Zbiórka liści z terenu miasta Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że w dniach 24 i 31 października 2018 roku oraz 7 i 14 listopada 2018 roku zostanie przeprowadzana na terenie miasta akcja jesiennej zbiórki liści. Mieszkańcy proszeni są o wystawianie worków z liśćmi przy posesjach prywatnych. Natomiast w przypadku nieruchomości wielorodzinnych worki należy umieścić przy pojemnikach, do których przynależą dane budynki. Odpady będą odbierane przez firmę Sanikom. Worki na odpady bio będzie można odebrać w Urzędzie Miasta Kamienna Góra w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska (parter pok. 105).

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Umowa na ścieżki rowerowe w Kamiennej Górze podpisana

Dnia 12 października 2018 roku w Kamiennej Górze została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie dróg rowerowych na terenie Miasta Kamienna Góra. Wykonawcą zostało konsorcjum firm – Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. z Kamiennej Góry i BISEK-ASFALT z siedzibą w Kostomłotach. Prace budowlane mogą się rozpocząć już w przeciągu najbliższego miesiąca. Ich zakończenie planowane jest w listopadzie 2019 roku. Inwestycja obejmuje budowę kilku odcinków dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych biegnących od północno-zachodniej, północnej oraz południowo-wschodniej granicy miasta w kierunku jego centrum, składających się wraz z dwoma punktami obsługi rowerzystów na kompletną,…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

“Czyste Powietrze” – informacyjne spotkanie w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych na spotkanie informacyjne, organizowane przez Ministerstwo Środowiska, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych, wysoko – emisyjnych źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Spotkanie odbędzie się dnia 17 października 2018 roku o godz. 18:00 w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Spotkanie podzielone jest na trzy bloki tematyczne. Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Budżet partycypacyjny – informacja o rozpoczęciu głosowania

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza przeprowadzenie głosowania na projekty w budżecie partycypacyjnym Miasta Kamienna Góra na 2019 rok. Głosowanie odbędzie się w dniach 22 października – 29 października 2018 r. W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Kamiennej Góry, którzy ukończyli 16 rok życia, poprzez: 1. wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny umiejscowionej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30, 2. wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, z dopiskiem…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Numery i granice obwodów głosowania w Kamiennej Górze

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 20 września 2018 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika. Pełna treść obwieszczenia do pobrania tutaj.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Nowe ławki i kosze uliczne

Zakończyły się prace prowadzone w ostatnim czasie przez kamiennogórski urząd miasta związane z pełniejszym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, a polegające na wymianie zniszczonych oraz ustawieniu nowych obiektów małej architektury – ławek miejskich i koszy ulicznych w miejscach wskazanych przez mieszkańców. W sumie na ulicach i placach Kamiennej Góry pojawiło się 27 nowych ławek i 16 koszy. Trafiły one do parku Langhansa, na ul. Przemysłową, Mostową, plac zabaw na osiedlu Antonówka oraz do centrum miasta. Zadanie sfinansowane zostało z budżetu miasta. Jego koszt to 20 tys. zł.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Bezpłatne badania w kierunku nowotworów

Profilaktyka i wczesne wykrywanie niepokojących objawów to najlepszy sposób w walce z chorobami nowotworowymi. Dlatego gorąco zapraszamy na kolejną już akcję profilaktyczną w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów skóry i raka piersi w Kamiennej Górze. Już w najbliższą sobotę, 29 września będziecie Państwo mogli wysłuchać prelekcji lekarzy oraz wykonać bezpłatne badania. Udział w wykładach i badania są całkowicie BEZPŁATNE. Akcja jest sfinansowana z budżetu Miasta Kamienna Góra. Szczegóły na poniższym plakacie.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Deklaracja Sudecka przyjęta

Podczas walnego zgromadzenia sygnatariuszy strategii Sudety 2030 w Złotym Stoku, ponad 100 samorządowców dokonało ostatecznego zatwierdzenia Deklaracji Sudeckiej. To, co było wizją i planami samorządowców południowej części Dolnego Śląska, skupionych wokół wspólnej idei stworzenia strategii rozwoju, będącej odpowiedzią na wyzwania i oczekiwania naszych mieszkańców, staje się faktem. Warto przypomnieć, że pierwsze spotkanie dotyczące projektu Sudety 2030 odbyło się w październiku ubiegłego roku w Kamiennej Górze. Wtedy to około 100 wójtów, burmistrzów i prezydentów regionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego rozmawiało w Muzeum Tkactwa o przyszłości gmin południowej części Dolnego Śląska. Po raz…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Spotkanie z marszałkiem Cezarym Przybylskim

