XXXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

26 października 2021 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XXXVII z dnia 28 września 2021 roku.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2020/2021.

7. Promocja Powiatu Kamiennogórskiego – podsumowanie.

8. Jednostki Powiatu Kamiennogórskiego:

–     Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych.

–     Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
w Kamiennej Górze.

–     Informacja na temat aktualnej sytuacji w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego o ustaleniu kierunku działania Zarządu Powiatu w sprawie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, ul. Bohaterów Getta 10.                              

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie Sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment