I Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W poniedziałek, 6 maja 2024 roku o godz. 10:00 w sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie odbędą się obrady I Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
6. Powołanie Komisji Rady Gminy Kamienna Góra oraz wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawy różne: – przyjęcie terminów następnych posiedzeń rady.
8. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz inne