Lokal użytkowy na sprzedaż – ul. Mała w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 140,52 m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. Mała 3. 

Przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. 

Cena wywoławcza lokalu użytkowego z 360/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 183 000,00 zł brutto.  

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 18 300,00 zł do dnia 17 sierpnia 2021 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddz. Kamienna Góra. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.  

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości –2021).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment