LXIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W środę, 28 lutego 2024 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się LXIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Realizacja zadań i analiza programów z zakresu ochrony środowiska.
5. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamienna Góra uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania,
– projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy w Gminie Kamienna Góra.
6. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne