Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 26 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Marciszów szkoli z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W związku z zakupem profesjonalnego sprzętu medycznego, w Przychodni Rodzinnej w Marciszowie odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Przypominamy, że 27 stycznia br. wójt Wiesław Cepielik wspólnie z zastępcą Konradem Buczkiem przekazali do ośrodka rejestratory zapisów EKG oraz defibrylator AED, o czym informowaliśmy tutaj. Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z obsługą defibrylatora AED przeprowadził doświadczony medyk Stanisław Napierała, sołtys wsi Świdnik. Uczestnicy szkolenia poznali m.in. sposoby udzielania pierwszej pomocy od momentu bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym, aż do momentu przyjazdu wyspecjalizowanych służb medycznych. W szkoleniu uczestniczyli m.in. pracownicy…

Pokaż więcej

Laptop dla MDP w Marciszowie

W dniu 26 lutego 2021 roku wójt Wiesław Cepielik oficjalne przekazał sprzęt komputerowy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Marciszowie. Sprzęt został przekazany na ręce młodych druhów przy udziale opiekunek drużyny Anny Zdunek i Agnieszki Polska-Masełko oraz prezesa jednostki OSP Jerzego Skiby. Obecnie szeregi MDP zasila 24 młodych druhów. Zakup laptopa to podziękowanie m.in. za aktywny udział w akcjach organizowanych na rzecz lokalnej społeczności i wzorowe reprezentowanie jednostki. Zakup został zrealizowany ze środków własnych.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 25 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Wójt Gminy Marciszów ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wójt Gminy Marciszów ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Marciszów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w 2021 roku wybrane zostały następujące oferty:

Pokaż więcej

XXVI Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 26 lutego 2021 roku o godzinie 12 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców. Porządek obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie kworum.4/ Przedstawienie porządku obrad.5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.8/ Podjęcie uchwał w sprawach: a/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Marciszów, a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021- 2029, zwanych Planem…

Pokaż więcej

Gminy Kamienna Góra i Marciszów chcą wybudować wieżę na Wielkiej Kopie

Dzięki współpracy z gminą Marciszów i Nadleśnictwem Kamienna Góra oraz możliwym do pozyskania środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) dla gmin górskich, kwestia wieży widokowej na Wielkiej Kopie znów powraca. W dniu 12 lutego br. gmina Kamienna Góra oraz gmina Marciszów złożyły wspólny wniosek do rządowego programu RFIL, który wspiera gminy górskie w zakresie inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną.Wspólne przedsięwzięcie obu gmin dotyczy budowy i rozbudowy infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie. Projekt obejmuje m.in.: – budowę wieży widokowej na szczycie Wielkiej Kopy (861 m n.p.m.),…

Pokaż więcej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór do Komisji Konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w roku 2021 w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.Więcej informacji tutaj.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/20210 z dnia 11 lutego 2021 r. – sprzedaż lokali na rzecz dotychczasowych najemców ). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowy chodnika

W gabinecie wójta Wiesława Cepielika podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie budowy chodnika w Marciszowie. Przypominamy, że chodnik ma powstać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 od skrzyżowania z drogą krajową nr 5 do budynku nr 86. Wspomniany odcinek drogi nie posiada chodnika po żadnej ze stron przez co komunikacja pieszych jest niebezpieczna i utrudniona. Wykonawca, którym została firma projektowo-inwestycyjna “JW. PROJEKT KONTROL” ze Szczawna Zdroju, ma wykonać projekt chodnika, oświetlenia drogowego i projekt stałej organizacji ruchu. Termin realizacji umowy mija 31 sierpnia 2021 roku. Koszt inwestycji…

Pokaż więcej

Komunikat GOPS – Żywność dla mieszkańców gminy Marciszów

Wydawanie żywności – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie informuje, że żywność dla mieszkańców gminy Marciszów zakwalifikowanych w ramach wytycznych POPŻ, będzie wydawana  w  dniu 4 lutego 2021 roku. Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana w budynku Urzędu Gminy Marciszów w godz 12.00-14.00, po uprzednim podpisaniu niezbędnych dokumentów w GOPS. Z uwagi na na rozwijającą się pandemię i możliwość rozprzestrzeniania COVID-19 prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz  posiadanie maseczki. Przypominamy -Kto może skorzystać z pomocy w ramach…

Pokaż więcej

GOPS w Marciszowie uruchomił nową stronę internetową

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie poinformował, że uruchomiono nową stronę internetową. Nowa witryna została zaprojektowana od podstaw tak, aby prezentowane treści i informacje dotyczące bieżącej działalności Ośrodka były bardziej czytelne. To znacząco powinno ułatwić komunikację z mieszkańcami gminy Marciszów. Strona dostępna pod adresem gops.marciszow.pl

Pokaż więcej

Pierwszy transport na szczepienia w gminie Marciszów

Gmina Marciszów wspólnie ze strażakami z OSP Marciszów zorganizowała pierwszy transport na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W poniedziałek 1 lutego 2021 roku, na polecenie gminnego koordynatora d/s szczepień, etatowy kierowca jednostki OSP Marciszów dowiózł pojazdem strażackim mieszkankę Ciechanowic do punktu szczepień w Marciszowie. Wszystko odbyło się z zachowaniem najwyższego reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi odnośnie transportu osób do punktów szczepień. Kierowca jednostki otrzymał wszelkie niezbędne środki oraz materiały do bezpiecznego transportu osób. Po zakończeniu szczepienia mieszkanka Ciechanowic odwieziona została bezpiecznie do miejsca zamieszkania.

Pokaż więcej

Orkiestra gra w gminie Marciszów

W gminie Marciszów trwa 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze na zakup sprzętu laryngologicznego zbierają wolontariusze i druhowie z OSP Marciszów oraz OSP Pastewnik. Przed Domem Kultury rozpalono ognisko, przy którym można samodzielnie upiec kiełbaskę. Czekają na was również wolontariusze z pysznym ciastem i losami “Serduszkowy zawrót głowy”. Rozkład jazdy dostępny tutaj. Przypominamy również, że do godz. 18 trwają licytacje na Allegro. Więcej komunikatów WOŚP 2021 tutaj.

Pokaż więcej

WOŚP gra w gminie Marciszów

Ruszył 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra po raz kolejny gra w gminie Marciszów. Sztab już gotowy do działania. Na terenie gminy Marciszów kwestują wolontariusze i strażacy z OSP Marciszów oraz OSP Pastewnik. To oni odwiedzą dzisiaj wszystkie miejscowości gminy. Rozkład jazdy dostępny tutaj. Przypominamy również, że do godz. 18 trwają licytacje na Allegro. Finał z głową – takie jest hasło przewodnie tegorocznej edycji zbiórki. Tym razem Fundacja skupiła się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. Więcej komunikatów…

Pokaż więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów – Wybory uzupełniające

Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów z dnia 27 stycznia 2021 roku. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Wójt Gminy Marciszów podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie w wyborach do Rady Gminy Marciszów zarządzonych na dzień 28 marca 2021 r.: Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych w okręgu 11 Świdnik 1 Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej…

Pokaż więcej

29 Finał WOŚP w gminie Marciszów. Rozkład jazdy kwestujących strażaków

Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. Sztab w Marciszowie już przygotowany. Kwestujący strażacy z jednostek OSP Marciszów oraz OSP Pastewnik odwiedzą w tym dniu wszystkie miejscowości gminy Marciszów, dając w ten sposób mieszkańcom możliwość wsparcia tego szczytnego celu, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Rozkład jazdy akcji rozpędzonego OSP Marciszów Ciechanowice – parking przy kościele:  8:10-8:30 Wieściszowice – przy kościele: 9:10-9:30 Świdnik – przy kościele: 10:10-10:30 Marciszów – parking przy Dino: 10:50-12:00 Ciechanowice – parking przy kościele: 12:10-12:30 Marciszów – parking przy Carrefour: 12:50-13:30 Wieściszowice –…

Pokaż więcej

Przetarg na dokumentację budowy chodnika w Marciszowie

Urząd Gminy Marciszów ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Marciszów (od skrzyżowania z drogą krajową nr 5 do budynku nr 86). Wspomniany odcinek drogi nie posiada chodnika po żadnej ze stron przez co komunikacja pieszych jest niebezpieczna i utrudniona. Oferty należy składać do 5 lutego br. godz. 9:00. Więcej szczegółów tutaj.

