3 oferty na przebudowę ujęcia wody “Betlejem”

Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus informuje o otwarciu ofert w ramach postępowania przetargowego na zadanie pn. “Przebudowa ujęcia wody „Betlejem” w Krzeszowie z uwzględnieniem naprawy płyty dennej”.

W ramach postępowania do urzędu wpłynęły 3 oferty, opiewające na kwotę od 860 tys. zł do ponad 987 tys. zł.

Na powyższe zadanie gmina pozyskała kwotę 1 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Trwa analiza złożonych ofert.

Obiekt wymagający przebudowy stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków oraz tzw. Pomnik Historii. W związku ze szczególnym i zabytkowym charakterem obiektu sposób i technologia wykonania robót budowlanych została dobrana indywidualnie do stanu technicznego obiektu oraz uzgodnione z konserwatorem zabytków.

Poza swoimi walorami zabytkowymi obiekt stanowi również bardzo ważną część infrastruktury wodnej w naszej gminie. Artezyjskie ujęcie wody w krzeszowskim przysiółku Betlejem zaopatruje w wodę pitną mieszkańców południowej części gminy Kamienna Góra.

Dokumentacja dotycząca przetargu tutaj.

Share

Zobacz inne