Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 3 kwietnia 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2023 z dnia 29 marca 2024 r.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Wykaz dostępny tutaj.

Share

Zobacz inne