Pokaż więcej

Pakiet biżuterii ze złotym serduszkiem od Urzędu Gminy Marciszów

Pracownicy Urzędu Gminy Marciszów wspólnie z wójtem gminy ufundowali na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pakiet biżuterii ze złotym serduszkiem. Przypominamy, że wszystkie przedmioty wystawione przez Sztab Marciszów na aukcjach Allegro można licytować tutaj. Licytacje zakończą się 31 stycznia o godz.18. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać w Domu Kultury w Marciszowie. Więcej komunikatów WOŚP 2021 tutaj.

Pokaż więcej

Urząd Gminy Marciszów wsparł placówkę medyczną

W dniu 27 stycznia 2021 roku wójt Wiesław Cepielik wspólnie z zastępcą Konradem Buczkiem przekazali do Przychodni Rodzinnej w Marciszowie profesjonalny sprzęt medyczny. Wśród przekazanego sprzętu znalazły się dwa rejestratory zapisów EKG oraz defibrylator AED. Sprzęt został zakupiony przez Urząd Gminy i przekazany bezpłatnie do użytkowania. Jego koszt wyniósł ponad 22 tys. zł. Przekazany sprzęt znacząco poprawi jakość świadczonych usług przez marciszowską placówkę medyczną. Przekazane dwa rejestratory zapisów EKG wraz z oprogramowaniem spełniają surowe wymogi jakościowe, bezpieczeństwa, normy ISO, europejskie oraz światowe. Urządzenia przeznaczone są do rejestracji zapisu EKG metodą…

Pokaż więcej

XXV Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 29 stycznia 2021 roku o godzinie 9 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Przedstawienie porządku obrad. 3/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał: a/ określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, prowadzonego przez Gminę Marciszów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, b/ określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,…

Pokaż więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2021rok

Wójt Gminy Marciszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021w Gminie Marciszów w obszarze upowszechniania kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz działaniach sportowych i kulturowych na rzecz integracji społeczności lokalnej. Konkurs ofert obejmuje następujące rodzaje zadań: 1.upowszechnianie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, gdzie przewiduje się powierzenie następujących zadań:a) organizację zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w szczególności w sportach zimowych, lekkiej atletyce, tenisie ziemnym i stołowym oraz zespołowych grach sportowych, b) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, c) naukę pływania dzieci, d) upowszechnienie…

Pokaż więcej

Urząd Gminy Marciszów wzbogacił się o kolejny nowy pojazd

Urząd Gminy Marciszów wzbogacił się o kolejny nowy pojazd. Samochód marki Dacia Duster został osobiście odebrany z salonu we Wrocławiu przez Wójta Gminy Marciszów Wiesława Cepielika. Nowa Dacia Duster w wersji Celebration, zasilana gazem, zastąpi wysłużonego Opla Zafirę, który został wystawiony na sprzedaż. Urząd Gminy Marciszów zastępuje swoje najbardziej wyeksploatowane pojazdy. Przypominamy, że w listopadzie 2020 roku zakupiona została nowa koparko-ładowarka, o czym informowaliśmy tutaj. W październiku 2020 roku zakupiony został pojazd ratowniczo-gaśniczy dla OSP Pastewnik, o czym informowaliśmy tutaj. Zakup nowego samochodu na wyposażenie Urzędu Gminy został zrealizowany ze…

Pokaż więcej

Uczniowie klas I-III wracają do szkół. Dowóz dzieci do ZS-P w Marciszowie

Przypominamy, że od poniedziałku 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej. Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy autobusów. Dowóz dzieci do ZS-P w Marciszowie w roku szkolnym 2020/2021 kurs 1 lp godzina odjazdu Przystanek 1 7.10 Wieściszowice pętla 2 7.13 Wieściszowice nr 98 (zegar )     3 7.20 Marciszów szkoła 4 7.35 Pastewnik 5 7.40 Pastewnik (końcowy) 6 7.55 Marciszów szkoła  kurs 2 lp godzina odjazdu Przystanek 1 7.00 Nagórnik 2 7.10…

Pokaż więcej

Gmina Marciszów uruchomiła transport w związku ze szczepieniami przeciw Covid-19

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Gmina Marciszów uruchomiła specjalny numer telefonu kontaktowego, pod którym mieszkańcy gminy (osoby starsze oraz niepełnosprawne) będą mogli zamawiać transport do punktów szczepień. Transport przeznaczony jest dla osób: -posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;-mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich. Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać pod numerem…

Pokaż więcej

Poszukiwani właściciele kotów

Pilnie poszukiwany właściciel bądź właściciele kotów, które od co najmniej tygodnia przebywają w miejscowości Wieściszowice (gm. Marciszów) w okolicy budynku mieszkalnego nr 31. Koty zadbane i przyjaźnie nastawione do ludzi. Właściciel lub osoby chętne do ich adopcji są proszone o kontakt z Urzędem Gminy w Marciszowie pod numerami tel 75 74 10 208, 75 74 10 294 (wew. 30).    

Pokaż więcej

Ogłoszono przetarg na dokumentację budowy chodnika w Marciszowie

Urząd Gminy Marciszów ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Marciszów (od skrzyżowania drogi na Bolków do skrzyżowania przy tartaku). Wspomniany odcinek drogi nie posiada chodnika po żadnej ze stron przez co komunikacja pieszych jest niebezpieczna i utrudniona. Oferty należy składać do 25 stycznia br. Więcej szczegółów tutaj.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Marciszów

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Projekt świetlicy wiejskiej w Świdniku

Została już wykonana dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Świdniku (gm. Marciszów), o czym informowaliśmy wcześniej. Prezentujemy projekt planowanego obiektu (oficjalna dokumentacja projektowa). Przypominamy, że trwają przygotowania do budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnik. Sala główna będzie posiadać scenę m.in. na potrzeby amatorskiej grupy teatralnej działającej w Świdniku i umożliwi organizację wydarzeń do 100 osób. Oprócz sali głównej w budynku znajdą się m.in. garderoby, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne i szatnie. Obiekt ma być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na dachu budynku przewidziano panele fotowoltaiczne oraz ogrzewanie obiektu z…

Pokaż więcej

List gratulacyjny dla Sołtysa Roku 2020 Józefa Szołdrowskiego

W poniedziałek 11 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik przekazał list gratulacyjny na ręce sołtysa Józefa Szołdrowskiego. Przypominamy, że sołtys wsi Sędzisław Józef Szołdrowski zdobył tytuł Sołtysa Roku 2020 zajmując I miejsce w powiecie kamiennogórskim i VII w wojewódzkim finale plebiscytu Gazety Wrocławskiej MISTRZOWIE AGRO 2020. – W imieniu Samorządu Gminy Marciszów składam Panu serdeczne gratulacje. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla Pana służby na rzecz społeczności lokalnej. Życzymy Panu sukcesów we wdrażaniu nowych pomysłów, a także pomyślności w życiu osobistym – powiedział wójt Wiesław Cepielik. Józef Szołdrowski…

Pokaż więcej

Wójt Wiesław Cepielik powołał swojego zastępcę

Kolejne zmiany w Urzędzie Gminy Marciszów. Po planowanych kolejnych inwestycjach w gminie, z Nowym Rokiem, podczas krótkiego spotkania z pracownikami, Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik przedstawił swojego zastępcę, którym został Konrad Buczek. – Powołanie zastępcy to ustawowy obowiązek. Prawo tak stanowi. Dalszy brak zastępcy w czasie dłuższej niedyspozycji lub nieobecności ze strony wójta narażałby gminę na poważne konsekwencje, tym bardziej w sytuacji panującej pandemii. Dodatkowo uważam, że gminie potrzebne jest fachowe wsparcie i kompetentni fachowcy. Nowo powołany zastępca pochodzi spoza powiatu kamiennogórskiego, co pozwala też spojrzeć na gminę z innej…

Pokaż więcej

GOPS Marciszów przyjmuje zgłoszenia do programu “Opieka wytchnieniowa”

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie zwraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej. Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowana do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27…

Pokaż więcej

Marciszów przygotowuje kolejne inwestycje

Wójt Wiesław Cepielik poinformował, że zostały już wykonane dokumentacje projektowe na budowę świetlicy wiejskiej w Świdniku i rozbudowę bazy sportowej w Marciszowie. Przypominamy, że w miejscowości Świdnik (gm. Marciszów) zostanie wybudowana nowa świetlica wiejska. Sala główna będzie posiadać scenę m.in. na potrzeby amatorskiej grupy teatralnej działającej w Świdniku i umożliwi organizację  wydarzeń do 100 osób. Oprócz sali głównej w budynku znajdą się m.in. garderoby, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne i szatnie. Obiekt ma być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na dachu budynku przewidziano panele fotowoltaiczne oraz ogrzewanie obiektu z zastosowaniem…

Pokaż więcej

Trwa modernizacja oświetlenia w gminie Marciszów

Przypominamy, że w gminie Marciszów trwają prace modernizacyjne oświetlenia ulicznego. Od listopada br. modernizacji poddanych zostało ponad 120 punktów, w których stare i nieekonomiczne oprawy oświetleniowe zostały zastąpione nowymi w technologii LED, w większości o mocy 35W. Prace modernizacyjne nadal trwają, obecnie wymienianych jest 46 sztuk opraw na odcinku drogi krajowej DK5 (od skrzyżowania na Sędzisław do skrzyżowania na Bolków). – Odbyłem osobiście objazd po wszystkich sołectwach i z przykrością stwierdzam, że to co zostało niegdyś wykonane na słupach Tauronu nie do końca służy oświetleniu dróg i wymaga w 80%…

Pokaż więcej

Marciszów przyjął budżet na rok 2021

Podczas XXIII Sesji Rady Gminy Marciszów, która odbyła się 29 grudnia br., radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu na rok 2021. Projekt budżetu zakłada 21 mln zł po stronie dochodów i 21,5 mln zł po stronie wydatków. Kredytem ma zostać pokryty deficyt w wysokości 455 tys zł. – To, że jest jednomyślność, że wszyscy radni głosowali za to nic innego, jak dobry zrównoważony rozwój, to pozwala mi pracować przez kolejny rok z czystym sumieniem i wykonywać kolejne zadania, które przed nami mieszkańcy wyznaczyli […] Dziękuję za jednomyślność, dziękuję za współpracę –…

Pokaż więcej

Marciszów kupił kolejny nowy pojazd

Już niebawem Urząd Gminy Marciszów wzbogaci się o kolejny nowy pojazd. Umowę na dostawę samochodu Dacia Duster, który będzie stanowił wyposażenie gminy, wójt Wiesław Cepielik podpisał 23 grudnia br. Pojazd ma zostać dostarczony w styczniu 2021 roku. Nowa Dacia Duster, zasilana gazem, zastąpi wysłużonego Opla, który został wystawiony na sprzedaż. Zakup nowego samochodu jest realizowany ze środków własnych, pochodzących z oszczędności wypracowanych w bieżącym roku. Przypominamy, że w listopadzie br. zakupiona została nowa koparko-ładowarka, o czym informowaliśmy tutaj. W październiku br. zakupiony został pojazd ratowniczo-gaśniczy dla OSP Pastewnik, o czym…

Pokaż więcej

XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 29 grudnia 2020 roku o godzinie 13 odbędzie się XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Przedstawienie porządku obrad. 3/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwały: a/ zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, 4/ Informacja o wynikach w głosowaniu korespondencyjnym. 5/ Zamknięcie obrad sesji.

Pokaż więcej

XXIII Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 29 grudnia 2020 roku o godzinie 11 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Przedstawienie porządku obrad.3/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.4/ Sprawozdanie z prac Rady Gminy Marciszów za 2020 rok.5/ Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów.6/ Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: – opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów…

Pokaż więcej

Strażacy z podziękowaniem u Wójta Gminy Marciszów

W dniu 21 grudnia br. delegacja Państwowej Straży Pożarnej z Kamiennej Góry wraz z Komendantem Powiatowym bryg. mgr inż. Sławomirem Graczykiem odwiedziła wójta Wiesława Cepielika. Wizyta miała na celu złożenie osobistych podziękowań za pomoc Gminy Marciszów w zakupie pojazdu i udział w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa powiatu kamiennogórskiego. Przypominamy, że Urząd Gminy Marciszów dołożył do zakupu pojazdu kwotę 20 tys. zł. Nowy nabytek KP PSP w Kamiennej Górze to średni pojazd ratowniczo – gaśniczy z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych, o czym informowaliśmy tutaj.

Pokaż więcej