Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości dla Ukrainy

W obliczu trudnej sytuacji Ukrainy i jej obywateli KSSEMP wyraża swoją solidarność i wsparcie dla osób, które znalazły się w niebezpieczeństwie. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości zakupiła sto kompletów śpiworów, poduszek i koców dla uchodźców przybywających na teren powiatu kamiennogórskiego. Dzisiaj (poniedziałek, 14 marca) w imieniu Zarządu Spółki wiceprezes Dagmara Gęborys przekazała dary do siedziby Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, skąd zostaną dostarczone do placówek przygotowanych na przyjęcie obywateli z Ukrainy.

Pokaż więcej

Konferencja SSEMP w Kamiennej Górze

W poniedziałek, 20 grudnia Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. zorganizowała konferencję „Integracja edukacji z biznesem”, która odbyła się w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa. W konferencji udział wzięli m.in. Marzena Machałek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, przedstawiciele jednostek samorządowych, firm oraz liczni dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z Bolesławca, Lubania, Jeleniej Góry i Kamiennej Góry. Konferencja została zorganizowana w ramach działań Strefowego Klastra Edukacyjnego, której celem była prezentacja form współpracy pomiędzy szkołami, a pracodawcami, wymiana doświadczeń, integracja środowiska gospodarczego i edukacyjnego w powiązaniu z potrzebami lokalnych rynków pracy. W trakcie…

Pokaż więcej

Wyróżnienie dla SSEMP w Kamiennej Górze

Dzisiaj (czwartek, 9 grudnia) w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia „Symbol Rozwoju Biznesu 2021″, które uzyskała Spółka . Oficjalne wyróżnienie wręczone zostało Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Rycharskiemu przez Redaktora Naczelnego „Monitora Biznesu” i „Monitora Rynkowego” Jakuba Lisieckiego. – „Symbol Rozwoju Biznesu 2021” przyznany został Kamiennogórskiej Strefie ze względu na wyjątkowe osiągnięcia biznesowe w roku 2021 w tym ilość wydanych decyzji o wsparciu i wypracowany zysk z działalności operacyjnej. Tegoroczne, rekordowe wyniki Spółki to efekt dobrej współpracy Strefy z przedsiębiorcami, którzy dla…

Pokaż więcej

List gratulacyjny dla kamiennogórzanina Maksymiliana Miki

W dniu 12 lutego 2021 w siedzibie SSEMP w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste wręczenie listu gratulacyjnego dla kamiennogórzanina Maksymiliana Miki, absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Matematyki i Informatyki – Instytutu Informatyki. List gratulacyjny od MEiN i wiceminister edukacji Marzeny Machałek oraz od Strefowego Klastra Edukacyjnego i Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został wręczony za zajęcie 1. miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, za zajęcie 2. miejsca w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską oraz działalność naukową, zawodową, pasję, kreatywność i zaangażowanie. Życzymy powodzenia…

Pokaż więcej

Z ministrem Wojciechem Murdzkiem o rozwoju Kamiennogórskiej Strefy

17 lutego 2020 roku Wiceminister Rozwoju Pan Wojciech Murdzek złożył wizytę roboczą w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze. Była to okazja do zaprezentowania wyników Kamiennogórskiej Strefy i omówienia perspektyw. Rok 2019 był jednym z najlepszych w historii Strefy – zostało wydanych 13 decyzji o wsparciu nowych inwestycji. Prowadzone były również rozmowy o propozycji zmian do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z korzyścią dla potencjalnych inwestorów. Istotnym elementem rozmów był temat utworzenia obszaru aktywności gospodarczej w Kamiennej Górze przy drodze ekspresowej S3 oraz wsparcie tego przedsięwzięcia…

Pokaż więcej

Posiedzenie Rady Programowej Strefowego Klastra Edukacyjnego w Kamiennej Górze

W dniu 4 lutego 2020 roku w siedzibie SSEMP S.A. w Kamiennej Górze odbyło się posiedzenie Rady Programowej Strefowego Klastra Edukacyjnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm strefowych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawione zostało sprawozdanie wynikające z zadań przyjętych do realizacji w roku 2019. Następnie zaprezentowany został plan pracy na rok 2020. W trakcie obrad toczyła się dyskusja dotycząca: wielopłaszczyznowej współpracy, zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na regionalnym rynku pracy, realizacji nowych projektów, promowania szkół zawodowych i firm strefowych. W trakcie podsumowania obrad przyjęte…

Pokaż więcej

Życzenia – KSSEMP

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech będą one okazją do zadumy, ale i radości z rodzinnego spotkania. Niech Nowy Rok 2020 przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się powodzeniem. Życzymy wszelkich sukcesów i pomyślności! Zarząd i Pracownicy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Prezes Tadeusz Rycharski Wiceprezes Dagmara Gęborys

Pokaż więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W dniu 21 listopada 2019 roku w sali Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W tym uroczystym dniu podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze  przygotowali montaż artystyczny, któremu towarzyszyła dobra zabawa, radość i przyjaźń. Został rozstrzygnięty również konkurs plastyczny „Dbamy o swoje zdrowie psychiczne”, w którym wyróżnione zostały Nadia Korfanty i Kinga Sarnecka. Z kolei pierwsze miejsce zajęły: Beata Owcarz (ZSZiO), Wiktoria Kiełbasa (ZSZiO) oraz Marcelina Jurkowska (ZSS), drugie…

Pokaż więcej

Strefowy Klaster Edukacyjny SSEMP S.A. współpracuje z ZSZiO

Współpraca pomiędzy Strefowym Klasterm Edukacyjnym SSEMP S.A. i Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze zaowocowała uruchomieniem w szkole klasy pod patronatem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej oraz zmodernizowaniem pracowni zawodowej pod patronatem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Firma PKS z Kamiennej Góry objęła kształceniem praktycznym uczniów szkoły branżowej I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, oraz wyposażyła nowo powstałą pracownię w oprogramowanie komputerowe Microsoft Office dla 14 stanowisk. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości przeprowadziła modernizację pracowni przedmiotów zawodowych. Wymieniona została tablica interaktywna oraz odnowiono pomieszczenie. Planowany jest również…

Pokaż więcej