Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 59,80 m2, położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 7 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2024r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 133 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 13 500,00 zł do dnia 3 stycznia 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię…

Pokaż więcej

Działki budowlane na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Jaśminowej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: nr 222/1 o pow. 2855 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 151 000,00 zł netto, wadium 15 100,00 zł; nr 222/2 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 66 000,00 zł netto, wadium 6 600,00 zł; nr 222/3 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem…

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Wieściszowicach

Wójt Gminy Marciszów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wieściszowicach, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 145/2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Wieściszowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 145/2 o pow. 0,0129 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska trwałe. Działka zlokalizowana w obrębie lokalnego centrum wsi Wieściszowice, przy nowo wyremontowanej drodze asfaltowej. Usytuowana jest u podnóża lokalnego zalesionego wzniesienia z lokalną atrakcją turystyczną – Kolorowe Jeziorka. Teren nieogrodzony, częściowo pokryty kamiennym i betonowym gruzowiskiem. Działka bez uzbrojenia. W bezpośrednim…

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 622. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 622 o pow. 0,1606 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Działka o kształcie trapezu usytuowana na stromym stoku o znacznym nachyleniu w kierunku północno- zachodnim, w klinie pomiędzy dwiema drogami o nawierzchniach asfaltowych — od strony północnej (na dole) przylega do drogi powiatowej prowadzącej…

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 352/2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 352/2 o pow. 0,1868 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: RV – grunty orne. Działka o kształcie trapezu, teren równy, nieznacznie nachylony w kierunku północno-wschodnim, przy drodze gruntowej w granicach działki nr 357 łączącej się w odległości ok. 65 m z główną drogą prowadzącą z Marciszowa w kierunku Kaczorowa — drogą wojewódzką. Teren…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 45,66 m2, położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 6 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 95 000,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 9 500,00 zł do dnia 5 grudnia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 56,15 m2, położonego w budynku przy pl. Browarowym 1 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 109 000,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 11 000,00 zł do dnia 5 grudnia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 17,35 m2, położonego w budynku przy ul. Mostowej 6 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 39 000,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 4 000,00 zł do dnia 5 grudnia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 z przynależnymi do niego pomieszczeniami: kuchnia o pow. 11,59 m2, łazienka o pow. 2,92 m2, piwnica o pow. 4,58 m2 o łącznej powierzchni 39,98 m2, położonego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 36 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2023 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 85 000,00 zł brutto.  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 8 500,00 zł do dnia 5 grudnia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302…

Pokaż więcej