Mycie pojemników

Na terenie Gminy Kamienna Góra odbędzie się akcja mycia pojemników. Pierwsze mycie dot. pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) rozpocznie się 22.04.2024 r. i potrwa do 26.04.2024 r. Mycie pojemników odbędzie się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Mycie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych rozpocznie się w dniu 27.04.2024 r. i potrwa do 04.05.2024 r. zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów selektywnie zbieranych.

Źródło: UG Kamienna Góra

Share

Zobacz inne