LXVI Sesja Rady Gminy Marciszów

W środę, 24 kwietnia 2024 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LXVI Sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:
udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2024 roku przez mieszkankę Gminy Marciszów,
8/ Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Marciszów /kadencja 2018-2024/.
9/ Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Marciszów /kadencja 2018-2024/.
10/ Sprawy różne.
11/ Przyjęcie protokołu uroczystej sesji.
12/ Zamknięcie obrad sesji.

Share

Zobacz inne