Konferencja SSEMP w Kamiennej Górze

W poniedziałek, 20 grudnia Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. zorganizowała konferencję „Integracja edukacji z biznesem”, która odbyła się w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa. W konferencji udział wzięli m.in. Marzena Machałek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, przedstawiciele jednostek samorządowych, firm oraz liczni dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z Bolesławca, Lubania, Jeleniej Góry i Kamiennej Góry.

Konferencja została zorganizowana w ramach działań Strefowego Klastra Edukacyjnego, której celem była prezentacja form współpracy pomiędzy szkołami, a pracodawcami, wymiana doświadczeń, integracja środowiska gospodarczego i edukacyjnego w powiązaniu z potrzebami lokalnych rynków pracy.

W trakcie spotkania wręczone zostały listy gratulacyjne oraz podziękowania za wieloletnią współpracę, za dobre i konstruktywne zaangażowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego.

Przybyli na konferencję inwestorzy z obszaru KSSEMP (m.in. Dr. Schneider z Radomierza oraz Joh. Clouth z Kamiennej Góry) otrzymali listy gratulacyjne za swoje zaangażowanie w edukację zawodową.

Catering przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment