Wystawka w Kamiennej Górze

Informujemy, iż w terminie od dnia 5 czerwca do 24 lipca 2018 roku na ulicach Kamiennej Góry pojawią się kontenery oznaczone napisem “WYSTAWKA”. Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do kontenerów, które zostaną zlokalizowane w wyznaczonych miejscach do godz. 11:00 danego dnia (wg. poniższego wykazu). Zabrane zostaną po godz. 10:00 dnia następnego.

Akcja „WYSTAWKA” dotyczyć będzie odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg. wskazanego poniżej harmonogramu:Share

Zobacz inne

Leave a Comment