Z radnymi o najważniejszych zadaniach

W dniu 18 marca 2019 roku Burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz zaprosił radnych Rady Miasta na spotkanie, podczas którego przedstawił najważniejsze zadania, które realizować ma kamiennogórski samorząd w najbliższym czasie.

Na początku spotkania burmistrz zaproponował radnym nową formułę wzajemnych relacji, opartą na konstruktywnej współpracy dla dobra miasta i mieszkańców. W myśl zasady: mniej emocji – więcej pracy. Obiecał też radnym pełniejszą informację dotyczącą realizowanych zadań oraz przygotowywanych przez urzędników projektów uchwał. Do najważniejszych zadań, stojących przed miastem burmistrz zaliczył m.in.:

  1. Dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych i nacisk na remonty kamienic.
  2. Zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
  3. Rewitalizacja całej starówki – w porozumieniu ze wspólnotami.
  4. Budowa wieży telefonii z platformą widokową.
  5. Remonty ulic: Jedwabna, Śląska, Cegielniana, Towarowa.
  6. Oczyszczenie zalewu i przywrócenie możliwości kąpieli.
  7. Przebudowa sali gimnastycznej przy SP1.
  8. Budowa Domu Seniora.
  9. Budowa Żłobka.

Wszystkie te zadania burmistrz realizować chce przy silnym wsparciu rady. Niektóre z tych tematów pojawią się już na najbliższej sesji.

W spotkaniu uczestniczyli też prezes Sanikomu Andrzej Wojdyła, który wyjaśniał co wpłynęło na konieczność podniesienia stawki na odbiór odpadów oraz prezes TBS Władysław Niemas, z informacją o możliwościach współpracy miasta z TBS i propozycjach wspólnych inwestycji mieszkaniowych.

Share

Zobacz również

Leave a Reply