Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała 2022 rok

Realizacja 31-kilometrowej drogi ekspresowej S3 na odcinku pomiędzy Bolkowem a Lubawką (granica państwa) jest mocno zaawansowana. Przebity został najdłuższy pozamiejski tunel w Polsce drążony w skale i obecnie wykonywana jest jego obudowa ostateczna. Zakończyliśmy nasuwanie kilku obiektów inżynierskich, realizowane są już roboty bitumiczne i trwa m.in. budowa ekranów akustycznych.

Trasa pomiędzy Bolkowem a granicą państwa w Lubawce ułatwi dojazd z Czech drogą ekspresową S3 do autostrady A4 i dalej na północ do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Ułatwi także komunikację krajową wzdłuż zachodniej granicy Polski. Odcinek od Bolkowa do Lubawki, o łącznej długości ok. 31,5 km, tak jak pozostałe odcinki S3 będzie miał dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu i pas awaryjny.

Bolków – Kamienna Góra

W ciągu trasy, o długości ok. 16,1 km powstają dwa dwunawowe tunele drogowe: TS-26 o długości ok. 2300 m (pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice) oraz TS-32, o długości ok. 320 m, niedaleko miejscowości Gostków.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm PORR (lider) i PORR Bau (partner). Wartość umowy wynosi ponad 1,5 mld zł.  Po uzyskaniu (21 sierpnia 2020 r.) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca przystąpił do robót przygotowawczych.

Aktualności:

Największe zaawansowanie prac, które sięga ok. 80 proc., odnotowujemy w branży tunelowej. W dłuższym tunelu TS-26 wykonywana jest obudowa ostateczna. Układana jest izolacja wodna, następnie zbrojenie i betonowanie przyczółków i sklepienia. Do tej pory zabetonowano 228 z 369 segmentów (nawa zachodnia 98 z 184 szt., nawa wschodnia 130 z 185 szt.), co stanowi łączną długość ponad 2840 z ok. 4574 m.  Zakończenie prac związanych z betonowaniem obudowy ostatecznej planowane jest w III kw. 2023 r.

W krótszym tunelu TS-32 betonowana jest jego kalota, a do dziś wykonano 53 z 54 segmentów. Aktualne zaawansowanie w robotach żelbetowych wynosi ok. 98 proc. i wykonawca planuje zakończyć je do końca br. W branży drogowej główne prace koncentrują się na nasypach i podbudowach – są zabezpieczane na okres zimowy. W połowie lipca br. rozpoczęto układanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego i do dzisiaj ułożono ok. 145 tys. m2. Na początku września br. ułożono też odcinek próbny warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

W branży mostowej, gdzie zaawansowanie wynosi ok. 71 proc., trwa zbrojenie i betonowanie ustrojów nośnych (uzależnione od warunków atmosferycznych). Prace prowadzone są na obiektach: WS-36, WS-35, WS-30, MS-25, WD-27, WD-38 oraz WS-37. Zakończyło się nasuwanie konstrukcji nośnych dwóch obiektów: WS-31 i WS-36. Obecnie odbywa się tam demontaż stanowiska do nasuwania oraz montaż kabli sprężenia zewnętrznego. Zakończenie prac na tym odcinku drogi ekspresowej planowane jest w I połowie 2024 r.

Kamienna Góra – Lubawka (granica państwa)

Wykonawcą odcinka o długości ok. 15,3 km jest konsorcjum firm Mosty Łódź (lider) i ONDE (partner). Wartość umowy wynosi prawie 900 mln zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to I połowa 2023 r.

Na zadaniu realizowane są trzy węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe oraz Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 16 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).

W I połowie 2022 r. zakończyło się nasuwanie pięciu estakad, których długość wynosi od 435 do prawie 600 m. Łączna długość obiektów inżynierskich wynosi prawie 4,5 km, co stanowi ok. 29 procent całej realizowanej trasy. Dużym wyzwaniem dla wykonawcy było nasuwanie wszystkich estakad w jednym czasie. Technologia nasuwania podłużnego ma swoje zalety, m.in. ograniczenie przestrzeni, na której prowadzone są prace budowlane, a także umożliwia prowadzenie ich niezależnie od warunków atmosferycznych. Za pomocą tej metody możliwe jest wykonywanie obiektów nad czynnymi drogami, jak to miało miejsce na realizowanym węźle Kamienna Góra Północ, gdzie obiekt znajduje się bezpośrednio nad drogą krajową nr 5.

Aktualności

W ostatnim tygodniu na budowie pracowało niemal 300 osób i 77 maszyn budowlanych. Realizowane były roboty drogowe na obszarze węzłów Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka, a także przy trasie głównej i drogach poprzecznych. Wykonywano prace w zakresie humusowania, wykopów, nasypów, drenaży, umacniania rowów oraz przy budowie ekranów akustycznych i barier. Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły układanie nawierzchni bitumicznej. Prace na obiektach mostowych uwzględniają montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych, paneli przeciwolśnieniowych, schodów skarpowych, balustrad i kotew. Realizowane są również prace związane z oświetleniem drogowym, budową systemu zarządzania ruchem, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej oraz systemu melioracji.

30 listopada 2022 r. została wprowadzona nowa tymczasowa organizacja ruchu na ul. Jesionowej w Kamiennej Górze, która obowiązywać będzie do 30 marca 2023 r.

Zakończenie prac na tym odcinku drogi ekspresowej planowane jest w II kw. 2023 r.

Źródło: GDDKiA

Reportaże z budowy tuneli prezentujemy tutaj.
Wszystkie reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment