Pierwsza Komunia Święta w Marciszowie

Dziś (sobota, 18 maja) w parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Pierwsza Komunia Święta jest uroczystością katolicką, w której podczas mszy dzieci po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba. Pierwsza komunia święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej. Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok. Do swojej pierwszej komunii świętej w Marciszowie przystąpiło 19 dzieci. W tej podniosłej uroczystości…

Pokaż więcej

Marciszów wygrywa w sądzie! Wyrok w sprawie marciszowskich wodociągów prawomocny

Dziś wielka wygrana dla Gminy Marciszów! – tak relacjonuje dzisiejsze (środa, 15 maja) wydarzenia Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik. Na dzisiejszej rozprawie apelacyjnej toczącej się przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze sąd oddalił apelację wniesioną przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu oraz Gminy: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój i Wałbrzych od wyroku sądu I instancji o ustanowienie służebności czerpania wody przeciwko gminie Marciszów z udziałem Saur Horyzont S.A. w Warszawie. Jestem…

Pokaż więcej

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 14.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczone na stronach internetowych urzędu, wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58/2024 z 14.05.2024 r. oraz załącznik nr 2 do zarządzenia nr 58/2024 z 14.05.2024 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za rzetelną, pełną empatii pracę, opiekę i szacunek, jakim obdarzacie każdego pacjenta. Służba ludziom cierpiącym to wyzwanie i misja, a nade wszystko wielka odpowiedzialność. Waszą pomoc odczuwają nie tylko pacjenci, ale także ich rodziny. Jednocześnie korzystając z okazji, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogodnych chwil, pomyślności i szczęścia w życiu osobistym oraz zawodowym. Życzę Państwu, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi przynosił radość i satysfakcję. Wiesław CepielikWójt Gminy Marciszów

Pokaż więcej

Radar meteorologiczny w Pastewniku

Przypominamy kolejny ciekawy obiekt w naszym regionie. Tym razem jest to radar meteorologiczny na górze Poręba w Pastewniku (gm. Marciszów), który jest jednym z ośmiu radarów meteorologicznych zlokalizowanych na terenie Polski, wchodzących w system IMGW-PIB POLRAD, który służy osłonie meteorologicznej kraju. Radar w Pastewniku powstał na byłym terenie wojskowym (dawne koszary kompanii radiotechnicznej). Inne ciekawe miejsca w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa modernizacja wiaduktu drogowego w Ciechanowicach

Trwają prace związane z modernizacją wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi 2768D w Ciechanowicach (gm. Marciszów). Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Droga przez wiadukt jest całkowicie wyłączona z ruchu. Wyznaczono objazd. Zakres robót budowlanych obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, usuwanie wierzchniej warstwy gleby, roboty budowlane w zakresie renowacji mostów, wznoszenie barier drogowych oraz roboty w zakresie nawierzchni. Wiadukt zlokalizowany jest w obrębie historycznego układu ruralistycznego wsi Ciechanowice, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Nadzór nad pracami pełni archeolog. Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Kapliczka maryjna w Nagórniku

Zobacz, jak wygląda kapliczka maryjna w Nagórniku we wiosennej szacie. Obiekt prezentowaliśmy już wcześniej na portalu Relacje Regionalne o różnych porach roku. Kapliczka w jesiennej szacie dostępna tutaj.Kapliczka o mroźnym poranku dostępna tutaj. Przypominamy, że kapliczka została wybudowana przy studni na polach spokojnej i urokliwej miejscowości Nagórnik (gm. Marciszów). Niedaleko drogi z Nagórnika do Gostkowa (gm. Stare Bogaczowice). Nagórnik to niezwykle małe sołectwo istniejące już na początku XIV wieku i najmniejsza miejscowość gminy Marciszów. Kapliczka, którą wybudowano w 2016 roku, jest drewniana na kamiennym fundamencie. Obok głęboka na kilka metrów…

Pokaż więcej

II Sesja Rady Gminy Marciszów

W piątek, 17 maja 2024 roku o godz. 12 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady II Sesji Rady Gminy Marciszów. Porządek obrad: 1/ Otwarcie II sesji Rady Gminy Marciszów.2/ Stwierdzenie quorum.3/ Przedstawienie porządku obrad.4/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.5/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.6/ Podjęcie uchwał w sprawach:a) powołania Komisji Rewizyjnej,b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,c) powołania stałych Komisji Rady Gminy Marciszów, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych,d) powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Marciszów,e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów.7/ Sprawy różne.8/ Zamknięcie obrad sesji.

Pokaż więcej

Pięć ofert na budowę Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie

Gmina Marciszów poinformowała dziś (czwartek, 9 maja), że w postępowaniu p.n. Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie chęć realizacji zadania zgłosiło aż pięć podmiotów: 1. „BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński ul. Lipowa 1, 41-923 Bytom – 1.795.024,87 2. SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27 B, 05-500 Piaseczno – 2.837.374,53 3. Inżynieria Lądowa INTERKO Krzysztof kozłowski ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27/13 58-400 Kamienna Góra – 1.700.561,79 4. ENBUD Sylwester Sondaj Ciechanowice 95, 58-410 Marciszów – 1.998.129,71 5. ACTIVA LONGIN WITKOWSKI ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź – 1.929.342,86 Przypominamy, że na rozbudowę Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie Gmina Marciszów pozyskała 1 960 000,00 zł dotacji…

Pokaż więcej

I Sesja Rady Gminy Marciszów

W poniedziałek, 6 maja 2024 roku w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbyły się obrady I Sesji Rady Gminy Marciszów. Podczas sesji radni i Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik złożyli ślubowanie. Wybrano również Przewodniczącą Rady Gminy Marciszów, którą została Angelika Iwańska, a wiceprzewodniczącą Monika Wojnicka. Przypominamy, że mandat radnego objęli: Okręg nr 1 Elżbieta FiguraOkręg nr 2 Paweł KubiakOkręg nr 3 Rafał KuchniaOkręg nr 4 Andrzej KiperOkręg nr 5 Angelika IwańskaOkręg nr 6 Krzysztof JędrzejowskiOkręg nr 7 Krystian SekułaOkręg nr 8 Julian PolańskiOkręg nr 9 Ewa KralaOkręg nr 10 Łukasz LederOkręg nr…

Pokaż więcej

Spektakl „Leśne przygody Tymoteusza” w Marciszowie

Po raz kolejny do Domu Kultury w Marciszowie przyjechał Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze im. Bogdana Nauki. Tym razem aktorzy zaprezentowali spektakl „Leśne przygody Tymoteusza”. Historia misia Tymoteusza, który wybrał się na grzybobranie, podczas którego spotkało go wiele ciekawych przygód, cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i ich opiekunów. Aktorzy nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

Pokaż więcej

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim strażakom oraz pracownikom cywilnym straży pożarnej życzę pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin oraz wytrwałości i satysfakcji. Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza służba dla drugiego człowieka. Szczególne wyrazy uznania i podziękowania kieruję do druhów i druhen ochotniczych i zawodowych straży pożarnych z Gminy Marciszów i powiatu kamiennogórskiego. Wiesław Cepielik Wójt Gminy Marciszów

Pokaż więcej

Apel w Marciszowie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie odbył się dziś (wtorek, 30 kwietnia) uroczysty apel z okazji zbliżającej się rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zaprezentowali krótką lekcję historii i patriotyzmu, która przeniosła wszystkich w minione czasy. Przypominamy, że Konstytucja 3 Maja to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w 1791 roku. Przypominamy, że w bieżącym roku obchodzimy 231. rocznicę jej uchwalenia. Ta pierwsza Konstytucja w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej) była próbą unowocześnienia ustroju Polski, ratowania jej suwerenności i przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzając zasadę…

Pokaż więcej

Modernizacja wiaduktu drogowego w Ciechanowicach

Ruszyły prace związane z modernizacją wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi 2768D w Ciechanowicach (gmina Marciszów). Droga przez wiadukt jest całkowicie wyłączona z ruchu. Wyznaczono objazd. Zakres robót budowlanych obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, usuwanie wierzchniej warstwy gleby, roboty budowlane w zakresie renowacji mostów, wznoszenie barier drogowych oraz roboty w zakresie nawierzchni. Wiadukt drogowy zlokalizowany jest w obrębie historycznego układu ruralistycznego wsi Ciechanowice, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Nadzór nad pracami pełni archeolog. Zgodnie z dokumentacją przetargową, termin realizacji zadania wynosi 10 miesięcy. Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Leśne przygody Tymoteusza w Marciszowie

Gmina Marciszów zaprasza na spektakl „Leśne przygody Tymoteusza” w wykonaniu Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze im. Bogdana Nauki, który odbędzie się w sobotę, 4 maja 2024 roku o godz. 11:00 w Domu Kultury w Marciszowie. Spektakl dla dzieci od 3 roku życia. Dzieci wybiorą się z Tymkiem na grzybobranie do lasu, gdzie na bohatera będzie czekać wiele niespodzianek.

Pokaż więcej

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

Wójt Gminy Marciszów informuje, że dnia 26 kwietnia 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Marciszów. Ogłoszenia dostępne są również na stronach internetowych urzędu i BIP Gminy Marciszów. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30. SPROSTOWANIE Dotyczy ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Pastewnik, Domanów i Ciechanowice. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu z dnia…

Pokaż więcej

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w Marciszowie

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to coroczne wydarzenie obchodzone 23 kwietnia. W Domu Kultury w Marciszowie z tej okazji odbyły się dziś specjalne zajęcia dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie. Podczas tych zajęć dzieci miały okazję poznać kamishibai, technikę opowiadania i czytania wywodzącą się z Japonii. Ponadto, uczestnicy dowiedzieli się o innych ciekawych wydawnictwach oraz wzięli udział w konkursach i zabawach. W „Lekturnieju” uczestnicy musieli wykazać się najpierw znajomością z zakresu wiedzy ogólnej, a następnie najlepsza trójka przeszła do finału, gdzie pytania były związane z lekturami. I miejsce Julia JaniszewskaII…

Pokaż więcej

Koncert Piosenki Biesiadnej w Marciszowie 2024

W sali Domu Kultury w Marciszowie, wypełnionej po brzegi, w świetnej atmosferze, odbył się dziś (sobota, 20 kwietnia) Koncert Piosenki Biesiadnej. Organizatorem wydarzenia był Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Marciszowie oraz Gmina Marciszów. Na scenie wystąpili: Zespół Biesiadny ze Świdnika, “Karkonosze” z Gruszkowa, Wojcieszowianie z Wojcieszowa, “Zgoda” z Chełmska Śląskiego. Oprócz występów zespołów biesiadnych gościnny recital, w ramach promocji młodych talentów, dała bardzo utalentowana kamiennogórzanka Maja Oleśków.

Pokaż więcej

LXVI Sesja Rady Gminy Marciszów

W środę, 24 kwietnia 2024 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LXVI Sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji. 2/ Powitanie. 3/ Stwierdzenie quorum. 4/ Przedstawienie porządku obrad. 5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 6/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia. 7/ Podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2024 roku przez mieszkankę Gminy Marciszów, 8/ Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Marciszów /kadencja 2018-2024/. 9/ Sprawozdanie z działalności Rady…

Pokaż więcej

Marciszów i Bolków walczą o przywrócenie ruchu kolejowego z Grabiny Śląskiej do Marciszowa

W niedzielę, 14 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie między samorządowcami i działaczami na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik i burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab chcą pilnej odbudowy i przywrócenia do ruchu pasażerskiego nieczynnej linii kolejowej nr 302 Malczyce-Marciszów. Włodarze szczególnie zabiegają o odbudowę zamkniętego odcinka o długości około 31 km Grabina Śląska – Strzegom – Bolków – Marciszów, który w grudniu 2022 roku został przejęty przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. – To historyczny odcinek, którym niegdyś podróżowali moi dziadkowie i moi rodzice – mówi wójt Wiesław Cepielik. To niezwykle malownicza trasa, doskonały…

Pokaż więcej

Przetarg na Gminne Centrum Sportowe w Marciszowie

Ogłoszono przetarg na rozbudowę Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie. Przypominamy, że Gmina Marciszów pozyskała 1 960 000,00 zł dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla gmin popegeerowskich. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy boisku sportowym obejmujące budowę: oświetlenia płyty głównej, bieżni, boiska uniwersalnego i trybun sportowych w oparciu o projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty budowlane prowadzone będą na terenie działek 310/9, 310/8, 310/6 obręb Marciszów. Charakterystyczne dane obiektu: • Oświetlenie boiska dużego – 12 naświetlaczy ledowych o mocy 710 W • Oświetlenie boiska…

Pokaż więcej

Ruszyła realizacja prac społecznie użytecznych w gminie Marciszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie informuje, że ruszyła realizacja prac społecznie użytecznych w gminie Marciszów. Prace są wykonywane przez 4 osoby od 8 kwietnia do 30 października 2024 roku. Przepracują one ponad 1100 godzin. Podobnie jak w ostatnich 3 latach osoby skierowane do tej formy aktywizacji będą wykonywały prace porządkowe na terenie gminy Marciszów. Prace społecznie użyteczne stanowią jedną z form aktywizacji zawodowej. Przeznaczone są dla bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) klientów pomocy społecznej, którzy z różnych powodów nie są w stanie podjąć pracy na otwartym rynku pracy.

Pokaż więcej

Oficjalne wyniki w wyborach Wójta Gminy Marciszów

PKW podała wyniki w wyborach Wójta Gminy Marciszów. Wiesław Cepielik i Stefan Zawierucha będą walczyć w drugiej turze o fotel wójta gminy Marciszów. Na obecnego wójta Wiesława Cepielika zagłosowały 763 osoby. Na byłego wójta Stefana Zawieruchę zagłosowało 697 osób. Na Dawida Chęcińskiego oddano 526 głosów. Więcej informacji o wyborach samorządowych tutaj.

Pokaż więcej

Nowi radni gminy Marciszów

PKW podała wyniki w wyborach do Rady Gminy Marciszów. Okręg nr 1 Elżbieta Figura Okręg nr 2 Paweł Kubiak Okręg nr 3 Rafał Kuchnia Okręg nr 4 Andrzej Kiper Okręg nr 5 Angelika Iwańska Okręg nr 6 Krzysztof Jędrzejowski Okręg nr 7 Krystian Sekuła Okręg nr 8 Julian Polański Okręg nr 9 Ewa Krala Okręg nr 10 Łukasz Leder Okręg nr 11 Piotr Palmowski Okręg nr 12 Robert Lewicki Okręg nr 13 Monika Wojnicka Okręg nr 14 Barbara Wójcik Okręg nr 15 Jan Koszyk Więcej informacji o wyborach samorządowych tutaj.

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Pastewniku

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pastewniku, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 332/3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Pastewnik, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 332/3 o pow. 0,1918 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska. Więcej szczegółów tutaj.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 3 kwietnia 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2023 z dnia 29 marca 2024 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30. Wykaz dostępny tutaj.

Pokaż więcej

Projekt „Umiem Pływać” w Gminie Marciszów

Od początku marca, po raz kolejny, Gmina Marciszów realizuje projekt „Umiem Pływać”. Założeniem programu jest udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Całość projektu to 20 godzin lekcyjnych na basenie pod okiem instruktora. Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego. Realizator projektu przy wparciu JST pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci.

Pokaż więcej

XV Sesja Rady Gminy Marciszów

W piątek, 22 marca 2024 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady Sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji. 2/ Powitanie. 3/ Stwierdzenie quorum. 4/ Przedstawienie porządku obrad. 5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 7/ Wręczenie Aktu Nadania Tytułu „Zasłużony dla Gminy Marciszów”. 8/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami. 9/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie za rok 2023 wraz z potrzebamiw zakresie pomocy społecznej. 10/ Sprawozdanie…

Pokaż więcej

Jarmark Wielkanocny w Marciszowie

W Domu Kultury w Marciszowie trwa dziś (sobota, 17 marca) Jarmark Wielkanocny. Ręcznie robione wielkanocne ozdoby, kolorowe pisanki, produkty regionalne, domowe wypieki i stroiki świąteczne to tylko część przygotowanych przez wystawców wyrobów, które wypełniły salę Domu Kultury. Okazja, aby nabyć unikatowe ozdoby i wyjątkowe świąteczne upominki potrwa do około godz. 18. Zapraszamy. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Jarmark Wielkanocny w Marciszowie

Przypominamy, że już w najbliższą niedzielę, 17 marca w Marciszowie odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Wielkanocnego. Domu Kultury ponownie wypełnią ręcznie robione wielkanocne ozdoby, kolorowe pisanki, produkty regionalne, domowe wypieki i stroiki świąteczne. Będzie to kolejna okazja, aby nabyć unikatowe ozdoby i wyjątkowe świąteczne upominki. Zapraszamy w godz. 15:00-18:00.

Pokaż więcej

Wójt Wiesław Cepielik odznaczony medalem za zasługi dla pożarnictwa

Podczas dzisiejszego (wtorek, 12 marca) Powiatowego Finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbył się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie wójt Wiesław Cepielik został odznaczony Brązowym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczenie Zasłużonemu zostało nadane Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa dolnośląskiego. Odznaczenia dokonał Prezes Druh Jan Kasprzyk w asyście członków Prezydium Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu kamiennogórskiego. Medal nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Mogą być nim odznaczone osoby, instytucje i organizacje w tym OSP, ich członkowie oraz…

Pokaż więcej

Spotkanie z sołtysami w Marciszowie

Z okazji przypadającego dziś (poniedziałek, 11 marca) Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, w sali narad Urzędu Gminy Marciszów odbyła się uroczystość, podczas której wójt Wiesław Cepielik, zastępca wójta Paweł Truszczyński i kierownicy jednostek spotkali się z sołtysami, celem okazania wdzięczności i szacunku za ich pracę oraz zaangażowanie w codzienne sprawy mieszkańców. Po serdecznym przywitaniu każdy obecny sołtys otrzymał okolicznościowe podziękowanie. Spotkanie zakończył wspólny obiad i merytoryczne rozmowy.

Pokaż więcej

Dzień Kobiet w Sędzisławiu

Z okazji dzisiejszego Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej w Sędzisławiu (gm. Marciszów) zorganizowana została wspaniała uroczystości dla Pań. Na zaproszenie mieszkańców i sołtysa Józefa Szołdrowskiego w wydarzeniu uczestniczył wójt Wiesław Cepielik wspólnie ze swoim zastępcą Pawłem Truszczyńskim, którzy z wyrazami wdzięczności składali wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia i częstowali czekoladą. Tradycyjnie kwiaty od sołtysa otrzymała najstarsza uczestniczka spotkania, a o część artystyczną zadbała bardzo utalentowana kamiennogórzanka Maja Oleśków. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku, szampana i wspólnie zaśpiewanego „sto lat” dla sołtysa, który właśnie dziś odchodził urodziny. Spotkaniu w świetlicy towarzyszyła miła i rodzinna atmosfera. Przy kawie i słodkim…

Pokaż więcej

Zakończenie kwalifikacji wojskowej

Dziś (piątek, 8 marca) zakończyła się trwająca od 26 lutego br. na terenie powiatu kamiennogórskiego kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska funkcjonowała w budynku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej przy ul. Towarowej 43 w Kamiennej Górze. W podsumowaniu udział wziął m.in. Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik, pracownik urzędu odpowiedzialny za rejestrację i kwalifikację oraz przedstawiciele WCR Kłodzko. Kwalifikacja wojskowa dla gminy Marciszów odbyła się w 1 marca 2024 roku i wezwanych na nią zostało 26 osób.

Pokaż więcej

X Dolnośląski Kongres Samorządowy

We Wrocławiu trwa dziś (wtorek, 5 marca) X Dolnośląski Kongres Samorządowy organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Na Kongresie nie brakuje oczywiście “naszych” samorządowców i wielu innych lokalnych liderów samorządowych. Wydarzenie to przyciąga przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz licznych ekspertów. Tegoroczna edycja kongresu odbywa się pod hasłem „Dynamiczny region – nowoczesny samorząd”. Dyskusje podczas X Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego są podzielone na trzy panele tematyczne. Głównym tematem są istotne i liczne zmiany w samorządzie. Będzie również mowa o rozwoju kolei w regionie. Kolejnym ważnym punktem obrad będzie znaczenie…

Pokaż więcej

Sopralove z koncertem w Marciszowie

Z okazji zbliżającego się święta wszystkich Pań, w Marciszowie zorganizowano wyjątkowy koncert muzyczny. W Domu Kultury zgromadziła się tłumna publiczność (około 140 osób), która z zapartym tchem słuchała występu zespołu Sopralove. Był to zespół trzech utalentowanych sopranów z Wrocławia i Świdnicy: Magdy Bigoś, Liliany Iżyk-Pabisiak i Laury Szostak, które zachwycały swoim pięknym głosem i harmonijnym śpiewem. Zanim rozpoczął się koncert, wójt Wiesław Cepielik wraz ze swoim zastępcą Pawłem Truszczyńskim powitali wszystkie Panie kwiatami. Koncert, zorganizowany z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, był pełen poezji, wzruszeń i humoru. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Aspirant Anna Słowińska nowym Kierownikiem Posterunku Policji w Marciszowie

W Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze odbyła się dziś (piątek, 1 marca) uroczystość przekazania przez Komendanta Powiatowego Policji rozkazów w zakresie awansów zawodowych i nowych obowiązków służbowych. Rozkazem Komendanta Powiatowego Policji asp. Anna Słowińska została delegowana na Kierownika Posterunku Policji w Marciszowie, gdzie docelowo będzie nadzorowała służbę czterech podległych funkcjonariuszy. W dzisiejszej uroczystości uczestniczył także wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik, który pogratulował awansów i zapewnił o współpracy z samorządem. Fot. KPP Kamienna Góra

Pokaż więcej