Kamiennogórski Dom Loży zadaszony

Zakończono pierwszy etap prac remontowych zabytkowego Domu Loży w Kamiennej Górze. W środę, 29 grudnia konserwator zabytków dokonał odbioru wykonanych prac. Przypominamy, że w zakresie zleconych prac remontowych znajdował się remont pokrycia dachowego, konstrukcji więźby dachowej, przemurowanie kominów, wymiana belek konstrukcji stropu nad pierwszym piętrem i oczywiście usunięcie gruzu. Postęp prac remontowych obiektu resursy kupieckiej prezentowaliśmy na naszym portalu tutaj. Dzięki zaangażowaniu gminy Kamienna Góra obiekt już nie straszy swoim wyglądem. Przypominamy, że gmina pozyskała na remont obiektu dotację w wysokości 370 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego…

Pokaż więcej

Kładą dachówkę na Domu Loży

Przypominamy, że trwają prace remontowe zabytkowego Domu Loży Masońskiej znajdującego się przy ul. Okrzei 14 w Kamiennej Górze. Prace remontowe zleciła gmina wiejska Kamienna Góra, która od października 2018 roku, w wyniku nabycia spadku po nieżyjącym właścicielu, stała się właścicielem tego zdewastowanego, opuszczonego i popadającego w ruinę obiektu. Pierwsze wykonane prace pozwoliły zabezpieczyć obiekt przed dalszą dewastacją. Dotychczas wymieniono belki konstrukcji stropu nad pierwszym piętrem, wymieniono konstrukcję więźby dachowej, wykonano remont pokrycia dachowego, przemurowano kominy. Obecnie trwają prace związane z układaniem dachówki. Postęp prac remontowych obiektu prezentujemy tutaj.Inne inwestycje prowadzone…

Pokaż więcej

Trwa remont Domu Loży

Trwają prace remontowe zabytkowego Domu Loży Masońskiej znajdującego się przy ul. Okrzei 14 w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan remontowanego obiektu. Przypominamy, że prace zleciła gmina wiejska Kamienna Góra, która od października 2018 roku, w wyniku nabycia spadku po nieżyjącym właścicielu, stała się właścicielem tego zdewastowanego, opuszczonego i popadającego w ruinę obiektu, wpisanego do rejestru zabytków. Pierwsze środki na remont w wysokości 370 tys. zł gmina pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rozstrzygniętego naboru wniosków z programu „Ochrona zabytków”. Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy,…

Pokaż więcej

Zakończono montaż więźby dachowej Domu Loży

Zakończono montaż więźby dachowej zabytkowego Domu Loży Masońskiej w Kamiennej Górze. Trwają prace związane z kryciem dachu i przemurowaniem kominów. Prezentujemy obecny stan remontowanego obiektu. Przypominamy, że prace remontowe zleciła gmina Kamienna Góra, która pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy, pozwalają wykonać najpilniejsze prace związane z ratowaniem tego zabytkowego obiektu. Postęp prac remontowych obiektu resursy kupieckiej prezentujemy tutaj.Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Więźba dachowa na ukończeniu

Trwają prace remontowe dachu zabytkowego Domu Loży Masońskiej w Kamiennej Górze. Na ukończeniu jest wymiana więźby dachowej, która była w bardzo złym stanie technicznym. Niebawem rozpoczną się prace związane z kryciem dachu. Prezentujemy obecny stan remontowanego obiektu. Przypominamy, że postęp prac remontowych obiektu resursy kupieckiej prezentujemy tutaj.Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa remont kamiennogórskiego Domu Loży

Trwają prace remontowe zabytkowego Domu Loży w Kamiennej Górze znajdującego się przy ul. Okrzei. Trwa montaż więźby dachowej. Prezentujemy obecny stan remontowanego obiektu. Przypominamy, że w pierwszym etapie zleconych prac jest wykonanie nowego dachu i przemurowanie kominów. Postęp prac remontowych obiektu resursy kupieckiej prezentujemy tutaj.Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Montują więźbę dachową kamiennogórskiego Domu Loży

Trwają prace remontowe zabytkowego Domu Loży w Kamiennej Górze znajdującego się przy ul. Okrzei. Dzisiaj (wtorek, 19 października) rozpoczęto montaż więźby dachowej. Prezentujemy obecny stan remontowanego obiektu. Przypominamy, że w pierwszym etapie zleconych prac zostanie wykonany m.in. remont pokrycia dachowego, konstrukcji więźby dachowej, przemurowanie kominów oraz wymiana belek konstrukcji stropu. Gmina Kamienna Góra nadal poszukuje środków zewnętrznych, dzięki którym będzie można przywrócić blask temu pięknemu obiektowi. Postęp prac remontowych obiektu resursy kupieckiej prezentujemy tutaj.Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa remont kamiennogórskiego Domu Loży

Trwają prace remontowe zabytkowego Domu Loży w Kamiennej Górze znajdującego się przy ul. Okrzei. Prezentujemy obecny stan remontowanego obiektu. Przypominamy, że w pierwszym etapie zleconych prac znajduje się m.in. remont pokrycia dachowego, konstrukcji więźby dachowej, przemurowanie kominów oraz wymiana belek konstrukcji stropu. Gmina Kamienna Góra nadal poszukuje środków zewnętrznych, dzięki którym będzie można przywrócić blask temu pięknemu obiektowi. Postęp prac remontowych obiektu resursy kupieckiej prezentujemy tutaj.Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Remont kamiennogórskiego Domu Loży

Trwają prace remontowe zabytkowego Domu Loży w Kamiennej Górze. Rozpoczęto etap wciągania na mury drewnianych belek stropowych. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Przypominamy, że prace remontowe zleciła gmina Kamienna Góra, która pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy, pozwalają wykonać najpilniejsze prace związane z ratowaniem tego zabytkowego obiektu. Postęp prac remontowych obiektu resursy kupieckiej prezentujemy tutaj.Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa remont kamiennogórskiego Domu Loży Masońskiej

Trwają prace remontowe zabytkowego Domu Loży Masońskiej w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Po usunięciu starej, zniszczonej konstrukcji dachu trwa m.in. usuwanie zniszczonych belek stropowych nad pierwszym piętrem, rozbiórka ozdobnego fryzu oraz tympanonu. Przypominamy, że prace remontowe zleciła gmina Kamienna Góra, która pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy, pozwalają wykonać najpilniejsze prace związane z ratowaniem tego zabytkowego obiektu. Postęp prac remontowych obiektu resursy kupieckiej prezentujemy tutaj.Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa remont konstrukcji dachu Domu Loży w Kamiennej Górze

Trwają prace remontowe konstrukcji dachu Domu Loży, która mieści się przy ul. Okrzei 14 w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Przypominamy, że obiekt od 2018 roku jest własnością gminy Kamienna Góra. Po kilku nieudanych próbach sprzedaży podjęto decyzję o jego zabezpieczeniu przed dalszą degradacją. W pierwszym etapie zleconych prac znajduje się m.in. remont pokrycia dachowego, konstrukcji więźby dachowej, przemurowanie kominów oraz wymiana belek konstrukcji stropu. Gmina nadal poszukuje środków zewnętrznych, dzięki którym będzie można przywrócić blask temu pięknemu obiektowi. Postęp prac remontowych obiektu resursy kupieckiej prezentujemy tutaj.Inne inwestycje…

Pokaż więcej

Usunięto dachówkę z Domu Loży

Przypominamy, że ruszyły prace remontowe resursy kupieckiej z 1799 roku, która mieści się przy ul. Okrzei 14 w Kamiennej Górze. Prezentujemy obecny stan prac remontowych. Z więźby dachowej usunięto już starą dachówkę. Prace remontowe zleciła gmina Kamienna Góra, która w wyniku spadku stała się właścicielem obiektu, o czym informowaliśmy na naszym portalu. W zakresie zleconych prac remontowych znajduje się remont pokrycia dachowego, konstrukcji więźby dachowej, przemurowanie kominów, wymiana belek konstrukcji stropu nad pierwszym piętrem i oczywiście usunięcie gruzu. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Ruszyły prace przy Domu Loży w Kamiennej Górze

Ruszyły prace remontowe przy Domu Loży. Trwa uporządkowanie terenu wokół resursy kupieckiej z 1799 r., która mieści się przy ul. Okrzei 14 w Kamiennej Górze. Niebawem rozpocznie się remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia. Przypominamy, że budynek jest własnością gminy Kamienna Góra od października 2018 roku, w wyniku nabycia spadku po nieżyjącym właścicielu. Gmina otrzymała dotację w wysokości 370 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rozstrzygniętego naboru wniosków z programu “Ochrona zabytków”. Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy, pozwoliły rozpocząć najpilniejsze prace związane…

Pokaż więcej

Dotacja na “ruderę” w Kamiennej Górze

Wójt Patryk Straus poinformował, że gmina Kamienna Góra otrzymała dotację w wysokości 370 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rozstrzygniętego naboru wniosków z programu “Ochrona zabytków”. Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy, pozwolą sfinansować najpilniejsze prace związane z ratowaniem budynku resursy kupieckiej z 1799 r. (tzw. Dom Loży), który mieści się przy ul. Okrzei 14 w Kamiennej Górze. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i od października 2018 roku, w wyniku nabycia spadku po nieżyjącym właścicielu, stał się własnością gminy Kamienna Góra, o czym…

Pokaż więcej