Festiwal Światła i Muzyki w Ciechanowicach

W ogrodach Pałacu Ciechanowice odbył się dziś (piątek, 24 czerwca) Festiwal Światła i Muzyki. Podczas festiwalu wystąpił duet harfowo-gitarowy składający się z harfistki Jadwigi Tomczyńskiej i Maksymiliana Ambroziaka, który  akompaniował na gitarze basowej. Duet wokalno-instrumentalny zaprezentował już swoje niezwykłe połączenie harfy elektrycznej z gitarą basową podczas koncertu w Marciszowie, który prezentowaliśmy tutaj. Dla licznie zebranej publiczności czerwcowy koncert był również okazją zwiedzenia niedostępnego na co dzień urokliwego zespołu parkowego Pałacu Ciechanowice w tym herbaciarni. Wnętrze Pałac Ciechanowice prezentowaliśmy na portalu Relacje Regionalne tutaj.

Pokaż więcej

Radni obniżyli wójtowi wynagrodzenie

Podczas dzisiejszej (piątek, 24 czerwca) sesji Rady Gminy Marciszów radni zdecydowali obniżyć wójtowi wynagrodzenie. To ma być kara za błędnie złożony wniosek do Polskiego Ładu na kwotę 9,5 tysiąca złotych zamiast 9,5 miliona złotych, o którym informowaliśmy tutaj. Po wprowadzeniu do porządku obrad punktu dotyczącego wynagrodzenia wójta, 12 radnych zagłosowało za przy 2 głosach przeciw, aby obniżyć wynagrodzenie zasadnicze do wysokości 8 200 zł, dodatek funkcyjny do 2 320 zł. Dodatek specjalny 30% oraz dodatek za wysługę lat pozostaje bez zmian. Przypominamy, że dotychczas wynagrodzenie zasadnicze wójta wynosiło 10 250…

Pokaż więcej

XLI Sesja Rady Gminy Marciszów

W piątek, 24 czerwca 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLI sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji. 2/ Powitanie. 3/ Stwierdzenie quorum. 4/ Przedstawienie porządku obrad. 5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami. 8/ Opieka zdrowotna mieszkańców – zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców gminy. 9/ Podjęcie uchwał w sprawach: a/ nadania nazwy ulicy położonej we wsi Marciszów, b/ udzielenia dotacji Mo-To Mateusz Ziajkiewcz na…

Pokaż więcej

Przyznano stypendia Wójta Gminy Marciszów

W sali narad urzędu gminy w Marciszowie przyznano dziś (czwartek, 23 czerwca) stypendia Wójta Gminy Marciszów oraz nagrody ufundowane przez radnych. Stypendia zostały przyznane za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Marciszów. Stypendia otrzymały: Absolwentki Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w Jeleniej Górze Martyna Ogłaza, Magdalena Jurkowska i Kinga Kania oraz Absolwentka Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Julita Czoch. Stypendystki otrzymały stypendia Wójta Gminy w kwocie 500 zł oraz pamiątkowe statuetki, a także nagrody ufundowane przez Radnych Gminy Marciszów oraz…

Pokaż więcej

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego w Marciszowie

W sali Domu Kultury w Marciszowie odbyło się dziś (środa, 22 czerwca) uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. Przed zaprezentowaniem wspaniale przygotowanego programu artystycznego dzieci zatańczyły poloneza. W uroczystości zakończenia roku uczestniczyli zaproszeni goście, rodzice i nauczyciele w tym wójt Wiesław Cepielik, który absolwentom przedszkola życzył wielu sukcesów w szkole i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom radosnych wakacji. Na zakończenie absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia przedszkola i drobne upominki.

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach

Wójt Gminy Marciszów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 250/2 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 250/2 o pow. 0,1081 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Działka zlokalizowana przy powiatowej drodze asfaltowej; teren nieogrodzony, o zróżnicowanej rzeźbie. Na terenie działki, przy granicy z drogą, posadowiony jest słup z napowietrzną linią elektroenergetyczną Nn. Działka posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury. Bezpośrednie sąsiedztwo to tereny kolei, przepompownia wody oraz tereny budownictwa…

Pokaż więcej

Pilnikovski Pochodak z przedstawicielami gminy Marciszów

W sobotę, 18 czerwca 2022 roku w czeskim Pilnikovie odbyła się polsko-czeska wędrówka „Pilnikovski Pochodak”. W wydarzeniu organizowanym przez Czechów uczestniczyli przedstawiciele dwóch zaprzyjaźnionych gmin Pilnikov i Marciszów. Wydarzenie miało charakter integracyjny i rozwijający dalsze partnerstwo gmin. -To już druga wizyta w tym roku w partnerskim Pilnikovie. Tym razem nasi partnerzy przygotowali dla nas wspaniałą wspólną pieszą wędrówkę na dystansie około 10 km, podczas której podziwialiśmy ciekawe miejsca, zabytki były przystanki na zwiedzanie ciekawych miejsc i biesiadowanie – mówi wójt Wiesław Cepielik Cała impreza odbyła się w ramach polsko-czeskiego projektu…

Pokaż więcej

Noc Świętojańska – Festiwal Światła i Muzyki

Przypominamy, że już w piątek, 24 czerwca 2022 roku o godz. 20 w ogrodach Pałacu Ciechanowice odbędzie się Noc Świętojańską – Festiwal Światła i Muzyki. Podczas Festiwalu wystąpi znany już duet harfowo-gitarowy z udziałem wrocławskiej harfistki Jadwigi Tomczyńskiej i Maksymiliana Ambroziaka, który będzie akompaniował na gitarze basowej. Duet wokalno-instrumentalny zaprezentował już swoje niezwykłe połączenie harfy elektrycznej z gitarą basową podczas koncertu w Marciszowie, który prezentowaliśmy tutaj.

Pokaż więcej

Przebudowa ul. Dworcowej w Marciszowie

Wójt Gminy Marciszów informuje, że z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzymała zapewnienie o dofinansowaniu przebudowy układu drogowego przy ul. Dworcowej w Marciszowie. Wysokość dofinansowania dla gminy wynosi 854. 455,47 zł. Dotychczas gmina zleciła opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego koncepcję rozwiązań i podstawę wykonania ostatecznej dokumentacji i przeprowadzenia przebudowy. Prezentujemy wypracowaną koncepcję graficzną planowanej przebudowy. W ramach inwestycji zakłada się przebudowę istniejącego odcinka drogowego ul. Dworcowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328 (od poczty) w kierunku gminnej bazy transportowej oraz przebudowę placu przed dworcem kolejowym. Będący w realizacji program funkcjonalno-użytkowy…

Pokaż więcej

W Marciszowie zebrano blisko 79 tys. zł

Podczas Rodzinnego Festynu Charytatywnego w Marciszowie zebrano kwotę 78 605,95 zł. Gratulujemy! Przypominamy, że festyn odbył się w sobotę, 4 czerwca. Reportaż fotograficzny dostępny tutaj.Organizatorami festynu byli: sołtys, rada sołecka, radni Marciszowa, rada parafialna wraz z księdzem Marcinem Kalutą.Celem festynu była zbiórka środków finansowych na remont i renowację zabytkowego kościoła, który prezentowaliśmy tutaj.

Pokaż więcej

Poszukujemy właściciela psa

Pilnie poszukujemy właściciela lub opiekuna psa, który błąka się od około tygodnia w okolicach ul. Stromej 2A w Marciszowie. Właściciela, opiekuna lub osobę zainteresowaną adopcją zwierzęcia prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Marciszowie, tel. 75 74 10 208 lub 75 74 10 294 (wew. 30). Również osoby mogące pomóc w ustaleniu właściciela, opiekuna są proszone o kontakt z Urzędem Gminy w Marciszowie. Inne informacje z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Rodzinny Festyn Charytatywny w Marciszowie

W Marciszowie trwa dziś (sobota, 4 czerwca) Rodzinny Festyn Charytatywny. Organizatorami pikniku są: sołtys, rada sołecka, radni Marciszowa, rada parafialna wraz z księdzem Marcinem Kalutą. Przygotowano mnóstwo atrakcji: dmuchańce, jazda konna, strefa alpak, stoisko z warkoczykami, malowanie twarzy, wata cukrowa, punkty gastronomiczne, losowanie nagród, zabawa taneczna. Gwiazdą wieczoru będzie zespół News, a imprezę prowadzi Arkadiusz Włodarski z Muzycznego Radia. Celem festynu jest m.in. zebranie środków finansowych na remont i renowację zabytkowego kościoła. Przypominamy, że obecnie obiekt pozostaje zamknięty ze względu na zły stan techniczny. Remont miałby umożliwić mieszkańcom ponowne korzystanie…

