XV Sesja Rady Gminy Marciszów

W piątek, 22 marca 2024 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady Sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.

2/ Powitanie.

3/ Stwierdzenie quorum.

4/ Przedstawienie porządku obrad.

5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

7/ Wręczenie Aktu Nadania Tytułu „Zasłużony dla Gminy Marciszów”.

8/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.

9/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie za rok 2023 wraz z potrzebami
w zakresie pomocy społecznej.

10/ Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2024

11/ Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023 Gminy Marciszów.

12/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a) w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2024 roku”,

b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu w sprawie zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w gminie Marciszów,

c) w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024

13/ Sprawy różne.

14/ Zamknięcie obrad sesji.

https://www.youtube.com/live/VbaNPfXN6Fs?si=RDeOEpw1NXzEbZr2
Share

Zobacz inne