III Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

We wtorek, 28 maja 2024 roku o godz. 10:00 w sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie odbędzie się III Sesja Rady Gminy Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji.Informacja o protokole poprzedniej sesji.Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy oraz planu pracy Rady Gminy na rok 2024 r.Podjęcie uchwał:– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,– projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia na rok szkolny 2024/2025 oddziału Przedszkola Publicznego w Krzeszowie w innym…

Pokaż więcej

Nowe ławki parkowe w Krzeszowie

Gmina Kamienna Góra realizuje projekt pn.: „Przebudowa obiektów małej architektury turystycznej w centrum miejscowości Krzeszów”. Celem projektu jest poprawa estetyki i atrakcyjności regionu poprzez przebudowę obiektów małej architektury turystycznej w centrum miejscowości Krzeszów. Projekt przewiduje realizację zadania inwestycyjnego obejmującego wykonanie robót budowlanych w zakresie obiektów małej architektury turystycznej znajdujących się w obrębie dwóch placów postojowych w centrum miejscowości Krzeszów. W ramach niniejszego zadania zostaną zdemontowane stare, niespełniające swoich funkcji ławki parkowe i zamontowane nowe, dopasowane do architektury otaczającej place (łącznie 31 sztuk). Planowany okres realizacji projektu mija 27 maja 2024 roku.…

Pokaż więcej

Trwają prace przebudowy ujęcia wody “Betlejem”

Trwają prace przebudowy ujęcia wody “Betlejem”. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Przypominamy, że na zadanie “Przebudowa ujęcia wody „Betlejem” w Krzeszowie z uwzględnieniem naprawy płyty dennej” Gmina Kamienna Góra pozyskała kwotę 1 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 860 898,06 zł, z czego aż 98% pozyskanej dotacji. Prace powinny zostać zakończone do 15 września br. Obiekt stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków oraz tzw. Pomnik Historii. W związku ze szczególnym i zabytkowym charakterem obiektu sposób i technologia wykonania robót budowlanych została dobrana indywidualnie do…

Pokaż więcej

I Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie trwają dziś (poniedziałek, 6 maja) obrady I Sesji Rady Gminy Kamienna Góra. Podczas sesji radni i Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus złożyli ślubowanie. Wybrany został również Przewodniczący Rady Gminy Kamienna Góra, którym został Bartłomiej Łukasik, za którym zagłosowało 15 radnych. Przypominamy, że mandat radnego objęli: Okręg nr 1 Jan FurtakOkręg nr 2 Natalia CzarneckaOkręg nr 3 Teresa MalinowskaOkręg nr 4 Bartłomiej ŁukasikOkręg nr 5 Izabela ZarzyckaOkręg nr 6 Mariusz WojciechowskiOkręg nr 7 Ryszard ChodkowskiOkręg nr 8 Przemysław SondejOkręg nr 9 Andrzej BilmanOkręg nr 10 Matusik…

Pokaż więcej

Prace ziemne przy CBK w Pisarzowicach

Trwa przebudowa Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Pisarzowicach na potrzeby nowoczesnej mediateki. Prezentujemy postęp prowadzonych prac ziemnych. Przypominamy, że w ramach zadania przebudowanych zostanie części pomieszczeń z ich jednoczesną adaptacją na nowoczesną mediatekę, pozwalającą wykorzystywać technologie cyfrowe. Zagospodarowany zostanie również teren przy obiekcie (nawierzchnia z kostki betonowej, mała architektura, nasadzenia zieleni). Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Pokaż więcej

I Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W poniedziałek, 6 maja 2024 roku o godz. 10:00 w sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie odbędą się obrady I Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Złożenie ślubowania przez radnych. 3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 6. Powołanie Komisji Rady Gminy Kamienna Góra oraz wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 7. Sprawy różne: – przyjęcie terminów następnych posiedzeń rady. 8. Zamknięcie sesji.

Pokaż więcej

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z gminy Kamienna Góra

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu Gminy Kamienna Góra – 2024 r. Odpady w danych miejscowościach będą odbierane w godzinach od 6:00 do 14:00. Zwracamy uwagę, że w trakcie trwania zbiórki wszystkie odpady powinny być wystawione do godziny 600 w dniu przewidzianego odbioru lub w dniu poprzedzającym odbiór, wystawienie po tym terminie będzie skutkowało brakiem odbioru. Odpady powinny być wystawione w sąsiedztwie miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych lub utwardzonej publicznej drogi dojazdowej. W innym przypadku odpady nie zostaną odebrane. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych: – mebli domowych (stoły, szafy,…

Pokaż więcej

Mycie pojemników

Na terenie Gminy Kamienna Góra odbędzie się akcja mycia pojemników. Pierwsze mycie dot. pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) rozpocznie się 22.04.2024 r. i potrwa do 26.04.2024 r. Mycie pojemników odbędzie się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Mycie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych rozpocznie się w dniu 27.04.2024 r. i potrwa do 04.05.2024 r. zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów selektywnie zbieranych. Źródło: UG Kamienna Góra

Pokaż więcej

LXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W środę, 27 marca 2024 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Analiza i ocena aktualności planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kamienna Góra. 5. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/312/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września 2018 r. w sprawie…

Pokaż więcej

LXIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W środę, 28 lutego 2024 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się LXIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Realizacja zadań i analiza programów z zakresu ochrony środowiska. 5. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, – projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra, – projekt uchwały…

Pokaż więcej

Spółdzielnia Energetyczna Sudecka Energia wnioskuje o ponad 17 mln zł

Powołana w lipcu 2023 roku Spółdzielnia Energetyczna Sudecka Energia, o czym informowaliśmy tutaj, przygotowuje się do złożenia wniosku na kwotę 17,5 mln zł na budowę własnych źródeł energii OZE. Zadanie ma zostać sfinansowane w ramach KPO w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych. – W ramach spółdzielni planujemy budowę łącznie 6 własnych źródeł OZE (elektrownie PV wraz z magazynami energii) o łącznej mocy 1,8 MW: 3 źródła w gminie Kamienna Góra o mocy łącznej 0,9 MW (3 magazyny energii), 2 źródła na terenie spółki Sanikom o mocy łącznej 0,6 MW (2 magazyny energii) oraz 1 źródło w gminie…

Pokaż więcej

3 oferty na przebudowę ujęcia wody „Betlejem”

Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus informuje o otwarciu ofert w ramach postępowania przetargowego na zadanie pn. „Przebudowa ujęcia wody „Betlejem” w Krzeszowie z uwzględnieniem naprawy płyty dennej”. W ramach postępowania do urzędu wpłynęły 3 oferty, opiewające na kwotę od 860 tys. zł do ponad 987 tys. zł. Na powyższe zadanie gmina pozyskała kwotę 1 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Trwa analiza złożonych ofert. Obiekt wymagający przebudowy stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków oraz tzw. Pomnik Historii. W związku ze szczególnym i zabytkowym charakterem obiektu sposób i technologia wykonania robót…

Pokaż więcej