisko integracyjne rekonstruktorów i widzów. Szczegółowy program wydarzenia w Kamiennej Górze: Godz. 11.00 – Oficjalne rozpoczęcie pikniku historycznego:Godz. 11.20 – Prezentacja grup i…

Share
Pokaż więcej

Nowe zasady budżetu obywatelskiego

Podczas ostatniej (17.04.) sesji Rady Miasta Kamienna Góra radni podjęli uchwałę zmieniającą zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Kamiennej Górze. Uchwała likwiduje obowiązujący dotychczas podział Kamiennej Góry na cztery okręgi, wprowadzając jeden – obejmujący obszar całego miasta.  Oznacza to, że nie będzie już obligatoryjnego wyboru czterech projektów. Wszystko zależeć będzie teraz od ogólnej puli środków przeznaczonych na zadania w ramach budżetu obywatelskiego oraz od kosztorysu projektów, które w głosowaniu mieszkańców uzyskają największe poparcie. Na przykład, może dojść do sytuacji, że gdy wygra projekt, którego wartość jest równa kwocie zabezpieczonej na dany…

Share
Pokaż więcej

IX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra – wideo

W dniu 17 kwietnia 2019 roku w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbyła się IX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.3. Przyjęcie Protokołu z VIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.4. Informacja Burmistrza o pracy między Sesjami.5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych…

Share
Pokaż więcej

Kopalnia z miastem wyremontują Jedwabną i Towarową

Jest porozumienie pomiędzy miastem a Kopalnią Ogorzelec. Podpisali je burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz oraz prezes przedsiębiorstwa Tomasz Starzykiewicz. Na jego mocy kopalnia dofinansuje naprawę nawierzchni dróg ul. Jedwabnej i Towarowej na odcinku ok. 400 m. Dodatkowo przedsiębiorstwo przebuduje istniejące zjazdy z tych ulic do bocznicy kolejowej uwzględniając przy tym realizowaną obecnie przez miasto budowę drogi rowerowej. Miasto natomiast wykona część prac związanych z przygotowaniem drogi do remontu. Jednocześnie nasz samorząd zobowiązał się do zapewnienia Kopalni Ogorzelec wszelkiego wsparcia w zakresie przeniesienia punktu załadunkowego kruszyw poza Kamienną Górę. Zgodnie ze wspólnymi…

Share
Pokaż więcej

IX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 17 kwietnia 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się IX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.3. Przyjęcie Protokołu z VIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.4. Informacja Burmistrza o pracy między Sesjami.5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.7. Podjęcie uchwały w sprawie…

Share
Pokaż więcej

Zdobywca Góry Parkowej już w sobotę

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kamiennej Góry i gości odwiedzających nasze miasto na kamiennogórski stadion przy ul. Słowackiego w najbliższą sobotę, 13 kwietnia od godz. 11.00 do kibicowania zawodnikom VIII edycji Biegu Zdobywca Góry Parkowej oraz V Mistrzostw Kamiennej Góry w Nordic Walking. Szczególnie zachęcamy do kibicowania najmłodszym uczestnikom imprezy startującym w VII Biegu Mały Zdobywca Góry Parkowej. Wszyscy zainteresowani udziałem w biegu będą mogli zapisać się jeszcze przed startem w biurze zawodów zlokalizowanym na stadionie. Limit zawodników startujących w nordic walking został już wyczerpany, jednak, w przypadku zwolnienia się miejsc, po…

Share
Pokaż więcej

Apel burmistrza Kamiennej Góry w związku ze strajkiem nauczycieli

Szanowni kamiennogórzanie, szanowni rodzice, blisko 90% pracowników naszej oświaty opowiedziało się za akcją strajkową. Wśród placówek oświatowych zarządzanych przez miasto strajkować będą nauczyciele SP nr 1, SP nr 2 oraz Gimnazjum nr 2. Przedszkola Publiczne i Gimnazjum nr 1 nie przystąpiły do strajku. W pozostałych placówkach ma się on zacząć w poniedziałek 8 kwietnia. W związku z tym ja i dyrektorzy placówek szkolnych stanęliśmy przed problemem zapewnienia opieki uczniom na czas protestu. Nie wiem jak długo on potrwa i czy do niego w ogóle dojdzie. Mam nadzieję, że związki zawodowe…

