Z ministrem Wojciechem Murdzkiem o rozwoju Kamiennogórskiej Strefy

17 lutego 2020 roku Wiceminister Rozwoju Pan Wojciech Murdzek złożył wizytę roboczą w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze.

Była to okazja do zaprezentowania wyników Kamiennogórskiej Strefy i omówienia perspektyw. Rok 2019 był jednym z najlepszych w historii Strefy – zostało wydanych 13 decyzji o wsparciu nowych inwestycji.

Prowadzone były również rozmowy o propozycji zmian do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z korzyścią dla potencjalnych inwestorów. Istotnym elementem rozmów był temat utworzenia obszaru aktywności gospodarczej w Kamiennej Górze przy drodze ekspresowej S3 oraz wsparcie tego przedsięwzięcia przez Ministerstwo Rozwoju. Była to pierwsza wizyta Ministra odpowiedzialnego za specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Wideo: Telewizja Dami Region
Share

Zobacz inne

Leave a Comment