Sprzedaż nieruchomości położonej w Pastewniku

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pastewniku, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 332/3.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Pastewnik, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 332/3 o pow. 0,1918 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska.

Więcej szczegółów tutaj.

Share

Zobacz inne