Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 117/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Pożegnali ks. Zbigniewa Jagielskiego

W sobotę 28 listopada 2020 roku w Marciszowie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. kanonika Zbigniewa Jagielskiego. Przypominamy, że wieloletni proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie zmarł 25 listopada br. w wieku 61 lat. Przed Mszą świętą pogrzebową odbyły się oficjalne przemówienia. W ostatnim pożegnaniu zmarłego proboszcza, przy strażackiej asyście honorowej, udział wzięła rodzina, najbliżsi, mieszkańcy gminy Marciszów, duchowni i władze samorządowe. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski. – Przez 24 lata sprawowania swojej posługi w Marciszowie i Pastewniku ksiądz Zbigniew dał się poznać jako dobry…

Pokaż więcej

Marciszów szykuje świetlną niespodziankę

W tym trudnym okresie spowodowanym pandemią Wójt Gminy Marciszów szykuje na święta Bożego Narodzenia świetlną niespodziankę. Już niebawem będzie można podziwiać okazałe instalacje, które cieszą oko podczas świąt. W piątek 27 listopada rozpoczęto prace przygotowawcze. Nowe elementy zdobiące główną ulicę Marciszowa z pewnością będą pięknym tłem do pamiątkowych zdjęć w tym trudnym, jednak wyjątkowym świątecznym czasie Bożego Narodzenia. Premierę świetlnej niespodzianki zaplanowano na 6 grudnia.

Pokaż więcej

Nowy sprzęt dla OSP Marciszów

W dniu 27 listopada 2020 roku wójt Wiesław Cepielik oficjalnie przekazał na ręce prezesa jednostki OSP druha Jerzego Skiby, zakupione przez Gminę Marciszów środki ochrony indywidualnej, niezbędne do działań ratowniczych związanych między innymi z COVID-19. Półmaska Secura 3000 – 12 szt. Filtropochłaniacz Secura ABEK1 P3 – 12 kpl. Kombinezon ochronny Tyvek kat III typ 3B – 4 szt. Ochraniacze na buty – 100 szt. Preparat do mycia dezynfekcji – 10 l Worki na odpady czerwone – 50 szt. Koszt zakupu w/w sprzętu to: 2 431,94 zł Sprzęt potrzebny do codziennej…

Pokaż więcej

Podwyżka opłat za śmieci na terenie gminy Marciszów

Podczas XXII Sesji Rady Gminy Marciszów radni uchwalili nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Marciszów. Od stycznia miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 22 zł od osoby (obecnie wynosi 15 zł). W przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych pozostawiono zasadę ograniczająca wysokość opłat. Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy zadeklarują chęć kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach zostaną zwolnieni z opłaty w kwocie 2 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych drastycznie wzrosły na przestrzeni lat. “Śmieciowa inflacja” to problem, z którym borykają się wszystkie…

Pokaż więcej

Gmina Marciszów kupiła nową koparko-ładowarkę

Urząd Gminy Marciszów kupił nową koparko-ładowarkę amerykańskiego producenta marki CASE, na podzespołach europejskich (model 580 ST). Koszt zakupu pojazdu wyniósł 340 tys. zł. Część kosztów poniosła Gmina Marciszów, część została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Jest to bardzo nowoczesna maszyna, która usprawni pracę w naszej gminie. Dotychczas posługiwaliśmy się koparko-ładowarką na ciągniku URSUS, która jest bardzo wysłużona i wymaga ciągłych napraw. Zakupiona koparko-ładowarka jest nowoczesna, na sterowaniu joystikowym i nowoczesną hydrauliką. Ten bardzo profesjonalny sprzęt posłuży w naszej gminie na wiele lat i usprawni działania naszej brygady.…

Pokaż więcej

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Zbigniewa Jagielskiego

W dniu 28 listopada 2020 roku (sobota) o godz. 12:00 w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie odbędą się uroczystości pogrzebowe śp. ks. kanonika Zbigniewa Jagielskiego. Przypominamy, że wieloletni proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie oraz filii św. Józefa Oblubieńca NMP w Pastewniku, zmarł 25 listopada br. w wieku 61 lat.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 114/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Pomocy Społecznej serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu tak ważnej roli społecznej. Praca na rzecz osób potrzebujących jest szczególnym powołaniem i za tą szczególna pracę należą się Wam podziękowania i uznania. Z okazji Waszego Święta życzę Państwu wytrwałości, satysfakcji i radości z niesienia pomocy innym, zasłużonego szacunku, jak również zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Szczególne podziękowania i życzenia kieruję dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie z wyrazami uznania i szacunku. Wiesław Cepielik Wójt Gminy…

Pokaż więcej

XXII Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 27 listopada 2020 roku o godzinie 9 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Marciszów w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Przedstawienie porządku obrad.3/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał w sprawach: a/ uchwalenia Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na rok 2021.b/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami…

Pokaż więcej

W gminie Marciszów wymieniają oświetlenie uliczne

W gminie Marciszów został przeprowadzony audyt dotyczący oświetlenia ulicznego. Jak zapowiada wójt Wiesław Cepielik prace modernizacyjne już się rozpoczęły. Jeszcze w bieżącym roku modernizacji poddanych zostanie ponad 120 punktów, w których stare i nieekonomiczne oprawy oświetleniowe zostaną zastąpione nowymi w technologii LED, w większości o mocy 35W.Kompleksową modernizację przeprowadzono już przy ul. Słonecznej i drogach przyległych do niej. W miejscowości Marciszów trwają obecnie prace przy ul. Głównej, na odcinku od “starej gminy” do Ciechanowic, a na tegorocznej liście do wykonania znajdują się jeszcze odcinki w Domanowie, Pustelniku, Ciechanowicach i Świdniku.…

Pokaż więcej

Wójt Wiesław Cepielik złożył życzenia pracownikom socjalnym

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada, wójt Wiesław Cepielik złożył życzenia wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu tak ważnej roli społecznej. Praca na rzecz osób potrzebujących jest szczególnym powołaniem i za tą szczególna pracę należą się Wam podziękowania i uznania. Z okazji Waszego Święta życzę Państwu wytrwałości, satysfakcji i radości z niesienia pomocy innym, zasłużonego szacunku, jak również zdrowia i pomyślności w życiu osobistym…

Pokaż więcej

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w gminie Marciszów

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 44,35 m2, zlokalizowany na I kondygnacji (parter) wielorodzinnego budynku, składający się z kuchni, trzech pokoi, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależą pomieszczenia o łącznej powierzchni 17,47 m2, tj. piwnica o pow. 3,64 m2, położona na poddaszu komórka strychowa o pow. 8,25 m2 oraz komórka o pow. 5,58 m2 położona na zewnątrz w budynku gospodarczym. Łączna powierzchnia lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 61,82 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Dla lokalu i budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.…

Pokaż więcej

Biskup Legnicki prosi o modlitwę za ks. Zbigniewa Jagielskiego

Ks. kanonik Zbigniew Jagielski, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie przebywa w ciężkim stanie w szpitalu. Biskup Legnicki zwraca się z prośbą o modlitwę w intencji księdza. Modlitwa św. Jana Pawła II za chorych Wszechmogący i wieczny Boże, Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych, Nadziejo umierających, Twoja miłość kieruje każdą chwilą naszego życia. Wznosimy na modlitwie do Ciebie nasze serca i umysły. Sławimy Cię za dar ludzkiego życia, a szczególności za obietnicę życia wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smutku i ubogich oraz wszystkich tych, którzy są bezbronni…

Pokaż więcej

Świdnik uczcił rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 11 listopada 2020 roku przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w miejscowości Świdnik (gm. Marciszów), na obelisku upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania niepodległości, przy kościele pw. Św. Mikołaja, złożono kwiaty i zapalono znicze. Ze względu na pandemię uroczystość miała bardzo skromny charakter. W uroczystości udział wzięli: sołtys Świdnika Stanisław Napierała i przedstawiciel Urzędu Gminy Marciszów Katarzyna Doliny.

Pokaż więcej

Gmina Marciszów realizuje program “Wspieraj seniora”

Gmina Marciszów realizuje program “Wspieraj seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W Marciszowie realizacją programu, który ruszył pod koniec października br. zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Seniorzy, którzy chcą skorzystać z programu powinni zadzwonić na ogólnopolską…

Pokaż więcej

Zmiana rozkładu jazdy autobusów szkolnych

W związku z decyzją Premiera Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2020 roku dot. zawieszenia od 9 do 29 listopada br. zajęć stacjonarnych w klasach I-III, zmianie ulega rozkład jazdy autobusów szkolnych. Od poniedziałku 9 listopada br. autobusy będą dowoziły dzieci 5 i 6-letnie z terenu gminy Marciszów do Przedszkola Publicznego przy ZS-P w Marciszowie według poniższego rozkładu jazdy.

Pokaż więcej

Gmina Marciszów rozpoczęła prace nad Programem Sprawiedliwej Transformacji

Wójt Gminy Marciszów informuje, że Gmina rozpoczęła prace nad Programem Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2030. Wspólnie mamy szansę na pozyskanie ogromnych środków z UE. Zapraszamy do dyskusji na co przeznaczyć te środki: 1) Dopłaty do wymiany pieców węglowych. 2) Indywidualne instalacje fotowoltaiczne.3) Likwidację kotłów węglowych w ciepłowniach. Masz inny pomysł? Prześlij swoje propozycje i uwagi na adres: fst@dekarbonizacja2030.pl.

Pokaż więcej

Mistrzostwo Powiatu LZS w piłce siatkowej kobiet

W piątek 30 października br. w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Marciszowie został rozegrany Turniej o Puchar Wójta Gminy Marciszów oraz Mistrzostwa Powiatu LZS w piłce siatkowej kobiet. Wystartowały trzy drużyny: UKS Amator z Marciszowa, Pagaz Krzeszów oraz młoda drużyna MKS Kamienna Góra. Puchar Wójta Gminy Marciszów zdobyły i obroniły tytuł mistrzowski siatkarki LKS Pagaz Krzeszów. Po wyrównanym i zaciętym meczu o pierwsze miejsce drużyna z Krzeszowa pokonała 2:1 siatkarki Amator z Marciszowa. Trzecie miejsce zajęły dziewczęta z MKS Kamienna Góra. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i medale oraz piłki siatkowe.…

Pokaż więcej

Komunikat dla mieszkańców gminy Marciszów

Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik informuje o zakazie wstępu na teren cmentarzy do dnia 2 listopada 2020 roku, za wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych. Podstawa prawna § 28a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U z dnia 30.10.2020 r. poz. 1917.

Pokaż więcej

Gmina Marciszów sprzedaje Opla

Gmina Marciszów ogłasza sprzedaż nw. składnika rzeczowego majątku ruchomego. Samochód osobowy: Opel Zafira nr rej. DKA 70LY Rodzaj zabudowy            – osobowy Przebieg                          –  336900 km. Rodzaj silnika                   – diesel Pojemność                        – 1910 cm3 Rok produkcji                   – 2009 r. Moc                                   – 88 KW /119,65 KM/, Data I rejestracji              – 20.08.2009 r. Nr identyfikacyjny (VIN) – W0L0AHM759G060507  Wyposażenie: ubezpieczenie OC ważne do dnia 31.12.2020 r Pojazd sprawny technicznie w ciągłej eksploatacji, Centralny zamek, klimatyzacja, elektrycznie otwierane szyby przód i tył, skrzynia biegów automatyczna. Możliwość rozłożenia dodatkowych siedzień zwiększających liczbę pasażerów…

Pokaż więcej

Dzieciom, które nie posiadają komputerów Gmina Marciszów użyczy laptopy

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26 października do 8 listopada 2020 roku uczniowie klas IV-VIII prowadzą kształcenie zdalne. Przedszkole i klasy I-III  szkoły podstawowej funkcjonują bez zmian. Zajęcia odbywają się stacjonarnie, zgodnie z planem lekcji. Informujemy, że dzieciom, które nie posiadają sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną naukę, oraz rodzinom, które posiadają co najmniej 3 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, szkoła użyczy laptopy, które będzie można pobrać z sekretariatu szkoły, po…

Pokaż więcej

Nowy sprzęt dla zabaw dzieci w Ciechanowicach

Od wtorku 27 października 2020 roku najmłodsi mieszkańcy miejscowości Ciechanowice (gm. Marciszów) mogą cieszyć się z nowo zakupionych sprzętów do zabawy, które zostały zamontowane na placu przy świetlicy wiejskiej. Zakupione elementy to karuzela platformowa z kierownicą oraz panel edukacyjno-zręcznościowy. Koszt zakupu w wysokości  5 tys. zł został zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego. Jak zapowiada sołtys Mirosław Wolak to nie koniec inwestycji. W przyszłym roku pojawią się kolejne nowe elementy na placu zabaw. Przypominamy, że w najbliższym czasie o nową huśtawkę zostanie doposażony plac zabaw w miejscowości Sędzisław.

Pokaż więcej

XXI Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 30 października 2020 roku o godzinie 9 odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Marciszów w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Przedstawienie porządku obrad. 3/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał w sprawach: a/ wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej, b/ ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości. 4/ Zatwierdzenie w trybie głosowania korespondencyjnego protokołu z poprzedniego posiedzenia. 5/ Realizacja zadań oświatowych w gminie Marciszów – raport. 6/ Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.7/ Informacja o wynikach w…

Pokaż więcej

Zmiana organizacji pracy w Wodociągach Marciszowskich

Zakład Gospodarki Komunalnej “Wodociągi Marciszowskie” informuje, że w związku z rozprzestrzenieniem się COVID-19, w okresie od 19 października br. do odwołania ograniczona zostaje możliwość wejścia na teren obiektów i  biur zakładu. Prosimy, aby w kontaktach z pracownikami zakładu korzystać z drogi telefonicznej, mailowej bądź poczty tradycyjnej. Bezpośrednia obsługa klienta będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą i na zasadach ustalonych przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Pokaż więcej

MDP Marciszów przyłącza się akcji “Miś”

Już po raz III Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Marciszowie przyłącza się akcji “Miś”. Zbieramy małe i nowe maskotki, które trafią, jak każdego roku do dzieci i młodzieży z Przylądka Nadziei, do Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz do Straży Pożarnych. Pluszaki są niezbędne podczas działań ratowniczych i bardzo zmniejszają stres np. po wypadku. Maskotki można przekazać po wcześniejszym kontakcie z opiekunami drużyny #AnnaZdunek lub #AgnieszkaPolskaMasełko. Pluszaki muszą być nowe i małe. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji.

Pokaż więcej

Zmiany w dowozie dzieci do ZS-P w Marciszowie – Aktualizacja komunikatu

Informujemy, że dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie na kursach nr 1, nr 3 i nr 4 nie uległ zmianie. Kurs nr 2 z przystankiem w Domanowie ze względu na dużą liczbę dowożonych dzieci realizowany będzie za pomocą 2 autobusów, tak jak to miało miejsce w 19 października br. o godz. 7:05 i 7:10. Pierwszym autobusem odjeżdżają dzieci z kl. V-VIII, w drugiej kolejności dzieci z kl. 0-IV i 5 – latki. W sytuacji wyjątkowej, w której ze względu na przekroczenie limitu wolnych miejsc w autobusie nie wszystkie dzieci…

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonych w Marciszowie

Wójt Gminy Marciszów ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Marciszowie oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 305/21, 305/22, 305/26 Teren, obejmujący ww. działki, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 28.03.2014 r. nr 7/2014 (PFZ.6730.16.2014) dla działki nr 305/5 (przed podziałem) zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą. Działki objęte są księgą wieczystą nr JG1K/00019901/1.  Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie…

Pokaż więcej

Zmiany w dowozie dzieci do ZS-P w Marciszowie

W związku z objęciem od 17 października br. powiatu kamiennogórskiego strefą czerwoną i wytycznymi związanymi z transportem zbiorowym, dowóz dzieci w poniedziałek 19 października z przystanku w Domanowie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie odbędzie się dwoma autobusami. Pierwszym autobusem o godz. 7:05 zostaną dowiezione dzieci starsze z kl. V-VIII, drugim planowym wg rozkładu jazdy o godz. 7:10 dzieci z klas 0-IV i 5-latki.

Pokaż więcej

Pojazd ratowniczo-gaśniczy oficjalnie przekazany OSP Pastewnik

W dniu 17 października 2020 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pastewniku (gm. Marciszów) odbyła się uroczystość przekazania nowego lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Niestety z powodu pandemii koronawirusa uroczystość była bardzo skromna i ograniczona do krótkich przemówień oraz poświęcenia. Oficjalnego wręczenia aktu przekazania, kluczyków i dowodu rejestracyjnego na ręce Prezesa OSP Pastewnik Zbigniewa Powiertowskiego oraz Naczelnika Wiesława Kołodzieja dokonali Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik i Przewodniczący Rady Gminy Marciszów Mirosław Wolak. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. Zbigniew Jagielski, proboszcz parafii Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie. Uroczyście biało-czerwoną szarfę przecięli: ojciec chrzestny…

Pokaż więcej

Informacja dla osób potrzebujących pomocy na terenie gminy Marciszów

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie Teresa Krajewska-Wiśniak informuje, że pracownicy GOPS pełnią dyżur telefoniczny, w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym samotnym, niepełnosprawnym oraz objętych kwarantanną. Jeżeli nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy skontaktuj się pod nr tel. 75 74 10 652 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub elektroniczne pod adresem gops@marciszow.pl. Apel również do mieszkańców o pomoc sąsiedzką i postawę obywatelską na rzecz takich osób.

Pokaż więcej

Poziom wody w rzekach opada

Stabilizuje się sytuacja na rzekach. Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik informuje, że od północy do godz. 7 poziom wody w rzece Bóbr obniżył się. Na wodowskazie wskazane 2.6 metra. W miejscach, gdzie woda ustępuje będzie udostępniana przejezdność dróg. Sytuacja z wodą zaczyna się stabilizować i na bieżąco jest monitorowana. Służby ratownicze w dalszym ciągu pozostają w pogotowiu. – Strażakom z OSP Marciszów i OSP Pastewnik oraz pracownikom Urzędu Gminy biorącym udział w dzisiejszych akcjach przeciwpowodziowych dziękuję za cały dzień ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Mieszkańcy są z Was dumni – napisał…

Pokaż więcej

Podpisano umowę na przebudowę drogi w Marciszowie

W dniu 14 października br. wójt Wiesław Cepielik podpisał umowę z wykonawcą na przebudowę ul. Pogodnej w Marciszowie. Przypominamy, że zadanie zrealizuje Inżynieria Lądowa INTERKO z Kamiennej Góry. W postępowaniu przetargowym udział wzięło pięciu oferentów.  Prace obejmą 423 metrowy odcinek ul. Pogodnej. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości  411 695 zł . Prace mają zostać zrealizowane do 6 listopada 2020 roku.

Pokaż więcej

Ograniczono bezpośrednią obsługę petenta w Urzędzie Gminy Marciszów

Z uwagi na przyjęte środki zapobiegawcze przed rozprzestrzenianiem się COVID-19, ograniczona została bezpośrednia obsługa petenta w Urzędzie Gminy Marciszów. Zachęcamy Państwa do załatwiania spraw telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy e-puap. W sprawach pilnych wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, dopuszcza się możliwość bezpośredniej obsługi interesanta przez pracowników urzędu w Punkcie Obsługi zlokalizowanym na parterze budynku urzędu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty oraz przy bezwzględnym stosowaniu wymogów sanitarnych.    

Pokaż więcej

Życzenia wójta Wiesława Cepielika z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Składam wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Dzięki za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej, Życzę, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin. Życzę zdrowia, zadowolenie i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym. Wiesław CepielikWójt Gminy Marciszów

Pokaż więcej

Ogłoszony stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Marciszów

W związku z podwyższonym poziomem wody w rzece Bóbr i jej dopływach na terenie gminy Marciszów oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i wynikającym zagrożeniem dla ludzi i ich mienia, Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego od godz. 7:30 dnia 14 października. Część dróg w Marciszowie została całkowicie zalana. Strażacy wypompowują wodę z zalanych piwnic, zabezpieczają mosty, monitorują poziom wody i układają worki z piaskiem. Po przeprowadzonej osobiście wizytacji w terenie, wójt Wiesław Cepielik polecił jednostce OSP Marciszów utrzymanie do odwołania stałych całodobowych dyżurów pod nr tel. 697 624…

Pokaż więcej

Marciszów przygotowuje się na 29. Finał WOŚP

Jak co roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w drugą niedzielę stycznia, tym razem 10 stycznia. Finał z głową – takie jest hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki. Tym razem Fundacja będzie się skupiać na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny zagra w gminie Marciszów. W czasach, gdy koronawirus zdezorganizował nasze codzienne życie nie ma pewności czy wydarzenie zostanie zorganizowane w Domu Kultury czy w terenie, online czy stacjonarnie, jednak na pewno 10 stycznia…

Pokaż więcej

Świdnik (gm. Marciszów) walczy o maszt z flagą

Świdnik (gm. Marciszów) to kolejna miejscowość która stara się o zakwalifikowanie do projektu „Pod biało-czerwoną”. Dzięki tej inicjatywie otrzymać można dofinansowanie na zakup masztu i flagi Polski. Gmina musi zebrać 100 głosów mieszkańców. Głosowanie prowadzone jest pod adresem bialoczerwona.www.gov.pl. Flaga zakupiona dzięki uczestnictwu w projekcie zawiśnie w miejscu ważnym pod względem historycznym dla gminy tj. obelisk przy kościele pw. Św. Mikołaja w Świdniku. „Pod biało-czerwoną” to patriotyczna inicjatywa realizowana pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego, której celem jest zjednoczenie Polaków oraz upamiętnienie zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Twój lider w…

Pokaż więcej

Mieszkańcy Marciszowa chętnie wspierają akcję zbierania nakrętek

Zaangażowanie mieszkańców Marciszowa przerosło oczekiwania Stowarzyszenia Aktywni dla Gminy Marciszów, dzięki któremu w Marciszowie został zainstalowany pojemnik na nakrętki plastikowe. Przypominamy, że pojemnik zainstalowano 1 października, o czym informowaliśmy tutaj. Po kilku dniach napełniono cały pojemnik i dochód z pierwszych nakrętek niebawem trafi w ręce potrzebujących. Pusty pojemnik czeka na kolejne nakrętki.

Pokaż więcej

Nowy Kierownik GOPS w Marciszowie

Przypominamy, że Wójt Gminy Marciszów zakończył procedurę naboru na stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie, w wyniku której wybrana została Pani Teresa Krajewska-Wiśniak, zamieszkała w Wojcieszowie. Pani Teresa Krajewska-Wiśniak spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, jak również wykazała się dużą wiedzą specjalistyczną. Przedstawiła również w sposób poprawny wizję funkcjonowania ośrodka i właściwej organizacji pracy pracowników w nim zatrudnionych. Stanowisko objęła 1 października 2020 roku.

Pokaż więcej

Wójt Wiesław Cepielik podpisał porozumienie z czeską gminą partnerską Vítězná

W dniu 29 września br. w Urzędzie Gminy Marciszów wójt Wiesław Cepielik i wójt Peter Hruby czeskiej gminy partnerskiej Vítězná podpisali porozumienie. W ramach porozumienia zostanie zrealizowany projekt na rok 2021 pn. “Partnerstwo nie zna granic”. Gminy mają złożyć wspólny projekt w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa.

Pokaż więcej

Wylano fundament w Marciszowie pod pojemnik na nakrętki plastikowe

W miejscowości Marciszów wylano fundament pod pojemnik na nakrętki plastikowe. Przypominamy, że Dofama Thies wyprodukowała bezpłatnie dwa pojemniki, o czym informowaliśmy tutaj. Jeden zostanie zainstalowany w Kamiennej Górze, drugi wykonany dla Stowarzyszenia Aktywni dla Gminy Marciszów zostanie zainstalowany w centrum Marciszowa.

Pokaż więcej

XX Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 25 września 2020 roku o godzinie 12 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie quorum.4/ Przedstawienie porządku obrad.5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.8/ Realizacja funduszy sołeckich. 9/ Podjęcie uchwał w sprawach: a/ rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie,b/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020,c/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/74/19 Rady Gminy Marciszów z dnia…

Pokaż więcej

Poszukujemy właściciela psa

W dniu 17 września br. został znaleziony pies w miejscowości Ciechanowice (gm. Marciszów). Pies błąkał się przy drodze wojewódzkiej Marciszów – Kaczorów, w okolicach nieczynnego składowiska odpadów. Pies – samiec, rasy labrador, spokojny, przyjaźnie nastawiony do ludzi. Poszukujemy pilnie właściciela psa. Informacja: Urząd Gminy Marciszów tel. 75 74 10 208, 75 74 10 294 (wew.30). AKTUALIZACJAWłaściciel psa został odnaleziony.

Pokaż więcej