Dnia 3 października 2018 roku o godz. 16:00 w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa odbędzie się spotkanie z udziałem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim. Tematem spotkania będzie pozyskiwanie finansów na rozwój własnego biznesu oraz zatrudnianie pracowników z zagranicy. Zapraszamy przedsiębiorców, przyszłych przedsiębiorców oraz przedstawicieli Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Przewidziane godzinne spotkanie merytoryczne z informacjami o programach unijnych. Po spotkaniu poczęstunek oraz konsultacje z przedstawicielami instytucji. Fot. Cezary Przybylski Facebook

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Weekend w Kamiennej Górze

Nad Kamiennogórskim Zalewem przez niemal całą sobotę trwać będzie Festyn Charytatywny na rzecz chorego na dziecięce porażenie mózgowe trzyletniego Kacpra Wsolaka. W programie występy artystyczne, pokazy i koncerty, a także animacje i inne atrakcje dla dzieci. Celem festynu jest zbiórka środków na wielopłaszczyznową rehabilitację, której poddawany jest Kacper. W niedzielę 16 września zapraszamy kamiennogórzan na Finał 5. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Galerion 2018” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Kamiennej Góry. W ramach wydarzenia o godz. 16.00 w Muzeum Tkactwa odbędzie się wernisaż wystawy, natomiast o godz. 17.00 na kamiennogórskim rynku…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Trwa budowa skateparku w Kamiennej Górze

Przy ulicy Szpitalnej, w sąsiedztwie placu zabaw powstaje pierwszy w Kamiennej Górze skatepark dla rolkarzy, deskorolkarzy, rowerzystów i wszystkich miłośników sportów ekstremalnych. Jego budowa jest odpowiedzią na petycje płynące od młodych mieszkańców, którzy zwracali uwagę na brak tego typu infrastruktury sportowej w mieście. W ramach projektu powstanie skatepark o wymiarach 27 x 11 m. Wyposażony będzie między innymi w urządzenia: quarter pipe + mini quartrer, funbox z grindboxem, funbox ze schodami, quarter pipe + bank ramp i poręcz prosta. Na budowę skateparku Miasto otrzymało 135 tys. zł dofinansowanie z Urzędu…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Coraz mniej azbestu w Kamiennej Górze

W roku 2018 Gmina Miejska Kamienna Góra dzięki środkom finansowym pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz przy własnym udziale finansowym zrealizowała zadanie pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamienna Góra”. Przedmiotowe zadanie obejmowało zdemontowanie, przetransportowanie oraz zutylizowanie wyrobów azbestowych w ilości 10,46 ton m.in. z dachów budynków mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych, dachów altanek. Gmina Miejska Kamienna Góra w dalszym ciągu występować będzie o środki finansowe na dalszą realizacje tego typu zadań.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Inwestycje w Kamiennej Górze

Trwają prace związane z przebudową układu komunikacyjnego starego miasta w Kamiennej Górze. Przypominamy, iż przebudowana zostanie również  nawierzchnia jezdni i chodników w obrębie ulic: Stefana Żeromskiego, Słowiańskiej, Żytniej i Łącznej. Prace zakończyły się już na ulicy Wąskiej. Oprócz przebudowy nawierzchni jezdni i chodników, przebudowywana jest kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków. Pojawią się też nowe punkty oświetlenia ulicznego. Będą też nasadzenia oraz elementy małej architektury. Zapraszamy do wywiadu z burmistrzem Krzysztofem Świątkiem, dotyczącego inwestycji w Kamiennej Górze. Wideo: Telewizja Dami Wałbrzych

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Trwa remont CK w Kamiennej Górze

Kontynuowany jest remont budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury przy ul. Kościuszki. Przypominamy, iż zakres robót obejmuje m.in. wzmocnienie stropów w całym obiekcie, termomodernizację budynku głównego i przedszkola oraz część prac wynikających z realizacji tych dwóch zadań. Termin wykonania termomodernizacji to 31 marca 2019 roku, a pozostałego zakresu 31 maja 2019 roku. Przy remoncie Centrum Kultury Miasto napotkało wiele problemów. Gdy po kilkakrotnie powtórzonym przetargu udało się wybrać wykonawcę, kilka miesięcy później okazało się, że nie wywiązuje się on z zapisów umowy i realizacji poszczególnych etapów remontu. Skutkować to musiało wypowiedzeniem umowy.…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Ruszyła przebudowa Parkowej w Kamiennej Górze

Nowa nawierzchnia z kostki brukowej, odwodnienie, niezbędna do przebudowy infrastruktura podziemna oraz nowe oświetlenie. To metamorfoza, która czekają odcinek ulicy Parkowej w Kamiennej Górze od Placu Kościelnego do wejścia do podziemi Arado i ulicy Lubawskiej. Dzięki temu powstanie kompletny łącznik pomiędzy największą kamiennogórską turystyczną atrakcją a centrum miasta. Dzisiaj, odcinek ten to dziurawa, nierówna droga gruntowa, w której po każdym deszczu tworzą się kałuże i błoto. Z takimi utrudnieniami mierzyć musieli się piesi pokonujący codziennie tę trasę. Nie była to też dobra wizytówka Kamiennej Góry. To już jednak przeszłość. Kilka…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Pieniądze na ożywienie rynku

Miasto Kamienna Góra pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2014 – 2020 na realizację projektu „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych starówek miast Dolnego Śląska i Saksonii”. Budżet projektu wynosi 155 tys. zł z czego 85% (tj. 132 tys. zł) zostanie zrefundowane z Unii Europejskiej. Do projektu przystąpiło 13 partnerów z Polski i z Niemiec. Projektu w zamierzaniu pomysłodawców ma być odpowiedzią na problem wyludniania się starówek miast. Ma na celu przywrócenie pierwotnej funkcji rynków jako centrów życia społecznego i kulturalnego. Realizacja działań zacznie się…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Są środki na wymianę pieców w Kamiennej Górze

Osoby, które w naborze wniosków na wymianę pieców zostały zakwalifikowane do dofinansowania wkrótce otrzymać będą mogły zwrot poniesionych wydatków. We wtorek, 11 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek podpisał umowę pożyczki na ten cel. W ramach realizowanych konsekwentnie działań zmierzających do ograniczenia tzw. niskiej emisji, kamiennogórski urząd miasta prowadził nabór wniosków jesienią ubiegłego roku. Skierowany był on do właścicieli prywatnych lokali oraz najemców mieszkań komunalnych w Kamiennej Górze. Wnioskować można było o 50% zwrotu kosztów związanych z wymianą sposobu ogrzewania. Było…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Następne środki dla miasta Kamienna Góra

107 tys. zł otrzymała Kamienna Góra na projekt „Nasze ścieżki poznawania świata” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. To już kolejne środki z tego źródła, które Miasto pozyskało na zadania związane z kamiennogórską oświatą. Projekt skierowany jest do dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Czterolistnej Koniczynki. Jego elem jest zapewnienie warunków do jak najlepszego rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Będzie on realizowany poprzez organizację zajęć specjalistycznych (integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, zajęcia wczesnego wspomagania) oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych kształcących kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci. Ponadto przedszkole zostanie doposażone…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Nowe przejście na Bohaterów Getta

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu wykonała przejście dla pieszych przy ul. Bohaterów Getta w Kamiennej Górze (na wysokości budynków 42-46). Przejście zaprojektowano tak, że w jego połowie znajduje się wyspa pozwalająca pieszym na pokonanie ulicy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Przeprawa wykonana została na wniosek kamiennogórskiego urzędu miasta, który zabiegał do GDDKiA o zmianę organizacji ruchu w tym miejscu w związku z licznymi apelami mieszkańców.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Jest wykonawca remontu Centrum Kultury

Miasto wyłoniło wykonawcę, który kontynuować będzie remont budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury przy ul. Kościuszki. Co ważne, prace wykona lokalna firma. 29 czerwca 2018 roku podpisana została umowa na wykonanie prac budowlanych przy obiekcie Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Prace wykonywać będzie Firma ROKOM Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I. Komorowscy sp.j., z siedzibą w Ptaszkowie. Zakres robót obejmuje m.in. wzmocnienie stropów w całym obiekcie, termomodernizację budynku głównego i przedszkola oraz część prac wynikających z realizacji tych dwóch zadań. Termin wykonania termomodernizacji to 31 marca 2019 roku, a pozostałego zakresu…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Spotkanie konsultacyjne do Strategii Rozwoju Sudety 2030

Gmina Miejska Kamienna Góra zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) – „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji odnośnie do projektu dokumentu, który nosi nazwę „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 6 lipca 2018 roku, w godz. 13:00-15:00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawce ul. Kamiennogórska 19, poprowadzi je prof. Marian Kachniarz.…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Kreatywni gimnazjaliści

Już po raz drugi grupa kreatywnych szkolniaków z kamiennogórskiego Gimnazjum nr 1, w składzie: Kacper Żmudziński, Zuzanna Myjak, Emilia Latuszkiewicz, Roksana Zgłobicka, Julia Sowa, Daria Sowa, wzięła udział w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination we Wrocławiu. Wyjazd drużyny dofinansowany został przez kamiennogórski urząd miasta i objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta. Drużyna pod okiem trenerki Pani Anny Myjak od września pracowała nad Wyzwaniem Konstrukcyjnym, w ramach którego: – zaprojektowała, zbudowała i przetestowała wolno stojącą konstrukcję, która wytrzyma uderzenie zrzucanych na nią obciążeń; – opowiedziała dramatyczną historię o nagłym zdarzeniu z…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Remont Centrum Kultury – stanowisko Miasta

Komunikat Miasta Kamienna Góra W związku z podawanymi w jednym z kamiennogórskich mediów informacjami dotyczącymi remontu Centrum Kultury, chcielibyśmy tą drogą poinformować Państwa, że przedstawiane w artykułach dane i wnioski autora są w dużej mierze niezgodne z prawdą i służyć mają wzbudzeniu niepotrzebnej sensacji. Przy tak dużych inwestycjach, szczególnie w dzisiejszych warunkach rynku budowlanego w Polsce, naturalnym jest, że mogą pojawić się problemy. Niestety, są tacy, którzy na takie sytuacje czekają, w myśl zasady: im więcej problemów ma Miasto – tym lepiej dla mnie. W związku z tym, należą się…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Wieża widokowa w Kamiennej Górze – wyniki sondy

Zakończyło się głosowanie w internetowej sondzie dotyczącej budowy wieży widokowej z funkcją nadajnika telefonii komórkowej. W głosowaniu wzięło udział 259 głosujących. O szansie na wieżę widokową w Kamiennej Górze informowaliśmy tutaj, natomiast o uruchomieniu sondy tutaj. Przypomnijmy, że wieżę powyżej nieczynnego kamieniołomu w obrębie ulicy Krzeszowskiej postawić chce jeden z ogólnopolskich operatorów naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej. Proponowaną konstrukcję stanowi wysoki na ok 37 metrów maszt, w połowie wysokości którego umiejscowiona zostanie platforma widokowa. Aby rozpocząć realizację niezbędna jest zgoda kamiennogórskich radnych na dzierżawę fragmentu działki, na której planowana jest konstrukcja. W…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Trwa remont w obrębie starego miasta

Trwają prace związane z przebudową układu komunikacyjnego starego miasta. To już trzecia odsłona remontu ulic wokół rynku w Kamiennej  Górze. Przypominamy, że w ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni i chodników w obrębie ulic: Stefana Żeromskiego, Słowiańskiej, Żytniej i Łącznej w Kamiennej Górze. Prace zakończyły się już na ulicy Wąskiej. Oprócz przebudowy nawierzchni jezdni i chodników (nowe nawierzchni z kostki i płyt kamiennych oraz kostki betonowej), przebudowywana jest kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków. Pojawią się też nowe punkty oświetlenia ulicznego. Będą też nasadzenia oraz elementy…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Zakupy dla strażaków ochotników

W kamiennogórskim ratuszu odbyło się spotkanie burmistrza Krzysztofa Światka z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Kamienna Góra. Burmistrz przekazał ochotnikom stroje strażackie i wyposażenie, zakupione z budżetu Miasta. Zakupy takie realizowane są systematycznie. Sprzęt i wyposażenie przekazywane są w zamian za udział jednostek OSP w akcjach na terenie Miasta. Jest to niezwykle ważna współpraca, zapewniająca bezpieczeństwo w sytuacjach, kiedy obok zawodowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w zdarzeniach, do których dochodzi na terenie Kamiennej Góry niezbędne jest wsparcie strażaków ochotników z sąsiednich miejscowości. Spotkania takie są też okazją…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Z policją o bezpieczeństwie

W ubiegłym tygodniu w kamiennogórskim ratuszu doszło do spotkania burmistrza Krzysztofa Świątka z komendantem kamiennogórskiej policji Januszem Cygalem i jego zastępcą Tomaszem Kościckim. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo mieszkańców Kamiennej Góry. Relacje między lokalnym samorządem a miejską policją od wielu lat układają się bardzo poprawnie. Miasto co prawda nie ma bezpośredniego wpływu na działania służby, gdyż podlega ona bezpośrednio ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, niemniej współpraca jest tu jak najbardziej potrzebna. Obie strony muszą reagować i odpowiadać na wspólne sugestie. Miasto Kamienna Góra, min. co roku przekazuje policji środki pieniężne…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Darmowe czipowanie tylko do 29 czerwca

Przypominamy właścicielom psów w Kamiennej Górze o organizowanej przez urząd miasta akcji związanej z elektronicznym znakowaniem naszych czworonożnych podopiecznych. Wypełnione zgłoszenie należy przekazać do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta (Pl. Grunwaldzkim 1) w terminie do 29 czerwca 2018 r. Czipowanie psów pozwala przede wszystkim na szybką identyfikację psa w przypadku jego zaginięcia. Przyczynia się też do zwiększenia bezpieczeństwa. Aby skorzystać z bezpłatnego elektronicznego znakowania należy mieszkać i utrzymywać psa na terenie Kamiennej Góry oraz wypełnić zgłoszenie. Zgłoszenie takie trafiło do wszystkich kamiennogórzan drogą pocztową. Można je też pobrać ze strony…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

III edycja budżetu partycypacyjnego

Mieszkańcy Kamiennej Góry po raz trzeci już zdecydują na co przeznaczyć środki w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego. Pula środków na realizację w 2019 roku wybranych projektów wyniesie 100 tys. zł. Podobnie, jak w roku ubiegłym miasto podzielone zostanie na cztery okręgi, każdy do dyspozycji dostanie 25 tys. zł. Wnioski składać można będzie od 11 do 30 czerwca br. Budżet partycypacyjny daje lokalnej społeczności możliwość większego wpływu na to, co powstanie w ich najbliższym otoczeniu. Stosowną uchwałę w tej sprawie radni miejscy podjęli w czerwcu. Uchwala określa sposób składania i wyboru…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Parada Mieszkańców Kamiennej Góry

Gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców Kamiennej Góry, a także reprezentacje kamiennogórskich firm, instytucji, szkół, przedszkoli, klubów sportowych, stowarzyszeń do wzięcia udziału w uroczystej Paradzie Mieszkańców Kamiennej Góry, zakończonej przekazaniem kluczy do miasta. W ten sposób zostaną zainaugurowane tegoroczne Dni Kamiennej Góry. Parada wyruszy spod kamiennogórskiego ratusza w piątek 8 czerwca o godzinie 16:30 i przejdzie w korowodzie prowadzonym przez Kamiennogórski DJ’s Team nad zalew, gdzie po przekazaniu przez Burmistrza kluczy do Miasta, rozpocznie się święto mieszkańców. Liczymy na Waszą obecność.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Wystawka w Kamiennej Górze

Informujemy, iż w terminie od dnia 5 czerwca do 24 lipca 2018 roku na ulicach Kamiennej Góry pojawią się kontenery oznaczone napisem “WYSTAWKA”. Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do kontenerów, które zostaną zlokalizowane w wyznaczonych miejscach do godz. 11:00 danego dnia (wg. poniższego wykazu). Zabrane zostaną po godz. 10:00 dnia następnego. Akcja „WYSTAWKA” dotyczyć będzie odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg. wskazanego poniżej harmonogramu:

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Co dalej z wieżą widokową? – sonda

W kwietniu br. informowaliśmy o możliwości powstania w Kamiennej Górze wieży widokowej, którą powyżej nieczynnego kamieniołomu w obrębie ulicy Krzeszowskiej postawić chce jeden z ogólnopolskich operatorów naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej. Proponowaną konstrukcję stanowi wysoki na ok 37 metrów maszt, w połowie wysokości którego umiejscowiona zostanie platforma widokowa. Według deklaracji inwestora, część konstrukcji powyżej platformy wykorzystywana będzie przez dwóch operatorów telefonii komórkowej. 17 maja z w kamiennogórskim ratuszu z miejskimi radnymi spotkał się przedstawiciel inwestora. Odpowiadał on na pytania dotyczące planowanej inwestycji i jej oddziaływania na środowisko. Wg przedstawionych przez niego informacji…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Zmiana organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Kamiennej Górze

Informujemy, iż z dniem 29 maja 2018 roku zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu na ul. Szkolnej w Kamiennej Górze, na odcinku od skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. J. Lompy. Dokumentacja projektowa zakłada organizację postoju i parkowania pojazdów – usunięcie znaku B-36 “zakaz zatrzymywania” i D-18 “parking” od strony budynków mieszkalnych oraz wprowadzenie znaku B-36 “zakaz zatrzymywania” na wysokości terenu Szkoły Podstawowej nr 2.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Promesa na skatepark w Kamiennej Górze

Kamienna Góra otrzymała 135 tys. dotacji na budowę skateparku przy ul. Szpitalnej. Promesę na taką kwotę odebrał we wtorek (22 maja) w Urzędzie Marszałkowskim pełnomocnik burmistrza ds. społecznych Arkadiusz Dybiec. Budowa skateparku jest odpowiedzią na petycje płynące od mieszkańców Kamiennej Góry, w tym tych nieco młodszych, którzy zwracali uwagę na brak tego typu infrastruktury sportowej w mieście. W ramach projektu, przy ul. Szpitalnej powstanie skatepark o wymiarach 27 x 11 m. Wyposażony będzie między innymi w urządzenia: quarter pipe + mini quartrer, funbox z grindboxem, funbox ze schodami, quarter pipe…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Jest szansa na wieżę widokową w Kamiennej Górze

Czy w Kamiennej Górze w najbliższym czasie powstanie wieża widokowa, z której podziwiać można będzie panoramę miasta i okolic? To okaże się niebawem. Z propozycją budowy platformy zwrócił się do kamiennogórskiego urzędu miasta jeden z ogólnopolskich operatorów naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej. Platforma miałaby powstać w obrębie ulicy Krzeszowskiej, powyżej nieczynnego kamieniołomu (działka nr 18). Proponowaną konstrukcję stanowi wysoki na ok 37 metrów maszt, w połowie wysokości którego umiejscowiona zostanie platforma widokowa. Część konstrukcji powyżej platformy wykorzystywana będzie przez jednego z operatorów telefonii komórkowej. Powstanie tego typu obiektu byłoby niewątpliwie ogromną atrakcją,…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Miasto Kamienna Góra zakupiło defibrylatory

Dnia 18 kwietnia 2018 roku przed Szkołą Podstawową nr 1 w Kamiennej Górze odbył się briefing prasowy z udziałem burmistrza Krzysztofa Światka, poświęcony zakupionym przez Miasto Kamienna Góra defibrylatorom. O zakup tych urządzeń medycznych, służących do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca zabiegał radny Janusz Jarosz, który pełni również funkcję pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Defibrylatory zostały zamontowane w kamiennogórskim Przedszkolu Publicznym nr 3, wspomnianej Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Ratuszu. Koszt jednego kompletu defibrylatora, w skład którego wchodzi urządzenie, zestaw pierwszej pomocy, skrzynka, tablica informacyjna oraz 2 rodzaje elektrod – 1…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Spotkanie konsultacyjne – aktualizacja Strategii AW

Burmistrz Kamiennej Góry serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”. Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji odnośnie projektu aktualizowanego dokumentu, który nosi nazwę „Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030”. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 18 kwietnia w godz. 10:00-12:00 w sali witrażowej w Urzędzie Miasta Kamienna Góra przy Pl. Grunwaldzkim 1. Projekt dokumentu można znaleźć na stronie internetowej Miasta Kamienna Góra.

