Strefowy Klaster Edukacyjny SSEMP S.A. współpracuje z ZSZiO

Współpraca pomiędzy Strefowym Klasterm Edukacyjnym SSEMP S.A. i Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze zaowocowała uruchomieniem w szkole klasy pod patronatem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej oraz zmodernizowaniem pracowni zawodowej pod patronatem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Firma PKS z Kamiennej Góry objęła kształceniem praktycznym uczniów szkoły branżowej I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, oraz wyposażyła nowo powstałą pracownię w oprogramowanie komputerowe Microsoft Office dla 14 stanowisk.

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości przeprowadziła modernizację pracowni przedmiotów zawodowych. Wymieniona została tablica interaktywna oraz odnowiono pomieszczenie. Planowany jest również zakup nowego projektora multimedialnego o krótkiej ogniskowej. W obu salach uczniowie rozwijają kompetencje twarde i miękkie oraz analityczne myślenie.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment