“Ocalić od zapomnienia” – podsumowanie projektu w Marciszowie

W Urzędzie Gminy w Marciszowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu “Ocalić od Zapomnienia”. Realizatorami projektu była nieformalna grupa aktywnych seniorów działających w Gminie Marciszów. Celem projektu było pobudzenie lokalnej społeczności oraz turystów do poznawania, odkrywania na nowo Gminy Marciszów. Zadaniem projektu było odnalezienie, odświeżenie i oznakowanie tablicami informacyjnymi miejsc i obiektów posiadających wartość turystyczną i historyczną. Podczas realizacji projektu zostały wykonane paszporty turystyczne oraz stemple pamiątkowe z wizerunkiem odwiedzonych – ocalonych od zapomnienia miejsc z obszaru Gminy Marciszów. Jednym z elementów projektu były rajdy turystyczne. Jako podsumowanie wycieczek krajoznawczych po…

Pokaż więcej

XII Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XII Sesji Rady Gminy Marciszów. Porządek obrad: 1/ Otwarcie Sesji. 2/ Powitanie. 3/ Stwierdzenie quorum. 4/ Przedstawienie porządku obrad. 5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami. 8/ Opieka zdrowotna mieszkańców – zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców gminy. 9/ Analiza uwag do oświadczeń majątkowych 10/ Podjęcie uchwał w sprawach: a/  uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z…

Pokaż więcej

Podsumowanie sezonu hodowców gołębi pocztowych

W dniu 19 października 2019 roku odbyło się podsumowanie sezonu oraz rozdanie nagród i pucharów dla najlepszych hodowców gołębi pocztowych z Kamiennej Góry. Wójt Gminy Marciszów uczestniczył w tym wydarzeniu i wręczył puchary najlepszym. Przypominamy, że Gmina Marciszów także wspiera działalność Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych z Kamiennej Góry, w której są liczni członkowie Gminy Marciszów z Prezesem Tomaszem Doradą na czele.

Pokaż więcej

Bicie rekordu pierwszej pomocy w Marciszowie

W dniu 16 października 2019 roku o godz. 12:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie odbędzie się bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Wydarzenie zorganizowane z okazji Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca. Organizator zaprasza do udziału uczniów, rodziców i wszystkich chętnych mieszkańców regionu.

Pokaż więcej