Urząd Gminy Marciszów wzbogacił się o kolejny nowy pojazd

Urząd Gminy Marciszów wzbogacił się o kolejny nowy pojazd. Samochód marki Dacia Duster został osobiście odebrany z salonu we Wrocławiu przez Wójta Gminy Marciszów Wiesława Cepielika. Nowa Dacia Duster w wersji Celebration, zasilana gazem, zastąpi wysłużonego Opla Zafirę, który został wystawiony na sprzedaż. Urząd Gminy Marciszów zastępuje swoje najbardziej wyeksploatowane pojazdy. Przypominamy, że w listopadzie 2020 roku zakupiona została nowa koparko-ładowarka, o czym informowaliśmy tutaj. W październiku 2020 roku zakupiony został pojazd ratowniczo-gaśniczy dla OSP Pastewnik, o czym informowaliśmy tutaj. Zakup nowego samochodu na wyposażenie Urzędu Gminy został zrealizowany ze…

Pokaż więcej

Uczniowie klas I-III wracają do szkół. Dowóz dzieci do ZS-P w Marciszowie

Przypominamy, że od poniedziałku 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej. Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy autobusów. Dowóz dzieci do ZS-P w Marciszowie w roku szkolnym 2020/2021 kurs 1 lp godzina odjazdu Przystanek 1 7.10 Wieściszowice pętla 2 7.13 Wieściszowice nr 98 (zegar )     3 7.20 Marciszów szkoła 4 7.35 Pastewnik 5 7.40 Pastewnik (końcowy) 6 7.55 Marciszów szkoła  kurs 2 lp godzina odjazdu Przystanek 1 7.00 Nagórnik 2 7.10…

Pokaż więcej

Gmina Marciszów uruchomiła transport w związku ze szczepieniami przeciw Covid-19

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Gmina Marciszów uruchomiła specjalny numer telefonu kontaktowego, pod którym mieszkańcy gminy (osoby starsze oraz niepełnosprawne) będą mogli zamawiać transport do punktów szczepień. Transport przeznaczony jest dla osób: -posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;-mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich. Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać pod numerem…

Pokaż więcej

Poszukiwani właściciele kotów

Pilnie poszukiwany właściciel bądź właściciele kotów, które od co najmniej tygodnia przebywają w miejscowości Wieściszowice (gm. Marciszów) w okolicy budynku mieszkalnego nr 31. Koty zadbane i przyjaźnie nastawione do ludzi. Właściciel lub osoby chętne do ich adopcji są proszone o kontakt z Urzędem Gminy w Marciszowie pod numerami tel 75 74 10 208, 75 74 10 294 (wew. 30).    

Pokaż więcej

Ogłoszono przetarg na dokumentację budowy chodnika w Marciszowie

Urząd Gminy Marciszów ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Marciszów (od skrzyżowania drogi na Bolków do skrzyżowania przy tartaku). Wspomniany odcinek drogi nie posiada chodnika po żadnej ze stron przez co komunikacja pieszych jest niebezpieczna i utrudniona. Oferty należy składać do 25 stycznia br. Więcej szczegółów tutaj.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Marciszów

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Projekt świetlicy wiejskiej w Świdniku

Została już wykonana dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Świdniku (gm. Marciszów), o czym informowaliśmy wcześniej. Prezentujemy projekt planowanego obiektu (oficjalna dokumentacja projektowa). Przypominamy, że trwają przygotowania do budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnik. Sala główna będzie posiadać scenę m.in. na potrzeby amatorskiej grupy teatralnej działającej w Świdniku i umożliwi organizację wydarzeń do 100 osób. Oprócz sali głównej w budynku znajdą się m.in. garderoby, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne i szatnie. Obiekt ma być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na dachu budynku przewidziano panele fotowoltaiczne oraz ogrzewanie obiektu z…

Pokaż więcej

List gratulacyjny dla Sołtysa Roku 2020 Józefa Szołdrowskiego

W poniedziałek 11 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik przekazał list gratulacyjny na ręce sołtysa Józefa Szołdrowskiego. Przypominamy, że sołtys wsi Sędzisław Józef Szołdrowski zdobył tytuł Sołtysa Roku 2020 zajmując I miejsce w powiecie kamiennogórskim i VII w wojewódzkim finale plebiscytu Gazety Wrocławskiej MISTRZOWIE AGRO 2020. – W imieniu Samorządu Gminy Marciszów składam Panu serdeczne gratulacje. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla Pana służby na rzecz społeczności lokalnej. Życzymy Panu sukcesów we wdrażaniu nowych pomysłów, a także pomyślności w życiu osobistym – powiedział wójt Wiesław Cepielik. Józef Szołdrowski…

Pokaż więcej

Wójt Wiesław Cepielik powołał swojego zastępcę

Kolejne zmiany w Urzędzie Gminy Marciszów. Po planowanych kolejnych inwestycjach w gminie, z Nowym Rokiem, podczas krótkiego spotkania z pracownikami, Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik przedstawił swojego zastępcę, którym został Konrad Buczek. – Powołanie zastępcy to ustawowy obowiązek. Prawo tak stanowi. Dalszy brak zastępcy w czasie dłuższej niedyspozycji lub nieobecności ze strony wójta narażałby gminę na poważne konsekwencje, tym bardziej w sytuacji panującej pandemii. Dodatkowo uważam, że gminie potrzebne jest fachowe wsparcie i kompetentni fachowcy. Nowo powołany zastępca pochodzi spoza powiatu kamiennogórskiego, co pozwala też spojrzeć na gminę z innej…

Pokaż więcej

GOPS Marciszów przyjmuje zgłoszenia do programu “Opieka wytchnieniowa”

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie zwraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej. Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowana do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27…

Pokaż więcej

Marciszów przygotowuje kolejne inwestycje

Wójt Wiesław Cepielik poinformował, że zostały już wykonane dokumentacje projektowe na budowę świetlicy wiejskiej w Świdniku i rozbudowę bazy sportowej w Marciszowie. Przypominamy, że w miejscowości Świdnik (gm. Marciszów) zostanie wybudowana nowa świetlica wiejska. Sala główna będzie posiadać scenę m.in. na potrzeby amatorskiej grupy teatralnej działającej w Świdniku i umożliwi organizację  wydarzeń do 100 osób. Oprócz sali głównej w budynku znajdą się m.in. garderoby, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne i szatnie. Obiekt ma być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na dachu budynku przewidziano panele fotowoltaiczne oraz ogrzewanie obiektu z zastosowaniem…

Pokaż więcej

Trwa modernizacja oświetlenia w gminie Marciszów

Przypominamy, że w gminie Marciszów trwają prace modernizacyjne oświetlenia ulicznego. Od listopada br. modernizacji poddanych zostało ponad 120 punktów, w których stare i nieekonomiczne oprawy oświetleniowe zostały zastąpione nowymi w technologii LED, w większości o mocy 35W. Prace modernizacyjne nadal trwają, obecnie wymienianych jest 46 sztuk opraw na odcinku drogi krajowej DK5 (od skrzyżowania na Sędzisław do skrzyżowania na Bolków). – Odbyłem osobiście objazd po wszystkich sołectwach i z przykrością stwierdzam, że to co zostało niegdyś wykonane na słupach Tauronu nie do końca służy oświetleniu dróg i wymaga w 80%…

Pokaż więcej

Marciszów przyjął budżet na rok 2021

Podczas XXIII Sesji Rady Gminy Marciszów, która odbyła się 29 grudnia br., radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu na rok 2021. Projekt budżetu zakłada 21 mln zł po stronie dochodów i 21,5 mln zł po stronie wydatków. Kredytem ma zostać pokryty deficyt w wysokości 455 tys zł. – To, że jest jednomyślność, że wszyscy radni głosowali za to nic innego, jak dobry zrównoważony rozwój, to pozwala mi pracować przez kolejny rok z czystym sumieniem i wykonywać kolejne zadania, które przed nami mieszkańcy wyznaczyli […] Dziękuję za jednomyślność, dziękuję za współpracę –…

Pokaż więcej

Marciszów kupił kolejny nowy pojazd

Już niebawem Urząd Gminy Marciszów wzbogaci się o kolejny nowy pojazd. Umowę na dostawę samochodu Dacia Duster, który będzie stanowił wyposażenie gminy, wójt Wiesław Cepielik podpisał 23 grudnia br. Pojazd ma zostać dostarczony w styczniu 2021 roku. Nowa Dacia Duster, zasilana gazem, zastąpi wysłużonego Opla, który został wystawiony na sprzedaż. Zakup nowego samochodu jest realizowany ze środków własnych, pochodzących z oszczędności wypracowanych w bieżącym roku. Przypominamy, że w listopadzie br. zakupiona została nowa koparko-ładowarka, o czym informowaliśmy tutaj. W październiku br. zakupiony został pojazd ratowniczo-gaśniczy dla OSP Pastewnik, o czym…

Pokaż więcej

XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 29 grudnia 2020 roku o godzinie 13 odbędzie się XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Przedstawienie porządku obrad. 3/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwały: a/ zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, 4/ Informacja o wynikach w głosowaniu korespondencyjnym. 5/ Zamknięcie obrad sesji.

Pokaż więcej

XXIII Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 29 grudnia 2020 roku o godzinie 11 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Przedstawienie porządku obrad.3/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.4/ Sprawozdanie z prac Rady Gminy Marciszów za 2020 rok.5/ Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów.6/ Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: – opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów…

Pokaż więcej

Strażacy z podziękowaniem u Wójta Gminy Marciszów

W dniu 21 grudnia br. delegacja Państwowej Straży Pożarnej z Kamiennej Góry wraz z Komendantem Powiatowym bryg. mgr inż. Sławomirem Graczykiem odwiedziła wójta Wiesława Cepielika. Wizyta miała na celu złożenie osobistych podziękowań za pomoc Gminy Marciszów w zakupie pojazdu i udział w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa powiatu kamiennogórskiego. Przypominamy, że Urząd Gminy Marciszów dołożył do zakupu pojazdu kwotę 20 tys. zł. Nowy nabytek KP PSP w Kamiennej Górze to średni pojazd ratowniczo – gaśniczy z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych, o czym informowaliśmy tutaj.

Pokaż więcej

Poszukiwany właściciel psa

Pilnie poszukiwany właściciel (opiekun) psa, który błąka się w miejscowości Marciszów w okolicy budynku mieszkalnego przy ul. Sołeckiej 3. Pies jest zadbany i przyjaźnie nastawiony do ludzi. Właściciel lub osoby mogące pomóc w ustaleniu właściciela (opiekuna) proszone o kontakt z Urzędem Gminy w Marciszowie. Telefon do kontaktu 75 74 10 208, 75 74 10 294 (wew. 36).

Pokaż więcej

Gmina Marciszów sprzedaje koparko-ładowarkę

Gmina Marciszów wystawiła na sprzedaż koparko-ładowarkę. Aukcja zostanie przeprowadzona w Urzędzie Gminy Marciszów w dniu 18 grudnia br. o godz. 10 w sali narad. Cena wywoławcza 60 tys. zł. Więcej zdjęć i informacji tutaj. Przypominamy, że Urząd Gminy Marciszów kupił nową koparko-ładowarkę amerykańskiego producenta marki CAS, o czym informowaliśmy tutaj.

Pokaż więcej

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Urząd Gminy w Marciszowie informuje, że rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r. Aby móc ubiegać się o pomoc: łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie; rodzina…

Pokaż więcej

Utwardzono kolejną drogę w Marciszowie

Trwa zakończenie przebudowy ul. Pogodnej w Marciszowie. O zakresie robót informowaliśmy tutaj. Z końcem tygodnia ma zostać wykonany odbiór techniczny. W między czasie na zlecenie Gminy Marciszów został utwardzony około 100 metrowy odcinek drogi gminnej, odnogi prowadzącej od ul. Pocztowej do nowo powstających domków jednorodzinnych (fot. powyżej). Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

GOPS w Marciszowie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie we  współpracy Caritas Diecezji Legnickiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Prosimy osoby najbardziej potrzebujące o zgłaszanie się do GOPS. Celem Programu jest  udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej  w formie paczek lub posiłków. Kto może skorzystać z pomocy w ramach POPŻ? Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej: – 1542,20 zł…

Pokaż więcej

Nowy proboszcz w parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie

Od niedzieli 6 grudnia br. parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie ma nowego proboszcza, którym został ks. Marcin Kaluta. Nowy proboszcz objął parafię po zmarłym księdzu Zbigniewie Jagielskim, który odszedł 25 listopada, o czym informowaliśmy tutaj. Teraz parafią pokieruje młody ks. Marcin Kaluta (ur. 1983r.), wcześniej wikariusz Parafii Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie.

Pokaż więcej

Mikołajki w gminie Marciszów

Od 4 do 6 grudnia br. św. Mikołaj wspólnie z pomocnikami rozwozili paczki grzecznym dzieciom na terenie gminy Marciszów. W tym trudnym czasie związanym z pandemią każde sołectwo przygotowało własny sposób na rozdanie słodkości. W miejscowości Sędzisław nie zabrakło zaprzęgu konnego, którym aż dwóch św. Mikołajów wspólnie z elfami dostarczało prezenty. Każe obdarowane dziecko nie skrywało szczerego uśmiechu i radości ze spotkania ze św. Mikołajem.Łącznie we wszystkich sołectwach gminy Marciszów rozdano aż 535 paczek.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 117/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Pożegnali ks. Zbigniewa Jagielskiego

W sobotę 28 listopada 2020 roku w Marciszowie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. kanonika Zbigniewa Jagielskiego. Przypominamy, że wieloletni proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie zmarł 25 listopada br. w wieku 61 lat. Przed Mszą świętą pogrzebową odbyły się oficjalne przemówienia. W ostatnim pożegnaniu zmarłego proboszcza, przy strażackiej asyście honorowej, udział wzięła rodzina, najbliżsi, mieszkańcy gminy Marciszów, duchowni i władze samorządowe. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski. – Przez 24 lata sprawowania swojej posługi w Marciszowie i Pastewniku ksiądz Zbigniew dał się poznać jako dobry…

Pokaż więcej

Marciszów szykuje świetlną niespodziankę

W tym trudnym okresie spowodowanym pandemią Wójt Gminy Marciszów szykuje na święta Bożego Narodzenia świetlną niespodziankę. Już niebawem będzie można podziwiać okazałe instalacje, które cieszą oko podczas świąt. W piątek 27 listopada rozpoczęto prace przygotowawcze. Nowe elementy zdobiące główną ulicę Marciszowa z pewnością będą pięknym tłem do pamiątkowych zdjęć w tym trudnym, jednak wyjątkowym świątecznym czasie Bożego Narodzenia. Premierę świetlnej niespodzianki zaplanowano na 6 grudnia.

Pokaż więcej

Nowy sprzęt dla OSP Marciszów

W dniu 27 listopada 2020 roku wójt Wiesław Cepielik oficjalnie przekazał na ręce prezesa jednostki OSP druha Jerzego Skiby, zakupione przez Gminę Marciszów środki ochrony indywidualnej, niezbędne do działań ratowniczych związanych między innymi z COVID-19. Półmaska Secura 3000 – 12 szt. Filtropochłaniacz Secura ABEK1 P3 – 12 kpl. Kombinezon ochronny Tyvek kat III typ 3B – 4 szt. Ochraniacze na buty – 100 szt. Preparat do mycia dezynfekcji – 10 l Worki na odpady czerwone – 50 szt. Koszt zakupu w/w sprzętu to: 2 431,94 zł Sprzęt potrzebny do codziennej…

Pokaż więcej

Podwyżka opłat za śmieci na terenie gminy Marciszów

Podczas XXII Sesji Rady Gminy Marciszów radni uchwalili nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Marciszów. Od stycznia miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 22 zł od osoby (obecnie wynosi 15 zł). W przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych pozostawiono zasadę ograniczająca wysokość opłat. Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy zadeklarują chęć kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach zostaną zwolnieni z opłaty w kwocie 2 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych drastycznie wzrosły na przestrzeni lat. “Śmieciowa inflacja” to problem, z którym borykają się wszystkie…

Pokaż więcej

Gmina Marciszów kupiła nową koparko-ładowarkę

Urząd Gminy Marciszów kupił nową koparko-ładowarkę amerykańskiego producenta marki CASE, na podzespołach europejskich (model 580 ST). Koszt zakupu pojazdu wyniósł 340 tys. zł. Część kosztów poniosła Gmina Marciszów, część została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Jest to bardzo nowoczesna maszyna, która usprawni pracę w naszej gminie. Dotychczas posługiwaliśmy się koparko-ładowarką na ciągniku URSUS, która jest bardzo wysłużona i wymaga ciągłych napraw. Zakupiona koparko-ładowarka jest nowoczesna, na sterowaniu joystikowym i nowoczesną hydrauliką. Ten bardzo profesjonalny sprzęt posłuży w naszej gminie na wiele lat i usprawni działania naszej brygady.…

Pokaż więcej

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Zbigniewa Jagielskiego

W dniu 28 listopada 2020 roku (sobota) o godz. 12:00 w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie odbędą się uroczystości pogrzebowe śp. ks. kanonika Zbigniewa Jagielskiego. Przypominamy, że wieloletni proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie oraz filii św. Józefa Oblubieńca NMP w Pastewniku, zmarł 25 listopada br. w wieku 61 lat.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 114/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Pomocy Społecznej serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu tak ważnej roli społecznej. Praca na rzecz osób potrzebujących jest szczególnym powołaniem i za tą szczególna pracę należą się Wam podziękowania i uznania. Z okazji Waszego Święta życzę Państwu wytrwałości, satysfakcji i radości z niesienia pomocy innym, zasłużonego szacunku, jak również zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Szczególne podziękowania i życzenia kieruję dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie z wyrazami uznania i szacunku. Wiesław Cepielik Wójt Gminy…

Pokaż więcej

XXII Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 27 listopada 2020 roku o godzinie 9 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Marciszów w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Przedstawienie porządku obrad.3/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał w sprawach: a/ uchwalenia Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na rok 2021.b/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami…

Pokaż więcej

W gminie Marciszów wymieniają oświetlenie uliczne

W gminie Marciszów został przeprowadzony audyt dotyczący oświetlenia ulicznego. Jak zapowiada wójt Wiesław Cepielik prace modernizacyjne już się rozpoczęły. Jeszcze w bieżącym roku modernizacji poddanych zostanie ponad 120 punktów, w których stare i nieekonomiczne oprawy oświetleniowe zostaną zastąpione nowymi w technologii LED, w większości o mocy 35W.Kompleksową modernizację przeprowadzono już przy ul. Słonecznej i drogach przyległych do niej. W miejscowości Marciszów trwają obecnie prace przy ul. Głównej, na odcinku od “starej gminy” do Ciechanowic, a na tegorocznej liście do wykonania znajdują się jeszcze odcinki w Domanowie, Pustelniku, Ciechanowicach i Świdniku.…

Pokaż więcej

Wójt Wiesław Cepielik złożył życzenia pracownikom socjalnym

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada, wójt Wiesław Cepielik złożył życzenia wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu tak ważnej roli społecznej. Praca na rzecz osób potrzebujących jest szczególnym powołaniem i za tą szczególna pracę należą się Wam podziękowania i uznania. Z okazji Waszego Święta życzę Państwu wytrwałości, satysfakcji i radości z niesienia pomocy innym, zasłużonego szacunku, jak również zdrowia i pomyślności w życiu osobistym…

Pokaż więcej

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w gminie Marciszów

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 44,35 m2, zlokalizowany na I kondygnacji (parter) wielorodzinnego budynku, składający się z kuchni, trzech pokoi, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależą pomieszczenia o łącznej powierzchni 17,47 m2, tj. piwnica o pow. 3,64 m2, położona na poddaszu komórka strychowa o pow. 8,25 m2 oraz komórka o pow. 5,58 m2 położona na zewnątrz w budynku gospodarczym. Łączna powierzchnia lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 61,82 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Dla lokalu i budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.…

Pokaż więcej