Gmina Kamienna Góra uruchomiła bezpłatny transport do punktu szczepień

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień gmina Kamienna Góra uruchomiła specjalny numer telefonu (75 610 6230), dedykowany przede wszystkim seniorom i osobom niepełnosprawnym, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Osoby uprawnione do bezpłatnego dowozu do punktów szczepień: 1. Osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami (pracownik gminy może poprosić o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności). 2. Osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu…

Pokaż więcej

XXVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 21 grudnia 2020 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji.2.Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3.Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.5.Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2020 r.6.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy…

Pokaż więcej

XXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Z uwagi na obecny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CO V-2 obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4. Informacja na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy.5. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie zmian…

Pokaż więcej

Gmina Kamienna Góra przystąpiła do programu realizowanego przez DCO

W dniu 20 listopada 2020 roku w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra odbył się briefing prasowy i podpisanie deklaracji współpracy w sprawie realizowanego przez gminę programu profilaktyki nowotworu jelita grubego. W briefingu udział wzięli: Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Patryk Straus – Wójt Gminy Kamienna Góra, Krzysztof Mróz – Senator RP. Przypominamy, że Gmina Kamienna Góra przystąpiła do realizacji programu badań przesiewowych raka jelita grubego, którego realizatorem jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. DCO przekazało dla mieszkańców gminy 100 bezpłatnych testów na krew utajoną w kale, które mogą…

Pokaż więcej

Ogłoszono przetarg na budowę przedszkola w Krzeszowie

Gmina Kamienna Góra ogłosiła przetarg na budowę przedszkola publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Pełna dokumentacja przetargowa dostępna tutaj. Przypominamy, że inwestycja przewiduje budowę wolnostojącego budynku w centrum Krzeszowa (przy szkole). Docelowo w budynku przewidziana jest lokalizacja czterech oddziałów przedszkolnych. Dotychczasowy budynek przedszkola ma zostać zaadaptowany na żłobek gminny. Fot. WW Projekt

Pokaż więcej

Bezpłatny program profilaktyczny dla mieszkańców gminy Kamienna Góra

Gmina Kamienna Góra wspólnie z Dolnośląskim Centrum Onkologicznym z Wrocławia przystępuje do realizacji programu badań przesiewowych raka jelita grubego. DCO przekazało dla mieszkańców gminy 100 bezpłatnych testów na krew utajoną w kale, które mogą wskazać niepokojące zmiany w obrębie jelita. – Zachęcam naszych mieszkańców do wykonania takiego badania. Jest ono całkowicie nieinwazyjne. Powinny je wykonać szczególnie osoby w wieku 40-65 lat, ponieważ choroba potrafi rozwijać się bezobjawowo, a tylko wczesna wykrywalność nowotworów ma kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii onkologicznej – mówi wójt Patryk Straus. Badanie kału na krew utajoną to…

Pokaż więcej

XXIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 13 listopada 2020 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Z uwagi na obecny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CO V-2 obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych orazPrzewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Podjęcie uchwał: projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, projekt uchwały…

Pokaż więcej

Budują pompownię sieciową w Krzeszowie

Postępują prace przy budowie obiektu pompowni sieciowej oraz zbiornika retencyjnego o pojemności 150 m3, w ramach inwestycji pn. “Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie”. Nowa infrastruktura pozwoli lepiej wykorzystać zasoby ujęcia wody “Betlejem” i poprawi stan zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców południowej części gminy Kamienna Góra, w szczególności miejscowości Krzeszów, w obrębie której intensywnie rozwija się zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na przyłączenie do sieci wodociągowej. Prace realizuje Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Spółka z o.o. z Ząbkowic Śląskich, a planowany termin…

Pokaż więcej

Stan pogotowia przeciwpowodziowego. Dyżur w Urzędzie Gminy Kamienna Góra

Przypominamy, że 14 października 2020 roku Starosta Kamiennogórski wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu kamiennogórskiego. W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Kamienna Góra uruchomiony został całodobowy stały dyżur. Wskazani pracownicy urzędu będą dyżurować pod numerem telefonu 75 610 62 92 (sekretariat). W razie bezpośredniego zagrożenia powodziowego prosimy w pierwszej kolejności dzwonić pod numer Państwowej Straży Pożarnej (998).

