Ukończono przebudowę drogi w Pustelniku

Ukończono przebudowę drogi przy świetlicy wiejskiej w Pustelniku (gm. Marciszów). Przebudowa drogi gminnej w Pustelniku to jedna z kilku inwestycji drogowych zakończonych ostatnio na terenie gminy Marciszów. Postęp prac budowlanych w Pustelniku prezentowaliśmy pod poniższymi linkami: Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Urząd Gminy Marciszów ponownie wsparł placówkę medyczną

Wójt Wiesław Cepielik wspólnie z zastępcą Truszczyńskim przekazali dziś (środa, 28 grudnia) do Przychodni Rodzinnej w Marciszowie spirometr, podręczne urządzenie do pomiaru parametrów wentylacji płuc. Spiroment został zakupiony przez Urząd Gminy i przekazany bezpłatnie do użytkowania. Przekazany sprzęt o wartości 8 tys. zł wzbogaci wyposażenie marciszowskiej placówki, poprawiają jakość świadczonych przez nią usług. – Ucieszyłem się bardzo z wiadomość, że ośrodek zdrowia pozyskał nowy personel medyczny i są szanse na uruchomienie dodatkowych usług dla pacjentów. Wszystko wskazuje na to, że w ośrodku w Marciszowie powstanie między innymi pierwsza w powiecie…

Pokaż więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Marciszów

W czwartek, 29 grudnia 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLVII Sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie quorum.4/ Przedstawienie porządku obrad.5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.6/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.8/ Sprawozdanie z prac Rady Gminy Marciszów za 2022 rok.9/ Podjęcie uchwał w sprawach: a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości,b/ zmiany Uchwały Nr XIX/129/2020 Rady Gminy…

Pokaż więcej

Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd w Marciszowie

W kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Marciszowie odbył się dziś (piątek, 16 grudnia) zapowiadany Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd w wykonaniu duetu harfowo-gitarowego Jadwiga Tomczyńska i Maksymilian Ambroziak. Duet wokalno-instrumentalny zaprezentował się już lokalnej społeczności, koncertując w bieżącym roku w Domu Kultury i ogrodach Pałacu Ciechanowice, co prezentowaliśmy na portalu Relacje Regionalne. Niezwykły klimat harfy elektrycznej i gitary basowej ponownie zachwycił publiczność. Przypominamy, że para jest od 8 lat w związku małżeńskim, a wspólnie koncertuje już od lat 10. Jadwiga Tomczyńska jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 16 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 136/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Ławeczka w Marciszowie

W Domu Kultury w Marciszowie odbył się dziś (czwartek, 15 grudnia) zapowiadany spektakl „Ławeczka” w wykonaniu aktorów teatru Maska z Jeleniej Góry. Honorata Magdeczko-Capote z Krzysztofem Rogacewiczem zaprezentowali na marciszowskiej scenie opowieść o Kobiecie i Mężczyźnie. W damsko-męskim pojedynku słownymi zapasami pełnych kłamstw i uników Ona uwodziła, czarowała, groziła, a On był raz gburem, a innym razem czarusiem. Spektakl został doceniony przez widzów i nagrodzony gromkimi brawami. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Przedświąteczne spotkania wójta z najstarszymi mieszkańcami gminy Marciszów

Zgodnie z tradycją, od dziś (czwartek, 15 grudnia), wójt Wiesław Cepielik rozpoczyna wizyty, odwiedzając najstarszych mieszkańców gminy Marciszów, którzy ukończyli 90 lat. Tradycja wizyt Wójta Gminy Marciszów wraca po pandemicznej przerwie. Oprócz życzeń wójt przekaże mieszkańcom okolicznościową tabliczkę z życzeniami i gwiazdę betlejemską. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Dentobus w gminie Marciszów

Nowoczesny dentobus zaparkował przy urzędzie gminy w Marciszowie. Mobilny gabinet stomatologiczny będzie przyjmował uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie do piątku, 16 grudnia w godz. 9-14. Świadczenia ogólnostomatologiczne są realizowane w ramach programu Narodowego Funduszu Zdrowia. Z usług oferowanych przez mobilny gabinet stomatologiczny skorzysta aż 253 uczniów. Dzięki staraniom Wójta Gminy Marciszów Wiesława Cepielika w środę, 14 października br. zawarto porozumienie w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów w dentobusie pomiędzy Gminą Marciszów a podmiotem leczniczym DirectMedic sp. z o.o. z/s we Wrocławiu – operatorem dentobusu na terenie województwa dolnośląskiego.…

Pokaż więcej

Odbiór zmodernizowanej drogi w Świdniku

Odbył się dziś (wtorek, 13 grudnia) odbiór robót budowlanych w ramach modernizacji drogi powiatowej nr 3471D w miejscowości Świdnik (gm. Marciszów). W ramach modernizacji 1,4 km drogi wykonano podbudowę w technologii MCE, 2 warstwy nawierzchni asfaltowej, na całej długości ułożono obrzeża betonowe, wyremontowano przepusty, oczyszczono rowy, wycięto zakrzaczenia. Wykonano również nowe oznakowanie drogi wraz z barierkami. Wartość zdania wyniosła blisko 3 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 2,7 mln zł. Postęp prac modernizacji drogi prezentowaliśmy tutaj.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 7 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia nr 135/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Dobiega końca przebudowa drogi w Pustelniku

Na ukończeniu jest przebudowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Pustelniku (gm. Marciszów). Przebudowa drogi gminnej w Pustelniku to jedna z kilku inwestycji drogowych wykonanych ostatnio na terenie gminy Marciszów. Zakończono m.in. przebudowę dwóch dróg w Ciechanowicach i łącznika w Domanowie, co prezentowaliśmy pod poniższymi linkami. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Ukończono przebudowę łącznika w Domanowie

Ukończono przebudowę drogi w Domanowie (gm. Marciszów). Przypominamy, że przedmiotem robót była przebudowa konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych (łącznik). Została wykonana nowa nawierzchnia w postaci dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Długość odcinka przebudowanej drogi wynosi ponad 124 m. Postęp prac prezentowaliśmy m.in. tutaj. Wartość zadania to 221 740 zł w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne – 34.500,00 zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Nowy plac zabaw w Pastewniku

Na ukończeniu jest budowa placu zabaw za budynkiem świetlicy wiejskiej w Pastewniku (gm. Marciszów). Na placu zainstalowano już elementy zabawowe. Do całkowitego ukończenie został już niewiele prac. Przypominamy, że przed świetlicą i remizą OSP Pastewnik utwardzono plac kostką betonową, co prezentowaliśmy tutaj. Wartość prac opiewa na kwotę 330 000 zł w tym dofinansowanie w kwocie 117 317 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Przebudowano kolejną drogę w Ciechanowicach

Zakończono przebudowę kolejnej drogi gminnej w Ciechanowicach. To jedna z dwóch inwestycji drogowych zakończonych obecnie w miejscowości Ciechanowice. Druga inwestycja zrealizowana została przy plebanii parafii pw. św. Augustyna w Ciechanowicach, co prezentowaliśmy tutaj. Przedmiotem robót budowlanych drogi gminnej w Ciechanowicach (dz. nr 286, do budynku nr 108) była przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 135 m. Wartość zadania to 222 275,76 zł. Kolejną inwestycją w Ciechanowicach będzie przebudowa schodów i łącznika prowadzącego na przystanek kolejowy. Prace powinny ruszyć jeszcze w bieżącym miesiącu. Niebawem więcej szczegółów. Więcej informacji z gminy Marciszów…

Pokaż więcej

Przebudowano drogę w Ciechanowicach

Zakończono przebudowę drogi gminnej w Ciechanowicach. To jedna z dwóch inwestycji drogowych zakończonych obecnie w miejscowości Ciechanowice (gm. Marciszów). Przedmiotem robót budowlanych była całkowita przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 203 m. Wartość zadania to blisko 328 tys. zł. Postęp prac budowlanych prezentowaliśmy tutaj. Kolejną inwestycją w Ciechanowicach będzie przebudowa schodów i łącznika prowadzącego na przystanek kolejowy. Prace powinny ruszyć jeszcze w bieżącym miesiącu. Niebawem więcej szczegółów. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Jarmark Bożonarodzeniowy w Marciszowie

Zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 17 grudnia 2022 roku od godziny 17 w Domu Kultury w Marciszowie. Podczas Jarmarku dostępne będą stoiska z rękodziełem oraz regionalnymi wyrobami. Chętnych wystawców zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 75 741 0208 wew. 24 lub mailowo na adres promocja@marciszow.pl. Organizator czeka na zgłoszenia do 9 grudnia br.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 25 listopada 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 128/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Trwa przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach

Trwa przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach. Przypominamy, że jest to jedna z dwóch inwestycji drogowych prowadzonych obecnie w tej miejscowości. Druga inwestycja realizowana jest przy plebanii parafii pw. św. Augustyna w Ciechanowicach, co prezentowaliśmy tutaj. Przedmiotem robót budowlanych drogi gminnej w Ciechanowicach (dz. nr 286, do budynku nr 108) jest przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 135 m. Wartość zadania to 222 275,76 zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Trwa modernizacja i budowa oświetlenia w gminie Marciszów

Trwa modernizacja i budowa oświetlenia w gminie Marciszów. Miejscowość Wieściszowice z nowym oświetleniem drogowym. Przypominamy, że wójt Wiesław Cepielik w ubiegłym miesiącu podpisał umowę z wykonawcą, który zmodernizuje i wybuduje nowe oświetlenie uliczne na terenie gminy Marciszów. – Pierwszy odcinek naszej dużej inwestycji właśnie został zrealizowany. Mieszkańcy Wieściszowic zostali wyposażeni w prawie kilometrowy odcinek oświetlenia od tzw. “zegara” do sklepu. Długo trzeba było czekać, ale jest i świeci. Wkrótce po nowym roku powstaną i zostaną zmodernizowane kolejne odcinki oświetlenia w innych sołectwach naszej gminy – mówi wójt Wisław Cepielik. W…

Pokaż więcej

Trwa przebudowa drogi w Pustelniku

Trwają inwestycje drogowe na terenie gminy Marciszów. Przebudowywana jest droga przy świetlicy wiejskiej w Pustelniku. Plac budowy wizytował dziś (czwartek, 24 listopada) wójt Wiesław Cepielik.  Przebudowa drogi gminnej w Pustelniku to jedna z kilku inwestycji drogowych prowadzonych obecnie na terenie gminy Marciszów. Obecnie prace prowadzone są również w Ciechanowicach i Domanowie, o czym informowaliśmy pod poniższymi linkami: Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Układają asfalt w Domanowie

Trwają inwestycje drogowe na terenie gminy Marciszów. Na przebudowywanej drodze w Domanowie trwa układanie warstwy asfaltu. Plac budowy wizytował dziś (czwartek, 24 listopada) wójt Wiesław Cepielik.  Przypominamy, że przedmiotem robót budowlanych drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 270) jest przebudowa istniejącej konstrukcji. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia w postaci dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Długość odcinka przebudowanej drogi wynosi ponad 124 m. Wartość zadania to 221 740 zł w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne – 34.500,00 zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne…

Pokaż więcej

Trwają inwestycje drogowe na terenie gminy Marciszów

Trwa przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach. To jedna z dwóch inwestycji drogowych prowadzonych obecnie w miejscowości Ciechanowice (gm. Marciszów). Budowę drogi wizytował dziś (czwartek, 24 listopada) wójt Wiesław Cepielik. Przypominamy, że przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 203 m. Wartość zadania to blisko 328 tys. zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Informacja dla mieszkańców gminy Marciszów, którzy w 2023 roku obchodzą 50-lecie ślubu

Urząd Stanu Cywilnego w Marciszowie prosi o kontakt pary małżeńskie, które w 2023 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia ślubu. Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat, mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Zaszczytne odznaczenie przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest docenieniem oraz uhonorowaniem wspólnie przeżytych lat. Medal mogą otrzymać także pary, które ten piękny jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych i do tej pory nie zostały odznaczone. Zobacz, jak wyglądał jubileusz w Marciszowie.

Pokaż więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Marciszów

W piątek, 25 listopada 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLVI Sesja Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji. 2/ Powitanie. 3/ Stwierdzenie quorum. 4/ Przedstawienie porządku obrad. 5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 6/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia. 7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami. 8/ Analiza uwag do oświadczeń majątkowych. 9/ Podjęcie uchwał w sprawach: a/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Marciszów, b/ określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie…

Pokaż więcej

Trwa przebudowa drogi w Domanowie

Trwa przebudowa drogi w Domanowie (gm. Marciszów). Przedmiotem robót budowlanych drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 270) jest przebudowa istniejącej konstrukcji. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia w postaci dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Długość odcinka drogi do przebudowy wynosi ponad 124 m. Wartość zadania to 221 740 zł w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne – 34.500,00 zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Utwardzono łącznik w Pastewniku

Utwardzono ciąg ciąg pieszy (łącznik) w Pastewniku (gm. Marciszów). W zakresie wykonanych prac znalazło się m.in. korytowanie działki, wywóz urobku, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kruszywa oraz jej zagęszczenie. Wartość zadania wyniosła blisko 40 tys. zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach

Trwa przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach. To jedna z dwóch inwestycji drogowych prowadzonych obecnie w miejscowości Ciechanowice (gm. Marciszów). Przedmiotem robót budowlanych drogi gminnej w Ciechanowicach (dz. nr 286, do budynku nr 108) jest przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 135 m. Wartość zadania to 222 275,76 zł. Przedmiotem robót budowlanych drogi gminnej w Ciechanowicach dz. nr 691 jest przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 203 m. Wartość zadania to 327 668,93 zł. – Umowy na przebudowy dróg gminnych z wykonawcami są podpisane, a zakończenie prac przewidziane jest na koniec…

Pokaż więcej

Realizowana jest budowa strefy turystycznej i rekreacji w Pastewniku

Przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Pastewniku (gm. Marciszów) utwardzono plac kostką betonową. Za budynkiem świetlicy powstaje plac zabaw, który zostanie wyposażony w takie elementy zabawowe jak: piaskownica sześciokątna, huśtawka „ważka”, bujak „auto”, zestaw zabawowy metalowy „ZAMEK„, huśtawka potrójna (siedzisko ławka, siedzisko koszyk, siedzisko bocianie gniazdo), karuzela tarczowa z siedzeniami, ławki, kosze na śmieci itp. Wartość prac opiewa na kwotę 330 000 zł. – Gmina Marciszów otrzymała dofinansowanie inwestycji przy świetlicy w Pastewniku w kwocie 117 317 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – mówi wójt Wiesław…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 8 listopada 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120/2022 z dnia 8 listopada 2022 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Pokaż więcej

Zagrały o Puchar Wójta Gminy Marciszów

W sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie odbyły się dziś (piątek, 28 października) Mistrzostwa Powiatu LZS Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Marciszów. W turnieju wzięły udział trzy drużyny: Bóbr Marciszów, Pagaz Krzeszów oraz MKS Sudety Kamienna Góra. Po wyrównanych i emocjonujących meczach Puchar Wójta Gminy Marciszów zdobyły zawodniczki Pagaz Krzeszów. Tytuł wicemistrza przypadł siatkarkom Bóbr Marciszów, a dziewczyny z MKS Sudety Kamienna Góra musiały się w tym roku zadowolić trzecim miejscem. Puchary i medale osobiście wręczył zastępca wójta Paweł Truszczyński. Natomiast wójt Wiesław Cepielik oficjalnie otworzył rozgrywki.

Pokaż więcej

Promesa dla drużyny pożarniczej z Marciszowa

W miejscowości Wiadrów k. Jawora odbyło się dziś (wtorek, 25 października) uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie młodzieżowych drużyn z OSP. W uroczystości uczestniczyli samorządowcy z czterech powiatów: jaworskiego, kamiennogórskiego, karkonoskiego i złotoryjskiego w tym wójt Wiesław Cepielik i reprezentant OSP Marciszów prezes Jerzy Skiba. – Drużyna pożarnicza z Marciszowa trzymała promesę w wysokości 13 200 zł na zakup specjalistycznego toru do ćwiczeń. Gmina dołoży 7 tys. zł i będziemy się cieszyli w pełni profesjonalnym torem do ćwiczeń, który jest niezbędny, by przygotowywać naszych młodych strażaków do służby – mówi wójt…

Pokaż więcej

Modernizacja drogi w Świdniku

W miejscowości Świdnik (gm. Marciszów) trwa modernizacja drogi powiatowej nr 3471D, na jej całej długości będącej w zarządzie Powiatu Kamiennogórskiego tj. 1,4 km. W ramach modernizacji wykonano podbudowę drogi w technologii MCE, wykonywane są 2 warstwy nawierzchni asfaltowej, na całej długości układane są obrzeża betonowe, remontowane przepusty, oczyszczone rowy, wycięte zakrzaczenia. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie drogi wraz z barierkami. Wartość zdania wynosi 2 995 459,59 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 2 700 000 zł. Zakończenie zadania planowane jest w do końca listopada br. Inne inwestycje prowadzone…

Pokaż więcej

Życzenia od wójta Wiesława Cepielika

Przypominamy, że dziś (poniedziałek, 24 października) uroczyście otwarto Przedszkole Publiczne w Krzeszowie (gm. Kamienna Góra), o czym informowaliśmy tutaj. W wydarzeniu udział wzięli m.in. parlamentarzyści i samorządowcy w tym wójt Wiesław Cepielik, który składa życzenia. – Wielkie gratulacje dla wójta Patryka Strausa, radnych gminy i dyrektor przedszkola. To przedszkole to z pewnością jedna z najważniejszych i najbardziej potrzebnych inwestycji w Waszej Gminie. Zadbaliście Państwo o potrzebę dla najmłodszych, zatroszczyliście się o przyszłość. Rodzicom, przedszkolakom, dyrekcji i pracownikom przedszkola życzę samych przyjemnych chwil, radości i uśmiechu na co dzień – mówi…

Pokaż więcej

XLV Sesji Rady Gminy Marciszów

W piątek, 28 października 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLV Sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie quorum.4/ Przedstawienie porządku obrad.5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.6/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.8/ Realizacja zadań oświatowych w gminie Marciszów – raport.9/ Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.10/ Podjęcie uchwał w sprawach:a/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Marciszów,b/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których…

Pokaż więcej

Zawody powiatowe w koszykówce dziewcząt

W sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie odbyły się dziś (piątek, 21 października) zawody powiatowe w koszykówce 3 x 3 dziewcząt. Były to zawody zorganizowane dla szkół podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci. W zawodach udział wzięły 4 szkoły:– Szkoła Podstawowa z Marciszowa– Szkoła Podstawowa nr 2 z Kamiennej Góry– Szkoła Podstawowa z Ptaszkowa– Szkoła Podstawowa z Pisarzowic Wyniki:1. SP Pisarzowice – SP Ptaszków 2 : 12. SP Marciszów – SP 2 Kam. Góra 0 : 113. SP 2 Kam. Góra – SP Ptaszków 8 : 04. SP Marciszów – SP Pisarzowice…

Pokaż więcej

Przebudowa drogi w Pastewniku

Realizowana jest kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy Marciszów. Tym razem utwardzany jest ciąg pieszy (łącznik) w Pastewniku. W zakres wykonanych prac wchodzi: Wytyczenie działki w terenie,korytowanie działki na głębokość 25 cm, na długości 220 mb i szerokości 2,5 mbwywóz urobku,wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0 – 250 mm – 20 cm,wykonanie nawierzchni z kruszywa 0-31,5 mm – 5 cm,zagęszczenie nawierzchni. Wartość zadania wynosi blisko 40 tys. zł. Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej