Wiadukt w Ciechanowicach do remontu

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej remontu wiaduktu drogowego nad linią PKP w miejscowości Ciechanowice (gm. Marciszów). Wiadukt znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 2768D. Dokumentacja techniczna ma zostać wykonana do 30 listopada br. Na wykonanie dokumentacji Powiat Kamiennogórski przeznaczył kwotę blisko 40 tys. zł. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Oświadczenie osiemnastu udziałowców ws. sytuacji w spółce Sanikom

My niżej podpisani, udziałowcy spółki Sanikom, wójtowie oraz burmistrzowie osiemnastu miast i gmin oświadczamy, iż priorytetem, którym się kierujemy w codziennej pracy, jest troska o dobro naszych gmin i ich mieszkańców. Dlatego nie zgadzamy się z uchwaloną przez część udziałowców tj.: gminę miejską Kamienna Góra, Lubawka, Boguszów Gorce, gminę wiejską Kamienna Góra, Mieroszów, Czarny Bór oraz Stare Bogaczowice, znaczącą podwyżką cen za odpady przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki w związku z maksymalnym obsadzeniem dodatkowych stanowisk swoimi reprezentantami. W obliczu galopującego wzrostu opłat za odpady nie możemy się…

Pokaż więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę laptopów

Przypominamy, że można składać oferty na zakup i dostawę 20 laptopów (13 dla nauczyli i 7 dla uczniów z rodzin wielodzietnych) dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła +”. Sprzęt zostanie przekazany do ZS-P w Marciszowie. Pierwsze laptopy z programu „Zdalna szkoła” przekazano 10 czerwca br., o czym informowaliśmy tutaj. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 lipca 2020 roku do godz. 11.00. Szczegóły dostępne tutaj.

Pokaż więcej

GOPS Marciszów – Komunikat ws. świadczenia 500+, 300+ i innych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że osoby, które aktualnie pobierają świadczenie wychowawcze (500+) nie składają w bieżącym roku ponownie wniosku, ponieważ prawo na w/w świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że  wnioski o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie “Dobry Start (300+) można składać  online od 1 lipca 2020 roku przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia 2020 roku także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za…

Pokaż więcej

Spływy kajakowe w gminie Marciszów

Jedną z atrakcji w gminie Marciszów, na którą zaprasza wójt Wiesław Cepielik są spływy kajakowe rzeką Bóbr. Spływy kajakowe to jedna z bardzo popularnych form spędzania wolnego czasu dla rodzin i grupy znajomych. Proponowane trasy przez organizatorów spływów można łączyć w dłuższe odcinki lub dowolnie modyfikować na długości całego Bobru. Spływ można rozpocząć w miejscowości Marciszów lub Ciechanowice i zakończyć w Wojanowie. Na kilkunastokilometrowym malowniczym odcinku trasy napotkamy wiele ciekawostek krajobrazowych, obiekty zabytkowe, mosty, liczne głazy, przemiały i bystrza.

Pokaż więcej

Rozdano stypendia Wójta Gminy Marciszów

W dniu 26 czerwca 2020 roku w sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie odbyło się zakończenie roku szkolnego. Pandemia koronawirusa nie pozwoliła na organizację dużej imprezy. Uroczyście pożegnano jedynie uczniów klas ósmych. Stypendium Wójta Gminy Marciszów w wysokości 500 zł i tytuł “najlepszy z najlepszych” wśród uczniów Szkoły Podstawowej ZS-P w Marciszowie otrzymały: Laura Moskal – średnia ocen 5,41 Marcelina Cepielik – średnia ocen 5,30 Oliwia Olesiak – średnia ocen 5,10 Świadectwo z wyróżnieniem za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymali: Karolina PawlikGabriel WiśniewskiLaura Moskal…

Pokaż więcej

Boisko sportowe w Marciszowie przechodzi renowację

Boisko sportowe w Marciszowie doczekało się renowacji. Wyrównywane są dziury i nierówności. Po ubiciu ziemi planowana jest aeracja (napowietrzanie gleby i pobudzenie trawy do krzewienia się) oraz wczesanie ponad 40 ton piasku. Kolejne prace to odchwaszczanie małego i dużego boiska oraz dosiewka trawy. Na głównym boisku zostaną poprawione łapacze, a na małym wymieniona zostanie siatka w łapaczach. Pojawią się również tabliczki informujące o tym, że obiekt jest monitorowany oraz informacje z prośbą o dbanie o porządek i odnowiony obiekt. Prace są możliwe dzięki środkom finansowym klubu LZS Bóbr Marciszów, dotacji…

Pokaż więcej

Świdnik zaproszony na festiwal Olgi Tokarczuk “Góry Literatury”

Teatr Lokomotywa ze Świdnika (gm. Marciszów) został zaproszony przez Olgę Tokarczuk na Festiwal “Góry Literatury”. 6. odsłona tego festiwalu odbędzie się w dniach 10-19 lipca 2020 roku w Nowej Rudzie. Aktorzy ze Świdnika mają wystawić spektakl “Żurek” 13 lipca. Przypominamy, że w grudniu ubiegłego roku gościem specjalnym w Świdniku była noblistka Olga Tokarczuk. Spektakl ponownie został wystawiony w lutym br. Reportaż dostępny na naszym portalu.

Pokaż więcej

Rada udzieliła Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium i wotum zaufania

W dniu 25 czerwca 2020 roku, podczas XVIII Sesji Rady Gminy Marciszów, radni udzielili wójtowi Wiesławowi Cepielikowi wotum zaufania. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 13 było za, jeden przeciw, nikt się nie wstrzymał. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2019 i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wszystkimi głosami „za” udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów.

Pokaż więcej

XVIII Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 25 czerwca 2020 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Marciszów. Porządek obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie quorum.4/ Przedstawienie porządku obrad.5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.8/ Raport o stanie Gminy Marciszów. a/ Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marciszów.b/ debata nad raportem,c/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2019. 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. a/…

Pokaż więcej

Marciszów przekazał kamiennogórskiemu szpitalowi specjalistyczne łóżko

Urząd Gminy Marciszów wsparł kolejną placówkę służby zdrowia. W dniu 24 czerwca 2020 roku zostało oficjalnie przekazane do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze nowoczesne łóżko szpitalne typu Eleganza wraz z materacem oraz szafka jako wyposażenie sali. Sprzęt o wartości ponad 10 tys. zł przekazał wójt Wiesław Cepielik. Przypominamy, że Wójt Gminy Marciszów wcześniej wsparł Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze zakupem 5-ciu specjalistycznych kombinezonów, które służą do zabezpieczenia ratowników medycznych w czasie pandemii koronawirusa. Zakupione kombinezony trafiły na jeleniogórski SOR, o czym informowaliśmy wcześniej na naszym portalu.

Pokaż więcej

Trwa remont wiaty peronowej w Marciszowie

Przypominamy, że trwa remont drewnianej wiaty peronowej w Marciszowie. Wśród robót znajduje się m.in. wykonanie pokrycia dachowego, kładzenie rynien i obróbki blacharskie, wymiana instalacji elektrycznej oraz roboty malarskie. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Proces remontu wiaty w Marciszowie dostępny tutaj.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

15 nowych mundurów specjalnych i lanca gaśnicza w OSP Marciszów

Nowe komplety ubrań specjalnych oraz lanca do gaszenia pożaru sadzy w przewodach kominowych o łącznej wartości 42 470 zł wzbogaciły wyposażenie jednostki OSP Marciszów na przełomie 2019/2020 roku. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji Gminy Marciszów w wysokości 29 240 zł, środków własnych jednostki w wysokości 8 730 zł oraz dotacji KSRG w wysokości 4 500 zł. Zakup realizowany był w dwóch etapach. W pierwszym etapie w 2019 roku, zakupionych zostało 5 kompletów ubrań specjalnych 2-częściowych FHR, natomiast w bieżącym roku zrealizowano zakup kolejnych 10 kompletów ubrań specjalnych 3-częściowych…

Pokaż więcej

Niebawem kolejne laptopy trafią do ZS-P w Marciszowie

Gmina Marciszów prowadzi procedurę związaną z zakupem kolejnych laptopów, które zostaną przekazane do ZS-P w Marciszowie. Pierwsze laptopy z programu „Zdalna szkoła” przekazano 10 czerwca br., o czym informowaliśmy tutaj. Przypominamy, że Gmina Marciszów złożyła również wniosek w nowym rządowym programie pn. “Zdalna Szkoła+”, który został również pozytywnie rozpatrzony, a kwota przyznanego grantu to 55 tys. zł. Wniosek dot. zakupu 20 laptopów, 13 dla nauczyli i 7 dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Pokaż więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sędzisławiu, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 177/6  o pow. 0,0487 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00012528/3. Cena wywoławcza wynosi 15.500,00 netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt zbliżony do szerokiego prostokąta. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej; dostęp do drogi możliwy jest tylko przez grunty sąsiednie. Położona jest pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych. Z uwagi…

Pokaż więcej

XVIII Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 25 czerwca 2020 roku o godzinie 9:00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji. 2/ Powitanie. 3/ Stwierdzenie quorum. 4/ Przedstawienie porządku obrad. 5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami. 8/ Raport o stanie Gminy Marciszów. a/ Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marciszów. b/ debata nad raportem, c/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2019. 9/ Podjęcie uchwały w…

Pokaż więcej

Gmina Marciszów otrzymała kolejne dofinansowanie na zakup laptopów

Gmina Marciszów w dniu 4 czerwca br. złożyła wniosek o przyznanie grantu pn. “Zdalna Szkoła+”. Już kolejnego dnia pojawiła się na liście wniosków granatowych wybranych do dofinansowania. Kwota przyznanego grantu to 55 tys. zł. Wniosek dot. zakupu 20 laptopów, 13 dla nauczyli i 7 dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Nowy rządowy program „Zdalnej szkoły+” różni się jedynie większymi kwotami dofinansowania i prostszą procedurą od programu „Zdalna szkoła”, z którego również skorzystała Gmina Marciszów, otrzymując dofinansowanie w kwocie 45 tys. zł. Przypominamy, że oficjalne przekazanie 21 laptopów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego…

Pokaż więcej

Przekazano przyłbice ochronne do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie

W dniu 10 czerwca 2020 roku wójt Wiesław Cepielik przekazał na ręce dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie 50 szt. przyłbic ochronnych.  Przypominamy, że Fundacja Mercury przekazała Gminie Marciszów 50 przyłbic ochronnych, które mają pomóc zadbać o bezpieczeństwo dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie w związku z panującą epidemią koronawirusa. Sprzęt został wykonany w ramach realizowanego przez Fundację “Mercury” projektu “Partnerstwo dla wolontariatu” przy  współpracy z Politechniką Wrocławską. Fundacja przekazała przyłbice nieodpłatnie, w zamian zażądała jedynie deklaracji, że ofiarowany sprzęt będzie użytkowany. To już kolejne wsparcie ze strony Gminy Marciszów dla podległej…

Pokaż więcej

Przekazano laptopy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie

W dniu 10 czerwca 2020 roku odbyło się oficjalne przekazanie 21 laptopów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie.  Laptopy na ręce dyrektor ZS-P przekazał wójt Wiesław Cepielik. Przypominamy, że Gmina Marciszów pozyskała dofinansowanie w kwocie 45 tys. zł na realizację projektu grantowego pn. “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, którego celem jest zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego. Komputery zostaną przekazane uczniom, którzy nie posiadają lub mają ograniczony dostęp do sprzętu umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego w formie lekcji zdalnych. Działanie…

Pokaż więcej

Pierwszy trening w Marciszowie

W dniu 2 czerwca 2020 roku w Marciszowie odbył się pierwszy trening dla dzieci z roczników 2012-2015 – GRUPA SKRZATY. Profesjonalne podejście trenerów, wspaniała organizacja i przygotowanie do zajęć z najmłodszymi. Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na zajęcia. W treningach mogą uczestniczyć dziewczynki i chłopcy. W razie pytań prosimy o kontakt tel. 501 823 375 lub przez profil facebookowy gminy Marciszów. Grupa Skrzaty to kolejna grupa prowadzona przez LZS “Bóbr Marciszów”.

Pokaż więcej

Słodka niespodzianka dla dzieci z gminy Marciszów

W dniu 1 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Gmina Marciszów, pod patronatem wójta Wiesława Cepielika, OSP i MDP Marciszów oraz Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Marciszów zorganizowały wspaniałą akcję. Po gminie wozem strażackim były rozwożone słodycze, które otrzymało każde napotkane dziecko. Była to nie lada atrakcja dla wszystkich mieszkańców. Strażacy zatrzymywali się przy domach i sygnałami dźwiękowymi przywoływali dzieci, które ochoczo wybiegały z domów. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci najmłodszych mieszkańców gminy Marciszów.

Pokaż więcej

XVII Sesja Rady Gminy Marciszów – Transmisja na żywo

W dniu 29 maja 2020 roku o godzinie 8:00 rozpoczęły się obrady XVII Sesji Rady Gminy Marciszów w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.3/ Przedstawienie porządku obrad.4/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał w sprawach: a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,b/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,c/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w…

Pokaż więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Marciszów

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów ul. Szkolna 6, został wywieszony na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/2020). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Kierownik GOPS w Marciszowie odeszła na emeryturę

W dniu 28 maja br. w Urzędzie Gminy w Marciszowie odbyło się pożegnanie Pani Lucyny Nowak, która zakończyła pełnienie służby publicznej na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i odchodzi na zasłużoną emeryturę. Wójt Wiesław Cepielik wyraził słowa uznania i szacunku, przekazując na ręce Pani Lucyny podziękowania. Nie zabrakło również kwiatów i życzeń od pracowników Urzędu Gminy. Pani Lucyna Nowak odeszła na emeryturę  z bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym, jako pracownik administracji, doradca personalny, kadrowa, dyrektor MOPS w Kamiennej Górze, kierownik biura Cechu Rzemiosł Różnych w Kamiennej Górze oraz kierownik GOPS…

Pokaż więcej

Kondolencje

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. KAZIMIERZA KOŁODZIEJA wieloletniego Komendanta Gminnego ZOSP w Marciszowie, zasłużonego strażaka PSP, jednego z założycieli OSP w Pastewniku. W poczuciu olbrzymiej straty, Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia. Wójt Gminy Marciszów – Wiesław Cepielik Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Wolak Radni Rady Gminy Marciszów oraz Pracownicy Urzędu Gminy

Pokaż więcej

XVII Sesja Rady Gminy Marciszów w trybie zdalnym

W dniu 29 maja 2020 roku o godzinie 8:00 odbędą się obrady XVII Sesji Rady Gminy Marciszów w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji. 2/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami. 3/ Przedstawienie porządku obrad. 4/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał w sprawach: a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, b/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, c/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu…

Pokaż więcej

Odszedł druh Kazimierz Kołodziej

Zarząd Gminny ZOSP RP w Marciszowie informuje, że w dzisiaj (niedziela, 24 maja) odszedł na wieczną służbę nasz kolega strażak jednostki OSP Pastewnik, druh Kazimierz Kołodziej. Wieloletni Komendant Gminny OSP w Marciszowie, wieloletni Strażak PSP, człowiek który tworzył struktury OSP na naszych terenach zaraz po II wojnie światowej. Wyrazy współczucia dla całej rodziny oraz wszystkich strażaków. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Pokaż więcej

Przedszkole Publiczne w Marciszowie pozostanie zamknięte do 7 czerwca

Przedszkole Publiczne w Marciszowie pozostanie zamknięte do 7 czerwca 2020 roku. Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie związane z COVID-19, Wójt Gminy Marciszów, na wniosek Dyrektora ZSP w Marciszowie podjął decyzję o dalszym zawieszeniu zajęć w Przedszkolu do dnia 7 czerwca 2020 roku. Zajęcia w klasach I-III, zajęcia rewalidacji i konsultacje dla uczniów klas VIII, zgodnie z wolą rodziców, którzy nie zadeklarowali chęci uczestnictwa dzieci w ww. zajęciach, będą odbywały się zdalnie w aplikacji ZOOM. Jednocześnie informujemy, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych spowodowanym COVID-19, rodzice/opiekunowie dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Pokaż więcej

Marciszów znalazł miejsce dla wszystkich chętnych przedszkolaków

Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik informuje zainteresowanych rodziców i opiekunów, że wszystkie zgłoszenia do przedszkola zostaną rozpatrzone pozytywnie. W ubiegłym roku do przedszkola w Marciszowie uczęszczało 96 przedszkolaków na 100 miejsc, jakimi dysponuje obiekt. Obecnie zostało złożonych 108 wniosków i wstępnie zakwalifikowano 100, gdyż na taką grupę dzieci pozwala ilość miejsca. – Nie pozostaję obojętny dla potrzeb rodziców pozostałych ośmiorga dzieci i w tym celu Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolnego uruchomi dodatkowy oddział przedszkolny, tak aby wszystkie zgłoszone dzieci miały u nas miejsce. Nie wykluczone, że dodatkowy oddział pozwoli na przyjecie…

Pokaż więcej

Prezydent Jerzy Łużniak i wójt Wiesław Cepielik podpisali deklarację o współpracy

W dniu 14 maja 2020 roku o godzinie 11:00 w jeleniogórskim ratuszu, wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik i Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak podpisali wspólnie Deklarację o współpracy w ramach ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej dla przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. – Mając na uwadze dobre doświadczenia i korzyści płynące dla mieszkańców subregionu jeleniogórskiego z realizacji instrumentu ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej z poprzedniej perspektywy finansowej oraz z myślą o dalszym rozwoju społeczno-gospodarczym w dążeniu do podniesienia jakości życia Naszych Mieszkańców wymogiem dzisiejszym staje się partnerstwo samorządów. Poszerzamy horyzonty, które mają…

Pokaż więcej

Wyremontowano świetlicę w Sędzisławiu

Po latach oczekiwań mieszkańcy Sędzisławia (gm. Marciszów) mogą już korzystać z wyremontowanej świetlicy. W ramach działania wykonano generalny remont sali głównej. Inwestycja była możliwa dzięki wykorzystaniu funduszu sołeckiego i otrzymanemu wsparciu finansowym z budżetu Gminy Marciszów. Znacznie uległ poprawie standard pomieszczenia, co bezpośrednio przekłada się na jakość organizowanych w świetlicy zajęć i warsztatów skierowanych do lokalnej społeczności. Wyremontowana świetlica zrobiła wrażenie na mieszkańcach Sędzisławia, którzy są bardzo zadowoleni z wykonanej inwestycji. – Dziękuję bardzo wójtowi Wiesławowi Cepielikowi za to, że dofinansował remont naszej świetlicy i za bardzo dobrą współpracę. Zawsze…

Pokaż więcej

Poszukiwany inspektor ds. funduszy zewnętrznych w Marciszowie

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE OSP.2110.2.2020 Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zmianami) Wójt Gminy Marciszów OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MARCISZÓW, 58-410 MARCISZÓW UL. SZKOLNA 6 STANOWISKO: INSPEKTOR DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   1. NAZWA  I ADRES  JEDNOSTKI: Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów 2. OKREŚLENIE  STANOWISKA  PRACY: Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i…

Pokaż więcej

Poszukiwany kierownik GOPS w Marciszowie

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARCISZOWIE NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE OSP.2111.1.2020 Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zmianami) WÓJT GMINY MARCISZÓW ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARCISZOWIE 1. NAZWA  I ADRES  JEDNOSTKI: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów. 2. OKREŚLENIE  STANOWISKA  PRACY: KIEROWNIK JEDNOSTKI 3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) wykształcenie wyższe, 2) specjalizacja z zakresu organizacji…

Pokaż więcej