Boże Ciało

Dnia 31 maja 2018 roku przypada jedno z najważniejszych świąt kościoła katolickiego Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwane także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej Boże Ciało.

Święto zostało ustanowione w 1317 roku przez papieża Jan XXII jako dzień poświęcony Najświętszemu Sakramentowi.

W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 roku w diecezji krakowskiej. W 1420 roku na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała.

W Polsce obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.

Tradycyjnie wokół murów opactwa w Krzeszowie również przeszła procesja eucharystyczna.Zobacz inne

Leave a Comment