LIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

26 kwietnia 2023 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Pisarzowicach odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji. 2.Informacja o protokole poprzedniej sesji. 3.Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4.Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r. Ocena zasobów pomocy społecznej. 5.Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. 6.Podjęcie uchwał. – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, – projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej…

Pokaż więcej

Piesek do adopcji

Poszukujemy właściciela (opiekuna) psa lub osoby chętnej go zaadoptować. Dziś (piątek, 10 marca) znaleziono psa w pobliżu Przełęczy Okraj/Ogorzelca, który aktualnie przebywa w Gabinecie Weterynaryjnym “KAM-VET” w Kamiennej Górze. Osoby posiadające informację o właścicielu (opiekunie) psa lub osoby zainteresowane adopcją czworonoga proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Kamienna Góra pod nr tel. 75 610 62 90.

Pokaż więcej

LI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

25 stycznia 2023 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Pisarzowicach odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra planowanych na rok 2023. 5. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego dotycząca transportu publicznego w powiecie oraz na terenie gminy Kamienna Góra, a także…

Pokaż więcej

XLIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

30 listopada 2022 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022. 5. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, – projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów“ na rok 2023,…

Pokaż więcej

Nowy maszt z flagą niebawem zostanie zainstalowany w Krzeszowie

W związku z udziałem Gminy Kamienna Góra w projekcie „Pod biało-czerwoną” i otrzymaniem dotacji w wysokości 8 000 zł na zakup oraz montaż masztu i flagi, informujemy, że już wkrótce w Krzeszowie zostanie postawiony maszt flagowy. Projekt “Pod biało – czerwoną“ zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztu i flagi w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy oddali odpowiednią liczbę głosów poparcia, w sondażu przeprowadzonym pod koniec 2020 roku. Gmina Kamienna otrzymała 182 głosy poparcia (wymagana liczba głosów wynosiła 100). Przypominamy, że maszt z flagą został już zainstalowany…

Pokaż więcej

LVIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

26 października 2022 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Pisarzowicach odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych. – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 5. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały…

Pokaż więcej

Informacja o przedsięwzięciach w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KAMIENNA GÓRA O PRZEDSIĘWZIĘCIACH REALIZOWANYCH W GMINIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO Uwaga: Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie wojewody dolnośląskiego!!! W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego (np. po ataku jądrowym, detonacji ładunku jądrowego przez terrorystów, w wyniku krytycznego (niepomyślnego) rozwoju sytuacji po awarii w elektrowni jądrowej w pobliżu granic Polski), na terenie gminy zaplanowano podjęcie działań profilaktycznych polegających na wydawaniu tabletek jodku potasu, w wyznaczonych dla mieszkańców punktach dystrybucji. Zgodnie z Rekomendacją Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania…

Pokaż więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

28 września 2022 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Informacja na temat działań podejmowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra. 5. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, – projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna…

Pokaż więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

31 sierpnia 2022 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Pisarzowicach odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2022 roku. 5. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, – projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra, – projekt…

Pokaż więcej

XLV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

29 czerwca 2022 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji. 2.Informacja o protokole poprzedniej sesji. 3.Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4.Informacja w zakresie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. 5.Informacja w zakresie Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu. 6.Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr…

Pokaż więcej

Raport o stanie gminy Kamienna Góra

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Kamienna Góra, która odbędzie się 25 maja 2022 roku, zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Kamienna Góra za 2021 rok. RAPORT DOSTĘPNY TUTAJ. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku ubiegłym, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz funduszu sołeckiego. Raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w której poza radnymi głos zabrać mogą również mieszkańcy…

Pokaż więcej

Konto bankowe POMOC UKRAINIE

Gmina Kamienna Góra uruchomiła specjalny rachunek bankowy, na który można wpłacać darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy. Zgromadzone na rachunku środki zostaną wykorzystane na zapewnienie najpilniejszych potrzeb uchodźców znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra. Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra Nr konta: 19 8395 0001 0027 4964 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Dopisek: darowizna Pomoc Ukrainie

Pokaż więcej

XL Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

23 lutego 2022 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Stan bezpieczeństwa w gminie – Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze oraz Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. 5. Podjęcie uchwał. – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, – projekt uchwały…

Pokaż więcej

XXXIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

26 stycznia 2022 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze. 5. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra planowanych na rok 2022.…

Pokaż więcej

XXXVIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

22 grudnia 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem. 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za…

Pokaż więcej

XXXVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

24 listopada 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2021.5. Informacja na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy.6. Podjęcie uchwał:– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.– projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…

Pokaż więcej

Kolejna dotacja dla gminy Kamienna Góra

Kolejna dotacja trafi do gminy Kamienna Góra. Dzisiaj (piątek, 5 listopada) ogłoszono wyniki rządowego wsparcia finansowego dla gmin. Tym razem do gminy Kamienna Góra trafi kwota łącznie 2 209 891 zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. 365 235 zł to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę natomiast 1 844 656 zł na kanalizację. Otrzymane środki znacząco wpłyną na poprawę komfortu życia mieszkańców gminy i stanu środowiska naturalnego. – W tym obszarze jest jeszcze u nas sporo do zrobienia, dlatego te…

Pokaż więcej

Ruszył program “Granty PPGR”

Ruszył program “Granty PPGR”,  skierowany do uczniów,  których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie byli pracownikami PGR, funkcjonującego na terenie Gminy Kamienna Góra. Dzięki programowi można otrzymać dofinansowanie m.in. na sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny, laptop lub tablet) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający naukę/pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji i pliki do pobrania tutaj.

Pokaż więcej

XXXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

29 września 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra.5. Podjęcie uchwał:– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,– projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna…

Pokaż więcej

Nadzwyczajna XXXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

14 lipca 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się Nadzwyczajna XXXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w miejscowości Olszyny,– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia “Uchwały solidarności z osobami LGBT+”,– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla miejscowości Janiszów,– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,– projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra.…

Pokaż więcej

Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Kamienna Góra rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań przedstawionych w złożonych ofertach. Konkurs obejmował zadania w zakresie: 1) turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku, 2) ratownictwa i ochrony ludności, 3) działalności charytatywnej na rzecz osób najuboższych. Łącznie organizacje pozarządowe złożyły 7 ofert, z których wszystkie uzyskały wsparcie w formie dotacji celowej. W niektórych przypadkach jest ono niższe od kwoty wnioskowanych. Szczegółowe wyniki oceny złożonych ofert i wysokość przyznanych dotacji dostępne tutaj. Źródło: Gmina Kamienna Góra

Pokaż więcej

XXXI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

26 maja 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra. 5. Debata nad Raportem. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. 7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok: – podjęcie uchwały w tym zakresie. 8. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy: – podjęcie uchwały…

Pokaż więcej

Trwa budowa przedszkola w Krzeszowie

Trwa budowa przedszkola publicznego w Krzeszowie. Prezentujemy postęp prac budowlanych. Przypominamy, że w ramach inwestycji powstanie nowy obiekt, w którym znajdą się cztery oddziały przedszkolne. Inwestycja powinna zostać zakończona w maju 2022 roku. Poza salami dydaktycznymi w budynku znajdą się pomieszczenia biurowe, socjalne, kuchnia, magazyn, szatnie oraz zaplecze sanitarno-higieniczne. Budynek będzie ogrzewany gazem sieciowym oraz zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Dotychczasowy budynek przedszkola ma zostać zaadaptowany na żłobek gminny. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

XXX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

28 kwietnia 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresiemiędzysesyjnym.4. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kamienna Góra,nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Leszczyńcu, gmina Kamienna Góra, – projekt uchwały w sprawie: przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz…

Pokaż więcej

Trwa budowa pompowni sieciowej w Krzeszowie

Przypominamy, że trwa budowa obiektu pompowni sieciowej oraz zbiornika retencyjnego w Krzeszowie. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę: 1) sieci wodociągowej z ujęcia “Betlejem” do nowego obiektu pompowni sieciowej, w tym: a) sieci o średnicy Ø225 mm PEHD o długości około 738,50 m, b) sieci o średnicy Ø110 mm PEHD o długości około 26,50 m 2) nowej pompowni sieciowej o parametrach Q max/h = 36,00 m3/h i H = 40m słupa H2O z podłączeniem do nowej sieci wodociągowej, zbiornik retencyjny o poj. 150 m3, neutralizator ścieków z chlorowni, zbiornik ścieków sanitarnych, pompownia…

Pokaż więcej

Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Kamienna Góra – wnioski do pobrania

Od 10 maja będzie można złożyć wniosek na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Dotacje można otrzymać na inwestycje w domach jednorodzinnych i mieszkaniach na terenie gminy Kamiennej Góry. Mogą się o nią ubiegać właściciele i najemcy nieruchomości. Wnioski można pobrać tutaj. Na dokumenty gmina czeka do 14 maja 2021 r. Będzie je można złożyć w holu Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 (wejście od strony Banku Spółdzielczego) w godz. 9:00 – 15:00.

Pokaż więcej

Informacja dla mieszkańców w sprawie wilków

Komunikat Urzędu Gminy Kamienna Góra w sprawie wilków. Drodzy Mieszkańcy Gminy Kamienna Góra! Gdy spotkamy na swojej drodze zwierzę, które żyje na co dzień w lesie, pamiętajmy, że zawsze mamy do czynienia ze zwierzęciem dzikim, którego zachowania nie jesteśmy wstanie przewidzieć. Chociaż wilk jest drapieżnikiem, który z racji swoich zachowań w pewnych szczególnych okolicznościach może być niebezpieczny dla człowieka, to jednak z reguły boi się ludzi i unika z nimi kontaktu. Należy podkreślić, że wilk Canis lupus objęty jest ścisłą ochroną gatunkową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183 ze…

Pokaż więcej

Ruszyła budowa przedszkola publicznego w Krzeszowie

Przypominamy, że ruszyła budowa przedszkola publicznego w Krzeszowie. Wykonawca prowadzi prace ziemne. Umowa na budowę obiektu została podpisana z końcem stycznia 2021 roku, o czym informowaliśmy tutaj. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy budynek wolnostojący, w którym znajdą się cztery oddziały przedszkolne. Poza salami dydaktycznymi w budynku znajdą się również pomieszczenia biurowe, socjalne, kuchnia, magazyn, szatnie oraz zaplecze sanitarno-higieniczne. Budynek będzie ogrzewany gazem sieciowym oraz zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Dotychczasowy budynek przedszkola zostanie zaadaptowany na żłobek gminny. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Odwołane spotkania informacyjne w sprawie wymiany pieców

W związku z pandemią i wynikającymi z niej obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi od dnia 20 marca 2021 roku oraz negatywną opinią Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamiennej Górze w sprawie organizowania spotkań informacyjnych dla mieszkańców gminy, dotyczących wymiany źródeł ciepła informujemy, że zaplanowane spotkania w terminach: 25 marca 2021 r. w miejscowości Krzeszów o godz. 18.308 kwietnia 2021 r. w miejscowości Pisarzowice o godz. 16.00 nie odbędą się! Wszystkich mieszańców zainteresowanych przystąpieniem do realizacji projektu grantowego wymiany starych kotłów węglowych, terminami naboru wniosków poinformujemy odrębnym komunikatem o toku dalszego postępowania w…

Pokaż więcej

Dotacja na “ruderę” w Kamiennej Górze

Wójt Patryk Straus poinformował, że gmina Kamienna Góra otrzymała dotację w wysokości 370 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rozstrzygniętego naboru wniosków z programu “Ochrona zabytków”. Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy, pozwolą sfinansować najpilniejsze prace związane z ratowaniem budynku resursy kupieckiej z 1799 r. (tzw. Dom Loży), który mieści się przy ul. Okrzei 14 w Kamiennej Górze. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i od października 2018 roku, w wyniku nabycia spadku po nieżyjącym właścicielu, stał się własnością gminy Kamienna Góra, o czym…

Pokaż więcej

Uchylenie zarządzeń w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów

Uchylenie zarządzeń w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów szkoły podstawowej w Szarocinie i Krzeszowie. Wójt Gminy Kamienna Góra w dniu 16 lutego 2021 r.  wydał dwa zarządzenia dot.  konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie oraz  konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzeszowie: – Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 9/2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie. –…

Pokaż więcej

Gminy Kamienna Góra i Marciszów chcą wybudować wieżę na Wielkiej Kopie

Dzięki współpracy z gminą Marciszów i Nadleśnictwem Kamienna Góra oraz możliwym do pozyskania środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) dla gmin górskich, kwestia wieży widokowej na Wielkiej Kopie znów powraca. W dniu 12 lutego br. gmina Kamienna Góra oraz gmina Marciszów złożyły wspólny wniosek do rządowego programu RFIL, który wspiera gminy górskie w zakresie inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną.Wspólne przedsięwzięcie obu gmin dotyczy budowy i rozbudowy infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie. Projekt obejmuje m.in.: – budowę wieży widokowej na szczycie Wielkiej Kopy (861 m n.p.m.),…

Pokaż więcej

XXIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 24 lutego 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się . Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4. Stan bezpieczeństwa w gminie – Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze oraz Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.5. Podjęcie uchwał:– projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na…

Pokaż więcej

Weryfikują deklaracje śmieciowe w gminie Kamienna Góra

W ramach uszczelnienia systemu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gmina uruchomiła program komputerowy, który sprawdził się już w innych samorządach, o czym informował wójt Patryk Straus tutaj. Program powstał na zlecenie miasta Świdnik w województwie lubelskim. Dzięki algorytmowi porównującemu dane z różnych baz, w ciągu roku w 40-tysięcznym Świdniku system wykrył ok. 1300 osób poza systemem zbiórki odpadów. Oprogramowanie Świdnik przekazał bezpłatnie. Komputerowy algorytm porównuje dane z deklaracji śmieciowych z informacjami z innych systemów. Analizuje on m.in. dane meldunkowe, podatkowe, informacje z ośrodka pomocy społecznej, zużycie wody oraz…

Pokaż więcej

Podpisano umowę na budowę przedszkola publicznego w Krzeszowie

W dniu 25 stycznia 2021 roku w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra odbył się briefing prasowy i podpisanie umowy na budowę przedszkola publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. W briefingu udział wzięli: Patryk Straus – Wójt Gminy Kamienna Góra, Daniel Kubacki – Wykonawca inwestycji, Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury. Przypominamy, że w ramach inwestycji w Krzeszowie zostanie wybudowany nowy budynek wolnostojący o powierzchni 715 m2 (wartość netto), w którym znajdą się cztery oddziały przedszkolne. Wartość projektu wynosi ponad 7, 5 mln zł.…

Pokaż więcej

Gmina Kamienna Góra uruchomiła bezpłatny transport do punktu szczepień

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień gmina Kamienna Góra uruchomiła specjalny numer telefonu (75 610 6230), dedykowany przede wszystkim seniorom i osobom niepełnosprawnym, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Osoby uprawnione do bezpłatnego dowozu do punktów szczepień: 1. Osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami (pracownik gminy może poprosić o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności). 2. Osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu…

Pokaż więcej

XXVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 21 grudnia 2020 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji.2.Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3.Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.5.Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2020 r.6.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy…

Pokaż więcej

XXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Z uwagi na obecny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CO V-2 obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4. Informacja na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy.5. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie zmian…

Pokaż więcej

Gmina Kamienna Góra przystąpiła do programu realizowanego przez DCO

W dniu 20 listopada 2020 roku w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra odbył się briefing prasowy i podpisanie deklaracji współpracy w sprawie realizowanego przez gminę programu profilaktyki nowotworu jelita grubego. W briefingu udział wzięli: Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Patryk Straus – Wójt Gminy Kamienna Góra, Krzysztof Mróz – Senator RP. Przypominamy, że Gmina Kamienna Góra przystąpiła do realizacji programu badań przesiewowych raka jelita grubego, którego realizatorem jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. DCO przekazało dla mieszkańców gminy 100 bezpłatnych testów na krew utajoną w kale, które mogą…

Pokaż więcej