Pokaż więcej

Komunikat Wójta Gminy Kamienna Góra – ograniczenia w obsłudze interesantów

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 na terenie powiatu kamiennogórskiego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, a także pracowników urzędu, od 14.10.2020 r. wprowadzone zostają ograniczenia w Urzędzie Gminy Kamienna Góra. Urzędnicy pracują normalnie i można kontaktować się z nimi telefonicznie (lista numerów dostępna tutaj) oraz mailowo (urzad@gminakg.pl). W holu urzędu (parter) przygotowana jest również urna do składania pism i wniosków. Przypominam też o możliwości załatwienia spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu ePUAP lub dostępnego na stronie gminy Kamienna Góra portalu eOBYWATEL. W przypadku szczególnym, gdy…

Pokaż więcej

Podpisano umowę na dofinansowanie przedszkola w Krzeszowie

Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus poinformował, że wspólnie ze skarbnikiem gminy podpisali umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej na dofinansowanie inwestycji budowy przedszkola w Krzeszowie. Zadanie będzie wsparte rekordową kwotą ponad 6,1 mln zł ze środków Unii Europejskiej. Przypominamy, że w ramach ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej naboru na działanie: “Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW (Infrastruktura przedszkolna)” gmina Kamienna Góra złożyła wniosek na budowę przedszkola publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, o czym informowaliśmy w październiku ubiegłego roku. Projekt nowego przedszkola…

Pokaż więcej

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 31 lipca 2020 roku o godz. 10 w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kamienna Góra (XXI). Z uwagi na obecny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Krzeszów, – projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Ptaszków, – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, – projekt…

Pokaż więcej

Rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra

Rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra w sezonie zimowym 2020/2021. Ze względów organizacyjnych i logistycznych, obszar całej gminy podzielono na następujące rejony: Rejon 1: Czadrów, Krzeszów, Lipienica, Krzeszówek, Gorzeszów, Kochanów, Dobromyśl, Jawiszów, Olszyny. Rejon 2: Janiszów, Przedwojów, Ptaszków, Dębrznik. Rejon 3: Czarnów, Rędziny, Pisarzowice, Raszów. Rejon 4: Szarocin, Nowa Białka, Leszczyniec, Ogorzelec. Po podpisaniu stosownych umów, w nadchodzącym sezonie zimowym usługi odśnieżania dróg gminnych na poszczególnych rejonach świadczyć będą następujące firmy: Rejon 1, Rejon 2 i Rejon 4 – firma Inter Trans Dawid Karst, Janiszów 31, 58-400…

Pokaż więcej

Budowa sieci światłowodowej na terenie gminy Kamienna Góra

Przypominamy, że Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy Kamienna Góra, w ramach projektu „Jeleniogórski Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem inwestycji jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu. W ten sposób zmniejszymy technologiczny dystans w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju. Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – regulatora rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji. Wykaz adresów, objętych projektem realizowanym przez…

Pokaż więcej

Gmina Kamienna Góra realizuje projekty Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła+

Gmina Kamienna Góra realizuje projekty „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”. W wyniku złożonych wniosków o dofinansowanie otrzymano wsparcie finansowe w łącznej kwocie 114.999,78 zł, w tym: – 60.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu „Zdalna Szkoła”, – 54.999,78 zł z tytułu otrzymania grantu „Zdalna Szkoła +”. Za otrzymane środki zostały zakupione komputery przenośne, które mają służyć uczniom oraz nauczycielom szkół gminnych w procesie zdalnego nauczania w czasie trwającej pandemii Covid-19. Za otrzymane granty łącznie zakupionych zostało 68 laptopów, które zostały przekazane do trzech szkół: Szkoły Podstawowej w Krzeszowie, Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie i Szkoły Podstawowej…

Pokaż więcej

Urząd Gminy Kamienna Góra otwarty dla interesantów

Przypominamy, że z dniem 6 lipca 2020 roku przywrócona została bezpośrednia obsługa interesanta w Urzędzie Gminy Kamienna Góra i jednostkach podległych. Interesanci zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: •  zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w budynku bądź oczekującymi na wejście, •  zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku, •  zakrywania ust i nosa, •  przy stanowisku obsługi znajdować się może tylko jeden interesant. Powyższych zasad nie stosuje się do: • dziecka przed ukończeniem 13. roku życia, • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem…

Pokaż więcej

XX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 24 czerwca 2020 roku o godz. 10:00 w sali widowiskowej Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Krzeszowie odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Z uwagi na obecny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra. Debata nad Raportem. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia…

Pokaż więcej

Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie

Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie. Odbyły się odbiory techniczne obiektu. Przypominamy, że jest to jedna z większych inwestycji przeprowadzona przez Gminę Wiejską Kamienna Góra. Trwała blisko 2 lata i kosztowała ponad 3,5 mln zł. Inwestycja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. “Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w Przedwojowie oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie” . Obecnie gmina stara się o refundację kosztów w wysokości ponad 1,5 mln zł. Zmodernizowanie obiektu nie obyło się bez trudności. Wykonawca przekroczył o kilka miesięcy wykonanie…

Pokaż więcej

Przedszkola i szkoły przygotowane do wznowienia działalności

Wójt Patryk Straus poinformował, że przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra, są przygotowywane do wznowienia działalności od 27 maja 2020 roku. W placówkach oświatowych będą odbywały się wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice ze względu na konieczność powrotu do pracy, nie są w stanie zapewnić opieki. Zajęcia dydaktyczne nadal będą realizowane w formie zdalnej. Potrzebę zorganizowania opieki zgłosili rodzice 26 dzieci z klas I-III oraz 25 dzieci z oddziałów przedszkolnych. Od 20 maja 2020 roku w szkołach mogą odbywać się za zgodą rodziców zajęcia…

Pokaż więcej

Urząd Gminy Kamienna Góra łagodzi ograniczenia

Od 25 maja 2020 roku zostaną złagodzone ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą klientów w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, jednak wizytę należy wcześniej umówić (telefonicznie lub mailowo). Nadal jest rekomendowany telefoniczny lub elektroniczny kontakt z urzędnikami (wykaz na stronie gminakamiennagora.pl) Zalecamy, aby opłaty i inne zobowiązania finansowe wobec gminy, dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej. W dalszym ciągu pozostaje w holu budynku urzędu gminy urna na korespondencję i zalecamy aby osoby, które zamierzają złożyć w urzędzie jedynie dokumenty, wrzuciły je do urny. Urna opróżniana jest codziennie. Zasady bezpiecznego poruszania się po Urzędzie:…

Pokaż więcej

Do szkół z terenu gminy Kamienna Góra trafiło 35 laptopów

Wójt Patryk Straus poinformował, że do szkół z terenu gminy Kamienna Góra trafiło 35 laptopów, które mają usprawnić zdalną naukę w czasie epidemii koronawirusa. Gmina na ten cel pozyskała 60 tys. zł z rządowego programu “Zdalna szkoła”. Sprzęt zostanie użyczony najbardziej potrzebującym uczniom. Wniosek na zakup kolejnych 33 laptopów złożony został w tym tygodniu i również rozpatrzony pozytywnie.

Pokaż więcej

Przedszkola w gminie Kamienna Góra pozostają zamknięte do odwołania

W związku z możliwością otwarcia przedszkoli wójt Patryk Straus informuje, że przedszkola i oddziały przedszkolne w gminie Kamienna Góra pozostają zamknięte do odwołania. Decyzja ta została podjęta wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, mając na względzie bezpieczeństwo oraz przede wszystkim małe zainteresowanie rodziców – poniżej 5% zgłoszonych dzieci. Wszystkich rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kamienna Góra bardzo proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ chcemy być pewni, że jesteśmy…

Pokaż więcej

Gmina Kamienna Góra złożyła wniosek na zakup sprzętu komputerowego

Wójt Patryk Straus poinformował, że w związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki z Ministerstwa Cyfryzacji na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli, Gmina Kamienna Góra złożyła wniosek o dofinansowanie w maksymalnej wysokości przewidzianej na gminę, czyli 60 tys. zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup laptopów dla placówek oświatowych w gminie. Przypominamy, że samorządowcy mogą składać wnioski na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli. Do rozdysponowania na ten cel jest kwota 186 mln zł. To efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja…

Pokaż więcej

Pogotowie zakupowe na terenie Gminy Kamienna Góra

Na terenie Gminy Kamienna Góra uruchamiono bezpłatną usługę “Pogotowie zakupowe”. Usługa skierowana jest do seniorów znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem. Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z takiej pomocy proszeni są o kontakt telefoniczny pod numer tel. 505 059 543. Usługa realizowana jest we współpracy ze wszystkimi jednostkami OSP z terenu gminy Kamienna Góra.

Pokaż więcej

Wstrzymana lustracja na terenie gminy Kamienne Góra

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) – Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, że w okresie od dnia 16 do 27 marca 2020 roku zawieszone zostają lustracje terenowe i rozpoznawanie spraw dotyczących usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.

Pokaż więcej

Ogranicz wizyty w Urzędzie, GOPS-ie, i innych jednostkach publicznych

W związku z zastosowaniem się do ograniczania bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego z uwagi na realne zagrożenie zakażenia się koronawirusem, w przypadku konieczności załatwienia pilnych lub bardzo ważnych spraw urzędowych, apelujemy o korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu ePUAP lub dostępnego na stronie gminy Kamienna Góra portalu eOBYWATEL, a także drogą telefoniczną, bez konieczności osobistego przychodzenia do Urzędu Gminy, GOPS-u lub innych jednostek podległych. Sprawy mniej pilne lub mniej ważne, wymagające osobistego przyjścia do Urzędu lub jednostek podległych, proszę odłożyć na późniejszy, bardziej bezpieczny termin. Rekomendujemy, aby dokonywać czynności płatniczych…

Pokaż więcej

Zawieszone zajęcia w gminie Kamienna Góra

W Urzędzie Gminy Kamienna Góra odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku z decyzją Premiera RP Mateusza Morawieckiego o czasowym zawieszeniu zajęć szkolnych na terenie całego kraju. Na posiedzeniu GZZK podjęto decyzje, że w tym samym okresie (tj. od 12 do 25 marca 2020 r. włącznie), zawieszone zostaną również: – wszystkie zajęcia grupowe prowadzone w domach kultury i świetlicach wiejskich na terenie gminy, – działalność Kina za Rogiem w Krzeszowie, – działalność wszystkich bibliotek publicznych na terenie gminy (Krzeszów, Pisarzowice, Leszczyniec, Gorzeszów), – wszystkie zebrania wiejskie oraz imprezy…

Pokaż więcej

Odwołane imprezy w gminie Kamienna Góra

Urząd Gminy Kamienna Góra informuje, że w związku z aktualnym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego, odwołane zostają następujące imprezy i wydarzenia o charakterze lokalnym, zaplanowane w najbliższym czasie przez naszą gminę i podległe jej jednostki organizacyjne: – Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa, zaplanowane na dzień 20 marca br., i 3 kwietnia br. – Konkurs Palm i Stołów Wielkanocnych, zaplanowany na dzień 4 kwietnia br. – Bieg z Flagą, zaplanowany na dzień 2 maja br. Informujemy, że tylko Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną odbędzie się w…

Pokaż więcej

XVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 26 lutego 2020 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4. Informacja w zakresie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o.5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2019.6. Podjęcie uchwał:– projekt uchwały w…

Pokaż więcej

Nabór na stanowisko Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe. Wymagany staż pracy: co najmniej 2-letni staż pracy w instytucjach otoczenia biznesu lub jednostce sektora finansów publicznych bądź analogiczny okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej, której przedmiotem było świadczenie usług doradczych dla biznesu. Znajomość przepisów prawnych z zakresu: – ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości, – ustawy o samorządzie gminnym, – ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, – ustaw Kodeks cywilny, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, – ogólna znajomość przepisów o podatku…

Pokaż więcej

XVI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 31 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Stan bezpieczeństwa w gminie – Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze oraz Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, – projekt…

Pokaż więcej

XV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 20 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem. 5. Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy…

Pokaż więcej

Nowe opłaty na parkingach w Krzeszowie

Urząd Gminy Kamienna Góra informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku na terenie parkingów znajdujących się w Krzeszowie zwiększone zostają opłaty za parkowanie samochodów osobowych: – za postój do 2 h – z 2,00 zł na 3,00 zł brutto,– za postój powyżej 2 h – z 4,00 zł na 5,00 zł brutto. Aktualny cennik i zasady uiszczania opłat są dostępne u administratora oraz tutaj.

Pokaż więcej

XIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w sali widowiskowej Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2019. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o…

Pokaż więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Kamienna Góra organizuje tzw. „wystawkę” tj. zbiórkę następujących odpadów z terenu nieruchomości: -mebli domowych (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki itp.) -elementów wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry itp.) -mebli ogrodowych (drewnianych i z tworzyw sztucznych) -wózków -opon (wyłącznie z samochodów osobowych) -sprzętu sportowego (rowery, narty, sanki, gry itp.) -zabawek dużych rozmiarów -dużych odpadów plastikowych (doniczki, wiadra, skrzynki itp.) -metale (złom, puszki) -zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt audio wizualny, urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia komputerowe, narzędzia elektryczne i elektroniczne) -i innych tym podobnych przedmiotów. Z uwagi na pożar…

Pokaż więcej

Nowe stawki podatku od nieruchomości

W dniu 23 października 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Podczas sesji radni podjęli uchwałę określającą nowe stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości: 1. Od gruntów: 1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,95 zł od 1 m2 powierzchni, 2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł od 1 ha powierzchni, 3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności…

Pokaż więcej

XIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 23 października 2019 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych: – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Założenia do budżetu gminy na…

Pokaż więcej

Przebudowano drogi w Raszowie

W miejscowości Raszów zakończyła się kompleksowa przebudowa dwóch odcinków dróg wewnętrznych o łącznej długości 270 mb wraz z wymianą przepustu na potoku Bystrek. Zadanie zrealizowało wyłonione w przetargu konsorcjum dwóch firm: PHU KAMA i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Mysłakowic. Wartość inwestycji to prawie 384 tys. zł. Na zadanie gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 65.772 zł. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty. Foto/info: Patryk Straus – wójt gminy Kamienna Góra

Pokaż więcej

XII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 25 września 2019 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. 5. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra i nadania Jej Statutu, – projekt…

Pokaż więcej

X Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 28 sierpnia 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbyła się X Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczychi społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresiemiędzysesyjnym.4. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze – informacja.5. Rozpatrzenie skargi na działalność organu wykonawczego gminy – podjęcie uchwały w tymzakresie.6. Podjęcie uchwał:– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego terenów w miejscowości Czarnów,–…

Pokaż więcej