Uruchomiono Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Marciszowie uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Punkt czynny jest w każdą środę i czwartek (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. 7:30 – 15:30.

Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Marciszów, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 75 74 10 208, wewnętrzny 23.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Marciszów aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W punkcie można uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Marciszów.

Share

Zobacz również

Leave a Reply