Powołano Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego

W sali widowiskowej kamiennogórskiego Centrum Kultury odbyło się dziś (wtorek, 28 czerwca) spotkanie zorganizowane przez Specjalną Strefę Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze.

Na spotkanie zaproszeni zostali m.in. samorządowcy oraz inwestorzy działający na obszarze objętym SSEMP. Do głównych zadań nowo powstałej rady należeć będzie przede wszystkim wskazywanie kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru oraz przedstawianie opinii, wniosków i rekomendacji dotyczących zakresu działań przyczyniających się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy bądź powiatu.

Podczas wydarzenia dokonano uroczystego wręczenia powołania Członkom Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego oraz podpisania Aktu Erekcyjnego. Podjęte zostały także pierwsze uchwały dot. wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza RROG.

Przedstawicielem Powiatu Kamiennogórskiego w niniejszej Radzie została Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Edyta Drzewiecka.

Zobacz inne

Leave a Comment