Spółdzielnia Energetyczna Sudecka Energia wnioskuje o ponad 17 mln zł

Powołana w lipcu 2023 roku Spółdzielnia Energetyczna Sudecka Energia, o czym informowaliśmy tutaj, przygotowuje się do złożenia wniosku na kwotę 17,5 mln zł na budowę własnych źródeł energii OZE. Zadanie ma zostać sfinansowane w ramach KPO w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych.

– W ramach spółdzielni planujemy budowę łącznie 6 własnych źródeł OZE (elektrownie PV wraz z magazynami energii) o łącznej mocy 1,8 MW: 3 źródła w gminie Kamienna Góra o mocy łącznej 0,9 MW (3 magazyny energii), 2 źródła na terenie spółki Sanikom o mocy łącznej 0,6 MW (2 magazyny energii) oraz 1 źródło w gminie Czarny Bór o mocy 0,3 MW (1 magazyn energii). W ramach zadania zakupiony ma być również inteligentny system zarządzania energią w spółdzielni – mówi wójt Patryk Straus.

Nabór wniosków dot. instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne, dla działania B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne – inwestycja B2.2.2. trwa do końca lutego br.

– W przypadku pozyskania środków na tę inwestycję zbliżymy się do modelu gmin samowystarczalnych energetycznie – dodaje wójt Patryk Straus.

Share

Zobacz inne