Pokaż więcej

Spotkanie warsztatowe LGD „Kwiat Lnu”

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”, w sali posiedzeń urzędu gminy w Marciszowie odbyło się dziś (środa, 1 czerwca) spotkanie warsztatowe z przedstawicielami samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. To kolejne spotkanie w naszym regionie zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Kwiat Lnu”, która zaprasza do wspólnej oceny potencjału, diagnozy potrzeb, przedstawiania swoich opinii, pomysłów, określania kierunków rozwoju obszaru.

Pokaż więcej

Rada udzieliła Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium i wotum zaufania

Podczas dzisiejszej (piątek, 27 maja) XL Sesja Rady Gminy Marciszów, radni udzielili wójtowi Wiesławowi Cepielikowi wotum zaufania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 12 było za, 3 było przeciw. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2021 i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021 radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 14 było za, 1 był przeciw.

Pokaż więcej

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra Bogdanowi Adamusowi

2 czerwca 2022 roku o godz. 14 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Podczas sesji zostanie nadany tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra regionaliście Bogdanowi Adamusowi, o czym informowaliśmy wcześniej na naszym portalu. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.3. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra Panu Bogdanowi Adamusowi.4. Zamknięcie Sesji.

Pokaż więcej

Spotkania dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” zaprasza do wspólnej oceny potencjału, diagnozy potrzeb, przedstawiania swoich opinii, pomysłów, określania kierunków rozwoju obszaru. Każdy głos jest niezwykle istotny i ma realny wpływ na kierunki i cele działań w nowym, kolejnym okresie programowania. Zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy Marciszów na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się 1 czerwca 2022 roku w…

Pokaż więcej

XXXVI Zgromadzenie Ogólne ZGWRP z udziałem wójta Wiesława Cepielika

W dniach 23-24 maja 2022 roku w Warszawie odbyło się XXXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W dwudniowych obradach uczestniczył Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik, który reprezentował gminę Marciszów. W zgromadzeniu oprócz samorządowców z całego kraju uczestniczyli także przedstawiciele rządu. Porządek obrad zgromadzenia wypełniły m.in. debaty merytoryczne, obejmujące takie tematy, jak oświata i stan budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wystąpienia gości, warsztaty z udziałem prawników, którzy omówili szereg zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Inne informacje z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 23 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57/2022 z dnia 20 maja 2022 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Koncert harfowo-gitarowy w ogrodach Pałacu Ciechanowice

W piątek, 24 czerwca 2022 roku w ogrodach Pałacu Ciechanowice odbędzie się kolejny koncert harfowo-gitarowy w wykonaniu wrocławskiej harfistki Jadwigi Tomczyńskiej i Maksymiliana Ambroziaka, który będzie akompaniował na gitarze basowej. Duet wokalno-instrumentalny zaprezentował już swoje niezwykłe połączenie harfy elektrycznej z gitarą basową podczas koncertu w Marciszowie, który prezentowaliśmy tutaj. Niebawem więcej szczegółów co do czerwcowego koncertu w Ciechanowicach (gm. Marciszów). Dla wielu czerwcowy koncert będzie również okazją zwiedzenia niedostępnych na co dzień ogrodów Pałacu Ciechanowice. Wnętrze Pałac Ciechanowice i jego ogrody prezentowaliśmy na portalu Relacje Regionalne tutaj.

