Posiedzenie Rady Programowej Strefowego Klastra Edukacyjnego w Kamiennej Górze

W dniu 4 lutego 2020 roku w siedzibie SSEMP S.A. w Kamiennej Górze odbyło się posiedzenie Rady Programowej Strefowego Klastra Edukacyjnego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm strefowych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Przedstawione zostało sprawozdanie wynikające z zadań przyjętych do realizacji w roku 2019. Następnie zaprezentowany został plan pracy na rok 2020.

W trakcie obrad toczyła się dyskusja dotycząca: wielopłaszczyznowej współpracy, zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na regionalnym rynku pracy, realizacji nowych projektów, promowania szkół zawodowych i firm strefowych. W trakcie podsumowania obrad przyjęte zostały wnioski dotyczące dalszej współpracy.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment