Kolejny etap realizacji przebudowy A4 i budowy S5

GDDKiA podała informację z otwarcia ofert na Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej i Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła)/węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków”.

Na wykonanie zadania zostały złożone cztery oferty:

Źródło: GDDKiA dokumentacja przetargowa

Zobacz inne

Leave a Comment