Pokaż więcej

Rodzinny Festyn Charytatywny na rzecz kościoła św. Katarzyny w Marciszowie

Sołtys Adam Chronowski, rada sołecka, radni Marciszowa oraz rada parafialna wraz z proboszczem ks. Marcinem Kalutą zapraszają w sobotę, 4 czerwca 2022 roku na Rodzinny Festyn Charytatywny na rzecz kościoła św. Katarzyny w Marciszowie. Szczegóły na plakacie. Celem festynu będzie m.in. zebranie środków finansowych na remont i renowację zabytkowego kościoła. Na obecną chwilę obiekt pozostaje zamknięty ze względu na zły stan techniczny, w jakim się znajduje. Remont miałby umożliwić mieszkańcom ponowne korzystanie ze świątyni, ale także pozwolić turystom na jej odwiedzanie. Przypominamy, że kościół św. Katarzyny jest najcenniejszym zabytkiem Marciszowia.…

Pokaż więcej

XL Sesja Rady Gminy Marciszów

27 maja 2022 roku o godzinie 11 w sali narad urzędu gminy w Marciszowie odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Marciszów. Porządek obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie quorum.4/ Przedstawienie porządku obrad.5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.6/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.8/ Raport o stanie Gminy Marciszów.a/ Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marciszów.b/ debata nad raportem,c/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2021.9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania…

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach

Wójt Gminy Marciszów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 250/2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 250/2 o pow. 0,1081 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Działka zlokalizowana przy powiatowej drodze asfaltowej; teren nieogrodzony, o zróżnicowanej rzeźbie. Na terenie działki, przy granicy z drogą, posadowiony jest słup z napowietrzną linią elektroenergetyczną Nn. Działka posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury. Bezpośrednie sąsiedztwo to tereny kolei, przepompownia…

Pokaż więcej

Koncert harfowo-gitarowy w Marciszowie

Kolejna ciekawa propozycja kulturalna w Marciszowie. Już w najbliższy piątek, 20 maja o godz. 20 zapraszamy wszystkich do świata magicznych dźwięków harfy oraz gitary basowej. W Domu Kultury w Marciszowie wystąpią Jadwiga Tomczyńska – wrocławska harfistka i wokalistka, której towarzyszyć będzie Maksymilian Ambroziak – gitara basowa i wokal. Wstęp wolny. Zobacz inne wydarzenia kulturalne w Marciszowie:

Pokaż więcej

Zmodernizowano kładkę pieszą nad rzeką Bóbr w Marciszowie

Wykonano modernizację kładki pieszej nad rzeką Bóbr w Marciszowie. Kładka niebawem zostanie udostępniona mieszkańcom. W ramach prac modernizacyjnych wykonano: -demontaż istniejącego podestu kładki,-wywóz i utylizacja,-oczyszczenie konstrukcji stalowej z rdzy i farby,-malowanie farbą podkładową,-dwukrotne malowanie farbą ostateczną do konstrukcji stalowych,-wykonanie podestu z deski modrzewiowej gr. 50 mm (odtworzenie istniejącej formy). Kolejne etapy modernizacji kładki prezentowaliśmy tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie gminy Marciszów – Inspektor ds. inwestycji. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, co najmniej 3-letni staż pracy, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Więcej szczegółów tutaj.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 13 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny nr 9a położony w Ciechanowicach 80 (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55/2022 z dnia 12 maja 2022 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Konsultacje społeczne w Marciszowie

W związku z planowaną budową farmy fotowoltaicznej we wsi Pastewnik (gm. Marciszów) informujemy, że w poniedziałek, 16 maja o godzinie 16 w Domu Kultury w Marciszowie odbędą się konsultacje społeczne ze Zbigniewem Matuszewskim, przedstawicielem firmy Sun Power Energy Sp. z o.o. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby. Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Przegląd Piosenki Biesiadnej w Marciszowie

W sali Domu Kultury w Marciszowie odbył się dzisiaj (sobota, 7 maja) Przegląd Piosenki Biesiadnej. Wydarzenie wróciło po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Marciszowie, który obchodzi Jubileusz 15-lecia działalności. Urząd Gminy Marciszów reprezentował zastępca wójta Paweł Truszczyński. Na scenie wystąpili: Zespół Biesiadny ze ŚwidnikaZespół wokalny Zgoda z Chełmska ŚląskiegoZespół Radość z WitkowaZespół wokalny Wrzos z Lubawki

Pokaż więcej

Modernizacja kładki w Marciszowie

Trwa modernizacja kładki pieszej nad rzeką Bóbr w Marciszowie. Prowadzone są prace związane z oczyszczeniem konstrukcji stalowej z rdzy i farby oraz malowanie farbą podkładową. Prace remontowe powinny zostać zakończone do 31 maja br. Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Frania Piorun w Marciszowie

W sali Domu Kultury w Marciszowie odbył się dzisiaj (sobota, 30 kwietnia) spektakl teatralny „Frania Piorun” w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora z Wałbrzycha. Licznie zgromadzeni młodzi mieszkańcy gminy z zaciekawieniem obejrzeli historię Borsuka Bazyla, Lisa Daktyla i Niedźwiedzia Melona, których monotonne, pełne śmiesznych rytuałów życie odmieniła nieokrzesana i arogancka dziewczynka o imieniu Frania.

Pokaż więcej

Apel w Marciszowie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W Domu Kultury w Marciszowie odbył się dzisiaj (czwartek, 28 kwietnia) uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie zaprezentowali krótką lekcję historii i patriotyzmu, która przeniosła wszystkich w minione wieki. Konstytucja 3 Maja to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w 1791 roku. Przypominamy, że w bieżącym roku obchodzimy 231. rocznicę jej uchwalenia. Ta pierwsza Konstytucja w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej) była próbą unowocześnienia ustroju Polski, ratowania jej suwerenności i przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzając zasadę trójpodziału władzy. Program…

Pokaż więcej

Frania Piorun w Marciszowie

Zapraszamy na spektakl teatralny „Frania Piorun” w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora z Wałbrzycha, który odbędzie się 30 kwietnia 2022 roku o godzinie 12 w Domu Kultury w Marciszowie. Sztuka kierowana jest do młodszej widowni. Opowiada historię Borsuka Bazyla, Lisa Daktyla i Niedźwiedzia Melona, których monotonne, pełne śmiesznych rytuałów życie odmieni nieokrzesana i arogancka dziewczynka o imieniu Frania, której obecność okaże się korzystna dla obu stron. Wstęp wolny.

Pokaż więcej

Przegląd Piosenki Biesiadnej

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Marciszowie zaprasza w sobotę, 7 maja o godz. 16 do Domu Kultury w Marciszowie na Przegląd Piosenki Biesiadnej. Informujemy, że PZERiI Marciszów obchodzi Jubileusz 15-lecia działalności. Wystąpią: Zespół wokalny Zgoda z Chełmska Śląskiego Zespół wokalny Wrzos z Lubawki Zespół Radość z Witkowa Zespół Biesiadny ze Świdnika Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Poszukujemy właściciela kotki

Pilnie poszukujemy właściciela kotki znalezionej w miejscowości Ciechanowice (gm. Marciszów) w pobliżu lasu nieopodal budynku mieszkalnego nr 12. Kotka obecnie jest objęta tymczasową opieką, za co serdecznie dziękujemy. Właściciel lub osoby mogące pomóc w ustaleniu właściciela (opiekuna) proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Marciszów. Prosimy również o kontakt osoby zainteresowane adopcją zwierzęcia tel. 75 74 10 208 (wew. 30) lub 75 74 10 294 (wew. 30).

Pokaż więcej

Poszukujemy właściciela psa

Pilnie poszukujemy właściciela psa błąkającego się od kilku dni w miejscowości Ciechanowice (gm. Marciszów) w pobliżu budynków mieszkalnych nr 39 – 43. Pies nieufny, zaniedbany, obecnie jest objęty tymczasową opieką, za co serdecznie dziękujemy. Właściciel lub osoby mogące pomóc w ustaleniu właściciela (opiekuna) proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Marciszów. Prosimy również o kontakt osoby zainteresowane adopcją zwierzęcia tel. 75 74 10 208 (wew. 30) lub 75 74 10 294 (wew. 30).

Pokaż więcej

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko – inspektor ds. inwestycji. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, co najmniej 3-letni staż pracy, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Więcej szczegółów tutaj.

Pokaż więcej

Światowy Dzień Książki w Marciszowie

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy corocznie 23 kwietnia. Z tej okazji dziś (p[iątek, 22 kwietnia) w Domu Kultury w Marciszowie odbyły się specjalne zajęcia zorganizowane przez biblioteki i gminę, w których brały udział dwie klasy III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie. Klasa IIIa zaprezentowała przygotowane przez siebie piosenki, a uczennice recytowały wiersze. Podczas zajęć dzieci miały okazję wykazać się wiedzą ze znajomości klasycznych wierszy i bajek oraz poznać proces powstawania książki. Chętni uczniowie wzięli także udział w konkursie pięknego czytania, podczas którego czytały wybrany przez siebie fragment książki.…

Pokaż więcej

XXXIX Sesja Rady Gminy Marciszów

29 kwietnia 2022 roku o godzinie 1o w sali narad urzędu gminy w Marciszowie odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Marciszów. Porządek obrad: 1/ Otwarcie sesji. 2/ Powitanie. 3/ Stwierdzenie quorum. 4/ Przedstawienie porządku obrad. 5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 6/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia. 7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami. 8/ Bezpieczeństwo na terenie gminy. 9/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie za 2021 rok. 10/ Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok w gminie Marciszów. 11/ Ocena…

Pokaż więcej

Modernizacja kładki pieszej w Marciszowie

Trwa modernizacja kładki pieszej nad rzeką Bóbr w Marciszowie, o której informowaliśmy tutaj. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Zakres robót: -demontaż istniejącego podestu kładki,-wywóz i utylizacja,-oczyszczenie konstrukcji stalowej z rdzy i farby,-malowanie farbą podkładową,-dwukrotne malowanie farbą ostateczną do konstrukcji stalowych,-wykonanie podestu z deski modrzewiowej gr. 50 mm (odtworzenie istniejącej formy). Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj. Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Przerwa w dostawie prądu

Tauron Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej dnia 25 kwietnia br. w godzinach 8:00 -16:30. Planowane wyłączenie odbiorców energii elektrycznej nastąpi w miejscowości Marciszów: • ul. Słoneczna nieparzyste od 7 do 15, od 19 do 37, oraz nr parzyste 10, 12, 18, 26, 28, 30, 34, • ul. Różana 1, 2, • ul. Konwaliowa 1, • ul. Wrzosowa 1, 2, • ul. Tulipanowa 1, 2, • kontener TPSA, • ul. Główna 106, 108, 110, 11, • ul. Goździkowa 1, 2 – chwilowe przerwy w dostawie energii…

Pokaż więcej

Trwa modernizacja kładki w Marciszowie

Trwa modernizacja kładki pieszej nad rzeką Bóbr w Marciszowie. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Zakres robót przewidzianych w ramach realizacji tej inwestycji obejmuje: -demontaż istniejącego podestu kładki,-wywóz i utylizacja,-oczyszczenie konstrukcji stalowej z rdzy i farby,-malowanie farbą podkładową,-dwukrotne malowanie farbą ostateczną do konstrukcji stalowych,-wykonanie podestu z deski modrzewiowej gr. 50 mm (odtworzenie istniejącej formy). Modernizacja ma zostać zakończona do 31 maja br. Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj. Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Terminy prac terenowych przy inwentaryzacji źródeł ogrzewania i wyrobów azbestowych

Urząd Gminy Marciszów zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej użytkowanych przez mieszkańców instalacji grzewczych. Obowiązek przeprowadzana inwentaryzacji wynika z zapisów Uchwały Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim. W ankiecie jest również możliwość wprowadzenia informacji dot. posiadanych zmagazynowanych płyt azbestowych. Ujęcie posiadanych wyrobów w gminnej ewidencji uprawnia do otrzymania dofinansowania na utylizację. Przypominamy, że zgodnie z zapisami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za usunięcie wyrobów azbestowych…

Pokaż więcej

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko – inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego. Wymagania niezbędne: -wykształcenie wyższe, preferowane architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna, -co najmniej 3-letni staż pracy, -obywatelstwo polskie, -pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, -brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, -nieposzlakowana opinia, -stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, -znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na ww. stanowisku, a zwłaszcza: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie gminnym,…

Pokaż więcej

Wójt Gminy Marciszów ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w Ciechanowicach

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 250/2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 250/2 o pow. 0,1081 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Działka zlokalizowana przy powiatowej drodze asfaltowej; teren nieogrodzony, o zróżnicowanej rzeźbie. Na terenie działki, przy granicy z drogą, posadowiony jest słup z napowietrzną linią elektroenergetyczną Nn. Działka posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury. Bezpośrednie sąsiedztwo to tereny kolei, przepompownia…

Pokaż więcej