Restauratorzy zwolnieni z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Uchwała zwalniająca kamiennogórskich restauratorów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu została zaakceptowana przez Radę Miasta. Projekt przygotowany przez burmistrza Janusza Chodasewicza został przegłosowany jednogłośnie.  

– To forma wsparcia miejscowych restauratorów w dobie pandemii – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.  Zostali oni zwolnieni z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przez cały 2021 rok.

Uchwała przewiduje zwrot opłat za rok 2021, jeśli któraś z firm już ją uiściła. Tacy przedsiębiorcy muszą wystąpić ze stosownym wnioskiem do urzędu miasta. Można go złożyć do 30 kwietnia br.

Share

Zobacz również

Leave a Comment