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

1,4 mln zł dofinansowania na infrastrukturę wokół Arado

Przebudowa ulicy Parkowej, remont dojścia od ul. Staszica, budowa parkingów, w tym dla autobusów oraz utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w budynku naprzeciwko wyjścia z podziemi to zadania, które realizowane będą w tym i przyszłym roku w ramach pozyskanej właśnie przez Miasto Kamienna Góra dotacji. Oznacza to utworzenie brakującej dzisiaj, a niezwykle potrzebnej do obsługi ruchu turystycznego infrastruktury wokół kamiennogórskich podziemi oraz dróg dojścia do atrakcji z centrum Kamiennej Góry. Tu nowe oblicze zyska m.in. nieutwardzony odcinek między Arado a Placem Kościelnym. Niezwykle ważne dla kamiennogórskiego samorządu było utworzenie w tym…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Tkacz, Krosno. Len i Bolko – specjalny pociąg w Kamiennej Górze

Już 7 kwietnia serdecznie zapraszamy na 3 kursy Muzealnego Pociągu Specjalnego linią 298 – Sędzisław- Kamienna Góra. Przejazd poprowadzi lokomotywa parowa TKt48-18 z zestawem zabytkowych wagonów. Kursy nawiązywać będą do tego, co mocno kojarzy się z Kamienną Górą i nazywać będą się Krosno, Len i Bolko. Ta 6 kilometrowa linia kolejowa oddana do użytku 29.12.1869 r., stanowiąca wraz z linią kolejową nr 299 Kamienna Góra – Lubawka – Královec pierwsze zbudowane odgałęzienie od Śląskiej Kolei Górskiej. W 2019 roku obchodzić będziemy jej 150 lecie. Intencją budowy kolei przez Bramę Lubawską…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Aglomeracyjny korytarz z S3

O tym, jak najlepiej połączyć miejscowości Aglomeracji Wałbrzyskiej z budowaną drogą ekspresową S3 rozmawiano w czwartek (29 marca) w Szczawnie Zdroju. W spotkaniu uczestniczyli marszałkowie województwa oraz samorządowcy. Rozważane są trzy propozycje korytarza, który miałyby połączyć gminy aglomeracji, poprzez Wałbrzych z węzłem Bolków. Pierwszy prowadzić ma przez Świebodzice i Dobromierz, drogami krajowymi nr 35,34 i 5, drugi przez Boguszów Gorce i Kamienną Górę drogą wojewódzką 367, a trzeci korytarz wieść miałby przez Sady Górne drogą wojewódzką 375, powiatową 2796 i krajową 5. Technicznym opracowaniem tych koncepcji zająć ma się Instytut…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

III etap przebudowy układu komunikacyjnego

Rusza III etap przebudowy układu komunikacyjnego Starego Miasta. Duże zmiany czekają kamiennogórską starówkę. Ruszają właśnie prace związane z przebudową układu komunikacyjnego tej części miasta. To już trzecia odsłona remontu ulic wokół rynku. W ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni i chodników w obrębie ulic: Stefana Żeromskiego, Słowiańskiej, Żytniej, Wąskiej i Łącznej w Kamiennej Górze. Roboty budowlane obejmą swym zakresem rozbiórkę starych istniejących nawierzchni i przebudowę nawierzchni jezdni i chodników (nowe nawierzchni z kostki i płyt kamiennych oraz kostki betonowej). Powstaną też parkingi i miejsca postojowe. W ramach zadania przebudowana zostanie…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Wizyta Prezydenta RP – Zmiany w ruchu

W związku z wizytą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Kamiennej Górze w dniu 12 marca br. zgodnie z wytycznymi Służby Ochrony Państwa oraz starostwa powiatowego, od niedzieli, od godz. 18:00 do poniedziałku, do godz. 20:00 zmianie ulegnie organizacja ruchu w ścisłym centrum miasta. Z ruchu kołowego wyłączone zostanie kilka ulic: m.in. Plac Wolności, ul. Młyńska, ul. Słowiańska. Chwilowe utrudnienia w ruchu mogą wystąpić też w innych miejscach. Sposób oznakowania i zabezpieczenia zastępczej organizacji ruchu przedstawia schemat. Prezydent Andrzej Duda odwiedzi Kamienną Górę Wizyta Prezydenta RP – Bramka kontrolna

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej