Tunel TS-32 w ciągu drogi S3 zasypany

W tunelu TS-32, na odcinku Gostków-Jaczków, zakończono już betonowanie części konstrukcyjnej i ułożono nawierzchnię. Obecnie prowadzone są prace związane z zasypką na zewnątrz tunelu.

Przypominamy, że tunel drogowy TS-32 zrealizowany został metodą górniczą w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. W pierwszym etapie robót wykonano głęboki wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie wykonana została żelbetowa konstrukcja tunelu, która następnie została zasypana warstwą gruntu.

W naszym regionie powstały dwa tunele drogowe. Drugi tunel (TS-26) powstał pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice. Jest to najdłuższy poza miejski tunel w Polsce drążony w skale, jego długość wynosi około 2300 metrów.

Reportaże z budowy tuneli prezentujemy tutaj.
Wszystkie reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Share

Zobacz inne