Ruszył program „Granty PPGR”

Ruszył program „Granty PPGR”,  skierowany do uczniów,  których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie byli pracownikami PGR, funkcjonującego na terenie Gminy Kamienna Góra. Dzięki programowi można otrzymać dofinansowanie m.in. na sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny, laptop lub tablet) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający naukę/pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji i pliki do pobrania tutaj.

Pokaż więcej

XXXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

29 września 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra.5. Podjęcie uchwał:– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,– projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna…

Pokaż więcej

Nadzwyczajna XXXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

14 lipca 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się Nadzwyczajna XXXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w miejscowości Olszyny,– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia „Uchwały solidarności z osobami LGBT+”,– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla miejscowości Janiszów,– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,– projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra.…

Pokaż więcej

Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Kamienna Góra rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań przedstawionych w złożonych ofertach. Konkurs obejmował zadania w zakresie: 1) turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku, 2) ratownictwa i ochrony ludności, 3) działalności charytatywnej na rzecz osób najuboższych. Łącznie organizacje pozarządowe złożyły 7 ofert, z których wszystkie uzyskały wsparcie w formie dotacji celowej. W niektórych przypadkach jest ono niższe od kwoty wnioskowanych. Szczegółowe wyniki oceny złożonych ofert i wysokość przyznanych dotacji dostępne tutaj. Źródło: Gmina Kamienna Góra

Pokaż więcej

XXXI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

26 maja 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra. 5. Debata nad Raportem. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. 7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok: – podjęcie uchwały w tym zakresie. 8. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy: – podjęcie uchwały…

Pokaż więcej

Trwa budowa przedszkola w Krzeszowie

Trwa budowa przedszkola publicznego w Krzeszowie. Prezentujemy postęp prac budowlanych. Przypominamy, że w ramach inwestycji powstanie nowy obiekt, w którym znajdą się cztery oddziały przedszkolne. Inwestycja powinna zostać zakończona w maju 2022 roku. Poza salami dydaktycznymi w budynku znajdą się pomieszczenia biurowe, socjalne, kuchnia, magazyn, szatnie oraz zaplecze sanitarno-higieniczne. Budynek będzie ogrzewany gazem sieciowym oraz zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Dotychczasowy budynek przedszkola ma zostać zaadaptowany na żłobek gminny. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

XXX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

28 kwietnia 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresiemiędzysesyjnym.4. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kamienna Góra,nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Leszczyńcu, gmina Kamienna Góra, – projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz…

Pokaż więcej

Trwa budowa pompowni sieciowej w Krzeszowie

Przypominamy, że trwa budowa obiektu pompowni sieciowej oraz zbiornika retencyjnego w Krzeszowie. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę: 1) sieci wodociągowej z ujęcia “Betlejem” do nowego obiektu pompowni sieciowej, w tym: a) sieci o średnicy Ø225 mm PEHD o długości około 738,50 m, b) sieci o średnicy Ø110 mm PEHD o długości około 26,50 m 2) nowej pompowni sieciowej o parametrach Q max/h = 36,00 m3/h i H = 40m słupa H2O z podłączeniem do nowej sieci wodociągowej, zbiornik retencyjny o poj. 150 m3, neutralizator ścieków z chlorowni, zbiornik ścieków sanitarnych, pompownia…

Pokaż więcej

Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Kamienna Góra – wnioski do pobrania

Od 10 maja będzie można złożyć wniosek na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Dotacje można otrzymać na inwestycje w domach jednorodzinnych i mieszkaniach na terenie gminy Kamiennej Góry. Mogą się o nią ubiegać właściciele i najemcy nieruchomości. Wnioski można pobrać tutaj. Na dokumenty gmina czeka do 14 maja 2021 r. Będzie je można złożyć w holu Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 (wejście od strony Banku Spółdzielczego) w godz. 9:00 – 15:00.

Pokaż więcej

Informacja dla mieszkańców w sprawie wilków

Komunikat Urzędu Gminy Kamienna Góra w sprawie wilków. Drodzy Mieszkańcy Gminy Kamienna Góra! Gdy spotkamy na swojej drodze zwierzę, które żyje na co dzień w lesie, pamiętajmy, że zawsze mamy do czynienia ze zwierzęciem dzikim, którego zachowania nie jesteśmy wstanie przewidzieć. Chociaż wilk jest drapieżnikiem, który z racji swoich zachowań w pewnych szczególnych okolicznościach może być niebezpieczny dla człowieka, to jednak z reguły boi się ludzi i unika z nimi kontaktu. Należy podkreślić, że wilk Canis lupus objęty jest ścisłą ochroną gatunkową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183 ze…

Pokaż więcej

Ruszyła budowa przedszkola publicznego w Krzeszowie

Przypominamy, że ruszyła budowa przedszkola publicznego w Krzeszowie. Wykonawca prowadzi prace ziemne. Umowa na budowę obiektu została podpisana z końcem stycznia 2021 roku, o czym informowaliśmy tutaj. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy budynek wolnostojący, w którym znajdą się cztery oddziały przedszkolne. Poza salami dydaktycznymi w budynku znajdą się również pomieszczenia biurowe, socjalne, kuchnia, magazyn, szatnie oraz zaplecze sanitarno-higieniczne. Budynek będzie ogrzewany gazem sieciowym oraz zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Dotychczasowy budynek przedszkola zostanie zaadaptowany na żłobek gminny. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Odwołane spotkania informacyjne w sprawie wymiany pieców

W związku z pandemią i wynikającymi z niej obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi od dnia 20 marca 2021 roku oraz negatywną opinią Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamiennej Górze w sprawie organizowania spotkań informacyjnych dla mieszkańców gminy, dotyczących wymiany źródeł ciepła informujemy, że zaplanowane spotkania w terminach: 25 marca 2021 r. w miejscowości Krzeszów o godz. 18.308 kwietnia 2021 r. w miejscowości Pisarzowice o godz. 16.00 nie odbędą się! Wszystkich mieszańców zainteresowanych przystąpieniem do realizacji projektu grantowego wymiany starych kotłów węglowych, terminami naboru wniosków poinformujemy odrębnym komunikatem o toku dalszego postępowania w…

Pokaż więcej

Dotacja na „ruderę” w Kamiennej Górze

Wójt Patryk Straus poinformował, że gmina Kamienna Góra otrzymała dotację w wysokości 370 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rozstrzygniętego naboru wniosków z programu „Ochrona zabytków”. Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy, pozwolą sfinansować najpilniejsze prace związane z ratowaniem budynku resursy kupieckiej z 1799 r. (tzw. Dom Loży), który mieści się przy ul. Okrzei 14 w Kamiennej Górze. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i od października 2018 roku, w wyniku nabycia spadku po nieżyjącym właścicielu, stał się własnością gminy Kamienna Góra, o czym…

Pokaż więcej

Uchylenie zarządzeń w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów

Uchylenie zarządzeń w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów szkoły podstawowej w Szarocinie i Krzeszowie. Wójt Gminy Kamienna Góra w dniu 16 lutego 2021 r.  wydał dwa zarządzenia dot.  konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie oraz  konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzeszowie: – Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 9/2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie. –…

Pokaż więcej

Gminy Kamienna Góra i Marciszów chcą wybudować wieżę na Wielkiej Kopie

Dzięki współpracy z gminą Marciszów i Nadleśnictwem Kamienna Góra oraz możliwym do pozyskania środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) dla gmin górskich, kwestia wieży widokowej na Wielkiej Kopie znów powraca. W dniu 12 lutego br. gmina Kamienna Góra oraz gmina Marciszów złożyły wspólny wniosek do rządowego programu RFIL, który wspiera gminy górskie w zakresie inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną.Wspólne przedsięwzięcie obu gmin dotyczy budowy i rozbudowy infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie. Projekt obejmuje m.in.: – budowę wieży widokowej na szczycie Wielkiej Kopy (861 m n.p.m.),…

Pokaż więcej

XXIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 24 lutego 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się . Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4. Stan bezpieczeństwa w gminie – Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze oraz Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.5. Podjęcie uchwał:– projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na…

Pokaż więcej

Weryfikują deklaracje śmieciowe w gminie Kamienna Góra

W ramach uszczelnienia systemu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gmina uruchomiła program komputerowy, który sprawdził się już w innych samorządach, o czym informował wójt Patryk Straus tutaj. Program powstał na zlecenie miasta Świdnik w województwie lubelskim. Dzięki algorytmowi porównującemu dane z różnych baz, w ciągu roku w 40-tysięcznym Świdniku system wykrył ok. 1300 osób poza systemem zbiórki odpadów. Oprogramowanie Świdnik przekazał bezpłatnie. Komputerowy algorytm porównuje dane z deklaracji śmieciowych z informacjami z innych systemów. Analizuje on m.in. dane meldunkowe, podatkowe, informacje z ośrodka pomocy społecznej, zużycie wody oraz…

Pokaż więcej

Podpisano umowę na budowę przedszkola publicznego w Krzeszowie

W dniu 25 stycznia 2021 roku w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra odbył się briefing prasowy i podpisanie umowy na budowę przedszkola publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. W briefingu udział wzięli: Patryk Straus – Wójt Gminy Kamienna Góra, Daniel Kubacki – Wykonawca inwestycji, Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury. Przypominamy, że w ramach inwestycji w Krzeszowie zostanie wybudowany nowy budynek wolnostojący o powierzchni 715 m2 (wartość netto), w którym znajdą się cztery oddziały przedszkolne. Wartość projektu wynosi ponad 7, 5 mln zł.…

Pokaż więcej

Gmina Kamienna Góra uruchomiła bezpłatny transport do punktu szczepień

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień gmina Kamienna Góra uruchomiła specjalny numer telefonu (75 610 6230), dedykowany przede wszystkim seniorom i osobom niepełnosprawnym, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Osoby uprawnione do bezpłatnego dowozu do punktów szczepień: 1. Osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami (pracownik gminy może poprosić o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności). 2. Osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu…

Pokaż więcej

XXVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 21 grudnia 2020 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji.2.Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3.Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.5.Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2020 r.6.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy…

Pokaż więcej

XXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Z uwagi na obecny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CO V-2 obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4. Informacja na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy.5. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie zmian…

Pokaż więcej

Gmina Kamienna Góra przystąpiła do programu realizowanego przez DCO

W dniu 20 listopada 2020 roku w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra odbył się briefing prasowy i podpisanie deklaracji współpracy w sprawie realizowanego przez gminę programu profilaktyki nowotworu jelita grubego. W briefingu udział wzięli: Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Patryk Straus – Wójt Gminy Kamienna Góra, Krzysztof Mróz – Senator RP. Przypominamy, że Gmina Kamienna Góra przystąpiła do realizacji programu badań przesiewowych raka jelita grubego, którego realizatorem jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. DCO przekazało dla mieszkańców gminy 100 bezpłatnych testów na krew utajoną w kale, które mogą…

Pokaż więcej

Ogłoszono przetarg na budowę przedszkola w Krzeszowie

Gmina Kamienna Góra ogłosiła przetarg na budowę przedszkola publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Pełna dokumentacja przetargowa dostępna tutaj. Przypominamy, że inwestycja przewiduje budowę wolnostojącego budynku w centrum Krzeszowa (przy szkole). Docelowo w budynku przewidziana jest lokalizacja czterech oddziałów przedszkolnych. Dotychczasowy budynek przedszkola ma zostać zaadaptowany na żłobek gminny. Fot. WW Projekt

Pokaż więcej

Bezpłatny program profilaktyczny dla mieszkańców gminy Kamienna Góra

Gmina Kamienna Góra wspólnie z Dolnośląskim Centrum Onkologicznym z Wrocławia przystępuje do realizacji programu badań przesiewowych raka jelita grubego. DCO przekazało dla mieszkańców gminy 100 bezpłatnych testów na krew utajoną w kale, które mogą wskazać niepokojące zmiany w obrębie jelita. – Zachęcam naszych mieszkańców do wykonania takiego badania. Jest ono całkowicie nieinwazyjne. Powinny je wykonać szczególnie osoby w wieku 40-65 lat, ponieważ choroba potrafi rozwijać się bezobjawowo, a tylko wczesna wykrywalność nowotworów ma kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii onkologicznej – mówi wójt Patryk Straus. Badanie kału na krew utajoną to…

Pokaż więcej

XXIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 13 listopada 2020 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Z uwagi na obecny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CO V-2 obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych orazPrzewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Podjęcie uchwał: projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, projekt uchwały…