Share
Pokaż więcej

Ogłoszenia Burmistrza Kamiennej Góry

Ogłoszenie – operator strefy gastronomicznej podczas Dni Kamiennej Góry 2019 Burmistrz Kamiennej Góry zaprasza do przedstawienia propozycji cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Obsługę i wyłączność prowadzenia strefy gastronomicznej i handlowej w ramach imprezy pn. „Dni Kamiennej Góry 2019”, która odbędzie się w dniach 07-09.06.2019 r. na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (Zalew) w Kamiennej Górze, ul Księcia Bolka I. PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIAWZÓR UMOWY  – WARUNKI WSPÓŁPRACYWZÓR UMOWY – DZIERŻAWA TERENU Ogłoszenie – operator strefy rozrywkowej podczas Dni Kamiennej Góry 2019 Burmistrz Kamiennej Góry zaprasza do przedstawienia propozycji cenowej wykonania zamówienia obejmującego: „Obsługę…

Share
Pokaż więcej

Najzdolniejsi gimnazjaliści nagrodzeni

Dwudziestu gimnazjalistów wyróżnionych zostało specjalnymi stypendiami burmistrza Kamiennej Góry za wyniki osiągnięte w pierwszym semestrze trwającego roku szkolnego. Aby otrzymać takie stypendium należy uzyskać średnią ocen co najmniej 5.0 lub wyróżniać się osiągnięciami sportowymi. Podczas uroczystości wręczenia stypendiów, która odbyła się w 29 marca 2019 roku w kamiennogórskim ratuszu burmistrz Janusz Chodasewicz złożył uczniom gratulacje i życzył kolejnych sukcesów. Podziękował też rodzicom i nauczycielom za trud włożony w wychowanie tak zdolnej młodzieży. W minionym semestrze najlepsze wyniki w nauce osiągnęli: Konrad Dąbrowski z Gimnazjum nr 2 (średnia 5.80) oraz Alicja…

Share
Pokaż więcej

Nowe stawki za śmieci w Kamiennej Górze

Podczas środowej (27.03.) sesji Rady Miasta kamiennogórscy rajcy przyjęli uchwałę o zmianie stawek za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.  Stawka za odpady segregowane od mieszkańca Kamiennej Góry została zmieniona z kwoty 12,15 zł na kwotę 14,00 zł, a za odpady niesegregowane z kwoty 20,00 zł na kwotę 25,00 zł. Zmiany stawek obowiązywać będą od 1 maja br. Wprowadzenie nowych opłat było koniecznością wynikającą ze zmieniających się przepisów, a co za tym idzie ze wzrostu kosztów, jaki miasto ponosi z tytułu gospodarowania odpadami. Przede wszystkim…

Share
Pokaż więcej

Świąteczne zaproszenie na kamiennogórski rynek

Przypominamy, że już w tę sobotę duże wydarzenie na kamiennogórskim rynku. W ramach imprezy Cztery Pory Rynku – Wiosna odbędą się między innymi: Jarmark Wielkanocny, Jarmark Staroci, konkurs na najsmaczniejszą babę wielkanocną. Na Jarmarku Wielkanocnym zapowiedziało się wielu wystawców z całej Polski. Nie zabraknie tradycyjnych produktów świątecznych, ale nie tylko. Oprócz tego koncerty, występy, gastronomia i atrakcje dla dzieci. Serdecznie zapraszamy! Wydarzenie organizowane w ramach projektu: „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” przy wsparciu środków zewnętrznych z Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG…

Share
Pokaż więcej

Zabytkowe samochody przyjadą do Kamiennej Góry

W dniu 29 czerwca 2019 roku Kamienną Górę odwiedzą uczestnicy XV Rajdu pojazdów zabytkowych IKAR 2019 „Z Karkonoszem w bagażniku”. To efekt ustaleń burmistrza Janusza Chodasewicza z przedstawicielami Izerokarkonoskiego Klubu Auto Retro – organizatora rajdu, którzy odwiedzili dzisiaj kamiennogórski ratusz. W sumie na rynku zaprezentuje się około 40 załóg w kategoriach oldtimer i youngtimer. Organizatorzy zaplanowali m.in. konkurs elegancji – na najbardziej stylowy samochód i załogę. Wydarzenie odbędzie się w ramach drugiej odsłony cyklu „Cztery Pory Rynku – Lato”.

Share
Pokaż więcej

Rewitalizacji Starówki ciąg dalszy

Przypominamy, że trwają prace związane z przebudową układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze. To już trzecia odsłona remontu ulic wokół rynku. W chwili obecnej przebudowywana jest nawierzchnia chodników oraz powstaje nowy parking w obrębie ulicy Stefana Żeromskiego. Przypomnijmy, że wcześniej, w ramach zadania przebudowana została nawierzchnia jezdni i chodników w obrębie ulic: Słowiańskiej, Żytniej, Łącznej, Wąskiej oraz Stefana Żeromskiego. Oprócz nowej nawierzchni jezdni i chodników z kostki i płyt kamiennych oraz kostki betonowej, przebudowywana została kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków. Pojawią się jeszcze nowe…

Share
Pokaż więcej

Rozpoczęła się budowa łącznika

Nowa nawierzchnia, odwodnienie, niezbędna do przebudowy infrastruktura podziemna oraz nowe oświetlenie i miejsca parkingowe. To metamorfoza, która czeka odcinek pomiędzy ulicą Księcia Bolka I i ulicą Wałbrzyską. Dzięki temu powstanie kompletny łącznik spinający dwie ważne drogi w mieście i ułatwiający dotarcie do komunalnego cmentarza. Dzisiaj odcinek ten to dziurawa, nierówna droga gruntowa, w której po każdym deszczu tworzą się kałuże i błoto. Z takimi utrudnieniami mierzyć musieli się piesi pokonujący tę trasę. Nie była to też dobra wizytówka Kamiennej Góry. To już jednak przeszłość. Kilka dni temu pojawili się tu…

Share
Pokaż więcej

Rozmowy o współpracy

W dniu 25 marca 2019 roku gościem burmistrza Kamiennej Góry Janusza Chodasewicza był Miroslav Vlasak – były burmistrz czeskiego miasta Zaclerz, a obecnie wicedyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Novum”. Rozmowa dotyczyła możliwości współpracy i wspólnych inicjatyw. Novum jest bowiem instrumentem prawnym, który został utworzony w celu ułatwienia współpracy transgranicznej, międzynarodowej pomiędzy państwami członkowskim. Umożliwia tworzenie grup kooperacji i realizację wspólnych projektów.  Jego celem jest ułatwianie i upowszechnianie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej na rzecz wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej obszaru działania Ugrupowania. W ramach Novum realizować można takie zadania jak np.: rozwój współpracy,…

Share
Pokaż więcej

Jarmark Cztery Pory Rynku – Wiosna

W dniu 30 marca 2019 roku, w godzinach 12:00 – 18:00, na kamiennogórskim rynku odbędzie się jarmark pod nazwą “Cztery Pory Rynku – Wiosna”. Na wydarzenie zaprasza Burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz. W programie: – Jarmark Wielkanocny– Koncert Pieśni Polskich w wykonaniu kamiennogórzan (godz. 13.00)– Koncert zespołu „Trojak” – artyści Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk (godz.16.00)– Warsztaty Robienia Pisanek i Ozdób Wielkanocnych prowadzone przez artystów ludowych i instruktorów Muzeum Tkactwa i Centrum Kultury– Konkurs na Babę Wielkanocną– Jarmark Staroci i Rękodzieła– inne atrakcje Organizatorzy: Gmina Miejska Kamienna Góra, Muzeum Tkactwa,…

Share
Pokaż więcej

VIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 27 marca 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się VIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie Protokołu z IV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu…

Share
Pokaż więcej

Z radnymi o najważniejszych zadaniach

W dniu 18 marca 2019 roku Burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz zaprosił radnych Rady Miasta na spotkanie, podczas którego przedstawił najważniejsze zadania, które realizować ma kamiennogórski samorząd w najbliższym czasie. Na początku spotkania burmistrz zaproponował radnym nową formułę wzajemnych relacji, opartą na konstruktywnej współpracy dla dobra miasta i mieszkańców. W myśl zasady: mniej emocji – więcej pracy. Obiecał też radnym pełniejszą informację dotyczącą realizowanych zadań oraz przygotowywanych przez urzędników projektów uchwał. Do najważniejszych zadań, stojących przed miastem burmistrz zaliczył m.in.: Dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych i nacisk na remonty kamienic. Zbrojenie terenów…

Share
Pokaż więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy w komisjach konkursowych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra W związku z prowadzeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów chętnych do udziału w pracach komisji konkursowych. Jednocześnie  informujemy, że zgodnie z zapisem art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe…

Share
Pokaż więcej