Przetarg na Gminne Centrum Sportowe w Marciszowie

Ogłoszono przetarg na rozbudowę Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie. Przypominamy, że Gmina Marciszów pozyskała 1 960 000,00 zł dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla gmin popegeerowskich.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy boisku sportowym obejmujące budowę: oświetlenia płyty głównej, bieżni, boiska uniwersalnego i trybun sportowych w oparciu o projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty budowlane prowadzone będą na terenie działek 310/9, 310/8, 310/6 obręb Marciszów.
Charakterystyczne dane obiektu:

• Oświetlenie boiska dużego – 12 naświetlaczy ledowych o mocy 710 W
• Oświetlenie boiska uniwersalnego – 8 naświetlaczy ledowych o mocy 78 W
• Bieżnia lekkoatletyczna trzytorowa do biegu na 60 m
• Boisko wielofunkcyjne (kort tenisowy, koszykówka, siatkówka) – 28m x 14 m
• Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego wys. 5m
• Trybuny sportowe – 3 moduły po 76 miejsc w 3 rzędach
• Chodniki, plac przed Domem Kultury z kostki betonowej gr. 6 cm.

Z pełną dokumentacja można zapoznać się tutaj.

Realizacja projektu zwiększy potencjał gminy niezbędny do rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, aktywizacji i integracji społecznej mającej na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców.

– Zostanie stworzone centralne miejsce dla większej aktywności fizycznej mieszkańców (w tym byłych pracowników PGR, ich dzieci i rodzin), jak również organizacji imprez sportowo-kulturalnych, służących odpoczynkowi czy też przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu – nie ukrywam swojego zadowolenia, bo to wielce oczekiwana i pożądana inwestycja – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Share

Zobacz inne