Pokaż więcej

Budują pompownię sieciową w Krzeszowie

Postępują prace przy budowie obiektu pompowni sieciowej oraz zbiornika retencyjnego o pojemności 150 m3, w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie”. Nowa infrastruktura pozwoli lepiej wykorzystać zasoby ujęcia wody „Betlejem” i poprawi stan zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców południowej części gminy Kamienna Góra, w szczególności miejscowości Krzeszów, w obrębie której intensywnie rozwija się zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na przyłączenie do sieci wodociągowej. Prace realizuje Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Spółka z o.o. z Ząbkowic Śląskich, a planowany termin…

Pokaż więcej

Stan pogotowia przeciwpowodziowego. Dyżur w Urzędzie Gminy Kamienna Góra

Przypominamy, że 14 października 2020 roku Starosta Kamiennogórski wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu kamiennogórskiego. W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Kamienna Góra uruchomiony został całodobowy stały dyżur. Wskazani pracownicy urzędu będą dyżurować pod numerem telefonu 75 610 62 92 (sekretariat). W razie bezpośredniego zagrożenia powodziowego prosimy w pierwszej kolejności dzwonić pod numer Państwowej Straży Pożarnej (998).

Pokaż więcej

Komunikat Wójta Gminy Kamienna Góra – ograniczenia w obsłudze interesantów

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 na terenie powiatu kamiennogórskiego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, a także pracowników urzędu, od 14.10.2020 r. wprowadzone zostają ograniczenia w Urzędzie Gminy Kamienna Góra. Urzędnicy pracują normalnie i można kontaktować się z nimi telefonicznie (lista numerów dostępna tutaj) oraz mailowo (urzad@gminakg.pl). W holu urzędu (parter) przygotowana jest również urna do składania pism i wniosków. Przypominam też o możliwości załatwienia spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu ePUAP lub dostępnego na stronie gminy Kamienna Góra portalu eOBYWATEL. W przypadku szczególnym, gdy…

Pokaż więcej

Podpisano umowę na dofinansowanie przedszkola w Krzeszowie

Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus poinformował, że wspólnie ze skarbnikiem gminy podpisali umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej na dofinansowanie inwestycji budowy przedszkola w Krzeszowie. Zadanie będzie wsparte rekordową kwotą ponad 6,1 mln zł ze środków Unii Europejskiej. Przypominamy, że w ramach ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej naboru na działanie: “Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW (Infrastruktura przedszkolna)” gmina Kamienna Góra złożyła wniosek na budowę przedszkola publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, o czym informowaliśmy w październiku ubiegłego roku. Projekt nowego przedszkola…

Pokaż więcej

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 31 lipca 2020 roku o godz. 10 w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kamienna Góra (XXI). Z uwagi na obecny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Krzeszów, – projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Ptaszków, – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, – projekt…

Pokaż więcej

Rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra

Rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra w sezonie zimowym 2020/2021. Ze względów organizacyjnych i logistycznych, obszar całej gminy podzielono na następujące rejony: Rejon 1: Czadrów, Krzeszów, Lipienica, Krzeszówek, Gorzeszów, Kochanów, Dobromyśl, Jawiszów, Olszyny. Rejon 2: Janiszów, Przedwojów, Ptaszków, Dębrznik. Rejon 3: Czarnów, Rędziny, Pisarzowice, Raszów. Rejon 4: Szarocin, Nowa Białka, Leszczyniec, Ogorzelec. Po podpisaniu stosownych umów, w nadchodzącym sezonie zimowym usługi odśnieżania dróg gminnych na poszczególnych rejonach świadczyć będą następujące firmy: Rejon 1, Rejon 2 i Rejon 4 – firma Inter Trans Dawid Karst, Janiszów 31, 58-400…

Pokaż więcej

Budowa sieci światłowodowej na terenie gminy Kamienna Góra

Przypominamy, że Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy Kamienna Góra, w ramach projektu „Jeleniogórski Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem inwestycji jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu. W ten sposób zmniejszymy technologiczny dystans w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju. Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – regulatora rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji. Wykaz adresów, objętych projektem realizowanym przez…

Pokaż więcej

Gmina Kamienna Góra realizuje projekty Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła+

Gmina Kamienna Góra realizuje projekty „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”. W wyniku złożonych wniosków o dofinansowanie otrzymano wsparcie finansowe w łącznej kwocie 114.999,78 zł, w tym: – 60.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu „Zdalna Szkoła”, – 54.999,78 zł z tytułu otrzymania grantu „Zdalna Szkoła +”. Za otrzymane środki zostały zakupione komputery przenośne, które mają służyć uczniom oraz nauczycielom szkół gminnych w procesie zdalnego nauczania w czasie trwającej pandemii Covid-19. Za otrzymane granty łącznie zakupionych zostało 68 laptopów, które zostały przekazane do trzech szkół: Szkoły Podstawowej w Krzeszowie, Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie i Szkoły Podstawowej…

Pokaż więcej

Urząd Gminy Kamienna Góra otwarty dla interesantów

Przypominamy, że z dniem 6 lipca 2020 roku przywrócona została bezpośrednia obsługa interesanta w Urzędzie Gminy Kamienna Góra i jednostkach podległych. Interesanci zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: •  zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w budynku bądź oczekującymi na wejście, •  zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku, •  zakrywania ust i nosa, •  przy stanowisku obsługi znajdować się może tylko jeden interesant. Powyższych zasad nie stosuje się do: • dziecka przed ukończeniem 13. roku życia, • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem…

Pokaż więcej

XX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 24 czerwca 2020 roku o godz. 10:00 w sali widowiskowej Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Krzeszowie odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Z uwagi na obecny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra. Debata nad Raportem. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia…

Pokaż więcej

Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie

Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie. Odbyły się odbiory techniczne obiektu. Przypominamy, że jest to jedna z większych inwestycji przeprowadzona przez Gminę Wiejską Kamienna Góra. Trwała blisko 2 lata i kosztowała ponad 3,5 mln zł. Inwestycja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. “Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w Przedwojowie oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie” . Obecnie gmina stara się o refundację kosztów w wysokości ponad 1,5 mln zł. Zmodernizowanie obiektu nie obyło się bez trudności. Wykonawca przekroczył o kilka miesięcy wykonanie…

Pokaż więcej

Przedszkola i szkoły przygotowane do wznowienia działalności

Wójt Patryk Straus poinformował, że przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra, są przygotowywane do wznowienia działalności od 27 maja 2020 roku. W placówkach oświatowych będą odbywały się wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice ze względu na konieczność powrotu do pracy, nie są w stanie zapewnić opieki. Zajęcia dydaktyczne nadal będą realizowane w formie zdalnej. Potrzebę zorganizowania opieki zgłosili rodzice 26 dzieci z klas I-III oraz 25 dzieci z oddziałów przedszkolnych. Od 20 maja 2020 roku w szkołach mogą odbywać się za zgodą rodziców zajęcia…

Pokaż więcej

Urząd Gminy Kamienna Góra łagodzi ograniczenia

Od 25 maja 2020 roku zostaną złagodzone ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą klientów w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, jednak wizytę należy wcześniej umówić (telefonicznie lub mailowo). Nadal jest rekomendowany telefoniczny lub elektroniczny kontakt z urzędnikami (wykaz na stronie gminakamiennagora.pl) Zalecamy, aby opłaty i inne zobowiązania finansowe wobec gminy, dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej. W dalszym ciągu pozostaje w holu budynku urzędu gminy urna na korespondencję i zalecamy aby osoby, które zamierzają złożyć w urzędzie jedynie dokumenty, wrzuciły je do urny. Urna opróżniana jest codziennie. Zasady bezpiecznego poruszania się po Urzędzie:…

Pokaż więcej

Do szkół z terenu gminy Kamienna Góra trafiło 35 laptopów

Wójt Patryk Straus poinformował, że do szkół z terenu gminy Kamienna Góra trafiło 35 laptopów, które mają usprawnić zdalną naukę w czasie epidemii koronawirusa. Gmina na ten cel pozyskała 60 tys. zł z rządowego programu „Zdalna szkoła”. Sprzęt zostanie użyczony najbardziej potrzebującym uczniom. Wniosek na zakup kolejnych 33 laptopów złożony został w tym tygodniu i również rozpatrzony pozytywnie.

Pokaż więcej

Przedszkola w gminie Kamienna Góra pozostają zamknięte do odwołania

W związku z możliwością otwarcia przedszkoli wójt Patryk Straus informuje, że przedszkola i oddziały przedszkolne w gminie Kamienna Góra pozostają zamknięte do odwołania. Decyzja ta została podjęta wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, mając na względzie bezpieczeństwo oraz przede wszystkim małe zainteresowanie rodziców – poniżej 5% zgłoszonych dzieci. Wszystkich rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kamienna Góra bardzo proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ chcemy być pewni, że jesteśmy…

Pokaż więcej