Wójt Gminy Marciszów ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wójt Gminy Marciszów ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Marciszów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w 2021 roku wybrane zostały następujące oferty:

Share

Zobacz inne

Leave a Comment