Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 23 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. ). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Mobilny punkt spisowy w gminie Marciszów

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców oraz trwającą epidemią COVID-19, samorząd Gminy Marciszów podjął decyzję o utworzeniu Mobilnych Punktów Spisowych, w których mieszkańcy będą mogli wypełnić ustawowy obowiązek. W punktach tych będzie można dokonać spisu u dyżurujących tam rachmistrzów. Każdy może spisać siebie i członków swojej rodziny – chętnych prosimy o zabranie ze sobą numerów PESEL wszystkich domowników. Termin Miejsce 27 lipca 2021 r. (wtorek)16:00 – 18:00 Dom Kultury Marciszów   28 lipca 2021 r. (środa)16:00 – 18:00 Świetlica…

Pokaż więcej

Gmina Marciszów przypomina o deklaracji źródła ciepła i spalania paliw

Urząd Gminy w Marciszowie przypomina, że od 1 lipca br. wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację. Więcej informacji tutaj.

Pokaż więcej

Nowa brama cmentarna w Sędzisławiu

W miejscowości Sędzisław wykonano kolejne prace na tamtejszym cmentarzu. Dzisiaj (piątek, 16 lipca) zainstalowano nową bramę cmentarną. Wymiana bramy była reakcją na sygnały od części mieszkańców wsi. Zadanie zostało zrealizowane w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego, a jego koszt wyniósł 6 tys. zł. – W ramach zadania wykonawca wykonał nową bramę cmentarną i zobowiązał się dodatkowo wykonać boczną bramkę, która zostanie zamontowana niebawem – mówi sołtys wsi Sędzisław Józef Szołdrowski. – Kapitalny remont został również wykonany we wnętrzu kaplicy cmentarnej. Pomalowano ściany, wykonano nową instalację elektryczną, zamontowano nowe okna i drzwi…

Pokaż więcej

UWAGA!!! Na przejeździe kolejowym w Marciszowie USTAWIONO ZNAK STOP!!!

UWAGA!!! Na przejeździe kolejowym w Marciszowie USTAWIONO ZNAK STOP!!! Rogatka uszkodzona! Wójt Wiesław Cepielik ostrzega i przypomina, że na przejeździe kolejowym w Marciszowie (droga krajowa nr 5) jest nadal uszkodzona sygnalizacja świetlna i nie działają zapory drogowe. Służby ustawiły przed przejazdem tymczasowo znaki drogowe STOP. Niestety niektórzy kierowcy, zwłaszcza miejscowi, widząc podniesione zapory, nie zwracają uwagi i nie zatrzymują się przed znakiem STOP. Prosimy o rozwagę i szczególną ostrożność w tym miejscu, do czasu przywrócenia jego poprzedniej funkcjonalności przez odpowiedzialne służby kolejowe.

Pokaż więcej

W Marciszowie powstanie kolejny dyskont spożywczy

Kolejna duża inwestycja zostanie zrealizowana w Marciszowie. Na działce przy boisku trwa przygotowanie terenu pod obiekt usługowo-handlowy. Inwestor otrzymał już pozwolenie na budowę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie to dyskont spożywczy jednej z wielkich sieci handlowych w Polsce, najprawdopodobniej Biedronka. Walka cenowa między dwoma konkurencyjnymi dyskontami obok siebie (market Dino znajduje się w odległości około 100 metrów) zapewne korzystnie wpłynie na portfele mieszkańców Marciszowa i okolic.

Pokaż więcej

Barbara Widziewicz nowym sołtysem wsi Świdnik

We wtorek, 13 lipca 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Świdniku (gm. Marciszów) odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego zostały przeprowadzone wybory uzupełniające na sołtysa Świdnika. Przypominamy, że w czerwcu br. Stanisław Napierała zrezygnował z funkcji sołtysa wsi Świdnik, o czym informowaliśmy tutaj. Po przeprowadzonych wyborach nowym sołtysem została Barbara Widziewicz. Gratulujemy. Rada sołecka pozostała w niezmienionym składzie. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Rusza przebudowa kolejnych dróg w gminie Marciszów

Wójt Wiesław Cepielik podpisał z wykonawcą umowy na przebudowę dwóch dróg na terenie gminy Marciszów. Przypominamy, że w obu przetargach najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Inżynieria Lądowa INTERKO Krzysztof Kozłowski z Kamiennej Góry. Jedną z dróg, która zostanie przebudowana to droga gminna nr 114443D (dz. nr 255, 254/5) w miejscowości Ciechanowice. Prace mają zostać zakończone w połowie października br. Druga droga, która zostanie przebudowana to droga wewnętrzna dz. nr 474/2 w miejscowości Sędzisław. Prace mają zostać zakończone z końcem sierpnia br. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 8 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 66/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Gmina Marciszów z nowym systemem identyfikacji wizualnej

Zakończono czteromiesięczny okres prac na SIW (Systemem Identyfikacji Wizualnej) Gminy Marciszów. W piątek, 9 lipca w Urzędzie Gminy Marciszów odbyła się oficjalna prezentacja nowej szaty wizualnej wraz z nowym logo. Gmina Marciszów, w ramach budowania jednolitej i nowoczesnej marki, posiada już nowy systemem identyfikacji wizualnej. Nowa identyfikacja jest nośnikiem najważniejszych składników – lokalnych walorów krajobrazowych, historii i tradycji, a wszystko w nowoczesnym wydaniu, zgodnym z obowiązującymi trendami. Nowy znak graficzny pojawi się na wszystkich materiałach informacyjnych gminy Marciszów. W prezentacji udział wzięli: Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik, specjalistka ds. komunikacji…

Pokaż więcej

Zawiadomienie o wyborach uzupełniających w miejscowości Świdnik

Na podstawie art. 30 ust.1 i 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zmianami ) oraz §29 załącznika nr 8 do Uchwały Nr V/23/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw WÓJT GMINY MARCISZÓW ZAWIADAMIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŚWIDNIK, ŻE W DNIU 13 LIPCA 2021 ROKU O GODZ. 17.00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚWIDNIKU ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE, PODCZAS KTÓREGO ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE  UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY SOŁTYSA SOŁECTWA ŚWIDNIK.   Porządek zebrania: Otwarcie zebrania wiejskiego. Stwierdzenie…

Pokaż więcej

Uruchomiono Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Marciszowie uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Punkt czynny jest w każdą środę i czwartek (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. 7:30 – 15:30. Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Marciszów, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 75 74 10 208, wewnętrzny 23. Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Marciszów aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W punkcie można uzyskać m.in. porady merytoryczne…

Pokaż więcej

XXX Sesja Rady Gminy Marciszów

25 czerwca 2021 roku o godzinie 12 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Marciszów. Porządek obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie quorum.4/ Wręczenie zaświadczenia oraz złożenie ślubowania przez radnego, wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marciszów.5/ Przedstawienie porządku obrad.6/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.7/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.8/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.9/ Bezpieczeństwo na terenie gminy – profilaktyka przeciwpożarowa.10/ Podjęcie uchwał w sprawach: a/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sędzisławiu,b/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody…

Pokaż więcej

Montują nowe piłkochwyty w Marciszowie

Przy boisku sportowym w Marciszowie trwa montaż nowych piłkochwytów. Dzięki swojej stabilnej konstrukcji zestaw do zatrzymywania piłek zapewni bezpieczeństwo i usprawnia grę na małym boisku. Przypominamy, że Ludowy Klub Sportowy “Bóbr“ Marciszów pozyskał dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego w kwocie 10 000 zł przy wkładzie własnym 11 000 zł (remont bocznego boiska 10 500 zł, montaż piłkochwytów 10 500 zł).

Pokaż więcej

Przebudowa drogi w Marciszowie

Niebawem odbędzie się odbiór techniczny przebudowanej drogi gminnej (dz. nr 337) w Marciszowie. Inwestycja miała zostać ukończona do 30 czerwca br. Wszystko wskazuje na to, że inwestor dotrzymał terminów. Kostka ułożona jest na całym odcinku drogi. Koszt inwestycji wyniósł ponad 81 tys. zł. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Spotkanie informacyjne programu “Czyste Powietrze” na terenie gminy Marciszów

26 maja 2021 roku Gmina Marciszów zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze”. W ramach programu właściciele budynków na terenie Gminy Marciszów mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych pieców i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Pracownicy Urzędu Gminy Marciszów pomogą Państwu w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie WFOŚiGW. Jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu 75 74 10 208. Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze” zostało zaplanowane w czwartek 24 czerwca 2021 roku o godzinie 15:30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w…

Pokaż więcej

Sołtys wsi Świdnik rezygnuje z funkcji

Stanisław Napierała rezygnuje z funkcji sołtysa wsi Świdnik (gm. Marciszów). Na swoim profilu napisał: Szanowni mieszkańcy Sołectwa Świdnik w związku zaistniałą sytuacją związaną z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Marciszów podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji Sołtysa Sołectwa Świdnik. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym mieszkańcom, którzy mnie poparli w wyborach. A wybranemu Radnemu gratuluję. Przypominamy, że w miejscowości Świdnik odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Marciszów. W wyborach starowali: Stefan Zawierucha, który zdobył 64 głosy i Stanisław Napierała, który zdobył 59 głosów, o czym informowaliśmy tutaj.

Pokaż więcej

Procesja Bożego Ciała w Marciszowie

Dzisiaj (czwartek, 3 czerwca) przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwane Boże Ciało. W Polsce obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. Procesja Bożego Ciała odbyła się również w parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie. Po mszy świętej, której przewodniczył proboszcz Marcin Kaluta, z pięknie udekorowanej świątyni kwietnym dywanem, parafianie wyruszyli w procesji z Najświętszym Sakramentem.

Pokaż więcej

Samoobsługowa stacja paliw w Marciszowie

Już niebawem mieszkańcy Marciszowa i okolic będą mieli możliwość korzystania z samoobsługowej stacji paliw. Przypominamy, że budowę stacji przy sklepie Dino w Marciszowie prowadzi prywatny inwestor. Inwestycja ma zostać ukończona w bieżącym roku. W ofercie stacji będzie znajdował się olej napędowy i benzyna. Możliwość szybkiego zatankowania i płatności przy samym dystrybutorze to obecnie flagowe atuty stacji samoobsługowych.

Pokaż więcej

Ruszył remont drogi w Marciszowie

Powiat rozpoczął remonty cząstkowe metodą mechaniczną przy użyciu rozściełacza na drodze nr 2768 Marciszów – Janowice oraz na drodze nr 3469 Lubawka – Chełmsko Śląskie. Dzisiaj (wtorek, 1 czerwca) było frezowanie, jutro kładziona będzie masa. Ponadto powiat prowadzi dalsze prace remontowe na terenie m.in. miasta Kamienna Góra (Wiejska, Staszica, Spacerowa – od 14 czerwca) + oznakowanie poziome na terenie miasta. Od wtorku rozpoczną się też remonty cząstkowe metodą ręczną (bez rozściełacza – mniejsze ubytki) na drogach w Szarocinie, Pisarzowicach, Rędzinach, Wieściszowicach i innych drogach. Dodatkowo prowadzone są intensywne prace związane…

Pokaż więcej

Czyszczenie rowów melioracyjnych w Świdniku

Trwają prace przy czyszczeniu i odtwarzaniu rowów melioracyjnych w miejscowości Świdnik (gm. Marciszów). Prace konserwacyjne zapewnią drożność, jak i trwałości konstrukcji rowów. Wśród zleconych prac znajduje się m.in. oczyszczenie z roślinności, odmulenie dna rowu poprzez wygarnięcie koparką namułu, piachu, liści, trawy i innych zanieczyszczeń oraz przeszkód utrudniających swobodny przepływ wody. -Prace porządkowe dotyczą infrastruktury gminnej i wykonujemy je własnym zespołem ludzi i sprzętem gminnym. Prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg, poboczy, rowów i przepustów zaplanowane są w tym roku we wszystkich sołectwach naszej gminy – mówi wójt Wiesław Cepielik. Przypominamy,…

Pokaż więcej

Apel w sprawie kamiennogórskiego szpitala

Podczas dzisiejszej (piątek, 28 maja) XXIX Sesja Rady Gminy Marciszów radni podjęli uchwałę w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego zmierzających do wznowienia pracy zawieszonych oddziałów oraz poprawy sytuacji kadrowej Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Przypominamy, że personel Powiatowego Centrum Zdrowia obawia się, że w wyniku zawieszenia oddziałów: położniczego, pediatrycznego i neonatologicznego oraz możliwości zamknięcia pozostałych oddziałów dojdzie do likwidacji placówki. Na zarzuty pracowników odpowiedział starosta Jarosław Gęborys, o czym informowaliśmy tutaj. W powyższej sprawie odbyła się również Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego, o której…

Pokaż więcej

Trwa przebudowa drogi gminnej w Marciszowie

Przypominamy, że trwa przebudowa drogi gminnej (dz. nr 337) w Marciszowie. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 czerwca br., a jej koszt wynosi ponad 81 tys. zł. Przebudowę wykonuje Inżynieria Lądowa INTERKO z Kamiennej Góry, która w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Rada udzieliła jednogłośnie Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium i wotum zaufania

Podczas dzisiejszej (piątek, 28 maja) XXIX Sesja Rady Gminy Marciszów, radni udzielili wójtowi Wiesławowi Cepielikowi wotum zaufania. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, wszyscy byli “za”. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2020 i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020 wszystkimi głosami „za” udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów.

Pokaż więcej

Nieudana próba odwołania przewodniczącego rady gminy Marciszów

Podczas dzisiejszej (piątek, 28 maja) XXIX Sesji Rady Gminy Marciszów jednym z punktów porządku obrad było rozpatrzenie wniosku o odwołanie Mirosława Wolaka z funkcji przewodniczącego rady gminy Marciszów. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.  Za odwołaniem opowiedziało się 6 radnych, 5 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Bezwzględna większość głosów wynosiła 7. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Mirosław Wolak pozostaje nadal przewodniczącym rady gminy Marciszów. Wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego rady gminy Marciszów złożyło pięciu radnych. Jednym z argumentów za odwołaniem miała być zbyt dobra współpraca z wójtem gminy…

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach

Wójt Gminy Marciszów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 370/13. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 370/13 o pow. 0,2281 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe. Działka zlokalizowana jest na obrzeżach wsi, poza główną linią zabudowy, przy lokalnej drodze asfaltowej; teren nieogrodzony, płaski, porośnięty trawą. Na terenie działki, wzdłuż jej zachodniej granicy, posadowione są trzy pojedyncze słupy betonowe z napowietrzną linią elektroenergetyczną Nn. Na środku znajduje się drewniany słup…

Pokaż więcej

XXIX Sesja Rady Gminy Marciszów

28 maja 2021 roku o godzinie 12 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Marciszów. Porządek obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie quorum.4/ Przedstawienie porządku obrad.5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.8/ Rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.a/ wybór Komisji Skrutacyjnej,b/ przeprowadzenie głosowania tajnego,c/ przedstawienie wyników głosowania,d/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.9/ Raport o stanie Gminy Marciszów.a/ Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marciszów.b/ debata…

Pokaż więcej

Raport o stanie gminy Marciszów

Mieszkańcy gminy Marciszów mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składając do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie można składać wg załączonego wzoru najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. 27 maja 2021 r. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Raport o stanie gminy Marciszów dostępny tutaj.

Pokaż więcej

Nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej i drogownictwa

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej i drogownictwa. Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu,  w terminie do 31 maja 2021 roku (decyduje data wpływu do urzędu). Więcej szczegółów tutaj.

Pokaż więcej

Akcja “Wystawka” w gminie Marciszów

Gmina Marciszów informuje o zbiórce odpadów problemowych w formie tzw. wystawki. W dniach wymienionych poniżej w harmonogramie w poszczególnych miejscowościach zbierane będą: MEBLE (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe,OPONY TYLKO Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Podczas akcji nie będą odbierane odpady niebezpieczne, farby i chemikalia, które należy zwyczajowo dostarczać bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Ciechanowicach (teren byłego wysypiska śmieci), czynnego w każdą sobotę w godz. od 800 do 1400 z wyjątkiem sobót świątecznych. Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 6:00 przy pojemnikach na odpady zmieszane z…

Pokaż więcej

GOPS w Marciszowie zaprasza na bezpłatne porady prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie zaprasza na bezpłatne porady prawne. Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, przemoc, alkoholizm i ubóstwo. Porady odbędą się dnia 26 maja 2021 roku od godz.9.00. Obowiązuje rejestracja telefoniczna 75 741 06 52. Zakres spraw objętych nieodpłatną pomocą dotyczy m.in. kwestii mieszkaniowych, zatrudnienia, opieki medycznej, świadczeń z pomocy społecznej, spraw rodzinnych, przestępstw czy wykroczeń. Przykładowo osoby uprawnione mogą uzyskać pomoc dotycząca dochodzenia alimentów czy zrzeczenia się spadku. Warto pamiętać, że nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych…

Pokaż więcej

Prace społecznie użyteczne w gminie Marciszów

Od 4 maja 2021 roku gmina Marciszów rozpoczęła realizację programu prac społecznie użytecznych w Marciszowie. Organizatorem prac społecznie użytecznych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2021 zorganizowano prace na stanowisku robotnika gospodarczego dla 3 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze. Źródło: GOPS Marciszów

Pokaż więcej

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim strażakom oraz pracownikom cywilnym straży pożarnej życzę pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin oraz wytrwałości i satysfakcji. Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza służba dla drugiego człowieka. Szczególne wyrazy uznania i podziękowania kieruję do druhów i druhen ochotniczych straży pożarnych z Gminy Marciszów. Wiesław Cepielik Wójt Gminy Marciszów

Pokaż więcej

Wieściszowickie kościoły

Zobacz kolejne warte uwagi miejsce w naszym regionie. Przypominamy, że aktualizowana galeria znajduje się na podstronie Poznaj nasz region, a opisy poszczególnych miejsc w kategorii Region. Tym razem prezentujemy dwa kościoły w Wieściszowicach (gm. Marciszów) znajdujące się obok siebie: kaplica cmentarna i kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oba obiekty są zaliczane do najcenniejszych zabytków historycznych miejscowości Wieściszowice. Kaplica cmentarna w Wieściszowicach (kościół pomocniczy) została wzniesiona w 1559 roku. Przez 95 lat służyła ewangelikom, a później katolikom. Ostatni remont obiektu wykonano w 1978 roku. We wnętrzu kościoła znajduje się m.in. drewniany…

Pokaż więcej

Ogłoszony stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Marciszów

W związku z podwyższonym poziomem wody w rzece Bóbr i jej dopływach na terenie gminy Marciszów oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i wynikającym zagrożeniem dla ludzi i ich mienia, Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego. Część dróg w Marciszowie została zalana. Po przeprowadzonej osobiście wizytacji w terenie, wójt Wiesław Cepielik polecił jednostce OSP Marciszów i OSP Pastewnik utrzymanie do odwołania stałych całodobowych dyżurów.

Pokaż więcej

XXVIII Sesja Rady Gminy Marciszów

30 kwietnia 2021 roku o godzinie 9 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców. Porządek obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Przedstawienie porządku obrad.3/ Plan realizacji funduszu sołeckiego w 2021 roku.4/ Sprawozdanie z działalności GOPS Marciszów za 2020 rok.5/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał: a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości,b/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marciszów do organu regulacyjnego,c/ zmiany uchwały Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Marciszów z…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Marciszów

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 27 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

GOPS w Marciszowie zaprasza na bezpłatne porady prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie zaprasza na bezpłatne porady prawne. Nieodpłatna pomoc kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze względu na wiek, przemoc, alkoholizm i ubóstwo). Porady odbędą się 28 kwietnia 2021 roku od godz. 9:00. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje rejestracja telefoniczna 75 741 06 52.

Pokaż więcej

Kolejna dotacja na drogi trafi do gminy Marciszów

Rząd przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Kolejna dotacja trafi do gminy Marciszów. Tym razem pieniądze dotyczą poprawy infrastruktury drogowej w Ciechanowicach. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg udało się pozyskać kwotę 308 856 zł na przebudowę drogi gminnej w Ciechanowicach.

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 370/13. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 370/13 o pow. 0,2281 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe. Działka zlokalizowana jest na obrzeżach wsi, poza główną linią zabudowy, przy lokalnej drodze asfaltowej; teren nieogrodzony, płaski, porośnięty trawą. Na terenie działki, wzdłuż jej zachodniej granicy, posadowione są trzy pojedyncze słupy betonowe z napowietrzną linią elektroenergetyczną Nn. Na środku znajduje się drewniany słup…

Pokaż więcej

Nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej i drogownictwa

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej i drogownictwa. Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu,  w terminie do 23 kwietnia 2021 roku (decyduje data wpływu do urzędu). Więcej szczegółów tutaj.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Marciszów

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Kolejne środki dla gminy Marciszów

Rozstrzygnięto kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków. Gmina Marciszów otrzymała dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł na inwestycję dotyczącą przebudowy systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie termomodernizację poddasza, likwidację barier architektonicznych. Zakres przebudowy systemu ogrzewania obejmuje: wymianę istniejącego nieefektywnego i wysokoemisyjnego źródła ciepła, montaż systemu grzewczego z pompami ciepła, instalację fotowoltaiczną, wymianę instalacji grzewczej. Termomodernizacja obejmuje nowe ocieplenia stropu podwieszanego nad salami dydaktycznymi. Likwidacja barier architektonicznych przewiduje montaż platformy schodowej.

Pokaż więcej